Hvad siger AU kursisterne?

Tine Nyholm

Ønsker DU at opkvalificere dine faglige og

menneskelige ledelses-, formidlings- &

kommunikationskompetencer meningsfuldt gennemgribende?

 

 

 

SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret akademi uddannelse ”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 27. august – 5. oktober 2018, udtaler:

 

”Uddannelsesforløbet har mere end levet op til og indfriet mine forventninger.

Det gør en verden til forskel for mig, at jeg er blevet forløst for mange af mine tidligere negative tanker og oplever at jeg er blevet et friere og mere autentisk menneske.

Jeg har lært at mestre Væredygtig selvledelse® og at undre mig og at skabe nærvær i nuet bevidst og udviklende. Jeg mener at være blevet et menneske, der har fået redskaber til at skabe erkendelse til positiv forandring både for mig selv og mine omgivelser.

Jeg er besluttet på at ville forankre uddannelsens værdiskabende læring ved at fortsætte med at undre mig, såfremt jeg bliver konfronteret med noget jeg ikke syntes er rimeligt. At bevare fokus på at facilitere grundlaget til Væredygtig selvledelse® både hos mig selv og mine omgivelser.

Underviser Tine Nyholm har med sin væredygtige facon og indlevelse gjort uddannelsen så meget mere og interessant/brugbar at tiden bare er fløjet afsted. Selve tilrettelæggelsen af undervisningen har også været en faktor for at dette læringsforløb på det varmeste kan anbefales. Jeg er meget taknemmelig”

– Ann Linde Thygesen, Konsulent

 

”Jeg har lært utrolig meget om mig selv, og om praksisnær coaching og konflikthåndtering!

Jeg har fået anvendelig ny viden og læring, som har opkvalificeret min faglige bevidsthed og kompetencer, og som jeg i dén grad kan bruge i mit nye arbejde pr 1. november 😊

Det har været en øjenåbner med begrebet Væredygtig selvledelse® at forstå, hvordan undre-spørgsmål er meget vigtige i forhold til at opnå klarhed i kollegasamarbejdet, men også i relationen til ledelsen. At evt. misforståelser kan takles respektfuldt og løsningsorienteret på en måde, hvor jeg ved, hvor jeg står i forhold til andre, men også at de ved hvor de har mig.

Det har bl.a. været en aha-oplevelse at indse, at hvordan man har det indeni påvirker ens væremåde. Hvordan det både individuelt og kollegialt er trivselsafgørende at have overensstemmelse mellem det vi siger og hvordan vi reelt har det, med mulighed for overensstemmelse mellem dét vi ønsker at udtrykke og dét vi rent faktisk udtrykker.

Jeg erfarer at dette uddannelsesforløb, har givet mig så meget mere end de andre konflikthåndterings kurser jeg har været på, idet dette uddannelsesforløb, med vægt på læring, kommer hele vejen rundt om både det organisatoriske/ledelsesmæssige, relationelle/kollegiale og det psykologiske individfokuserede perspektiv.”

– Christina Larsen, Administrativ medarbejder

 

”I en verden som er konstant foranderlig, har jeg fået anvendelig viden og værktøjer til både at søge nye karriereveje og hermed udvikle mig som menneske og far. Nu kan jeg endelig tilgå og takle konflikter udviklende og befordrende i samarbejds- og forandringsprocesser både organisatorisk i mit arbejdsliv som privat.

Det har blandet andet været en aha-oplevelse, hvordan stress via redskaber som Væredygtig selvledelse® kan tilgås konstruktivt, i betydningen forløsende og derfra personligt og fagligt styrkende. Som praktisk muliggør at navigere i hverdagen med tiltro og positiv forpligtelse.

Uddannelsesforløbet adskiller sig fra andre jeg har prøvet, ved helt klart det høje fremragende niveau. Vi er blevet holdt til ilden og har opnået selvindsigt og læringsudbytte mere end kunne forventes. De af os, som var tvivlere, blev troende og eksamens resultaterne var fantastisk flotte og høje.”  

– Richard Robert Frederick Russell, Grafisk design/ Human relations facilitator

 

”Jeg har hen over uddannelsesforløbet opnået solide nye kompetencer til særligt coaching-situation, hvilket var dét område som havde min største interesse. Ligesom jeg har fået anvendelige værktøjer til, hvordan jeg kan engagere og positivt forpligte medarbejdere. Dette har givet mig nogle unikke metoder til, hvordan jeg kan hjælpe mig selv og andre til Væredygtig selvledelse®. Særligt redskaber til den kognitive coachende samtale vil gavne mig, da det er den del, jeg ønsker at arbejde videre med at anvende i mit videre arbejdsliv.

Væredygtig selvledelse® har styrket min indsigt i min rolle i konflikter på arbejdspladsen, i og med, at jeg har opnået kendskab til mine egne mønstre, som gør at jeg nu kan agere mere bevidst og væredygtigt i livets konflikter, ligesom jeg kan holde andre gensidig ansvarlige i konflikten ved at anvende åben og nysgerrig dialog. Det gør, at jeg kan være en mere ærlig version af mig selv – privat og på arbejdspladsen.

Med øget bevidsthed om hvordan organisatoriske konflikter oftest er et fælles ansvar, og dét faktum at jeg kan regulere mit adfærd, gennem mine tanker og tænkning, og udtrykke mine behov dialogisk til gensidig ansvarlighed i samarbejdet – muliggøres en mere autentisk udgave af mig selv, som belønner med, integritet. Lige som dette uden tvivl vil have positiv betydning for mine fremtidige relationer.”

– Fry Bak Rasmussen, Cand.soc. 

 

”Uddannelsesforløbet var været utroligt givende og jeg er meget taknemmeligt over alt det jeg har lært, alt sammen har været top anvendeligt. Uddannelsen har langt oversteget mine forventninger, det har været langt mere seriøst og krævende end jeg troede, har været hele følelsesregisteret igennem og opnået fornyet bevidsthed om at jeg er god nok, klog nok og kan bidrage med såvel faglig som personlig udvikling. Jeg har fået en lang række redskaber og indsigter i såvel coaching og konflikthåndtering. Med fornyet indsigt i andre mennesker og mig selv oplever jeg herfor et godt afsæt til min videre færd.

Uddannelsen har været en skøn blanding af teori og øvelser, hvilket gør det hele mere levende, vedkommende og lærende. Jeg har fået så meget anvendelig viden og læring om så mange organisatoriske og strategiske forhold/sammenhænge – med super relevans til anvendelse i mit fremtidige arbejdsliv. 

At lære at mestre Væredygtig selvledelse® vurderer jeg har gjort mig til en bedre medarbejder/kollega da jeg med mine nye indsiger er mere mig og hermed autentisk.  

Det mest værdiskabende har blandt været at lære at arbejde med de mentale modeller der styre vores selvopfattelse, energi og handlekraft. At jeg kan tiltrække mig de allerbedste mennesker. Og hvordan det bliver muligt at være glad, tilfreds og taknemmelig.

Det har været en god uddannelsesgruppe, hvor der har hersket god gensidig respekt. Og underviser Tine Nyholm er eminent – en fantastisk ildsjæl – virkelig dedikeret i det hun laver. Kan virkelig anbefales. Skal opleves! Så mange mennesker ville have glæde af dette kompetenceløft.   

Kort sagt: Så meget udbytte og fået så mange indsigter og aha’er. Tine Nyholm er den vildeste formidler og facilitator. Hun SER dig og hun får dig til at yde dit allerbedste. Hun vil ikke nøjes og det er godt. Opnå mening, commitment og handlekraft.”

– Lotte Winther Riis Klausen, Kontoruddannet/ Social faglig sagsbehandler 

 

”Værdifuldt, erkendelse, anerkendelse, optimisme, konkrete redskaber!

Jeg har fået anvendelig viden og læring om kognitiv coaching og hvorledes det kognitive aspekt er altafgørende for at få succes: både personligt, ledelsesmæssig, organisatorisk og at man faktisk aldrig kan undlade at have dette aspekt med. Dette perspektiv har opkvalificeret mig i forhold til at være kritisk, analytisk og aktiv medskaber af et arbejdsmiljø nu og i fremtiden. Det vil gavne min karriere som i forvejen handler om mennesker, relationer og at være analytisk – nu har bare jeg fået nogle konkrete redskaber til at tilgå konflikter, ledelsesansvar, procesudvikling/forståelse, strategi og motivation som udgør vigtige elementer på en arbejdsplads.   

Jeg har fået bekræftet hvor vigtigt det er at spørge ind og være nysgerrig på andre mennesker og deres forståelse af verden. En ting jeg i forvejen har med mig fra min uddannelse, men som jeg nu har fået endnu flere redskaber til at praktisere.” 

– Mathilde Madsen, Pædagogisk antropolog

 

”Uddannelsesforløbet har langt overgået mine høje forventninger, fantastisk forløb. Betydning: Jeg har fået anvendelig viden og læring i forhold til langt bedre at håndtere min egen og andres stress, navigere så det dagligt bliver en god og meningsfuld dialog og/eller konfliktløsning. Generel indsigt i hvor vigtigt måden man tilgår hinanden på er, og hvor meget, der spiller med ”bag scenen”. Eksempelvis har begrebet Væredygtig selvledelse® styrket min faglige bevidsthed og vil ikke kun gøre mig til en bedre kollega/leder, men også en bedre version af mig selv.

En aha-oplevelse har været hvilken stor forskel der er på måden et spørgsmål stilles på (at undre sig på den konstruktive måde) ift. det man opnår. OG hvor både nemt og vedkommende det rent faktisk er at bruge det i praksis.

Mest lærende og værdiskabende har været indsigten i, hvor meget tanker/følelser spiller ind, og derfor må tænkes ind for at fremme meningen. Og når man gør dette, så er det muligt at håndtere stress, konflikter, dialog mv. på en konstruktiv og udviklende måde.”

– Benedikte Edsberg, Tidligere Erhvervsskole faglærer

 

”Konflikt er bare en position uden dialog”

– Hanne Skov Hansen, Social- og sundhedshjælper

 

“Med en helt ny og sand fortælling, fortalt med nye begreber, har jeg fået fornyet fokus på fremdrift, i stedet for på forhindringer. Jeg blev til en dygtig coach og rollemodel på bare 6 uger!  

Føler mig i dag rustet til at håndtere og forstå forskellige slags konflikter, med styrke og integritet. Uddannelsens modeller og viden tager jeg med mig, som en stor gave og lettelse.

Allerede under uddannelsen voksede der en forståelse ud i mig, og til omverdenen. Som medførte at jeg håndterede svære ting let og elegant, gennemførte strategier, der har fået vidtrækkende konsekvenser for mennesker omkring mig. Det her kommer til at række langt ud i fremtiden og til mange. Tak.

Med min nye faglige kompetence er der skabt en orden, et selvværd og en selvtillid, der vil præge hvad jeg fremover vælger at røre ved. God udsigt, er skabt, med psykologisk, social og organisationsvenlig kapital.

Væredygtig selvledelse® har givet forståelse af hvordan jeg har, og nu henter, fagidentitet og anerkendelse. Hvordan mening og resultater bedst kan formes. Hvordan jeg er mit ansvar bevidst og vælger min adfærd. Jeg ejer min vej nu. Skal ikke spilde tid og energi på tvivl og usikkerhed. Jeg kan vælge TIL, i stedet for FRA.

Jeg har fået det udbytte, at jeg anerkender mig selv og ved hvor jeg vil hen. At intet er tilfældigt og mere er muligt. Det er værdi til mig selv, min familie, mine beboere, mit team og min virksomhed.

Utrolig værdiskabende at forstå, hvordan man skaber læring ud af konflikt. Jeg ved nu, hvordan jeg kan håndtere diverse situationer. Hvordan jeg vil ”gå efter bolden”, stille undre spørgsmål til gavn for fælles historie, humør, trivsel og resultat.

Jeg var meget i tvivl om hvilken uddannelse, jeg skulle vælge. Det her blev så absolut den bedste uddannelse, jeg nogensinde har fuldført. Aldrig er jeg blev set og rykket så meget, på så kort tid! Tine Nyholm har ledt os til samarbejde, venskab og stor faglig styrke. Sådan at alle kom med. Og dermed er hun blevet rollemodel for mange af os.”

– Karen Heidi Kari, Ingeniør, pædagogmedhjælper og selvstændig 

 

”Uddannelsen har i høj grad levet op til og indfriet mine forventninger. Jeg oplever mig nu mere klædt på til at bestride freelance coach/konsulent rollen.

Jeg har i vid udstrækning fået anvendelig viden og læring, som har opkvalificeret mine faglige kompetencer indenfor ledelse, coaching og konflikthåndtering.

Indsigten i begrebet Væredygtig selvledelse® har klædt mig på til at kunne analysere konflikter og problematikkers udspring, fastholdelse og frisættelse. Begrebet Væredygtig ledelse® har på inspirerende vis lært mig om spørgeteknikker, formuleringer, kropssprog, organisering og psykologiske processer.

En lærende og værdiskabende del af dette forløb, er Tine Nyholm’s engagement og viden om menneskelig værdier samt vores intense træning og evaluering af kognitive coaching sessioner.” 

– Heidi Johansen, Grafiker

 

”Kan klart anbefale uddannelsesforløbet, det er komprimeret, men mega lærerigt!

Jeg har fået brugbar viden og læring, jeg kan tage med mig i forhold til kommende samarbejde med kollegaer og leder. Fik mange aha oplevelser i løbet af forløbet. Blandet andet, hvor enkelt det i teorien faktisk er at opnå et fælles mål og, hvordan dette i praksis opnås ved fokuseret nærvær og dialogisk inddragende kommunikation.”  

– Karin Nielsen, Massør og fysioterapeut  

 

”Jeg har fået anvendelig viden, metoder og læring, som praksisnært har opkvalificeret mine faglige kompetencer og som jeg oplever, vil gavne min karriere herfra. Med frisættende indsigt i mig selv og hvordan jeg fremadrettet forpligter mig selv og mine kollegaer til at navigere løsningsorienteret i konflikter og forandringsprocesser har uddannelsesforløbet, mere end levet op til det jeg forventede.  

Jeg har nu et helt “produkt” af metoder og værktøjer, jeg kan tage i brug til at stå ved mig selv og mine værdier ved bl.a. respektfuldt at stille åbne og undrende spørgsmål til min kommende ledelse og kollegaer i situationer der er uklare.

Med forståelse for Væredygtig selvledelse® kan jeg nu, relationelt og kollegialt, bidrage med min større indsigt, i vores menneskelige konstruktion, med større forståelse for og indlevelse i de mennesker jeg møder i mit erhverv.

Det har således både individuelt og kollegialt styrket min faglige profil at jeg nu kan relatere og løsningsorienteret vurdere arbejdsrelateret stress til fagtekniske og videnskabelige undersøgelser. Derved står jeg stærkt.

Afgørende faktorer, jeg oplever der har bidraget til det store udbytte af forløbet, har været:

At vi som studerende skulle bruge vores egne tidligere arbejdslivs dilemmaer og konfliktramte situationer som case-problemstilling i såvel den skriftlige og mundtlige eksamensdel, hvilket gjorde drøftelser, analyser og perspektiveringer vedkommende og forløsende.

Ligeledes gav det tillid at vores underviser Tine Nyholm selv er og udøver dét, som hele uddannelsesforløbet handler om. At hun bevidst ser, hvordan hun skal tilgå de enkelte personer og deres forskellighed og dermed styrker den enkelte deltager til at kunne nå frem til en forståelse af emnet og mestre den afsluttende eksamen.”

– Karina Loncar, Kundeservicemedarbejder 

 

 

SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret fagspecifikt uddannelsesforløb ”Kognitiv mentor for væredygtig udvikling & dialogisk samskabelse – Kognitiv coaching i organisationer.” i perioden 22. maj – 2. juli 2018, udtaler:

 

”Jeg har været så glad for at være på dette kursus, så jeg fortæller alle om det!

Jeg er blevet bevidst om, hvor meget vores tanker betyder for vores handling og adfærd. Hvordan jeg med Væredygtig selvledelse kan blive mit fokus bevidst og tage ansvar for både trivsel, samarbejdet og opgaveløsningen. Jeg har lært værdien af dialogisk undrende kommunikation, hvor jeg ved at stille de rigtige spørgsmål får skabt en mere praksisnær samtale, mere nuanceret forventningsafstemning og et større ejerskab til det der tales om.        

Jeg har lært rigtig mange nye ord og begreber som jeg aldrig havde hørt før og Tine Nyholm, du har de bedste ord og begreber der er på markedet.” 

– Lone Hansen, Kosmetiker   

 

”Uddannelsen ved Commitment Lab har styrket mig både fagligt og personligt. 

Commitment Lab har givet mig forståelse af menneskets psyke i kontekst af en organisation og hvorledes en organisation kan håndtere det moderne menneske med moderne ledelse. Denne forståelse, kan jeg omsætte til at kommunikere budskaber fyldestgørende og bevægende. 

Jeg er konkret opkvalificeret til at guide andre til erkendelse og forandring, der styrker den individuelle præstation og samarbejdet i en organisation. Og er i stand til at opbygge en organisation, der får mest muligt ud af det enkelte individ, så psykologien arbejder med os og ikke imod os. 

Som en sidegevinst har jeg fået fornyet ny indsigt i mig selv og i de arbejdssituationer, jeg har stået i. Den indsigt styrker mig personligt, da jeg nu bevidst og reflekteret kan skabe og føre en dialog og sikre, at alle byder ind og er klar over, hvad der er i spil, hvorfor det er vigtigt og hvordan det udføres i praksis. Det gør, at jeg er bedre i stand til at forventningsafstemme og lave aftaler. En evne jeg glæder mig til at bruge, når jeg skal forhandle med fremtidige samarbejdspartnere.

Jeg er ovenud tilfreds med uddannelsen, der har styrket mig og givet mig mod på at starte egen praksis som coach op.”

– Lucille Vinkel, Graduate Diploma in Business Administration & Marketing Management

 

”På dette forløb bliver du mødt af en stærkt passioneret energisk kvinde, som kan hendes faglighed og facilitering helt i dybden. Med Tine Nyholms undervisning lærer du rigtig meget om hvad der ligger af frisættende betydning i Væredygtig selvledelse, og hvor meget det egentlig betyder for netop dig og dit samspil i din faglige stilling. Samtidig får du rigtig gode redskaber til at kunne forstå, hvad der ligger til grund for folks adfærd. 

Du bliver praktisk rigtig klog på, hvordan du kognitivt kan ”styre” en motivationsskabende samtale med andre, med indsigt i, hvordan det netop er at din nye opkvalificeret faglige kunnen, kan hjælpe andre med at guide dem selv til erkendelse af nogle behov de ikke vidste de havde, eller hvad der har til gode at udvikles eller afvikles”. 

– Monica Lund Kock, Forretningschef

 

 

SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret fagspecifikt uddannelsesforløb ”Kognitiv mentor for væredygtig udvikling & dialogisk samskabelse – Kognitiv coaching i organisationer.” i perioden 12. februar – 23. marts 2018, udtaler:

 

”Jeg har lært, hvor vigtigt det er at kende og stå ved sig selv for at kunne hjælpe sine omgivelser, som netop afgørende for at kunne holde fokus, være nær i nuet anerkendende over for sig selv og sine omgivelser. Jeg erfarer hermed at have fået faglig opkvalificering, som har gjort mig bedre til at coache, lytte og kommunikere dialogisk.  

Hen over forløbets tre moduler, har jeg fået anvendelig praksisnær viden og metoder, så jeg bliver bedre til at takle modgang og konflikter på arbejdspladsen eller i privatlivet. Forståelsen for, hvordan at navigere med Væredygtig selvledelse har styrket min faglige profil og praktiske kompetencer til i dagligdagen at kunne tiltrække og engagere dialogisk anerkendende og positivt forpligtende om meningsfuld målopfyldelse som er forretningsafgørende.

Tine Nyholm gør det fantastisk, med stor passion og fantastisk commitment. Jeg vil efter de 6 uger søge mere viden på coaching og commitment. Tine, tak for en meget inspirerende og fagligt begavet læringsrejse.”

– Søren Bo Hansen, Forretningsfører

 

“For en gangs skyld et kursus, der til fulde lever op til indholdet i kursusbeskrivelsen. Med drive og passioneret undervisning er jeg blevet præsenteret for up to date relevant litteratur og teorier, og har samtidig fået en værktøjskasse (litteraturliste), som jeg kan bruge fremadrettet. Altså fornyet indsigt såvel fagligt som personligt. Helt klart undervisning på gourmet plan.

Jeg har lige fra kursus start kunnet anvende den dialogiske tilgang i min hverdag, og vil med den faglige indsigt jer har fået, stå styrket i enhver form for kommunikation. Jeg har lært en masse om organisatorisk kommunikation, som vil komme mig til gode i mit arbejdsliv.

Gennem større selvindsigt i mentale modeller, hvordan at facilitere erkendelse og således mine nye kompetencer i kognitiv coaching, er jeg blevet fagligt opdateret, så jeg er styrket som menneske både fagligt og personligt. Og dermed kan jeg være med til at sprede væredygtighed som ringe i vandet.

Udarbejdelse af egen læringslogbog og løbende supervision herpå, har været en god måde i praksis at arbejde med de forskellige moduler på, så der både er blevet fastholdt, reflekteret, repeteret, samlet op, forstået og erkendt. Jeg har løbende kunnet følge min egen udvikling. Jeg ser frem til at fortsætte med at dyrke læring og positiv udvikling.” 

– Lillan Birch Mäkeläinen, Omsorgsmedarbejder

 

 ”I meget høj grad har jeg fået indfriet mine forventninger i forhold til indhold, arbejdsmetoder og positivt samarbejde. Jeg er klogere på mig selv og har fået redskaber til bevidst at arbejde på at udvikle mig og arbejde på at opnå mine mål. 

Dette betyder at jeg går fra uddannelsen med en glad og stolt følelse, med optimisme og tro på at jeg har en masse godt til gode i fremtiden, med en ”rygsæk” fuld af redskaber til at fortsætte min personlige og faglige udvikling.

Den store vægt på praktisk anvendelse og træning af virkningsfulde værktøjer, samtidig med udarbejdelse af egen læringslogbog, har gjort læringen nærværende og meningsfuld / brugbar.

Den faglige viden jeg har opnået gennem samarbejdet med lærer og andre kursister, har været meget værdifuld, og jeg ønsker at bruge den aktivt i mit privatliv og i mit fremtidige arbejdsliv. Samværet, engagementet, energien og den gensidige positive forpligtelse, som jeg har oplevet, har gjort læringsrejsen til en meget spændende og givende oplevelse – jeg håber at kunne bevare kontakten til nogle af de dejlige mennesker jeg har mødt.”

– Janni Brandt Andersen, Folkeskolelærer

 

”Selvrejse i egen krop og mulighed for at hjælpe andre i deres problemer.

Jeg har fået en meget stor viden om, hvordan tanker, følelser og kropssprog indvirker når vi agere i forhold til andre mennesker. Hvad for signaler man sender og hvordan ens budskab kan opfattes og modtages af den anden person, afhængig af om man tænker og føler positivt eller negativt. Det har opkvalificeret mine faglige kompetencer at forstå, hvordan jeg selv har mulighed for at få indflydelse på, hvordan min dagligdag og kvaliteten af mine samarbejder skal være.  Det har været anvendeligt at få ny viden og metoder til at praktisere effektfuld kommunikation og dialog der involverer sådan at alle har mulighed for at blive totalt klar over deres roller og ansvar i samarbejdet.  

Min læringslogbog har virkelig været et utroligt stykke værktøj for min gennemgang af kurset, da at udarbejde den, med løbende supervision fra underviser, har været med til at afklare for mig om jeg har forstået hvad der skulle have været lært til d.d.

Mest værdiskabende har det været at lære, hvordan jeg kan skabe overensstemmelse mellem det jeg ønsker at udtrykke og det jeg rent faktisk udtrykker.”

– Peter Aaskov Andersen, Projekt- & byggeleder

 

”Denne nye læring har på disse 6 uger forhøjet min livskvalitet og givet mig mere tro og mod til mig selv. Jeg går der fra med løftet pande, og en selvsikkerhed som er meget højere end da kurset startede. Da jeg valgte dette kursus, var det blandt andet fordi fagniveauet virkede til at være højt, og det må jeg i den grad sige at det var. 

Jeg var begejstret for kombinationen af undervisning, studiegruppetræning, guidet udarbejdelse af og supervision på ens læringslogbog – at der var så meget nyt læsestof, modeller/værktøjer, historier fra Tines arbejdsliv, udveksling af læringslogbog og opgaver i grupper – har væres så betydningsfuldt, lærerigt, værdiskabende og forløsende. 

Det har opkvalificeret mine faglige kompetencer i det omfang at jeg går herfra med en masse anvendelige metoder og viden om mental sundhed og dialogisk kommunikation som jeg kan bruge på min fremtidige arbejdsplads. 

En hele vejen igennem lærerig, forløsende, betydningsfuld, idé- og værdiskabende læringsrejse, som har givet fornyet selvsikkerhed, erkendelse, selvindsigt og positiv energi til nye faglige udfordringer.”

– Maja Strømsted-Nielsen, Pædagogisk Assistent

 

”Kognitiv Mentoruddannelsen ved Commitment Lab er hjælp til selvhjælp, fantastisk til at tage vare på min egen situation og samtidig også kunne bruge denne indsigt til at se fremad og hjælpe andre: win-win situation!

Uddannelsesforløbet har hermed levet op til samt indfriet mine forventninger idet jeg har fået ny indsigt og nye redskaber til at begå mig fagligt samt personligt. Meget lærende for mig var indsigt og træning i, hvordan at gøre Væredygtig selvledelse, Dialogisk spørgeteknik samt anvende Kognitiv Coaching i nyt perspektiv (2014) med denne spørgerammes virkningsfulde 6 faser.

Jeg er blevet opmærksom på, hvor afgørende det er at arbejde med mine egne tankemønster, for i interaktioner med andre at kunne ansvarliggøre og positivt forpligte med åbne, undre spørgsmål til gensidig gavn.  

Læringslogbogen der skulle udarbejdes og perspektiveres hen over ugerne, var god at have som fast holdepunkt igennem forløbet. At arbejde med egen og andres cases jf. Tidligere arbejdslivsproblemstillinger og perspektivere til nuværende behov og fremadrettede karriereønsker.

Forløbet har fornyet min lærings- og udviklingstrang til fortsat at udvikle og dygtiggøre mig i forlængelse af denne uddannelse. For mig er rejsen først lige begyndt, og jeg ville elske at kurset var mindst 12 uger frem for de aktuelle 6 uger. Planen er hermed at fortsætte med at prioritere tid til at reflektere, bearbejde, læse og forankre i dagligdagen herfra.”  

– Vicky Stokbæk, Cand. mag. i Kultur, Kommunikation og Globalisering med speciale i Turisme

 

”Fantastisk lærende og værdiskabende uddannelse, som jeg i høj grad vil anbefale!

Uddannelsen var fantastisk opbygget vekslende mellem teoretiske og praktiske dage. Det høje faglige niveau levede op til mine forventninger og har betydet at jeg er blevet super godt opkvalificeret og klædt på til at være mentor/coach.

Det har opkvalificeret mine faglige kompetencer at jeg er blevet:

  • En endnu bedre dialogpartner
  • Nu kan mestre væredygtig selvledelse
  • Kan kognitiv coache værdiskabende
  • Kan formidle behov og ideer interessevækkende
  • Ved, hvordan jeg formidler så mit budskab har mulighed for at blive modtaget, forstået og værdioplevet

Det gav aha-oplevelser at forstå, hvordan dårlig ledelse og manglende dialog kan begrænse samarbejdet og påvirke balancen i organisationen. Det har været en øjenåbner for mig at forstå, hvor altafgørende det er at kende sin rolle på arbejdspladsen, at man bliver hørt og ja, forstå i hvor høj en grad at dialogisk kommunikation er nøglen til bedre samarbejde.

På uddannelsen får man de nødvendige værktøjer til at lære sig selv at kende, være en bedre leder / medarbejder til gavn og trivsel for både arbejdspladsen og vores samfund.”

– Iveta Kizem, Sosu assistent, Arbejdsmiljø- & praktikvejleder, samt Kognitiv mentor

 

Begejstret og opkvalificeret drager jeg videre ud i mit arbejdsliv. På kurset er jeg vokset som menneske, privat og arbejdsrelateret. Nu ved jeg, hvorfor jeg ikke oplevede at min rolle var tydelig og jeg ikke følte mig committet til strategien på min gamle arbejdsplads. Tine Nyholm har lært mig alt hvad jeg skal vide om Væredygtig selvledelse, dialogisk samskabelse og strategisk ledelse og commitment samt hvordan jeg som mentor kan være en rollemodel for andre. Jeg nød at den høje faglighed var blandet med praksisnære værktøjer ex. Kognitiv coachingmodellen. Jeg vil klart anbefale at deltage på et kursus fra Commitment Lab. 

– Lin Jensen, Instruktør, træner & Coach

 

 

SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret fagspecifikt uddannelsesforløb ”Kognitiv mentor for væredygtig udvikling & dialogisk samskabelse – Kognitiv coaching i organisationer.” i perioden 6. november – 15. december 2017, udtaler:

 

”Jeg har været på mit livs læringsrejse de 6 uger jeg har deltaget i kurset, jeg havde høje forventninger til kurset, men havde aldrig i min vildeste fantasi troet, at jeg skulle gennem den vildeste intense indlevelses, erkendelses, følelsesmæssige og meningsfulde proces/rejse. Det engagement, den indlevelse og energi som Tine Nyholm ligger i sin rolle som underviser har jeg aldrig oplevet før. Jeg har aldrig oplevet at kunne tage værktøjer, redskaber, modeller til mig som jeg har gjort i dette forløb, jeg har fået en værktøjskasse med mig for livet! 

Jeg ønsker at alle skal opleve hvor meget værdiskabende og livsbekræftende dette uddannelsesforløb kan forløse, frisætte og udvirke i forhold til anvendelig Væredygtig selvledelse i egen hverdag samt virkningsfuld Væredygtig ledelse i det dialogiske og kollegiale arbejdsfællesskab. Et kæmpe fagligt niveau og med et budskab på hjerte der giver mening, indsigt og har til gode at blive spredt ud i alle virksomheder – fordi det har en kæmpe virkning, er meningsfuldt – og vil skabe værdi og udvikling for alle.”

– Sabine Zetner, Marketing medarbejder

 

”Gå ikke glip af denne mulighed for læring, selvudvikling, samt en reflekterende og udviklende tilgang til arbejdet, kollegaen og ledelsen.  Du får viden og modeller du kan bruge i din hverdag på arbejde og privat. Et kursus med hjerte, hjerne og handling.

Jeg har fået en spørgeramme til forskellige samtaler og møder, samt blevet endnu bedre og mere bevidst om at bruge undre spørgsmål og ikke bare tro at man kender hinandens ”blå elefant”. Jeg har styrket min faglige bevidsthed og erfarer hermed at jeg kan vælge min væren ved at være en mere proaktiv medspiller og undrende kollega.” 

– Mie Rix, Receptionist og sekretær

 

”På en skala fra 0-10 har jeg fået anvendelig praksisnær viden og læring på 10 idet, jeg har fået opkvalificeret mine faglige kompetencer personligt indsigtsfuldt og har fået praksisnære anvendelige metoder og værktøjer, sådan at jeg ved mere om mig selv og kan lede mig selv væredygtigt i mit daglige virke. Dette har givet mig mod til at sige ja til andre typer arbejdsopgaver end jeg kunne førhen og det giver mig mere selvtillid og selvværd.

Det har givet aha-oplevelser, hvor vedkommende og ”nemt” det er med kognitive modeller og værktøjer at analysere sig selv og andre og få så meget ud af det. Ligesådan det har givet aha-oplevelser at få forståelse for tankefælder og hvor meget, gode kognitive coachingsessioner kan forløse og frisætte.  

Med masser ny viden, mange nye værktøjer og vægt på træning og refleksion, har jeg kombinerende fået styrket og fornyet min selvforståelse, mine faglige kompetencer. Det nye begreb ”Væredygtig selvledelse” giver fantastisk god mening for mig og det vil jeg prioritere allerhøjest fremover. Konkret har jeg fået øget indsigt i hvor mine potentialer og styrker ligger og hvordan jeg kan håndtere hverdagen, både når denne er kompleks og udfordrende, samt når jeg har til gode at gribe muligheder. Det opleves meget værdiskabende at blive klare over, hvad jeg EGENTLIG virkelig har lyst til og hvordan jeg kan handle reflekteret for at opnå. Jeg kan klart bruge min nye læring og nye faglige kompetencer både på jobbet og privat og er hermed opsat på at holde fast i min nye læring fremover.”

– Tina Truelsen, Administrativ medarbejder

 

”Den viden og læring jeg har fået på uddannelsen har inspireret mig og gjort mig i stand til at lægge en detaljeret plan for den kommende tids integration af og læringsprocesser med de nye metoder, samt givet mig et evalueringsværktøj så jeg kan sikre mig at det udmønter sig i ændret adfærd. Det vil løfte mine faglige kompetencer et niveau baseret på den massive viden jeg har i forvejen, hvilket betyder at jeg har langt mere at byde ind med på arbejdsmarkedet i dag end før jeg startede på uddannelsen.

Det har givet mig mange aha-oplevelser at få indsigt i og metoder til at få større indflydelse på mit arbejdsliv og mit samspil med ledere. De kognitive dialogværktøjer og de kontante undre spørgsmål vil hjælp til at møde og ansvarliggøre (dårlige) ledere på en mere gensidige respektfuld måde der kan bevirke udvikling og vækst i samarbejdet. Det vil virke konfliktforebyggende på både det ydre og de indre planer.

Det som har virket særlig gunstigt for mig er uddannelsens store vægt på øvelser og praktisk træning. Det har givet erkendelse, forståelse og erfaring med værktøjerne. Ud over det har læringslogbogen med de ugentlige opgaver haft stor betydning for mig, det har skabt refleksion, aha-oplevelser, erkendelser og hjulpet til at formulere og fastholde processen i hele forløbet. Den faglige sparring fra Tine Nyholm har været guld værd, det har stukket spaden dybere ind i stoffet, udfordret mig samt gjort at min proces et blevet mere bære og væredygtig. Det gør jeg ser mig i stand til allerede på nuværende tidspunkt at integrere det i mit faglige virke.”

– Filicia Mejse Leeann Larsen, Underviser, vejleder, rådgiver og terapeut

 

”Jeg tager med mig, at det er 100% mit eget ansvar at lede mit eget liv, mit ansvar at sige fra og til, mit ansvar at undre mig, at spørge, at kræve forståelse og meningsfuldhed. Og 100% mit ansvar at kræve at min ledelse er sit ansvar bevidst. Og mit ansvar at passe på mig selv, og mit ansvar at gøre mig glad og tilfreds. Helt konkret handler det om de mentale modeller og mønstre, og jeg er kommet rigtig meget i kontakt med min psykologisk intelligens. Det mest lærende og værdiskabende har været coaching teknikkerne og metoderne der er geniale.”

– Gert Andersen, Pædagogisk assistent

 

SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret akademi uddannelse ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig ledelse & dialogisk samskabelse. Coaching i organisationer (AU) (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 21. august – 29. september 2017, udtaler:

 

”Dette uddannelsesforløb har været det mest inspirerende, berigende, udfordrende og transformative jeg har nogensinde taget. Den intimitet og kærlighed som Tine Nyholm var kulturbærer af udgjorde at jeg i læringsfællesskabet kunne føle mig tryg endskønt intenst program og læringsmål. Det har været frisættende at lære om væredygtig selvledelse, organisatorisk handlekraft og dialogbaseret kultur på arbejdspladsen samt at bruge de forskellige værktøjer i min egen praksis.

Disse 6 ugers uddannelsesforløb har været nogen af de mest drivende uger i mit liv. Jeg fik adskillige AHA-oplevelser af hvem jeg er, hvem jeg vil gerne være og hvordan jeg kan skabe forandring. Jeg vil ønske at alle fik mulighed for at tage denne uddannelse fordi forståelse af sig selv, lederskab og organisatorisk dialog har enorm betydning for ens privat og arbejdsliv.”  

– Katarina Dobiasova, MSc in Business, Language and Culture

 

”Lærerigt, intenst, værdiskabende og udbytterigt opnået gennem programsat optimal frustration og hårdt arbejde: Jeg tager det hele med mig og vil bruge det fremover personligt samt på fremtidige arbejdspladser.” 

– Trine Bruun, Administrativ medarbejder

 

”Et hæsblæsende, lærerigt og givende uddannelsesforløb – gør dig selv en tjeneste og sæt fuld tid af i kalenderen, det ér et heltidsstudie!

Uddannelsen har levet 110%  op til mine forventninger om, at finde ud af hvad coaching i organisationer er for en størrelse og hvorfor det virker. Det betyder, at jeg er opsat på at holde fast i den dialogiske kommunikation fremadrettet både i arbejdslivet og privat.

Jeg har hermed fået stor indsigt i hvordan dialog og coaching kan udvirke erkendelse og dermed lyst til og mod på udvikling og forandring. Jeg har fået begreber, forståelse af teori og forskning samt fornyede faglige kompetencer – der understøtter min intuitive ledelsesform og min stræben efter at blive mødt følelsesmæssigt intelligent!”

– Signe Rørne, Administrations chef

 

”Med Tine Nyholm og Commitment Lab finder du et engagement, en tillid, nye opdagelser og en selvindsigt der styrker din rolle og forståelse som medarbejder, leder og kollega. Du er kun så god som det budskab du formidler – med en uddannelse hos Commitment Lab bliver du styrket i at formidle dit budskab, så du som leder og medarbejder bliver forstået og møder commitment og motivation.” 

– Daniela Munch Celant Ajredini, Chefsekretær

 

”Jeg har fået anvendelig viden og læring, som både har styrket mig fagpersonligt og konkret har opkvalificeret mine faglige kompetencer karriererettet: Konfliktcoaching, teamledelse og rådgivning omkring ledelse og medarbejder er nu på et væsentligt mere funderet fagligt plan.

En aha-oplevelse har været forståelsen for, at der er ”muligheder” for at ”opnå noget” og det er altid meget mere udviklende end blot at ”skulle noget”.

HVORDAN KAN JEG UNGÅ IKKE AT BRUGE DE LÆRTE GULDKORN, i FREMTIDEN SOM VÆREDYGTIG MENNESKE FULD AF FLOW OG COMMITMENT, TIL MIN MISSION ”JEG ER VÆRDI”

– Jonas Nielsen, Jobcoach og mentor

 

”Væredygtig ledelse, kræver væredygtig selvledelse. At handle væredygtigt er for mig hovedet på sømmet i dette uddannelsesforløb, som det er essentielt ledelsesmæssigt og relationelt i øvrigt. At mestre min personlige selvledelse og være bevidst om min selvindsigt, er essentielt for mig, som menneske, partner og leder, dette har jeg i forløbet fået en endnu mere styrket erkendelse af, og nu også metoderne til.

Helt praktisk er mine kompetencer og min faglige viden, blevet væsentligt udvidet. Konkret oplevede jeg igennem forløbet ahaaa øjeblikke, hvor de metoder og den ny læring gjorde at jeg fik ”slået en sløjfe” på mine tidligere erfaringer og holdninger, og dermed sat konkrete betegnelser på hændelser og handlinger, som har rustet mig til fremadrettet at tackle lignende situationer mere optimalt og udviklende.

Det har givet mig aha oplevelser, fornyet selvindsigt og læring at bruge mine egne faglige såvel som personlige erfaringer, som kobling til de metoder vi har gennemgået. At få sat konkrete eksempler ”ind i modellerne” og analyseret derpå har givet adskillige aha oplevelser, som i dag en uge efter endt forløb, endnu popper op i sind og krop! :-)

A pro pos ledelse og at være kulturbærer for væredygtig samskabelse, har det engagement jeg har mødt hos Tine Nyholm, den vilje for at få os alle med og ikke mindst, væredygtigt igennem forløbet, været noget jeg ikke mødt før. Et super kompetent, ærligt og kærligt menneske der oprigtigt interesserer sig for faget OG mennesket.”

– Bolette Berg Kjær, Team- & projektleder

 

”Jeg har fået fornyet indsigt i anvendeligheden af coaching i en organisatorisk kontekst; herunder praksisrettede redskaber til at føre mere konstruktive dialoger som leder og som medarbejder. Jeg har udvidet mine faglige kompetencer ift. mere målrettet at kunne medvirke til forandring, udvikling, motivation og vækst hos mig selv og andre med dialogen som omdrejningspunktet. 

Sjældent møder man en så engageret, energisk og fagpassioneret underviser, som Tine Nyholm.”  

– Pil Brøndum, HR Manager

 

 

SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret akademi uddannelse ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig ledelse & dialogisk samskabelse. Coaching i organisationer (AU) (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 15. maj – 27. juni 2017, udtaler:

 

”Uddannelsesforløbet har levet fuld op til mine forventninger og har givet mange aha-oplevelser. Jeg tager en større selvindsigt og mere moden bevidsthed med mig. Den vil gavne mig i forhold til relationer fremover både faglig og privat.”

– Peter Rimaas, Tax Manager

 

”Det har været et helt forrygende uddannelsesforløb med Commitment Lab og Tine Nyholm. Jeg har sjældent mødt en så engageret og fag-passioneret underviser der i den grad brænder for sit virke, og som kan nå ud til de studerende. Jeg har fået relevant viden og redskaber til at bruge i hverdagen og i arbejdsrelaterede situationer, der fremmer relationer og samarbejde – ny viden om mig selv og værktøjer til, hvordan jeg skal begå mig i organisationer på en væredygtig måde. Det er et uddannelsesforløb jeg stærkt kan anbefale til alle.”

– Sanne Petersen, Sekretær

 

”Forløbet har levet op til de forventninger jeg havde ift. at blive præsenteret for forskellige typer coaching, samt at få konkrete praksisnære værktøjer at anvende.Det betyder at jeg nu kan skelne dem fra hinanden og kan bruge værktøjerne og de forskellige indgangsvinkler, skræddersyet til de situationer, hvor jeg vurderer at jeg kan have gavn af dem i mit arbejde. Jeg har også fået udvidet mit faglige sprog og teoretiske fundament i lederrollen, hvilket jeg vurderer som værende meget værdifuldt.

Mine egne erkendelser opnået i træningsforløb har hermed givet mig nogle værktøjer jeg kan anvende til at være den mest autentiske udgave af mig selv som leder. Da disse værktøjer er meget brugbare og allerede har sat sig på rygraden, er jeg overbevist om at det vil have positiv og virkefuld indflydelse på min tilgang til ledelse og kollegiale relationer fremadrettet.”

– Signe Andersen, Leder

 

”Det var meget intenst og koncentreret, med en del selvindsigt og introspektion, samt en ny måde at være sammen med de andre medstuderende og vores lærer på.  Vi blev tilpas “forstyrret”, men jeg følte mig altid støttet og værdisæt. Både coaching i praksis og refleksioner om (selv)ledelsen er nu blevet en vigtig del af min professionelle tankegang. Spændende, spændende rejse!”

– Francesca Astori, Ernæringsassistent

 

”Over al forventning har uddannelsen levet op til det jeg kom for. Den megen fantastiske faglitteratur og det store fokus på praktisk anvendelse og øvelse har åbnet døren for frihed til selverkendelse og en mere fokuseret dialog. Med andre ord, bevidstgørelse af egne tanker og hvorved de har indflydelse på udfaldet af dialogen.

Praktisk betyder dette for mig at jeg i fremtiden vil reagere på mine tanker (og følelser) således at jeg ikke er et udtryk for single loop læring, men dobbelt loop læring – dette både arbejdsmæssigt og personligt.

Det er blevet mig bevidst, at jeg selv må tage affære, hvis jeg ønsker forandring. At andre ikke nødvendigvis hører det jeg siger, hvis jeg ikke spørg ind til deres svar. Jeg forventer at jeg fremover vil blive endnu bedre til og bevidst om at tanker og adfærd må samstemmes for en tydelig klarhed.

Samlet set har forløbet været meget intensivt forstået således, at der har været meget at lære på kort tid. Gennem alle seks uger har Tine Nyholm altid været til rådighed og en stor støtte under hele forløbet.  Både under opgaveskrivning, men i det hele taget og derfor kommer jeg ud med viden og læring som jeg kan implementere i min fremtidige hverdag.”

– Anette Knudsen, Sygeplejerske

 

”Mange af uddannelsens modeller har givet en aha-oplevelse, da de kan relateres i hverdagen. Jeg har erfaret, at vi er forskellige, og hvordan forskellighederne i et samarbejde bruges som en styrke. Jeg har hermed fået styrket selvindsigt og værktøjer der kan bruges både i mit arbejds- og privatliv.”

– Latifa Sørensen, Ekspeditionssekretær

 

SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret akademi uddannelse ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig selvledelse og effektfuld dialog. Coaching og konflikthåndtering” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 27. februar – 7. april 2017, udtaler:

 

”Jeg kan varmt anbefale uddannelsesforløbet, som bidrager til den positive udvikling af det enkelte menneske med udgangspunkt i de kognitive principper og udviklingsformer.

Læring, viden og indsigt der giver stof til eftertanke og som jeg nu bruger i mit daglige virke, både privat og arbejdsmæssigt.”

– Niklas Hegnsted, Kontor med speciale i offentlig administration

 

”Tine Nyholm blæser dig omkuld! med hendes energi, udstråling, ordstrøm, faglige viden og kunnen, hun lader dig dog ikke falde uden at hjælpe dig op igen. Personligt har jeg fået ny viden og selvindsigt der giver mig et stort fagligt overblik samt styrkede faglige kompetencer der tilsammen praktisk, styrker mig i at kunne være en endnu bedre kollega, chef og samarbejdspartner.

Hvad der gør denne uddannelse unik er, at Tine er der for dig på alle tidspunkter. Hun er autentisk, fagligt meget kompetent, væredygtig, ydmyg i hendes formidling og medfølende i din personlige udvikling.

Jeg kan kun anbefale alle, at tilbringe tid med Tine Nyholm, hun er en helt igennem FANTASTISK kognitiv proceskonsulent. Hvad det så end måtte koste økonomisk, er det intet i forhold, til den personlige indsigt, faglige kunne og udvidede kompetencer, du går derfra med.

Dit firma vil takke dig for at hyre Tine Nyholm, dine kollegaer og dine samarbejdspartner vil udvikles og trives og konflikterne vil gavne virksomheden fra den dag

– Anne Vestereng, Butiksledelse

 

”Jeg har fået en større personlig indsigt, som jeg kan bruge til at udvikle og styrke mine kompetencer og personlighed. Det vigtigste jeg tager med, er de svar jeg har fundet ifht. personlig adfærd, derudover teknikerne ifht. coaching og konflikthåndtering. Bevidsthed er blevet nøglen for mig ifht. selvledelse og væredygtighed.

En personlig rejse, hvor engagementet og viden smitter af og forplanter sig, til større personlig indsigt og vigtig læring til egen rejse herfra. TAK!”

– Kim Madsen, Markedsføringsmerkonom og kognitiv coach

 

“Kognitiv Coaching og konflikthåndtering” ved Commitment Lab og Tine Nyholm er ét stort fagligt og energisk festfyrværkeri, med en overflod af nuancer og WOW-oplevelser. Faktisk er titlen på uddannelsen én stor underdrivelse, i forhold til indhold og udbytte, der når langt videre omkring, end man forestiller sig. Selv med +20 års erhvervserfaring, indenfor ledelse, strategi og HR, har jeg fået mange virkelig brugbare værktøjer og ny viden med hjem, som jeg vil kunne bruge i alle aspekter af mit liv, både privat og professionelt. Kognitiv Coaching metoder og værktøjer er geniale, fordi de går helt under huden og skaber varige, positive, mentale forandringer.

Tines energi, entusiasme, dedikation og fag-passion er, som underviser og menneske, helt udover det ’sædvanlige’; smittende og insisterende på samme tid. Hun går all-in for, at sikre, at alle kommer med og hun stiller sig til rådighed nærmest 24-7, hvis der er behov for det. Spænd hat og briller, og nyd “Turbo-Tines-Transformations-Tour”, hvis du får muligheden for det! TAK Tine! :-)

– Ulla Lindstrøm, HR Transition Manager

 

”Gennem dette uddannelses forløb bliver du trænet, opkvalificeret, styrket og udviklet med baggrund i den nyeste evidensbaseret viden og veldokumenterede metoder. Du bliver beriget med viden om, hvordan du bringer dig selv og andre i optimal mental præstationstilstand, relevant både organisatorisk og praksisnært i øvrigt.

Tine er passioneret, engageret, vidende og formår at formidle så vedkommende, fængslende og overbevisende, at alle trods forskellighed frivilligt lader sig medinddrage og positivt forpligte. Tines vindende og tillidsvækkende personlighed skaber trygt fundament for optimal læring og udvikling.

Personligt har jeg hermed hen over læringsforløbet erfaret, hvor betydningsfuldt væredygtig selvledelse og selvindsigt er for at kunne præstere optimalt som kollega og medarbejder i en kompleks hverdag, hvor dialogisk kommunikation og accept af forskellighed er nøglen til fælles succes. Således har jeg fået viden om at erkendelsen af mine behov er kimen til al udvikling. Værdien af at være opmærksom på egen indre dialog. Hvordan det er afgørende for samarbejder at undre sig og byde op til dialog, der positivt forpligter, udvikler og afklarer.”

– Christel Krøjgaard, Receptionist

 

”Uddannelsen hos Commitment Lab har givet mig en personlig indsigt og faglig viden som jeg fremadrettet kan benytte aktivt i min hverdag – professionelt og privat.”

– Charlotte Friis Frederiksen, Sygeplejerske

 

”Goddag til en mere væredygtig udgave af mig selv. Hvilken berigende og fantastisk uddannelse. Alle burde forære sig selv en tur i Tine Nyholm’s udviklingshjul. Det er guld værd både personligt og fagligt.

Personligt har jeg opnået styrkede faglige og kommunikative kompetencer til facilitering af sygdoms- og sundhedsforståelse hos borgere. Et fagligt nærvær og overblik, muliggjort af den øgede selvindsigt og værdiskabende forskel det er at forpligte sig væredygtigt selvledende – fokus, redskaber og tilgang, som jeg vil holde fast i.”  

– Anja Lund, Social og sundhedsassistent

 

”En uddannelse som beriger og opkvalificerer personligt som fagligt. En uddannelse som stiller skarpt og giver retning for dit arbejdsliv.

Jeg har i vid udstrækning fået en masse anvendelig viden og læring. Jeg har fået nye teoretiske tilgange til at arbejde organisatorisk. Jeg er blevet opdateret fagligt, og har bl.a. fået øget analytisk forståelse for, hvilke elementer der skal være til stede på en arbejdsplads for at jeg trives og oplever meningsfuldhed, samt hvordan jeg dialogisk tager ejerskab herfor.”

– Pernille Bachmann, Mentor/Coach/HR-kvalitetskonsulent

 

”Tine Nyholm er en engageret og kompetent underviser. Med et sjældent set drive og gnist udvider hun horisonter og giver anledning til undren. En gave til alle virksomheder, der ønsker ledere og medarbejdere, der kan skabe et udviklende og inspirerende arbejdsmiljø.”

– Kim Bergensol, Coach & Massage terapeut

 

SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret akademi uddannelse ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig selvledelse og effektfuld dialog. Coaching og konflikthåndtering” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 5. december 2016 – 16. januar 2017, udtaler:

 

”Hermed min varmeste anbefaling af AU-uddannelsen Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig selvledelse og effektfuld dialog hos Commitment Lab v/ Tine Nyholm.

Jeg vidste hurtigt, at det netop var hos Commitment Lab jeg ville tage dette forløb. Under gode samtaler med Tine Nyholm stod det tydeligt for mig, hvad der var muligt at få indsigt i under forløbet og jeg har fået indfriet alle forventninger.

Tines formidlings-og undervisningsstil er kompetent, vedkommende, engageret og ikke mindst inddragende og gensidigt forpligtende. Jeg har altså ikke blot tilegnet mig ny teoretisk viden, men fået forståelse for og erfaring med anvendelsen gennem øvelser og praktiske refleksioner i undervisningsrummet, således at det lærte er direkte brugbart.

Uddannelsesforløbet hos Commitment Lab er hamrende ambitiøst. Der leves ikke blot op til lovmæssige krav og forpligtelser og der skeles heller ikke kun til et overordnet pensum. Tine har sammensat forløbet nøjagtigt efter hvad der er brug for på arbejdsmarkedet og øser generøst ud af viden og egne erfaringer fra præsente oplevelser. Altså, ingen støvede forelæsningsmanøvrer her! Eksamensformen er helt i overensstemmelse med hvad Tine formilder; en gensidig dialog om egen kendte case og betragtninger og anvendelse af de relevante kognitive coachingprincipper og konflikthåndteringsmodeller, der alle undervises i gennem hele forløbet. Ingen ubehagelige overraskelser.

Jeg har været en del af et læringsrum, hvor vi alle var forskellige, med forskellige baggrunde og historier. At dele erfaringer og betragtninger i dette rum har lært mig mere, end jeg nogensinde kan læse i en bog. Tines evne og mod til at stille sig åben og undrende og insistere på at skabe erkendelse og ejerskab hos alle, er fantastisk inspirerende og hermed er det også klart, at vi ikke blot må bruge det lærte i arbejdssammenhæng, men i alt vi gør.”

– Winnie Strøm Schildknecht, Coach, mentor og bach. psych.

 

”Jeg har fået gode værktøjer til at gå ud og blive et endnu bedre menneske med ro og tro på egne evner.”

– Thomas Bo Henriksen, Postbud og fotograf

 

”Et uddannelsesforløb hos Commitment Lab, med Tine Nyholm som fagligt fyrtårn, er en fantastisk personlig såvel som faglig investering. Med en enorm dybde og høj faglighed fører Tine, dig på inspirerende og anerkendende vis igennem en personlig og faglig erkendelse med viden og læring, der løfter dig som menneske og som fagperson. Du står derefter stærkere både personligt og fagligt med en fantastisk værktøjskasse du kan bruge på dit faglige felt. Det er intet mindre end fantastisk, inspirerende og opløftende.

Min selvindsigt er styrket og jeg har fået en langt større forståelse for vigtigheden af at kunne mestre hensigtsmæssig selvledelse, i forhold til også at være en kompetent leder og medarbejder. Jeg har i høj grad fået anvendelig faglig viden og læring som jeg kan omsætte og bruge i praksis. Jeg har fået en ny værktøjskasse med tilgange og metoder, som jeg kan bruge i supplement med min faglighed og mine kompetencer, der gør at jeg står langt stærkere som leder.

Jeg vil anbefale alle, der har mulighed for at deltage i et uddannelsesforløb hos Tine, at gøre det. Det er en investering du aldrig vil fortryde.”

– Louise Christensen, Cand.soc.

 

”Den indsigt og omfattende viden, hvormed Tine Nyholm evner at udtrykke sin fagpassion og inderlighed for væredygtig selvledelse, har for mig været helt uvurderlig. Jeg har været taget med på en rejse brolagt med selverkendelse, ahaoplevelser og blevet præsenteret for værdifuld litteratur som fremover vil være med til at styrke min trivsel og arbejdsglæde.

Jeg har fået bygget en bro… fra alt som førhen var kun var formodninger og fornemmelser, over til konkret viden… jeg har fået en langt større forståelse og sikkerhed i at jeg kan stille undre spørgsmål til det som sker omkring mig på en arbejdsplads og jeg glæder mig over, at jeg fremover, ikke behøver at opleve mig selv som gidsel, men at jeg rent faktisk kan bidrage positivt ved at engagere mig aktivt med den nye viden jeg har tilegnet mig. Det giver mig styrke at jeg har fået værktøjer, så jeg fremover kan handle anderledes end jeg før har gjort. Jeg vil væredygtigt kunne lede mig selv i fremtidige arbejdsforhold og for det kan jeg takke Commitment Lab, Tine Nyholm.”

– Heidi Højgaard, Kontorassistent

 

”Jeg vil helt klart anbefale ALLE – og ikke mindst alle med ledelsesansvar – at tage et uddannelsesforløb hos Commitment Lab. Det har givet mig en stor indsigt i, hvor vigtig Følelsesmæssig ledelse er – hvor vigtigt det er at opnå forståelse for HVAD er det vi skal – HVILKEN rolle har vi – HVORDAN gør vi!

På en skala fra 1 – 10, hvor 10 er det bedste, har forløbet levet op til et 12-tal. Stort set hele uddannelsesforløbet har givet mig aha-oplevelser, såvel erhvervsmæssigt som på personlig selvledelse. Det betyder for mit vedkommende, at jeg er blevet meget bevidst om min måde at kommunikere på, og hvordan jeg, i konflikter som hverdagen i øvrigt, med åbne spørgsmål får skabt dialog og på den måde kan få personer til at komme til erkendelse.

Mine varmeste anbefalinger til at ALLE bør tage dette uddannelsesforløb. Det er utrolig givende på alle måder – STOR TAK TIL TINE NYHOLM FOR 6 FANTASTISKE GIVENDE OG LÆRERIGE UGER!!”

– Lise Skaaning Hansen, Kontorfunktionær

 

”Jeg har fået indsigt i og forståelse for den åbne konstruktive dialog, hvor mentale modeller, psykologisk og social kompetence alle er vigtige dele for at skabe et samarbejde med mening, commitment og handlekraft, som ikke kun er til gavn for medarbejdere, men også for borger og for samfundet som helhed.”

– Kirsten Trærup Møller, Socialpædagog

 

”Tine Nyholm: fagligt fyrtårn for væredygtig selvledelse. Uddannelsesforløbet har levet 100% op til mine forventninger og mere til. Dette forløb har åbnet mine øjne for et helt andet univers, og vækket min faglige nysgerrighed til at udforske og afprøve min kunnen.

Jeg har fået konkret indsigt i hvordan tanker og følelser styrer vores adfærd, og hvilke værktøjer man kan bruge konstruktivt, og har opnået den bedste ”væredygtig selvledelse” nogensinde. Mine kompetencer er nu på et niveau hvor de aldrig har været før, dette styrker min faglig profil til at kommunikere på den mest givende måde, som åbner en masse nye døre karrieremæssigt for mig.”

– Georgina Harrison, HR konsulent

 

”I en skarp uddannelsesproces har Tine Nyholm fra Commitment Lab været omdrejningspunkt i en for mig ny kognitiv tilgang til coaching og konflikthåndtering.

 Tine Nyholm er dygtig til både faget og mennesker – hun har en intelligent, men personlig tilgang til tingene og er derfor både sjov, maksimalt udfordrende og lærerig at udvikle sig sammen med. Hun har en skarp, hurtig og kærlig tunge samt et nærvær, der kan gøre selv de mest kedelige timer spændende, konstruktive og tankestrækkende. Læg hertil en solid coachingerfaring, stærk analytisk sans og en evne til at få sagt det, der skal siges, selvom det er svært. Hun udfordrer både sig selv og sine omgivelser ved at stille spørgsmål, der gør op med vane-tankegangen.

Så ønsker du at fylde din værktøjskasse med relevante og forskningsbaseret viden og læring, der matcher dette aktuelle moderne videnssamfund, vi lever i, så bør dit næste stop være Commiment Lab. I følge min erfaring vil dette gavne din evne som leder, kollega og medmenneske. Men husk at spænde selen for det går hurtigt, læringskurven er stejl og du vil finde hvert minut relevant.”

– Lin Jensen, Træner & Coach

 

SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret akademi uddannelse ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig selvledelse og effektfuld dialog. Coaching og konflikthåndtering” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 22. august – 30. september 2016, udtaler:

 

”Uddannelsen giver væsentlig og yderst brugbar indsigt og værktøjer på især to felter: forståelse for kollegiale forhold og konflikthåndtering på arbejdspladsen. Inden for dette område giver uddannelsen god indsigt i at opfange, forstå og løse latente konflikter, før de udvikler sig til egentlige problemer. Det andet felt vedrører ansvaret som leder, specielt betydningen af at håndtere relationer, herunder den organisatoriske konfliktforståelse og –handlekraft, på en måde, der skaber resultater i et klima af motivation for medarbejderne. Nye væsentlige begreber har for mig her været følelsesmæssig intelligens, tankefælder, væredygtig selvledelse og væredygtig eksistens.”   

– Svend Erik Ladefoged, Chef rådgiver

 

”Dette uddannelsesforløb fra Commitment lab, er så værdiskabende og lærerigt. Jeg har ikke før følt mig så max frustreret, for så til sidst i forløbet at finde mening med det. Men under denne frustrering er også blevet vækket sådan en nysgerrighed på dette professionelle strategisk anerkendende og væredygtige indhold. Med denne energiske og dygtige underviser, Tine Nyholm, der søger for at alle er en del af holdet, bliver man belønnet med værdigskabende og udviklende indhold, der er så brugbart og uundværligt i ethvert job. Jeg kan kun på mit varmeste anbefale denne uddannelse til alle der ønsker væredygtigt, committed, værdiskabende og brugbart indhold til stor glæde og anvendelse i arbejdet livet og privat.”

– Annika Edholm, Salgsassistent og konfliktmægler

 

”Tine Nyholm fra Commitment Lab, er et energibundt uden lige. Denne energi formår hun at give videre til de studerende, så tiden flyver af sted, med masser af læring, sparring, coaching, konflikthåndtering og indførelse i væredygtig selvledelse. Den ramme Tine sætter for et varierende læringsforløb forpligter positivt til studieaktivitet hen over fælles undervisningsdage, studiegruppetræning, gruppearbejder, fordybelse og selvrefleksion – så man hurtigt bliver lige så engageret som hun, dvs. alle deltager meget, og mange bliver lige så fagpassioneret som Tine.

Det giver masser af selvindsigt og brugbar viden til håndtering af konflikter. Hele forløbet, er én lang udviklingsproces, som med fordel kan bruges såvel privat som på arbejde, og er absolut anbefalelsesværdigt!  

For mig har det styrket min faglige profil, ved at give mig en masse redskaber, som jeg kan bruge ved forskellige uoverensstemmelser. Samt givet mig nye måder at kommunikerer effektfuldt på. Desuden har det lært mig at coache et andet menneske, hvilket er meget nyttigt i mit fagprofessionelle felt. Endelig var det første gang i mit liv, at jeg gik med tiltro til en mundtlige eksamen og mestrede at gennemfører denne med væredygtig SUCCES! :-)

– Ulla Greve Hahn, Social og sundhedsassistent

 

“Wauw! Denne uddannelse giver så meget mening og udvikling på det personlige- og faglige plan, at alle burde unde sig selv at gennemføre dette forløb. Med en kæmpe fagpassion og et evidens baseret materiale, tager Tine dig med på en uforglemmelig rejse, som vender op og ned på din verden nu og i fremtiden. Du bliver klædt rigtig godt på til at møde verdenen i en meget stærkere og mere selvbevidst udgave af dig selv, så tøv ikke, men skynd dig at hoppe med om bord, så også din fantastiske rejse kan begynde.

 Aha-oplevelser har været den indsigt jeg har fået i dels det mentale, hvorfor vi som mennesker reagerer som vi gør, og indsigten og forståelsen for ledelse i organisationer.

Den viden og læring jeg kan tage med mig fra denne uddannelse er toprelevant og er netop en viden som jeg de seneste år, har manglet i mit virke som mellemleder. Jeg er sikker på at denne nye viden vil styrke mine kompetencer fremadrettet og jeg er sikker på at netop denne viden vil stille mig langt stærkere i min fagprofessionelle karriere herfra.”

– Louise Windelev, Finansiel rådgiver

 

”En utrolig spændende og vedkommende seks ugers uddannelse, som har givet mig forståelse for, hvordan dårlig kommunikation kan føre til konflikter, og hvordan god kommunikation kan løse dem.  Jeg tror, at alle mennesker ville have gavn af denne viden.  Tine Nyholm er forrygende!” 

– Nina Bodin, Folkeskolelærer

 

“Tine Nyholm som underviser i kognitiv coaching og konflikthåndtering, er en ufravigelig passioneret underviser som er dybt professionel i sit fag og i alle relationer. Med en fængslende energi og stolthed lærer hun fra sig af dyrebar viden, løfter sine elever OP så alle er med i læring, som kan benyttes i private således som i organisatoriske sammenhænge. 

 Jeg anbefaler varmt denne uddannelse til alle, som vil opkvalificeres i den kommunikative tilgang til styrket ledelsesstil, eller som tilgang i en anden faciliterende professionel relation. Med udgangspunkt i sig selv og sine egne mentale modeller bliver der undervist i hvordan vi kan tilgå tankefælder lærende, kognitivt at omstrukturer og hermed få indsigt i, hvordan vi fremadrettet udviklende leder os selv, væredygtigt!” 

– Laila Bech Andersen, Salgskoordinator og event manager

 

“Dette uddannelsesforløb er stærkt brugbart, især i forhold til arbejdslivet, men også brugbart på det personlige plan. Jeg har modtaget en række meget anvendelige psykologiske værktøjer, der direkte kan benyttes i arbejdslivet og personligt i forhold til (selv)ledelse, kognitiv coaching og konflikthåndtering. Jeg kan fx nu analysere mig frem til konflikters årsager i en virksomhed, komme med konkrete løsningsforslag til forbedringer, og på den måde skabe personlig tilfredsstillelse for medarbejderne, øge menneskelige ressourcer og frigøre kompetencer, hvilket vil øge fx motivation, ejerskab, kreativitet og problemløsning for de ansatte.     

Forud for dette uddannelsesforløb havde jeg I kraft af min kandidatgrad i psykolog en vis viden indenfor kognitiv psykolog. Men indenfor ledelse, kognitiv coaching og konflikthåndtering var min viden mere diffus. Nu har jeg fået sat teori, modeller, fagtermer osv. i system samt øvet og afprøvet forskellige kognitive coaching-metoder i praksis på holdet. Det har alt sammen styrket min selvindsigt, så jeg i højere grad nu kan vælge min væren (mit fokus) bevidst, navigere bevidst udviklende og dermed komme i en optimal mental præstationstilstand. Lige som jeg er blevet mere opmærksom på hvad væredygtig ledelse indebærer.

Tine Nyholm er faglig kompetent og har et helt igennem smittende flow og passion uden lige i hendes professionelle virke som lærer og kursusleder. Hendes kursusforløb er indholdsmæssigt nærværende og bygger på den nyeste forskning indenfor ledelse, kognitiv coaching og konflikthåndtering. Uddannelsesforløbet er for mig stærkt anvendeligt både hvad angår væredygtig (selv)ledelse som i min faglige profil.”

– Jacob Thorning-Schmidt, Cand.mag. i psykologi, filosofi og videnskabsteori 

 

”Tine Nyholm er nytænker og viser vej til VÆREDYGTIGHED og frisættelse af potentiale, der kan have været hengemt hos den enkelte elev. Hun formidler på en intens, opløftende, berigende og passioneret måde som gør, at man som elev af hende ikke kan andet, end at hengive sig i den læring, der naturligt følger med. Tine findes der kun en af i denne verden og med al den evidensbaserede forskning og viden hun deler ud af, kommer man godt klædt på til sin videre færd, med al den indsigt og læring man har fået med sig.”

– Elaine Stello Garcia, Lægesekretær

 

”Nogle af mine forventninger til uddannelsesforløbet var: Værktøjer til at navigere som menneske, Selvindsigt og afklaring vedr. job.  Alle disse ovennævnte emner har jeg fået indfriet ved uddannelsesforløbet hos Tine Nyholm. Eksempelvis, vedr. afklaring af job situation, har det den betydning at jeg fandt min MENING.

Tine Nyholm, er den mest passioneret underviser jeg nogle sinde har mødt, hvilket resulterer i at hun formår at gøre undervisningen levende og spændende. Der har været hjælp at hente nærmest 24/7. Jeg har fået opkvalificering af mine faglige kompetencer, som vil gavne min karriere herfra, det at jeg nu kan styrer samtalen, Spørge ind – meningsforhandle og evne væredygtig selvledelse i hverdagen.”

– Vanesa Vestermark, Frisør

 

”Meget indikeret og passioneret underviser, der er dygtig i hendes stof. Vil du lære at være en dygtig leder og få dig selv og dine medarbejder på rette kurs – eller har behov for personlig udvikling, kan denne uddannelse anbefales.”

– Mie Baltzer, Direktionssekretær

 

”Uddannelsesforløbet har i den grad levet op til mine forventninger, og mere end det. Jeg har fået en større selvindsigt, og deraf fremadrettet kunne bidrage med gode samarbejdsrelationer og større perspektiv, hvilket betyder at jeg kan se mere objektivt på organisationer, ledelse, relationer og mig selv. Det har været en aha-oplevelse at få indsigt i mit eget vækstpotentiale, når jeg er fokuseret og i OMP :-) 

Aldrig har jeg været mere frustreret, og så fokuseret. Må indrømme at undervisningen er genialt sammensat, så det giver så meget mening….til sidst (for mig). Det mest lærende og værdiskabende jeg tager med mig og ser frem til at forankre i mit faglige virke er, hvordan at meningsforhandle og byde op til dialog er super vigtigt for at kunne agere i relationer og kunne nedtrappe konflikter før de vokser.”

– Marianne Kjærulff Olsen, HR administrativ

 

”En indlevende og committed underviser som skaber de bedste rammer for indsigt i den menneskelige natur. Samt på løfterig vis guider dig til større selvforståelse ud fra en faglig litteratur, som er både videnskabelig dokumenteret og som åbner op for aha oplevelser til egen væredygtig selvledelse.

Jeg er i den grad blevet mere bevidst om egne handlemønstre eller mangel på samme :-)  Den dybe selvindsigt jeg efterfølgende har med mig, har givet mig mod til at stå mere “fast” samt større handlekraft på egen iboende ressourcer. Jeg tør nu gå ind i besværet – mærke det og handle på det. Rent fagligt er modellerne i uddannelsen guld værd i forhold til forståelse for den menneskelig natur, ud over at give adgang til en dybere selvforståelse (selvledelse) er det gode brugbare redskaber til at forstå andre både kollegialt og i ledelsesmæssig øjemed, eksempelvis er jeg blevet bedre til at læne mig tilbage og observere den anden og stille uddybende spørgsmål med en oprigtig interesse.”

– Pia Harling Hansen, Socialpædagog

 

SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret akademi uddannelse ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig selvledelse og effektfuld dialog. Coaching og konflikthåndtering” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 25. april – 7. juni 2016, udtaler:

 

“En helt overskyggende forskel på denne og andre uddannelser jeg har taget, er Tine Nyholm. Den passion, begejstring, sprudlen, energi og ønsket om at give os på uddannelsen alt hun ved, på en så dedikeret, ærlig, støttende og oprigtig måde, er ikke noget jeg har oplevet tidligere. Uddannelsen er meget intensiv og alle bliver inddraget. Dette er ikke “bare” en uddannelse, det er en rejse. En rejse, hvor du i starten rejser med en gammel slidt rygsæk. En rygsæk som gnaver lidt hist og her, og som du har pakket med alle de ting du “plejer” at tage med. Ved rejsens slutning opdager du at rygsækken stadig er den samme – men støvet af, strammet op og tilpasset til netop dig. Og vigtigst – indholdet. Mange af de ting du troede du havde brug for, er smidt væk og erstattet med nye ting som du har brug for og virkeligt fungerer. De ting du har beholdt genopdager du, og ser nu på dem med større glæde. Jeg har nu værktøjer til, gennem nyfunden selvindsigt, at håndtere konflikter, at se konflikter som noget konstruktivt, skabe et mere engageret arbejdsmiljø og gennem dialog at kunne hjælpe andre til at se deres eget potentiale.”  

– Michael W. Larsen, Salgschef

 

“Dette uddannelsesforløb er vigtigt og nødvendigt for alle mennesker der på nogen måde kommunikerer med andre mennesker! Følelsesmæssig intelligens og disse kognitive redskaber burde være en del af læringen i undervisningen allerede i grundskolerne.

Jeg kan klart anbefale dette fagpassioneret forløb med lige så passioneret og commitet underviser, skønne Tine Nyholm, der formår at strikke forløbet sammen så der er taget højde for individuelle behov og sådan at ingen kursister bliver hægtet af undervejs, trods mængden af viden vi indlærer undervejs. Tine formår at bringe et hold af mennesker sammen som en familie der hjælper hinanden. Hun kæmper for at vise os vigtigheden i at vove at være helt og holdent vores autentiske selv, uden at give køb på os selv i pressede situationer, og samtidig se sammenhængen mellem den måde vi tænker, føler og handler på og hvad det har af konsekvenser og værdier for os.

Det har været helt fantastisk, rørende og fyldt med livskraft, at dele denne proces med vidunderlige mennesker med forskellige baggrunde, og sammen fordybe os i spændende transformativt stof, der viser sig blot at være et springbræt til et endnu mere optimeret liv og karriere, da stoffet er noget jeg kan fordybe mig i resten af livet. Af hjertet tak Tine, det du gør, har stor betydning i verden!  :-)”

– Deanna Alexandrine Hobson, Web & Pr Coordinator

 

“Havde ikke troet det muligt at jeg kunne lære så meget ny på så kort tid og tilmed bruge/omsætte det allerede fra dag 1, at få så meget brugbar viden er utrolig frisættende og giver en fantastik fremdrift både fagligt som personligt.

Det er mig magtpålæggende at anbefale Commitment Lab til alle som ønsker indsigt i mental sundhed, væredygtighed og dialogbaseret udviklingskultur.”

– Anders Harder Kragh, Skyde instruktør

 

“Midtvejs i livet og søgende efter noget nyt i mit arbejdsliv, var jeg så heldig at have lejlighed til at deltage i dette uddannelsesforløb hos Tine Nyholm. Nøglen til min personlige energi og væredygtighed er: at kende mig selv. Det er forudsætningen for at finde mine svar på hvad jeg vil, hvad jeg ikke vil og hvorfor. OG jeg har lært mig selv bedre at kende. Jeg har studeret, diskuteret, reflekteret, følt, tænkt over mine tanker og følelser, øvet mig i at lytte, spørge og tale, og øvet mig i at fokusere på det positive som derved voksede. Jeg er blevet gladere, mere tryg og udadvendt og ser fremtiden i møde med forventningsfuld spænding. Jeg glæder mig til at fortsætte rejsen, men nu uden de gamle tankemønstre og fordomme, bare med åbenhed og væredygtighed i mødet med nuværende og fremtidige relationer. Jeg kan varmt anbefale at tage ”rejsen” hos Tine og står gerne personligt til rådighed for yderligere uddybning af ovenstående. Mkh Ernst Löwe Lindberg 21702850.”    

– Ernst Löwe Lindberg, Cand.merc.jur.

 

“Uddannelsen får min varmeste anbefaling. Super interessant og evidens baseret viden. Hvis vi ikke vil sagte bagud, bør vi vide noget om hvordan virksomheder – og vi selv fungerer (bedst) i dagens Danmark. Begreber som strategisk commitment, mentale modeller og væredygtig selvledelse er nogle af de vigtige og nutidsrelevante begreber som alle bør kende. Denne uddannelse er relevant både for den ansatte og for lederen. Uddannelsesforløbet er intenst og vil kræve din fulde opmærksomhed – men der er value for money.

Uddannelsens omdrejningspunkt omkring hverdags situationer har betydet, at jeg er blevet opmærksom på dynamikkerne i organisationen – hos medarbejderne og organisation og medarbejdere i mellem. Dette har for mig været vigtig læring og har givet mange a-ha oplevelser undervejs, som jeg tager med mig. Jeg har en oplevelse af, at mine faglige kvalifikationer er opgraderet. Dels fordi materialet som gennemgås er baseret på konkret viden og evidens baseret undersøgelser, det gør det troværdigt og autentisk.

Jeg er blevet opmærksom på hvor stor en del af min hverdag jeg har mulighed for at påvirke, med min egen selvindsigt, jeg er samtidig blevet opmærksom på, hvor vigtigt det er at have selvindsigt og selvledelse – hvis jeg vil opnå mine mål i livet-/arbejdslivet. Det er en fantastisk indsigt at få. Forløbet har betydet at jeg er blevet bevidst om muligheden for, ved hjælp af simple teknikker og nye begreber at begribe med, at kunne flytte fokus og nå egne og virksomhedens mål.”

– Sandie Borg, Ejendomsmægler MDE

 

“Uddannelsesforløbet har til fulde indfriet mine forventninger, og min ”værktøjskasse” har fået mange nye redskaber og facetter, hvilket er og fremadrettet bliver til stor gavn, både fagligt og personligt. Det har været med til, at gøre mig til et bedre, være-dygtigt menneske – overfor mig selv, og overfor andre.  Det giver mig mange (daglige) aha-oplevelser, at være bevidst om mine tanker, følelser og handlinger – og det at kunne fokusere/regulere negative tanker, til positive tanker, handlinger og oplevelser.

Den store forskel, skyldes helt klart vores underviser og hendes ufattelige energi, dynamik, vedholdenhed og store faglighed, som jeg ikke har oplevet så intenst og berigende og ultimativt udfordrende på andre kurser/uddannelser. Det mest lærerige og værdiskabende har været, at få indsigt i og lære omkring kognitiv coaching og konflikthåndtering, på en så givende og udbytterig måde. Det har styrket min fortsatte udvikling, og er hver dag med til at gøre mig til et bedre og mere indsigtsfuldt menneske – ganske enkelt.”

– Laila Kofod, Office Manager, PA Executive, Koordinator

 

“Uddannelsesforløbet har i den grad indfriet mine forventninger, dette betyder at jeg er blevet faglig opkvalificeret og har fået en selvindsigt der vil styrke mine samarbejdsrelationer fremadrettet. Tine kom ind som en hvirvelvind og blæste mig omkuld, på den mest positive måde. Aldrig har jeg oplevet så fagpassionsret en underviser. Jeg blev hvirvlet ind i et fantastik’s uddannelse- og udviklingsforløb. Jeg kan nu navigere med en positiv bevidsthed og tiltro om hvilken retning jeg vil med mit faglige liv og karriere.  Jeg kan på det varmeste anbefale Tine Nyholm og Commitment Lab, hvis du har ambitioner om at blive fagligt opkvalificeret og ønsker at styrke og udvikle dit personlige lederskab.”

– Charlotte Bøttger, ID- life og Stresscoach

 

“Kognitiv coaching og konflikthåndtering uddannelsen har været den bedste gave jeg har givet mig selv. Denne uddannelse har ind printet sig fast i min refleksion og vil forblive levende grundet Tine Nyholms måde at undervise på og fordi hun har haft interessen for hver enkelt af os uddannelsesforløbet. Det har været vilde 6 uger med så meget læring, så meget selv-læring og bevidsthed sammen med et hold vidunderlige inspirerende mennesker, hvor gensidig respekt, nærvær og medfølelsen bare kan mærkes idet man træder ind i læringsrummet.

Det der har været mest lærende for mig, har været vigtigheden i at være et reflekterende væsen og jeg har i den grad fået så meget ny viden, som jeg direkte kan overføre i mit arbejde. Ordet væredygtig og dens betydning har været en aha oplevelse for mig. Jeg har fået værktøjer til at reflektere over mine tanker og følelser, og til i praksis at være væredygtig og reflekteret i også udfordrende situationer. Jeg har fået forståelsen af håndtering af konflikter og hvordan at håndtere situationer på en konstruktiv og udviklende måde. Ligeledes har jeg fået styrket min kommunikation, og er blevet mere modig i denne forbindelse, hvilket er vigtigt for mig da jeg fortsat vil arbejde med mennesker.

Fantastiske 6 uger med fagpassioneret og sprudlenede underviser som jeg ikke kan takke nok – Tusinde tak Tine. Sparring på højeste plan med en kærlig skubben henimod at komme ud af sin komfortzone og tag imod de muligheder der åbner sig. Tine har forstået noget helt særligt om at nå mennesker, skabe glæde, mening og motivation, herigennem mærker man hendes nærvær og hvor meget hun brænder for sit fag. Tak for et fantastisk forløb og rejse samt super berigende proces. Tine, du gør en forskel. Du har mine varmeste anbefalinger.”

– Sweze Phull, Teknisk administrativ medarbejder

 

“Denne akademiuddannelse har givet mig langt mere end jeg forventede, både fagligt og personligt. Niveauet er højt, hvilket har udfordret mig på bedste vis, og jeg har taget ejerskab over indre ressourcer jeg ikke havde bevidst kendskab til. Jeg vil gerne anbefale uddannelsesforløbet til alle, som ønsker at blive bedre til mennesker, incl. sig selv, i faglige relationer, såvel som personlige.”

– Lene Lockenwitz, Grafisk designer

 

“Jeg har i høj grad fået ny anvendelig viden og læring. Kan nærmest ikke forestille mig mit pædagogiske arbejde uden denne opkvalificering, der i så høj grad vil gavne mine muligheder for jobsøgning og videre karriere. Koblingen imellem pædagogisk/psykologisk viden, læring og arbejde til perspektivering via kognitiv coaching og positiv psykologi og således, styrket viden, læring og arbejde. En fantastisk oplevelse og erkendelse.

For mig har det åbnet en ny verden, såvel i mit privatliv som i mit pædagogiske arbejde. Ville ikke være det foruden. Har sat en positiv udvikling i gang hos mig. Jeg føler mig kvalificeret til arbejde jeg ikke før kunne bestride. Har været en fantastisk oplevelse at opleve og at være i læring hos Tine Nyholm, et total fagpassioneret og indlevende menneske som går all in. Her skal man holde ørene stive for at få alle guldkorn med.”

– Ulla Rasmussen, Pædagog

 

“Commitment Lab giver i forhold til mange andre tilbud noget du kan bruge til her og nu. Ikke bare arbejdsmæssig, men også personligt. Det er vældigt udfordrende og tvinger folk til at tænke anderledes og kreativt, mens det på same måde også booster kursisten.”

– Peter Jacobsen, Logistik Koordinator

 

“Tine Nyholm er en gave for nuet og fremtidens processer og ressourcer, med den energi, personlige og faglige ildsjæl kan og vil vores samfund virkelig flytte bjerge og udvikle nye tider på det faglige plan og i den grad positivt personligt udviklende som styrkende for det fælles commitment.

Af hjertet tak for dig og det jeg har formået at facilitere for mig, i læringsforløb ved dig og Commitment Lab.”    

– Janne Korsled, Konsulent med fokus på kommunikation, dialog & salg 

 

“Jeg vil på det varmeste anbefale uddannelsen i Kognitiv Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab, med den meget dygtige, kompetente og nærværende underviser: Tine Nyholm som under hele forløbet viser engagement og lidenskab for det hun/vi laver på forløbet. En meget værdifuld og brugbar uddannelse til at dygtiggøre ledere værdiskabende. ”  

– Stephanie Mansing, Personlig træner og kostvejleder

 

“Tine Nyholms læring om Kognitiv Coaching i Organisationer og dialogbaseret konflikthåndtering giver SÅ god mening både på et personligt som på organisatorisk plan. Uddannelsens læring om den mentale kognitive tilgang til udvikling er direkte omsætteligt til positiv og effektiv ledelse og giver enkle, relevante værktøjer til at skabe bedre trivsel, fagpassion og positiv gruppedynamik blandt medarbejderne ved at facilitere bedre engagement og optimal udnyttelse af potentialet og dermed bedre resultater for organisationen.

Personligt som professionelt har jeg fået større selvindsigt og værdifulde redskaber til mere effektfuld og målrettet kommunikation. Jeg har opnået en bedre menneskelig indsigt og forståelse for værdien af at kommunikere og handle anerkendende i fællesskabet. Tine Nyholm er en fantastisk, engageret underviser med et enormt drive. Fagligt er hun yderst kompetent og formidler stoffet på en medrivende, vedrørende måde ved at koble teori og praksis, når hun tager udgangspunkt i hver enkelt deltager. Denne uddannelse er relevant for dig, som vil lære, hvordan konflikter kan blive kilden til positiv udvikling og vækst. Absolut anbefalelsesværdigt uddannelsesforløb!”

– Henriette Bjørnbak, Design konsulent

 

 

Kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret uddannelse ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig selvledelse og effektfuld dialog. Coaching og konflikthåndtering” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 29. december 2015 – 9. februar 2016, udtaler:

 

”Sikke et forløb! Aldrig har jeg oplevet en lignende fagpassioneret underviser, som i den grad kan rykke hele holdet! Tine Nyholm forstår at dreje undervisningen og tilrettelægge forløbet, så det er tilpasset den enkelte så det spiller MAKS.

Jeg har i den grad fået så meget ny viden, som jeg direkte kan overføre i mit arbejde. Forståelsen af konflikt og håndtering deraf har åbnet en hel ny verden, hvor jeg kan vælge bevidst at håndtere situationer på en konstruktiv og udviklende måde, som er til stor gavn for mine projektgrupper og dermed også projekterne. Det blev meget konkret for mig, hvad jeg har haft til gode at lære i mit liv – Tusind tak Tine.”

– Susanne Noesgaard, IT Projektleder Sundhedsdatastyrelsen

 

”I verdens krydsfelt, hvor stormene kommer fra alle retninger, er der tre ord, der vægter mest, hvis du vil holde balancen: Kend dig selv. Jo mere du ved om dig selv, jo bedre agerer du sammen med andre. Og her får du viden om, hvordan du selv kan opnå bedre fodfæste og hvordan du hjælper andre til det samme. Commitment Labs uddannelse i Coaching og konflikthåndtering giver dig værktøjerne til og træningen i at holde dig oprejst, uanset stormstyrke og retning. Tine Nyholm er en tornado, så hold godt fast, men vid på forhånd, at du kommer hel og styrket ud på den anden side.”

– Rikke Ærtebjerg, Projektleder

 

”Uddannelsen har givet mig en større forståelse og bedre værktøjer til håndtering af konflikter, større indsigt i egne uheldige mønstre, således at jeg på en væredygtig måde, nu er bedre i stand til selvledelse og medledelse. Forskellen på dette uddannelsesforløb og de tidligere jeg har været på er helt klart Tine Nyholms store entusiasme og iver, hendes deltagelse, støtte og opbakning, samt hendes velforberedte, evidensbaserede og vedkommende undervisning.”

– Kit Schiøler, IT-supporter/Datatekniker

 

”Hvis du ligesom jeg er forundret over hvorfor konflikter i jobmæssige sammenhæng medfører negative situationer for dig selv og i forholdet til kolleger og ledelsen, kan jeg stærkt anbefale kognitiv coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab, som det bedste redskab til at håndtere konflikter på en positiv og værdiskabende måde.”

– Just Worm, Bygningssagskyndig

 

”Uddannelsesforløbet har i allerhøjeste grad levet op til mine forventninger og mere til. Jeg er blevet undervist af Tine Nyholm, der med allerstørste fagpassion brænder for sit fag, hvilket mærkes både i og udenfor undervisningen (Tine har været til rådighed alle ugens 7 dage i alle 6 uger – helt utroligt!). Aldrig har jeg oplevet så dedikeret og hengiven underviser og det smitter. Tine formår at favne og motivere alle og under hele uddannelsesforløbet har hun prioriteret vores individuelle læring højt.

Jeg har opnået nye indsigter og erkendelser i mig selv, som har været berigende for min selvudvikling og vejen til at lære mig selv endnu bedre at kende – personligt og fagligt. Jeg har fået en række håndgribelige og anvendelige værktøjer, jeg kan tage med mig og gøre brug af i mange forskellige henseender. Jeg vil hermed på det varmeste anbefale et uddannelsesforløb hos Commitment Lab, da det for uden en stor grad af selvudvikling med nye indsigter og erkendelser også handler om at tilegne sig nyttige metoder og principper funderet i den kognitive coaching til bl.a. konflikthåndtering i det kollegiale og organisatoriske faglige virke.”

– Sara Gammelgaard, Pædagog  

 

”Jeg har igennem uddannelsesforløbet fået forskellige virkningsfulde værktøjer, som kan hjælpe og assistere mig i min fortsatte selvledelse både i forhold til mit personlige liv, men også i forhold til min fremtidige karriere. Helt konkret er jeg blevet mere modig og selvsikker med indsigten i og forståelse af, hvordan vores menneskelige potentiale virker og det har opkvalificeret mig personligt og fagligt.  

Forskellen på dette uddannelsesforløb og tidligere jeg har været på, er Tines virkelig store og ægte commitment og måde at engagerer os kursister på.  Hendes tiltro og enorme vedkommende opbakning. Tine er fagpassioneret og en sand mester af sproget og skriftens brug.  Hun har en magisk evne til at tryllebinde mennesker. Har et sprudlende og smittende humør. Hendes person synes i et evigt flow der følger sin passion, alt dette medvirkede til at jeg kunne overkomme mine egne bump på vejen og gennemføre uddannelsen.”

– Mette Mathorne Thomsen, Pædagog

 

 

Kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret uddannelse ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig selvledelse og effektfuld dialog. Coaching og konflikthåndtering” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 17. august – 25. september 2015, udtaler:

 

”Det har været en intens og indsigtsgivende læringsrejse i selskab med en gruppe engagerede og inspirerende rejsefæller under kyndig guidning af en meget passioneret, engageret og teoretisk velfunderet rejseleder, der har formået at puffe mig i en ny retning. Et fagligt intenst og komprimeret udviklingsforløb, jeg varmt kan anbefale til alle, der vil lære mere om sig selv og samspillet med andre.

Man får nye praktisk anvendelige redskaber til at skabe læring for en selv og andre i forhold til at kommunikere klart og konstruktivt, samt konkret træning i kognitiv coaching, som redskab til at skabe forandring.  

Det er et forløb langt flere fortjener at gennemgå – for forestil jer lige en verden, hvor konflikter opfattes som potentielle læringsarenaer. Arenaer, hvor parterne – med afsæt i den kognitive coachingtilgang villigt og nysgerrigt lytter og spørger ind for at skabe erkendelse og konsekvensoplevelse af hvorvidt ens forehavende arbejder med eller imod ens ønske om at opnå forandringen. Tænk, hvilken vækst og udvikling vi kunne skabe fordi vi nu er opmærksomme på, at vejen til forandring går via gensidig forpligtelse, oplevet mening og klare anvisninger på hvordan man så gør i praksis.

Jeg føler mig overbevist om, at denne kognitivt coachende tilgang kan være vejen til at skabe mere engagerende arbejdsmiljøer, hvor medarbejderne trives, oplever mening og gensidigt commitment i de sociale læringsfællesskaber.”

– Susanne Rasmussen, Ergoterapeut og Master i læreprocesser (MLP)

 

”Jeg tilmeldte mig i første omgang uddannelsesforløbet, da Tine fremstod som en utrolig innovativ og sprudlende konsulent, som jeg vidste, ville kunne inspirere og lære mig en masse nyt. Det har i den grad levet op til mine forventninger! Hun har øget min selvtillid og styrket min faglighed.

I forhold til mine unikke kompetencer og videre karriere, har jeg fået bevidsthed om nye områder, hvor jeg kan sætte mine evner i spil. Jeg har lært meget brugbare metoder og redskaber om hvordan vi bl.a. i strategiarbejde kan bringe psykologen i spil og hvad dette betyder. Tine har skabt nogle helt fantastiske fusionsmodeller, som bygger bro mellem den kognitive psykologi og organisatoriske kontekster. Jeg har således fået nye forståelser og erkendelser om ledelse, coaching, kommunikation og konflikthåndtering.

Jeg har oplevet hvad det vil sige at blive undervist af en ildsjæl og hvor stor betydning det har for energien i rummet, min aktive deltagelse og mit udbytte. Igennem mit voksenliv har jeg haft mange undervisere, men kun meget få har nærmet sig Tine Nyholms niveau. Hun brænder igennem med hendes faglighed og via hendes begejstring, referencer til hendes arbejde som virksomhedskonsulent og intuitive væsen, hvormed hun formidler så godt at læring sikres. Hun burde undervise andre undervisere i at undervise, da hun har forstået noget helt særligt om at nå mennesker, skabe glæde, mening og læring. Tak for et fantastisk forløb og super berigende proces. Du gør en forskel!”

 – Sariah E.N. Jensen, Udviklingskonsulent

 

”Uddannelsesforløbet har været professionelt og gennemtænkt. Det var en totaloplevelse, der ikke bare gav et par visdomsord, men som inviterede til fordybelse og anvendelse, samt ikke mindst refleksion over værdien af denne fordybelse, og hvorvidt det lykkes at implementere værktøjerne og anvende dem ude i virkeligheden.

Jeg har fået øget min bevidsthed på alt det relationelt betingede. Det er blevet et lag mere reflekteret hvordan jeg forholder mig til medarbejdere såvel som samarbejdspartnere.

…Bag alle konflikter er der gemt mindst et brændende ønske, som måske er værd at blive bevidst.. Det vil Tine Nyholm gøre dig meget klogere på…” 

– Chastine Christiansen, Iværksætter 

 

”Jeg har arbejdet med mennesker, i lederjobs og i HR funktion og som selvstændig i mange år. I disse år har jeg været på forskellige kurser; den svære samtale, konflikthåndtering osv. Kurser som har deres berettigelse, men som har været unuanceret og stringente.

Uddannelsen hos Commitment Lab har været meget nuanceret, intenst og jo længere hen i uddannelsen jeg kom, jo mere mening gav det. Der var en meget meget fin og solid ”rød” tråd gennem hele uddannelsesforløbet. For mig har uddannelsens indhold og undervisningsmetode været en meget stor AHA oplevelse!

Jeg står her efter endt uddannelse, med en forankret tro og et stort mod på, at tingene rent faktisk godt kan lade sig gøre og vigtigst af alt, jeg har fået en ny viden og selvindsigt som giver mig mulighed for at lede mig selv i den rigtige retning!

Denne uddannelse giver rigtigt god mening og jeg kan kun varmt anbefale denne uddannelse til alle, det være sig ledige, ansatte og ledere/chefer.

Til sidst og ikke mindst vil jeg tillade mig at rose ejeren af Commitment Lab og underviseren Tine Nyholm, for sin meget positive og til tider humoristiske væremåde. Hun formår at få alle med i ”klassen”. Selv når jeg har siddet derhjemme og lavet lektier, har jeg kunnet mærke Tines tilstedeværelse i min faglige bevidsthed!!! Tine formår samtidig at se vores sårbarhed og give plads til denne. Jeg er overbevidst om, at det er årsagen til at min klasse her fik et yderst flot eksamensgennemsnit på ikke mindre end 9,7”     

– René Winther Madsen, Projektleder

 

”Gennem denne 6 ugers intensive uddannelse har jeg opdateret min faglige viden om organisationer, dialogisk samarbejde, ledelseskompetencer, emotionel intelligens, psykologisk kapital, positiv psykologi, coaching, konfliktløsning og meget mere.

Til sammen med min nye viden på disse områder, har jeg gennem aktiv deltagelse i studiegrupper, fået øget min selvindsigt og handlekraft, samt er blevet bevidst om det vigtige i at tage ansvar for egen selvledelse.

Jeg har desuden fået viden og værktøjer til gensidigt givende samarbejde, med tiltro og mod på at handle udviklende. En ahaoplevelse var at arbejde med en specifik erhvervscase og vurdere den objektivt og nuanceret og dermed reflektere over, de mange forskellige årsager (organisatoriske/personlige/relationelle) til at situationen/kulturen er, som den er.

Tine Nyholm er passioneret, yderst faglig kompetent og i besiddelse af den sidste nye viden inden for coaching i organisationer. En viden og en række værktøjer som hun brænder for at formidle til de studerende i et trygt og positivt miljø, som har gjort at jeg har fået tilegnet mig anvendelig læring og styrkede faglige kompetencer. Jeg erfarer konkret at min faglige profil er blevet stærkere og mere tydelig. 

Derfor vil jeg gerne anbefale denne uddannelse til dig, som ønsker at udvikle dig!”

– Judith Petterson, Laborant

 

”Tine Nyholm er den mest levende og engageret underviser, jeg nogensinde har mødt. Hun giver sig selv 100 %, og skaber et lærende univers der både giver stor selvindsigt og faglige kompetencer. Tine Nyholms nærvær og tilstedeværelse både i og udenfor undervisningen gør hende til en meget unik personlighed. Hun tager hånd om sine elever gennem hele læringsprocessen.

Det der gav mig en ahaoplevelse, var dialogen som værktøj. Det blev pludselig meget konkret for mig, hvad jeg havde haft til gode at lære i mit liv. Jeg har fået værktøjer der øger min evne til at reflektere, sådan at jeg kan håndtere konflikter på arbejdspladsen udviklende og være bevidst om min egen selvledelse og andel heri.” 

– Rita Madsen, Psykomotorisk terapeut

 

”Dette uddannelsesforløb burde være obligatorisk for ALLE. Det er en kæmpe gave at få lov til at være i læring i så intenst et uddannelsesforløb.

Jeg tager noget meget værdigfuldt med mig, en bevidsthed, en erkendelse og en konsekvensoplevelse af mine tidligere måder at tænke, føle og handle på. Redskaber til at tage ejerskab, selv- og medlede. 

Jeg har i mange år søgt efter nogle ”knager” jeg kunne hænge mine kompetencer op på, dem har jeg fået nu. Min værktøjskasse er voksede betragteligt og vil uden tvivl gavne mine muligheder karrieremæssigt fremadrettet.” 

Tine Nyholm er en fantastisk underviser og sparringspartner, mindblowing!

– Tina Osman Rasmussen, Pædagog

 

”Det har været et super godt og lærende udviklingsforløb i selskab med en meget fagpassioneret lærer, som bruger sig selv fuldt ud for at give holdet mest mulig læring. Tine er virkelig omhyggelig om det hun brænder for og er god til at formidle det så man ikke kan lade være med at glæde sig til at høre mere.

Min nye viden kan jeg bruge til at se sammenhænge i organisationen som jeg arbejder i. Jeg har fået selvindsigt i hvordan jeg kan vælge bevidst at håndtere situationer på en konstruktiv og udviklende måde. Konkret vil jeg anvende indsigten i psykologisk kapital til at være en bedre kollega og til som medarbejder at tage ansvar for væredygtig selvledelse og følelsesmæssig intelligent samarbejde.”

– Anne Lee Andersen, Laborant Novo Nordisk

SE yderligere udtalelser her: Hvad siger diplomuddannelses kursisterne? (PD-niveau) 

CLLOGO2

Facebook
Twitter
LinkedIn