Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig selvledelse® & effektfuld dialog. Coaching og Konflikthåndtering (AU)

DIALOGISK ledelseskompetence sender konflikter retur, FRISAT!

… har du tænkt over at når TALE er guld, reflekteres forskellighed og konflikter som GAVER!

 

Ønsker DU at opkvalificere dine faglige og menneskelige ledelses-, formidlings- & kommunikationskompetencer meningsfuldt gennemgribende? 

Denne uddannelse integrerer nyeste teori og praksis læringscentreret og arbejdslivsorienteret, sådan at DIN evne til at analysere, forstå og udføre dit daglige arbejde styrkes, professionelt!

Med fokus på værdien af de menneskelige kompetencer, coaching som et af tidens stærkeste værktøjer til udvikling og samtalen som redskab i det dialogiske organisatoriske rum, er uddannelsen målrettet DIG, der karriererettet ønsker at opkvalificere og styrke din viden og dine kompetencer inden for temaerne:

 

billedero

 • Organisation, coaching og mediation
 • Kognitiv Coaching og effektfuld dialog
 • Praktisk samtale, coaching og feedback
 • Kommunikationsteori og –forståelse
 • Kompetence- og mentaludvikling
 • Psykologisk og social kapital
 • Læring og udvikling i organisationer
 • Selvledelse og ledelseskompetencer
 • Forskellighed og konflikthåndtering

 

 

Opnå værdiskabende professionelle kompetencer og erhvervsrettet opkvalificering ved underviser og proceskonsulent Tine Nyholm, der som frontløber af kognitiv coaching i organisationer er medskribent af ny metodebog ”Coaching i nyt perspektiv”:

 

Hvad siger kursisterne SE nye udtalelser her

Hvad siger kunderne SE udpluk her

Download og læs artikel om 25 kollegaers lærings- og udviklingsrejse gennem Akademiuddannelsesforløb faciliteret ved Tine Nyholm her: Artikel om Herlev Tandpleje AU 120516_Samtalen_som_redskab

 

Målgruppe 

Dig, der er klar over at kvaliteten af relationskompetence, selvledelse og ledelse handler om at kende og erkende sig selv og sin virkning på andre. Dig, der higer efter fornyet viden om og praksisnære redskaber til styrket følelsesmæssigt intelligent lederskab og relationskompetence.

Uddannelsen er frisættende for ledere og for kulturbærende medarbejdere, der er ansvarlig for at skabe udvikling og resultater sammen med og gennem andre, og hermed relevant for dig, der er projektleder, HR-chef, HR-medarbejder, personale- eller salgsansvarlig, og som ønsker at praktisere VÆREdygtig daglig (selv)ledelse og at være en virkningsfuld facilitator, mediator, formidler og dialogpartner i det organisatoriske dialogiske rum.

Det kan også være du er konsulent, fysioterapeut, laborant, socialpædagog, sygeplejer eller at du arbejder med aktivering, udøver anden form for bistand, rådgivning, faciliterende og/eller coachende funktion.

Da vi forstår os selv og verden gennem samtaler er uddannelsesforløbet udbytterigt for alle, der i deres daglige arbejde har kontakt til, samspil og relationer med andre mennesker, hvor anerkendende deltager- og dialogbaseret kommunikation er afgørende.

 

Formål

 • At reflektere over dine egne paradigmer for selvledelse
 • At videreudvikle dine ledelses-, coaching- & konflikthåndteringskompetencer
 • Værdiskabende professionelle kompetencer med afsæt i kognitiv teori
 • Faglige kompetencer til at engagerer meningsforhandlende og konfliktopløsende
 • Forskningsbaseret og praksisorienteret viden og værktøjer til at forebygge så vel som håndterer stress
 • At anvende kognitiv coaching i organisationer til at facilitere væredygtighed og udvikling
 • Værktøjer til at skabe strategisk commitment, trivsel og handlekraft i organisationer
 • At mestre samtalen som redskab og være en succesfuld formidler og dialogpartner
 • At opkvalificere dit CV med en praksisorienteret akademiuddannelse til 10 ECTS point

 

Udbytte

 • Værdiskabende professionelle kompetencer med afsæt i kognitiv teori, forskning og efterspørgsel på menneskelige kompetencer
  • Kan argumentere på videnskabeligt grundlag for indsatser, der sigter på praksisudvikling der arbejder mentalorienteret med kompetenceudvikling og målopfyldelse
  • Kan navigere væredygtigt i psykologi, mentale modeller og mentalitet til forståelse og håndtering af kultur, vanetænkning og mentale mønstre, udviklende og bæredygtigt
  • Kan imødekomme og håndtere sårbarhed og forbehold, anerkendende, undrende, reflekterende og regulerende, sådan at du og dine kollegaer/aftagere kommer nærmere jeres mål og ønskede resultater
  • Kan facilitere positive emotioner, væredygtighed og vilje til forandring
  • Kan bringe dig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand, med mulighed for at yde hver sit bedst, med den sunde selvrespekt, gode trivsel og høje effektivitet dette muliggør
  • Kan facilitere momentum af meningsdannelse og motivation der giver styrkede mentale ressourcer og er afgørende for adfærdsændringer, forundrings- og forandringsparathed

 

 • Faglige kompetencer til at engagerer meningsforhandlende og konfliktopløsende
  • Kan indgå i professionelle diskussioner om pædagogiske mål og metoder
  • Kan indgå i samarbejde om at håndtere de mest almindelige former for konflikter i grupper og organisationer samt anvende og vurdere intervention
  • Kan anvende viden og metoder med henblik på udvikling af pædagogisk praksis der er kendetegnet ved psykologisk og social kapital
  • Kan anvende kognitiv coaching som dialogredskab og samtalekunst
  • Kan håndtere forandringer og diversitet med emotionel kapacitet og reflekteret nærvær

 

 • Forskningsbaseret og praksisorienteret viden og værktøjer til at forebygge så vel som håndterer stress
  • Kan anvende kognitive dialog- og analyseredskaber
  • Kan avende psykologfaglige viden og deltager- og dialogbaseret kommunikationsværktøjer til at håndtere såvel den motiverende som svære samtale
  • Kan anvende coachingteknikker og samtaleredskaber til at facilitere erkendelse og metarefleksion af mønstre, strukturer og samarbejdsformer
  • Kan argumentere på videnskabeligt grundlag for dialogforholdet og feedbackkultur som afgørende for at selvet kan realisere sig meningsfuldt, sundt og udviklende

 

 • At anvende kognitiv coaching i organisationer til at facilitere væredygtighed og udvikling
  • Kan coache andre til succesfuldt at tænke, føle og agere hensigtsmæssigt i forhold til både de personlige og organisatoriske mål
  • Kan opstille scenarier for samt anvende coaching som udviklingsværktøj
  • Kan, med videnskabelige afprøvede metoder, der har evidens for effekt og virkningsfuldhed, anvende metoder til at bevidstgøre mennesker om deres tanker, følelser og kropslige reaktioner og udvikle dem mentalt mod mere værdiskabende og meningsfuld adfærd
  • Kan anvende teori og metoder til at styrke mental sundhed og forandringsvillig indstilling
  • Kan anvende virkningsfulde kognitive principper og værktøjer til at lære andre at tænke kritisk og konstruktivt over indholdet i egen indre dialog og emotioner
  • Kan håndtere og formidle værdien af at erkende de følelsesmæssige diskurser i det daglige samarbejde som trivsels- og forretningsafgørende
  • Kan håndtere og formidle værdien af at håndterer konflikter og uoverensstemmelser med tilhørende sårbarhed og forbehold imødekommende og dialogisk, som afgørende for organisationspsykologien og virksomhedens funktionsevne

 

 • Værktøjer til at skabe strategisk commitment, trivsel og handlekraft i organisationer
  • Kan reflektere over egne paradigmer for selvledelse som grundlag for praksisfunktioner og fagprofessionelle samarbejder
  • Kan begrunde og anvende metoder til informationsindhentning og vurdering af udviklingsprocesser i grupper og organisationer
  • Kan anvende kommunikationsværktøjer og organisationsudviklingsmetoder til, at planlægge, strukturere og gennemføre konkrete målsætninger i forhold til faglige samarbejder
  • Kan argumentere på videnskabeligt grundlag for meningsfulde mål og mulighed for delagtiggørelse af meningsfuld målopfyldelse som afgørende for ejerskab, arbejdsglæde og resultatskabelsen

 

 • At mestre samtalen som redskab og være en succesfuld dialogpartner
  • Kan formidle praksisnære faglige problemstillinger og forslag til indsatser
  • Kan i praksis begrunde og vurdere anvendelsen af de almindeligste kommunikationsformer, informationsformidlingsprocesser, beslutningsstrukturer og konflikter i grupper og organisationer og kan reflektere over egen funktion heri
  • Kan opstille betingelser for organisationens organisatoriske dialogiske rum og anvende sproget som et bevidst værktøj i etableringen af den sociale virkelighed
  • Kan argumentere på videnskabeligt grundlag for effektfuld kommunikation og dialog der faciliterer sammenhæng mellem mentale modeller, strategiplanens formulering den daglige adfærd
  • Kan anvende kommunikation der skaber tilhørsforhold, ejerskab og relationer af gensidig ansvarlighed blandt de involverede
  • Kan beskrive værdien af din fagperson og dit budskab attraktivt og værdiforøgende

 

 • At opkvalificere dit CV med en akademiuddannelse til 10 ECTS point
  • Kvalitetssikring af opkvalificerede realkompetencer
  • Fremtidssikring af ledelseskompetencer der engagerer til passion og ejerskab
  • Coaching- & konflikthåndteringsuddannelse med afsæt i nyere forskning og metoder

 

Underviser og vejleder

Tine Nyholm – Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, stifter såvel som direktør i Commitment Lab, der er professionel udbyder af akademiske læringsforløb, der integrerer teori og praksis med udviklingsbehov og forandringsvisioner. Kognitiv proceskonsulent med speciale i uddannelse af hele praksisfællesskaber, som uddannelsesansvarlig, underviser og eksaminator. Udøvende mental coach og erhvervspsykologisk supervisor.

Senest er Tine bidragyder til nyere antologi om Ledelse i bogen ”Frivillig ledelse” (November, 2013), og NY antologi og metodebog om ”Coaching i nyt perspektiv” (Oktober, 2014). SE mere her: Aktuelt om udgivelser

Du er VELKOMMEN til at ringe til Tine for sparring på telefon 31 17 09 17

 

Næste hold åbent for tilmelding 

December-januar holdet afsluttede her 2017 d. 16/1 med et samlet karaktergennemsnit på 10,66 !

– Igangværende marts-april hold afslutter d. 7. april 2017.  DERFRA er næste åbne akademiuddannelses hold dette

 

Interne hold til virksomheder og organisationer, skræddersyes alt efter værtsvirksomhedens behov og forandringsvisioner.

 

Tilmeld dig/jer og få yderligere information hos Tine Nyholm: tn@commitmentlab.dk eller ring på tlf: 31 17 09 17

 

Uddannelsens udbydere

Fagmodulet Coaching & Konflikthåndtering udbydes og afvikles under lov om åben uddannelse af Cphbusiness. Commitment Lab er leverandør til Cphbusiness.

CLLOGO2CPH Business logo

Facebook
Twitter
LinkedIn