4 dags MasterClass – Mental og fysisk sundhed i balance

Tankens kraft & åndedrættets styrke – mental og fysisk sundhed i balance


Opnå mental sundhed og autentisk nærvær i hverdagen med ro og overskud til at være nærværende som menneske, som kollega og som leder

Tanker kan ændres med tænkning og refleksion. Når vi ændrer vores tanker, ændrer vi vores adfærd, vores følelser og vores energi. At bevare mental sundhed fuldbyrdes ved at være sig sit åndedræt bevidst.


Når både vores mentale og fysiske sundhed er i balance, da er det muligt at styre vores indre oplevelser og ro, som vil muliggøre at tage ejerskab for kvaliteten af vores relationer og interaktioner med overskud til at være nærværende som menneske.

Kontakt Tine Nyholm: tn@commitmentlab.dk eller på tlf.: 31 17 09 17

Udbytte

 • Metoder til at erkende hvem du er, hvad du ønsker og hvordan du udtrykker dig herom
 • At navigere med Væredygtig selvledelse® med mulighed for at opleve større livstiltro og arbejdsglæde, mere autenticitet og forhøjet livsmening
 • Hvordan at kunne bringe dig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand
 • Hvordan at være proaktiv medskaber af stemning, klima, relationer og samtaleemner
 • At tilgå konflikter som gaver der skærper personligt, fagligt, relationelt og organisatorisk
 • At lære at gøre hver dag gældende og erfarer at være i levende live – ikke fordi alt vil lykkes – men fordi du indefra-og-ud gør dit bedste og hermed forærer dig selv (og andre) at kunne regne med og stole på DIG 

Se mere specifikt om udbytte i nedenstående


Målgruppe

Denne 4-dags MasterClass er værdifuld for Dig, der ønsker at såvel dit personlige og professionelle daglige virke, er meningsfuldt og i udvikling i kraft af dit ejerskab til at hvile i Dig, og at fremstå autentisk nærværende i dine relationer og samarbejder.

MasterClassen er værdifuld for dig der er leder med personaleansvar, som skal lede samskabelse og commitment (tidligere benævnt ”nedad”), lede til siden, linje ledere og opad. MasterClassen er værdifuld for dig der har behov for at facilitere motivation, ejerskab og positiv forpligtelse i samarbejde med kollegaer, borgere, patienter og/eller kunder. Lige som forløbet vil være udbytterigt for dig, der arbejder med projektledelse, HR, coaching, er vejleder eller har en rådgivende, medierende, faciliterende eller coachende funktion.

Dig, der ønsker forskningsbaseret og praksisorienteret viden og metoder til, på et reflekteret grundlag, at formidle dine budskaber så de understøtter din personlighed og harmonerer med dine værdier.

Disse fire lærende dage er således også for dig, der i dit relationelle og professionelle virke, ønsker at være kendetegnet ved ydmyghed, omtanke og autenticitet, som netop afgørende for graden af tillid, respekt og commitment relationelt, fagligt og organisatorisk.


Dag 1

Dit personlige lederskab  

Udbytte – du lærer:

 • Hvordan hverdagens konflikter og forandringskrav vendes til muligheder og mental sundhed
 • Hvordan tvivl, bekymring, usikkerhed og sårbarhed er følelsesmæssig sundhed og styrke
 • Hvordan uenighed, konflikt, diskussion og debat er mod og tillidserklæringer
 • Hvordan vores følelser og tanker er afgørende for vores energi og adfærd
 • Hvordan at have overensstemmelse mellem det du ønsker og det du gør
 • Hvordan personlighed og indstilling kan skabe tillid eller skabe afstand 
 • Hvordan tanker er et valg og hvordan du mestre dette væredygtigt
 • Hvordan Væredygtig selvledelse® frigør og forpligter udviklende
 • Hvordan at frisætte blokeret energi og tankefælder
 • Hvordan at være i levende live i nuet
 • Hvordan du skaber følgeskab
   
 • Åndedræt; teori og praksis øvelser   
 • Krops meditation/ koldvands terapi 


Dag 2

At bevæge hjerter og forpligte ejerskab

Udbytte – du lærer:

 • Hvordan følelsesmæssige tilhørsforhold er afgørende for livsmening og kvaliteten af vores relationer
 • Hvordan kognitiv dialog taler til både hjerne og hjerte, anerkendende og positivt forpligtende
 • Hvornår du i hverdagen er henholdsvis Rollemodel eller Energivampyr
 • Hvordan følelsesmæssig kapring og stress, imødekommes og forløses
 • Hvordan kognitiv dialog faciliterer erkendelse og vilje til forandring
 • Hvordan dialogisk samskabelse forener og forpligter teamet
 • Hvordan vi kommunikerer undrende frem for bydende
 • Hvordan commitment kommer af at føle sig værdsat 
 • Hvordan positive emotioner gør livet værd at leve
 • Hvordan følelser aldrig er forkerte

 • Åndedræt; teori og praksis øvelser   
 • Krops meditation/ koldvands terapi   


Dag 3

At skabe momentum af mening i arbejdsfællesskabet

Udbytte – du lærer:

 • Hvordan vores mentale sundhed er afgørende for at forene psykologisk og social kapital
 • Hvordan at arbejde mentalorienteret skaber psykologisk tryghed til psykologisk ejerskab
 • Hvordan formålsorienteret og anerkendende at forpligte forbundethed og performance
 • Hvordan vi undgår at stjæle andres erkendelse og at fremmedgøre i positiv forklædning
 • Hvordan Væredygtig ledelse® bevidstgør, bevæger og bevarer helhjertet holdånd
 • Hvordan meningsskabelse i forandringsprocesser motiverer og engagerer
 • Hvordan flow i opgaveløsningen forudsætter dialogisk feedbackkultur
 • Hvordan det personlige lederskab styrker det relationelle lederskab
 • Hvordan du med dialogisk ledelseskompetence er tillidsskabende
 • Hvordan at lære af vores fejl frem for at fejle at være lærende
 • Hvordan gensidig commitment guides og gøres i praksis

 • Åndedræt; teori og praksis øvelser   
 • Krops meditation/ koldvands terapi   


Dag 4

Løfterige relationer og frugtbare samarbejder

Udbytte – du lærer:

 • Hvordan følelsesmæssig intelligens er grundlaget for integritet og ærlighed i den ledelse der udøves
 • Hvordan Væredygtig ledelse® og dialogiske samskabelse sender konflikter retur, forløst og frisat
 • Hvordan psykologfagligt at analysere, forstå og vurdere relevante praksisnære problemstillinger
 • Hvordan fælles retning, rummelighed og sammenhængskraft starter med ydmyghed som styrke
 • Hvorvidt dine relationskompetencer vurderes af andre og hvad du har til gode at gøre mere af
 • Hvordan problemløsning kontant objektivt kan løfte forandringer respektfuldt i fælles praksis
 • Hvordan konfliktopfattelser og grundlæggende antagelser er afgørende for konfliktkulturen
 • Hvordan at håndtere konflikt og diversitet med emotionel kapacitet og reflekteret nærvær     
 • Hvordan at anvende og integrere MasterClassens viden og metoder til værdi i egen praksis

 • Åndedræt; teori og praksis øvelser
 • Krops meditation/ koldvands terapi 


MasterClass holdere

Tine Nyholm er Cand.pæd. i pædagogisk psykologi og ejer af Commitment Lab, der er specialiseret i at konkretiserer virksomhedens udviklingsbehov og gøre selv de mest ambitiøse forandringsvisioner til virkelighed. Alt sammen med mennesket i centrum.

Med afsæt i solid og forskningsbaseret viden om trivsel og forandringsprocesser i virksomheder, er Tine en inspirerende proceskonsulent, kursus- og workshopleder. Sammen med deltagerne skaber hun læring og resultater, der kan måles og mærkes. På bundlinjen – og humøret.

Siden 2009 har Tine således uddannet tusindvis af studerende og kursister til styrket mental mestring og kompetence-i-praksis. På henholdsvis åbne og interne erhvervsakademi- og diplomuddannelses forløb.  

Tine er desuden erhvervspsykologisk supervisor, kognitiv coach, skribent i Børsen, Lederweb mv. og medforfatter af antologier om fremtidens ledelse.

Tine Nyholm er ophavskvinde til konceptet Væredygtig Ledelse®


Jacob Bang er medstifter, instruktør og coach hos Innercise, hvor han også har ansvaret for forretningsudviklingen i Erhvervssegmentet, med særlig fokus på implementering og forankring af Innercise’s indsatsområder.

Fra sin tid i militæret, har Jacob en bred erfaring og et højt kompetenceniveau i menneskelig udvikling og ledelse, indenfor en lang række forretningsområder i erhvervslivet.

Jacob har været sportslig aktiv siden 3-årsalderen, og har opnået en omfattende indsigt og erfaring i den menneskelige krop og sind. I de sidste 4 år har han specialiseret sig i udøvende åndedrætskontrol, kombineret med træning i naturens elementer.


Nikolai Dobson er medstifter og instruktør hos Innercise, hvor fokusområdet er afvikling af workshops og kursusforløb.

Nikolai er uddannet personlig træner ved Fitness Institute og har dagligt udøvet åndedrætskontrol i mere end 5 år. Erfaringen spænder fra Wim Hof metoden, Pranayama, Soma, Box Breathing, Holotropisk og Oxygen Advantage. Udøvelse af kampsport og Yoga har fulgt ham fra barnsben med fokus på funktionel træning med koblingen mellem krop og sind i centrum.

Passionen og drivkraften er hans unikke evne til at facilitere og inspirere mennesker til fortsat at søge udviklingen og potentialet i hver enkelt af os.


Praktisk

Afholdelse sker centralt i København SV, med gratis parkering på lokationen og vejene omkring.
Tidsmæssigt afholdes de 4 MasterClass dage, enkeltvist hen over 4 uger, således at det kan passes ind i en travl hverdags uge og ikke mindst mellem dagene give tid til læring og udvikling gennem selvrefleksion, træning og handleerfaring i praksis. Flere praktiske oplysninger fås i vores vejledende brochure. For vejledende brochure og mere info:

Kontakt Tine Nyholm: tn@commitmentlab.dk eller ring på tlf: 31 17 09 17

Datoerne for næste hold åbent for tilmelding:
 • Dag 1 – Fredag (datoer på vej)
 • Dag 2 – Fredag (datoer på vej)
 • Dag 3 – Fredag (datoer på vej)
 • Dag 4 – Fredag (datoer på vej)

Alle dage i tidsrummet kl. 8.00-16.00

Form

Hovedvægten er lagt på en interaktiv dialogbaseret undervisning og et udviklende læringsrum, hvor der anvendes, reflekteres og perspektiveres indsigter og færdighedstræning med direkte kobling til deltagernes egen personlige og egen professionelle hverdag. MasterClass dagene er et miks af oplæg, workshop, øvelser og dialog i plenum.Tilmelding & pris

Pris pr. deltager, åbne hold, er kr. 11.995, – ekskl. Moms. Prisen er inklusive forplejning, materiale handout, artikler, skriftlige forudgående behovs- og forventningsstemninger, dagsevalueringer og mulighed for at ringe for sparring til Tine Nyholm tlf. 31 17 09 17. Deltagerbetalingen refunderes ikke, men deltagelsen kan overgives til anden person efter informering herom til Commitment Lab. Skulle Commitment Lab være nødsaget til at aflyse forud for opstart, refunderes den fulde deltagerbetaling.

Forplejning består at morgenkaffe/the, croissant og frugt. Frokost eksempelvis sandwich eller lignede med kildevand til. Eftermiddagskaffe/the med eksempelvis kage eller frugt.   

Hele beløbet er afdragsberettiget for virksomheder og dig med eget cvr. Nr.

Pris til virksomheder og organisationer (interne hold) aftales i samråd med den enkelte værtsvirksomhed alt efter hvilket skræddersyet forløb der ønskes.

Tilmelding via Commitment Lab ApS, Tine Nyholm: tn@commitmentlab.dk eller tlf.: 31 17 09 17

Facebook
Twitter
LinkedIn