Væredygtige ledere og organisationer

Væredygtige ledere og organisationer

Dette inddragende foredrag henvender sig til organisationer, ledergrupper, ledere og medarbejdere, som ønsker praksisnær viden og metoder til, hvordan det er muligt at praktisere Væredygtig ledelse® og at arbejde lærende med organisationens grundlæggende antagelser – dem, der er afgørende for, at vi kan forvalte og navigere i nye arbejdsmønstre.

Væredygtig ledelse®, som hylder, at samhørighed, solidaritet og mental sundhed vokser ud af det dialogbaserede samarbejde, der tilgår forskellighed, konflikt, diskussion og debat – på samme tid menneskeligt anerkendende og formålsorienteret forpligtende.

Foredraget vinkles til jeres behov med udgangspunkt i følgende emner

  • Væredygtigt opgør med bureaukratiet
  • Rollemodellen må forene hoved, hjerte og ben
  • At have hjertet med er ikke at slå forstanden fra
  • Energivampyrer dræner tilliden og kvæler talent
  • Fra vanetænkning til væredygtige samarbejdsmiljøer
  • Det betydningsbærende formål – skab en medledende grobund
  • Favn modet i sårbarheden – stress, konflikt og forskellighed, lærende  
  • Frivillighed til passion og ejerskab – metode til dialogisk samskabelse
  • Meningsskabelse i strategiarbejdet – metode til at løfte forandringer og fællesskaber

Uanset hvilken rolle vi har på en arbejdsplads, må vi væredygtigt minde os selv og hinanden om

At værne om det menneskelige er fundamentet for

at have det bedst, udvikle sig og samskabe størst

Det siger kunderne…

”På fantastisk måde formåede Tine Nyholm at forstyrre os på hvordan vi skaber løsninger på en måde, hvor vi bliver bedre til at gå i dialog.”

– Carsten Møller Beck, Klinikchef Psykiatrien, Region Nordjylland

 

”For alle arbejdsmiljørepræsentanter der deltog, er der kommet fornyet opmærksomhed på vigtigheden af meningsskabelsen i forandringsprocesser. Drøftelserne i forlængelse af foredraget gav indsigt i behovet for at drøfte overensstemmelsen i samarbejdet afdelinger imellem, hvorfor dette er vigtigt, og hvordan denne vigtighed tydeliggøres for medarbejderne. De tillidsvalgte er blevet reflekteret over, hvordan de med den kasket kan bidrage til at understøtte meningsskabelsen af forandringer – også når en forandring er et vilkår.”

– Thomas Søndergaard, AC-Fuldmægtig, Psykiatrien, Region Nordjylland

 

”Tine er en elskelig terrier, der med sin egen åbenhed fordrer åbenhed – og udfordrer ALLE deltagere til at opdage det, hun tydeligvis selv praktiserer med høj succesrate. 
En autentisk underviser, som på forfriskende vis bringer begreber som OMP, energi vampyrer og væredygtighed ind i ens bevidsthed. 
Begreber bliver begribelige, og dialog går fra at være et finere ord for samtale, til at blive nøgleordet til forandring og forankring! 
En forandring, man aldrig vil glemme, at man selv sidder inde med nøglen til låsen til. 
Tine kan noget med mennesker og dialog. Man kan ganske enkelt ikke undgå at blive draget og inddraget af hende i det stof, som hun brænder SÅ levende for. Hun er forberedt til mindste detalje på de mennesker, hun skal arbejde med – og man oplever en genuin interesse for, at deltagerne får et optimalt udbytte og bedre arbejdsliv – og liv ! Det var en sjælden oplevelse – Tine sætter et aftryk i din hjerne og i dit hjerte.” 

– Rie Warrer, Settlement specialist Sparinvest

Book foredrag

Kontakt Tine Nyholm på mail: tn@commitmentlab.dk eller ring på tlf: 31 17 09 17

Facebook
Twitter
LinkedIn