Anmeldelse i Børsen

Dagbladet Børsen gav bogen ’Væredygtig ledelse’ 4 stjerner, torsdag d. 1. juni 2023 – det er vi hos Commitment Lab mægtig stolte af.

Henrik Ørholst mener at bogen har ”Interessante og tankevækkende cases.” Og at kapitel to, er ”et stærkt kapitel, som er hele bogen værd.”

  • Bogen er først og fremmest motiveret af agape kærlighed – alle har fortjent et udviklende arbejdsliv der er kendetegnet ved gejst, opbakning og meningsskabende engagement.
  • Der er behov for at vi ’ryster posen’ og skabe langt mere nuanceret og direkte debat – konkret og specifikt adresseres det i bogen uden omsvøb; hvilken ledelse, sprog og vaner, hvis udløbsdato er overskredet og hvorfor dette er trivsels- og præstationsbegrænsende; og i kapitel 3 får du grundig indføring i og erfaringsbaserede bud på, hvordan du meningsskabende bygger bro mellem individuel og organisatorisk læring. Der gives metode til med Væredygtig ledelse at løfte fællesskaber og forandringer i praksis.
  • Bogen er, lige fra introduktionen spækket med cases og konkrete bud på – hvordan vi bryder vaner og skaber overensstemmelse mellem viden og praksis/ ansvar og adfærd. Du får eksempelvis i kapitel 5 et dialogredskab, som hen over seks case eksempler illustrerer på ’flade fødder’, hvordan du dialogisk guider tanker og følelser i åben og undrende retning; forløser forbehold og afklaring. Frisætter og positivt forpligter stillingtagen og adfærd.

Hvad mener du om debatten?


Book oplæg, foredrag, workshop eller kompetenceudvikling ved Tine Nyholm, hvis:

  • I som ledelse ønsker at blive udfordret på jeres lederrolle i lyset af nutidens viden, diversitet og behov. Hvornår er vi som leder henholdsvis rollemodel eller energivampyr? Hvordan vægter rollemodellen praktisk visdom og skaber overskud til overskud? Hvordan skaber Væredygtig selv- og medledelse mentalt hele mennesker?
  • I som organisation ønsker praksisnær indsigt i og metoder til; hvordan Væredygtig ledelse styrker egen ro og autenticitet i lederrollen? Hvordan den væredygtige leder i praksis fremmer agile fællesskaber, der er mentalt og menneskeligt opbyggende? Hvordan vi, fra et menneskeligt forpligtet ledelsesgrundlag; skaber helhjertet holdånd og livfuld sammenhængskraft, som på samme tid er personligt berigende, relationelt og organisatorisk udviklende?
  • I ønsker et skræddersyet samarbejde der mærk- og målbart matcher jeres behov og forandringsvision

Kontakt Tine Nyholm på mail: tn@commitmentlab.dk eller ring på tlf: 31 17 09 17

Facebook
Twitter
LinkedIn