Vækst gennem mental sundhed og strategisk commitment

Udvikling, uddannelse og konkurrencedygtighed

Det får I ud af intern akademiuddannelse

At være praksisfællesskab kendetegnet ved arbejdsglæde, holdånd og strategisk commitment om resultatskabelsen!

At leve er at lære – lærende organisationer lever længst!

BLIV skærpet omkring:

 • Hvad er vi sammen om?
 • Hvorfor er dette betydningsfuldt og værdiskabende?
 • Hvordan realiserer vi værdierne i daglig praksis?
 • Hvilke aftaler bør fornys og hvilken forpligtelse er afgørende?

 

ny viden og anvendelsesorienteret virkningsfulde metoder til hvordan Væredygtig ledelse og dialogisk samskabelse styrker tilhørsforhold, ejerskab og relationer af gensidig ansvarlighed, såvel internt som i samarbejdet med jeres aftagere og samarbejdspartnere.

LÆR at tilgå og praktisk kunne navigere i forandring, forskellighed og konflikter udviklende.

BLIV opkvalificeret i, hvordan at gøre sig fortjent til at bevidstgøre og bevæge andres refleksion, erkendelse, stillingstagen, ejerskab og udvikling.

STYRK jeres organisatoriske væredygtighed, sammenhængskraft og resultatskabelse ved at belønne jeres ledere og medarbejdere med intern praksisorienteret uddannelse.

Det siger leder om afdelingens udbytte

Oplever du som leder dette organisatorisk relevant for også jeres daglige virke da kontakt Tine Nyholm for et uforpligtende møde.

Jobrettet åben uddannelse

Med stort kendskab til hvad virksomheder efterspørger tilbyder Københavns Erhvervsakademi, KEA, og Commitment Lab åben akademi uddannelse SE uddannelsesprofilen her :

 • Opkvalificer din psykologfaglige viden!
 • Styrk din selvindsigt og dit personlige lederskab!
 • Træn veldokumenteret og virkningsfulde metoder!
 • Lær at facilitere commitment, ejerskab & handlekraft!
 • Målret dine indsatser, energi og dit mindset løsningsorienteret!
 • Skab handleerfaringer med Optimal Mental Præstationstilstand!
 • Bliv handlekompetent gennem færdighedstræning!
 • Forøg din personlige handle- og gennembrudskraft!
 • Inspirer & fæng som formidler og dialogpartner!
 • Brænd igennem med din fagperson og dit budskab!
 • Opnå væredygtig relationskompetence!
 • Forny dit CV med et praksisorienteret akademimodul til 10 ECTS
 • Boost dine karrieremuligheder!

Det siger kursisterne om deres udbytte

Tilmeld dig hos Tine her!
 

KEA_logo_DK_Web

Det får I som team ud af en 2-dags workshop

At være bedst sammen!

SE eksempler på workshop der vækker eftertanke og vilje til forandring, med fokus på hvordan strategisk at frisætte organisationens menneskelige kompetencer meningsfuldt, værdiskabende og konkret forretningsudviklende.

relevant ny viden og anvendelige værktøjer til praktisk at ansvarliggøre, styrke og skærpe jeres daglige samarbejde.

LÆR hvordan at muliggøre, at den enkelte i teamet kan opleve sig Stolt, Værdsat og Positivt forpligtet, helheds- & vækst orienteret.

Det siger Head of HR om deres udbytte

Commitment Lab skræddersyr læringsforløb, seminar og workshops, som integrerer teori og praksis med værtsvirksomhedernes udviklingsbehov og forandringsvisioner.  Kontakt Tine Nyholm for oplæg til inspiration og/eller for et uforpligtende sparringsmøde.

Væredygtig ledelse® – at værne det menneskelige og samskabe størst!

 
 

Aktuelt!

Væredygtig ledelse i 2024  

Med senest Kong Frederiks indtrædelsestale og valgsprog om at være “En samlende konge af i morgen” og at vægte det “Forbundne, forpligtet, for kongeriget Danmark” er det løfterigt, med den tiltrængte og stadigt stigende opmærksomhed på det, at være menneskeligt forpligtet og at vægte den emotionelle forbundethed der …

SE mere her:
Væredygtig ledelse® og humanokratisk praksis …

Facebook
Twitter
LinkedIn