Om navnet

HVAD vil alle have? 

 

Hvad er det, virksomheden i dagligdagen er afhængig af?

Som vi alle ønsker i samarbejdet og relationen?

Som er afgørende for, overhovedet at kunne implementere, forbedre og forankre?

 COMMITMENT

 
Commitment henviser til forpligtelse og engagement. At være committed handler om, at være nærværende i nuet og gå uforbeholdent engageret til dét, du står over for, fordi du brænder for meningen, oplever dig positivt forpligtet og ikke kunne drømme om, at være noget andet sted end, lige her.

I den organisatoriske hverdag handler det om, hvilke forpligtelser det er, der binder deltagerne i praksisfællesskabet sammen? Fremstår det tydeligt for alle, hvad i er sammen om og hvad dette betyder i jeres dagligdag og for jeres fællesskab? Ved jeres medarbejdere helt konkret, hvad de skal være committede til? Ved de helt specifikt, hvad de skal gøre i dagligdagen for at være en succes?

I praksis handler det om, hvilke strukturer, miljøer, værdier, mål og fortællinger der er levende? Og ikke mindst, hvilket lederskab facilitere hvilket engagement, fagligt som mentalt? Adspurgt om ledelsens daglige commitment, hvad ville jeres medarbejdere svare? Hvad er værdierne af commitment? Hvilke fordele og muligheder skaber commitment? Hvad er følgerne af manglende commitment? Hvilke ulemper og konsekvenser afstedkommer manglende commitment? Hvor længe har i som virksomhed økonomi og psyke til – at lade overspringshandlinger og manglende gejst og positiv indstilling – stjæle den tid og de ressourcer, der optimalt burde komme jeres virksomhed, internt som eksternt, til gode?

I processer at gøre ovennævnte og relaterede afgørende spørgsmål til genstand for praksisnær drøftelse og udviklingsmål er, hvad Commitment Lab samarbejder med ledere og organisationer om. Hvorfor lade sig nøje med mindre, når både forskning og vores resultater dokumenterer, at det er forbundet med lykke og lønsomhed når:

 Lysten driver værket!

Arbejdet går som en leg!

Deltagelse er kreativ og nyskabende!

 Helheden af potentiale og performance er lig med synergi og succes!

 

KONTAKT stifter Tine Nyholm

 

Facebook
Twitter
LinkedIn