HR

 

”People want to lead meaningful and fulfilling lives, to cultivate what is best within themselves, to enhance their experiences of love, work and play.”

(www.positivepsychology.org)

 
Det skabende menneske

Nyere psykologisk som organisatorisk forskning dokumenterer, at de fleste mennesker er lykkelige og nyder livet mest, når vi aktivt er optaget af meningsfulde aktiviteter, der er interessante og betydningsfulde samt giver os mulighed for, at strække vores ydeevne og bruge vores potentiale fuldt ud, i optimale oplevelser, der fører til et mere komplekst selv samt skaber værdi.
 

Arbejdsliv som motivationsfaktor

Motivationsteorierne konkludere, at arbejdslivet indeholder (kan indeholde) de elementer og muligheder, der på samme tid motiverer mennesket som der tilsikres bedst mulige udnyttelse af de ansatte. Som individer motiveres vi af udfordrende, spændende og varierede arbejdsopgaver vi har selv- og medbestemmelse over. Opgaver som vi med vores bidrag har personlig betydning og andel i. Som sociale væsener har vi ligeledes behov for, gode sociale relationer, der yder miljø’er og muligheder for eksempelvis videndeling, erfaringsudveksling, sparring, coaching, effektivitet, feedback, evaluering og nytænkning.
 

HR og HR-strategien skaber forandringer

HR – menneskelige ressourcer – skaber udvikling og innovation. Forandringer skabes af committede medarbejdere der ledes af kompetente ledere, det er de menneskelige ressourcer og kompetencer der skal (læs: kan) implementere og forankre den overordnede strategi i daglig praksis. HR-strategien skal binde de ansattes aktiviteter sammen, organisere processerne, tydelig arbejdsdeling og koordinering og frem for alt, skabe mening og meningsfuldhed omkring: hvad vi er sammen om, og hvad det betyder i vores dagligdag og for vores praksisfællesskab. Eksisterer der klarhed omkring vision, værdier og forretningsstartegien samt alles individuelle rolle og ansvar heri, er vejen beredt for optimal mental præstationstilstand og strategisk commitment, der vil kunne styrer virksomheden hen imod positiv forandring og vækst.
 

Mål for HR – strategisk commitment handler om, at

  • Virksomheden har kompetente ledere – der i det daglig er kulturbærere, som sætter scenen både fagligt om mentalt.
  • Virksomheden rekruttere og engagerer medarbejdere – i direkte match med formål og fremtidsvisioner.
  • Virksomheden har medarbejdere der er motiverede, committede og dedikerede – i forhold til de indsatser og den adfærd der er gensidig givende og innovationsbærende.
  • Virksomheden forstår at tiltrække, engagere og udvikle sine medarbejdere meningsfuldt i tråd med kerneopgaven.
  • Virksomheden har medarbejdere der prioriterer helhedsorienteret og i dagligdagen indgår frugtbart i opgaveløsningen – til gavn for såvel den sociale og økonomiske bundlinje.
  • Virksomheden har medarbejdere der loyalt værner om det gode renomme, der gør virksomheden fortsat attraktiv for både ansatte, kunder og samarbejdspartnere.
  • Virksomheden har løbende fokus, på de ansattes iboende behov for medbestemmelse, meningsforhandling, videndeling, kompetenceudvikling og karrieremuligheder.

*** Vi kan, til HR og medarbejderudvikling, anbefale vores Akademiuddannelse “Coaching og konflikthåndtering (AU) – Væredygtig ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog”.

Facebook
Twitter
LinkedIn