Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig ledelse® & dialogisk samskabelse. Coaching i organisationer (AU)

LÆR at være leder og kulturbærer

– væredygtigt vedkommende, relationelt intelligent & praktisk (forretnings)udviklende!

 

Har du tænkt over hvordan psykologi, at erkende sig selv og sin virkning på andre, er afgørende for graden af tillid, respekt og commitment relationelt, fagligt og organisatorisk?

Ønsker DU at opkvalificere dine faglige og menneskelige ledelses-, formidlings- & kommunikationskompetencer meningsfuldt gennemgribende?

 

Tilmeld dig pr mail til Tine Nyholm: tn@commitmentlab.dk eller ring på tlf: 31 17 09 17

 

Denne uddannelse integrerer nyeste teori og praksis læringscentreret og arbejdslivsorienteret, sådan at DIN evne til at analysere, forstå og udføre dit daglige arbejde styrkes, professionelt.

Med fokus på værdien af vores menneskelige kompetencer, coaching som et af tidens stærkeste værktøjer til udvikling og samtalen som redskab i det dialogiske organisatoriske rum, er uddannelsen målrettet DIG, der karriererettet ønsker at opkvalificere og styrke din viden og dine kompetencer inden for temaerne:

 

 • Organisation, Coaching og Samskabelse
 • Væredygtig ledelse® 
 • Kognitiv Coaching og effektfuld dialog
 • Praktisk samtale, coaching og feedback
 • Kognitiv mentor for coaching kultur
 • Kommunikationsteori og –forståelse
 • Kompetence- og mentaludvikling
 • Psykologisk og social kapital
 • Læring og udvikling i organisationer
 • Selvledelse og ledelseskompetencer
 • Konflikthåndtering og meningsforhandling

Opnå værdiskabende professionelle kompetencer og erhvervsrettet opkvalificering ved underviser og proceskonsulent Tine Nyholm, der som frontløber af kognitiv coaching i organisationer er medskribent af nyere metodebog ”Coaching i nyt perspektiv”:

 

 

Hvad siger kursisterne SE nye udtalelser her

Hvad siger kunderne SE udpluk her

Download og læs artikel om 25 kollegaers lærings- og udviklingsrejse gennem Akademiuddannelsesforløb faciliteret ved Tine Nyholm her: Artikel om Herlev Tandpleje AU 120516_Samtalen_som_redskab

 

Målgruppe 

Dig, der er klar over at kvaliteten af relationskompetence, selvledelse og ledelse handler om at kende og erkende sig selv og sin virkning på andre. Dig, der higer efter fornyet viden om og praksisnære redskaber til styrket følelsesmæssigt intelligent lederskab og relationskompetence.

Uddannelsen er frisættende for ledere og for kulturbærende medarbejdere, der er ansvarlig for at skabe udvikling og resultater sammen med og gennem andre, og hermed relevant for dig, der er projektleder, HR-chef, HR-medarbejder, personale- eller salgsansvarlig, og som ønsker at praktisere VÆREdygtig daglig (selv)ledelse og at være en virkningsfuld facilitator, mediator, formidler og dialogpartner i det organisatoriske dialogiske rum.

Det kan også være du er karrierecoach, konsulent, fysioterapeut, laborant, socialpædagog, sygeplejer eller at du arbejder med aktivering, udøver anden form for bistand, rådgivning, faciliterende og/eller coachende funktion.

Da vi forstår os selv og verden gennem samtaler er uddannelsesforløbet udbytterigt for alle, der i deres daglige arbejde har kontakt til, samspil og relationer med andre mennesker, hvor anerkendende deltager- og dialogbaseret kommunikation er afgørende.

 

Formål

Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: 

 • mestre væredygtig selvledelse
 • reflektere over dine egne paradigmer for selvledelse i det organisatoriske rum
 • styrke dine menneskelige ledelseskompetencer
 • være kulturbærer for væredygtig ledelse & dialogbaseret udviklingskultur
 • videreudvikle dine ledelses-, coaching- & kommunikationskompetencer
 • engagerer meningsforhandlende og konfliktopløsende
 • videreudvikle din gennemslagskraft som formidler og dialogpartner
 • opnå værdiskabende professionelle kompetencer med afsæt i såvel kognitiv, systemisk og organisationspsykologisk teori
 • værktøjer til at skabe væredygtighed, ejerskab og sammenhængskraft
 • forskningsbaseret og praksisorienteret viden og værktøjer til at tilgå og navigere i forandring og forskellighed med psykologisk og social kapital
 • at mestre samtalen som redskab og være en succesfuld dialogpartner
 • øge din forandringsparathed og håndtere udfordringer med styrket nærvær, performance og større tilfredshed
 • udvikle din mentale parathed (optimal mental præstationstilstand) og viden om hvad der skaber læring i en organisation
 • blive din egen gode coach og realisere dit udviklingspotentiale og bruge dine styrker endnu mere værdiskabende
 • lære at coache andre til succesfuldt at tænke, føle og agere hensigtsmæssigt i forhold til de organisatoriske mål
 • at opkvalificere dit CV med en praksisorienteret akademiuddannelse til 10 ECTS point

Yderligere vil uddannelsen være værdifuld for dig, hvis rolle har eller vil ændre sig. Værdifuld for dig der står på et tidspunkt i dit liv, hvor du har tid og mulighed for, at tage egen meningsfuldhed og fagperson op til revision. Du vil opnå dybere selvforståelse og fornyet forudsætning for at tage ansvar for personlig og faglig udvikling. Helt konkret får du mulighed for at søge indad for, via uddannelsens indhold og praktiske træning at søge styrket og mere målrettet ”udad” (indsigt og erkendelse af dit ”ideelle jeg”, dit ”faktiske jeg” samt fremadrettet ”dit autentiske jeg”).

Du lærer at kommunikere anerkendende og værdiskabende og at benytte coaching som samtalekunst i det dialogiske relationelle rum. Via træning, evaluering og opfølgning får du beviser for og tro på, at du som coach/kollega/leder kan gøre en meningsfuld og udviklende forskel.

 

Strategisk frisættende fokus på menneskelige kompetencer og meningsfuld samskabelse

Kære leder og kulturbærer, du KAN dit fag og forretningsområde, men kan DU mennesker?

Hvad ville dine medarbejdere og kollegaer sige?

…leder eller ej, vi er alle kulturbærere, og:

 

Har du tænkt over relationen mellem at kende dig selv, energien og det nærvær du opleves ved?

Er du bevidst omkring, hvilken betydning din indstilling har for din trivsel, dit samspil og dine resultater?

I hvilken grad er de relationer og samarbejder du indgår i dialogiske?

Vidste du, at når du holder noget tilbage, undlader at sige fra eller til, begrænses energien fysisk og mentalt for alle personer tilstede?

Har du tænkt over, hvilken overensstemmelse der er mellem dit svar på ovennævnte spørgsmål og din daglige glæde, kvaliteten af dine relationer og graden af succes?

At vi som ledere og kulturbærer tager til indtægt, at hvorvidt vores medarbejdere/samarbejdspartnere – og dem vi ønsker at samskabe med – oplever sig værdsatte og positivt forpligtet, samt i hvilken grad det daglige engagement matcher organisationens vision og værdier, handler om: hvordan DU og JEG som leder/facilitator/person sætter ”scenen” i dagligdagens samskabelser… som igen har direkte parallel til i hvilken grad vi gør os fortjent til enestående kunderelationer, samarbejde, vækst og innovation.

 

Uddannelse med vægt på menneskelige ledelseskompetencer er et must fordi

 • At erkende sig selv og sin virkning på andre er relateret til følelsesmæssigt intelligent lederskab, afgørende for relationskompetence og kvaliteten af samarbejdet.
 • Behovet for ledere der med passion, ydmyghed, drive, indlevelse, autenticitet og omtanke er rollemodeller og kulturbærere i hverdagen, er afgørende for trivsel og produktivitet.
 • Et manglende fokus på de menneskelige kompetencer kan overlade til tilfældighederne, hvorvidt du som leder og kollega er henholdsvis rollemodel eller energivampyr i de daglige samarbejder.
 • At praktisere væredygtig ledelse og dialogbaseret udviklingskultur faciliterer sammenhæng mellem mentale modeller, strategiplanens formulering og daglig adfærd, og er afgørende for arbejdsglæde, sammenhængskraft og resultatskabelsen.

Perspektiv

Som lærende, skabende og sociale væsener trives vi bedst, nyder mest og skaber størst, når vi har mulighed for at udvikle os fortsat i dialogiske samarbejder.

Coaching er blevet et af tidens stærkeste redskaber til udvikling! Uddannelsen fokuserer på læring som identitetsprojekt og socialt kollektiv, der gøres mest anerkendende og udviklende i dynamiske processer, hvor vi som ledere og kulturbærere integrerer coaching som ledelsesværktøj, til at skabe en dialogbaseret samarbejdskultur, hvor den enkelte medarbejder har mulighed for at opleve sig Stolt, Værdsat og Positivt forpligtet.

Uddannelsen fordrer reflekteret stillingstagen til, hvorvidt vores menneskelige ledelseskompetencer og fokus på væredygtighed i samskabelserne er praktisk afgørende for såvel velbefindende, som for bæredygtig sammenhængskraft og resultatskabelse.

Fokus er på hvordan psykologisk og social kapital er grundlæggende for frisættelse af individuelle potentialer til optimal mental præstation og succes i samarbejdet. Med andre ord, hvordan udvikling og forandring såvel individuelt som i samarbejdet går over erkendelse, hvilket ér et dialogisk anliggende.

 

Litteratur 

Et vigtigt pejlemærke til at afklare, hvorvidt det uddannelsesforløb du tjekker ud, reelt vil tilføje dig NY viden og NYE anvendelige og virkningsfulde opdaterede metoder/greb og værktøjer i tråd med nutidens videnssamfund og erhvervslivets efterspørgsel, er litteratur-listen for det pågældende uddannelsesforløb!

Nutidens virkelighed, hverdag og potentialer må begribes med, anerkendes og frisættes udviklende ved NY viden og NYE værktøjer!

Med al fagpassion, værdsættelse, professionel undervisnings- og udviklingsfokus, ser vi frem til at indvi dig i dette uddannelsesforløbs relevante og vedkommende litteratur og kilder. Om du ønsker at inspireres og tjekke vores vejledende Læse-plan for uddannelsens obligatorisk pensum, da skriv til Tine Nyholm på: tn@commitmentlab.dk

 

Underviser og vejleder

Tine Nyholm – Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, stifter såvel som direktør i Commitment Lab, der er professionel udbyder af akademiske læringsforløb, der integrerer teori og praksis med udviklingsbehov og forandringsvisioner. Kognitiv proceskonsulent med speciale i uddannelse af hele praksisfællesskaber, som uddannelsesansvarlig, underviser og eksaminator. Udøvende mental coach og erhvervspsykologisk supervisor.

Tine Nyholm er aktuel med den anmelderroste bog 

“Væredygtig ledelse® og humanokratisk praksis – Skab mental sundhed, læring og livfuld sammenhængskraft med principper og metoder fra kognitiv coaching”
https://www.saxo.com/dk/vaeredygtig-ledelse-og-humanokratisk-praksis_bog_9788797415504

Tine er også bidragyder i antologi om Ledelse i bogen ”Frivillig ledelse” (November, 2013), og i antologi og metodebog om ”Coaching i nyt perspektiv” (Oktober, 2014). SE mere her: Aktuelt om udgivelser

 

Du er altid VELKOMMEN til at ringe til Tine for sparring på telefon 31 17 09 17

 

Nuværende hold er oftest interne virksomhedshold 

– Interne hold til virksomheder og organisationer, skræddersyes alt efter værtsvirksomhedens behov og forandringsvisioner.

 

For et uforpligtende møde og samarbejds drøftelse, kontakt Tine Nyholm på mail: tn@commitmentlab.dk eller tlf: 31 17 09 17

 

Pris 

– Pris for interne hold til virksomheder og organisationer aftales i samråd med den enkelte værtsvirksomhed alt efter hvilket skræddersyet forløb der ønskes.

 

Uddannelsens udbydere

Uddannelsesforløbet er erhvervsrettet og anvendelses orienteret udviklet rundt om AU-modulet ”Coaching i organisationer” der er kompetencegivende på akademiuddannelsesniveau, hvilket betyder, at du opnår 10 ECTS point ved bestået eksamen.

Fagmodulet ‘Coaching i organisationer’ udbydes af KEA Kompetence/ KEA Erhvervsakademi. Commitment Lab er leverandør til KEA.

 

CLLOGO2KEA_logo_DK_Web

Facebook
Twitter
LinkedIn