Væredygtig selvledelse®, ægte fremtoning & dialogisk gennemslagskraft

Optimer din personlige gennemslagskraft med overensstemmelse i selvforståelse, stil og udtryk – og styrk dine muligheder for meningsfuld succes!

 

3 dags Masterclass

 

girl-glad på toppen af bjerg m BLÅ himmel

 

At have og at skabe betydning!

… så enkelt kan menneskets livsmening udtrykkes!

 

På samme tid at være, tæt på og langt fra!

… så komplekst kan vores menneskelige diversitet og mangfoldighed opleves!

 

Al forandring starter med erkendelse!

… velkommen til 3 lærende, udviklende og frisættende dage!

 

Denne 3-dags Masterclass er værdifuld for dig, der har behov for og ønske om at tage egen meningsfuldhed, faglige profil og gennemslagskraft op til revision. Dig, der ønsker at såvel dit personlige og professionelle daglige virke, er meningsfuldt og i udvikling i kraft af dit ejerskab til egen væren og at fremstå med autentisk personlig gennemslagskraft.

Ligeledes er denne Masterclass for dig, der ønsker forskningsbaseret og praksisorienteret inspiration til, hvorvidt din historie og de erfaringer du har med dig, kan transformeres meningsfuldt i en form og et udtryk, der understøtter din personlighed, harmonerer med dine værdier og budskaber.

Helt generelt er disse tre lærende dage for dig, der ønsker som kulturbærer og kollega at forpligte dig selv på fortsat reflekteret nærværende – menneskeligt og professionelt virke – kendetegnet ved omtanke og autenticitet, som netop afgørende for graden af tillid, respekt og commitment relationelt, fagligt og organisatorisk.

 

Formål & udbytte:

 • Du får viden og værktøjer til, hvordan du med mental parathed tilgår dagens udfordringer og muligheder med væredygtig selvledelse, bevidst og udviklende.
 • Du får greb og metoder, der kan bringe dig selv og andre i den optimale tilstand af trivsel, hvor I reflekteret vil kunne udfolde jeres færdigheder og kompetencer bedst muligt.
 • Du får viden om og øvelser i at kommunikerer, så både din indre dialog og dine talehandlinger interaktivt – arbejder FOR og ikke imod dig. Ligesom du får indsigt i og metoder til at formidle dine budskaber tydeligt, autentisk og med vedkommende gennemslagskraft.
 • Gennem øvelser og dialogisk refleksion, guides du til forståelse af, hvordan du kan forankre din nye viden og indsigter praktisk i din hverdag.

 

1. Masterclass dag – Væredygtig selvledelse®

 

Har du tænkt over, at ofte, modarbejder vi os selv uden at vi ved det, fordi vi ikke kender os selv og vores indre dialog godt nok. Ny forskning dokumenterer, at vores tanker og følelser har afgørende betydning for både vores velvære og glæde, hvor godt vi udnytter vores kompetencer samt, hvor gode vi er til at mestre dagligdagens udfordringer og undgå stress. Både vores personlige og faglige udvikling er altså baseret på vores tankeprocesser og følelsesliv, som afgørende for vores trivsel, kvaliteten af vores relationer samt muligheder for meningsfuld succes.

Til selvrefleksion, hvad vil du svare på spørgsmål som:

 • Har du tænkt over relationen mellem at kende dig selv, energien og det nærvær du opleves ved?
 • Har du tænkt over at det at gøre en forskel i verden, begynder med, hvordan vi fremstår?
 • Er du bevidst omkring, hvilken betydning din indstilling har, for din trivsel, dit samspil og dine resultater?
 • Vidste du, at når du holder noget tilbage, undlader at sige fra eller til, begrænses energien fysisk og mentalt for alle personer tilstede?
 • Hvordan mestrer du hverdagens udfordringer og muligheder?
 • Hvad har du til gode at gøre anderledes eller mere af?

 

Det løfterige faktum er, at vi som mennesker har mulighed for ved tænkning og refleksion at få erkendelse af, hvem vi er, hvad vi tillægger værdi samt, hvordan vi vil forpligte os (og andre) til at tage ansvar. Væredygtig selvledelse® muliggør, at vi med mental parathed kan navigere bevidst og udviklende i hverdagens muligheder og udfordringer. Når vi kender os selv, vores værdier og vores værd, accepterer og tager dagligt ansvar for, hvem vi er, da er vi væredygtige relationelt, kollegialt, som personligt hver især.

 

Du lærer på dag 1:                                                                                                                                                GLAD skaldet business herre SMILER

 • Metoder til at erkende hvem du er, hvad du ønsker og hvordan du udtrykker dig herom
 • Hvordan at kunne bringe dig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand
 • Hvordan at være proaktiv medskaber af stemning, klima, relationer og samtaleemner
 • At tilgå konflikter som gaver der skærper personligt, fagligt, relationelt og organisatorisk
 • At navigere med væredygtig selvledelse, med mulighed for at opleve større livsmening, mere autenticitet og forhøjet livskvalitet
 • At vælge at gøre hver dag gældende og erfarer at være i levende live – ikke fordi alt vil lykkes – men fordi du gør dit bedste og hermed forærer dig selv (og andre) at kunne regne med og stole på DIG

 

 

2. Masterclass dag – Kropssprog, farvepsykologi & stiloptimering – Find din stil og lad dit non verbale udtryk arbejde for dig!

 

Vil du optimere din gennemslagskraft, er det en fordel også at være reflekteret om din non verbale kommunikation – som er mindst lige så effektfuld. Du kommunikerer konstant gennem dit kropssprog og de valg, du tager foran klædeskabet om morgenen, har stor betydning for, hvor vidt du selv- og dit budskab bliver opfattet, som du ønsker det.

Er du opmærksom på, hvad din personlige fremtræden alene fortæller om dig? Undersøgelser viser, at de første meninger, vi danner os om et menneske, vi lige har mødt, sandsynligvis ikke ændrer sig efterfølgende. Det er derfor vigtigt at være reflekteret om det førstehåndsindtryk, du afsætter, da dette markant afgør din mulighed for at vise, hvem du er.

Hvordan sikrer du dig en autentisk en fremtoning, som understøtter din personlighed?

Kropssproget:

 • Vi kaster lys på vores kropssprog og analyserer, hvad det fortæller om vores personlighed. Følelsesmæssig tilstand, selvopfattelse, autoritet, etc. kommer til udtryk i kropssproget. Ved at kaste lys på, hvad der ligger til grund for vores kropssprog, kan vi bevidst arbejde med det – og positivt ændre det.

Farvepsykologi:

 • Hvilke værdier er farver ladet med? Farver bruges målrettet bestemte situationer til at kommunikere troværdighed, stemninger og kan understrege en bestemt personlighed. Bruges de ”forkert” kan det medvirke til at sløre dit budskab. De farver, du vælger spiller altså en vigtig rolle i det samlede indtryk, du giver. Arbejder dit aktuelle farvevalg for eller imod dig?

Stiloptimering:

 • Afstem din beklædning, stil og farver, så de understøtter din personlighed og dine værdier. Din kommunikation bliver mere effektfuld og du vil opleve en styrket integritet. Desuden kan du bevidst styrke din autoritet og skabe fokus i en given situation som oplægsholder, ved MUS- eller jobsamtalen, som kundeservice medarbejder, tv reporter etc. Du udstråler autenticitet, når du er 100% komfortabel med din tøjstil. Vi ser på eksempler, der fungerer godt- og skidt. Du kan få vejledning til at shoppe målrettet og undgå impulskøb.

 

Du lærer på dag 2:            lyshåret GLAD kvinde

Hvordan du gennem bevidstgørelse, oplyst og reflekteret, aktivt kan skærpe din non verbale kommunikation. Det er i overensstemmelsen mellem dit eget selvbillede og det førstehåndsindtryk du efterlader, at du fremstår troværdig, autentisk og tillidsvækkende – privat som professionelt.

 

 

 

 

3. Masterclass dag – Effektfuld kommunikation, fængslende formidling & personlig gennemslagskraft menneskeligt, dialogisk og fagligt!

 

Har du tænkt over, at vi forstår os selv og verden gennem samtaler, hvorfor meningsforhandling og italesættelse er afgørende for så vel selvforståelse og identitetsskabelse, som afgørende for motivation, samspil og resultatskabelse. Som lærende og skabende væsener trives vi bedst, nyder mest og skaber størst, når vi kan udvikle os i dialogiske samarbejder, hvor vi har mulighed for at opleve at vi er sammen med de rigtige om det vigtige. 

Til selvrefleksion, hvad vil du svare på spørgsmål som:

 • Har du tænkt over, hvordan dit mindset, din stil og din kommunikation, tilsammen udgør dine talehandlinger, der former og præger folks indtryk og opfattelse af dig?
 • I hvilken grad er de relationer og samarbejder du indgår i dialogiske?
 • Hvordan mestrer du effektfuld kommunikation?
 • Hvad oplever du er en svær samtale og hvordan tilgår og tackler du dette?
 • Har du tænkt over, hvilken overensstemmelse der er mellem dit svar på ovennævnte spørgsmål og din daglige glæde, kvaliteten af dine relationer og graden af succes?

 

Det løfterige faktum er, at samtale og dialog, der skaber indsigt i tankeprocesser og deres natur faciliterer erkendelse, som er afgørende for al personlig udvikling og forandring. Fagligt er dialogisk frisættelse af organisationens menneskelige kompetencer, daglige samarbejder og feedbackkultur afgørende for sammenhængskraft, arbejdsglæde og resultatskabelsen i hverdagen, fordi:

 • DIALOGISK ledelses- & udviklingskultur sender konflikter retur, FRISAT!
 • Når TALE er guld, reflekteres forskellighed og konflikter som GAVER!
 • Hvorvidt vi er DIALOG-makkere eller distance-flakkere? … er både personligt og forretnings- afgørende!

Du lærer på tredje opfølgende dag:

 • At kommunikere og formidle vedkommende, følelsesmæssigt intelligent og positivt forpligtende
 • Dialogisk at kunne aktivere egne og andres følelser og tanker i undrende og værdiskabende retning
 • Som formidler og kulturbærer at gøre dig fortjent til motivation og ejerskab for gensidig givende aftaler
 • Hvordan at praktisere dialogbaseret ledelses- & udviklingskultur, der faciliterer sammenhæng mellem mentale modeller, det fælles formål og daglig adfærd

 

Business møde afslutter - business velklædte BRUG

 

Undervisning forsknings-, case- & værktøjsbaseret:

Undervisningen er interaktiv og tilrettelægges så teori og praksis reflekteres og analyseres med direkte parallel til deltagernes daglige og professionelle faglige virke. MasterClass’en består af 3 hele undervisningsdage, i tidsrummet kl. 9-17.00. Formen er inddragende og består af en kombination af oplæg i ple­num, øvelser, gruppearbejde og workshops (yderligere info fås i vejledende brochure).

Undervisningssted er centralt i Hellerup kun 500 meter fra Hellerup station (Hovedstadsregionen) og med masser af gratis parkeringsmuligheder tæt på adressen. Undervisningslokalerne er hyggelige og eksklusive velegnede lokaler i rolige og diskrete omgivelser (yderligere info fås i vejledende brochure).

 

Datosæt for afholdelse:

Afhænger af den løbende interesse og tilmelding – ring til Tine Nyholm og hør mere på tlf. 31 17 09 17

– Interne hold til virksomheder og organisationer, skræddersyes alt efter værtsvirksomhedens behov, udviklingsønsker og forandringsvisioner.

 

Undervisere:

Tine Nyholm – Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, stifter såvel som direktør i Commitment Lab

Henriette Bjørnbak – Design & Product Development, associeret samarbejdspartner i Commitment Lab

 

Tilmelding & yderligere information:

Kontakt Tine Nyholm for yderligere information, sparring og vejledende fyldestgørende brochure på tlf. 31 17 09 17 eller pr mail: tn@commitmentlab.dk

 

Pris:

Prisen kr. 9.175,- + moms inkluderer masterclass-afgift, materiale til eget personlig studiebrug, forplejning og masterclass-bevis (yderligere info i vejledende brochure).

CLLOGO2

Facebook
Twitter
LinkedIn