Aktuelt

Væredygtig ledelse i 2024  

Med senest Kong Frederiks indtrædelsestale og valgsprog om at være “En samlende konge af i morgen” og at vægte det “Forbundne, forpligtet, for kongeriget Danmark” er det løfterigt, med den tiltrængte og stadigt stigende opmærksomhed på det, at være menneskeligt forpligtet og at vægte den emotionelle forbundethed der i lighed med fællesskabsfølelsen er afgørende for kvaliteten af samarbejdets (og velfærdssamfundets) dynamik, væredygtighed og sammenhængskraft.

Lige inden årsskiftet, var det en ære at modtage syvende anmeldelse af bogen ‘Væredygtig ledelse’, publiceret i Skolelederforeningens magasin Plenum. Jævnfør vores fælles fokus på at arbejde menneskeligt nærværende hvad end vi samarbejder med de studerende, kollegaer eller samarbejdspartnere, har du den her til inspiration: https://commitmentlab.dk/?page_id=5023

Aktuelt i 2023

 

Boglancering 

 

Jeg er så helt og aldeles dybt TAKNEMMELIG for at kunne invitere jer til Boglancering.

 
 
Tid og sted: torsdag d. 9. februar hos Promentum, Kompagnistræde 34, 4. sal, 1208 København K., Kl. 17.00-19.00.
 

Boglanceringen vil – ud over forfatters takketale og et par ord fra redaktør Heidi Korsgaard – være uformelle timer med bobler i glassene og fagskønne fagfæller at netværke med.

Du er så hjertelig Velkommen, det vil glæde mig uendeligt at dele denne milepæl med også dig.

Bogen tilbydes ved boglanceringen, med udgivelsesrabat.

En særlig og dybtfølt TAK til Promentum, der generøst lægger lokaler til og byder på bobler.

Kærlig hilsen og godt begyndt nytår,
Tine
 

Resume

Der mangler en fag- og metodebog på markedet om menneskelig forpligtet Væredygtig ledelse® og en sådan bog om praktisk visdom i daglig ledelse: ledelse forankret i faglighed og indsigt i mennesker – har jeg brugt 1,5 år på at forfatte.

Jo, for uanset profession og branche, har vi alle fortjent et arbejdsliv der er kendetegnet ved gejst, glæde og meningsskabende engagement – frem for sjælløse relationer og lidenskabsløse miljøer, hvor talent kvæles og man føler sig som middel frem for menneske.

Hvordan får man en organisation til at fungere bedre – langt bedre – når væredygtighed stepper op som hverdagsvisdom i ledelse. Der er masser af win og mental sundhed i det væredygtige mindset, når vi forholder os til:

 • Tidens fastholdelses paradoks
 • Væredygtigt opgør med bureaukratiet
 • Hvordan stress og konflikt skaber vækst
 • At det at have hjertet med ikke er at slå forstanden fra
 • Hvordan Væredygtig selv- og medledelse bygger mentalt hele mennesker
 • Hvordan rollemodellen vægter praktisk visdom og skaber overskud til overskud.

Uanset hvilken rolle vi har på en arbejdsplads, må vi væredygtigt minde os selv og hinanden om:

At værne om det menneskelige er fundamentet for at have det bedst, udvikle sig og samskabe størst.  

SE og bestil bogen hos blandet andet SAXO, Bog & Ide eller Gucca

 
   
 
 

Aktuelt i 2022

 

LØFTERIGT at Berlingske Tidendes 5 faste spåmænd og teknologieksperter peger på livskvalitet og ”væredygtighed” som en af de teknologier der træder frem på scenen i 2022.

 

Med ledelsesteknologi der forpligter menneskeligt – åbnes op for integritet, ærlighed og psykologisk tryghed i den ledelse der udøves.    
 

Siden 2013 har jeg advokeret for Væredygtig ledelse® som supplement til bæredygtig ledelse.

 

Uddrag af manus til bog i proces og på vej:

”Det personlige lederskab båret af Væredygtig selvledelse® er fundamentet for at være menneske og leder med autenticitet. Med reflekteret ståsted, personligt og psykologfagligt, skabes grundlaget for tillidsfulde relationer, som motiverer, ansporer og inspirerer medarbejdere og samarbejdspartnere. Fordi, at hvile i kendskabet til sig og sit selv, gør det muligt værende og lærende at tone sig følelsesmæssigt medlevende og formålsorienteret nærværende ind på den anden, og på teamet.

( ) når du som leder, på et selvreflekteret grundlag, har modet til at være og vise dig som det menneske du er, da vil du kunne skabe overskud til overskud. Fordi du som leder med autenticitet, fremmer psykologisk tryghed der frisætter medarbejdernes psykologisk kapital til at kunne tage psykologisk ejerskab til at de, kan være sig og i samarbejdet kan medlede bevidst.”

 • Hvad mener du, der vil kunne gøre dit arbejdsliv mere tilfredsstillende?
 • Hvad mener du at ledere, har til gode at gøre mere af eller gøre anderledes?

 

 
 

Aktuelt i 2022

Foredrag v/ Tine Nyholm

#ledelse #organisation #mentalsundhed
 

Meningsskabelse i forandringsprocesser – sammenhængen mellem meningsfuldhed og ejerskab, motivation og engagement

 

#væredygtigledelse #samskabelse 

 

Når den opgave organisationen har behov for at man løser i dag, kan være anderledes end den, man i sin tid blev ansat til at løse. 

Når der kan opstå mismatch mellem organisationens eksistensgrundlag, at sikre værdi for borgerne/kunderne – og den enkelte medarbejders præferencer eller opfattelse af, hvad der skaber værdi. 
 

Når der er behov for meningsskabelse af, hvorfor forandring er nødvendig og hvad forandring kræver af os:

– hvordan drøfte forandringer

– hvordan frisætte blokeret energi 

– hvordan løfte forandringer i praksis 

– hvordan positivt forpligte formålsorienteret

– hvordan skabe momentum af mening i hverdagen  
 


 
”På fantastisk måde formåede Tine Nyholm at forstyrre os på hvordan vi skaber løsninger på en måde, hvor vi bliver bedre til at gå i dialog.”

– Carsten Møller Beck, Klinikchef Psykiatrien, Region Nordjylland
 

”For alle arbejdsmiljørepræsentanter der deltog, er der kommet fornyet opmærksomhed på vigtigheden af meningsskabelsen i forandringsprocesser. Drøftelserne i forlængelse af foredraget gav indsigt i behovet for at drøfte overensstemmelsen i samarbejdet afdelinger imellem, hvorfor dette er vigtigt, og hvordan denne vigtighed tydeliggøres for medarbejderne. De tillidsvalgte er blevet reflekteret over, hvordan de med den kasket kan bidrage til at understøtte meningsskabelsen af forandringer – også når en forandring er et vilkår.”

– Thomas Søndergaard, AC-Fuldmægtig, Region Nordjylland 

 
Aktuelt i 2019  IMG_4848    

Lederkursus Teknologisk Institut

Tine Nyholm ser frem til samarbejdet

Hold i marts, maj, august og november 2019

 

Tiden kalder på menneskelige ledelseskompetencer!

 

#LeadershipIntelligence

 

 

Kære leder, du KAN dit fag og forretningsområde, men kan DU mennesker?

 

Hvad vil dine medarbejdere og kollegaer mene?

 • Et manglende fokus på de menneskelige kompetencer kan overlade til tilfældighederne, hvorvidt du som leder og kollega er henholdsvis rollemodel eller energivampyri de daglige samarbejder.
 • Erhvervslivets stadig stigende behov for menneskelige ledelseskompetencer samt nutidens talent og potentialer, kalder på nye begreber og samarbejdsformer OM vi som ledere, skal gøre os fortjent til arbejdsglæde, commitment, sammenhængskraft og vækst.

forskningsbaseret og praksisorienteret indsigt i og metoder til HVORDAN, du som leder og kulturbærer får det bedste frem i andre: på 2-dags Lederkursus hos Teknologisk Institut.

(Billede: fra Breakfast seminar om uddannelsesbranchen med apropos netop nærværende oplægsholder jeg måtte takke for fængende oplæg)

 

 

 

Aktuelt oktober 2017Børsen Artikel Commitment Lab

Ledelsespsykologi og ledelse

Commitment Lab i dagens udgave af Børsen Executive > klik på billedet for fuld artikel
26. oktober 2017, København, Danmark

 
 
 
 
 

Aktuelt oktober 2017IMG_23761

Træfpunkt HR messen

Commitment Lab deltager fordi …

4.-5. oktober, Øksnehallen, København, Danmark

 

Væredygtig ledelse – at værne det menneskelige og samskabe størst!

Grundlæggende ér vi ALLE potentielt ILDSJÆLE, det ligger i vores menneskelige DNA at have behov for, trang til og higen efter at VÆRE bedst SAMMEN. I skabende relationer, hvor vi har mulighed for at opleve os Stolte, Værdsatte og Positivt forpligtet (#DelePsykologi).

Med potentialet i behold er det organisatorisk relevant at overveje, hvordan potentialet forvaltes?

At være leder og kulturbærer – væredygtigt berigende, relationelt befordrende og praktisk forretningsudviklende, hænger i stor udstrækning sammen med, i hvilken grad det vægtes at arbejde strategisk frisættende med organisationens menneskelige kompetencer:

 • Hvad fordrer dette af ledere og kulturbærere?
 • Hvorfor favner begreber som ”fastholdelse” ikke længere virkeligheden?
 • Hvad vil skærpet fokus på væredygtige samskabelser, kunne frisætte og positivt forpligte?
 • Hvilket ejer- og følgeskab vil muliggøres og hvorledes er dette innovationsbærende?

Hvordan strategisk at frisætte organisationens menneskelige kompetencer meningsfuldt og forretningsudviklende er relevant for jeres organisatoriske daglige virke og kollegafællesskab, ser Tine Nyholm frem til at sparre dig/jer på ved HR messen d. 4.-5. oktober 2017 🙂
 
 

Tine Nyholm

Aktuelt maj 2016 

Fagkongres 2016

Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd

25. maj 2016, Kolding, Danmark

 
Kære leder, du KAN dit fag, men kan DU mennesker?               

Hvad ville dine medarbejdere og kollegaer sige?

 

 • Mental sundhed og forandringsvillig indstilling handler om at arbejde bevidst med mentale modeller og holdninger, som er afgørende for velbefindende, handlekraft og kvaliteten af samarbejdet.
 • Væredygtighed og (fag)identitet udvikles og styrkes i gensidige forhandlinger af mening og betydning i deltager- og dialogbaseret kommunikation, der faciliterer frisættelse og fremdrift frem for forbehold og forhindringer.
 • At tilgå konflikter og forskellighed som en gave, er med til at frisætte forundrings- og forandringskompetence til at navigere bevidst og udviklende i hverdagens muligheder og udfordringer.

Tine Nyholm vil i workshoppen fokusere på HVORDAN væredygtig ledelse skaber tilhørsforhold, ejerskab og relationer af gensidig ansvarlighed i samarbejder, hvor medarbejderne har mulighed for at opleve sig Stolt, Værdsat og Positivt forpligtet. Tine vil trække på sine erfaringer som kognitiv proceskonsulent. KOM og reflektér med i workshoppen:

“Væredygtig ledelse og dialogbaseret udviklingskultur – Ledelse på tværs i daglig tværfaglig praksis”

 
 

Aktuelt, pr. 8. oktober 2014FORSIDE Coaching i nyt perspektiv en metodebog

Ny BOG-udgivelse!

Ny indsigtsrig metodebog om Coaching:

klik og SE den her ”Coaching i nyt perspektiv”

Som bidragyder med fagpassion og værdsættelse, TAK til Kim Gørtz, Tine Gaihede og Hans Reitzels Forlag!

Kapitlet ”Kognitiv Coaching – Væredygtig selvledelse og effektfuld dialog” synliggør, at psykologisk og social kapital er grundlæggende for menneskets mentale sundhed og udvikling. Det påvises, hvordan den virkningsfulde kognitive coachingmetode, som hviler på evidensbaserede indlæringspsykologiske principper, kan anvendes både individfokuseret og i det organisatoriske dialogiske rum til at udforske og udfordre mentale modeller, mindset og mentalitet.

Det illustreres, hvordan kognitiv coaching faciliterer ”væredygtig selvledelse” og giver fokuspersonen anvisninger til at integrere de kognitive principper i hverdagens beslutningsprocesser. Det perspektiveres yderligere, hvordan vi med meningsfuld succes kan frisætte individuelle potentialer til optimal mental præstation i samarbejdet i det organisatoriske dialogiske rum.

SE videoklip fra bogreceptionen hos Hans Reitzels Forlag d 22/10, hvor Tine Nyholm præsenterer Kognitiv Coaching i nyt perspektiv:

Generelt giver denne nye metodebog ”Coaching i nyt perspektiv” overblik, indsigt og inspiration. Ved at gøre status for faget og pege fremad søger bogen at favne coachingfeltet på ny gennem tre centrale områder: Grundlag, retninger og værktøjer – Ledelse, organisering og arbejde – Ånd, filosofi og refleksion.

Bogen er skrevet af et alsidigt udvalg af fagflok med uddannelsesbaggrund inden for psykologi, filosofi og samfundsvidenskab samt coaches med master- eller universitetsgrader og mange års erfaring i praksis.

Målgruppen der vil kunne inspireres og drage nytte af bogen: Studerende på private og universitære uddannelser i og om coaching, der har brug for en lærebog med den rette akademiske tyngde. Virksomheder og ledere, der anvender coaching og arbejder på at implementere værktøjer, praksis og tænkning i arbejdsfunktionen og praksisfællesskabet, og som ønsker en reflekteret metodebog.

Ønsker du at høre mere om Coaching i perspektiv som tilgang og metode til at være frisættende og innovativt forudseende:

…. Kontakt endelig Tine Nyholm pr. mail tn@commitmentlab.dk eller tlf 31 17 09 17

 
 
Aktuelt, november 2013YES her er den 2013

Ny BOG-udgivelse!

Ny stærk antologi om ledelse: klik og SE den her “Frivillig ledelse”

Som bidragyder med fagpassion og værdsættelse, TAK til Kim Gørtz og Mette Mejlhede!

En af mine fagvisioner er at begynde at publicere det mentalorienterede faglige virke og netop værdien af psykologisk og social kapital for kompetenceudvikling og målopfyldelse, og YES! startskuddet har indfundet sig, da jeg af filosof og chefkonsulent Kim Gørtz og direktør hos Copenhagen Coaching Center (CCC) Mette Mejlhede blev inviteret til at skrive et kapitel i deres nye antologi om ledelse.

Generelt drejer denne antologi sig om frihed, frivillighed, villighed og fri vilje med særligt hensyntagen til ledelsesfunktionen i ens eget liv, på jobbet, i virksomheden, organisationen, blandt medarbejderne og på den store globale scene.

18 bidragydere beskriver reflekterende fra hver deres faglige fokus, hvad nutidens ledelse er for en størrelse. Med viden om at vi som ledere ikke kan give vores medarbejdere mening, læring og motivation, hvordan gør vi os da, som ledere fortjent til kreative, initiativrige og passionerede medarbejdere?

Bogens forskellige kapitler åbner op for og belyser emner som forandring, motivation, engagement, behov, passion, lidenskab, commitment, tillid, forpligtelse, tryghed, mm

Bogen udfordrer den fremherskende dagsorden i ledelsesdebatten, som er præget at kontrol, analyser og procedurer. I stedet fokuserer bogen på den gode ledelse, det personlige, det menneskelige, personligheden, værdigheden og samvittigheden.

Ønsker du at høre mere om den nye antologi:

… kontakt Tine Nyholm pr mail tn@commitmentlab.dk eller tlf 31 17 09 17

 
 
Aktuelt, september 2013

Positiv Psykologi i relation til arbejdssøgendes situation var til debat i DR2 programmet “På den 2. side” søndag d. 22. september 2013.

Til debat bragte DR2 udpluk fra storarrangement ved JOBINDEX ”Fest for fyrede”, blandt andet ved klip fra workshoppen “Lær at samarbejde med dig selv og øg din selvtillid og handlekraft” som var udpluk fra 1 times indblik i vores selvvalgt diplomuddannelse for ledige, hvor positiv psykologi er en del af uddannelsens indhold.

Lige som DR2 bragte klip med lykkeforsker Lars Ginnerup der afholdt 1 times workshop for vores PD-kursister på netop Diplomforløbet “Samtalen som redskab – med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation”, der hen over 6 ugers heltidsstudie integrerer teori og praksis med den enkelte lediges karriereudvikling, som vores uddannelses- & kursustilbud i øvrigt.

SE eller gense debatprogrammet her:


LÆS her hvad både workshop-deltagere fra d. 2/9 samt tidligere PD-kursister udtaler om debatten, sendt til os på vores LinkedIn profil:

Ea Fehmerling: ”NU har jeg selv været på Tines 6 ugers selvvalgt diplomuddannelse, og vil bestemt sige at positiv psykologi VIRKER! Det er et meget dybdegående, intenst og lærerigt forløb, hvor jeg virkelig fik syn for mine negative tankemønstre. Her fik jeg konkrete redskaber til at træne dem over i de positive. Og jeg vil for alt i verden sige at det er sjovere at leve med et lyst sind på trods af arbejdsløshed. Jeg er helt enig i at mødet med jobcentre og systemet som ledig kan være et noget tungt og selvtillids-nedbrydende, og netop derfor har og er det FANTASTISK at sådan en som Tine kan anderkende, men ikke dyrke de negative tanker og energi.”

Tinna Halse Sølling:Super spændende udsendelse; du er meget inspirerende.”

Niklas Thillgren: ”Virkelig godt! Din faglighed, personlighed, entusiasme og ikke mindst at du selv lever som du lærer, bidrager til tro, mod og styrke for dem du er coach for. Det er i sandhed stort, at kunne hjælpe andre at ændre tankemønster, handlinger og adfærd. Uanset livssituation, har alle brug for det, især i en situation, hvor nogen står uden arbejde. Rigtig rigtig godt!”

Beth N. Thordal: ”Jeg deltog i 1 times arrangement hos Tine til den sidste FFF i Herlev – og kan kun anbefale hende. Dejligt at få positiv energi, entusiasme, tro på fremtiden samt mod. Positiv energi er smittende og det var dejligt opløftende at gå derfra.”

Kurt Rene Jensen: ”LTM har naturligvis en pointe i, at det nuværende system ikke just motiverer og at der ikke bliver skabt nye jobs, blot fordi 150.000 ledige går rundt og har det mindre dårligt ved situationen. Jeg føler mig dog overbevist om, at arbejdsmarkedet ønsker medarbejdere der tænker i muligheder frem for i begrænsninger – og personligt fortrækker jeg da at være ledig, med mod og lyst på at sende endnu en ansøgning! Derfor: Hop af gyngehesten og søg og brug de værktøjer, der kan rykke dig ud af spiralen med negativ tænkning! Efter at have oplevet energibomben Tine i en time ved FFF, er der i min verden ingen tvivl om, at hun kan bidrage med en del af disse værktøjer!”

Tine Nyholm: ”Vidunderlige fagfæller! Tak for at gøre debatten levende og praksisrelevant. Den såkaldte “debat” i programmet, var et glimrende eksempel på når der snakkes og snakkes, uden at komme nogen vegne. At, når DIALOG ikke er samtaleformen da går tiden med at “lægge arm i meninger”. Dialog der dur – udfordre meninger, forbehold og holdninger på den positivt forpligtende måde, hvor indsigt i egen og andres holdninger skaber refleksion, forståelse og udsyn… Hvor om alting er: engagerer vi os med fuldt nærvær og en positiv indstilling, hvad end opgaven/udfordringen er god el svær, da vil vi uanset om vi lykkedes el ej, konstruktivt kunne lære af det skete og være parat til det kommende! 🙂

Bjørg Joensen: Som tidligere Diplom-kursist kan jeg kun bekræfte at Tine og Commitment Lab rækker langt udover positiv psykologi. Uddannelsen er en mulighed for at komme i dybden med en problemstilling, og ved at anlægge forskellige perspektiver forstå helheden – og ikke kun medtage det negative eller positive.”

Susan Pedersen: Jeg har lige afsluttet PD-forløbet, som jeg vil beskrive som en MEGA lærerig og intens “rejse” både fagligt og personligt. Jeg var lige nødt til at se programmet igen, og synes det er MEGA ærgerligt at Jacob Rosenkrands vælger at lade Lars Trier Mogensen nedgøre kurset: ” De lærer ikke noget og sidder bare og smiler”. Jeg må lige smile, da jeg jo ved hvad der også var i spil, når vi mødtes i grupperne ud over den ugentlige undervisning. Ærgerligt at der ikke blev fokuseret mere på læringen, især fra workshoppen med Lars Ginnerup. Tine er en sprudlende og faglig dygtig underviser, som brænder for det hun underviser i, og frem for alt er et fantastisk menneske. TUSINDE TAK TINE

Ønsker DU at deltage i debatten, da ser vi frem til at høre fra dig og lægge også din mening live her på vores web. Du skriver til Tine Nyholm, mail: tn@commitmentlab.dk

Facebook
Twitter
LinkedIn