Diplomuddannelse

Praksisrettet videreuddannelse – kompetencegivende organisationsudvikling

Design din virksomheds kompetencegivende uddannelse

i samarbejde med faglige eksperter fra Commitment Lab

 

Med fokus på bæredygtige organisationer og virksomheder, som afgørende i et stærkt og konkurrencedygtigt velfærdssamfund, samarbejder Commitment Lab med Københavns Erhvervsakademi, KEA, om udvikling og facilitering af læringscentrerede kompetencegivende uddannelsesprogrammer på diplomuddannelsesniveau.

Undervisningsformen er målrettet praksisnær udvikling der skaber kompetence-i-praksis.

Både ved interne virksomhedsforløb som ved åbne hold er fokus på interaktiv erfaringsbaseret undervisning. Formålet er at udvikle den studerendes måde at tænke, være og lære på. Læringen vil tage udgangspunkt i de studerendes erfaringer og oplevelser fra den organisatoriske hverdag. Viden og nye værktøjer omdannes til færdigheder med direkte kobling til den studerendes eller virksomhedens succeskriterier for styrket kompetenceudvikling.

Alt efter værtsvirksomhedens behov, udfordringer og succeskriterier, designer vi rundt om vejledende indhold, dét Diplomuddannelsesforløb der vil skabe kompetencegivende forskel, positiv forandring og organisatorisk værdi.

De fagmoduler vi tilbyder at designe skræddersyet udviklingsforløb omkring, er:

  • Ledelse, kommunikation og organisation
  • Viden- og innovationsledelse
  • Forandringsledelse
  • Strategisk ledelse
  • Ledelse og Coaching

 

Københavns Erhvervsakademi, KEA, er statsgodkendt udbyder af Diplom modulerne, der udbydes og afvikles under lov om åben uddannelse. Commitment Lab er leverandør til KEA, og ansat som undervisere i samarbejde mellem KEA og Commitment Lab.

CLLOGO2KEA_logo_DK_Web

Facebook
Twitter
LinkedIn