Case – Styrket trivsel og dialog (to-dags internat)

LOGOAPOS

Styrket trivsel og dialog i det daglige kollegafællesskab

To dages internat for hele Helsingør kommunale tandpleje

case ved souschef Mette Nabe-Nielsen og leder, overtandlæge Steen Overgaard Larsen, december 2012

 

Behov for styrket trivsel og dialog:

 ”Vores motiv for at hyre Commitment Lab var et ønske om at arbejde med fremme af trivsel og samhørighed i tandplejen. Tandplejen har haft udfordringer omkring en sammenlægningsproces og vi vurderede, at det var nyttigt for os at investerer tid og penge i et udviklingsforløb for hele personalet.”

 

Erkendelse, selvindsigt og aha-oplevelser:

 ”Tine Nyholm, der arbejder mentalorienteret med sundhedsfremme og kompetenceudvikling, har tidligere arbejdet med andre kommunale tandklinikker og har et godt kendskab til de særlige udfordringer der knytter sig til disse arbejdspladser.

Vores udbytte var som ønsket nogle konstruktive arbejdsdage, hvor vi med afsæt i den kognitive mentalorienterede tilgang arbejdede med temaer omkring kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering. Første temadag havde fokus på arbejdsmetoder, værktøjer og teori, som gav os indsigt i ”aha-oplevelser” og forståelse for forbehold, sårbarhed og udfordringer i tandplejen.

Vi lærte at det er en naturlig udfordring ved forandringsprocesser omkring sammenlægninger.”

 

Fra vision til daglig praksis:

“På den følgende workshop dag 2 ”Fra vision til praksis” blev vores nye viden og indsigt sat i relief til vores egen hverdag og gav god mening og udsyn for alle 65 personer i tandplejen. Vi oplevede hvor vigtigt det er for trivsel og tillid, at vi sammen arbejder med et nyt fælles sprog og udarbejdede den fælles vision gennem en åben dialogisk proces. Tine Nyholm var en meget nærværende og kompetent konsulent. Vi oplevede at alle blev hørt og kritik blev vendt til en konstruktiv dialog, hvor medarbejdere og ledelse fik en fælles forståelse for udfordringer og løsninger.

 Det var en afgørende fordel, at vi kunne dele forløbet over to dage.”

“Kombinationen af 1. dag med teori, nye værktøjer og øvelser to-og-to, efterfulgt af en kursusdag 2, hvor vi arbejdede med tandplejens temaer var en stor succes. Gruppevis analyserede vi forandringsvisionen for vores tandpleje. Det var vigtigt, at vi havde sammenhængende kursus dage, da vi således fik mulighed for at anvende teorien i praksis!

Første kursusdag sluttede med en hyggelig aften med socialt samvær og Det at dele forløbet over to dage giver tid til refleksion og afklaring af strategi for forankring.”

 

Fælles mening, commitment og ejerskab:

“Evalueringerne undervejs og efterfølgende er meget positive, alle peger på en styrkelse af trivsel og dialog. Vi har efterfølgende aftalt opfølgende temadag med Tine primo det nye år, hvor vi ønsker at arbejde videre med metoderne og sikre at vi fortsætter med at have fokus på de positive forandringer der skaber trivsel, arbejdsglæde og gensidig ejerskab i vores praksisfællesskab.”

 

Agenda for program og indhold:

Ønsker du og din afdeling at se og blive inspireret af agenda for program, indhold og øvelser – kontakt Tine Nyholm på tlf. 31 17 09 17 eller mail tn@commitmentlab.dk

CLLOGO2

Facebook
Twitter
LinkedIn