Case – Styrket samarbejde og gruppedynamik (to-dags seminar)

ScreenHunter_02 Apr. 13 19.10

Styrket samarbejde & gruppedynamik

(Psykologisk & social kapital om effektiv målopfyldelse)

To temadage med Aktivitetscentret, Herlev Kommune

Case

ved teamleder, Ulla Stensberg, 28. februar 2014

 

Aktivitetscentret, Herlev Kommune

Vi består af en blandet faggruppe, der varetager den vedligeholdende træning i Herlev Kommune.

I forbindelse med tilførsel af nye opgaver til afdelingen havde vi i lang tid op til temadagene med Tine Nyholm arbejdet med planlægning af ændringer i strukturen og opgaveløsningen.

Værdierne i den eksisterende kultur understøttede ikke længere indholdet i den nye opgave. Dette er en kompleks problemstilling at angribe sideløbende med den daglige drift.

Vi havde behov for at:

  • mobilisere nye tanker om egen rolle
  • få mod på at definere vores kerneopgave på ny
  • at se med nye øjne på muligheder i det tværfaglige samarbejde, samt
  • at finde motivet for den enkeltes engagement, ud fra de krav opgaven nu stiller

 

En ny start

Ud fra en erkendelse af, at det blandt andet er medarbejdernes tanker om opgaven, der bestemmer graden den oplevede arbejdsglæde og resultatet som helhed, blev samarbejdet med Tine Nyholm indledt.

Efter et meget grundigt research arbejde fra Tine Nyholms side i, hvad vores opgave er og hvilke udfordringer vi har, blev der designet et program, der imødekom afdelingens problemstilling.

Tine Nyholm har på vores opfordring arbejdet med den kognitive del af en arbejdsproces: Samspil, kommunikation, at forholde sig observerende til egne tanker og deraf affødte handlinger i arbejdet.

Tine inviterer til at tænke nyt uden at det bliver kunstigt eller for pågående. Alt sammen i en faglig kontekst med høj etik. De nye redskaber der benyttes i arbejdet blev inddraget i undervisningen, sådan at sammenhængen til vores praktiske opgaver blev bevaret. Alle blev inddraget undervejs gennem bl.a. gruppeøvelser. Disse øvelser tjener som et redskab for os til at sikre implementeringen på sigt.

 

Anbefaling

Tine har formået at samle gruppen omkring en fælles forståelse af opgaven. Der er nu fælles fodslag i forhold til retningen for afdelingens udvikling. Gruppen er præget af engagement og mod på den opgave vi har fået.

Det er i skrivende stund 1½ måned siden temadagene blev afholdt og jeg kan bekræfte, at temadagene blev en ny start med fælles fokus og positive forventninger. Jeg er imponeret over effekten af 2 temadage.

På baggrund af min erfaring, kan jeg varmt anbefale Tine Nyholm til afdelinger, der arbejder med forandringsprocesser.

 

Agenda for program og indhold – (for koblingen mellem psykologisk & social kapital):

Ønsker du og din afdeling at se og blive inspireret af agenda for program, indhold og øvelser – kontakt Tine Nyholm på tlf. 31 17 09 17 eller mail tn@commitmentlab.dk

CLLOGO2

 

Facebook
Twitter
LinkedIn