Camp Future – Ledelse i praksis (AU)

CF-logo-farve

SE mere om næste ledige hold og Tilmeld dig her

Camp Future – Ledelse i praksis (AU)

6 ugers jobrettet uddannelse 
– fagmodul i akademiuddannelsen i Ledelse

Løs en konkret udfordring for en rigtig virksomhed!

Camp Future er en projektlederuddannelse, hvor du møder en virksomhed, der stiller dig og dit team en udfordring. Udfordringen skal løses på 30 dage.

Mens du arbejder med løsningen af virksomhedsudfordringen, lærer du 12 konkrete værktøjer til innovativ projektledelse.

Vi er ikke som de andre! 

Camp Future er ikke en traditionel uddannelse, hvor du sidder på skolebænken og terper teori.
Uddannelsen er et læringslaboratorium, hvor du i mødet med virksomheder og deltagere med andre fagligheder og erfaringer, engagerer dig i innovativ projektledelse til løsning af en rigtig virksomhedsudfordring præsenteret af repræsentanter for virksomheden.

Commitment Labs faglige eksperter har udviklet et målrettet uddannelsesforløb i samarbejde med CPHbusiness.

Formålet med Camp Future – Ledelse i praksis

På dette 6 ugers uddannelsesforløb bliver du uddannet i at tackle komplekse udfordringer for det danske erhvervsliv. Vi har inviteret virksomheder som ISS, Rambøll Management, MaCom og andre til at præsentere reelle udfordringer, som de slås med.
Som deltager på Camp Future producerer du en løsning til en af de deltagende virksomheder. Løsningen præsenteres for virksomheden som afslutning på kurset.

 Camp Future er et fuldtidsstudium på 222 timer (6 uger * 37 timer = 222 timer).

Det er vores erklærede mål at gøre dig til en bedre medarbejder til gavn for dig og din kommende arbejdsgiver. Vi uddanner dig i 15 konkrete værktøjer til Innovativ Projektledelse, som du kan anvende i praksis.

Akademiuddannelse (AU-niveau) og ECTS

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektrapport og præsentation af løsning for virksomhed, hvor denne er medtællende i bedømmelsen med en vægtning på 50 %. Eksamen vil ske over for repræsentanter for virksomheden, eksaminator og censor.

Uddannelsesforløbet er udviklet med reference til om rundt om AU-modulet ”Ledelse i praksis” der er kompetencegivende på akademiuddannelsesniveau, hvilket betyder, at du opnår 10 ECTS point ved bestået eksamen.

Indhold 

– Kom tæt på virkelighedens projektlederudfordringer

– Lær 12 konkrete værktøjer til innovativ projektledelse

– Prøv teorierne af i praksis undervejs i uddannelsen

– Test dine egne kompetencer i forhold til en virksomhed

– Skaf dig vigtige erfaringer til dit første/næste job

– Bliv udfordret fagligt, metodisk og praktisk

– Få et vigtigt og motiverende skub til at sælge dig selv
til en arbejdsgiver

 

Tidligere deltagere siger:
”Hvor var det en fed idé, at skulle løse rigtige problemer for rigtige virksomheder. Jeg har et langt mere realistisk billede af, hvordan projektarbejde kan forløbe, fordi hele oplevelsen nærmest føltes som en reel ansættelse frem for som et kursus”.

– Pia Jensen (i job)

”Så absolut det bedste og mest udbytterige kursus jeg nogensinde har været på”

– Jacob Senius Clausen (i job)

”Det sjoveste, hårdeste og mest perspektivrige kursus jeg til dato har deltaget i.”

– Morten Oxenbøll (i job)

Forudsætninger 

  • En relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse + 2 års relevant erhvervserfaring.
  • Alternativt til ovennævnte at du via en realkompetencevurdering kan dokumenterer at være kvalificeret på anden vis gennem erhvervserfaringer du kan dokumentere (vi sparrer dig herpå).
  • At du er fuldtidsledige og dagpengeberettiget.

Vi sammensætter teams, hvor medlemmerne har forskellige baggrunde og kan supplere hinanden fagligt og metodisk i deres løsning af virksomhedsudfordringen.

Om værktøjerne på uddannelsesforløbet

Værktøjerne sætter dig i stand til at analysere udfordringer og problemer i virksomheder, formulere en løsning og give konkrete forslag til, hvordan løsningen kan implementeres i virksomheden. Analyse, formulering og implementering er væsentlige kompetencer, der efterspørges i erhvervslivet og som bringer dig tættere på dit næste job. Projektlederuddannelsen giver dig en række analyseværktøjer, formuleringsværktøjer og implementeringsværktøjer.

Om underviserne

På Camp Future undervises du af førende eksperter, der har stor erfaring i udvikling af lederuddannelse og medarbejderudvikling for bl.a. Mærsk Line, Post Danmark, Rockwool, Mærsk Tankers, Københavns Kommune, NKT Flexibles, Coop, Undervisningsministeriet, Moderniseringsstyrelsen. De har tilrettelagt uddannelsen efter de kompetencer, som HR-chefer efterspørger, når de ønsker at få efteruddannet deres personale. Samtidig er alle underviserne selv iværksættere. Du møder blandt andet.:

– Claus Nygaard, professor, CBS
– Steffen Löfvall, ekstern lektor, CBS & IT-U

Uddannelsens udbydere

Ring til os for aktuel info.

CLLOGO2

Facebook
Twitter
LinkedIn