Strategi & Organisation

Strategien skal forankres i hjerterne

– at arbejde strategisk frisættende med organisationens menneskelige kompetencer

At kende sit ”hvorfor” (#Why)

At tale fra hjertet til hjerter (#Inspire)

IMG_23061

”Den, der ved, hvorfor han lever, kan tåle næsten et hvilket som helst hvordan” (Nietzsches), vise ord også anno 2023.

I god tro udsender, deler og præsenterer de fleste virksomheder, eksternt og internt, HVAD de vil, HVAD de kan og HVAD de ønsker såvel aftagernes som medarbejdernes opmærksomhed rettet mod.

Afgørende for, hvorvidt vi oplever dét, der umiddelbart giver mening – relevant, vedkommende og betydningsfuldt, er relateret til – i hvilken grad vi inddrager til dialog omkring HVORFOR dette er og kan blive meningsfuldt og værdiskabende.

IMG_2955

Personligt at kende sit HVORFOR (#Why) er afgørende i forhold til

At erkende hvem du er, hvad du ønsker og hvordan du udtrykker dig herom

At vælge at gøre hver dag gældende og erfare at være i levende live – ikke fordi alt vil lykkes – men fordi du gør dit bedste og hermed forærer dig selv (og andre) at kunne regne med og stole på DIG

Organisatorisk at forankre strategien i hjerterne (#Why)

Når medarbejderen kender sin personlige rolle i strategien og i fællesskabet, og oplever sin rolle vedkommende og vigtig, giver dette energi og følelser af at have betydning og værdi. Da, er det at vi emotionelt har mulighed for at være motiveret af lyst og stolthed over at opleve at høre til i praksisfællesskabet. At have indflydelse og ansvar for realiseringen af værdierne vækker yderligere positiv forpligtelse, begejstring og virkelyst.

Meningsforhandling og medbestemmelse af mål der giver mening (#What), som man har følelsesmæssig part i og ansvar for (#Why), er afgørende afsæt for organisationens optimale handlekraft, og er retningsgivende for fokusområder, indsatser og ejerskab (#How).

Hvad ville jeres medarbejdere svare på spørgsmål som:

  • Hvad er I sammen om her?
  • Hvad gør denne arbejdsplads attraktiv?
  • Hvilken værdi har I for jeres kunder, brugere og aftagere?
  • Ved du/I helt konkret hvad du/I skal gøre i hverdagen for at være en succes og hvilken betydning du/I hermed har i samskabelsen?
  • Hvor ofte er du i flow?
  • Hvor er denne virksomhed på vej hen og hvorledes er dette betydningsfuldt og innovationsbærende? (#What-Why-How)

IMG_3720  

”Skal strategiske initiativer føre til meningsfuld målopfyldelse og udbytterig eksekvering, må strategiimplementeringen også indledningsvist invitere og inddrage de teams og medarbejdere, som implementeringen vedrører. Den meningsskabende afklaring af, hvad det nye indbefatter, muliggør og praktisk vil kræve, er udslagsgivende for, hvilken kvalitet, effektivitet og arbejdsglæde der bliver udvist efterfølgende. Når vi mennesker føler, der er mening i det, vi gør, føler vi os i live, og det skaber mental sundhed.

 Motivation, lyst, engagement, idérigdom og ansvarsfølelse opstår af de værdiskabende processer, vi er medskabere af, og som vi oplever, at vi har betydning for, ud fra hvad vi menneskeligt er, og med det, vi fagligt og praktisk kan. Det mobiliserer Væredygtig selvledelse og hermed strategisk mobilitet i dagligdagens nærvær, opgaveløsning og medledelse, som igen styrker strategisk effektivitet med mulighed for, at både vision og praksis, og værdier, væremåde og udviklende samarbejdskultur stemmer overens.”

(Nyholm, 2023:185-186)

Ønsker DU og din lederkreds at reflektere, hvorvidt I har til gode at frisætte

jeres organisations menneskelige kompetencer meningsfuldt gennemgribende og forretningsudviklende:

 

Kontakt Tine Nyholm for et møde på tlf. 31 17 09 17 eller mail tn@commitmentlab.dk

 

CLLOGO2

Facebook
Twitter
LinkedIn