Ledelse

LÆR at være leder og kulturbærer

– væredygtigt vedkommende, relationelt intelligent & praktisk (forretnings)udviklende!

 
Har du tænkt over hvordan psykologi, at erkende sig selv og sin virkning på andre, er afgørende for graden af tillid, respekt og commitment relationelt, fagligt og organisatorisk?

I hvilken grad oplever jeres medarbejdere at der i jeres daglige fællesskab eksisterer en oplevelse af fælles retning?
 

Meningsfulde arbejdsfællesskaber mestre mest

Nyere hjerneforskning dokumenterer, at meningsfuldhed der giver aha-oplevelser frigiver dopamin og energi, skaber nødvendige mentale ressourcer, samt motivation og inspiration til at ændre attitude og adfærd hurtigere og mere resolut.

En primær ledelsesopgave der skaber performancedrivkræfter, er således mening og meningsdannelse i dagligdagen som grundlæggende for strategisk commitment, tilhørsforhold og forandringer.
 
De grundlæggende spørgsmål, DU bør stille dig selv som leder i vidensamfundet handler om:

Rollemodel eller Energivampyr – hvornår er du, hvilken slags leder?

Motivation og ejerskab – hvordan sætter du scenen, fagligt som mentalt?

Gør du dig som leder – fortjent til passionerede og initiativrige medarbejdere?

 

 AKTUEL artikel også i 2023

På anmodning fra Dansk Forening for Kvalitet, skrev jeg artiklen

“STRESS som læring i forandringsledelse”

der blev bragt i Magasinet Kvalitet april 2020 jf. tidens behov for Ledelse, mental sundhed og forpligtende fællesskaber.

Ønsker du artiklen tilsendt

Kontakt Tine Nyholm: tn@commitmentlab.dk eller ring på tlf: 31 17 09 17

 
 
Forskning i arbejdsmiljømæssige forhold der stresser negativt, peger på dårlig eller manglende ledelse som en hovedårsag. Analyser af dårlig ledelse dokumenterer, uhensigtsmæssige personlige og organisatoriske følger som eksempelvis at:

– Dårlig ledelse hæmmer indlæring.

– Dårlig ledelse skader karriereudvikling.

– Dårlig ledelse forhindrer i at yde et større bidrag til bundlinjen.

– Dårlig ledelse begrænser motivation.

– Dårlig ledelse giver stress.

– Dårlig ledelse giver sygefravær.

– Dårlig ledelse giver lyst til at forlade den pågældende virksomhed.

 

Til inspiration se praktiske ledelses pointer ved Tine Nyholm bragt i Børsen Executive 26. oktober 2017 

Børsen Artikel Commitment Lab
 

Ønsker du tilsendt kronikken “Leder – hylder du fastholdelsens tyranni?” som Børsen bragte juledag d. 25. december 2018:

 

Kontakt Tine Nyholm: tn@commitmentlab.dk eller ring på tlf: 31 17 09 17

 


Ledelse af mål, relationer og processer

Vi tror på Væredygtig ledelse® og værdien af at kende sig selv godt nok til at kunne mærke og udvikle sine medarbejdere. De tre ledelsesperspektiver vi arbejder med er:

  • Lederskab – handler om at skabe overblik, ro og retning, som muliggør sammenhæng og fælles forståelse omkring visioner, værdier og strategier. Der fremmer internt at kunne eksekvere og eksternt kunne levere.
  • Væredygtig ledelse® – ud over at kunne sit fag, at kunne mennesker. I dagligdagen at tiltrække og engagere dialogisk anerkendende og positivt forpligtende om meningsfuld målopfyldelse, både trivsels- og forretningsafgørende.
  • Væredygtig selvledelse® – med mental parathed at kunne navigere bevidst og udviklende i hverdagens kompleksitet, forskellighed og forandringsdynamik. 

 

Referencer

”Sikke et forløb! Aldrig har jeg oplevet en lignende fagpassioneret underviser, som i den grad kan rykke hele holdet! Tine Nyholm forstår at dreje undervisningen og tilrettelægge forløbet, så det er tilpasset den enkelte så det spiller MAKS.

Jeg har i den grad fået så meget ny viden, som jeg direkte kan overføre i mit arbejde. Forståelsen af konflikt og håndtering deraf har åbnet en hel ny verden, hvor jeg kan vælge bevidst at håndtere situationer på en konstruktiv og udviklende måde, som er til stor gavn for mine projektgrupper og dermed også projekterne. Det blev meget konkret for mig, hvad jeg har haft til gode at lære i mit liv – Tusind tak Tine.”

– Susanne Noesgaard, IT Projektleder Sundhedsdatastyrelsen

  

”Tine Nyholm er fantastisk at arbejde sammen med, hun er fyldt med positiv energi og en stor faglig indsigt, som lige umiddelbart kan overvælde en, indtil man via vedholdende dialogisk facilitering fanger og forstår værdien af hendes budskaber og ideer. Hun har, med fokus på læring, formået at opbygge et framework af metoder hvor den kognitive model er i centrum som i brug frigiver energi og troen på at ting lykkes og tillige initierer skabertrang og iderighed, med andre ord positivt forpligter og fortsat engagerer ildsjæle.

På de indledende møder som forberedelse til workshoppen, kom Tine hurtigt indtil essensen af vores behov for at kunne forløse nytænkning og styrke vores tilhørsforhold, samarbejde som positionering, udviklende og proaktivt. Hvorefter hun opbyggede et oplæg til en workshop, med højt fagligt indhold, hvor hun involverede mig som leder af teamet, således at jeg havde en følelse af at jeg havde været med til udformning af selve workshoppen samt spørgeramme til det afsluttende aftalegrundlag. For mig personligt har det givet en langt større forståelse af den kognitive model, samt forretningsafgørende afsæt til tanker og ideer omkring hvordan vi kan styrke sammenhæng mellem mindset, commitment, og daglig adfærd til styrkelse af High performance kulturen i Sparinvest.

– Jan Christiansen, Head of HR Sparinvest

 

“51 år – man ved et og andet… tror man 
Man indbydes til workshop og tænker – ja ja det bliver nok bare gammel vin på nye flasker… 
Første tankefælde klapper allerede i løbet af de første ti minutter af Tines workshop – og det var virkelig en WORK shop. Ikke en lyt og blund shop. 
Allerede fra første minut opdager man, at man er nødt til at være skarp og nærværende, for ellers misser man vigtig information. Information understøttet af dokumentation og forskning fortalt på et sprogligt højt niveau. 
Tine er en elskelig terrier, der med sin egen åbenhed fordrer åbenhed – og udfordrer ALLE deltagere til at opdage det, hun tydeligvis selv praktiserer med høj succesrate. 
En autentisk underviser, som på forfriskende vis bringer begreber som OMP, energi vampyrer og væredygtighed ind i ens bevidsthed. 
Begreber bliver begribelige, og dialog går fra at være et finere ord for samtale, til at blive nøgleordet til forandring og forankring ! 
En forandring, man aldrig vil glemme, at man selv sidder inde med nøglen til låsen til. 
Tine kan noget med mennesker og dialog. Man kan ganske enkelt ikke undgå at blive draget og inddraget af hende i det stof, som hun brænder SÅ levende for. Hun er forberedt til mindste detalje på de mennesker, hun skal arbejde med – og man oplever en genuin interesse for, at deltagerne får et optimalt udbytte og bedre arbejdsliv – og liv ! Det var en sjælden oplevelse – Tine sætter et aftryk i din hjerne og i dit hjerte.” 

– Rie Warrer, Settlement specialist Sparinvest
 
 
Tine har formået at samle gruppen omkring en fælles forståelse af opgaven. Der er nu fælles fodslag i forhold til retningen for afdelingens udvikling. Gruppen er præget af engagement og mod på den opgave vi har fået. Det er i skrivende stund 1½ måned siden temadagene blev afholdt og jeg kan bekræfte, at temadagene blev en ny start med fælles fokus og positive forventninger. Jeg er imponeret over effekten af 2 temadage. På baggrund af min erfaring, kan jeg varmt anbefale Tine Nyholm til afdelinger, der arbejder med forandringsprocesser.”

– Ulla Stensberg, Teamleder Herlev kommune 
 
Hvad siger kursisterne på vores åbne uddannelser

Mere om Tine Nyholm stifter af Commitment Lab her     CLLOGO2

Facebook
Twitter
LinkedIn