Åben uddannelse

At leve er at lære

 

Lærende organisationer lever længst

 

Som lærende og skabende væsener trives vi bedst, nyder mest og skaber størst, når vi har mulighed for at udvikle os fortsat i dialogiske meningsskabende samarbejder

 

Konflikt & læring er en dualisme, der er grundlæggende for udvikling og vækst!

 

At tilgå konflikter og forskellighed som en gave

er med til at frisætte forundrings- og forandringskompetence til at navigere bevidst og udviklende i hverdagens muligheder og udfordringer.  Med fokus på forstyrrelse og konflikt som naturlige stadier i ethvert udviklingsforløb kan vi sparre vores medarbejdere til at være handlekompetente frem for komfortzonebekvemte.

 

 

Styrk din virksomheds sociale kapital, sammenhængskraft og bæredygtighed

– ved at opkvalificere ledere, kulturbærere og medarbejdere med denne praksisorienteret Coaching- & konflikthåndteringsuddannelse med afsæt i nyere forskning og virkningsfulde metoder:

 ”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtig ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog ”

 

Uddannelsesforløbet er udviklet af Tine Nyholm der er faglig og udøvende ekspert i kompetence-, mental- & organisationsudvikling. Interne virksomhedsforløb skræddersys alt efter behov og forandringsvisioner. 

Københavns Erhvervsakademi KEA er statsgodkendt udbyder af AU-modulet ”Coaching & Konflikthåndtering”, der udbydes og afvikles under lov om åben uddannelse. Commitment Lab er leverandør til Københavns Erhvervsakademi KEA, og ansat som underviser i samarbejde mellem KEA og Commitment Lab.

 

CLLOGO2 KEA_logo_DK_Web

Facebook
Twitter
LinkedIn