MasterClass i Psykologisk & Social kapital

MasterClass i Psykologisk & Social kapital

Styrk og engager de menneskelige kompetencer, frisættende! 

2-dags forskningsbaseret og praksisorienteret MasterClass

Positiv selvledelse og personlig handlekraft

Ledelse af væredygtig commitment og sammenhængskraft

 SK

Det nye fokus i succesfulde organisationer og virksomheder er at skabe innovation, konkurrenceevne og vækst af psykologisk og social kapital gennem udvikling af de menneskelige kompetencer.
 

Den Væredygtige leder og det samskabende arbejdsfællesskab anno 2023

Behovet for ledere og medarbejdere der besidder menneskelige kompetencer som intuition, passion, ydmyghed, viljestyrke, indlevelse og autenticitet, og som forstår at være rollemodeller og kulturbærere for positiv selv- og medledelse viser sig stadig stigende relevant.

Da al udvikling, forandring og performance er baseret på tankeprocesser og følelsesliv, er det trivselsbefordrende og udviklingsafgørende at arbejde mentalorienteret med kompetenceudvikling og målopfyldelse, så det ikke overlades til tilfældighederne, hvorvidt du som leder og kollega er henholdsvis rollemodel eller energivampyr i de daglige samarbejder.

Empirisk dokumentation viser, hvordan det primært er menneskelige kompetencer, der er kilde til motivation, kreativitet og problemløsning og dermed en afgørende faktor for værdiskabelse i den moderne økonomi i succesfulde organisationer. Den personlige, sociale som den økonomiske.

Ny forskning dokumenterer tillige at når strategier giver mening, skaber organisationer bedre resultater.

  

Denne Masterclass er målrettet dig og det team, der ønsker at videreudvikle og skærpe jeres ledelses-, konsulent-, projektledelses- & kommunikationskompetencer til, at navigere i:

 – Hvordan psykologi, mentale modeller og mentalitet ofte er vores største barriere.

– Hvilket lederskab faciliterer positive emotioner, væredygtighed og vilje til forandring.

– Hvordan kognitiv dialog- & deltagerbaseret kommunikation skaber tilhørsforhold, ejerskab og relationer af gensidig ansvarlighed.

– Hvordan du som leder/kollega/formidler kan være rollemodel og kulturbærer for positiv selv- & medledelse, der frisætter psykologisk og social kapital og faciliterer styrket mening, strategisk commitment, innovationsevne og sammenhængskraft om resultatskabelsen.
 
Agenda dag 1:

 • Stigende behov for menneskelige kompetencer – Hvad kræver det organisatorisk? Nyt fokus på være-dygtighed og sammenhængskraft gennem psykologisk og social kapital. Nye krav til opbygning og strukturering af organisationer
 • Motivation & mentale modeller – hvordan bringe sig selv og sine medarbejdere i en Optimal Mental Præstationstilstand. Hvor det med væredygtighed bliver muligt at yde sit bedste
 • Konflikt og sårbarhed, vor dynamiske potentiale (fra forbehold til erkendelse, accept, ud- og nysyn)
 • Psykologiske filtre – hvad arbejder FOR eller imod os?
 • Tankens kraft, mentale mønstre og erkendelsesformer– samarbejder du med dig selv? (Fastlåst eller forundrings- og forandringsparat)
 • Meningsforhandling & fagidentitet – at arbejde dynamisk og udviklende med mentale modeller
 • Kognitiv deltager- & dialogbaseret kommunikation – at facilitere erkendelse, motivation og vilje til forandring

 
Agenda dag 2:

 • Rollemodel el energivampyr – Hvornår er du hvilken slags leder/kollega? Hvordan frisætter og forener du egne og andres potentialer, arbejdsglæde & handlekraft?
 • At bygge bro mellem individuel og organisatorisk læring
 • Gruppedynamik og feedback kultur – nøglen til organisationens kompetencer og udvikling af kompetencer
 • Positivt fællesskab og kulturbærende forankring af effektive teams og tværfagligt samarbejde
 • Ledelse af Væredygtig selvledelse® og ansvar for bæredygtig helhed
 • Dialogisk kapacitet med samtalen som effektfuldt ledelsesredskab
 • Procesopfølgning

 
Underviser:

Tine Nyholm er Cand.pæd. i pædagogisk psykologi og ejer af Commitment Lab, der er specialiseret i at konkretiserer virksomhedens udviklingsbehov og gøre selv de mest ambitiøse forandrings visioner til virkelighed. Alt sammen med mennesket i centrum.

Med afsæt i solid og forskningsbaseret viden om trivsel og forandringsprocesser i virksomheder, er Tine en inspirerende proceskonsulent, kursus- og workshopleder. Sammen med deltagerne skaber hun læring og resultater, der kan måles og mærkes. På bundlinjen – og humøret.

Er desuden erhvervspsykologisk supervisor, kognitiv coach, skribent i Børsen, Lederweb mv. og medforfatter af antologier om fremtidens ledelse.

Tine Nyholm er ophavskvinde til konceptet Væredygtig Ledelse®

 

Fundering og referencer:

Kunder, kursister og studerende executive har bedt Tine Nyholm om at udvikle et kortere og intensivt dagsforløb / Master Class i Psykologisk & Social Kapital. Den 2-dages Master Class er anno 2021 med eksklusivt udvalgte begreber, nutidige indsigter og redskaber fra diplomuddannelsen i Psykologisk & Social kapital, succesfuldt gennemført siden 2012 i statsgodkendt samarbejde mellem Commitment Lab og Professionshøjskolen UCC.

Der tages udgangspunkt i den allernyeste forskning om frisættelse af menneskelige kompetencer og ledelse af gensidig givende samarbejder.  
 
 
Tidligere kursister udtaler:

”Commitment Lab’s uddannelse ”Psykologisk & social kapital – bæredygtig selvledelse, samarbejde og organisationspsykologi” formidles på kompetent, nærværende, dynamisk og dybt passioneret vis. Underviser og undervisningsform komplementerer og forstærker således budskaberne i det i forvejen yderst relevante pensum. Med den studerendes åbne og engagerede indstilling til aktiv studiedeltagelse, sikres denne både som menneske, medarbejder og leder herved et varigt opkvalificerende udbytte. Der er et meget stort behov for at sprede Commitment Lab’s budskab i det danske erhvervsliv.”

Carsten Hammer, Merkonom finansiering, Key Account Manager

 

”Trods høje forventninger til diplomuddannelsesforløbet overstiger udbyttet forventningerne. Dette er uden overdrivelse det mest værdiskabende forløb jeg har deltaget i. Både på det personlige plan og i forhold til en forbedret evne til at skabe værdi i organisatoriske sammenhænge. Værdien er, at man nu har værktøjerne, der helt konkret kan bruges i enhver organisation til at skabe: Væsentligt bedre kommunikation, aktiv deltagelse, øget indflydelse og commitment og en række synergieffekter.”

Anders Melander, Byggetekniker, Brandsikringsrådgiver

”Hvis du eller I savner handlekraft til effektuering af jeres strategi og ønsker at alle i organisationen bidrager hertil, kan I med fordel invitere Commitment Lab indenfor. Tine Nyholm har som underviser en evne til at engagere alle studerende og på elegant vis demonstrere sammenhæng mellem teori og praksis – og ikke mindst inspirere de studerende til at tage ejerskab for egen udvikling.”

Mette Stauning, Markedsøkonom

 

”Har man kun mulighed for, at vælge ét kursus som leder, er uddannelsesforløbet “Psykologisk & social kapital”, faciliteret af Commitment Lab, det rette valg. Uddannelsesforløbet bør være en del af enhver leders værktøjskasse.” 

– Christian Herrig, Ingeniør  
 

Ønsker du og din virksomhed denne Masterclass skræddersyet til jeres specifikke behov og forandringsvisioner, da kontakt:

Tine Nyholm for yderligere information og aftalte om et møde på tlf: 31 71 09 17 eller pr mail: tn@commitmentlab.dk

Undervisning, form og forløb:

Undervisningen og opgaverne mellem undervisningsdagene, tilrettelægges så teori og praksis reflekteres og analyseres med direkte parallel til jeres daglige organisato­riske virke. Formen er inddragende og består af en kombination af oplæg i ple­num, øvelser, gruppearbejde og workshops.

De 2 undervisningsdage er opdelt med ca. 3 uger med mulighed for anvendelse, handleerfaringer og læring af de nye indsigter og redskaber, som erfaringsudveksles og perspektiveres individuelt, i grupper og i plenum (action reflection learning).

CLLOGO2

Facebook
Twitter
LinkedIn