Vi tror på…

Mening

Vi tror på, som nyere hjerneforskning dokumenterer, at det er et grundlæggende behov for mennesket at søge mening og opleve meningsfuldhed. Som intentionelle væsener, er vi kendetegnet ved ”at have hensigter”, ”at ville noget (med nogen)”, ”at skabe mening og sammenhæng”. Opleve personlig betydning, gennem netop at være en værdifuld del af noget større end budgetter, brancheforening og bundlinje. Mening og meningsdannelse er grundlæggende for forandringsparathed og commitment. Villen og viljen er således tæt forbundet og det er denne vilje til at finde mening med de fælles mål og løbende forandringer som succesfulde virksomheder lykkes med.

  • ”Den, der ved, hvorfor han lever, kan tåle næsten et hvilket som helst hvordan.”

(Nietzsche)

 

Mental sundhed

Vi tror på, tankens kraft og psykologisk kapital. Det er menneskets evne til at handle begrundet, der gør os unikke væsener, og som kan facilitere udvikling og fremskridt. Væredygtig selvledelse® refererer til, med mental parathed at tage psykologisk ejerskab for at navigere bevidst og udviklende i hverdagens kompleksitet. For virksomhederne handler det om, at gøre den fælles mening klar, dialogisk samskabende og udviklingsorienteret. Dyrke det der lykkes, det vi har til gode at gøre mere af eller anderledes, med fokus på værdier og det udbytte vi jagter.

  • ”Det er nemlig den ansattes evne til at tænke, der er blevet centralt for virksomhedens muligheder for overhovedet at kunne begå sig i en til stadighed mere global og dynamisk verden.”

(Peter Holdt Christensen)

 

Praksisfællesskaber

At leve som menneske er ensbetydende med, at vi konstant er optaget af at praktisere alle mulige former for virksomheder. Begrebet praksis fremhæver den sociale og forhandlede karakter, der henviser til at mening på samme tid er både historisk, dynamisk, kontekstuel og unik. Virksomheden / organisationen er således et socialt system, et praksisfællesskab, bevidst konstrueret, med det formål at realisere bestemte mål. For virksomhederne betyder dette at fælles referenceramme er forretningsafgørende. Der må i virksomhederne eksistere en fælles forståelse af, hvad er vi sammen om? og hvad betyder det i vores hverdag og vores fællesskab? Miljøer med muligheder for fælles meningsdannelse, fælles virksomhed, videndeling og gensidigt engagement, er et must.

  • ”Den struktur, vi kalder virksomheden, skaber simpelthen synergieffekter – både økonomiske og sociale.”

(Peter Holdt Christensen)

 

Lederskab

Energivampyr eller rollemodel – hvornår er du hvilken slags leder? Forskning i arbejdsmiljømæssige forhold der stresser negativt, peger på dårlig eller manglende ledelse som en hovedårsag. Vi tror på, Væredygtig ledelse® der sætter scenen både fagligt, mentalt og socialt. Nærværende og engagerende lederskab, der er kulturbærer af samskabende overblik, sammenhæng og ejerskab til visioner og strategier. Daglig ledelse handler om at sætte mål og retning på en måde der skaber motivation, ejerskab og strategisk commitment. Selvledelse handler om, at skabe rammer og miljø der befordre mulighed for at tage ansvar og ejerskab.

  • ”God selskabsledelse har altid ligget vor bestyrelse, vor ledelse og mig stærkt på sinde. Det er ikke noget, man kan skrive sig til. Det er noget der udøves i praksis tilpasset det enkelte selskab og den verden, vi lever i.”

(Mærsk McKinney Møller)

 

Ejerskab

Vi tror på, som også nyere positiv psykologi dokumenterer, at når vi tager ejerskab og strækker vores ydeevne til det yderste, med fuld nærvær og commitment, da bliver processen og oplevelsen personligt berigende. Da skaber vi overskridende udvikling og resultater. For virksomheder handler det om, at skabe rammer og miljø for kreativitet, initiativ og medindflydelse. Når mennesker får mulighed for at være skabende og realisere deres fulde potentiale i meningsfulde processer der betyder noget, og som man har ejerskab i, da – er vejen beredt for brændende commitment.

  • ”Jeg ser det som en farlig fejlopfattelse af mentalhygiejne at antage, at det, mennesket først og fremmest har brug for, er ligevægt – dét, mennesket virkelig trænger til, er ikke en spændingsfri tilstand, det er at stræbe og kæmpe for et eller andet værdigt mål.”

(Viktor E. Frankl)

 

Passion

Vi tror på, passion som fuldbyrdet commitment og ejerskab. At leve og arbejde dedikeret og passioneret, handler om at deltage committed og med ejerskab, fordi man oplever målene meningsfulde og brænder for værdien. Med hjerte og hjerne, bevidst at skabe og stræbe, i nydelsesfulde processer. For virksomheder, er passionerede ledere og medarbejdere værdifulde forbilleder, der giver virksomheden sjæl og inspiration til at brænde for sagen og yde hver sit ypperste. Forbilledlige kollegaer der, internt som eksternt, smitter med deres entusiasme og positivitet.

  • ”Entusiasmen er afgørende for professionel pædagogisk virksomhed. Begejstringen har vi netop ikke for os selv; den er i sin overskridelse smittende og inviterende.”

 (Lars-Henrik Schmidt)

 

Facebook
Twitter
LinkedIn