Bog nyt

Væredygtighed til alle i 2024

Må vi sammen gøre arbejdslivet væredygtigt – så både vores medarbejdere og samarbejdspartnere oplever at vi LYTTER til og LÆRER af mennesker. Gør os fortjent til at frisætte og forene hver vores behov for at reflektere, lære, deltage og skabe. Vægter meningsskabende at guide og forpligte på en måde, hvor den enkelte kan være sig selv og sit ansvar bevidst.

Bog nyt i 2023

Tak for jer, hver og en, som torsdag d. 9. februar kom og fejrede bogudgivelsen med mig

Jeg er så helt og aldeles dybt TAKNEMMELIG for jeres opbakning

I gaver, i form af mennesker – vores gensidigt givende relationer, cementerer at det at leve og lære i balance mellem selvledelse, medledelse og formålsbåret samklang, det er livet – meningsfuldt og udviklende.

Som I bevidnede, er jeg rørt helt ind i sjælen over at gøre mig fortjent til jeres tillid og opbakning. Rørt, bevæget og stolt over Velkomst tale ved Kim Gørtz, og tale om redaktionelt samarbejde ved Heidi Korsgaard – og rørt over og taknemmelig for professor Claus Nygaard’s forord og tilstedevær ved boglanceringen.

SAMMEN, er vi i organisk bevægelse om at gøre vores arbejdsliv og relationer væredygtige – så den enkelte kan nyde at VÆRE sig selv og være sig medledende ansvarsfuldt bevidst.

Jo, for vi har alle fortjent at være mentalt hele mennesker.
Vi har alle fortjent at indgå i frisættende fællesskaber, og det muliggør vi, når vi sammen og hver især, forpligter os væredygtigt.

Kærlig hilsen og godt begyndt nytår,
Tine

Resume

Der mangler en fag- og metodebog på markedet om menneskelig forpligtet Væredygtig ledelse® og en sådan bog om praktisk visdom i daglig ledelse: ledelse forankret i faglighed og indsigt i mennesker – har jeg brugt 1,5 år på at forfatte.

Jo, for uanset profession og branche, har vi alle fortjent et arbejdsliv der er kendetegnet ved gejst, glæde og meningsskabende engagement – frem for sjælløse relationer og lidenskabsløse miljøer, hvor talent kvæles og man føler sig som middel frem for menneske.

Hvordan får man en organisation til at fungere bedre – langt bedre – når væredygtighed stepper op som hverdagsvisdom i ledelse. Der er masser af win og livsmening i det væredygtige mindset, når vi forholder os til:

·         Tidens fastholdelses paradoks

·         Væredygtigt opgør med bureaukratiet

·         Hvordan stress og konflikt skaber vækst

·         At det at have hjertet med ikke er at slå forstanden fra

·         Hvordan Væredygtig selv- og medledelse bygger mentalt hele mennesker

·         Hvordan rollemodellen vægter praktisk visdom og skaber overskud til overskud.

Uanset hvilken rolle vi har på en arbejdsplads, må vi væredygtigt minde os selv og hinanden om:

At værne om det menneskelige er fundamentet for

at have det bedst, udvikle sig og samskabe størst  

SE og bestil bogen hos blandet andet SAXOBog & Ide eller Gucca

Facebook
Twitter
LinkedIn