Positiv psykologi og NY motivationsteori: Lær at motivere dig selv og andre – professionelt!

Positiv psykologi og NY motivationsteori: Lær at motivere dig selv og andre – professionelt!

– Selvledelse og ledelse med overskud

6 ugers fagspecifikt kursus

Autumnleaves

Formål og udbytte:

”Bliv mere lykkelig og ydedygtig på 6 uger” er kursets seriøse slogan, og formen vil tiltale dig:

 • 9 undervisningsdage med en af Danmarks absolut førende kapaciteter udi Positiv Psykologi, cand.psych. Lars Ginnerup, prisbelønnet ekstern lektor på CBS
 • Hovedunderviseren som kontaktperson hele vejen igennem fra første fremmødedag til og med gruppearbejde på blogs eller i Facebook-grupper
 • Et tætpakket, lærerigt og underholdende uddannelsesdesign med STOR variation lige fra inspirerende lektioner til udviklende øvelser, videoer og vikarierende læring (besøg af rollemodeller, der fortæller og uddyber succeshistorier om nye initiativer i arbejdslivet) samt lykkebringende værktøjer, der bare virker og virker og beriger din præstationsevne
 • Mindfulness / body-mind-connection ved højkompetent kropskender, danser og yogalærerinde
 • Lækker forplejning i indbydende lokaler i det indre København
 • Potentielt et netværk for livet

Og indholdet har al den substans, som giver varig effekt – både i form af øget trivsel/ lykke og præstationsevne/ ydedygtighed, dvs. viden om betingelser for at have det godt (følelsesmæssigt glad) og klare sig godt (tankemæssigt tilfreds)…

***Under Lov om åben heltidsuddannelse tilbyder Professionshøjskolen UCC dette fagspecifikke kursus i samarbejde med Commitment Lab.

Du lærer at anvende de bedste værktøjer fra Positiv Psykologi, fx med følgende formål:

 • At øge præstationsevnen i team: Brug positivitetsraten som styresignal med henblik på både at opjustere antallet af positive følelser og reducere antallet af negative følelser til gavn for udbyttet af alles indsats!
 • Fra stress til flow: Udrulning med signaturstyrker (fx kreativitet eller videbegær) øger sandsynligheden for at komme i flow både hyppigere og længere tid ad gangen. Sats på dine styrker, så kommer du længst! Lær at tilrettelægge, hvordan flere kan komme til deres ret med deres styrker, det skaber topmotiveret produktivitet!
 • Udvidet og skærpet karriere-vision i kraft af signaturstyrker.
 • Øget arbejdsglæde (også baglæns) og mentalt overskud: At opjustere din og andres taknemmelighed og glød, dvs. fortolke hændelser i fortiden mere nådigt, mindre hævngerrigt, så du/I kommer hurtigere over nederlag – også på arbejdspladser.
 • Opløftende kommunikation: At tilgå gode nyheder fra andre på en så aktiv og konstruktiv måde, at du og dine nærmeste (kommende kolleger fx) også bliver i stand til at modtage dårlige nyheder på aktiv og konstruktiv vis, fordi I bliver mere ukuelige, dvs. mentalt robuste.
 • Mental robusthed: At stille skarpt på optimisme – også for at blive lykkeligere med vilje, – vel at mærke uden at miste realitetssansen. Hvis du nu er pessimistisk i medgang, er det svært at surfe på en succes. Derfor lærer du at befri dig selv og andre for unødig pessimisme!
 • Opjustering af Psykologisk Kapital, dvs. graden af håb, optimisme, selvopfattet kompetence og ukuelighed i dig og den omgivende organisation, det være sig team eller afdeling.

Endvidere lærer du at ANVENDE den nyeste motivationsteori – igennem et væld af personligt vedkommende øvelser, som giver dig både lyst til og mod på fremtidens løn…

Indhold med substans og super underholdende form:

Du introduceres til et væld af konkrete værktøjer og gennemfører lærerige og opløftende øvelser til fremme af egen og andres motivation, trivsel, præstationsevne og kreativitet. Undervisningen er forskningsbaseret, men omsættes løbende til nye, helt konkrete muligheder for hver enkelt deltager. Du får gode greb om arbejdslivet og døre til erkendelse. På dette kursus identificerer vi nemlig de små indsatser, der tilsammen gør den store forskel. –

Kurset rummer ALT godt fra Positiv Psykologi – med direkte henblik på at opkvalificere dig til højere dagsform og reel (ny) værdiskabelse på din kommende arbejdsplads. Trivsel og præstationsevne er nemlig to sider af samme sag ifølge ny forskning, og alt på dette kursus er evidens- og erfaringsbaseret. Kurset omhandler betydningen af positive følelser, engagement, relationskompetence, mening i arbejdslivet og personligt vedkommende, mere ambitiøse mål, – og du får stærke værktøjer til det hele.

Som noget helt NYT får du også body-mind-connection takket være med stoffet fuldt indforstået, højkompetent kropskender, danser og yogalærerinde.

Du lærer at betjene dig af den nyeste motivationsteori lige fra jobsøgning med både udvidet og skærpet karrierevision – til resultatskabelse i nye relationer på din kommende arbejdsplads.

Teorien indlæres gennem et væld af øvelser i arbejdsbogen, og hovedunderviseren udlægger teksten i hvert eneste kapitel + de i bogen anbefalede artikler, som ikke forventes læst, omend de altså kan anbefales. Som noget andet helt unikt arrangeres besøg af 6 rollemodeller (vikarierende læring), der beretter om personlig succes med nye initiativer på arbejdsmarkedet – såsom at satse på at blive selvstændig eller foretage brancheskift eller forstærke det personlige netværk.

Sideløbende hermed finder deltagerne sammen i grupper med emnefællesskab (fx mental robusthed), der opdyrkes, udplantes og fremstilles til diskussion på blogs eller i Facebook-grupper – og måske giver anledning til en god historie i medierne.

Næste ledige hold starter op d. xx. xxxxx 2015 og med første fremmødedag d. xx. xxxxxxx 2015  – holdet er ÅBENT FOR TILMELDING! (Forhånds-Tilmeld dig hellere i dag, så du kan være helt sikker på en plads). 6 ugers kursus: Fuldtidsstudium. 12 fremmødedage. 16 selvstudium-/ gruppearbejdsdage.

Hvad udtaler kursisterne:

”Jeg har været super glad for at gå på kursuset og har mærket en stor forandring/forbedring på bare 6 uger. Jeg er bl.a. blevet mere positiv og psykisk robust, flere i min omgangskreds har også lagt mærke til det. Derudover har jeg fået god og brugbar viden om motivation af mig selv og andre. Kursuset er fyld med en masse gode øvelser og tests, især Styrketesten er virkelig god, når man skal lærer sig selv at kende og et godt redskab til selvudvikling. Hele kursuset kan klart anbefales!”

– Trine Hansen, Pædagog

 

“Kurset for mig har bl.a. sat klokkeklar spot på mine mest fremherskende karakteregenskaber, som jeg derfor fremadrettet kan benytte bevidst professionelt, såvel som personligt. Derudover skorter det heller ikke på lettilgængelige og let udførlige øvelser, der på overskuelig vis vil kunne integreres i enhvers livsform for at højne hverdagspositiviteten.

Som bogorm har jeg sat umådelig pris på at få litteraturhenvisninger i hobetal og links ligeså, så jeg imellem kursusdagene kunne fordybe mig i det motivationsteoretiske og den positive psykologis litterære stof i mit eget tempo. Lars er en intens passioneret underviser der brænder for det stof han underviser i. Han ønsker at pøse ud af sin meget omfattende viden og er derfor på ingen måde nærig med at videregive denne viden til sine kursister. Kurset er en fantastisk og omfattende introduktion til den positive psykologi, og til måder at motivere sig selv og andre.” 

– Julie Folden, Socialrådgiver og sexolog

 

Kontakt for sparring og tilmelding Tine Nyholm

Undervisere:

Din og holdets hovedunderviser er: Cand.psych. Lars Ginnerup, pionér som positiv erhvervspsykolog (8 års enestående massiv erfaring) og som facilitator & procesdesigner (siden 1985) – tidligere forsker – og (i 2004 prisbelønnet) ekstern lektor på CBS (1988-).

Lars driver Lykkeklinikken, som er 100 % specialiseret i Positiv Psykologi.

Lars Ginnerups interventioner i erhvervslivet til opjustering af psykologisk kapital (med bl.a. styrkebaseret coaching) er hyppigt omtalt i medierne. Lars har forfattet Lykkemåleren for Danica Pension og gennemført sin efterspurgte Master Class om Positiv Psykologi & Psykologisk Kapital mindst 100 gange, ligesom han har skrevet op mod 300 lange og stærkt personlige breve til ledere og medarbejdere på baggrund af styrkebaseret coaching.

Lars har for Finansforbundet i 2010-11 gennemført en landsturné ”Ledelse med overskud” – i alt 11 udsolgte huse/ temadage for 444 ledere. Primo 2013 har op mod 1000 ledere ladet sig inspirere af konceptet Selv-/Ledelse med overskud.

Lars interesserer sig ikke for overfladisk succes. Når han er bedst, skaber han dyb bevægelse. Hans undervisningsstil er blevet kaldt ”varierende, involverende og medrivende”.

Lars er også efterspurgt som foredragsholder med speciale i interaktive inspirationsforedrag, fx ”recepten på lykke” med indlagt 40 minutters lynkursus i optimistisk forklaringsstil.

 • Desuden underviser to kvindelige psykologer (hver en halv dag)        
 • og 6 ”rollemodeller”, der på baggrund af stoffet i kurset har prøvet at gå fra lediggang til drømmejobbet eller fra stress til fornyet virkelyst

 

Målgruppen:

Kurset er oplagt for dig, der imellem jobs gerne vil opkvalificere dig til at skabe bedre betingelser for gode relationer, øget trivsel og skarpere præstationsevne, så kommunikation, kreativitet og resultater tilsvarende løftes på din kommende arbejdsplads, hvor du med nye, forskningsbaserede værktøjer kan medvirke til, at motivation og mod holdes oppe selv i modgang, – også fordi flere kommer til deres ret med deres styrker. Det kræver indgående kendskab til Positiv Psykologi. Til gengæld er bonusgevinsten højere livskvalitet privat såvel som professionelt.

Kurset fordrer aktiv og konstruktiv medvirken, lyst til udfordringer, og at du ikke går af vejen for at læse nogle få sider ad gangen på engelsk, selvom den gennemgående arbejdsbog med masser af opbyggelige motivationsøvelser er på dansk.

Hvis du er interesseret i Positiv Psykologi, ledelse, HR/ personaleledelse/ coaching, vil dette kursus tilføre dig ny og nyttig viden, som straks kan omsættes til målrettet handling. 

 

Perspektiv:

I og med dette kursus kan du opgradere egne og andres HR kompetencer med alt det ny og nyttige fra selvreguleringsteori, Positiv Psykologi og anvendt teori om psykologisk kapital, der ifølge en af verdens førende management rådgivere, Dr. Jonas Ridderstråle (konsulent for verdensklasse brands), kan skabe overraskende konkurrencefordele. Du går fra straf til belønning, fra stress til flow, fra kompetenceudvikling baseret på mangelsyn til oplyst virkelyst, fra undgåelsesmål (frygt for at tabe kampen) til tilnærmelsesmål (vilje og sej lyst til at vinde kampen), fra pessimisme til ukuelig optimisme med realitetssansen i behold.

Kurset er helt igennem evidens- og erfaringsbaseret, og hovedunderviseren, Lars Ginnerup, har igennem de sidste 8 år udelukkende beskæftiget sig med Positiv Psykologi på skandinaviske arbejdspladser, hvor han har skabt mange opløftende cases og lysende eksempler. Adskillige er omtalt i medierne, og så sent som primo februar 2013 sendte DR1 en dokumentar, hvori Lars demonstrerede et lykkeløft for en langtidsledig, der kort efter fik sit drømmejob.

Facebook
Twitter
LinkedIn