Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtig ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog

DIALOGISK ledelseskompetence sender konflikter retur, FRISAT!

… integritet, ærlighed og psykologisk tryghed i den ledelse der udøves – frisætter og forener


 
Ydmyghed som styrke 

Tillid som force 

Respekt som afgørende for synergi

 

 

Dette uddannelsesforløb integrerer nyeste teori og praksis læringscentreret og arbejdslivsorienteret.

DINE menneskelige ledelseskompetencer til at være kulturbærer for dialogisk samskabelse og meningsfuld udvikling styrkes og opkvalificeres, praksisnært!

Uanset branche og fagprofession, opkvalificeres du sådan at DIN evne til at analysere, forstå og udføre dit daglige arbejde styrkes, professionelt!

Med fokus på værdien af menneskelige ledelseskompetencer, coaching som et af tidens stærkeste værktøjer til udvikling og samtalen som redskab i det dialogiske organisatoriske rum, er uddannelsesforløbet målrettet DIG, der karriererettet ønsker at opkvalificere og styrke din viden og dine kompetencer inden for temaerne:

 • Organisation, coaching og mediation
 • Væredygtig ledelse® 
 • Kognitiv Coaching og effektfuld dialog
 • Praktisk samtale, coaching og feedback
 • Kommunikationsteori og –forståelse
 • Kompetence- og mentaludvikling
 • Psykologisk og social kapital
 • Læring og udvikling i organisationer
 • Selvledelse og ledelseskompetencer
 • Forskellighed og konflikthåndtering

 

Tilmeld dig pr mail til Tine Nyholm: tn@commitmentlab.dk eller ring på tlf: 31 17 09 17

 

Opnå værdiskabende professionelle kompetencer og erhvervsrettet opkvalificering

ved underviser og proceskonsulent Tine Nyholm, der som frontløber af kognitiv coaching i organisationer er medskribent af nyere metodebog ”Coaching i nyt perspektiv”. Ved nedenstående boglancering havde vi som medskribent 2 minutter til at introducere essensen af hver vores faglige bidrag:

HVAD siger kursisterne : SE nye udtalelser her

 

HVAD siger kunderne : SE udpluk her

 

Download og læs artikel om 25 kollegaers lærings- og udviklingsrejse gennem internt akademiuddannelsesforløb : Artikel om Herlev Tandpleje AU 120516_Samtalen_som_redskab

 

VELKOMMEN til DIG

… der ønsker praksisrettet, forsknings- og anvendelsesorienteret åben uddannelse der giver vedkommende viden, greb, metoder og værktøjer. DIG der udviklingsorienteret og karrierebevidst ønsker fortsat (fornyet) professionel praksis, med styrkede faglige kompetencer til, som reflekterende praktiker at være rollemodel for:

 • Alliance, der forløser sårbarhed og frisætter talent
 • At mestre Væredygtig selvledelse®, effektfuld kommunikation og dialogisk konflikthåndtering
 • At være kulturbærer og rollemodel for Væredygtig ledelse® og dialogbaseret udviklingskultur
 • At kunne bruge kognitive coachingmodeller og –teknikker med henblik på at skabe læring og udvikling i eget faglige virke
 • Strategisk frisættende at kunne engagere organisationens menneskelige kompetencer, vedkommende og forretningsudviklende!

 

TIDEN kalder på menneskelige ledelseskompetencer!

Uddannelse med vægt på menneskelige ledelseskompetencer er et must fordi

 • At erkende sig selv og sin virkning på andre er relateret til følelsesmæssigt intelligent lederskab, afgørende for relationskompetence og kvaliteten af samarbejdet.
 • Behovet for ledere der med passion, ydmyghed, drive, indlevelse, autenticitet og omtanke er rollemodeller og kulturbærere i hverdagen, er afgørende for trivsel og produktivitet.
 • Et manglende fokus på de menneskelige kompetencer kan overlade til tilfældighederne, hvorvidt du som leder og kollega er henholdsvis rollemodel eller energivampyr i de daglige samarbejder.
 • At praktisere Væredygtig ledelse® og dialogbaseret udviklingskultur faciliterer sammenhæng mellem mentale modeller, strategiplanens formulering og daglig adfærd, og er afgørende for arbejdsglæde, sammenhængskraft og resultatskabelsen.

 

Målgruppe 

Dig, der er klar over at kvaliteten af relationskompetence, selvledelse og ledelse handler om at kende og erkende sig selv og sin virkning på andre. Dig, der higer efter fornyet viden om og praksisnære redskaber til styrket følelsesmæssigt intelligent lederskab og relationskompetence.

Uddannelsen er frisættende for ledere og for kulturbærende medarbejdere, der er ansvarlig for at skabe udvikling og resultater sammen med og gennem andre, og hermed relevant for dig, der er projektleder, HR-chef, HR-medarbejder, personale- eller salgsansvarlig, og som ønsker at praktisere VÆREdygtig daglig (selv)ledelse og at være en virkningsfuld facilitator, mediator, formidler og dialogpartner i det organisatoriske dialogiske rum.

Det kan også være du er konsulent, fysioterapeut, laborant, socialpædagog, mentor for unge, sygeplejer eller at du arbejder med aktivering, udøver anden form for bistand, rådgivning, faciliterende og/eller coachende funktion.

Da vi forstår os selv og verden gennem samtaler er uddannelsesforløbet udbytterigt for alle, der i deres daglige arbejde har kontakt til, samspil og relationer med andre mennesker, hvor anerkendende deltager- og dialogbaseret kommunikation er afgørende.
 

Formål                                                                                                   

 • At reflektere over dine egne paradigmer for selvledelse
 • At videreudvikle dine ledelses-, coaching- & konflikthåndteringskompetencer
 • Værdiskabende professionelle kompetencer med afsæt i kognitiv teori
 • Faglige kompetencer til at engagere meningsforhandlende og konfliktopløsende
 • Metoder til at tilgå konflikter til øget vækst – individuelt, kollegialt og organisatorisk
 • Forskningsbaseret og praksisorienteret viden og værktøjer til at forebygge så vel som håndtere stress
 • At anvende kognitiv coaching i organisationer til at facilitere væredygtighed og udvikling
 • Værktøjer til at skabe strategisk commitment, trivsel og handlekraft i organisationer
 • At mestre samtalen som redskab og være en succesfuld formidler og dialogpartner
 • At opkvalificere dit CV med et praksisorienteret akademimodul til 10 ECTS point

 

Udbytte

 • Værdiskabende professionelle kompetencer med afsæt i kognitiv teori, forskning og efterspørgsel på menneskelige kompetencer
  • Kan argumentere på videnskabeligt grundlag for indsatser, der sigter på praksisudvikling der arbejder mentalorienteret med kompetenceudvikling og målopfyldelse
  • Kan navigere væredygtigt i psykologi, mentale modeller og mentalitet til forståelse og håndtering af kultur, vanetænkning og mentale mønstre, udviklende og bæredygtigt
  • Kan imødekomme og håndtere sårbarhed og forbehold, anerkendende, undrende, reflekterende og regulerende, sådan at du og dine kollegaer/aftagere kommer nærmere jeres mål og ønskede resultater
  • Kan facilitere positive emotioner, væredygtighed og vilje til forandring
  • Kan bringe dig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand, med mulighed for at yde hver sit bedst, med den sunde selvrespekt, gode trivsel og høje effektivitet dette muliggør
  • Kan facilitere momentum af meningsdannelse og motivation der giver styrkede mentale ressourcer og er afgørende for adfærdsændringer, forundrings- og forandringsparathed
 • Faglige kompetencer til at engagere meningsforhandlende og konfliktopløsende
  • Kan indgå i professionelle diskussioner om pædagogiske mål og metoder
  • Kan indgå i samarbejde om at håndtere de mest almindelige former for konflikter i grupper og organisationer samt anvende og vurdere intervention
  • Kan anvende viden og metoder med henblik på udvikling af pædagogisk praksis der er kendetegnet ved psykologisk og social kapital
  • Kan anvende kognitiv coaching som dialogredskab og samtalekunst
  • Kan håndtere forandringer og diversitet med emotionel kapacitet og reflekteret nærvær
 • Forskningsbaseret og praksisorienteret viden og værktøjer til at forebygge så vel som håndtere stress
  • Kan anvende kognitive dialog- og analyseredskaber
  • Kan avende psykologfaglige viden og deltager- og dialogbaseret kommunikationsværktøjer til at håndtere såvel den motiverende som svære samtale
  • Kan anvende coachingteknikker og samtaleredskaber til at facilitere erkendelse og metarefleksion af mønstre, strukturer og samarbejdsformer
  • Kan argumentere på videnskabeligt grundlag for dialogforholdet og feedbackkultur som afgørende for at selvet kan realisere sig meningsfuldt, sundt og udviklende
 • At anvende kognitiv coaching i organisationer til at facilitere væredygtighed og udvikling
  • Kan coache andre til succesfuldt at tænke, føle og agere hensigtsmæssigt i forhold til både de personlige og organisatoriske mål
  • Kan opstille scenarier for samt anvende coaching som udviklingsværktøj
  • Kan, med videnskabelige afprøvede metoder, der har evidens for effekt og virkningsfuldhed, anvende metoder til at bevidstgøre mennesker om deres tanker, følelser og kropslige reaktioner og udvikle dem mentalt mod mere værdiskabende og meningsfuld adfærd
  • Kan anvende teori og metoder til at styrke mental sundhed og forandringsvillig indstilling
  • Kan anvende virkningsfulde kognitive principper og værktøjer til at lære andre at tænke kritisk og konstruktivt over indholdet i egen indre dialog og emotioner
  • Kan håndtere og formidle værdien af at erkende de følelsesmæssige diskurser i det daglige samarbejde som trivsels- og forretningsafgørende
  • Kan håndtere og formidle værdien af at håndtere konflikter og uoverensstemmelser med tilhørende sårbarhed og forbehold imødekommende og dialogisk, som afgørende for organisationspsykologien og virksomhedens funktionsevne
 • Værktøjer til at skabe strategisk commitment, trivsel og handlekraft i organisationer
  • Kan reflektere over egne paradigmer for selvledelse som grundlag for praksisfunktioner og fagprofessionelle samarbejder
  • Kan begrunde og anvende metoder til informationsindhentning og vurdering af udviklingsprocesser i grupper og organisationer
  • Kan anvende kommunikationsværktøjer og organisationsudviklingsmetoder til at planlægge, strukturere og gennemføre konkrete målsætninger i forhold til faglige samarbejder
  • Kan argumentere på videnskabeligt grundlag for meningsfulde mål og mulighed for delagtiggørelse af meningsfuld målopfyldelse som afgørende for ejerskab, arbejdsglæde og resultatskabelsen
 • At mestre samtalen som redskab og være en succesfuld dialogpartner       IMG_2545
  • Kan formidle praksisnære faglige problemstillinger og forslag til indsatser
  • Kan i praksis begrunde og vurdere anvendelsen af de almindeligste kommunikationsformer, informationsformidlingsprocesser, beslutningsstrukturer og konflikter i grupper og organisationer og kan reflektere over egen funktion heri
  • Kan opstille betingelser for organisationens organisatoriske dialogiske rum og anvende sproget som et bevidst værktøj i etableringen af den sociale virkelighed
  • Kan argumentere på videnskabeligt grundlag for effektfuld kommunikation og dialog der faciliterer sammenhæng mellem mentale modeller, strategiplanens formulering den daglige adfærd
  • Kan anvende kommunikation der skaber tilhørsforhold, ejerskab og relationer af gensidig ansvarlighed
  • Kan beskrive værdien af din fagperson og dit budskab attraktivt og værdiforøgende
 • At opkvalificere dit CV med et erhvervsakademi uddannelsesforløb til 10 ECTS point
  • Kvalitetssikring af opkvalificerede realkompetencer
  • Fremtidssikring af ledelseskompetencer der engagerer til passion og ejerskab
  • Coaching- og konflikthåndteringsmodul med afsæt i nyere forskning og metoder

 

Underviser og vejleder                                                                                    

Tine Nyholm – Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, stifter såvel som direktør i Commitment Lab, der er professionel udbyder af akademiske læringsforløb, der integrerer teori og praksis med udviklingsbehov og forandringsvisioner. Kognitiv proceskonsulent med speciale i uddannelse af hele praksisfællesskaber, som uddannelsesansvarlig, underviser og eksaminator. Udøvende mental coach og erhvervspsykologisk supervisor.

Tine Nyholm er aktuel med den anmelderroste bog:

“Væredygtig ledelse® og humanokratisk praksis – Skab mental sundhed, læring og livfuld sammenhængskraft med principper og metoder fra kognitiv coaching”
https://www.saxo.com/dk/vaeredygtig-ledelse-og-humanokratisk-praksis_bog_9788797415504

Tine er også bidragyder i antologi om Ledelse i bogen ”Frivillig ledelse” (November, 2013), og i antologi og metodebog om ”Coaching i nyt perspektiv” (Oktober, 2014). SE mere her: Aktuelt om udgivelser

Du er VELKOMMEN til at ringe til Tine for sparring på telefon 31 17 09 17
 

Nuværende hold er oftest interne virksomheds hold

der skræddersyes alt efter værts virksomhedens behov og forandringsvisioner

 

Adgangskrav, eksamen og diplom

Fagmodulet Coaching og konflikthåndtering er et akademimodul på 10 ECTS point og hentet fra akademiuddannelsen i Ledelse. Fagmodulet afsluttes med eksamen ved ekstern censur. Adgangskravet er en relevant erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau, samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Yderligere information i vores vejledende brochure.

For et uforpligtende møde og yderligere information kontakt Tine Nyholm: tn@commitmentlab.dk eller ring på tlf: 31 17 09 17
 

Pris

Pris til virksomheder og organisationer (interne hold) aftales i samråd med den enkelte værtsvirksomhed alt efter hvilket skræddersyet forløb der ønskes.
 

Uddannelsens udbydere

Fagmodulet Coaching og konflikthåndtering er et akademimodul på 10 ECTS point og hentet fra akademiuddannelsen i Ledelse. Kurset udbydes på vegne af Københavns Erhvervsakademi, KEA, under Lov om Åben Uddannelse. Fagmodulet afsluttes med en eksamen. Commitment Lab er leverandør til KEA.
 
KEA_logo_DK_WebCLLOGO2

Facebook
Twitter
LinkedIn