Hvad siger AU kursisterne?

Ønsker DU at opkvalificere dine faglige og menneskelige ledelses-, formidlings- & kommunikationskompetencer meningsfuldt gennemgribende?

 
 
 

Hvad siger de studerende, der gennemførte deres 6 ugers erhvervsrettede akademi uddannelse ”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 5. september – 14. oktober 2022:
 

”Jeg har aldrig været på en uddannelse eller et kursus, der var så grundigt og godt tilrettelagt samt hvor der har været så meget fokus på træningen og brugen i praksis. Dette har været altafgørende for den læring og det udbytte jeg tager med mig videre.

Uddannelsesforløbet har overgået alle mine forventninger og jeg har fået meget mere anvendelig viden, læring og udbytte end jeg havde regnet med! Det har haft uendelig stor betydning, både fagligt og personligt, og jeg er nu godt rustet og motiveret til fremtiden. Jeg er overbevist om at denne opkvalificering vil være meget givende for min videre karriere.

At lære at mestre Væredygtig selvledelse® har styrket mine relationskompetencer gevaldigt og jeg har nu viden og værktøjer der gør, at jeg kan navigere nysgerrigt, udviklende og givende når jeg skal løse og tilgå problemstillinger og konflikter, både alene og i samarbejde med andre. Mit mål er at Væredygtig selvledelse® fremover skal være fundamentet i mit personlige virke, mine relationer og mit arbejdsliv.

Det der især har givet mig ’aha-oplevelser’ er fornyet viden om angstens onde cirkel og hvor negativt det kan påvirke den stressramte, når stress ikke ses som et fælles ansvar. I tilknytning hertil, har viden om teoretiske og faktiske mentale modeller og hvor stor betydning og indvirkning det har at der er overensstemmelse mellem disse – overensstemmelse mellem det vi siger og det vi praktiserer, været øjenåbnende.

Hele uddannelsesforløbet tilsammen har været programsat så det fordrer transformativ læring. Der er ikke noget der ville kunne stå alene og alt lagt sammen har været uvurderligt lærende og værdiskabende. Jeg vil fremover benytte mig af Commitment Lab’s værktøjer, fordi jeg på egen hånd allerede har oplevet hvor geniale de er i praksis.”

– Maria Rohde Madsen, Grafiker/AD’er
 

”At lære at mestre Væredygtig selvledelse® har givet mig enorm selvindsigt. Jeg har været imponeret over uddannelsens forskellige brugbare redskaber og metoder, hvor stor effekt de har ved anvendelse, og hvordan det har hjulpet mig til erkendelse af mine egne behov og ønsker – samt at for øje på min manglende selvstyring. Jeg føler mig som et helt nyt menneske, men som MIG!

Jeg oplever, at det har styrket mine relationskompetencer at jeg er blevet klar over, hvordan jeg på en respektfuld og anerkendende måde kan have dialog med mine medmennesker, både på job og i privaten. Og det har bare sindssygt stor betydning for hvordan det hele flasker sig, hvis man på en væredygtig måde kan finde ud af at kommunikere med andre. Det er, praktiske kommunikations- og konflikthåndteringsredskaber som dem jeg har fået på uddannelsen her, der har manglet i mine tidligere ansættelser. Og jeg glæder mig til herfra at være med til at guide andre til Væredygtig ledelse®, guide min ledelse til at erkende og reflektere og ikke bare uddelegere uden rollefordeling og dialog. Jeg glæder mig til at være med til at vise at konflikter er læring – hvis de bliver tacklet korrekt.

Hele det her, kognitive coaching i nyt perspektiv univers, har givet mig en total aha-oplevelse. Kognitiv coaching som en struktureret spørgerammer der altid ender ud i en konkret handleplan, er jo genialt og har givet mig aha oplevelser gennem forløbets intense studiegruppe træning. Ligeledes er Commitment Labs forskellige coachende redskaber, der er udviklet med baggrund i principper og greb fra kognitiv coaching, superanvendelige alt efter hvad der er behov for at anvende i den givne situation. Det er fuldstændig genialt!

Forskellen fra dette uddannelsesforløb og andre jeg har taget, er helt klar Tine Nyholm. Hun har været fantastisk at have som lærer og coach. Når man giver hende tillid til guide dig, så forstår man pludselig det hele meget bedre. Hun har været sindssygt god – og ku ikke ønske mig et bedre forløb. At være total frustreret og arbejde med min frustration og læring på en helt ny måde, armen det bare fedt. Jeg vil klart anbefale dette til andre.

Jeg har lært ekstremt meget om mig selv, og om hvordan jeg kan blive hørt og forstået. Jeg vil med brug af de værktøjer jeg har fået, samt med Væredygtig selvledelse® i min hverdag, skabe værdi for mig selv og andre, ikke mindst ved at være tydelig med at vise hvem jeg er og hvad jeg står for. Fremadrettet vil jeg på en respektfuld og væredygtig måde være vedholdende med, at skabe dialog i mine samarbejder og relationer i øvrigt, og jeg vil holde på min ret til at undre mig og at udtrykke ønsker og argumenter. Tusind tak for det!” 

– Lærke Karina Skov, Social og sundhedsassistent
 

”Mine forventninger til relevant læring er absolut blevet indfriet. Jeg er blevet max udfordret og har gennem forløbet opnået større tiltro til egne evner. Væredygtig selvledelse® har styrket min faglige bevidsthed, ikke mindst på at hvis jeg ønsker noget gjort og ønsker at blive mødt på mine behov, så er det mig selv, der skal træde i karakter.

At mestre Væredygtig selvledelse® mener jeg har styrket mine relationskompetencer, da jeg har opnået indsigt i og forståelse af vigtigheden i bevidst at spørge ind for at sikre, at der i samarbejdet er overensstemmelse alle parterne imellem, så misforståelser kan mindskes, måske endda undgås.

Med denne opkvalificering, føler jeg mig personligt godt klædt på med indsigt i og teknikker fra Kognitiv Coaching, så vil jeg stå stærkt ved kommende jobsøgninger.

Indsigt i værdien af Kognitiv Coaching som redskab har givet aha-oplevelser, både med hensyn til egen øgede selvindsigt ved anvendelse af principperne og metoderne, men også at jeg med denne virkningsfulde spørgeramme kan gøre en forskel for andre i henholdsvis coachingsessioner samt ved konstruktiv gensidig givende feedback.

Det mest lærende og værdiskabende, har utvivlsomt været at stifte bekendtskab med begrebet Væredygtig selvledelse® som jeg er opsat på at forankre fremadrettet.”  

– Sussi Dohn, tidl. Forskningslaborant 
 
 

Hvad siger de studerende, der gennemførte deres 6 ugers erhvervsrettede akademi uddannelse ”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 6. december 2021 – 14. januar 2022:
 

”Jeg har fået en skærpet indsigt i kognitiv coaching og konflikthåndtering, og værktøjer til hvordan denne kan omsættes til en væredygtig® selv- og medledelsespraksis som vil styrke mig både i rollen som leder og som medarbejder i mit fremtidige arbejdsliv. Uddannelsesforløbet har indfriet mine forventninger ved at give mig en grundig indføring i tankerne og praksis bag kognitiv coaching, samt faglig viden om ledelsespraksis.

Jeg har fået belyst mine styrker og hvordan jeg vender mine udfordringer til læringsmuligheder. Det vil gøre mig til en medarbejder og en kollega som søger at styrke dialog og konstruktiv konflikthåndtering, og derigennem at styrke teamets fællesskab og forankring.” 

– Marie Raasthøj Hansen, Deltagerkoordinator og Procesleder
 

”Jeg synes det har været et udfordrende undervisningsforløb – i den forstand at ”optimal frustration” – i visse situationer har været en del af konceptet. Derved synes jeg at undervisningsforløbet har været udfordrende, men det har samtidigt været meget givtigt – da nogle af de vigtigste ting jeg skulle lære og forholde mig til i uddannelsen – var indlejret i selve praksiserfaringen i forløbet. Dette gjorde denne uddannelse nærværende i øjeblikket – og frustrationen førte til læring. Med andre ord, har jeg igennem hele forløbet følt mig fagligt og åndeligt udfordret – og uddannelsen har i den grad indfriet mine forventninger.

Jeg har gennem givende undervisning og brug af konkrete modeller og teori indenfor fagområdet – coaching og konflikthåndtering – fået viden og læring som jeg kan bruge aktivt i forbindelse med min fremtidige karriere. I forhold til konkrete relationer i ens arbejdsliv, er jeg især blevet meget bevidst om eksistensen af de 3 konflikttyper – organisatoriske, interpersonelle og intrapersonelle, og hvordan bevidstheden om dem kan hjælpe en til at ”sætte lys på” konflikter og til bedre at navigere løsningsorienteret gennem dem.

I og med at jeg gennem dette uddannelsesforløb har arbejdet med udviklingen af mig selv – på en positiv udviklende måde – har jeg oplevet en sund selvrespekt og meningsfuldhed i processen. Dette har givet mig nyt mod til at facilitere nogle af de ting jeg har lært – i praksisfælleskabet. Dette vil sammen med den nye bevidstgørelse om meningsfulde relationer og dialogbaseret ledelse og samarbejdskultur styrke mine relationskompetencer som kollega/leder/coach.

Den stadige bevidstgørelse og brug af de kognitive principper – har været en øjenåbner for – at jeg kan påvirke min egen udvikling – og skabe Væredygtig selvledelse®.” 

– Carsten Mønning, Skolelærer
 

”Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab har indfriet mine forventninger mere end forventet. Jeg er intenst og løfterigt blevet udfordret på mit eget mindset, tanker og følelser og på ledelse, at jeg til tider har være udmattet af indtryk og aftryk på den gode måde, hvor det virkelig rykker og bundfæster sig positivt inde i mig. Jeg går ud og møder verden på en ny og meget mere tilstedeværende måde og positiv løsningsorienteret; i nuet med tanke på fremtiden samt den positive udviklende forpligtelse. Målrettet.

Forløbet er så intenst, så du kan ikke undgå, at det kommer ind under huden på dig og bund fæster sig i hjerte, hjerne og adfærd. Det har en positiv blivende effekt. Og så er underviseren Tine Nyholm 100% tilstede og dedikeret max max.

Indsigten i Væredygtig selvledelse® har styrket mestringsevnen til at kunne vælge min væren og yde mit bedste ud fra sund selvrespekt, meningsfuldhed og tilfredshed. At være i og mærke flow. Være bevidst om at tænke over det jeg tænker, arbejder mine tanker for mig eller imod mig, reflektere, regulere og håndtere mine følelser og tanker og handlinger hensigtsmæssigt derefter.   

Når jeg møder udfordringer herfra, uden for så vel som inde i mig selv, ser jeg frem til at anvende værktøjer/modeller fra uddannelsen til at identificere og give hjælp til positiv løsningsorienteret retning. Med viden om at Konflikt & læring = dualisme, som afgørende for udvikling og vækst. Når bevidstheden om mentale modeller og tankefælder udfordres og bevidstgøres.

Mine relationskompetencer til især ledelse er styrket med bevidstheden om værdien af dialogisk undrende og forpligtende forventningsafstemning, som giver tillid til at turde sige til/fra rettidigt. 

I koblingen mellem teori og træning, har ahaoplevelser været: Brugen af ’Diamanten’ – Forståelsen af, hvordan Optimal frustration = God positiv stress – Bevidstheden om tankefælder og modgift dertil – Bevidstheden om mentale modeller: teoretisk og faktisk, og hvordan at forpligte overensstemmelse – Feedback kultur-øvelsen.

Alt har været lærende og værdiskabende for mig, og jeg vil forankre det i hverdagen og på job i alle mine relationer.”

– Krestina Trabjierg, Ejendomsadministration  
 

”Forløbet Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab har været utroligt intens, udviklende og lærerigt. Jeg har lært meget om mig selv og min fremtoning og det har været løfterigt.

Jeg føler mig fagligt opkvalificeret, både hvad angår mit arbejdsliv og min daglige omgang med mine medmennesker. Jeg har fået viden om forskellige metoder til coaching og konfliktløsning, som jeg helt sikkert kommer til at bruge fremadrettet.

Vejen mod at mestre Væredygtig selvledelse® har været en stor erkendelsesrejse for mig, hvor jeg både er blevet mere bevidst om mine tankefæller såvel som mine styrker. Dette har opkvalificeret mine relationskompetencer i forhold til vigtigheden i at være undrende, åben og nysgerrig over for mine medmennesker.

Med fokus på Væredygtig selvledelse® kan jeg blive den bedste udgave af mig selv, og kun der, har jeg mulighed for at blive den Væredygtige leder® jeg ønsker at blive. 

Jeg vil anbefale uddannelsen til alle, der gerne vil være den bedste udgave af dem selv.”

– Pia Mygind, Skolelærer
 

Mine forventninger til uddannelsen Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab er opnået og det betyder at jeg har fået anvendelig viden og læring samt fået redskaber, jeg kan benytte i fremtidens udfordringer både arbejdsmæssigt og privat. Dette kan være med til at finde løsninger og at skabe udvikling.

Væredygtig selvledelse® har skabt større bevidsthed i mine tanker og mit adfærd, så jeg via erkendelse og accept kan træffe de mest væredygtige beslutninger både for mig selv om dem omkring mig, personligt og professionelt. Mener således at det at mestre mig selv mere reflekteret, har styrket mine relationskompetencer idet min større bevidsthed om, hvordan man væredygtigt kan indgå i et fællesskab og udvikle sig i konflikter, vil være med til at løfte udviklingen/fælles forståelse for virksomheden og blandt de ansatte.

Jeg oplever at der igennem hele uddannelsesforløbet, har været en utrolig god støtte og et enormt sammenhold med de andre kursister på holdet, hvilket især skiller sig ud fra forløb jeg tidligere har været på.

Mest lærende har været at lære noget om mig selv, og få indsigt i, hvordan man observere sine tanker- og adfærdsmønstre. At forstå at de udfordringer jeg nogle gange gennemgår, tager udspring i tidligere mønstre, som jeg nu har mulighed for at reflektere over, og tackle udviklende ved at benytte mig af de forskellige redskaber og metoder jeg har lært at anvende i uddannelsesforløbet.

Jeg vil være mere bevidst om, hvilke behov jeg fortjener at blive mødt på i mine fremtidige arbejdsforhold, for at kunne skabe mest mulig værdi, både personligt og professionelt, samt hvordan jeg dialogisk forpligter så vi sammen kan skabe den mest meningsfulde retning for udvikling og succes.”

– Karin Valgreen, Maskinfører og pladsformand
 

”Uddannelsesforløbet Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab har i høj grad indfriet mine forventninger. Jeg er blevet udfordret på min viden og kompetencer og der har været et højt uddannelsesmæssigt niveau. Vores lærer, Tine Nyholm er fagligt passioneret, hendes energi og tempo har været givtig og hæsblæsende. Samtidig er hun skarp til at få alle med og forklare stoffet, så alle bliver tilpas udfordret til at indtage ny læring. Det har været befriende og lærende. Lige hvad jeg manglede i tilknytning til min uddannelse som socialrådgiver og hvorfor jeg i den grad oplever mig beriget med opkvalificering af mine faglige kompetencer 😊

Jeg har nu praktisk viden om, hvordan at lede og Væredygtigt selvlede® og kan gøre brug af den kognitive lærings- & udviklingsmodel, som en skabelon for mit møde med mine fremtidige borgere og som spejl for mig selv. Det har styrket min faglige bevidsthed, ved at huske mig selv på, at reflektere, tænke, og tænke om.

At lære hvordan at mestre Væredygtig selvledelse® har styrket mine relationskompetencer idet jeg nu kan undlade at komme i følelsernes vold og med reflekteret tålmodighed lade mennesker omkring mig fortælle i deres eget tempo. At undre mig og spørge ind. Modsat, at formode og tro, at jeg kender den andens indre verden.

Som tidligere ejerleder og selvstændig med ansatte under mig, er jeg blevet styrket i vigtigheden af at insistere på et fornuftigt arbejdsmiljø. Hvilket muliggøres dialogisk samskabende, hvor ansatte har mulighed for at spørge ind til egen rolle i organisationens vision, mission og strategi samt rolle i eventuelle teams. Og ledelsen netop invitere til spørgsmål fra de ansatte.  

Modsat tidligere lederuddannelse jeg har taget, har denne uddannelse haft fokus på double-loop læring frem for single-loop læring ved at insistere på at bygge bro mellem individuel og organisatorisk læring. Fokus på hvordan den levende organisation bygger på kommunikation, gennemsigtighed og integration. Som muliggør nye erkendelser og færdigheder i en stadig samskabende proces og ikke som et endeligt resultat – hvilket belønner med transformativ læring for den enkelte, når gammel viden kan kobles med ny ved integration i gruppeprocesser og teamsamarbejde.

Mest lærende og værdiskabende har været at forstå baggrunden for motivation. Motivation som netop er bevæggrunden og det essentielle drive for mening og værdi, – hvorfor lever jeg, hvad laver jeg her, på denne arbejdsplads, i denne vennegruppe, i min familie, etc. Det handler om at bevidstgøre, indefra og ud. At tage vare på sin mentale sundhed og altid narrativt og dialogisk at menings afstemme. Forstå, at når jeg selv eller andre vælger nyt tilså fravælges noget gammelt. Forankring vil jeg opnå ved at træne mine nye færdigheder og have øje for at held er for de uforberedte og succes er for de passionerede, engagerede og forberedte. Vi er vores beslutninger snarere end vores betingelser.”

– Tibina Jensen Starup, Socialrådgiver, tidl. Ejerleder
 

”Uddannelsen Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab har i høj grad indfriet mine forventninger. Og det har betydet for mig at jeg har fået mere mod på at skulle bruge min nye viden og kvalifikationer i min videre karriere. Jeg har fået anvendelig viden og læring om den kognitive coaching, som jeg både vil kunne anvende i mit private, sociale og fremtidige job.

Væredygtig selvledelse® har styrket min faglige bevidsthed sådan at jeg er blevet mere bevidst om hvad der er rigtigt og forkert, både kollegialt og ledelsesmæssigt på en arbejdsplads. Jeg er blevet mere bevidst om hvordan jeg kan være en bedre version af mig kollegialt og ledelsesmæssigt.

Jeg mener at min øgede faglige og personlige bevidsthed, har styrket mine relationskompetencer i forhold til at tackle konflikthåndtering og stressede perioder i relation til ledere og kollegaer – dialogisk løsningsorienteret.

Det har været en ahaoplevelse at erfare den læring, vi har opnået gennem coachingtræningen med at coache og blive coachet af hinanden.

Mest lærende og værdiskabende har for mig været coachingdelen. Det er helt klart metoder jeg vil tage med mig videre og noget jeg gerne vil udvikle mig selv meget mere indenfor. Det har haft stor værdi for mig at være på hold med lige præcis de mennesker, vi var og med Tine Nyholm som underviser, og jeg ser frem til og håber på et fortsættende godt netværk.” 

– Nanna Lin Kaihøj Møller, Restaurationsbranchen

 

”Uddannelsen Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab har været personlig udvikling i høj og transformativ grad. Andre kurser kan du måske nok skrive på cv’et, men du kan ikke nødvendigvis mærke det som med dette forløb. Jeg trækker vejret dybere og har mærket en sten falde fra hjertet.

Mest lærende og værdiskabende er at erkende, at jeg har værd og betydning fordi jeg er, og at jeg langt hen ad vejen kan have indflydelse på mine tanker. Jeg var havnet i en negativ spiral af ledighedsstress og den er blevet brudt. Jeg har fået værktøjer og teori til at kunne håndtere en udfordrende chef eller arbejdsmiljø i fremtiden – så jeg hverken behøver være offer eller at ”stejle” (og true min position i en ansættelse) men kan indgå dialogisk forpligtende i samarbejder.

Jeg tager med videre at jeg kan overkomme udfordringer og frustration på en væredygtig måde – at udfordring og pres ikke behøver være negativt men kan være afgørende for transformation og udvikling. Jeg var tæt på at opgive min eksamen pga. begyndende negativ stress og udfordringer på hjemmefronten – jeg blev optimalt frustreret – men blev med kyndig og følelsesmæssig indlevelse guidet af Tine Nyholm til at forstå, at jeg var på rette spor og nok skulle klare det – hvilket viste sig at være sandt!

Jeg ser af ovenstående grunde lysere på mit fremtidige arbejdsliv, fordi jeg har lært at jeg kan stå igennem udfordringer med succes.

Jeg har fået værktøjer, viden og læring som jeg vil kunne bruge i projektledelse, procesfacilitering og samskabelse. Jeg har fået opmærksomhed på vigtigheden af, og specifikke værktøjer til, at fremme motivation og ejerskab og ikke mindst til sikring af at man i en organisation har passion og mål. Ved nu at konflikt kan rykke på den gode måde og hvordan dette faciliteres, hvilket er ekstremt nyttigt for mig.

At lære at mestre Væredygtig selvledelse® har gjort mig bevidst om hvor styrende og nedbrydende mine tanker har været generelt og i særdeleshed også professionelt, hvilket betyder, at jeg vil være bevidst om at faktatjekke mine tanker og afprøve om de hindrer mine mål. Nu hvor jeg har erkendt mine negative tankemønstre kan jeg begynde at forandre dem. Min faglige bevidsthed er styrket fordi jeg kan smide mange af mine usikkerheder på bålet, i erkendelsen af at de ikke gavner og at de står i vejen for drømme og mål.

Det har givet ahaoplevelse at indse at jeg ikke behøver acceptere eller agere på alle mine tanker – at det er muligt med bevidsthed at styre uden om og være Væredygtigt Selvledende®. At jeg ikke ER mine tanker, mine opvækststrategier, min foreløbige jobvej – Gennem kognitiv coaching at forstå hvorfor jeg har kæmpet så meget, har givet mig mere respekt for mig selv og lyst og overskud til at komme i gang med at identificere behov og næste skridt.

Hermed ligeledes en ahaoplevelse at erfare, at min proces og udbytte var personligt og at det var naturligt at der skulle kæmpes for forandringen – denne læring var unik.

Ovennævnte styrkede selvforhold har styrket mine relationskompetencer, fordi jeg nu ved kommende konflikter og oplevet urimelighed har værktøjerne til at insistere på et organisatorisk niveau og en dialogisk forpligtende kultur. Jeg vil ikke længere være bange for fx at insistere på en uddybning for at sikre fælles forståelse; jeg ser nu dette som helt legitimt og afgørende for det gode samarbejde.”

– Matilde Hansen, Cand. Mag i Psykologi, Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier 
 

”Uddannelsesforløbet Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab har i høj grad indfriet mine forventninger! Jeg har med forløbets anvendelige viden og læring helt klart, et helt nyt lag af kompetencer med på mit CV indenfor HR og som proceskonsulent – værktøjer, som jeg glæder mig til at komme i gang med at bruge.

For mig er det at bevidst navigere væredygtigt med viden om Væredygtig selvledelse® blevet et klart fokus punkt. At udvikle mine selvbeskyttende færdigheder, så jeg kan forholde mig væredygtigt og meningsforhandle i stedet for at trække mig. Dette kommer helt sikkert til at have en stor impact på mine samarbejdsevner og relationskompetencer; min måde at kommunikere på, min måde at byde ind og være vedholdendende, når aftaler i det travle arbejdsliv ikke overholdes.

Ahaoplevelser har eksempelvis været at forstå, at tidligere konflikter hvis udspring var organisatorisk, kan jeg indgå konfliktopløsende i ved væredygtigt at reflektere og ved at forpligte til formålsorienteret overblik og dialogisk problemløsning. Konflikt er ikke en skræmmende ting, når konflikt tilgås og mestres meningsforhandlende, hvilket de kognitive dialogværktøjer er udviklende og velegnede til.

Denne uddannelse er udformet og programsat til en aktivt lærende person. Den formår at gå virkelig dybt i teorien, ved at koble teori og praksis og hermed forpligte den studerende til stillingtagen og at øve teoriforståelse løbende med forskellige cases samtidigt med at der fra start til slut er plads til at vi to og to øver værktøjerne på hinanden – og dermed ikke kun træner, hvordan vi coacher eller bruger de kognitive værktøjer – men rent faktisk støtter den anden i at kunne skabe indsigt og erkendelse i egne problemstillinger. Det er guld værd.

Det mest lærende og værdiskabende, som jeg vil bruge aktivt i egen praksis og i især organisatorisk i en eventuelt HR-stilling, er indsigten i de mentale modeller og hvordan der kan være ubevidst uoverensstemmelse. Vigtigheden af at turde udfordre disse – især på ledelses niveau – og være transparent med teamet.” 

– Laura Grool, Kaospilot
 
 

Hvad siger de studerende, der gennemførte deres 6 ugers erhvervsrettede akademi uddannelse ”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 17. maj – 28. juni 2021:
 
 

”Fantastisk frisættende uddannelse ved passionerede fagnørdende Tine Nyholm, Commitment Lab, med fokus på organisatoriske og personlige moderne optimalt mental performance dialogiske metoder. Giver metoder og indsigt til Væredygtig (med)ledelseskompetence – relevant for alle!

Jeg har i høj grad opgraderet mine faglige kompetencer vedrørende såvel ledelse som medledelse. 

Min faglige bevidsthed er blevet styrket via de kognitive coachingteknikker og praksis begreber som Væredygtig selvledelse®. Dette betyder at jeg har fundet styrker i det relationelle – specielt i forhold til psykologisk kapital og social kapital.

Det har været en ahaoplevelse at få indsigt i, hvordan alle mennesker har mulighed til at med-lede med henblik på at opnå optimal mental præstationsevne – og forstå, hvordan dette hænger sammen med den enkeltes mentale sundhed.

Til forskel fra tidligere uddannelser jeg har taget, er dette uddannelsesforløb dialogisk funderet OG har en erhvervscase komponent. Et kæmpe løft til den HD(O) jeg har.

Relateret til mit daglige virke har noget af det mest lærende og værdiskabende været, at få metoder til Kognitiv kommunikation, der muliggør dialog omkring tanker og følelser i en business kontekst. Samt værktøjer som Lykkehjulet® der systematisk muliggør strategi eksekvering på et helt nyt level.”

– Renate Bødker, Director Global New Product Planning
 

”Hele uddannelsesforløbet har været professionelt og med et højt fagligt niveau. Jeg har i høj grad fået indfriet mine forventninger til at blive relevant og lærende udfordret. Det har betydet at jeg har fået en masse læring med mig, hen over seks intense, udfordrende, forløsende og opkvalificerende uger.

Jeg ved nu, hvordan jeg siger Til og Fra, på en væredygtig måde, hvor jeg formålsorienteret og dialogisk forpligtende guider både mig selv og andre til fokus på ”bolden” og på mulige udviklende løsninger, frem for at være kapret i negativitet og vanens nedbrydende magt.

Væredygtig selvledelse® har lært mig at erkende og at stå ved mig selv, hvilket har styrket min faglige bevidsthed til at indgå tillidsskabende og medledende i mine faglige samarbejder herfra.  

Hvordan det er muligt at regulere tanker med tænkning og refleksion, som afgørende for trivsel, energi, handle- og relationskompetence, har været en kæmpe aha-oplevelse. Via forløbets store vægt på kognitiv coaching træning af egne og fælles relevante erhvervscases, har det været lærende og værdiskabende, hvordan jeg hhv. som coach/kollega guider andre til refleksion, erkendelse og stillingtagen.

Jeg har således været særligt begejstret for Den kognitiv coaching metode. Det var stærkt lærerigt at træne så meget coaching, og at opnå kompetencer i at åbne op for sine medstuderendes erkendelser og nysyn – det er vildt meningsfuldt.

Tine Nyholm er meget fagligt dygtig og tager sin opgave som underviser seriøst – hun er din livline, der følger dig til dørs på en gode måde, så man er godt rustet til den afsluttende eksamen. Tine rummer holdets mange forskellige fagprofiler og persontyper, og når du er på uddannelsen, er du i hendes hjerte og hun hjælper dig alt efter dit behov, uanset ugedag. Så, vælger man at åbne sig op og vove læring, så får man meget ud af undervisningen hen over hele læringsrejsen. Det er et krævende studie og man taber sutten indimellem og tænker det her lære jeg aldrig, men tro mig, det kommer stille og roligt.
Jeg ser frem til med denne uddannelse på mit CV at gå ud og tiltage mig job, hvor jeg kan bringe mine nye indsigter og kompetencer i spil.”  

– Lonni Knudsen, Klinikassistent og kognitiv coach
 

”At uddannelsesforløbet fra dag ét er personligt involverende, giver mulighed for at få et helt nyt perspektiv på sit (arbejds)liv.

Jeg har fået afgørende ny viden og indsigt i både mine egne og andres tankemønstre, konfliktstile og meget mere i forhold til at kunne tænke og handle på nye måder. Det betyder meget ift. at tackle konflikter og samarbejde udviklende.

Jeg oplever, at jeg direkte kan overføre og bruge mine opkvalificerede kommunikations- og relationskompetencer både personligt og samarbejdsmæssigt, men også ift. konkrete jobfunktioner – f.eks. medlemsrådgivning, forhandling og mentoring.

Den psykologfaglige del med vægt på mental sundhed og Væredygtig selvledelse® har styrket mit selvværd og min faglige identitet jf. ikke mindst indsigt i tanke og adfærdsmønstre. Med min nye bevidsthed om relationen mellem tanker, følelser og handlemuligheder ift. at tilgå og at navigere i konflikter og i positivt samarbejde, vil det kunne skabe bedre relationer – at være sig bevidst at erkende og kunne sig selv, som afgørende for dialogisk at kunne andre nærværende og konstruktivt.

En ahaoplevelse har således været, at få ny viden om konfliktstile og konfliktopfattelser, og få coachende værktøjer til at se og at skabe muligheder, selv i svære konflikter.

Mest lærende og værdiskabende har været indsigten i hvad tanker betyder og hvordan det er muligt på samme tid at anerkende og forpligte vores mentale modeller – hvordan jeg dialogisk har mulighed for at spørge til og forstå andre mennesker, både privat og arbejdsmæssigt.”

– Lene Hansen, Sociolog
 

”Jeg er blevet lærende udfordret og det har betydet at jeg har fået taget et åg fra mine skuldre, som jeg nu har fået mulighed for at lægge bag mig. Det er jeg sikker på vil gøre en verden til forskel.

Jeg er blevet mere bevidst om, hvordan jeg ved hjælp af Kognitiv Coaching kan blive en bedre kollega, leder.

Jeg blev i starten provokeret af Tine Nyholms ukuelige optimisme, og entusiasme på holdets vegne. Men jeg fandt ud af, at det betyder rigtig meget for Tine, at vi får en god oplevelse ud af uddannelsen, og Tine er villig til at give al den hjælp som, der er brug for, for at eksamen ikke skal være det, der fylder mest. Dette betyder, at det bliver den personlige udvikling der kommer til at fylde mest. Så vi bliver personligt udviklet undervejs, da de obligatoriske læringsmål matches direkte til den enkeltes behov og karriere.

Det mærkes tydeligt at dette er ”Dit” hjertebarn Tine, og det har været vores held at du er så meget hjemme i stoffet. Og du har denne passion for Coaching og konflikthåndtering, hvor du kobler det psykologfaglige med det organisatoriske, som fordrer vægt på det hele menneske i arbejdsfællesskabet. Jeg håber, at jeg med min nye viden kan komme til at gøre en forskel…”

– Yvonne Kaas, Diplom Pædagog  
 

”Udbyttet har været enormt og det betyder, at hele uddannelsesforløbet stort set har givet et væld af aha-oplevelser!

Helt overordnet var jeg ikke bevidst om al den viden og forskning, der findes omkring konfliktteori og mental sundhed på arbejdspladsen, så at der rent faktisk var forklaringer at hente, dét har været som at finde en vigtig guldmine. Mere konkret har sammenhængen mellem erkendelse og behov givet en åbenbaring. 

Det har især givet mig stort udbytte og nyttig læring at erkende, at konflikt er en vigtig del af læring og udvikling. Jeg vil fremadrettet imødekomme konflikter med en moderne forståelse og tilgang, dvs. anskue konflikten fra et konstruktivt og positivt forpligtende synspunkt. I praksis vil jeg gennem Væredygtig selvledelse® holde fokus på det faglige.

At lære at praktisere positivt forpligtende dialog og forstå, hvorledes ansvarstagen er afgørende for Væredygtig selvledelse®, har styrket og udviklet min faglige bevidsthed, således at jeg kan handle hensigtsmæssigt og konfliktopløsende i mine faglige miljøer og i livet generelt. 

Jeg har fået en hel masse viden og læring som jeg ikke havde i forvejen, hvilket betyder, at mine faglige kompetencer nu rummer kvalifikationer indenfor coaching og konflikthåndtering som jeg med fordel kan trække på i min karriere fremadrettet.   

Jeg kunne rigtig godt lide måden Tine Nyholm engagerede os i undervisningen, at vi havde mulighed for at ‘tale med’. Jeg synes også det var en kæmpe fordel, at vi hele vejen igennem forløbet arbejdede med den skriftlige eksamen således at opgaven nærmest skrev sig selv. Tines hjælp og feedback var uvurderlig, og jeg følte mig enormt godt klædt på til den mundtlige eksamen.

Jeg ser frem til at forankre at skabe læring og udvikling af konflikt, og at jeg naturligt formår at benytte mig af korte, åbne undrespørgsmål i sammenhænge og situationer, der fordrer erkendelse og forløsning i form af coachende dialog. At jeg følelsesmæssigt intelligent og kompetent kan indgå i samarbejder som kollega/projektleder.”

– Louise Mochia, Koreograf
 

”Jeg er blevet lærende udfordret fra dag 1, og har elsket den måde, undervisningsforløbet var skruet praksisnært og pædagogisk sammen på. Det har betydet, at jeg har fået det helt ind under huden og bruger det hver dag bevidst og faktisk også ubevidst.

Allerede de første 2 dage på mit nye arbejde, har jeg praktiseret Væredygtig selvledelse®. Det at mestre væredygtighed betyder, at jeg kan gå ind i en relation med respekt og meget mere formålsorienteret end før. At starte ny lederstilling direkte i forlængelse af uddannelsesforløbet, muliggjorde at alt jeg havde lært, er blevet taget i brug og jeg erfarer, at det styrker både min rolle som leder, men også som kollega. Så fedt!

Jeg har således fået anvendelig viden og læring, som er meget håndgribelig og let at bruge. Jeg føler mig meget bedre klædt på til mine fremtidige stillinger, og kan mærke, at det har gavnet mine karrieremuligheder.

Psykologfagligt har jeg nu forstået, at jeg ikke kan være Væredygtig leder, uden at mestre Væredygtig selvledelse®. For mig har det givet mig troen tilbage på, at jeg kan mere end bare mit fag og jeg er nu meget mere bevidst om, hvordan jeg dialogisk kan styrke mig selv og andre.

Man kan slet ikke sammenligne den måde Tine Nyholm underviser på og andre forløb jeg har været på. Uddannelsesforløbet er bygget op, så jeg opnåede transformativ læring. Tine’s samskabende fordring: at være aktiv lyttende og stille åbne undre spørgsmål på en konkret, direkte og respektfuld måde betyder alfa omega.

Jeg er især meget glad for min nye indsigt i kognitiv dialog og begejstret for samtaleværktøjet ”Kognitiv forstærkning” (Nyholm, 2014:73), som jeg vil bruge i min daglige praksis fremover. Dette redskab oplever jeg blandt andet meget værdiskabende til at konflikthåndtere og mediere med, på en på samme tid anerkende og formålsorienteret forpligtende måde.

Med min nye viden om mentale modeller og tankefælder i konflikthåndtering, ser jeg frem til dialogisk at guide mine medarbejdere og kollegaer til erkendelse og at konflikthåndtere på en ordentlig og fælles styrkende måde.”

– Katrine Baad, Pædagogisk Leder
 

”Tine Nyholm har sammensat en uddannelse, som jeg ville ønske at alle ville have mulighed for at tage. Den indeholder så mange essentielle emner, som er brugbare i alle livets facetter og arenaer – vigtigst er Væredygtig selvledelse®. Uddannelsens holistiske grund tilgang på at vi på samme tid er et unikt individ og et socialt væsen, bevidner om vigtigheden i at vi alle, altid er i vekselvirkning med hinanden. Jeg er blevet maksimalt udfordret fra dag 1, og jeg har VIRKELIG nydt denne rejse. Tine har skabt en rød tråd gennem hele uddannelsen, som for mig har medført enorm stor selvindsigt – personligt, fagligt som privat. Tine formår at kaste adskillige bolde op i luften og få dig til at gribe hver og en – i slutningen af uddannelsen kan du pludselig jonglere! Sammen skaber i et flow, hvor du føler dig i levende live. 

Jeg ved nu, hvordan jeg kan stille mig nysgerrig og undrende overfor andres oplevelsesverden (blå elefant) gennem positiv forpligtende dialog, hvor jeg er mig selv bevidst. Jeg ved, at konflikter er en dualisme af læring og udvikling og at sårbarheden skal omfavnes. Jeg er blevet bevidst omkring den holistiske tankegang og hvor stor en betydning psykologisk – og social kapital har, når vi taler om organisatorisk handlekraft, hvilket er direkte overførbart til privatlivet. Jeg er blevet mere meget bevidst om, hvem der fortjener mig og mine kompetencer, og hvordan jeg positivt forpligter en evt. arbejdsgiver. Jeg er ikke i tvivl om efter at have været under Tine Nyholms kyndige vinger, at jeg er klar til et mere selvstændigt arbejdsliv. Tine har lagt brænde på mit bål. 

Via Væredygtig selvledelse® er jeg således blevet mere bevidst omkring vigtigheden i at agere bevidst og udviklende, hvor jeg forholder mig afgrænset og selvreflekterende. Jeg er blevet mere bevidst omkring vigtigheden i at trække vejret, bevare min integritet og give plads til den andens oplevelsesverden. Samtidig har det medført, at jeg er mere bevidst omkring tankefælder og projektioner, hvilket gør, at jeg opfanger det og stiller mig nysgerrig og undrende over for det samt formår positivt at forpligte den anden.

Jeg har hen over uddannelsens seks uger dagligt oplevet ahaoplevelser. Det har været helt vildt vidunderligt at give slip og tage denne rutsjebane sammen med Tine Nyholm.

Tine Nyholm har haft forventninger til mig som studerende og hun har inddraget os fra første dag. Hun stiller sig nysgerrig og åben. Tine er så passioneret omkring sit arbejde, at det skinner igennem fra dag 1. Hun er initiativrig og kreativ – hun er nytænkende og altomfavnende. Hun deler ud af smil og grin. Bruger sig selv privat og viser, at hun er menneske ligesom os andre.

Jeg ser frem til at forankre i mit daglige virke, at være væredygtig og benytte mig af korte åbne undre spørgsmål, som bidrager til erkendelse og moderne tilgang til konflikter, så de ses som en dualisme af udvikling og læring. At jeg skal være stolt af min følelsesmæssige intelligens, som vil få mig langt i dette liv, da jeg ønsker at være en inspirator for andre.”

– Liv Voergaard Pade, Pædagog
 

”Uddannelsesforløbet i Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtig ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog, har i høj grad indfriet mine forventninger til at blive relevant lærende udfordret. Mine forventninger forud for forløbet var knyttet til erfaringer fra tidligere kursus- og uddannelsesforløb, hvor det teoretiske stof var mest dominerende. Uddannelsesforløbet i Coaching og Konflikthåndtering (AU) gav et helt andet udbytte, idet betydningen af den personlige, den organisatoriske og den relationelle praksiserfaring blev inddraget og anvendt som erfaringsbaggrund for den teoretiske læring.

I forhold til hvilke elementer af uddannelsen, der har rummet størst læring for mig, vil jeg fremhæve vægtlægningen på det praksisnære, både når det gælder egen rolle, tænkning og adfærd i en arbejdsrelation og når det gælder fokus på fælles mål og opgaveløsning i samarbejdet. Dette har betydet, at jeg har fået et mere fagligt blik på det der foregår i samarbejdet på en arbejdsplads – ikke blot som en teori, men som en holistisk tilgang til det at være menneske i samspil med andre.

Den vigtigste aha-oplevelse indtraf, da det blev klart for mig, at man ved at ”gør(e) formål og mission til chefen” i en organisatorisk sammenhæng, kan sætte sunde rammer for meningsudveksling og de konflikter, som naturligt vil være en del af samarbejdsrelationerne.

Det har været løfterigt og værdiskabende at erfare, hvordan egne uhensigtsmæssige tankemønstre og adfærdsmåder med de rette værktøjer kan indfanges og udfordres kognitivt og hvordan det er muligt at opnå et positivt fokusskifte. Jeg er blevet opmuntret af den indsigt, at alle mennesker rummer mulighed for forandring.

Hele uddannelsesforløbet har været en lang læringsrejse. Jeg oplever processens opbygning som noget nær genial, men skal jeg fremhæve noget som mest lærende og værdiskabende for mig, må det være Modul 1’s indføring i egen forholdemåde og mentale (u)parathed, den optimale frustration og den nye oplevelse, der indtraf gennem arbejdet i studiegrupper og coachingsamtalerne, at der ud af frustrationen kom ny indsigt og personlig motivation og handlekraft. Særligt handlekraften har været nærmest fysisk følbar og det har været en kolossal værdifuld oplevelse at mærke.

Uddannelsesforløbet er gået flere spadestik dybere end andre uddannelser og kurser, jeg tidligere har gennemført. Uddannelsens opbygning er nøje planlagt, og det er også helt tydeligt, at netop det er afgørende. Der er tale om en styret proces, hvor Tine Nyholm, i kraft af sin faglige erfaring og det indblik, hun får gennem deltagernes egne erhvervscases, ved en del om, hvor deltagerne er, når vi begynder forløbet. Og hun ved, hvor hun ønsker at tage os hen. Det er på en gang fascinerende og skræmmende. Det har krævet hårdt arbejde, både af hende og af deltagerne. Det springende punkt er det personlige engagement. Det er min oplevelse, at man som uddannelsesdeltager må investere i alle dele af undervisningen for at få maksimalt udbytte. Det indebærer et sårbart møde med en selv og opleves undervejs dybt frustrerende. Samtidig har jeg sjældent oplevet et så intenst nærvær fra en underviser, som fra Tine Nyholm. Hun er, efter min opfattelse, den grundlæggende årsag til, at deltagerne vover sig ud på ’dybt vand’. Her vil jeg fremhæve hendes fag-iver, hendes vilje til at ville alle på holdet så langt, de giver hende lov, hendes smittende humør, hendes utrættelige arbejde med at holde, hvad hun lover. Det er eminent!

Jeg ser frem til at anvende den nye læring i min kommende stilling, hvor jeg ser frem til at kunne agere befordrende for dynamiske samarbejdsrelationer, hvor forskellighed ses som en styrke, hvor konflikter bydes velkommen som anledning til læring og hvor målet og missionen sætter rammerne for det, vi er sammen om.”

– Anna-Kathrine Thunbo Pedersen, Cand.Theol. 
 

”Koblingen mellem teori og praksis er guld værd! Mest lærende og værdiskabende har været den viden, jeg har opnået i forhold til, hvor vigtigt det er at have fokus på, at jeg både henvender mig til både hjerne og hjerte hos de involverede dialogpartnere, så jeg ikke risikerer at tabe nogen på vejen eller optrappe konflikter. Jeg vil gøre det til en vane at integrere metoderne i min fremtidige projektledelse, hvor jeg ser frem til at kunne skabe fælles ejerskab for en sag, selv i projekter, hvor de involverede har mange forskellige interesser.

Mine forventninger blev hermed mere end indfriet. Det var enormt spændende og motiverende at gå ind i den her læringsproces. Indsigten i et nyt felt og de nye faglige redskaber, har betydet, at jeg, som pt ledig, oplevede et øget drive hos mig selv.

Jeg er med Væredygtig selvledelse® blevet klar over, hvor meget fokus det kræver at praktisere bevidsthed omkring egne tanker, følelser etc. Dette har betydet at jeg har fået nogle nye udviklende briller på, når jeg fremover skal indgå i relationer på en arbejdsplads. Jeg bliver i stand til at se nogle ting tydeligere, som før ville have været skjult for mig.

Kognitiv coachingtræningen gav særligt anledning til aha-oplevelser. Samt som før nævnt, indsigten i at dialog om følelser og tanker OGSÅ hører til på en arbejdsplads – vi skal kunne være hele mennesker i arbejdsfællesskabet.”  

– Line Sørensen, Cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling
 

”Commitment Lab ved Tine Nyholm. Tine som jeg for mig selv og omverdenen af lærings kærlighed måtte døbes ”sukkerbomben”. Der er en grund til, at vi står hvor vi gør. Vi bryder mønstre, vi styrkes og vi bliver hele mennesker, når vi giver os selv lov. Lov til, at være væredygtige, både for os selv og i vores relationer. De redskaber vi på dette uddannelsesforløb har lært, kan kun berige vores tilgang til både personlige som faglige relationer. – Når vi tilgår denne viden undrende og spørgende, så får vi svar og kan handle ud fra den læring vi har fået. Læring, som gør os bevidste om at vi sammen, er stærke og at vi er i konstant udvikling som mennesker. – Det er basalt for mig i livet at være mig bevidst om, hvor grænserne og værdi sættet står. Så jeg går gennem resten af livet som et helt menneske, åben og undrende og med positiv tilgang til verden.

Jeg har således i vid udstrækning fået værdifuld læring og redskaber, men ikke mindst forståelse for menneskers forskellighed og hvordan vi med denne læring kan spore os ind på at nå i mål sammen, uanset forskellighed og personlige tilgange. Det vigtigste er at holdet er stærkt og alle på holdet føler sig som en del af vejen til målet.

Når vi med Væredygtig selvledelse® er bevidste om, hvordan vi tilgår hinanden, og lytter til det der egentlig siges og med åbent sind ønsker relationer, som styrker fagligheden og gør os stærkere sammen og individuelt, så formår vi at være en bedre udgave af os selv. Når vi tror på at vi kan komme i mål, så styrkes vi og flytter bjerge, når vi indser at fagligheden giver os bevidsthed om, hvordan vi når frem.

Det var en aha-oplevelse af få indsigt i hvilke ledertyper jeg har mødt i mit arbejdsliv og at dem der var gode var følelsesmæssigt intelligente. Tænk, hvis alle ledere skulle gennem et lignende forløb og lære at tilgå andre med følelsesmæssig intelligens. Væredygtig ledelse® favner dette, at ansporer rummelighed med plads til forskellighed og gensidig respekt, som muliggør at problematikker kan tilgås med et nyt perspektiv. FÅ bolden op på et fagligt organisatorisk plan. Hold nu op, hvor det rykker, når vi formår at flytte bolden til et fælles perspektiverende niveau!”

– Birgitte Knudsen, Kontorfunktionær 
 

”Det var 6 hektiske, inspirerende, nærværende, brugbare og forløsende uger, som har oversteget enhver af mine forventninger. Personligt betyder det, at jeg har lært og trænet positiv samskabende dialog- og analyseværktøjer, som jeg efterfølgende implementerer i livet generelt.

Jeg er blevet opkvalificeret i faglige sammenhænge og har fået anvendelig viden, dels ved at nærstuderer egne tanker og reaktionsmønstre i forhold til samspillet i relationer, og dels ved træning af kognitive spørge skabeloner. Mine opkvalificerede faglige kompetencer vil gavne min karriere generelt mellemmenneskeligt og mere specifikt indenfor personaleadministrative sammenhæng, mentoring og lederskab.

Væredygtig selvledelse® har styrket min faglige bevidsthed og mine relationskompetencer gennem afklaring og en bevidsthed om både egne og andres faktiske- og teoretiske modeller, og disses indvirkning på samarbejde og dialog. Hertil en erkendelse af konflikt som tilgang til bedre forståelse og mening personalegruppe imellem, samt hvordan brugen af kognitive samtaleværktøjer kan imødegå konflikten og afklarer denne gennem samskabende positiv dialog og forpligtende aftale. Endvidere at psykologisk- og social kapital i virksomheden/gruppen skal evalueres og plejes jævnligt.

Hovedtemaerne i hver af de tre delmoduler forløbet er inddelt i, har givet ahaoplevelser – sammenfattende har den største aha-oplevelse været, hvordan tanke- og reaktionsmønstre bevidste som ubevidste, hos sig selv og andre, påvirker samspillet mellem mennesker og særligt påvirker konfliktoptrapning, samt hvor ”let” mange af dem kan imødegås med anerkendende og positivt forpligtende kognitiv dialog.

Det mest lærende og værdiskabende har været adfærdsmønstre, kognitiv coaching, spørgsmålstyper, aktiv lytning, dobbelt-loop læring, som jeg i praksis forankre gennem brug i hverdagen.

Jeg ser frem til at forankre i min hverdag, at frisætte maksimalt potentiale og være i reflekterende, skabende, meningsfuld og positiv forpligtende dialog med mine omgivelser. At gøde til Væredygtig selvledelse® i alle relationer.” 

– Christa Nielsen, Bogholder og kordegn
 

”Der er et ”Før og Efter” når man gennemfører ”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtig ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” med Tine Nyholm og Commitment Lab.

Uddannelsen har ført mig på en rejse der har transformeret og sat nye spor i mig. Det har været vildt og intenst og løfterigt og både mødet med de øvrige deltagere samt ikke mindst Tine har efterladt mig mere rig og klogere på en måde, jeg ikke ville have været foruden. Tine er den vildeste fagnørd med en intens indlevelse, energi og smittende engagement og jeg er blevet maksimalt udfordret og har været voldsomt frustreret, hvilket har ført mig igennem en vild læringskurve med transformativ læring som har givet mig en enormt tilfredsstillende meningsfuldhed og jeg føler mig SÅ meget rigere – både menneskeligt og fagligt, TAK

Jeg har fået masser af spændende viden på både teoretisk og praktisk plan, som jeg kan plukke af, alt efter situation og behov. Jeg føler at jeg har fået adgang til en uudtømmelig kilde til fortsat læring og udvikling. Og jeg oplever hvorledes jeg nu automatisk har det med i mine tanke- og handlemønstre. Jeg har herudover mødt mennesker som jeg kan sparre med fremadrettet, mennesker som deler den samme interesse for kognitive dialogiske redskaber samt egen og andres mulighed for udvikling, som jeg selv. Jeg er seriøst ansporet til at dykke endnu mere ind i både nuværende og relateret stof for det er SÅ spændende.

Via det indsigtsfulde fokus på kognitiv coaching og udviklende konflikthåndtering har jeg fået værktøjer med mig, som jeg er i stand til at bruge fagligt og menneskeligt, indsigt i og forståelse for kognitive principper og værdiskabende kommunikative kompetencer som styrker mine karrieremuligheder og muliggør at jeg fremadrettet kan bruge mine nye værktøjer både i kendte jobsituationer men i særdeleshed også i de nye retninger jeg ønsker at bevæge mig – Jeg føler mig i endnu højere grad klædt på til at finde læring i konflikter.

Jeg anser den mentale sundhed som afgørende vigtig for det hele menneske og jeg har på dette forløb opnået større bevidsthed om muligheden for at nå til Optimal Mental Præstationstilstand – både hvad gælder mig selv samt større evne til at coache andre dertil – og på den måde styrker det mig ligeledes i både mine kollegiale og faglige relationer.

Væredygtig selvledelse® har givet styrkelse af egne menneskelige og faglige kompetencer og evnen til at anvende min viden og færdigheder situationsbestemt, med betydningsfuldt indblik i min egen følelsesmæssige intelligens og hvorledes jeg kan hjælpe andre til bedre selvforståelse.

Forløbets seks uger har givet mig flere interessante aha-oplevelser. Både det at være sammen så åbent og ærligt med mine medstuderende, mindede mig om hvor meget man kan lære om og af andre mennesker, ved at se styrken i forskelligartede relationer når man giver plads til nysgerrigheden og tilliden. Herudover var det interessant, hvorledes man vha. simple dialogiske teknikker kan åbne en dialog, som fører til bevidstgørelse og indsigt. Det stod ligeledes lysende klart hvorledes konflikt og læring er en dualisme.

Dette forløb er på så mange måder forskelligt fra andre kurser og uddannelser og Tines commitment, fagnørderi, tillid og gennemtænkte tilrettelæggelse af forløbet gør, at man som deltager bliver ført sikkert igennem og helt frem til eksamen med hjerte og tillid, med plads til både afstikkere, frustration og begejstring og hele vejen har hun været en støtte for os, både i og uden for undervisningslokalet. Tine har en oprigtig lyst til at man som deltager skal få mest muligt ud af uddannelsen og dette evner hun til fulde. Kort sagt, så har jeg levet med kognitiv coaching og konflikthåndtering og haft det helt inde under huden både under og efter forløbet.”  

– Melanie Brammer, Risk specialist, udviklingskonsulent
 
 

Hvad siger de studerende, der endskønt COVID-19 gennemførte deres 6 ugers erhvervsrettede akademi uddannelse ”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 22. februar – 7. april 2021:
 
 

”Jeg blev udfordret både fagligt og personligt i et trygt læringsmiljø. Det faglige niveau var højere end forventet og jeg har fået masser af ny viden, både teoretisk og praktisk, som jeg allerede bruger.

Jeg er blevet bevidst om hvordan jeg skal tilgå udfordringer f.eks. i min rolle som projektleder. Jeg har fået værktøjer og modeller, der vil hjælpe til at skabe et bedre arbejdsmiljø, og jeg er parat til at tage fat i udfordringer og konflikter med brug af min nye viden.

Min skærpede faglige bevidsthed har gjort at jeg er blevet stærkere i mig selv. Hvilket har styrket mine relationskompetencer, da jeg føler mig bedre rustet til at indgå i nye relationer og konflikter. Uddannelsens vægt på at kunne lede sig selv, før vi kan lede andre – har givet aha-oplevelser relateret til, hvor vigtig erkendelse, anerkendelse og selvrespekt er.

 Tine Nyholms passion, store faglighed samt at hun var til rådighed til enhver tid. DET har jeg ikke oplevet på andre forløb. Det, stærke sammenholdet vi fik i gruppen, blev helt klart skabt gennem Tines passionerede tilgang til faget og inddragelse af os i undervisningen, samt gennem de mange gruppearbejder.

Særligt værdiskabende og lærende har været – Den kognitiv coaching, som har været en øjenåbner at få indsigt i. Jeg har forstået, hvor vigtigt det er med erkendelse – jeg ser frem til at bruge de praktiske metoder til at skabe adfærdsændring, erkendelse og Væredygtig (selv)ledelse®. Målet vil være at styrke fremtidige samarbejder til meningsfuldhed, såvel på arbejdspladser som privat.”   

– Elin Smeby, Projektleder/Art Director  

 

”Uddannelsen Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab har i høj grad været relevant lærende opkvalificering, og det betyder meget for min faglige udvikling. 

Jeg har fået meget anvendelig viden, som jeg allerede anvender i praksis. At lære at praktisere Væredygtig selvledelse® og forstå, hvordan tanker, følelser og adfærd hænger sammen, har gjort mig meget mere bevidst om, hvordan jeg håndterer konflikter. 

 Uddannelsens intensitet, programsætning og anvendelsesorienterede fokus har styrket mig menneskeligt mere end jeg havde forventet. Jeg oplever at min nye indsigt i, hvordan at tilgå mangfoldighed dialogisk formålsorienteret har gjort mig mere indlevende og tålmodig i mine arbejdsrelationer.

 Commitment Lab’s forskellige kognitive kommunikations- og dialog værktøjer, samt ikke mindst ugentlig træning af kognitive coaching sessioner, – udvirkede løbende ahaoplevelser. Elsker at modellerne virker og hvad de muliggør. Ser frem til at anvende de forskellige metoder fremover og se det bære frugt i både min nuværende og fremtidige karriere.”

– Monalisa Larsen, Gastronom     
 

”Uddannelsen Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab er en sand ‘Hero’s Journey’, som fra dag 1 har været én lang aha-oplevelse. Jeg er virkelig blevet presset til det ypperste – men det har været optimal frustration på bedste vis. Jeg har fundet en dyb passion og mening i læringen og omkring faget.

Jeg har læst meget indenfor personlig udvikling, men at få praktiske redskaber, samt den kognitive kobling og forståelse med – har fået det hele til at falde på plads. Jeg føler mig for første gang i mit liv rustet til at tilgå (indre -og ydre) konflikter og samtaler væredygtigt, hvor jeg står ved mig selv og mine faglige pointer. Dette betyder at jeg nu ved, hvordan jeg kan vælge at kommunikere, motivere og dialogisk forpligte.

Det er af min overbevisning, at den største gave, personligt og professionelt, er at lære at VÆRE mere sig selv. At forstå sig selv, relationer og mennesket generelt, således vi kan frisætte og byde ind med vores unikke potentiale. Uddannelsesforløbet er både en indre rejse og en intens faglig rejse, der muliggør netop dette. Det, Tine definerer som Væredygtig (selv)ledelse®.

Tine Nyholm lever-, praktiserer- og mestrer det hun underviser i; Væredygtig selvledelse®

Med så fagpassioneret og menneskepassioneret en underviser som Tine Nyholm, bliver vi udfordret i de dybeste personlige lag, så vi kan rykke os til det ypperste fagligt og professionelt, – og i sidste ende bevæge os selv, og dem omkring os, til optimal mental præstationstilstand. Væredygtig selvledelse® og kognitiv dialog bør være en læring tilgængelig for alle – burde være en del af enhver uddannelse og særligt enhver lederuddannelse. Hvis det var tilfældet, er jeg ikke i tvivl om at vi ville leve i et mere væredygtigt og næstekærligt samfund. Jeg er dybt taknemmelig og sender de varmeste anbefalinger herfra. OG en opmuntring til den der måtte læse dette, til at tage springet for dig selv personligt og ikke mindst professionelt.”

– Rikke Laya Nørgaard, BBA Degree in Sports management, Digital Communication and Media/Multimedia
 

”Det er et suverænt gennemarbejdet læringsunivers, som Tine Nyholm inviterede os til at arbejde i, med et helt formidabelt udbytte til følge. Efter kun 6 ugers undervisning, har jeg fået en grundig indføring i grundprincipperne indenfor Coaching i psykologisk, didaktisk og pædagogisk perspektiv, med det mål at kunne bruge coaching og konflikthåndtering aktivt i mit arbejdsliv, både som ansat, kollega og leder.

Jeg er dybt taknemmelig for, at jeg blev anbefalet netop denne uddannelse, på dette tidspunkt i min karriere. Uddannelsen har givet mig et kæmpe løft, både fagligt og personligt, fordi Tine Nyholms unikke koncept om Væredygtig selvledelse® er relevant indenfor alle brancher – som den nye vej til et mere væredygtigt arbejdsliv, med større arbejdsglæde, der muliggør bæredygtig helhed og vækst.  

 Uddannelsens høje faglige niveau gav reflekteret viden om coaching og konflikthåndtering, som sammen med de mange metodiske øvelser vi arbejdede os igennem, to og to, i grupper og gennem diskussioner i plenum, skabte den størst mulige læring.

Som en overraskende bonus, opnåede jeg evaluerende afklaring i forhold til mit tidligere arbejdsliv. Dette betyder at tidligere uløste og ubehagelige konflikter er blevet perspektiveret, gennem en unikt udfordrende og varieret sammensat undervisning. Det havde jeg ikke forventet, men forstår nu, hvor nyttigt det kan blive i mit arbejdsliv fremover.

Uddannelsen kan bruges både indenfor erhvervslivet, uddannelsesverdenen og i privatlivet, samt til personlig udvikling. Dette vurderer jeg, da jeg har fået overraskende og erhvervsrelevant ny viden og indsigt i strategi, set fra ledelsens side. Jeg har fået øget bevidsthed i forhold til gruppe og individ-dynamikker på organisatorisk niveau. Med Tine Nyholms store viden om den psykologfaglige baggrund for en gruppes samarbejde og samskabelse, opnåede jeg en langt større selvindsigt i, hvordan jeg selv og andre med fordel kunne, og kan agere, som kolleger, ledere/lærere, både i erhvervslivet og i uddannelsesverden.

Det har været en ”once in a lifetime” læringsoplevelse at møde en underviser som Tine Nyholm, som med engagement, humor og nærvær formåede at formidle teorier, i et unikt match med relevante metoder og øvelser, som vi arbejdede grundigt med, fordi vi blev så inspirerede, af Tines format. Endskønt hele forløbet blev gennemført online pga. Corona, blev uddannelsen høje faglige niveau hurtigt transformeret om til læring, fordi Tine formåede at skabe lige dele nærvær og intensitet, fra skærm til skærm, hjemme i vores stuer.

Jeg ser frem til at forankre det formålsorienterede fokus og den erhvervsrettede refleksion, med målet om større selvindsigt og samskabelse med andre mennesker. Helt generelt, ser jeg frem til at forankre Coaching-metoden i dialogiske samtaler med kolleger, ledere, venner og familie.”

– Else Marie Brakchi, cand.mag. i engelsk og litteraturvidenskab; Københavns Universitet
 

”Jeg har på uddannelsen Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab i stor grad, fået anvendelig viden og læring, ikke mindst relateret til ledelse og mellemlederansvaret.

At uddannelsen er på et højt fagligt niveau og at jeg som studerende blev optimalt frustreret og udfordret, var lige mig, da jeg rykker mig mest, når jeg både mentalt og fagligt kommer ud af min komfortzone.  

Mine empatiske evner og relationskompetencer er blevet opkvalificeret. Jeg har lært hvordan jeg i praksis håndterer konflikter på arbejdspladsen, og hvordan jeg coacher medarbejderne, så vi sammen kan skabe et godt arbejdsmiljø og skabe gode resultater. At det dialogbaserede samarbejde er altafgørende, og jeg som støttende og coachende leder fremmer en atmosfære på arbejdspladsen, som er positivt forpligtende.

 Den programsatte vægt på koblingen mellem det psykologisk og det organisatorisk, gjorde indhold, øvelser og erkendelser meget mere personlige for mig og hermed mere berigende, end tidligere kurser jeg har taget, fordi vi her havde fokus på det hele menneske. At vide at vores psykologisk kapital kan henholdsvis arbejde med eller imod os, alt efter om vi netop har fokus på det psykologiske såvel i dagligdagen som i vores arbejdsliv. Så uddannelsen her, er klart en af de bedste uddannelser jeg har været på.

 Forståelsen af Væredygtig selvledelse® har styrket min faglige bevidsthed omkring, at en god teamplayer i samarbejdsrelationerne er kendetegnet ved menneskelige kompetencer som empati, selvbevidsthed, respekt og ydmyghed.

Det var en aha-oplevelse at erfarer, hvor virkningsfuld strukturen og måden at stille undrende spørgsmål er, ved anvendelse af kognitiv coaching.   

Ligeledes gav det mange aha-oplevelser, at vi skulle arbejde med egen erhvervscase hen over forløbet i relation til både den skriftlige og mundtlige eksamen. Dette gjorde at jeg virkelig begyndte at forstå de forskellige modeller og hvor geniale de var – og fik skarp indsigt i koblingen mellem organisation/ledelse/medarbejdere, hvad der fastholder, når vi er kapret af negativitet, og hvad der frisætter og forener, når vi respektfuldt spiller hinanden bedre.

 Aller mest lærerigt for mig har været at forstå, hvordan konflikter kan være positive og udviklende, når vi tilgår dem dialogisk. Jeg ser frem til at forankre i min videre karriere, at skabe aha-oplevelser i mine samarbejdsrelationer ved at håndtere konflikter dialogisk forpligtende, sådan at vi udvikler os sammen, frem for at sidde fast i fordomsfuldhed, negativ stemning og miljø.”

– Nadine C. Z. Bishop, Team manager  
 

”En af de helt store indsigter jeg tager med mig fra mit uddannelses- og læringsforløb hos Commitment Lab med Tine Nyholm, er helt klart Den kognitive lærings-og udviklingsmodel. At kende vores menneskelige konstruktion og lære at indtænke denne psykologfaglige viden i dagligdagens dialog og samtaler, har i den grad hjulpet mig til at forstå, hvordan tanker/holdninger/forventninger kan ændres gennem tænkning og erkendelse; jeg kan tage herredømme over tolkning og betydning, som er afgørende for vores indre oplevelse, følelsesliv og kvaliteten af vores adfærd.

Tine Nyholm er en sand Pioner med sin visdom om ”Kognitiv Coaching i nyt Perspektiv”, og i at det, at kunne lede og forpligte andre, starter med at jeg kan lede og forpligte mig selv.   

Med forløbets store vægt på både relevante erhvervscases samt på træning, anvendelse, øvelser to-og-to, gruppearbejde og løbende fælles opfølgning, guidet af Tines brændende engagement; føler jeg mig nu praktisk opkvalificeret og ledelsesmæssig kompetent til at navigere dialogisk udviklende i hverdagens konflikthåndtering på både organisatorisk, kollegialt og lederplan – individuelt og i teams.

Mest lærende og værdiskabende har således været at forstå, hvordan jeg som leder styrker mit daglige lederskab når jeg med Væredygtig selvledelse®, dyrker min følelsesmæssig selvbevidsthed og selvstyring. Jeg vil fremadrettet integrere mine opkvalificerede ledelses- og relationskompetencer, sådan at konflikter håndteres succesfuldt og ser frem til at være kulturbærer af at udvikle sundere samarbejdskultur og velafbalanceret trivsel.”   

– Carl Jones, Køkkenchef
 

”Fagligt – i forhold til mit tillidshverv som AMR og TR og som behandler i et sundhedssystem der arbejder sundhedsfremmende, har jeg på uddannelsen fået anvendelig læring og viden på både det psykologiske menneskelige og det organisatoriske plan. En lærende opkvalificering som jeg ALTID vil kunne bruge fremadrettet i enhver faglig og erhvervsmæssig sammenhæng.  

Personligt – er jeg så dybt taknemlig for uddannelsesforløbet ved Tine Nyholm, hvor jeg er blevet udfordret MAX lærende og personligt, til forståelse og frisættelse efter min arbejdsrelaterede stress sygemelding.

Via begrebet Væredygtig selvledelse® har jeg fået indsigt i, hvordan jeg er tro mod mine værdier, tanker og følelser og i praksis står op for mig selv. Dette erfarer jeg, har styrket mine relationskompetencer til at være synlig på en positivt forpligtende måde. Hvor jeg med fokus på at være formåls- og løsningsorienteret adresserende i samarbejdet med kollegaer/leder og i coachende sammenhænge – er lyttende, empatisk og dialogisk inddragende.

Forskellen på dette uddannelsesforløb og tidligere jeg har taget er Tine Nyholm, der guidede os frem til erkendelse og læring; positivt OG forpligtende – med hendes fantastiske måde at være på, hvor hun netop sundhedskommunikerende/ deltager og dialogbaseret sagde tingene lige som de var til undren, accept og samskabende refleksion.” 

– Kirsten Akselsen Thorsen, Klinikassistent og Kosmetolog
 

”I meget høj grad har uddannelsesforløbet indfriet mine forventninger, det betyder at jeg i fremtiden vil søge mere viden fra Commitment Lab.

Dette forløb har været den mest lærerige og menneskeligt udviklende rejse, jeg har været på nogensinde. Med Tine Nyholm i spidsen for Commitment Lab, hendes forbillede på at praktisere Væredygtig selvledelse®, budskabets vigtighed og hendes undervisningsmetoder der er motiverende, skabende og berigende er der ingen tvivl om at dette, er et professionelt gennemtænkt uddannelsesforløb, som burde være obligatorisk uddannelse for alle, der arbejder med mennesker.

Den læring og viden jeg har fået, har styrket mine faglige kompetencer i den grad at jeg med sikkerhed vil gøre brug af og have stort udbytte i min fremtidige karriere ved at udvise Væredygtig selvledelse® 

At lære at mestre Væredygtig selvledelse® har givet ny indsigt i og forståelse for, hvordan jeg selv tænker og reagere. Med skærpet faglig bevidsthed vil jeg i mit arbejde være mere bevidst om vigtigheden af dialogbaseret konflikthåndtering, som vil muliggøre at kunne være positiv og fokuseret. Det har klart styrket mine relationskompetencer at jeg har et bedre indblik i og overblik over, hvordan håndtering af eventuelle konflikter tilgås så de medieres dialogisk respektfuldt. 

Det mest lærende og værdiskabende for mig har været indsigt i konflikt kulturen, som vi alle i samarbejdet har ansvar for. Forståelsen for at tankefælder er noget vi alle praktisere og ved at bevidstgøre mig selv og andre herom, bidrager jeg til organisatorisk konflikthåndtering når jeg praktiserer og opfordre til Væredygtig selvledelse® via kognitiv dialog, hvormed vi kan kontrollere eskaleringen af konflikter.     

Som kulturbærer vil jeg forankre min nye viden og kompetencer for at blive et bedre menneske, der mentalt støtter og dialogisk rådgiver mine nærmeste, og som kollega ved bevidst at vise forståelse og dialogisk nærvær.” 

– Johnny Lopes, Lufthavnsoperatør 
 

”Jeg var på jagt efter noget, som især kunne bruges erhvervsrettet, og blev begejstret over denne uddannelses erhvervsmæssig fokus på coaching i organisationer og som dialogisk metode i arbejdslivet. Jeg så hurtigt at Tine Nyholms erfaring som coach fra erhvervslivet stak dybere end som så, og hendes eksempler og måde at koble teori og praksis på er direkte relaterbart til egen praksis.

Uddannelsen har i høj grad indfriet mine forventninger. Tine giver sig 100% gennem hele forløbet og leverer en levende og spændende undervisning, som er opbygget så indlæringen er i top. Jeg har fået meget brugbare værktøjer og modeller, som kan bruges i mange forskellige situationer udover erhvervslivet.

Med uddannelsens meget anvendelige viden og læring – vil jeg fremover tilgå mit arbejde med et nyt syn, som både vil komme mig selv og de mennesker jeg samarbejder med til gode. På den måde har uddannelsen givet mig nye erkendelser, med fokus på menneskelige og mentale evner til at tænke og lære. Hvilket betyder, at jeg har fået skærpet min faglige bevidsthed, mine kompetencer og indsigt i, hvordan jeg fremover mest udviklende kan tage styring. Herved kan jeg opnå større trivsel og motivation i mit arbejde. Disse styrker vil gøre mig til en bedre kollega da jeg nu, har de bedste værktøjer og modeller til kognitiv coaching og coachende dialog, som jeg mener er meget brugbar i mange arbejdssituationer.

Ved opstart var jeg en smule uforstående over hvorfor, vi skulle arbejde med en selvvalgt case. Men senere forstod jeg vigtigheden i at få lavet en “oprydning” i egen rygsæk, før man kan være oprigtig nær med andre. Jeg ser det som i et fly, at man selv skal tage “iltmaske” på, inden man hjælper andre.

Jeg synes på mange måder, at online undervisning var optimalt, da man jo sparede transporten. Jeg vil indrømme, jeg var skeptisk i starten over at skulle dele mange personlige informationer uden at være i lokale sammen. Men denne tanke kom hurtigt til skamme og efter noget tid glemte jeg fuldstændig, at vi har været online gennem hele forløbet. Jeg vil sige, at det på mange måder har været optimalt under omstændighederne.

Intensiteten i læringsfællesskabet, endskønt online, var overraskende at erfare. Vi er kommet utrolig tæt på hinanden. Jeg har fået knyttet venskaber med studiekammerater jeg nu deler et fælles “sprog” med. Det synes jeg har været meget lærende og giver en stor værdi fremadrettet.

Jeg er derfor overbevist om at vi fremover, fortsat vil drage stor nytte af hinandens ekspertise og viden, og på den måde beholde og opretholde vores lærende miljø længe fremover. Vi er jo kun lige startet 😊” 

– Charlotte Tornhøj Pedersen, Account Manager
 

”Jeg er blevet maksimalt udfordret på den gode måde – hen over en meget intensiv og inspirerende læringsrejse med en underviser, som man kan mærke, der brænder for sit område. Det har været et meget spændende og lærerigt, men også til tider lidt hårdt forløb, da der skulle følges med i undervisningen og med læsning samt selvrefleksions opgaver bagefter. Men det har været det hele værd, da det giver så meget mening og uden selverkendelse, ingen læring og udviklende ændring.

En af de helt store og meget vigtige ting, jeg personligt har fået med er, både hvor meget det netop betyder med erkendelse, og vores forskellige briller at se og erkende med, men ikke mindst og i virkeligheden; at konflikter er uundgåelige.

Det er gået op for mig, som altid har været lidt konfliktsky og troet, at hvis der opstod konflikter måtte det være fordi, man var en vanskelig person at være sammen med, men det er jo slet ikke sådan det hænger sammen. Tværtimod kan vi netop ikke undgå konflikter, da vi jo ser og opfatter med forskellige briller. Så det er netop vigtigt ikke at glatte ud, for at få ro på overfladen, men at få taget konflikten op, så forskelligheden kan perspektiveres og der kan findes en god og acceptabel løsning, som alle kan være tilfredse med. At få løst konflikten, i stedet for bare at glemme den, da der ellers er risiko for, at den bliver meget værre og vokser til meget dårlig trivsel samt begrænset nærvær i opgaveløsningen – og det gælder faktisk al kommunikation både privat og arbejdsrelateret, så det må siges at være min helt store Aha-oplevelse.

At konflikter er uundgåelige og ikke nødvendigvis skyldes vanskelige personer – er ligeledes kunde og forretningsafgørende, da et fordomsfrit dialogisk samarbejde vil kunne styrke både tilliden, arbejdsglæden og kvaliteten af samarbejdsrelationen. Jeg ser således frem til at integrere mine opkvalificerede coachende kommunikationskompetencer i mit nuværende nystartede selvstændige virke.”

– Mette Hedegaard, Akupunktør, Zoneterapeut og fysiurgisk massør
 

”På dette uddannelsesforløb til forskel fra tidligere jeg har været på, har det været bydende nødvendigt at ved vrangen ud på sig selv, og det har været muligt at gøre det, fordi Tine Nyholm er en sand mester til at vinde vores tillid og til at skabe tillid mellem os elever. Det har været undervisning på et meget højt niveau med en super passioneret underviser og med en utrolig god planlægning, som jeg har aldrig har oplevet før.

Det der i særdeleshed har gjort det anderledes, er den støtte som hvert enkelte individ har fået undervejs, med værdighed, respekt og glæde fra Tines side. Andre undervisningsforløb, som jeg har været på, har været fagligt orienterende og ikke stillet store krav til ens eget indre, og det er her at der virkelig har været læring. Dette forløb har altså både givet mig høj faglig viden og ny lækker viden om mig selv, som jeg kan tage med mig ud livet, både på job og i mit private.

En aha-oplevelse og kæmpe gave har været at lære at deltage og medlede i konflikter og diskussioner på en dialogisk forpligtende måde. Jeg er blevet bevidst om, hvor meget min egen indsats gør sig gældende, i forhold til at opnå de bedste resultater, hvilket er en gave til min fremtid.

Jeg har lært en masse omkring ledelse og coaching, som har udvidet og opkvalificeret mine kompetencer, hvilket øger mine mulighed for at få et job med mere indflydelse. Hele coaching tilgangen kommer til at have positiv indflydelse i mit arbejde som kropsterapeut, hvor dialog er et vigtigt redskab for at få klienten til at åbne op for skjulte problemer og tage del i behandlingen.

Det har styrket mine relations- og dialog kompetencer at jeg med udgangspunkt i Væredygtig selvledelse®, kan se bag om det personlige og når nødvendigt parkere eget personlige og fokusere nær i nuet på det organisatoriske faglige. Dette gør det muligt at stå ved mig selv uden at pege fingre ad andre og derved bevare respekten og tilliden fra andre, som muliggør en åben og respektfuld dialog. Indgå i samarbejdet med tillid og respekt der gør det muligt at være en god kollega, leder og coach.

At forløbet kunne gennemføres online, har betydet at jeg har udnyttet isolationstiden til at uddanne mig hjemmefra, hvilket har gjort mig glad over at føle, at jeg har udnyttet tiden på en god måde, nu hvor min anden uddannelse har været på Corona pause, fordi den ligger under liberale erhverv. Hvor jeg inden forløbets opstart var ved at kede mig ihjel er jeg nu fyldt med god energi og er attraktivt erhvervsrettet opkvalificeret.”

– Tina Plenge Henriksen, Social og sundhedsassistent 
 
 
Hvad siger de studerende, der endskønt COVID-19 gennemførte deres 6 ugers erhvervsrettede akademi uddannelse ”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 30. november 2020 – 12. januar 2021:
 
 

”Forløbet Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab, har på mange måder oversteget mine forventninger. Først og fremmest har det faglige niveau været langt mere dybdegående og helhedsorienteret end jeg havde forventet. Selvom vi alle kommer fra forskellige baggrunde og uddannelser, så har vi alle fundet fodfæste i uddannelsesmaterialet, blandt andet fordi Tine Nyholm har været så omhyggelig med at få alle med på vognen, har været så tilgængelig og sparret i det nødvendige omfang og ved at være så passioneret. Det har skabt en unik energi som har kunne vende den mest modløse i retning af tro og motivation.

For mig personligt har det mest overraskende og værdifulde fra forløbet endvidere været sammenholdet og tilliden på holdet. Tine har fra dag ét skabt grobund for et læringsmiljø præget af sårbarhed, ærlighed og empati, hvilket har været katalysator for den enorme personlige og faglige læring jeg har taget med mig. En læring som jeg finder essentiel i forhold til samarbejde, arbejdsliv og trivsel.

Princippet i Væredygtig ledelse® har givet kompetencer og viden til at tage styring på egen trivsel og indflydelse. Jeg har gennemgået en transformation, som gør at jeg nu føler mig topmotiveret til at gå ud i verden med øget selvrespekt, selvkærlighed og ikke mindst sikkerhed og styrke i forhold til fremtidig arbejdsplads.
De praktiske modeller og værktøjer fra uddannelsen har i denne henseende gjort det muligt at konvertere indsigter og erkendelse til faktiske adfærdsændringer.”

– Kathrine Milner, Cand.mag.comm.
 

”Forløbet Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab har været utroligt intens, givende og lærerigt. Jeg har lært meget mere end jeg havde forventet og det har været en kæmpestor gave for mig som menneske.

Jeg føler mig fagligt og praksisnært opkvalificeret, både hvad angår mit arbejdsliv og min daglige omgang med mine medmennesker.

At lære at mestre Væredygtig selvledelse® har været en stor erkendelses rejse for mig, hvor jeg både er blevet mere bevidst om egne tankefæller såvel som mine styrker. Dette har opkvalificeret mine relationskompetencer i forhold til vigtigheden i at være undrende, åben og nysgerrig over for mine medmenneskers ”blå elefant” – hvilket netop muliggøres når jeg kender og kan (”parkere”) mig selv, og med fordomsfrit nærvær lytter, medierer og rådgiver.  

At forløbet kunne gennemføres, endskønt Covid-19 krisen er jeg dybt taknemmelig for. Jeg har fået så mange aha’er og jubii’er hen over ugerne, hvor jeg elskede at lære at lære. Jeg anbefaler uddannelsen til alle der gider høre på mig 😊

Mest værdiskabende har været at lære at praktisere Kognitiv Coaching defineret af Tine Nyholm, der kobler og favner såvel det psykologisk individfokuseret og det organisatoriske. Og at træne de forskellige coachinginspireret nøglemodeller Tine har udviklet, har været en øjenåbner, da de simpelthen er geniale. Jeg vil med garanti bruge disse dialogiske og coachede metoder i mit arbejde fremover.”

– Annasimone Winther, Kognitiv mediator
 

”Jeg har fået ny viden om kognitiv coaching og konflikters sammenhæng og er blevet præsenteret for en lang række praktisk anvendelige redskaber, som kan opkvalificere mig i mine erhvervssammenhænge.

Jeg erfarer, at mine nye kompetencer og psykologfaglige indsigt i Væredygtig selvledelse® gør mig bedre i stand til at indtræde i nye samarbejdsrelationer fra dag 1.

Det har styrket mine relationskompetencer at have større fokus på at stille mig dialogisk undrende og anvende tillidsbaseret dialog til at afklare og meningsforhandle i samarbejdsrelationerne. Jeg vil på den måde kunne forholde mig til den andens kort over verden og vægte løsningsfokuseret dialog.

Som leder vil jeg være styrket i at medinddrage og gå i dialog med medarbejderne og dermed sikre commitment og handlekraft.

Som coach kan jeg anvende min øgede indsigt i sammenhænge mellem det personlige, det relationelle og det organisatoriske til at bidrage til øgede udviklende handlemuligheder for min fokusperson.

Det har været en aha-oplevelse, hvor effektfuldt den kognitive coaching kan bidrage i konfliktløsning sammenhænge. Hvor vigtigt det er at have fokus på den følelsesmæssige intelligens i organisations-sammenhænge, og hvor vigtigt og befordrende det er kontinuerligt at have det forretningsmæssige/virksomhedsmålene/kerneydelsen som reference i konfliktløsningen og coaching.

At uddannelsen inddrager den personlige udvikling, betyder at man både rykker sig fagligt og personligt. Det gør en stor forskel. Jeg oplevede at læreren, har været engageret og opfølgende i den enkeltes faglige og personlige udvikling og på den måde støttet op om den enkeltes og holdets læreprocesser.

Mest lærende og værdiskabende har været at forstå, at al udvikling er baseret på tanker og følelser! Det betyder, at jeg fremover vil anvende de kognitive coachingprincipper i arbejdet med den mentale udvikling/den psykologiske kapital. Dermed skaber vi motivation og bliver handlekompetente sammen. Jeg ser hermed frem til at anvende mine nye kompetencer i at befordre den psykologiske kapital på min arbejdsplads til gavn for virksomhedens udvikling og læring.”

– Marianne Høgh, Stressterapeut, tidl. Skoleleder
 

”Jeg har fået værktøjer til at være den bedste udgave af mig selv på arbejdspladsen, og jeg har lært min professionelle persona bedre at kende. Både under og efter uddannelsen erfarer jeg, at jeg er blevet bedre til at samarbejde samt i øvrigt at mestre selvindsigt, også når dette kræver mod til at ændre mig.

Væredygtig selvledelse® har givet mig forståelse for, hvordan at navigere bevidst og udviklende – har lært mig at identificere og regulere mine tanker og følelser, sådan at jeg har overensstemmelse mellem det jeg har af behov eller argument, og det, jeg udtrykker.

I praksis har min styrkede faglige bevidsthed, og nye viden om at al udvikling og forandring er baseret på tanker og følelser, muliggjort at jeg kan tage ejerskab for Væredygtig ledelse®. Da jeg ser at dette virker anerkendende og forpligtende på den gode måde, er jeg opsat på at vedblive med at lede og at medlede kvaliteten af mine samarbejdsrelationer, ved at praktisere kognitiv dialog der taler til og med både tanker og følelser.

Det har været en aha-oplevelse at indse at havde jeg kendt til kognitiv coaching som konflikthåndteringsredskab, havde mit liv måske set anderledes ud. Som 22-årig, med 9 års joberfaring bag mig, og resten af mit liv foran mig – føler jeg mig forvisset om, at jeg nu har den rette indsigt og har virkningsfulde værktøjer til at tackle de udfordringer jeg vil møde, udviklende. Også fordi, allermest værdiskabende har det været at lære, at det at fejle er kriteriet for udvikling og succes, når jeg lærer af mine fejl.” 

– Hussein Alsaadi, Iværksætter
 

”Mine forventninger var at det ville blive 6 uger med ”tørt stof” som kunne give lidt guidelines i mit faglige samt private liv. Men ind ad døren kom en hvirvelvind med rød læbestift, som har forvirret og udfordret mig til max. I et hæsblæsende tempo og mange ukendte ord (for mig), gik vi i gang. Måtte ringe til Tine Nyholm og spørge om jeg var på rette hold. Hun sagde: Bliv, Jeg har dig, stol på mig. Og det har helt sikkert været en af de bedste beslutninger jeg har taget. Den indsigt jeg har fået i mig selv og de værktøjer/modeller jeg kan bruge i mit faglige virke, er guld værd. Til alle nye på Tines fremtidige hold vil jeg anbefale at de før start, får læst hendes artikel ”Femogtyve blå elefanter i Herlev”. Så ved man lidt om, hvad der kommer til at ske.

Jeg syntes i stor udstrækning jeg har fået anvendelig viden og læring, blandt andet stor indsigt i hvordan gruppedynamikker hænger sammen og hvad der skal til for at holde dem på sporet. Jeg startede i nyt job dagen efter min eksamen og har allerede brugt flere af Tines kognitive kommunikations modeller samt tilskyndet til en masse feedforward og min nye chef elsker det.

Væredygtig selvledelse® er vejen frem både fagligt samt privat, da begrebet har styrket min faglige bevidsthed til i dagligdagen at have fokus på, at mine mentale modeller skal være i balance: det jeg siger, skal også være det jeg gør.

At vi endskønt Covid-19 kunne færdiggøre forløbet virtuelt, har betydet at jeg har fået denne fantastiske uddannelse og alt den væredygtige viden jeg sidder med i hovedet nu og som jeg er meget taknemmelig for. Fra forløbets uge 3 af 6 overgik meget af vores undervisning til Teams Microsoft og til vores eksamen skulle vi forberede vores analyse og perspektivering i et diasshow i Power Point. To kompetencer jeg ikke havde, men med en masse hjælp fra min fantastiske studiegruppe har jeg nu lært det. Det sjove er nu at qua mit nye job skal jeg bruge Power Points til at lave præsentationer af Patients cases på konferencer til tandlæger/kirurger.

I hver af forløbets 6 uger har jeg lært noget som var supervigtigt. Men det som har skabt mest værdi for mig er, at jeg har fået indsigt i chef/kollega/mig roller og persontyper, og fået redskaber/modeller til at kunne påvirke relationerne i den mest optimale retning. Jeg ser frem til i mit fortsatte arbejdsliv at tage teten på at medlede et godt og produktivt samarbejde mellem min chef, mine kollegaer og jeg.”

– Annika Due, Tandklinikassistent  
 

”Uddannelsen Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab har været en emotionel rejse, hvor jeg er kommet mere afklaret ud på den anden side med et nyt fokus på dialogiske redskaber, som kan vende den kritiske samtale til mere løsningsorienterede samtaler. Jeg er nysgerrig på en ny måde som har skærpet min motivation for at være den bedste udgave af mig selv.

Uddannelsen har uden tvivl været meget mere krævende end ventet. Uddannelsens vægt på læring sætter løbende gang i mange refleksioner, samtidig kan man blive ved med at fordybe sig i spændende litteratur.

Denne uddannelse bruger nyere teori end hvad vi gjorde på CBS HD Organisation og Ledelse. Det gør at det er mere praksis nært og nemmere at bruge med det samme. Det er super erhvervs orienteret, hvilket for mig har været super motiverende. Jeg har allerede haft meget gavn af dette i mit nye virke med positiv output.  

Tine Nyholms energi og indlevelse smitter af så uagtet hvor frustreret man til tider kan være, formår hun at løfte en til nye højder og det er jeg meget taknemmelig for at have været en del af.”  

– Marianne Juul, BD Warehouse and Logistics
 

”Uddannelsen Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab har givet mange ahaoplevelser! For det første at opdage hvor ”nemt” det kan være at skabe forandring. At der ikke skal ”mere til” end Tine Nyholms modeller og bevidst samtale. Jeg får jo lyst til at udbrede det alle steder! Jeg er også blevet overrasket over, hvor meget jeg lærte, hvor intenst forløbet var, og hvor ofte vi blev positivt forpligtet til at yde vores bedste 😊

Jeg har altid interesseret mig for kommunikation og konflikthåndtering, men det er først nu, jeg forstår, hvad det egentlig betyder. Og hvordan man kan gå til det helt bevidst og praktisk. Jeg er meget nysgerrigt anlagt og naturligt interesseret i andre mennesker og deres valg og meninger, men jeg har fået styrket min måde, at være nysgerrig og interesseret på.

Den viden og erfaring jeg tager med mig, er guld værd i forhold til mit interessefelt. Det handler om menneskers relationer, måder at kommunikere på, måder at håndtere konflikter på, samt at være en motiverende og positiv kraft i andres liv. Nye kompetencer inden for coaching og konflikthåndtering vil derfor gavne mit fremtidige arbejde og har klædt mig på til at møde situationer løsningsorienteret og med fornyet indsigt i menneskers psykologi.

Med Væredygtig selvledelse® kan jeg være i verden på en mere bevidst måde, som åbner mine horisonter, samtidig med at jeg ikke taber mig selv af syne. Jeg kan bevare min integritet ved at være med, ved at tale højt og ved at udtrykke min mening og personlighed på en måde, hvorpå jeg er tro mod mig selv, uden at tromle andre. Ydmyghed, mod, åbenhed og positivitet er en del af pakken. Fagligt ser jeg frem til at forankre forløbets psykologfaglige indsigter og dialogiske metoder når jeg agerer i hverdagens konflikter og gruppesammenhænge. Jeg har fået forståelse for, hvordan jeg kan vække tillid hos den anden, hvilket er enormt betydningsfuldt i et kollegasamarbejde, og som coach og som vejleder.

Forløbet kan ikke sammenlignes med noget jeg tidligere har været på, fordi Tine er så ALL IN, som hun er. Og giver så meget ekstra. Hvilket forpligter én selv til at give en hel masse. Jeg har sagtens kunne blive klogere på et kursus fx, men det er hurtigere glemt igen, fordi det ikke er blevet trænet og fordi underviseren ikke har sat et personligt aftryk.

Det har hermed været mest lærende og værdiskabende at møde Tine, møde de andre på uddannelsen, at møde mig selv på ny, og at få et selvtillidsboost ift. at lære nyt og tænke reflekteret. Jeg har fået et kæmpe personligt og fagligt udbytte, ift. at opleve hvordan erkendelse skabes, hvor vigtigt det er at al forandring kommer indefra først, hvordan man væredygtigt kan holde fast i sig selv og sine egne værdier, uden at negligere andres og hvordan man skaber en god kontakt som bygger på gensidig tillid, mod og åbenhed. Der er så meget, der skal prøves af og forbedres, og det glæder jeg mig til at gøre i praksis.”

– Sofie Victoria Pii Barild, Cand. Soc. i Uddannelsesvidenskab
 

”Uddannelsen er ikke kun en uddannelse, men en rejse ind i sig selv, hvor forståelse og forløsning udvirker, at du bliver en 2.0 udgave af dig selv!

Det betyder meget for mig at udvikle mig hele tiden, og på Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab har jeg Big Time, fået anvendelig ny viden og opkvalificeret mine praksiskompetencer i direkte tråd med erhvervslivets behov og efterspørgsel.

Med forløbets vægt på at kende og kunne sig selv, som afgørende for kvaliteten af mine relations- og medledelses kompetencer, har det været både forløsende og styrkende via begreber som Væredygtig selvledelse® og Kognitiv dialogisk samskabelse – praksisnært at blive klog på, relationen mellem psykologisk og social kapital. At det, at integrere dialogisk tillidsskabende og formålsorienteret, forpligter den gensidige respekt og det kerneopgave-fokus, som gavner både individet, samarbejdsrelationerne og produktiviteten.  

Det har givet ahaoplevelser, at jeg hen over forløbets uger har fået styrket mine kommunikations- og relationskompetencer, hvilket jeg bl.a. tilskriver undervisers programsætning. For det første, at Tine Nyholm har valgt et pensum der, ud over den gængse grundbog, tilsammen er pensum, der matcher, hvad der rør sig i erhvervslivet. Kobler psykologfaglig viden om sind, psyke og trivsel med organisationer, gruppedynamik og samarbejdskultur.
Dernæst, det nærvær Tine som underviser selv praktisere, hvor hun er et psykologisk og relationelt udtryk for det, hun underviser os i. Som giver tillid og mod til at være i læring.

Det har været dejligt midt i Covid-19 forlængelse, at have mulighed for at gennemføre forløbet og kunne komme videre ved at benytte onlinemulighederne. Jeg ser frem til at forankre i mit arbejdsliv og liv i øvrigt, den kognitive kommunikation og coaching, og at indgå medledende i nye/flere fællesskaber.”

– Mette Herngaard, Kørende sælger

 

”Uddannelsesforløbet har i høj grad levet op til mine forventninger, og mere til ved Tine Nyholms faglige og menneskelige dybde og måde at engagere os alle på. Det betyder at jeg gennem uddannelsesforløbet har kunne relatere teori og praksis til mit eget faglige virke og hvordan jeg fremadrettet har fortsat udvikling og læring til gode.

Indsigten i vores menneskelige konstruktion har tydeliggjort, hvordan tanker kan spille os et puds eller ligefrem være i vejen for os. Med læring om og træning af kognitive redskaber er jeg blevet bevidst om, hvordan jeg har mulighed for at tilgå læring bevidst og konstruktivt og hermed få mulighed for at vokse. Det bevirker at mine faglige kompetencer bliver tydeligere for mig selv og andre.

Væredygtig selvledelse® har lært mig at jeg har et valg. Jeg har muligheden for bevidst at undre mig positivt og formålsorienteret, hvilket i praksis vil være en vind-vind situation for mig og mine samarbejdsrelationer, med mulighed for læring, vækst og glæde som resultat. Med andre ord har indsigten i det væredygtige lederskab, tydeliggjort at jeg har et medansvar for en lærende og givende dag, hvor vi med formålsorienteret dialog kan løfte hinanden og den givne opgave.

De største aha-oplevelser har for mig været forståelsen af, hvor vigtigt det er for et menneske, at tage medindflydelse i de fællesskaber, man er en del af. Samt indsigt i læringsprocesser med bevidstheden om at frustration og læring går hånd i hånd.

Dette uddannelsesforløb har med vægten på gensidig positiv forpligtelse, gjort teori og praktiske øvelser vedkommende for mig. Jeg har oplevet personlig værdi ved at deltage aktiv og en aktiveret lyst til at lære. Denne pædagogiske programsætning og at vi kunne gennemføre endskønt vi fra uge 3 af 6 overgik til online-undervisning, har betydet, at jeg har rykket mig fagligt og menneskeligt og er i gang med en læringsproces midt i al Corona-frustrationen. Det har styrket håb, mening og motivation.

Både som teoretisk viden og i praksis faciliteret af Tine, har positivt commitment været lærende og værdiskabende. Teoretisk med min personlige erhvervscase og i praksis ved mit eget engagement gennem uddannelsesforløbet er læringen blevet meget vedkommende.

Med de kognitive redskaber vil jeg herfra styrke min selvindsigt for at navigere formålsorienteret og tro mod egne værdier. Jeg ser frem til at forankre og bevare min lyst til læring og udvikling, fagligt såvel som menneskeligt.”

– Karina Bach-Lauritsen, Guldsmed
 

”Uddannelsen i Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab, har været 6 intense uger, hvor man går fra tvivl til begejstring og en gang til. Men ville ikke have været læringsrejsen foruden, og det er nemt at have tillid til Tine Nyholm fra første øjeblik. Hun er en sand læremester. Mest dedikeret menneske jeg længe har mødt og det smitter.

Energien og dynamikken der blev skabt mellem os på holdet, var utrolig berigende. Tine har en gave med at trylle og gøre hvert minut spændende og lærerigt. Mine egne oplevelser fra tidligere kurser ift. til dette er at det ofte føles monotont og firkantet. Men ikke på dette!

Fagligt og personligt var det lige dét, jeg havde brug for. Et frisk pust til at løfte mig mentalt, og et kærligt puf til at handle. Muliggjort gennem anvendelig ny viden og læring om kommunikation, psykologi, bevidsthed samt følelsesmæssig intelligens, elementer der alle er essentielle for alt i livet fra arbejde til børneopdragelse. Alt det jeg har lært, vil jeg proppe ind i alle livets kasser.

Væredygtig selvledelse® giver grobund til at være bevidst om, at vi alle er forskellige og opfatter forskelligt, hvilket er enormt relevant når jeg arbejder med mennesker.  Det har således været en ahaoplevelse at forstå, at hvis jeg vil ændre min virkelighed og med autenticitet øge kvaliteten af mine samarbejdsrelationer, så starter det med bevidstheden i mine tanker.”

– Monica Madsen, Stewardesse

 

”Jeg forventede at få ny input og blev i høj grad positivt begavet. Med ro i maven og stor selvsikkerhed kan jeg søge udfordringer i mit arbejdsliv jeg indtil nu bare har overvejet og ønsket mig. Jeg føler mig mere mental robust og klædt på til nye udfordringer.

 Væredygtig selvledelse® har lært mig at have ny opmærksomhed på egne tanker. Lært mig at identificere, hvornår indholdet af mine tanker arbejder med – eller imod mig. Jeg har fået bevidsthed om hvad jeg er for et menneske – og hvem jeg vil være. Hvordan mine omgivelser påvirkes af min væren og hvordan jeg tager ansvar der gavner såvel mig selv, som kvaliteten af mine relationer. 

Det har styrket mine relationskompetencer at jeg fremadrettet med ny indsigt og praksisnære metoder, kan indgå i relationer og arbejdsfællesskaber med nyt mod og forståelse for psykologiske mekanismer og mentale modeller. 

Det har været en aha-oplevelse at få øje på de hindringer, som jeg selv har skabt og som har begrænset min væren og mit liv. Identificere fastholdelse og få nye metoder og værktøjer til at begynde på frisættelse.

Læringsrejsen og modet til at blive i denne, tilskrives undervisers engagement og evne til at inspirere og ikke mindst positivt forpligte. Forløbets intensitet gav flere gange anledning til frustration – at Tine Nyholm, uanset ugedag og tidspunkt var tilgængelig ved behov, fik reguleret tvivl til tiltro og mod.

At forløbet kunne gennemføres, endskønt Covid-19 betød for mig både personlig, relationel og faglig opblomstring. Både i undervisningen og i studiegruppetræningen, blev vi forpligtet til at navigere dialogisk udviklende i træningen, gruppedynamik-dilemmaer og studieopgaverne. Hvilket befordrede og muliggjorde et fællesskab med tillid til ærlighed, debat og gensidig respekt.

Det mest værdiskabende har været at lære at vokse og gro indefra, i min nye væredygtighed, hvor jeg giver mig selv mulighed for at finde ro mentalt. At jeg med begyndende indre ro og tiltro, kan gå ud i verden og medlede og gøre mine budskaber og faglige forslag gældende.”

– Ulla Grønbjerg, Anlægsgartner

 
SE eksempler på hvad kursister der har gennemført deres 6 ugers erhvervsrettede akademi uddannelse ”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 31. august – 9. oktober 2020, udtaler:
 

“Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab har fuldt ud og mere end det, levet op til mine forventninger. Jeg er blevet bevidst om mit indre jeg og hvordan jeg skaber overensstemmelse mellem mine værdier og min adfærd. Jeg erfarer allerede i daglig praksis at min nye faglige bevidsthed styrker kvaliteten af mine relationer både hvad angår mit nye job som ungecoach og i privatlivet.

 Jeg valgte uddannelsen ved Commitment Lab, da jeg som nylig SAS-ansat stod i et karriereskifte og havde behov for anvendelig viden og læring, samt ønskede en opkvalificering der kunne kvalificere og styrke mine faglige kompetencer målrettet at arbejde med mennesker.   

 Med begrebet Væredygtig selvledelse® har jeg fået øjnene op for, hvor meget mere, det er muligt at tage ejerskab for og indflydelse over, når jeg starter med at være mig bevidst, og derfra har mulighed for at handle og agere bevidst. Det har således været en kæmpe aha-oplevelse at forstå værdien af at tænke før handling, og nu vide hvordan det praktisk er muligt at guide mig selv, og at guide og udviklende forpligte andre.   

Dette har klart styrket mine relationskompetencer som kollega og som coach. Som coach gør jeg mig fortjent til de unges tillid ved at møde dem fordomsfrit og lyttende, og at fremme selverkendelse og mod til ejerskab af egne mål, muliggøres når jeg dialogisk tilskynder den unge til at italesætte.  

 Forskellen på dette forløb og andre jeg tidligere har været på, er Tine Nyholms store ildsjæl og engagement i såvel det fælles læringsrum som i den enkelte kursist, hvor hun pædagogisk vedkommende får teori, pensum og modeller ned på flade fødder. Det har været og er enormt værdiskabende, hvordan læring kan frisætte og gøres relevant og anvendelig.”  

 – Christian Braun, Musiker, kunstner & unge coach   
 

”Forløbet Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab har i høj grad indfriet mine forventninger. Der var mange aha-oplevelser og brikker der faldt på plads i forhold til ledelse og væredygtighed. På det personlige plan var det meget udviklende og givende for det sted, jeg står i livet netop nu. Jeg føler at mange nye døre åbner sig…”

– Tine Salling, Koreograf og tidligere højskolelærer
 
 

”Forløbet Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab har indfriet mine forventninger 100 %. Jeg går stadig rundt og stiller undrende spørgsmål højt for mig selv, som da vi sad i de mange øvesituationer og skulle lære de kognitive principper og spørgeteknikker, for at fremme erkendelse hos fokuspersonen. Rørende var det, når dem, jeg coachede, reagerede med henholdsvis tårer og begejstring, når erkendelsen blev en realitet. Omvendt var det superhårdt at skulle koncentrere sig så meget og samtidig også selv reflektere, når det var mig, der blev coachet. Som ugerne gik, blev frustration dog afløst af begejstring, i takt med at resultaterne talte deres eget sprog lige for øjnene af os. Konflikthåndtering var det andet ben på uddannelsen, og her blev jeg meget overrasket over, hvor nemt det var at bruge dels samtaleskabelonerne og metoderne, udviklet af Tine Nyholm. Jeg vil aldrig mere stå tilbage for at tage initiativ til en formålsorienteret (svær) samtale og/eller give/modtage feedback, nu hvor jeg ved, hvordan jeg respektfuldt og dialogisk kan håndtere samtalen. De gruppeøvelser vi her lavede, var utrolig autentiske og lærerige.  

Jeg er blevet opkvalificeret i meget høj grad på flere parametre. Men mest af alt har jeg fundet modet til at bevæge mig i en ny retning og væk fra luftfart – den branche, som en stor del af min identitet ligger i – og som har dannet rammen om min karriere i ca. 30 år. Det er for tidligt at sige, hvorvidt jeg skaber mig en ny karriere i krydsfeltet inden for det social faglige og HR, som jeg ønsker – men det er i den retning, jeg målrettet går nu. 

Den viden og læring, som uddannelsen har givet mig, er guld værd ift. at blive faglig bevidst indefra-og-ud, som Tine siger – og hendes begreb og metode Væredygtig selvledelse® muliggør dette. 

Der har været flere aha-oplevelser, men den største var feedbackøvelserne, som gav utrolig stor læring om egne udviklings potentialer samt hvordan man enkelt og samarbejdsorienteret kan give andre feedback, herunder kritik, på en konstruktiv og respektfuld facon.  

Derudover kan nævnes glæden over at finde sammenhæng mellem de forskellige modeller og metoder og koble dem til praktisk væredygtighed.  Til forskel fra andre kurser jeg har været på, har det gjort en mærkbar forskel at Tine Nyholm er utrolig dedikeret og energifyldt, hvilket betyder, at energien holdes oppe hele tiden. Vi var 10 meget forskellige personer på holdet, hvilket i studiesamarbejdet i sig selv, styrkede mine relationskompetencer i at tage ejerskab for at indgå respektfuldt udviklende i. Hvor langt vi hver især nåede at udvikle os, både individuelt og som gruppe, muliggjordes både ved Tines utrættelige tilskyndelse til at vi lærende forpligtede os til at engagere os i læringsrejsen medledende og meningsforhandlende, og at hun har været til rådighed for sparring og mentoring hver eneste dag, når behov opstod.”

– Helen Poulton, Ground Operations Koordinator Luftfart / pt mellem jobs
 

”Uddannelsen Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab har overgået mine forventninger! Hvilket betyder at jeg er blevet klogere på det menneskelig plan, som gavner i både mine faglige og politiske samarbejder, og mine sociale relationer i øvrigt.

Jeg oplever, at jeg har fået åbnet nye døre og muligheder gennem psykologfaglig indsigt og viden om eksempelvis, hvordan bevæggrunde ligger til grund for adfærd eller mangel på samme – qua min naturlige udadvendthed og mine jobs er jeg vant til at være nysgerrig og god til mennesker – nu er jeg blevet bevidst om, hvad det er jeg gør rigtigt og har fået sprog til at ordsætte reflekteret.  Fået praktiske metoder til at lytte bagom og til positivt at forpligte holdning og handling.  

Jeg mener selv, at mit nærvær i mødet med borgere og mennesket i sociale relationer er blevet mere åbent, med armene nede langs kroppen fordi jeg nu føler mig bedre klædt på til konflikthåndtering, debat og diskussion.  

Væredygtig selvledelse® har givet indsigt i, hvordan jeg opnår den selverkendelse, der fremmer dialog og tålmodighed til at være lyttende og mere spørgende. Dette, og den kognitiv dialog, der taler til og med både hjerne og hjerte, har i praksis styrket mine relationskompetencer i de forskellige kredse og sociale miljøer jeg indgår i.

Fra første forventningsafstemmende telefonsamtale til hen over forløbets seks uger, har det været en aha-oplevelse at møde og samarbejde med Tine Nyholm. Tine solgte mig og tre af mine kollegaer forløbet, med hendes passion og interesse i at høre om vores situation som varslings opsagte i SAS. Som lovet har forløbet været top intenst, men hele tiden programsat og guidet på en sådan måde at teori og begreber kommer ned på flade fødder. Vi har været træt en ny måde hen over forløbet, fordi vi blev lærende forpligtet og det stof og de indsigter vi fik, havde personlig relevans og betydning.

Den mundtlige afsluttende eksamen var også en Aha-oplevelse, både fordi vi individuelt blev belønnet med gode karakterer, da vægten på akademistudiet er fokuseret på den praktiske del, og fordi vi præsenterede vores analyser og nye indsigter autentisk – sagde hvad jeg og vi føler og tænker med kobling til vores tidligere og nuværende organisatoriske virke. Og for min part, runde af med at perspektivere, hvordan det at være åben for læring, er ydmyghed som styrke 🙂

 Til forskel fra andre kurser jeg har været på, har dette været intensivt, medledende og fyldestgørende. Udslagsgivende for det store udbytte har været den programsatte og guidede studiegruppe træning, hvor man hen over seks uger fik rig mulighed for at prøve sig selv af og erfare værdien af de forskellige værktøjer til coachende kommunikation. Mest lærende og værdiskabende har hermed klart været koblingen mellem teori og anvendelse med primær vægt på praksis og brug – og der igennem at forstå hvordan hoved og krop hænger sammen, som afgørende for mening, commitment og handlekraft.  

Jeg ser frem til at skærpe mit daglige virke og via støttende og coachende engagement at invitere til samhørighed kendetegnet ved gensidig respekt og interesse, der muliggør udviklende fællesskaber.”

– Paw Karslund, Lokalpolitiker i DF  
 
 

SE eksempler på hvad kursister der på trods af COVID-19, gennemført deres 6 ugers erhvervsrettede akademi uddannelse”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 13. maj – 25. juni 2020, udtaler:
 

”Uddannelsesforløbet Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab har i den grad indfriet mine forventninger – og mere til! Jeg gik ind i forløbet med tanke på at få mine ECTS-points og værktøjer til at komme i gang med at coache. Det jeg ikke havde regnet med, var den personlige rejse jeg gik igennem. Det at træne kognitive coaching sessions og at blive coachet, har skabt en enorm selvindsigt og sat nyt perspektiv på det meste. En anden grund til at forventningerne er indfriet er, ud over høj faglig undervisning, at Tine Nyholm har stået til rådighed ift. sparring, gode råd og hvad der ellers har været behov for, langt ud over de timer hun “skal” undervise. Dette har givet en helhedsoplevelse, langt over forventning. Det har betydet at jeg har kommet ud med en dybere forståelse for mig selv, at jeg føler mig klædt på til at gå til arbejdsmarkedet med nyt perspektiv og at uddannelsesforløbet blev afsluttet med højeste karakter! 

Det jeg har lært om den menneskelige psyke og om samarbejde mellem mennesker i organisationer, kan i høj grad bruges i både ansættelser, i ejerleder samarbejde (musik-grupper for mit vedkomne) og vil kunne bruges til at starte selvstændig coaching virksomhed. 

Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg selv kan være en del af, både personligt og professionelt. Jeg har under forløbet, sat gang i at ændre på relationer der ikke fungerer – både i personlige og i samarbejds- relationer. Dette er noget jeg kommer til at være bevidst om, også i mine professionelle samarbejder fremadrettet.

Den største aha-oplevelse har helt klart været dét at blive bevidst, om min egen rolle i mine relationer. Det at jeg altid har sørget for at mine nærmeste har været ok, før jeg har taget hånd om mig selv. Dette har været enormt befriende at erkende, da det tidligere er gået ud over egen velvære, som til tider har været opslidende. Dette er jeg blevet meget bevidst om at arbejde med.

At forløbet blev gennemført endskønt Covid-19 krisen, har betydet at jeg i stedet for at have været gået i stå i perioden, har været i et enormt givende uddannelsesforløb, som kan gavne min fremtidige karriere. Også at jeg i stedet for at potentielt kunne komme i stresstilstand over manglende meningsfuldhed, har fået stor viden om det samme og har udviklet mig personligt. Det har betydet så ufatteligt meget!

Mest lærende og værdiskabende har været såvel den faglige viden om kognitiv dialog og coaching. Den store selvindsigt jeg har fået og bevidsthed om Væredygtig selvledelse®. Det er noget jeg vil bruge i alle aspekter fremadrettet, personligt som professionelt.

Jeg ser frem til at kunne være i samarbejdsrelationer og i ansættelser, og samtidig kunne se mig selv i øjnene, samt at kunne skabe bevidsthed og erkendelse omkring mig. Jeg ser også frem til at kunne benytte denne viden og indsigt i egen coaching praksis.”

– Sebastian Sandstrøm, Musiker
 

”At tage Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab midt i Corona krisen, gav indsigt i at vi kan meget mere end vi tror. Jeg er taknemmelig over at jeg greb chancen nu og ikke ventede. Det holdt hjulene i gang. Hele forløbet har hver dag beriget én med værdiskabende læring og redskaber, som allerede fra dag ét er indtrådt i min hverdag udbytterigt, såvel i erhvervslivet som i privatlivet.

Jeg har fået en opkvalificering, indefra-og-ud, som vil gavne min karriere resten af livet, da forløbet har givet væredygtighed på alle måder og niveauer. Egenskaben i at lede og medlede på et professionelt og menneskeligt plan med bedst muligt udbytte og tilfredshed for alle parter er yderst vigtig i min karriere.

Væredygtig selvledelse® betyder for mig at jeg aldrig, kommer til at slippe min egen hånd igen. Jeg vil fremover være formåls- og forretningsorienteret samt stille åbne og undrende spørgsmål indtil en positiv forpligtende aftale indgås. Dette vil bidrage til et konstruktivt og udbytterigt samarbejde.

Det har været en aha-oplevelse at forstå, hvordan begrebet væredygtig i alle sammenhænge er altafgørende, men desværre er vejen dertil rigtig ofte undervurderet, selvom det at trives og trives meningsfuldt i samarbejdet efterlyses mange steder. Der findes mange ”blå elefanter” derude og kunsten er at spørge undrende ind, til vi alle forstår, hvilken elefant der formålsorienteret bør være i fokus. Livet er simpelt, men vi gør det mere kompliceret, fordi vi forholder os til det, der er inde i eget hoved, hvilket 95% af tiden sker automatisk. Konstruktivt feedback med respekt er kernen til langt mere end man lige tror – ikke mindst et reflekteret samarbejde og personlig integritet.

Med dét engagement, den medmenneskelighed, psykologisk viden og vigtighed underviseren tilegner forløbet, kan dette ikke sammenlignes med andre uddannelser/forløb. Dette forløb er livsændrende og ikke bare point på uddannelsesbeviset. 

Jeg er opsat på at bevare mig væredygtig og stoler på processen, for jeg har set og oplevet at det virker!”

– Tanja Christensen, Iværksætter
 

”Jeg er i forvejen akademisk uddannet, men har efter henholdsvis stressforløb og barsel følt mig meget langt fra arbejdsmarkedet og meget lidt i stand til både at stole på egne kompetencer og at få dem i spil i min jobsøgning. Under forløbet her, har jeg både fået mere klarhed om mig selv og mine kompetencer, og det er også blevet klart for mig, at netop værktøjerne i kognitiv coaching samt forståelse for konflikthåndtering, vigtigheden af psykologisk sundhed osv. i organisationer, har været den faglige nøgle, jeg har oplevet at mangle indtil nu. For første gang i meget lang tid ser jeg meget positivt på mine karrieremæssige fremtidsudsigter.

Jeg tager særligt det med mig, at Væredygtig selvledelse® går forud for alt andet; om man ønsker at være nærværende i nuet og kunne tænke og møde andre både empatisk og rationelt formålsorienteret, og jeg har fået konkret viden og værktøjer, der styrker den faglighed, jeg allerede havde, bl.a. ift. antropologisk praksis. Jeg har fået en øget selvtillid ift. min faglighed, som jeg virkelig oplevede, kom i spil under forløbet, og kom både mig selv og andre på holdet til gavn, hvilket var en for mig vigtig og styrkende oplevelse.

Det har klart styrket mine relationskompetencer at lære at være mit indre bevidst og udtrykke mig autentisk – fordi mine input og behov både er vigtige i sig selv, men også fordi, jeg ved positivt at forpligte andre til at tage mig alvorligt også er kulturbærer for at andre gør det samme for sig selv.

Aha-oplevelserne har været mange. Jeg er især blevet klar over netop mine styrker som menneske, når jeg er mig selv. Jeg har følt mig så set, mødt, forstået, respekteret og holdt af, som den, jeg også selv mener at jeg er indeni, og det har så kæmpe stor værdi for mig. Så den helt store aha-oplevelse har været forankringen af en autentisk væremåde (som jeg hidtil intellektuelt har forstået, og har forsøgt at praktisere, men ofte ikke er lykkedes helt med) og dennes effekt – og at se det samme ske for mine medstuderende, OG sidst men ikke mindst at være vidne til, hvad det muliggør af frugtbart gruppesamarbejde og sammenhold, når man er så autentiske og respektfulde overfor hinanden.
En anden vigtig aha-oplevelse har været at indse den grad af konflikt og kompleksitet og kaos, jeg befandt mig i op til mit stressforløb, og det at jeg både har erkendt og taget ansvar for min andel i det hele og også har kunnet se og give slip på alt det, der ikke var under min kontrol, har været meget forløsende.  

Jeg ser dette forløb som ligeså meget et udviklings- som et uddannelsesforløb – med vægt på at dette på ingen måde går ud over det faglige indhold; tvært imod har det, at undervisningen har været så vedkommende, praksisnær og med personlig udvikling som helt centralt element gjort, at det faglige har givet så meget mere mening hele vejen igennem, og vi alle har været sultne efter hver eneste bid af viden, og efter at bruge den med det samme.
Her kan det heller ikke på nogen måde undervurderes, hvor altafgørende betydning det har, at det er netop Tine Nyholm, der er underviseren. Aldrig har jeg mødt en så karismatisk, entusiastisk, indlevende og nærværende underviser. Det stråler ud af Tine Nyholm, at hun elsker sit fag, har fagligheden på rygraden, og at hun holder af, respekterer og tager ansvar for at hendes elever har det godt, er med hele vejen, og får det fulde udbytte. At vi blev så maksimalt udfordret, i gensidig tillid, blandet med det ekstra menneskelige nærvær fra underviseren, gav en ultimativ lærings- og værdioplevelse, som jeg i mine mange år som studerende ikke tilnærmelsesvist har mødt noget andet sted.

Mest lærende og værdiskabende har det, som indledningsvist nævnt, været at lære Væredygtig selvledelse® centreret først og fremmest i løbende at få indsigt i egne indre dialoger, følelser, kroppens tilstand og adfærd og med viden om, at jeg selv har og kan tage ansvaret for at ændre på mine tanker og min adfærd, og møde andre med 100% autenticitet og (+selv)respekt. Dette har og får altafgørende betydning for mit liv herfra.

Jeg vil forankre mine indsigter ved at praktisere og være kulturbærer for væredygtighed i alle forhold. Konkret vil jeg møde op autentisk og med bevidsthed om at møde udfordringer og konflikter modigt, respektfuldt, empatisk og formålsorienteret, uden at slippe min egen hånd.”  

– Vibeke Skjødt Hass, Cand. Mag. I Anvendt Kulturanalyse  
 

”Det har været en aha-oplevelse at det er så spændende og givende at lære at lære, ”jeg elsker det”, hver gang noget er faldet på plads, og nyt kan lægges til. Var i tvivl om niveauet var for højt til min faglighed, men måden læringsrejsen er bygget op på, gjorde det muligt for mig at følge med, ved at være forberedt, lyttende og aktiv deltagende.

 Den sparring Tine Nyholm, du giver, er så meget udover det sædvanlige. At blive SET som menneske. For derefter at turde yde optimalt. At forløbet blev gennemført endskønt Corona, og vekslede mellem fremmøde- og fjern undervisning, har været genialt, da jeg har lært at arbejde i Microsoft Teams samt Power Point.

 Organisatorisk, har det været lærende og værdiskabende at forstå samspillet mellem psykologisk sundhed, strategisk commitment og social kapital. Hvordan den psykologisk tryghed, muliggør at tage ansvar for det jeg har lært, og at bruge min viden aktivt.

 Jeg glæder mig til at tage min nye viden i brug og forankre Væredygtig selvledelse® i min hverdag, som vil gavne og optimere mine kompetencer, faglighed og relationer. Holde mig selv og mine omgivelser op på, at være nysgerrig på alt og alle for et konstruktivt og anerkendende fællesskab.” 

– Gitte Gadebusch, Rekvisitør/Dekoratør
 
 

SE eksempler på hvad kursister der på trods af COVID-19, gennemført deres 6 ugers erhvervsrettede akademi uddannelse”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 2. marts – 15. april 2020, udtaler:
 

”Uddannelsesforløbet Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab har i høj grad levet op til mine forventninger. Det betyder, at jeg kan arbejde målrettet videre i forhold til min målsætning om at etablere mig som selvstændig coach/mentor.

Jeg har i høj grad fået anvendelig viden og læring, hvilket har stor betydning for mig idet jeg føler at min ”værktøjskasse” og kompetencer er blevet væsentlig forbedret. Det er ingen tvivl om at jeg forlader dette forløb med en endnu større indsigt og respekt for den følelsesmæssige intelligens og dens betydning i alle relations forhold og fremtidige dialoger og samarbejder med andre.

Det var en aha-oplevelse, hvordan den faglige planlagte læringsstruktur og pædagogiske tilrettelæggelse faktisk kulminerede som ”lovet” til sidst i forløbet. Til forskel fra andre kurser og forløb, har jeg ikke tidligere haft undervisere med Tine Nyholms passion for det faglige stof og evne til at formidle det videre.

Mest værdiskabende for mig, har været forankring af viden, omkring kognitiv læring og udviklingsmodeller, virkemetoder og anvendelse i praksis. Dernæst kommer viden om strategisk ledelse, som i kombination med ”nøglen” til at finde erkendelse over udvikling frem mod mulig mestring af strategisk ledelse, har givet mig den ”røde tråd” i hvordan jeg fremover vil arbejde med dette i professionelt regi.”

– Henrik Sewerin, Coach/mentor, tidl. Finansiel ledelse
 

”Med Væredygtig selvledelse® er jeg blevet klar over, hvordan at bevare kontakt til min integritet også når jeg skal meningsforhandle i modvind. Jeg har fået praktiske dialogredskaber til at kunne stå fast på værdien af mine bidrag, og til at formidle hvilken relevans de har organisatorisk.

At forløbet kunne gennemføres, på trods af Covid-19 krisen, gav større tiltro til at online-undervisning, -træning og coaching faktisk kan lade sig gøre med udbytte. Måske har vi deltagere også dannet et andet bånd, pga. restriktioner omkring social færden og den begrænset kontakt til familie og venner.   

Det har givet aha-oplevelser gennem litteraturen, øvelser og coaching at indse sammenhænge bag konflikter og uoverensstemmelser. Det har styrket mine faglige kompetencer væsentligt, at jeg med opkvalificeret relations- og kommunikationskompetencer nu vil mene, at jeg er blevet attraktiv for nye brancher og erhvervsområder.   

Forløbet var udfordrende psykologisk pga. intensitet og personlige overbevisninger der blev udfordret. Forløbets kobling mellem teori og praksis, med vægt på kursisternes egne erhvervscases førte til allersidst til en bredere forståelse af, hvordan forskellige systemer – psykologiske og systemiske – kan spille sammen, og føre til hhv. mistrivsel eller til ny læring.

Mest lærende og værdiskabende har været, hvordan kognitiv coaching kan få løs’net tankefælder op og frisætte energi. At kunne åbne op for at konflikter rummer muligheder, når disse bliver håndteret dialogisk.
Jeg vil gerne medvirke til at udbrede forståelsen for dette helhedsorienterede fokus og til at integrere den dialogiske kultur, der vil kunne gøre en forskel mht. stress på arbejdspladser. Stress er ikke bare et personligt anliggende, men også et ledelsesmæssigt og organisatorisk ansvar.”  

– Christian Bo, Cand.mag.
 

”Det har været værdifuldt at arbejde med teorier og metoder der støtter udviklingen af en positiv og anerkendende ledelsesstil og dermed støtter og imødekommer videnmedarbejderens behov for udvikling.

Mine relations-kompetencer som kollega/leder og coach er beriget med begreber, teorier og metoder der anvendes i den positive anerkendende og dialog fokuserede kommunikation godt støttet af Commitment Lab’s psykologiske tilgang til udvikling af organisationer. Det mest lærende og værdiskabende har været at erkende at det indimellem kan være godt at stoppe op og sige fra.

Det var en aha-oplevelse at arbejde med teorier og metoder der støtter og udvikler en anerkendende positiv forpligtende udvikling af både medarbejdere og ledere. Især Commitment Lab’s modeller, idet de gør det tydeligt hvor vigtigt det er at psykologien har en plads i al udvikling af mennesker og dermed organisationer, psykologisk, strategisk og socialt.  Modeller som de der er udviklet af Commitment Lab’s kommer hele vejen rundt, psykologisk, strategisk og socialt, og støtter dermed udviklingen af det nødvendige commitment fra medarbejdere og ledere der gør det muligt at opfylde strategien.     

Tine Nyholm/Commitment Lab underviser og formidler sit fag med stor passion og engagement.  Som studerende har jeg følt mig både båret og udfordret på samme tid. Båret fordi Tine med sin altid positive og anerkendende tilgang bringer det bedste frem i den studerende. Der er plads til de individuelle processer, herunder indsigt i egen adfærd og rolle; refleksion og erkendelse. Udfordret fordi tiden er knap. Undervisningens inddeling i undervisning, dialog og praktisk anvendelse/træning gør undervisningen relaterbart.

Det har haft stor værdi – da vi pga COVID-19 måtte overgå til fjernundervisning – at opleve en underviser og et studiehold der VILLE og GJORDE det muligt at lære og udvikles sammen trods ”en verden der var vendt på hovedet”.  At kunne passe et studie og fordybe sig i viden og læring om netop sammenhængen mellem vores tanker, følelser, krop og adfærd, og hvad det gør ved os som mennesker når vores hverdag forandres.”  

– Chalotte Emmelie Noell Pedersen, HR-konsulent
 
 
”Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab har i høj grad og mere til, levet op til mine forventninger, da jeg er blevet meget klogere på både mig selv, coaching og konflikthåndtering.

Jeg har fået masser af indsigts skabende aha-oplevelser. Kobling mellem teori og praksis samt ugentlig supervision og sparring fra Tine Nyholm har givet mig styrket selvindsigt i hvordan jeg kan handle mere hensigtsmæssigt i konflikter, både i forhold til forebyggelse og håndtering.

Jeg har lært at praktisere Væredygtig selvledelse® og at identificere, hvordan jeg bliver påvirket af konflikter, samt hvordan jeg stopper op og ser tingene mere objektivt end subjektivt – dette har styrket min faglige bevidsthed og vil styrke mine relationskompetencer herfra.    

I Tine Nyholm, har jeg oplevet en utrolig committed underviser der med stort engagement, har formidlet hendes viden og med sparring har skabt rum til læring og refleksion.

På grund af COVID-19 overgik vi to uger inde i forløbet til virtuel undervisning. Til at starte med var jeg skeptisk over for overgangen fra analog til digital undervisning. Men i kraft af en dynamisk og agil underviser, blev overgangen lettere end jeg havde troet, og efter ganske kort tid var det ”nye” undervisnings miljø etableret på bedste vis.”

 – Mimoun Ezzamouri, Pædagog
 

* Jeg er blevet mindet om vigtigheden af tankernes og følelsernes kraft og
de fælder, vi kan falde i. 

* At jeg kan blive bedre til at formidle behov og ideer, så mine budskaber
modtages, forstås og positivt, forpligter.

*Jeg er blevet bekræftet i, jeg et langt stykke hen ad vejen gjorde mange af
de  rigtige ting, – ud fra mine værdier, holdninger, empati og intuition.

* Jeg har fået tabt selvværd og selvtillid tilbage. Nu har jeg modellerne,
værktøjerne og metoderne til at støtte op om mine kompetencer og styrke
dem yderligere.

 – Corinna Fleury, Rådgiver, vejleder og coach
 

”Uddannelsesforløbet Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab har levet op til alle mine forventninger og mere til. Det betyder at jeg konkret, kan blive en endnu bedre leder, kollega og ikke mindst styrke min egen selvledelse.  

Nu kan jeg italesætte og synliggøre på hvilket fagligt grundlag, jeg i praksis bedriver ledelse og coaching. Igennem ny viden og forløbets vægt på træning og praksis, har jeg ved anvendelse af flere forskellige metoder og modeller fået begreber og sprog, hvor jeg tidligere har haft svært ved at sætte ord på, hvordan jeg har gjort det.

Det har været tankevækkende at blive bekendt med Væredygtig selvledelse® og forstå, at tanker er et valg og kan styres, og fremme positive handlinger. Jeg erfarer at dette har styrket både mig og mine relationskompetencer på flere niveauer og jeg bruger allerede de forskellige spørgeteknikker til venner og bekendte når vi bl.a. taler om Covid-19 og andre bekymringer.

Hele forløbet har været utrolig intensivt, og er blevet blæst tilbage af den energi og passion som Tine Nyholm som underviser har udvist for alle på holdet. 

Det er super forløsende at være kommet frisættende og kompetencegivende igennem. Jeg har haft mindre kriser undervejs, men med Tine Nyholms støtte, energi, gode humør og hendes store passion for at vi alle skulle lykkes på trods af Covid-19 krisen, gennemførte og bestod vi alle.”

– Jesper Betzer, Director Global Supply Chain
 

”Jeg har i alle mine arbejdsår forsøgt at bygge bro mellem chef/leder/medarbejder, men har ikke vidst hvordan det rigtig skulle gøres.  På dette uddannelsesforløb hos Commitment Lab, har jeg fået indsigt i koblingen mellem ledelse og medarbejder og fået virkningsfulde værktøjer til at bygge en solid bro, som muliggør respektfuld forventningsafstemning og dialog.   

Jeg tager især det med at bruge kognitive coaching modellerne til at skille tingene (tankerne) ad, så jeg med Væredygtig selvledelse® kan blive mere selvbevidst og huske på, at vi alle ser forskelligt på tingene, har hver vores ”Blå Elefant” (kort-over-verden). Denne bevidsthed og de praktiske kommunikations værktøjer vil få mit budskab mere klart ud.   

Der var mange AHA-oplevelser. Den største læring var nok at erkende jf. min egen erhvervscase, hvordan jeg har reageret i forskellige situationer, og hvor jeg spændte ben for mig selv. At jeg selv var med til at fastholde uoverensstemmelser ved at være kapret af både egne og andres tankefælder. Indse, hvor meget dette kan påvirke, både positivt og negativt – samt, hvordan jeg kan reagere mere konstruktivt både arbejdsmæssigt og personligt i fremtiden. Forstå at dette starter med både at turde indse og identificere, og at huske at også ledelsens virke udspringer af deres kort-over-verden – denne psykologfaglige indsigt, vil styrke mig i at forholde mig dialogisk og formålsorienteret, som vil muliggøre klarhed over problemer og bedre forventningsafstemning.

Til forskel fra andre forløbet jeg har været på, var dette meget mere intenst på den gode måde. Det har været så fedt at vi hver især, som jeg har oplevet det, – vi går herfra med hver vores pose guld / at vi hver især har fået noget helt personligt med os. Hvilket underviseren har en stor del af æren i.

At uddannelsen blev gennemført, på trods af COVID-19, har betydet rigtig meget, for selvom jeg har kæmpet lidt med at ”lande” i at få en ny hverdag i Corona og være 100% på under forløbet. Så føler jeg mig nu langt stærkere end før. Fordi jeg har kunnet gøre begge ting samtidig. Og jeg kan virkelig mærke, at jeg havde brug for ovenstående aha-oplevelser og medvind. Så dybt taknemlig.”

– Sarah Friis Olesen, Customer service coordinator
  

“Coaching og konflikthåndtering hos Tine Nyholm er usammenlignelig med alle andre kurser/ uddannelser. Jeg har aldrig oplevet en lærer, som er så passioneret og som kan levere budskabet på så ærlig og troværdig vis og med så høj faglighed. Tine Nyholm er på alle måder en ener.
Uddannelsen har indeholdt mange øvelser og Tine har været meget synlig i alle processer, hun har stillet sig selv til rådighed, på en måde som ikke kan beskrives, også de dage, hvor der var selvstudie, der indkaldte hun til morgenmøde (virtuelt) for at ønske os en god studiedag og for at høre, om der var spørgsmål til pensum. Vi har altid kunne få kontakt til Tine enten på telefon eller mail. Hun har været der mere end 100% !

Det har betydet alt for mig at kunne færdiggøre denne uddannelse, trods Covid-19. Under uddannelsen har jeg kunnet lukke Covid-19 ude af mit system. Jeg er blevet fyldt med glæde og lærdom, blevet mentalt og optimalt frustreret, så mine tanker har været fyldt i et fag-flow. Jeg har følt mig committed til uddannelse og der har ikke været plads til andet, det skylder jeg, Tine, en stor tak for.

Jeg er blevet klædt på til at kunne tilgå enhver konflikt på en konstruktiv og proaktiv måde. At jeg kan være tro mod mig selv, og at det er okay at sige til og fra. Det har været et intensivt forløb og jeg er blevet mentalt udfordret og optimalt frustreret på den fede måde. Ville aldrig have været foruden. Tine Nyholm har vist mig vejen til at blive en bedre udgave af mig selv.

Jeg har fået dialogiske værktøjer/modeller til at kunne stille åbne og undrende spørgsmål. Jeg har fået indsigt i, at jeg skal videreudvikle og uddanne mig og ikke bare nøjes. Jeg vil fremad være positiv forpligtende og formålsorienteret og tilgå konflikter i stedet for at forsøge at undgå dem.

Det har været en ”aha-oplevelse” at forstå sammenhængen mellem konflikttyper og kultur og at erkende, hvordan jeg fremover kan tilgå disse handlekompetent. At jeg kan bruge min evne til følelsesmæssig egen kontakt. Kan regulere min adfærd og have kontrol over tanker og følelser. Hvordan, at være undrende samtidig med at være løsningsorienteret.

Konflikthåndteringen har været meget lærerig, men må sige, at Væredygtig selvledelse® har været det mest værdiskabende og jeg vil altid have min Væredygtig selvledelse med mig i fremtiden, det er mit nye jeg og ville ALDRIG have været det foruden.
Jeg er således blevet bevidst om at bruge min vilje, til at tænke kritisk og konstruktivt over indholdet i min egen indre dialog og håndtere muligheder løsnings- og formålsorienteret. Jeg oplever at dette, har styrket både mit selvværd og mine relationskompetencer. Tak endnu engang til Tine, for at have bevidstgjort det, for mig.”

– Vibeke Tams, Social-og sundhedsassistent 
 
 

SE eksempler på hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelses orienteret akademi uddannelse”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 25. november 2019 – 8. januar 2020, udtaler:
 

”Uddannelsesforløbet i Coaching og Konflikthåndtering hos Commitment Lab kan varmt anbefales. Med Tine Nyholm som underviser, får man en 100% committed lærerinde, med enorm viden og erfaring inden for sit felt. Tine Nyholm har stor empati og vil det bedste for sine studenter, og det mærkes fra første møde. Uddannelsen er sammensat så du kommer til at positivt forpligte dig til læring og udvikling.

Personligt er jeg gennem uddannelsesforløbet vokset fagligt og personligt, og den læring omkring Coaching og konflikthåndtering samt dialogisk kommunikation i organisationen jeg har opnået, vil følge mig både personligt og fagligt herfra. Således ser jeg – med styrket faglig bevidsthed, fornyet indre ro og virkningsfulde værktøjer – frem til at forankre mine opkvalificerende relations- & ledelseskompetencer i daglig praksis.”

– Rico Warman, Privat Assurandør
 

”Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab har været 6 ugers fantastisk og lærerig uddannelse. Med Tine Nyholm ved roret, har jeg været på en rejse for krop, sjæl og sind i luksusklasse. Man føler sig tryg ved Tine fra første møde og Tine´s passion og indlevelse for ens tilstedeværelse, indlevelse og læring findes ikke bedre. Mit udbytte er enormt. Jeg har fået en viden, som har opkvalificeret mig på alle punkter, også som menneske og det vil gavne min fremtidige karriere og mit liv som helhed.

I forhold til at man via relationer formes som menneske, har eksempelvis begreberne Væredygtig selvledelse® og Væredygtig ledelse® givet nye indsigter i, hvordan vi bygger bro mellem mennesker/ hvordan jeg via dialogisk nærvær, fremmer refleksion og erkendelse, anerkendende mellem mig selv som leder og mine kollegaer.

Ønsker du uddannelse med høj faglighed og troværdigt nærvær med liv og sjæl, kan jeg bekræfte at Tine Nyholm har været en fremragende kaptajn på et væredygtigt og bæredygtigt skib, som har ført mig gennem en læringsrejse, hvor jeg er blevet udfordret gradvis og styrkende igennem hele rejsen. Jeg ser frem til at forankre mine nye kompetencer fremadrettet!”

– Jimmy Klitgaard, Teamleder

 

”Uddannelsesforløbet Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab kan helt klart anbefales, fordi det har en kæmpe virkning, er meningsfuldt – og vil skabe værdi og udvikling for alle, der arbejder med mennesker.

Jeg har opnået stor personlig udvikling, samt fået bred anvendelig viden og værktøjer inden for området. F.eks., har jeg fået en langt større forståelse for vigtigheden af at kunne reflektere sin selvforståelse bevidst og udviklende, hvilket har styrket både min selvindsigt og min faglige bevidsthed. Noget af det mest lærende og værdiskabende har været, at lære at håndtere konflikter på en positiv og værdifuld måde. Kompetencegivende har jeg fået opkvalificeret mine faglige kompetencer i kognitiv coaching og konflikthåndtering i direkte tråd med arbejdsmarkedets efterspørgsel og behov.

Hele læringsforløbet har været en aha-oplevelse. Det har været en øjenåbner at få indsigt i, hvilke tankefælder der kan kapre og fastholde uhensigtsmæssigt, og hvad jeg har haft til gode at lære i mit liv. Medvirkende til at jeg blev og forblev motiveret til at gennemføre uddannelsesforløbet, er Tine Nyholm’s store faglighed, og Tines tiltro til én og hendes enorme opbakning til hendes kursister.” 

– Hanadi Faour, Coaching og konflikthåndtering (AU) og tolk
 

”Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab har i høj grad indfriet mine forventninger. Dette betyder at jeg nu er mere handlekraftigt klædt på til at håndtere enhver konflikt i en væredygtig, coachende og mere proaktiv tilgang. 

Især den kognitive coachende tilgang med undrer spørgsmål har opkvalificeret mine kompetencer og vil helt sikkert gavne min karriere. Via begrebet Væredygtig selvledelse® tager jeg det at være aktivt og refleksiv lyttende til mig. Min faglige bevidsthed er herigennem blevet øget i forhold til erkendelse af at dialogisk samskabelse, er vejen frem for mig. Jeg erfarer, at jeg er blevet mere til stede og lyttende i min kommunikative kompetencer.    

Forskellen på dette uddannelsesforløb og tidligere jeg har været på, har været højere faglig og committed tilgang fra undervisers side til at lære fra sig og med reelt ønske om udvikling hos mig som studerende.”

– René Anker Poulsen, Socialpædagog

 

”Jeg fik øje på Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab på internettet. Forventningerne var derfor høje fra starten, og efter endt uddannelsesforløb kan jeg bevidne, at Commitment Lab indfriede alle mine forventninger omkring brugervenlige værktøjer og modeller til fuldt udbytterig og anvendelig coaching, ledelse og samarbejde.

Commitment Lab har med en professionel undervisning bidraget til en lærerig viden indenfor Kognitiv Coaching og konflikthåndtering, og jeg oplever at min krop og mit sind, er blevet et redskab til at være kulturbærer, en beneficeret kollega som kan understøtte trivsel og bidrage som mediator til eventuelle konfliktløsninger. Min faglighed har fået et løft, og rygsækken er fyldt op med anvendelige værktøjer som fremadrettet vil kunne bidrage til min karriere i form af en mere fyldestgørende navigering på alle niveauer i en virksomhed.  

At stifte bekendtskab med begrebet Væredygtig selvledelse® har gjort mig i stand til at reflektere over mine egne paradigmer for selvledelse, hvilket eksempelvis har givet mig selvindsigt til at kunne sige fra og til med større tålmodighed og omtanke. 

Det er blevet muligt for mig at finjustere mine relationskompetencer som kollega, og samtidig sikre at jeg fremadrettet vil kunne arbejde ud fra det personlige lederskab, som efterspørges i dag hos virksomhederne. Med vægt på at varetage det fælles behov er jeg nu blevet afklaret og opkvalificeret konkret i, hvordan i praksis at skabe sunde og konstruktive relationer som tager hånd om både ledelse og kollegaer.”

 Hüsniye Metinoglu, Konsulent

 

”Uddannelsesforløbet Coaching og konflikthåndtering ved Tine Nyholm, har udvidet min mentale horisont og jeg har nu en unik værktøjskasse at bruge til dialogisk relations- og udviklingsarbejde, både i og udenfor erhvervslivet. Jeg er blevet mere groundet og forholder mig bedre til både mig selv og andre gennem brug af Væredygtig selvledelse® 

Har aldrig oplevet en mere belæst og committed lærer. Tine’s kundskab, udstråling og commitment guidede vejen frem og anviste, hvor vigtigt og centralt dette er i en brændende udviklingsproces, hvor flest mulig skal med, selv om der er forskellige forudsætninger. Deltagere med vidt forskellige baggrunde og brancher blev forpligtet lærende til det fælles formål og alle gennemførte trods det, denne kompetencegivende uddannelse.”

– Tomas Lulla, Senior Asset Manager
 

”Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab har i dén grad indfriet mine forventninger og meget mere. Jeg havde på ingen måde forventet så intensivt et forløb, med så meget læring og dybde. Jeg var maximalt frustreret flere gange, og det har været en følelsesmæssig rutsjetur der ikke kan beskrives. Det betyder for mig, at jeg har fået nogle fantastiske redskaber og værktøjer til at fremme respektfuld dialog, og jeg har ingen undskyldning for ikke at være den bedste udgave af mig selv nu. Jeg vil i samme omfang nævne Tine Nyholm, som virkelig lagde meget energi, passion, og hjerte i hele forløbet. Man kunne virkelig mærke hvor meget hun brænder for det her, og hendes stærke personlighed står som en stærk skygge i hele forløbet. Hun er ekstrem god til at fange elever som er frustreret, kede, eller fortvivlet, og med nogle få ord og et smil, får hun én til at tro på tingene igen.

Via Væredygtig selvledelse® har jeg fået større forståelse for selvindsigt og dens betydning for ens egen lykke. At kunne acceptere den person man er, og hvordan at arbejde med sine fejl og mangler er en kæmpe gave. Med opkvalificerede kompetencer i at coache og guide erkendelse og personlig udvikling, ser jeg frem til at lære fra mig i mit fremtidige arbejde med unge.

Jeg har fået flere ”aha oplevelser”. Den første, var i forhold til de åbne undrer spørgsmål. Det bevægede mig meget at jeg i alle disse år ikke havde den viden, som lå lige foran mig. Alle burde lære i folkeskolen, hvordan man bruger ”hvordan, hvor, hvorledes, hvorvidt, hvad osv” i en dialog, da jeg er overbevist om at jeg ikke er den eneste, som har manglet den viden i mit liv. Vi kender alle sammen de ord, men de fleste af os ved ikke hvordan man bruger dem rigtigt. J 2) aha, var nok hvor mange tankefælder vi alle sammen går rundt og har, eller skal man sige er fanget af, og hvor meget dette hæmmer vores udvikling og humør. 3) aha, var da jeg forstod den kognitive coaching model, og fik den første succes med anvendelse. Først dér, fandt jeg ud af, hvor god den egentligt er og fik svar på hvorfor det ofte tager lang tid med en coaching sessionJ 4) aha, var nok efter eksamen, og hvordan jeg kunne se hvad Tine hele tiden havde sagt, det med at have tillid til processen, og acceptere sine frustrationer og tage det som læring. Det gik op for mig at processen er lavet til at frustrere os, og til at give os maximalt læring, og samtidig gav det mig forståelsen af hvor vigtig ens eget engagement betyder. Helt generelt, har det givet mig aha-oplevelser, hvor nyttige og brugbare de forskellige dialogmodeller er.”

– Nouah Levin Louiie Bendtsen, Kognitiv Coach, tidligere Kok og køkkenchef
 

”Uddannelsen i Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab, har betydet så meget for mig! Det har været en personlig rejse med masser refleksion og træning i at kunne navigere positivt og samtidig kunne sige til og fra på en respektfuld formålsorienteret måde.

Forløbets faglige vægt på koblingen mellem det psykologiske og organisatoriske, har givet mig indsigt i hvilken karriere retning jeg vil gå. At det menneskelige betyder så meget for mig, og oplevelsen af at kunne gøre en forskel for andre, er for mig altafgørende.

Væredygtig selvledelse® at kunne sige til og fra, bevidst og udviklende! Jeg kan lige høre Tine Nyholm sige det, og jeg tror det sidder fast til den dag jeg ikke er her mere.  At mestre dette i hverdagen, har styrket mine relationer på den måde, at jeg har lært at tingene går begge veje, og at jeg ikke bare skal bukke nakken. Jeg står oprejst lige nu og føler at ingen kan vælte mig – fordi jeg har fået ryddet op i mit liv og relationer – respektfuldt.

Hele forløbet var en aha oplevelse! Perfekt programsat vekslende mellem teori og praksis med fokus på træning, anvendelse og refleksion! Undervisningen var super fed! Tine er fantastisk! Eksamen havde en tillidsfuld atmosfære og jeg oplever nu at jeg kan lægge låg på problemstillingen i min erhvervscase, og komme udviklende videre.”

– Marlene Blicher Thomasen, Coach og mentor, tidligere Kontor i offentlig administration 
 

SE eksempler på hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelses orienteret akademi uddannelse”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 26. august – 4. oktober 2019, udtaler:
 
 
”Forløbet Coaching og Konflikthåndtering ved Commitment Lab har givet mig øget indsigt i og forståelse for værdien af at kunne lede sig selv væredygtigt i både et fagligt og i et personligt perspektiv. Jeg har fået en solid viden om og forståelse af dynamikker og processer på enhver arbejdsplads, vigtigheden og værdien af god ledelse og konkrete redskaber til at styrke faglige relationer og konflikter samt sikre optimal trivsel for mig selv og andre på en arbejdsplads. Desuden har jeg opnået en større forståelse af mig selv og egne handlemønstre og redskaber til at opnå større selvindsigt og redskaber til at arbejde med denne. Forløbet er intenst og krævende på den gode måde og udfordrer en til faglig læring og personlig udvikling.”

Trine Østby, Lærer
 

”Mit forløb hos Commitment Lab har betydet at jeg har kunnet analysere og give større mening og forståelse for konfliktsituationen i min egen casestory fra tidligere jobsituation. Jeg ser alle de modeller og værktøjer jeg har fået på uddannelsen som meget anvendelige i forhold til min videre karriere. 

Jeg vil fremover ikke være så tilbageholden med at foreslå ændringer i en virksomhed og stå fast ved egne holdninger og målsætninger. Jeg kan derfor stå mere fast i mig selv og vide at min stemme har en vedrørende relevans i forhold til en virksomheds retning.

Som leder har uddannelsen givet mig styrke til at tro på at jeg kan lede andre på en følelsesmæssig intelligent måde og i højere grad være tro mod mine egne drømme og mål. Som kollega vil jeg fremover være mere bevidst om at bruge strategier til at styrke meningsfulde relationer i langt højere grad.

Min AHA-oplevelse i forløbet har været at blive bevidst, omkring de åbne undre-spørgsmål. Samt at blive bedre til at give udtryk for mit commitment i forhold til virksomhedens øverste mål.

Denne uddannelse har skilt sig ud fra uddannelsesforløb jeg tidligere har været på, i den forstand at denne har været tæt komprimeret med læring – været programsat lærende.

Det mest lærende har været de obligatoriske undervisningsdage, hvor Tine Nyholm har undervist, samt hen over forløbet at gennemanalysere min egen case i forbindelse med eksamen. Jeg vil forankre mine nye indsiger og læring ved at bruge mine eksamensplancher som reminder. Lige som jeg vil bruge min uddannelsesmappe til at få overblik over mine mål og behov, og hvordan jeg optimalt får udtrykt dette i mit faglige virke. Jeg ser således frem til at erfare, at jeg får større gennemslagskraft!” 

Jeanette Pedersen, Værkstedsleder og coach  

 

”Uddannelsesforløbet har givet mig masse viden om konflikthåndtering og coachende metoder at anvende i praksis, så det var dejligt. Jeg har fået dialogiske værktøjer til at stille åbne undrende spørgsmål, som muliggør at guide og sparre til erkendelse og ejerskab.

Begrebet og metoden Væredygtig selvledelse® har gjort mig mere bevidst om mit eget ansvar og gjort mig opmærksom på, hvordan mit eget mindset kan arbejde med eller imod mig. Når jeg kobler denne psykologiske indsigt med brugen af kognitiv undrende dialog, vil jeg have mulighed for at fremme teamets forventningsafstemning og behovsafklaring.     

En AHA-oplevelse har været hvordan dét at blive konkrete sammen, på hvad formålet og visionen kræver, kan udvirke strategisk commitment, når indsatser, adfærd, ressourcer og aftaler konkretiseres specifikt og realiserbart (V.I.R.O.®)

Det har været en øjenåbner at lære, hvor afgørende ord er. At de ord jeg bruger, har en virkning og at det hermed er relevant at gøre mig klart, hvilke ord, sprog og kommunikation, der vil være mest gavnlig i forhold til behovet samt til at få mit budskab forstået og værdioplevet.”

Lone Hansen, Kosmetiker

 

”Udbyttet af denne intensive uddannelse har mere end indfriet mine forventninger. Det har været en STOR læringsproces, som har hævet mine kompetencer inden for coaching og konflikthåndtering, som jeg helt sikkert vil have stor nytte af i fremtiden.

Jeg er nu bevidst om, hvordan jeg proaktivt kan forholde mig til de konflikter som kan opstå, og hvilke værktøjer jeg anvender alt efter behov. Hvordan i hverdagen at anvende kognitiv coaching som dialogredskab og samtalekunst. 

Der har været flere AHA-oplevelser, som jeg erfarer, har styrket min faglige bevidsthed og mine relationskompetencer. Den største AHA-oplevelse er nok, at jeg bevidst begyndte at gøre brug af de modeller og værktøjer som er blevet tillært. At selvom jeg har haft svært ved at fatte en del af pensummet (det akademiske sprog), så er jeg nået i mål og har taget ejerskab. I denne proces har Væredygtig selvledelse® givet mig selvindsigt i min egen position/person, og givet mig begreb på, hvordan jeg løser konflikter med mig selv bevidst og udviklende.

Forskellen på dette uddannelsesforløb og andre jeg har været på, er det intensive fokus på LÆRING. At skulle mestre optimal frustration, som til tider var uoverskueligt, men programsat sådan at jeg opnåede indsigt og ejerskab både lærende og værdiskabende. Jeg ser frem til at forankre det lærte og holde fast i den positive progression som jeg har opnået.”

Bjarne Bille-Søe, Konsulent
 
 

SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelses orienteret akademi uddannelse”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog”(10 ECTS, AU-niveau) i perioden 15. maj – 28. juni 2019, udtaler:

 
”De færdigheder, som jeg har lært ved Tine Nyholm fra Commitment Lab, burde kaldes almen psykologisk dannelse og være obligatorisk pensum på samtlige læreanstalter. Uanset, hvor dygtige ingeniører, jurister eller håndværkere vi bliver, kan vi ikke lykkes, hvis ikke vi mestre at kunne lede os selv som mennesker. Ingen burde få lov til at være leder uden eksamen i dette fag.”

– Zaiga Strautmane, Selvstændig konsulent 

 

”Jeg har været utrolig glad for at deltage i dette uddannelsesforløb og har fra start til slut følt mig inspirereret både teoretisk, såvel som praktisk metodisk. Jeg tager nogen helt konkrete redskaber til mentaludvikling, udvikling af en væredygtig strategi og understøttelse af selvkørende teams med mig. Jeg er dybt taknemmelig for Tine Nyholms professionelle og hjertevarme guidning. Den viden vi blev præsenteret for, har været grundigt og konkret udarbejdet præcist til formålet at gøre os til nysgerrige og væredygtige professionelle coaches som projektledere. Med læring fra stærke teoretikere indenfor psykologien og skarpe strategiske teoretikere, med baggrund i den praktiske udførelse har jeg opnået en læring, som jeg kan tage direkte i brug i mit nuværende arbejde og som helt sikkert baner vejen for den fremtidige retning af min karriere, henimod udbredelse af Væredygtig ledelse®. 

At have en stor viden indenfor metode til selvindsigt og forståelse for hvad der begrænser og beriger sindet, er en kæmpe fordel i arbejdet med at forstå mennesker. Indlevende dialoger om strategiske virkemidler og praktiske coaching opgaver, har derfor givet mig nogen helt konkrete redskaber til hvordan jeg kan understøtte samarbejder og forstå hvilke tanker der ligger bag konflikter imellem mennesker. 

Til forskel fra min universitets kandidatuddannelse så har det her forløb været pædagogisk langt mere lærende, end noget jeg nogensinde har prøvet før. Vi har været holdt i hånden og blevet guidet på bedste vis til læring hele vejen igennem.”

– Sofie Munk Frisenvang, Cand. Scient. Geograf og kommunikations projektansvarlig 
 

”Commitment Lab er yderst kompetent og dedikeret og skaber nogle powerfulde resultater for dig personligt og organisatorisk, som jeg ikke tror mange kan matche.  Det er noget alle har til gode at unde sig selv.” 

– Henrik Reenmers, Virksomhedsejer 
 

”Det har været en aha-oplevelse at forstå, at konflikter kan være positive, udviklende og givende, hvis de håndteres på den rette måde og i tide. Uddannelsesforløbet har gjort mig nysgerrig på at videreuddanne mig inden for coaching og konflikthåndtering. Jeg er blevet introduceret til anvendelige metoder og teorier inden for kognitiv coaching, som vil være yderst anvendelige inden for mit fagfelt, i arbejdet med sårbare unge. 

Jeg tager mange meget anvendelige værktøjer med, blandt andet ”Kognitiv forstærkning”, der både er anvendelig til personlig refleksion og som dialogisk metode. Med nu yderligere 10 ects point, står jeg stærkere i min bevidsthed om at kunne aflæse organisationen og min egen rolle i denne. Jeg ser frem til at bruge de teorier og redskaber jeg har tillært mig ved enhver lejlighed, så jeg kan blive i stand til at mestre dem i praksis.” 

– Bibi M. Ege, Underviser 
 

”Uddannelsens relevans og anvendelighed erfarede jeg i praksis med det samme, da jeg startede nyt job midt i forløbet. I min nye stilling, oplever jeg dagligt værdien af den coachende dialog og den positivt forpligtende samtaleform. Jeg erfarer, at de kognitive dialogredskaber er velegnede til både analyse og perspektivering, og til i samarbejdsrelationen at fremme refleksion og ejerskab for implementering. Metoderne muliggør at lære af konflikter der opstår, og helt generelt at åbne mindset og ”døren” for mit budskab, når jeg bruger dialogen til at fremme nærvær og ejerskab.

Uddannelsens viden og værktøjer har således allerede skabt positive resultater og gensidig respekt i min nye kollegagruppe. Eksempelvis har begrebet Væredygtig selvledelse® lært mig, hvordan jeg fokusere og i praksis prioriterer for at opnå de ønskede resultater ved at tage ejerskab for handling og at nå mit mål. Relationelt har den kognitiv dialog vist mig, hvordan dialogen på den gode måde kan flytte bjerge – at jeg har mulighed til at komme tætter ind på folk og dermed forme et godt arbejdsmiljø og en respektfuld relation.      

En aha-oplevelse ved uddannelsens afslutning var at se, hvordan vi alle har rykket os ved at bruge forløbets teori og metoder. Dette uddannelsesforløb adskiller sig fra andre jeg har været på, ved på samme tid at være meget intensivt/ både psykologisk individfokuseret og systemisk organisatorisk orienteret, men på en måde, hvor sammenhængen opleves meningsfuldt og relevant. Jeg er besluttet på at jeg vil gøre det til en livsstil at tilgå samarbejder, relationer og forventningsafstemning dialogisk med vægt på praksis og handling.” 

– Suzanne Rijna, Elektriker og produktionsteknolog 
 

”Et mentalt udfordrende forløb, med stress og frustration, og derefter indtræffer opvågningen til ny læring, og så bliver der fyldt godt op på selvværd og selvtillid. Uddannelsen har således i høj grad levet op til mine forventninger, og det betyder for mig, at jeg har tillært mig nogle redskaber/værktøjer, hvorpå konfliktløsende og meningsfuld dialog kan imødekommes og bruges fagligt som privat. 

Begrebet Væredygtig selvledelse® har givet indsigt i 2 ret væsentlige faktorer: At for at være der for andre, må man tage sig selv i hånden først. Og, mestrer man dette, er det meget udbytterigt i forhold til kollegagruppen/samarbejdet. Det har givet aha-oplevelse at få viden om erkendelse og indsigt i værdien af at kende sit ”hvorfor”. Udbyttet af uddannelsen er således ikke kun faglig, den giver også gevinst uden for arbejdslivet. Jeg ser meget frem til at komme ud og bruge mine nye kommunikations metoder, fremadrettet i arbejdslivet.”

– Anna Jensen, Bygningsmaler 
 

”Uddannelsen har helt klart overgået mine forventninger! Jeg har fået øjnene op for uhensigtsmæssige mønstre og for hvad der kan gøres for at bryde ud af dem og komme ind i en væredygtig tilværelse. 

Den praktiske og anvendelsesorienterede vægt i læringsforløbet med Tine Nyholms meget klare og fyldestgørende teorier og modeller gav aha-oplevelser, som jeg tager videre med mig. At møde en så passioneret, dedikeret og opmærksom lærer, som øser ud af sin enorme viden til glæde for sine elever, er så sjælden og umådelig værdifuldt. Det har haft stor betydning for mig at møde så forskellige ligesindede og jeg har lært og taget til mig at tilegne sig ny viden ikke nødvendigvis behøver være svært. Jeg har nu en masse successkabende redskaber, som kun venter på at jeg samler dem op og begynder at bruge dem, fortsat. 

Helt generelt har uddannelsen løftet min faglige profil flere niveauer ved at give mig en bevidst viden om, hvordan jeg succesfuldt skaber rammerne om min professionelle fremtid.” 

– Louise Eistrup, Produkt trainer 
 

”HVAD: Du vil muligvis opleve en frustration i starten af forløbet, da der er fart på og mange ord i luften, som du lige skal lære at forholde dig til. Men hæng i – der er en mening med “frustrationen…” 

HVORFOR: Du vil opleve, at det vil give mening at turde lade sig rive med i den passion og værdi der er tilstede i rummet – og i at være modig for en stund af 6 uger. 

HVORDAN: Du vil rent faktisk kunne bruge de lærte coaching- og konfliktværktøjerne efterfølgende, fordi du tillod dig selv at give slip og mærke, hvordan du blev påvirket i situationer, og lige så vigtigt, hvordan du påvirkede andre. Og så kan du opnå den Væredygtig selvledelse® som er så vigtig at forstå, således du kan bruge din nye læring fremadrettet efter de 6 uger er løbet fra dig.”

– Louise Steen Andresen, Koordinator og Projektleder 
 

”Intenst…” 

– Maiken Agertoft Jørgensen, Socialpædagog
 
 

SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelses orienteret akademi uddannelse ”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 4. marts – 12. april 2019, udtaler:
 
”Er for evigt taknemlig for de redskaber uddannelsesforløbet har åbenbaret for mig. Underviseren og undervisningsformen har i den grad været gennemsyret af smittende commitment, kærlig indsigt og omsorg for den enkelte og samtidig har undervisningen været uovertruffen fagligt intelligent og kompetent.

Over en bred kam har jeg fået viden og indsigt i psykologiske, pædagogiske, filosofiske og organisatoriske teorier og kognitiv coaching – og dialog – værktøjer, der i høj grad vil kunne gavne min karriere uanset hvad og hvor jeg i fremtiden skal arbejde. Desuden er selve uddannelsen i høj grad en opkvalificering som jeg glædesfyldt kan tilføje mit CV.

Med de tillærte redskaber, værktøjer, modeller og teorier vil jeg i højere grad være bevidst om faldgruber, egne og andres, og dermed være i stand til at have overskud til at byde op til konstruktiv dialog, som i samarbejdet vil åbne op for forståelse og synergi, som tilsammen kan styrke det samlede udbytte, arbejdsklima og strategiske commitment.”

– Rikke Malene Nielsen, Filmklipper

 

“Kanon værktøjer og modeller til styrket bevidsthed og fortsat udvikling – individuelt, relationelt og organisatorisk.”

– Annette Petersen, Kommunom 

 

”Tænker du at der er for mange konflikter omkring dig, om det er på arbejdet eller hjemme, så er dette uddannelsesforløb dét, der kan hjælpe dig med at aflive dem, forholdsvis nemt. Det bringer forståelse for, hvorfor de opstår og hvad der kan trappe dem ned dialogisk respektfuldt. Velkommen, til dit bedre jeg.”

– Morten Runge, Maskinarbejder

  

”Er du nysgerrig efter at få viden om og indsigt i, hvor stor betydning konstruktiv dialog og kommunikation har i en organisation og mellem mennesker, hvordan konflikter kan håndteres med coaching metoder, så er dette uddannelsesforløb lige noget for dig.
Det vil blive en øjenåbner på rigtig mange måder. En meget inspirerende underviser, vil give dig indsigt i metoder og værktøjer, du måske ikke har hørt om før. Du vil blive udfordret, optimalt frustreret på den gode måde og til sidst stå med en stor indsigt og viden, som du kan gøre brug af personligt og i din jobfunktion.

Det at uddannelsesmodulet er så målrettet omkring det organisatoriske i virksomheder, med fokus på både det individorienterede og det ledelsesmæssige, gjorde bare, at dette forløb blev så givende for mig. Det har givet så stor mening og forståelse i min egen situation. Jeg ser frem til at forankre at praktisere Væredygtig Selvledelse® og dialogisk samarbejdskultur i mit faglige daglige virke 😊”

– Anne Trost-Tryck, Projektkoordinator, intern salg 

  

“Jeg kan varmt anbefale alle at tage uddannelsen – Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab – da jeg er sikker på, at Tine Nyholm’s nærværende, fagligt og personligt udviklende undervisning og tilgang til selvet og fællesskaberne, kan inspirere alle næsten ligegyldigt hvor følelsesmæssigt intelligent man er, til at blive endnu klogere på det der hedder livet, og de positivt udviklende fællesskaber.

Tine er ikke en lærertype, jeg har mødt før, men jeg trængte til et frisk pust og inspiration til at tilgå arbejdslivet på især – og det fik jeg i den grad!

Tine har som kulturbærer for ny måde at agere på, været en kæmpe inspiration. Tine tager teorien for faget og gør den levende på en måde, som vi kan gå ud og bruge direkte. Det forbliver ikke bare en teori – og indkapslet viden, som tendensen ofte er med klasseundervisning. Jeg ser frem til at forankre min nye viden og styrkede praksiskompetencer i mit kommende sundheds rådgiver virke.” 

– Hanne Hjulmand, Økonom og sundheds coach

 

”I min uddannelse gennem Commitment Lab har jeg kun positivt at tilkendegive. Det har været et intens og meget lærerigt forløb som jeg varmt kan anbefale. Jeg er lykkelig for at jeg har fået muligheden på at blive klogere på mig selv og at jeg har fået fyldt min rygsæk med brugbare værktøjer.  Jeg mener at det burde være ethvert menneskes ret at få denne uddannelse uanset om du er leder eller medarbejder. At kunne begå sig i og i praksis turde navigere i forandringer, svære samtaler og holde hovedet koldt samtidig er ingen sag efter mødet med Tine Nyholm.”

– Mette Sønderstrup, Handicaphjælper 
 
 
SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelses orienteret akademi uddannelse ”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 26. november 2018 – 9. januar 2019, udtaler:
 
”Tine Nyholm’s nærvær er fuldstændig afgørende. Jeg har undervejs været provokeret af det og følt et mindreværd, som her til slut er transformeret til en kæmpe menneskelig respekt for hende og en styrket tro på min egne plads i verden. Særligt de seneste dage føler jeg, at der er nogle brikker, der er faldet på plads i mig. Både en forståelse for at mine reaktionsmønstre er grundlagt i barndommen, men endnu vigtigere at det står i min magt at ændre dem. 

Det har været lærende og værdiskabende for mig, at jeg er blevet bekræftet i min evne til refleksion og er blevet praksisnært opkvalificeret til at stille oprigtigt undrende spørgsmål der opfordre til refleksion hos modparten. Jeg har siden uddannelsens begyndelse øvet en åben og undrende tilgang til mine relationer med det resultat at afværge potentielle konflikter og i stedet opnå større fælles forståelse og samarbejde.  Jeg har således fået en fornyet tro, lyst og motivation til at bidrage og tage medledelse i mit arbejdsliv.”

– Maya Bille, Bachelor i Design
 

”Jeg kan på det varmeste anbefale forløbet Coaching og Konflikthåndtering (AU). Tine Nyholm er den mest passionerede og engagerede underviser jeg har mødt. Jeg står tilbage fuld af taknemmelighed, fordi jeg har fået en masse ny viden, der let kan implementeres og dermed berige både mig selv, mine medmennesker og omgivelser.

Jeg har været meget begejstret for at vi har gennemgået så meget teori med kobling til praksis, da jeg derigennem har opnået en bedre forståelse af hvordan vi opnår den mest fyldestgørende dialog og derigennem de største erkendelser.

Jeg har i stor udstrækning fået anvendelig viden og læring, især i forhold til min egen rolle samt forståelse for de mekanikker der påvirker arbejdsmiljøet på godt og skidt. Fremadrettet ved jeg, at bruger jeg de dialogiske værktøjer jeg har lært, vil jeg uden tvivl få et bedre og mere berigende privat- og arbejdsliv, hvor jeg ikke i samme grad som tidligere, behøver at gå på kompromis med mine værdier. 

Via begrebet Væredygtig selvledelse® har jeg forstået værdien af min stemme og den vil jeg fremover bruge, da det udover mig selv vil komme andre til gode. For at opnå udvikling og værdi, ved jeg nu at det er nødvendigt at fokusere på selvbevidsthed og selvstyring og at tilgå konflikter åbent og undrende, uanset om det omhandler kolleger eller ledere. Største aha-oplevelse har været, hvordan det er muligt at omdanne det, der stresser og er konfliktskabende, til at opnå en velfungerende organisation der udvikler sig optimalt, skaber værdi, arbejdsglæde og udvikling.”

– Marlene Skjold, Indkøb
 

”Mine forventninger er blevet fuldt ud indfriet og mere til. Det har for mig betydet en stor personlig udvikling og faglig opkvalificering. Og jeg er dybt taknemmelig for denne rejse, jeg har været på. Med indsigt i og anvendelse af nye begreber som Væredygtig selvledelse® og Kognitiv Coaching, har jeg opnået transformativ læring under hele forløbet og er kommet styrket ud på alle fronter. 

Den viden og læring jeg har fået gennem forløbet, har på mange måder været en åbenbaring, fagligt som personligt og jeg er ikke i tvivl om, at jeg vil have stor gavn af denne viden og læring i mit fremtidige arbejdsliv.”

– Tina Hansen, Social- og sundhedsassistent
 

”Jeg er glad for at have lært så utrolig meget nyt om mig selv, om kognitiv coaching og konflikthåndtering – på ganske kort tid. Faktisk fik jeg så meget mod på kognitiv coaching, at jeg midt i forløbet gik i gang med at coache en tidligere kollega – endda med succes.

Ved Tines kyndige vejledning og til tider provokerende indlæringsfacon, har jeg fået opkvalificeret min faglige bevidsthed og kompetencer, hvilket jeg uden forbehold kan bruge i fremtiden. Jeg skal være ærlig, at jeg den første uges tid havde svært ved at omfavne Tines begreb Væredygtig selvledelse®. Men det ændrede sig radikalt gennem uddannelsen. Med gode intentioner blev jeg ført gennem en strøm, af for mig ukendte modeller og begreber og ført ind i nye ukendte dimensioner, for til sidst at blive opgraderet med nye tankesæt.  

I dag vil jeg påstå at termen ”Væredygtig selvledelse®” yder sit til at skabe et nyt paradigme inden for virksomhedsledelse og en fælles forståelse af, hvor vi skal hen for at skabe virksomheder i flow og i optimal drift. Jeg har lært at ingredienser som: psykologisk kapital, emotionel og social intelligens – ikke bare er popsmarte begreber, men vigtige hjørnestene i en verden der har brug for at justere en kurs som kan virke bekymrende. Og at den kognitive dialog og teoretiske grundbegreber, kan være en alt afgørende for faktor i en virksomhed, en ledergruppe og ikke mindst en familie. 

Tak Tine for kampene og for din utrolige energiske velvilje.” 

– Henrik Bo Jensen, Teknisk Medarbejder
 

”Uddannelsesforløbet har levet helt op til mine forventninger. Jeg har fået ny viden og konkrete værktøjer til at kommunikere og håndtere konflikter, som jeg ser frem til at forankre brugen i mit fremtidige arbejdsliv. 

Jeg oplever at min nye indsigt i Væredygtig selvledelse®, kognitiv coaching, konflikthåndtering og Væredygtig ledelse® allerede nu, styrker min faglige profil, og vil styrke mine evner i relations sammenhænge fremover. Min nye viden om tankernes magt tager jeg med mig, som noget jeg kan bruge i alle livets sammenhænge. Det, der har givet aha-oplevelser, er forløbets store vægt på reflekteret træning, anvendelse og brug af konkrete coaching- og kommunikationsværktøjer. Som muliggjorde læring og værdiskabelse, jeg er opsat på at forankre i mit faglige og daglige virke.” 

– Maria Beyer Orland, Cand.Scient.    
 

”Uddannelsesforløbet har levet fuld op til mine forventninger og har givet mange aha-oplevelser. Jeg tager en større selvindsigt og mere moden bevidsthed med mig. Den vil gavne mig i forhold til relationer fremover både faglig og privat. Jeg har fået bevidstgjort, hvor meget vores tanker betyder for vores handlinger og adfærd. Tillige, har jeg fået en hel ny værktøjskasse af metoder, jeg kan tage i brug til at stå ved mig selv og mine værdier ved bl.a. respektfuldt at stille åbne og undrende spørgsmål til min kommende ledelse og kollegaer i situationer der er uklare, samt generelt ved behov for forventningsafstemning.

Med indsigt i Væredygtig selvledelse® kan jeg nu, relationelt og kollegialt, indgå i samarbejdsrelationer med større forståelse for og indlevelse i de mennesker jeg møder i mit erhverv. Forskellen på dette og tidligere forløb jeg har været på er Tine Nyholm, der er en meget passioneret og meget energisk underviser. Hendes tiltro til sine kursister gør, at man bliver positiv forpligtet og holdes til ilden.”

– Charlotte Olsen, Administrativ Assistent
 

”I meget stor udstrækning har jeg fået anvendelig viden og læring, som helt klart har opkvalificeret mine faglige kompetencer i kognitiv coaching og konflikthåndtering. Jeg ser frem til at bringe disse i spil i det kommende samarbejde jeg er ved at forventningsafstemme med et behandlingscenter. Jeg erfarer hermed allerede, at mine nye styrkede kommunikationskompetencer og psykologfaglige indsigt gavner min karriere.

Gennem indsigt i Væredygtig selvledelse® har jeg fået erkendelse af, at jeg kan mere end jeg selv troede på før uddannelsen, samt forstået i hvor høj grad Væredygtig selvledelse® er afgørende for at kunne andre og dette, har helt klart styrket min faglige bevidsthed. Jeg oplever selv, at jeg er blevet bedre i alle relationer mellem mennesker, private som faglige.

To aha oplevelser var eksempelvis en team feedback øvelse i den sidste uge, hvor det virkelig blev tydeligt at vigtigheden af aktiv lytning er alt afgørende, og hvor stor effekt det havde på mig at få konstruktiv kritik af mine med studerende. Den mundtlige afsluttende eksamen var også en aha oplevelse, da det gik op for mig at jeg havde lært at være Væredygtig.

Forskellen på dette uddannelsesforløb og andre kurser jeg har været på er at vores lærer Tine Nyholm, er mere engageret end nogen anden lærer jeg før har haft. Hun praktiserer dét hun siger og hun er der altid til at hjælpe og vejlede når man har brug for det, også i hendes fritid. Man ved hun har det store overblik, så man ikke behøver at blive nervøs for at man ikke skal nå pensum, og med sit utroligt gode humør og enorme faglighed er Tine en kæmpe inspiration.”

– Jan Flørnæss Mortensen, Mekaniker
 

“Personlig og udviklende rejse 🙂

Passioneret og engageret underviser

Inspirerende medkursister

Nye tilgange til at mestre dialog og konflikter

Tine Nyholm, KEEP UP THE GOOD WORK ! :-)”

– Mette Berenth, Lærer

 

”Uddannelsesforløbet har været rigtig spændende og meget koncentreret. Jeg har fået et godt og givende indblik i værktøjer/modeller som bruges i Coaching og konflikthåndtering. Jeg har fået udvidet min viden omkring menneskers reaktionsmønstre og hvordan man tackler disse i krævende situationer. Begrebet Væredygtig selvledelse® har gjort at jeg kan se mig selv mere udefra og derved guide mig selv til at selvlede mig væredygtigt.

Relationelt, oplever jeg at jeg har fået anvendelig viden og læring, som jeg kan anvende i alle typer job. Ledelsesmæssigt og kollegialt er jeg nu bevidst om, hvordan jeg tilgår forskellighed og konflikter på en mere hensigtsmæssig måde så både jeg og andre vil opleve et bedre billede af samarbejdet. En aha-oplevelse har været, hvordan åbne undre spørgsmål og Kognitiv dialog kan guide mig selv og andre til at få et større indblik i såvel ønsker som udfordringer/situationer. Helt fantastisk! Øvelserne på forløbet gav et ægte og oprigtigt billede af, hvordan man kan blive guidet til selvhjælp!!!!!

Det, jeg oplever der har gjort en lærende forskel, har været at forløbet er meget praktisk orienteret i forhold til andre som har været meget teoretiske. Jeg lærer bedst når jeg mærker og oplever og det har jeg gjort i dette forløb.”

– Helene Soelberg, Marketing
 
”Jeg har opnået en større bevidsthed om mig selv, som vil have betydning for min evne til at kunne forholde mig til opgaven/fokus idet jeg via eksempelvis Væredygtig selvledelse® og Kognitiv Coaching kom til erkendelse af, at ”Lære at turde turde!” både i forhold til mig selv og i forhold til andre.

Jeg har fået endnu et lag på min i forvejen solide teoretiske og praktiske kompetencer, via uddannelsens store vægt på træning og brug, hvilket betyder at jeg i mit fremtidige arbejde med mennesker nu har nogle ret så konkrete værktøjer, som på forskellig vis kan tages i anvendelse modsat min hidtidige mere løse teoretiske viden og intuitive/løsningsorienterede tilgang. 

Med fornyet indsigt i ”Væren i nuet” og hvordan dette praktiseres, har jeg en større mulighed for at hvile i min faglighed, som er relevant i mit daglige virke. Da al udvikling sker gennem interaktion med andre, har det været relevant at få ny viden om, hvordan jeg kan være rollemodel i relationen, til fremme for dem jeg har ansvar for – på samme tid som jeg også selv er fokuseret på altid at være i udvikling, hele livet. Væredygtig ledelse® gav hermed god mening for mig, i betydningen at være opmærksom på, at selv om målet er vigtigt, så er vejen dertil lige så vigtig, da det er hér, vi har mulighed for at være i læring og mulighed for at udvikle os i samarbejdsrelationen/ styrke samarbejdet.” 

– Johnny Asbjørn Kristiansen, Bachelor i psykologi og ungevejleder
 
”Forløbet har i allerhøjeste grad levet op til mine forventninger. Fagligheden er i top hele vejen igennem og mine forventninger er blevet indfriet i en sådan grad der betyder, at jeg er blevet meget klar over hvilken retning jeg vil tage karrieremæssigt, er blevet helt bevidst om den tydelige sammenhæng mellem karrierevalg og mine interesser i hobby/fritid. Det betyder en større selvtillid med min nye viden, da jeg længe har ledt efter relevant uddannelse og coaching; Kognitiv Coaching hvor udgangspunktet er det enkelte menneskes ønsker og behov.

Det betyder, at det har givet mig forståelse for, hvor vigtigt det er at være rollemodel i mit eget liv, forstå min egen rolle i relationer, forstå min rolle i en konflikt, konflikters opståen og hvad konflikter kan bestå af, så også andre kan få stor gavn af mig og det jeg kan, og gerne vil. Jeg har i vid udstrækning fået anvendelig viden og læring der fagligt betyder, at jeg vil kunne håndtere (uundgåelige) konflikter, både som en del af en konflikt og som mediator. Det kommer til stor gavn i min karriere fremover med denne opkvalificering.

Der har været så utroligt mange aha-oplevelser for mig! Bl.a. at forstå og hvad det vil sige ikke, at følge med på et menneskes bekymring, men derimod spørge ind til personens bekymring (hvad det betyder for personen, hvordan kan udfordringen gribes an etc..) og hvor vigtigt det er at tænke ’grønt’ og være i NU’ET! En aha-oplevelse har været at forstå hvor forskelligt vores verdensbilleder er; hvor forskelligt vi hver især ser vores ’blå elefant’ og hvor afgørende det er, at spørge ind til dette/denne hvis man virkelig forsøger at forstå vedkommende. En virkelig stor aha-oplevelse er den kognitive model – adfærd-tanker-følelser-krop – er hvad alle mennesker består af, den menneskelige konstruktion. Det kan udtrykkes så simpelt, men samtidig er vi helt unikke hver især med hver vores måde at udtrykke os på.

Forskellen er markant på dette forløb ift. andre jeg har været på. Det er en super intens omgang der virkelig har presset mig, fra første til sidste dag. Fagligheden er helt i top under hele forløbet og man er i virkelig trygge hænder hos Tine Nyholm.”

– Daniel Byder, Cykelmekaniker, og Kundeservice
 
 
SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret akademi uddannelse ”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 27. august – 5. oktober 2018, udtaler:

”Uddannelsesforløbet har mere end levet op til og indfriet mine forventninger.

Det gør en verden til forskel for mig, at jeg er blevet forløst for mange af mine tidligere negative tanker og oplever at jeg er blevet et friere og mere autentisk menneske.

Jeg har lært at mestre Væredygtig selvledelse® og at undre mig og at skabe nærvær i nuet bevidst og udviklende. Jeg mener at være blevet et menneske, der har fået redskaber til at skabe erkendelse til positiv forandring både for mig selv og mine omgivelser.

Jeg er besluttet på at ville forankre uddannelsens værdiskabende læring ved at fortsætte med at undre mig, såfremt jeg bliver konfronteret med noget jeg ikke syntes er rimeligt. At bevare fokus på at facilitere grundlaget til Væredygtig selvledelse® både hos mig selv og mine omgivelser.

Underviser Tine Nyholm har med sin væredygtige facon og indlevelse gjort uddannelsen så meget mere og interessant/brugbar at tiden bare er fløjet afsted. Selve tilrettelæggelsen af undervisningen har også været en faktor for at dette læringsforløb på det varmeste kan anbefales. Jeg er meget taknemmelig”

– Ann Linde Thygesen, Konsulent
 
“Med en helt ny og sand fortælling, fortalt med nye begreber, har jeg fået fornyet fokus på fremdrift, i stedet for på forhindringer. Jeg blev til en dygtig coach og rollemodel på bare 6 uger!  

Føler mig i dag rustet til at håndtere og forstå forskellige slags konflikter, med styrke og integritet. Uddannelsens modeller og viden tager jeg med mig, som en stor gave og lettelse.

Allerede under uddannelsen voksede der en forståelse ud i mig, og til omverdenen. Som medførte at jeg håndterede svære ting let og elegant, gennemførte strategier, der har fået vidtrækkende konsekvenser for mennesker omkring mig. Det her kommer til at række langt ud i fremtiden og til mange. Tak.

Med min nye faglige kompetence er der skabt en orden, et selvværd og en selvtillid, der vil præge hvad jeg fremover vælger at røre ved. God udsigt, er skabt, med psykologisk, social og organisationsvenlig kapital.

Væredygtig selvledelse® har givet forståelse af hvordan jeg har, og nu henter, fagidentitet og anerkendelse. Hvordan mening og resultater bedst kan formes. Hvordan jeg er mit ansvar bevidst og vælger min adfærd. Jeg ejer min vej nu. Skal ikke spilde tid og energi på tvivl og usikkerhed. Jeg kan vælge TIL, i stedet for FRA.

Jeg har fået det udbytte, at jeg anerkender mig selv og ved hvor jeg vil hen. At intet er tilfældigt og mere er muligt. Det er værdi til mig selv, min familie, mine beboere, mit team og min virksomhed.

Utrolig værdiskabende at forstå, hvordan man skaber læring ud af konflikt. Jeg ved nu, hvordan jeg kan håndtere diverse situationer. Hvordan jeg vil ”gå efter bolden”, stille undre spørgsmål til gavn for fælles historie, humør, trivsel og resultat.

Jeg var meget i tvivl om hvilken uddannelse, jeg skulle vælge. Det her blev så absolut den bedste uddannelse, jeg nogensinde har fuldført. Aldrig er jeg blev set og rykket så meget, på så kort tid! Tine Nyholm har ledt os til samarbejde, venskab og stor faglig styrke. Sådan at alle kom med. Og dermed er hun blevet rollemodel for mange af os.”

– Karen Heidi Kari, Ingeniør, pædagogmedhjælper og selvstændig 
 
”Værdifuldt, erkendelse, anerkendelse, optimisme, konkrete redskaber!

Jeg har fået anvendelig viden og læring om kognitiv coaching og hvorledes det kognitive aspekt er altafgørende for at få succes: både personligt, ledelsesmæssig, organisatorisk og at man faktisk aldrig kan undlade at have dette aspekt med. Dette perspektiv har opkvalificeret mig i forhold til at være kritisk, analytisk og aktiv medskaber af et arbejdsmiljø nu og i fremtiden. Det vil gavne min karriere som i forvejen handler om mennesker, relationer og at være analytisk – nu har bare jeg fået nogle konkrete redskaber til at tilgå konflikter, ledelsesansvar, procesudvikling/forståelse, strategi og motivation som udgør vigtige elementer på en arbejdsplads.   

Jeg har fået bekræftet hvor vigtigt det er at spørge ind og være nysgerrig på andre mennesker og deres forståelse af verden. En ting jeg i forvejen har med mig fra min uddannelse, men som jeg nu har fået endnu flere redskaber til at praktisere.” 

– Mathilde Madsen, Pædagogisk antropolog
 
”Jeg har fået anvendelig viden, metoder og læring, som praksisnært har opkvalificeret mine faglige kompetencer og som jeg oplever, vil gavne min karriere herfra. Med frisættende indsigt i mig selv og hvordan jeg fremadrettet forpligter mig selv og mine kollegaer til at navigere løsningsorienteret i konflikter og forandringsprocesser har uddannelsesforløbet, mere end levet op til det jeg forventede.  

Jeg har nu et helt “produkt” af metoder og værktøjer, jeg kan tage i brug til at stå ved mig selv og mine værdier ved bl.a. respektfuldt at stille åbne og undrende spørgsmål til min kommende ledelse og kollegaer i situationer der er uklare.

Med forståelse for Væredygtig selvledelse® kan jeg nu, relationelt og kollegialt, bidrage med min større indsigt, i vores menneskelige konstruktion, med større forståelse for og indlevelse i de mennesker jeg møder i mit erhverv.

Det har således både individuelt og kollegialt styrket min faglige profil at jeg nu kan relatere og løsningsorienteret vurdere arbejdsrelateret stress til fagtekniske og videnskabelige undersøgelser. Derved står jeg stærkt.

Afgørende faktorer, jeg oplever der har bidraget til det store udbytte af forløbet, har været:

At vi som studerende skulle bruge vores egne tidligere arbejdslivs dilemmaer og konfliktramte situationer som case-problemstilling i såvel den skriftlige og mundtlige eksamensdel, hvilket gjorde drøftelser, analyser og perspektiveringer vedkommende og forløsende.

Ligeledes gav det tillid at vores underviser Tine Nyholm selv er og udøver dét, som hele uddannelsesforløbet handler om. At hun bevidst ser, hvordan hun skal tilgå de enkelte personer og deres forskellighed og dermed styrker den enkelte deltager til at kunne nå frem til en forståelse af emnet og mestre den afsluttende eksamen.”

– Karina Loncar, Kundeservicemedarbejder 
 
”I en verden som er konstant foranderlig, har jeg fået anvendelig viden og værktøjer til både at søge nye karriereveje og hermed udvikle mig som menneske og far. Nu kan jeg endelig tilgå og takle konflikter udviklende og befordrende i samarbejds- og forandringsprocesser både organisatorisk i mit arbejdsliv som privat.

Det har blandet andet været en aha-oplevelse, hvordan stress via redskaber som Væredygtig selvledelse® kan tilgås konstruktivt, i betydningen forløsende og derfra personligt og fagligt styrkende. Som praktisk muliggør at navigere i hverdagen med tiltro og positiv forpligtelse.

Uddannelsesforløbet adskiller sig fra andre jeg har prøvet, ved helt klart det høje fremragende niveau. Vi er blevet holdt til ilden og har opnået selvindsigt og læringsudbytte mere end kunne forventes. De af os, som var tvivlere, blev troende og eksamens resultaterne var fantastisk flotte og høje.”  

– Richard Robert Frederick Russell, Grafisk design/ Human relations facilitator
 
”Jeg har lært utrolig meget om mig selv, og om praksisnær coaching og konflikthåndtering!

Jeg har fået anvendelig ny viden og læring, som har opkvalificeret min faglige bevidsthed og kompetencer, og som jeg i dén grad kan bruge i mit nye arbejde pr 1. november 😊

Det har været en øjenåbner med begrebet Væredygtig selvledelse® at forstå, hvordan undre-spørgsmål er meget vigtige i forhold til at opnå klarhed i kollegasamarbejdet, men også i relationen til ledelsen. At evt. misforståelser kan takles respektfuldt og løsningsorienteret på en måde, hvor jeg ved, hvor jeg står i forhold til andre, men også at de ved hvor de har mig.

Det har bl.a. været en aha-oplevelse at indse, at hvordan man har det indeni påvirker ens væremåde. Hvordan det både individuelt og kollegialt er trivselsafgørende at have overensstemmelse mellem det vi siger og hvordan vi reelt har det, med mulighed for overensstemmelse mellem dét vi ønsker at udtrykke og dét vi rent faktisk udtrykker.

Jeg erfarer at dette uddannelsesforløb, har givet mig så meget mere end de andre konflikthåndterings kurser jeg har været på, idet dette uddannelsesforløb, med vægt på læring, kommer hele vejen rundt om både det organisatoriske/ledelsesmæssige, relationelle/kollegiale og det psykologiske individfokuserede perspektiv.”

– Christina Larsen, Administrativ medarbejder
 
”Jeg har hen over uddannelsesforløbet opnået solide nye kompetencer til særligt coaching-situation, hvilket var dét område som havde min største interesse. Ligesom jeg har fået anvendelige værktøjer til, hvordan jeg kan engagere og positivt forpligte medarbejdere. Dette har givet mig nogle unikke metoder til, hvordan jeg kan hjælpe mig selv og andre til Væredygtig selvledelse®. Særligt redskaber til den kognitive coachende samtale vil gavne mig, da det er den del, jeg ønsker at arbejde videre med at anvende i mit videre arbejdsliv.

Væredygtig selvledelse® har styrket min indsigt i min rolle i konflikter på arbejdspladsen, i og med, at jeg har opnået kendskab til mine egne mønstre, som gør at jeg nu kan agere mere bevidst og væredygtigt i livets konflikter, ligesom jeg kan holde andre gensidig ansvarlige i konflikten ved at anvende åben og nysgerrig dialog. Det gør, at jeg kan være en mere ærlig version af mig selv – privat og på arbejdspladsen.

Med øget bevidsthed om hvordan organisatoriske konflikter oftest er et fælles ansvar, og dét faktum at jeg kan regulere mit adfærd, gennem mine tanker og tænkning, og udtrykke mine behov dialogisk til gensidig ansvarlighed i samarbejdet – muliggøres en mere autentisk udgave af mig selv, som belønner med, integritet. Lige som dette uden tvivl vil have positiv betydning for mine fremtidige relationer.”

– Fry Bak Rasmussen, Cand.soc. 
 
”Uddannelsesforløbet har langt overgået mine høje forventninger, fantastisk forløb. Betydning: Jeg har fået anvendelig viden og læring i forhold til langt bedre at håndtere min egen og andres stress, navigere så det dagligt bliver en god og meningsfuld dialog og/eller konfliktløsning. Generel indsigt i hvor vigtigt måden man tilgår hinanden på er, og hvor meget, der spiller med ”bag scenen”. Eksempelvis har begrebet Væredygtig selvledelse® styrket min faglige bevidsthed og vil ikke kun gøre mig til en bedre kollega/leder, men også en bedre version af mig selv.

En aha-oplevelse har været hvilken stor forskel der er på måden et spørgsmål stilles på (at undre sig på den konstruktive måde) ift. det man opnår. OG hvor både nemt og vedkommende det rent faktisk er at bruge det i praksis.

Mest lærende og værdiskabende har været indsigten i, hvor meget tanker/følelser spiller ind, og derfor må tænkes ind for at fremme meningen. Og når man gør dette, så er det muligt at håndtere stress, konflikter, dialog mv. på en konstruktiv og udviklende måde.”

– Benedikte Edsberg, Tidligere Erhvervsskole faglærer
 
”Uddannelsen har i høj grad levet op til og indfriet mine forventninger. Jeg oplever mig nu mere klædt på til at bestride freelance coach/konsulent rollen.

Jeg har i vid udstrækning fået anvendelig viden og læring, som har opkvalificeret mine faglige kompetencer indenfor ledelse, coaching og konflikthåndtering.

Indsigten i begrebet Væredygtig selvledelse® har klædt mig på til at kunne analysere konflikter og problematikkers udspring, fastholdelse og frisættelse. Begrebet Væredygtig ledelse® har på inspirerende vis lært mig om spørgeteknikker, formuleringer, kropssprog, organisering og psykologiske processer.

En lærende og værdiskabende del af dette forløb, er Tine Nyholm’s engagement og viden om menneskelig værdier samt vores intense træning og evaluering af kognitive coaching sessioner.” 

– Heidi Johansen, Grafiker  
 
”Uddannelsesforløbet var været utroligt givende og jeg er meget taknemmeligt over alt det jeg har lært, alt sammen har været top anvendeligt. Uddannelsen har langt oversteget mine forventninger, det har været langt mere seriøst og krævende end jeg troede, har været hele følelsesregisteret igennem og opnået fornyet bevidsthed om at jeg er god nok, klog nok og kan bidrage med såvel faglig som personlig udvikling. Jeg har fået en lang række redskaber og indsigter i såvel coaching og konflikthåndtering. Med fornyet indsigt i andre mennesker og mig selv oplever jeg herfor et godt afsæt til min videre færd.

Uddannelsen har været en skøn blanding af teori og øvelser, hvilket gør det hele mere levende, vedkommende og lærende. Jeg har fået så meget anvendelig viden og læring om så mange organisatoriske og strategiske forhold/sammenhænge – med super relevans til anvendelse i mit fremtidige arbejdsliv. 

At lære at mestre Væredygtig selvledelse® vurderer jeg har gjort mig til en bedre medarbejder/kollega da jeg med mine nye indsiger er mere mig og hermed autentisk.  

Det mest værdiskabende har blandt været at lære at arbejde med de mentale modeller der styre vores selvopfattelse, energi og handlekraft. At jeg kan tiltrække mig de allerbedste mennesker. Og hvordan det bliver muligt at være glad, tilfreds og taknemmelig.

Det har været en god uddannelsesgruppe, hvor der har hersket god gensidig respekt. Og underviser Tine Nyholm er eminent – en fantastisk ildsjæl – virkelig dedikeret i det hun laver. Kan virkelig anbefales. Skal opleves! Så mange mennesker ville have glæde af dette kompetenceløft.   

Kort sagt: Så meget udbytte og fået så mange indsigter og aha’er. Tine Nyholm er den vildeste formidler og facilitator. Hun SER dig og hun får dig til at yde dit allerbedste. Hun vil ikke nøjes og det er godt. Opnå mening, commitment og handlekraft.”

– Lotte Winther Riis Klausen, Kontoruddannet/ Social faglig sagsbehandler 
 
”Konflikt er bare en position uden dialog”

– Hanne Skov Hansen, Social- og sundhedshjælper
 
”Kan klart anbefale uddannelsesforløbet, det er komprimeret, men mega lærerigt!

Jeg har fået brugbar viden og læring, jeg kan tage med mig i forhold til kommende samarbejde med kollegaer og leder. Fik mange aha oplevelser i løbet af forløbet. Blandet andet, hvor enkelt det i teorien faktisk er at opnå et fælles mål og, hvordan dette i praksis opnås ved fokuseret nærvær og dialogisk inddragende kommunikation.”  

– Karin Nielsen, Massør og fysioterapeut  
 
SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret fagspecifikt uddannelsesforløb ”Kognitiv mentor for væredygtig udvikling & dialogisk samskabelse – Kognitiv coaching i organisationer.” i perioden 12. februar – 23. marts 2018, udtaler:
 
”I meget høj grad har jeg fået indfriet mine forventninger i forhold til indhold, arbejdsmetoder og positivt samarbejde. Jeg er klogere på mig selv og har fået redskaber til bevidst at arbejde på at udvikle mig og arbejde på at opnå mine mål. 

Dette betyder at jeg går fra uddannelsen med en glad og stolt følelse, med optimisme og tro på at jeg har en masse godt til gode i fremtiden, med en ”rygsæk” fuld af redskaber til at fortsætte min personlige og faglige udvikling.

Den store vægt på praktisk anvendelse og træning af virkningsfulde værktøjer, samtidig med udarbejdelse af egen læringslogbog, har gjort læringen nærværende og meningsfuld / brugbar.

Den faglige viden jeg har opnået gennem samarbejdet med lærer og andre kursister, har været meget værdifuld, og jeg ønsker at bruge den aktivt i mit privatliv og i mit fremtidige arbejdsliv. Samværet, engagementet, energien og den gensidige positive forpligtelse, som jeg har oplevet, har gjort læringsrejsen til en meget spændende og givende oplevelse – jeg håber at kunne bevare kontakten til nogle af de dejlige mennesker jeg har mødt.”

– Janni Brandt Andersen, Folkeskolelærer
 
”Jeg har lært, hvor vigtigt det er at kende og stå ved sig selv for at kunne hjælpe sine omgivelser, som netop afgørende for at kunne holde fokus, være nær i nuet anerkendende over for sig selv og sine omgivelser. Jeg erfarer hermed at have fået faglig opkvalificering, som har gjort mig bedre til at coache, lytte og kommunikere dialogisk.  

Hen over forløbets tre moduler, har jeg fået anvendelig praksisnær viden og metoder, så jeg bliver bedre til at takle modgang og konflikter på arbejdspladsen eller i privatlivet. Forståelsen for, hvordan at navigere med Væredygtig selvledelse har styrket min faglige profil og praktiske kompetencer til i dagligdagen at kunne tiltrække og engagere dialogisk anerkendende og positivt forpligtende om meningsfuld målopfyldelse som er forretningsafgørende.

Tine Nyholm gør det fantastisk, med stor passion og fantastisk commitment. Jeg vil efter de 6 uger søge mere viden på coaching og commitment. Tine, tak for en meget inspirerende og fagligt begavet læringsrejse.”

– Søren Bo Hansen, Forretningsfører

 

”For en gangs skyld et kursus, der til fulde lever op til indholdet i kursusbeskrivelsen. Med drive og passioneret undervisning er jeg blevet præsenteret for up to date relevant litteratur og teorier, og har samtidig fået en værktøjskasse (litteraturliste), som jeg kan bruge fremadrettet. Altså fornyet indsigt såvel fagligt som personligt. Helt klart undervisning på gourmet plan.

Jeg har lige fra kursus start kunnet anvende den dialogiske tilgang i min hverdag, og vil med den faglige indsigt jeg har fået, stå styrket i enhver form for kommunikation. Jeg har lært en masse om organisatorisk kommunikation, som vil komme mig til gode i mit arbejdsliv.

Gennem større selvindsigt i mentale modeller, hvordan at facilitere erkendelse og således mine nye kompetencer i kognitiv coaching, er jeg blevet fagligt opdateret, så jeg er styrket som menneske både fagligt og personligt. Og dermed kan jeg være med til at sprede væredygtighed som ringe i vandet.

Udarbejdelse af egen læringslogbog og løbende supervision herpå, har været en god måde i praksis at arbejde med de forskellige moduler på, så der både er blevet fastholdt, reflekteret, repeteret, samlet op, forstået og erkendt. Jeg har løbende kunnet følge min egen udvikling. Jeg ser frem til at fortsætte med at dyrke læring og positiv udvikling.” 

– Lillan Birch Mäkeläinen, Omsorgsmedarbejder
 
”Selvrejse i egen krop og mulighed for at hjælpe andre i deres problemer.

Jeg har fået en meget stor viden om, hvordan tanker, følelser og kropssprog indvirker når vi agere i forhold til andre mennesker. Hvad for signaler man sender og hvordan ens budskab kan opfattes og modtages af den anden person, afhængig af om man tænker og føler positivt eller negativt. Det har opkvalificeret mine faglige kompetencer at forstå, hvordan jeg selv har mulighed for at få indflydelse på, hvordan min dagligdag og kvaliteten af mine samarbejder skal være.  Det har været anvendeligt at få ny viden og metoder til at praktisere effektfuld kommunikation og dialog der involverer sådan at alle har mulighed for at blive totalt klar over deres roller og ansvar i samarbejdet.  

Min læringslogbog har virkelig været et utroligt stykke værktøj for min gennemgang af kurset, da at udarbejde den, med løbende supervision fra underviser, har været med til at afklare for mig om jeg har forstået hvad der skulle have været lært til d.d.

Mest værdiskabende har det været at lære, hvordan jeg kan skabe overensstemmelse mellem det jeg ønsker at udtrykke og det jeg rent faktisk udtrykker.”

– Peter Aaskov Andersen, Projekt- & byggeleder
 
”Denne nye læring har på disse 6 uger forhøjet min livskvalitet og givet mig mere tro og mod til mig selv. Jeg går der fra med løftet pande, og en selvsikkerhed som er meget højere end da kurset startede. Da jeg valgte dette kursus, var det blandt andet fordi fagniveauet virkede til at være højt, og det må jeg i den grad sige at det var. 

Jeg var begejstret for kombinationen af undervisning, studiegruppetræning, guidet udarbejdelse af og supervision på ens læringslogbog – at der var så meget nyt læsestof, modeller/værktøjer, historier fra Tines arbejdsliv, udveksling af læringslogbog og opgaver i grupper – har væres så betydningsfuldt, lærerigt, værdiskabende og forløsende. 

Det har opkvalificeret mine faglige kompetencer i det omfang at jeg går herfra med en masse anvendelige metoder og viden om mental sundhed og dialogisk kommunikation som jeg kan bruge på min fremtidige arbejdsplads. 

En hele vejen igennem lærerig, forløsende, betydningsfuld, idé- og værdiskabende læringsrejse, som har givet fornyet selvsikkerhed, erkendelse, selvindsigt og positiv energi til nye faglige udfordringer.”

– Maja Strømsted-Nielsen, Pædagogisk Assistent
 
”Kognitiv Mentoruddannelsen ved Commitment Lab er hjælp til selvhjælp, fantastisk til at tage vare på min egen situation og samtidig også kunne bruge denne indsigt til at se fremad og hjælpe andre: win-win situation!

Uddannelsesforløbet har hermed levet op til samt indfriet mine forventninger idet jeg har fået ny indsigt og nye redskaber til at begå mig fagligt samt personligt. Meget lærende for mig var indsigt og træning i, hvordan at gøre Væredygtig selvledelse, Dialogisk spørgeteknik samt anvende Kognitiv Coaching i nyt perspektiv (2014) med denne spørgerammes virkningsfulde 6 faser.

Jeg er blevet opmærksom på, hvor afgørende det er at arbejde med mine egne tankemønster, for i interaktioner med andre at kunne ansvarliggøre og positivt forpligte med åbne, undre spørgsmål til gensidig gavn.  

Læringslogbogen der skulle udarbejdes og perspektiveres hen over ugerne, var god at have som fast holdepunkt igennem forløbet. At arbejde med egen og andres cases jf. Tidligere arbejdslivsproblemstillinger og perspektivere til nuværende behov og fremadrettede karriereønsker.

Forløbet har fornyet min lærings- og udviklingstrang til fortsat at udvikle og dygtiggøre mig i forlængelse af denne uddannelse. For mig er rejsen først lige begyndt, og jeg ville elske at kurset var mindst 12 uger frem for de aktuelle 6 uger. Planen er hermed at fortsætte med at prioritere tid til at reflektere, bearbejde, læse og forankre i dagligdagen herfra.”  

– Vicky Stokbæk, Cand. mag. i Kultur, Kommunikation og Globalisering med speciale i Turisme
 
Begejstret og opkvalificeret drager jeg videre ud i mit arbejdsliv. På kurset er jeg vokset som menneske, privat og arbejdsrelateret. Nu ved jeg, hvorfor jeg ikke oplevede at min rolle var tydelig og jeg ikke følte mig committet til strategien på min gamle arbejdsplads. Tine Nyholm har lært mig alt hvad jeg skal vide om Væredygtig selvledelse, dialogisk samskabelse og strategisk ledelse og commitment samt hvordan jeg som mentor kan være en rollemodel for andre. Jeg nød at den høje faglighed var blandet med praksisnære værktøjer ex. Kognitiv coachingmodellen. Jeg vil klart anbefale at deltage på et kursus fra Commitment Lab. 

– Lin Jensen, Instruktør, træner & Coach
 
”Fantastisk lærende og værdiskabende uddannelse, som jeg i høj grad vil anbefale!

Uddannelsen var fantastisk opbygget vekslende mellem teoretiske og praktiske dage. Det høje faglige niveau levede op til mine forventninger og har betydet at jeg er blevet super godt opkvalificeret og klædt på til at være mentor/coach.

Det har opkvalificeret mine faglige kompetencer at jeg er blevet:

  • En endnu bedre dialogpartner
  • Nu kan mestre væredygtig selvledelse
  • Kan kognitiv coache værdiskabende
  • Kan formidle behov og ideer interessevækkende
  • Ved, hvordan jeg formidler så mit budskab har mulighed for at blive modtaget, forstået og værdioplevet

Det gav aha-oplevelser at forstå, hvordan dårlig ledelse og manglende dialog kan begrænse samarbejdet og påvirke balancen i organisationen. Det har været en øjenåbner for mig at forstå, hvor altafgørende det er at kende sin rolle på arbejdspladsen, at man bliver hørt og ja, forstå i hvor høj en grad at dialogisk kommunikation er nøglen til bedre samarbejde.

På uddannelsen får man de nødvendige værktøjer til at lære sig selv at kende, være en bedre leder / medarbejder til gavn og trivsel for både arbejdspladsen og vores samfund.”

– Iveta Kizem, Sosu assistent, Arbejdsmiljø- & praktikvejleder, samt Kognitiv mentor
 
SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret fagspecifikt uddannelsesforløb ”Kognitiv mentor for væredygtig udvikling & dialogisk samskabelse – Kognitiv coaching i organisationer.” i perioden 6. november – 15. december 2017, udtaler:

”Jeg har været på mit livs læringsrejse de 6 uger jeg har deltaget i kurset, jeg havde høje forventninger til kurset, men havde aldrig i min vildeste fantasi troet, at jeg skulle gennem den vildeste intense indlevelses, erkendelses, følelsesmæssige og meningsfulde proces/rejse. Det engagement, den indlevelse og energi som Tine Nyholm ligger i sin rolle som underviser har jeg aldrig oplevet før. Jeg har aldrig oplevet at kunne tage værktøjer, redskaber, modeller til mig som jeg har gjort i dette forløb, jeg har fået en værktøjskasse med mig for livet! 

Jeg ønsker at alle skal opleve hvor meget værdiskabende og livsbekræftende dette uddannelsesforløb kan forløse, frisætte og udvirke i forhold til anvendelig Væredygtig selvledelse i egen hverdag samt virkningsfuld Væredygtig ledelse i det dialogiske og kollegiale arbejdsfællesskab. Et kæmpe fagligt niveau og med et budskab på hjerte der giver mening, indsigt og har til gode at blive spredt ud i alle virksomheder – fordi det har en kæmpe virkning, er meningsfuldt – og vil skabe værdi og udvikling for alle.”

– Sabine Zetner, Marketing medarbejder
 
”Gå ikke glip af denne mulighed for læring, selvudvikling, samt en reflekterende og udviklende tilgang til arbejdet, kollegaen og ledelsen.  Du får viden og modeller du kan bruge i din hverdag på arbejde og privat. Et kursus med hjerte, hjerne og handling.

Jeg har fået en spørgeramme til forskellige samtaler og møder, samt blevet endnu bedre og mere bevidst om at bruge undre spørgsmål og ikke bare tro at man kender hinandens ”blå elefant”. Jeg har styrket min faglige bevidsthed og erfarer hermed at jeg kan vælge min væren ved at være en mere proaktiv medspiller og undrende kollega.” 

– Mie Rix, Receptionist og sekretær
 
”På en skala fra 0-10 har jeg fået anvendelig praksisnær viden og læring på 10 idet, jeg har fået opkvalificeret mine faglige kompetencer personligt indsigtsfuldt og har fået praksisnære anvendelige metoder og værktøjer, sådan at jeg ved mere om mig selv og kan lede mig selv væredygtigt i mit daglige virke. Dette har givet mig mod til at sige ja til andre typer arbejdsopgaver end jeg kunne førhen og det giver mig mere selvtillid og selvværd.

Det har givet aha-oplevelser, hvor vedkommende og ”nemt” det er med kognitive modeller og værktøjer at analysere sig selv og andre og få så meget ud af det. Ligesådan det har givet aha-oplevelser at få forståelse for tankefælder og hvor meget, gode kognitive coachingsessioner kan forløse og frisætte.  

Med masser ny viden, mange nye værktøjer og vægt på træning og refleksion, har jeg kombinerende fået styrket og fornyet min selvforståelse, mine faglige kompetencer. Det nye begreb ”Væredygtig selvledelse” giver fantastisk god mening for mig og det vil jeg prioritere allerhøjest fremover. Konkret har jeg fået øget indsigt i hvor mine potentialer og styrker ligger og hvordan jeg kan håndtere hverdagen, både når denne er kompleks og udfordrende, samt når jeg har til gode at gribe muligheder. Det opleves meget værdiskabende at blive klare over, hvad jeg EGENTLIG virkelig har lyst til og hvordan jeg kan handle reflekteret for at opnå. Jeg kan klart bruge min nye læring og nye faglige kompetencer både på jobbet og privat og er hermed opsat på at holde fast i min nye læring fremover.”

– Tina Truelsen, Administrativ medarbejder
 
”Jeg tager med mig, at det er 100% mit eget ansvar at lede mit eget liv, mit ansvar at sige fra og til, mit ansvar at undre mig, at spørge, at kræve forståelse og meningsfuldhed. Og 100% mit ansvar at kræve at min ledelse er sit ansvar bevidst. Og mit ansvar at passe på mig selv, og mit ansvar at gøre mig glad og tilfreds. Helt konkret handler det om de mentale modeller og mønstre, og jeg er kommet rigtig meget i kontakt med min psykologisk intelligens. Det mest lærende og værdiskabende har været coaching teknikkerne og metoderne der er geniale.”

– Gert Andersen, Pædagogisk assistent
 
”Den viden og læring jeg har fået på uddannelsen har inspireret mig og gjort mig i stand til at lægge en detaljeret plan for den kommende tids integration af og læringsprocesser med de nye metoder, samt givet mig et evalueringsværktøj så jeg kan sikre mig at det udmønter sig i ændret adfærd. Det vil løfte mine faglige kompetencer et niveau baseret på den massive viden jeg har i forvejen, hvilket betyder at jeg har langt mere at byde ind med på arbejdsmarkedet i dag end før jeg startede på uddannelsen.

Det har givet mig mange aha-oplevelser at få indsigt i og metoder til at få større indflydelse på mit arbejdsliv og mit samspil med ledere. De kognitive dialogværktøjer og de kontante undre spørgsmål vil hjælp til at møde og ansvarliggøre (dårlige) ledere på en mere gensidige respektfuld måde der kan bevirke udvikling og vækst i samarbejdet. Det vil virke konfliktforebyggende på både det ydre og de indre planer.

Det som har virket særlig gunstigt for mig er uddannelsens store vægt på øvelser og praktisk træning. Det har givet erkendelse, forståelse og erfaring med værktøjerne. Ud over det har læringslogbogen med de ugentlige opgaver haft stor betydning for mig, det har skabt refleksion, aha-oplevelser, erkendelser og hjulpet til at formulere og fastholde processen i hele forløbet. Den faglige sparring fra Tine Nyholm har været guld værd, det har stukket spaden dybere ind i stoffet, udfordret mig samt gjort at min proces et blevet mere bære og væredygtig. Det gør jeg ser mig i stand til allerede på nuværende tidspunkt at integrere det i mit faglige virke.”

– Filicia Mejse Leeann Larsen, Underviser, vejleder, rådgiver og terapeut
 
SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret akademi uddannelse ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig ledelse & dialogisk samskabelse. Coaching i organisationer (AU) (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 21. august – 29. september 2017, udtaler:

”Dette uddannelsesforløb har været det mest inspirerende, berigende, udfordrende og transformative jeg har nogensinde taget. Den intimitet og kærlighed som Tine Nyholm var kulturbærer af udgjorde at jeg i læringsfællesskabet kunne føle mig tryg endskønt intenst program og læringsmål. Det har været frisættende at lære om væredygtig selvledelse, organisatorisk handlekraft og dialogbaseret kultur på arbejdspladsen samt at bruge de forskellige værktøjer i min egen praksis.

Disse 6 ugers uddannelsesforløb har været nogen af de mest drivende uger i mit liv. Jeg fik adskillige AHA-oplevelser af hvem jeg er, hvem jeg vil gerne være og hvordan jeg kan skabe forandring. Jeg vil ønske at alle fik mulighed for at tage denne uddannelse fordi forståelse af sig selv, lederskab og organisatorisk dialog har enorm betydning for ens privat og arbejdsliv.”  

– Katarina Dobiasova, MSc in Business, Language and Culture

 

”Lærerigt, intenst, værdiskabende og udbytterigt opnået gennem programsat optimal frustration og hårdt arbejde: Jeg tager det hele med mig og vil bruge det fremover personligt samt på fremtidige arbejdspladser.” 

– Trine Bruun, Administrativ medarbejder

 

”Et hæsblæsende, lærerigt og givende uddannelsesforløb – gør dig selv en tjeneste og sæt fuld tid af i kalenderen, det ér et heltidsstudie!

Uddannelsen har levet 110%  op til mine forventninger om, at finde ud af hvad coaching i organisationer er for en størrelse og hvorfor det virker. Det betyder, at jeg er opsat på at holde fast i den dialogiske kommunikation fremadrettet både i arbejdslivet og privat.

Jeg har hermed fået stor indsigt i hvordan dialog og coaching kan udvirke erkendelse og dermed lyst til og mod på udvikling og forandring. Jeg har fået begreber, forståelse af teori og forskning samt fornyede faglige kompetencer – der understøtter min intuitive ledelsesform og min stræben efter at blive mødt følelsesmæssigt intelligent!”

– Signe Rørne, Administrations chef

 

”Med Tine Nyholm og Commitment Lab finder du et engagement, en tillid, nye opdagelser og en selvindsigt der styrker din rolle og forståelse som medarbejder, leder og kollega. Du er kun så god som det budskab du formidler – med en uddannelse hos Commitment Lab bliver du styrket i at formidle dit budskab, så du som leder og medarbejder bliver forstået og møder commitment og motivation.” 

– Daniela Munch Celant Ajredini, Chefsekretær
 
”Væredygtig ledelse, kræver væredygtig selvledelse. At handle væredygtigt er for mig hovedet på sømmet i dette uddannelsesforløb, som det er essentielt ledelsesmæssigt og relationelt i øvrigt. At mestre min personlige selvledelse og være bevidst om min selvindsigt, er essentielt for mig, som menneske, partner og leder, dette har jeg i forløbet fået en endnu mere styrket erkendelse af, og nu også metoderne til.

Helt praktisk er mine kompetencer og min faglige viden, blevet væsentligt udvidet. Konkret oplevede jeg igennem forløbet ahaaa øjeblikke, hvor de metoder og den ny læring gjorde at jeg fik ”slået en sløjfe” på mine tidligere erfaringer og holdninger, og dermed sat konkrete betegnelser på hændelser og handlinger, som har rustet mig til fremadrettet at tackle lignende situationer mere optimalt og udviklende.

Det har givet mig aha oplevelser, fornyet selvindsigt og læring at bruge mine egne faglige såvel som personlige erfaringer, som kobling til de metoder vi har gennemgået. At få sat konkrete eksempler ”ind i modellerne” og analyseret derpå har givet adskillige aha oplevelser, som i dag en uge efter endt forløb, endnu popper op i sind og krop! 🙂 

A pro pos ledelse og at være kulturbærer for væredygtig samskabelse, har det engagement jeg har mødt hos Tine Nyholm, den vilje for at få os alle med og ikke mindst, væredygtigt igennem forløbet, været noget jeg ikke mødt før. Et super kompetent, ærligt og kærligt menneske der oprigtigt interesserer sig for faget OG mennesket.”

– Bolette Berg Kjær, Team- & projektleder
 
”Jeg har fået anvendelig viden og læring, som både har styrket mig fagpersonligt og konkret har opkvalificeret mine faglige kompetencer karriererettet: Konfliktcoaching, teamledelse og rådgivning omkring ledelse og medarbejder er nu på et væsentligt mere funderet fagligt plan.

En aha-oplevelse har været forståelsen for, at der er ”muligheder” for at ”opnå noget” og det er altid meget mere udviklende end blot at ”skulle noget”.

HVORDAN KAN JEG UNGÅ IKKE AT BRUGE DE LÆRTE GULDKORN, i FREMTIDEN SOM VÆREDYGTIG MENNESKE FULD AF FLOW OG COMMITMENT, TIL MIN MISSION ”JEG ER VÆRDI”

– Jonas Nielsen, Jobcoach og mentor
 
”Jeg har fået fornyet indsigt i anvendeligheden af coaching i en organisatorisk kontekst; herunder praksisrettede redskaber til at føre mere konstruktive dialoger som leder og som medarbejder. Jeg har udvidet mine faglige kompetencer ift. mere målrettet at kunne medvirke til forandring, udvikling, motivation og vækst hos mig selv og andre med dialogen som omdrejningspunktet. 

Sjældent møder man en så engageret, energisk og fagpassioneret underviser, som Tine Nyholm.”  

– Pil Brøndum, HR Manager
 
SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret akademi uddannelse ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig ledelse & dialogisk samskabelse. Coaching i organisationer (AU)” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 15. maj – 27. juni 2017, udtaler:

”Det har været et helt forrygende uddannelsesforløb med Commitment Lab og Tine Nyholm. Jeg har sjældent mødt en så engageret og fag-passioneret underviser der i den grad brænder for sit virke, og som kan nå ud til de studerende. Jeg har fået relevant viden og redskaber til at bruge i hverdagen og i arbejdsrelaterede situationer, der fremmer relationer og samarbejde – ny viden om mig selv og værktøjer til, hvordan jeg skal begå mig i organisationer på en væredygtig måde. Det er et uddannelsesforløb jeg stærkt kan anbefale til alle.”

– Sanne Petersen, Sekretær
 
”Uddannelsesforløbet har levet fuld op til mine forventninger og har givet mange aha-oplevelser. Jeg tager en større selvindsigt og mere moden bevidsthed med mig. Den vil gavne mig i forhold til relationer fremover både faglig og privat.”

– Peter Rimaas, Tax Manager 
 
”Forløbet har levet op til de forventninger jeg havde ift. at blive præsenteret for forskellige typer coaching, samt at få konkrete praksisnære værktøjer at anvende.Det betyder at jeg nu kan skelne dem fra hinanden og kan bruge værktøjerne og de forskellige indgangsvinkler, skræddersyet til de situationer, hvor jeg vurderer at jeg kan have gavn af dem i mit arbejde. Jeg har også fået udvidet mit faglige sprog og teoretiske fundament i lederrollen, hvilket jeg vurderer som værende meget værdifuldt.

Mine egne erkendelser opnået i træningsforløb har hermed givet mig nogle værktøjer jeg kan anvende til at være den mest autentiske udgave af mig selv som leder. Da disse værktøjer er meget brugbare og allerede har sat sig på rygraden, er jeg overbevist om at det vil have positiv og virkefuld indflydelse på min tilgang til ledelse og kollegiale relationer fremadrettet.”

– Signe Andersen, Leder
 
”Over al forventning har uddannelsen levet op til det jeg kom for. Den megen fantastiske faglitteratur og det store fokus på praktisk anvendelse og øvelse har åbnet døren for frihed til selverkendelse og en mere fokuseret dialog. Med andre ord, bevidstgørelse af egne tanker og hvorved de har indflydelse på udfaldet af dialogen.

Praktisk betyder dette for mig at jeg i fremtiden vil reagere på mine tanker (og følelser) således at jeg ikke er et udtryk for single loop læring, men dobbelt loop læring – dette både arbejdsmæssigt og personligt.

Det er blevet mig bevidst, at jeg selv må tage affære, hvis jeg ønsker forandring. At andre ikke nødvendigvis hører det jeg siger, hvis jeg ikke spørg ind til deres svar. Jeg forventer at jeg fremover vil blive endnu bedre til og bevidst om at tanker og adfærd må samstemmes for en tydelig klarhed.

Samlet set har forløbet været meget intensivt forstået således, at der har været meget at lære på kort tid. Gennem alle seks uger har Tine Nyholm altid været til rådighed og en stor støtte under hele forløbet.  Både under opgaveskrivning, men i det hele taget og derfor kommer jeg ud med viden og læring som jeg kan implementere i min fremtidige hverdag.”

– Anette Knudsen, Sygeplejerske 
 
”Det var meget intenst og koncentreret, med en del selvindsigt og introspektion, samt en ny måde at være sammen med de andre medstuderende og vores lærer på.  Vi blev tilpas “forstyrret”, men jeg følte mig altid støttet og værdisæt. Både coaching i praksis og refleksioner om (selv)ledelsen er nu blevet en vigtig del af min professionelle tankegang. Spændende, spændende rejse!”

– Francesca Astori, Ernæringsassistent
 
”Mange af uddannelsens modeller har givet en aha-oplevelse, da de kan relateres i hverdagen. Jeg har erfaret, at vi er forskellige, og hvordan forskellighederne i et samarbejde bruges som en styrke. Jeg har hermed fået styrket selvindsigt og værktøjer der kan bruges både i mit arbejds- og privatliv.”

– Latifa Sørensen, Ekspeditionssekretær
 
SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret akademi uddannelse ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig selvledelse og effektfuld dialog. Coaching og konflikthåndtering” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 27. februar – 7. april 2017, udtaler:
 
”Jeg har fået en større personlig indsigt, som jeg kan bruge til at udvikle og styrke mine kompetencer og personlighed. Det vigtigste jeg tager med, er de svar jeg har fundet ifht. personlig adfærd, derudover teknikerne ifht. coaching og konflikthåndtering. Bevidsthed er blevet nøglen for mig ifht. selvledelse og væredygtighed.

En personlig rejse, hvor engagementet og viden smitter af og forplanter sig, til større personlig indsigt og vigtig læring til egen rejse herfra. TAK!”

– Kim Madsen, Markedsføringsmerkonom og kognitiv coach
 
”Tine Nyholm blæser dig omkuld! med hendes energi, udstråling, ordstrøm, faglige viden og kunnen, hun lader dig dog ikke falde uden at hjælpe dig op igen. Personligt har jeg fået ny viden og selvindsigt der giver mig et stort fagligt overblik samt styrkede faglige kompetencer der tilsammen praktisk, styrker mig i at kunne være en endnu bedre kollega, chef og samarbejdspartner.

Hvad der gør denne uddannelse unik er, at Tine er der for dig på alle tidspunkter. Hun er autentisk, fagligt meget kompetent, væredygtig, ydmyg i hendes formidling og medfølende i din personlige udvikling.

Jeg kan kun anbefale alle, at tilbringe tid med Tine Nyholm, hun er en helt igennem FANTASTISK kognitiv proceskonsulent. Hvad det så end måtte koste økonomisk, er det intet i forhold, til den personlige indsigt, faglige kunne og udvidede kompetencer, du går derfra med.

Dit firma vil takke dig for at hyre Tine Nyholm, dine kollegaer og dine samarbejdspartner vil udvikles og trives og konflikterne vil gavne virksomheden fra den dag

– Anne Vestereng, Butiksledelse
 
”Jeg kan varmt anbefale uddannelsesforløbet, som bidrager til den positive udvikling af det enkelte menneske med udgangspunkt i de kognitive principper og udviklingsformer.

Læring, viden og indsigt der giver stof til eftertanke og som jeg nu bruger i mit daglige virke, både privat og arbejdsmæssigt.”

– Niklas Hegnsted, Kontor med speciale i offentlig administration

”Gennem dette uddannelses forløb bliver du trænet, opkvalificeret, styrket og udviklet med baggrund i den nyeste evidensbaseret viden og veldokumenterede metoder. Du bliver beriget med viden om, hvordan du bringer dig selv og andre i optimal mental præstationstilstand, relevant både organisatorisk og praksisnært i øvrigt.

Tine er passioneret, engageret, vidende og formår at formidle så vedkommende, fængslende og overbevisende, at alle trods forskellighed frivilligt lader sig medinddrage og positivt forpligte. Tines vindende og tillidsvækkende personlighed skaber trygt fundament for optimal læring og udvikling.

Personligt har jeg hermed hen over læringsforløbet erfaret, hvor betydningsfuldt væredygtig selvledelse og selvindsigt er for at kunne præstere optimalt som kollega og medarbejder i en kompleks hverdag, hvor dialogisk kommunikation og accept af forskellighed er nøglen til fælles succes. Således har jeg fået viden om at erkendelsen af mine behov er kimen til al udvikling. Værdien af at være opmærksom på egen indre dialog. Hvordan det er afgørende for samarbejder at undre sig og byde op til dialog, der positivt forpligter, udvikler og afklarer.”

– Christel Krøjgaard, Receptionist
 
”Uddannelsen hos Commitment Lab har givet mig en personlig indsigt og faglig viden som jeg fremadrettet kan benytte aktivt i min hverdag – professionelt og privat.”

– Charlotte Friis Frederiksen, Sygeplejerske
 
”Goddag til en mere væredygtig udgave af mig selv. Hvilken berigende og fantastisk uddannelse. Alle burde forære sig selv en tur i Tine Nyholm’s udviklingshjul. Det er guld værd både personligt og fagligt.

Personligt har jeg opnået styrkede faglige og kommunikative kompetencer til facilitering af sygdoms- og sundhedsforståelse hos borgere. Et fagligt nærvær og overblik, muliggjort af den øgede selvindsigt og værdiskabende forskel det er at forpligte sig væredygtigt selvledende – fokus, redskaber og tilgang, som jeg vil holde fast i.”  

– Anja Lund, Social og sundhedsassistent
 
”Tine Nyholm er en engageret og kompetent underviser. Med et sjældent set drive og gnist udvider hun horisonter og giver anledning til undren. En gave til alle virksomheder, der ønsker ledere og medarbejdere, der kan skabe et udviklende og inspirerende arbejdsmiljø.”

– Kim Bergensol, Coach & Massage terapeut
 
”En uddannelse som beriger og opkvalificerer personligt som fagligt. En uddannelse som stiller skarpt og giver retning for dit arbejdsliv.

Jeg har i vid udstrækning fået en masse anvendelig viden og læring. Jeg har fået nye teoretiske tilgange til at arbejde organisatorisk. Jeg er blevet opdateret fagligt, og har bl.a. fået øget analytisk forståelse for, hvilke elementer der skal være til stede på en arbejdsplads for at jeg trives og oplever meningsfuldhed, samt hvordan jeg dialogisk tager ejerskab herfor.”

– Pernille Bachmann, Mentor/Coach/HR-kvalitetskonsulent
 
“Kognitiv Coaching og konflikthåndtering” ved Commitment Lab og Tine Nyholm er ét stort fagligt og energisk festfyrværkeri, med en overflod af nuancer og WOW-oplevelser. Faktisk er titlen på uddannelsen én stor underdrivelse, i forhold til indhold og udbytte, der når langt videre omkring, end man forestiller sig. Selv med +20 års erhvervserfaring, indenfor ledelse, strategi og HR, har jeg fået mange virkelig brugbare værktøjer og ny viden med hjem, som jeg vil kunne bruge i alle aspekter af mit liv, både privat og professionelt. Kognitiv Coaching metoder og værktøjer er geniale, fordi de går helt under huden og skaber varige, positive, mentale forandringer.

Tines energi, entusiasme, dedikation og fag-passion er, som underviser og menneske, helt udover det ‘sædvanlige’; smittende og insisterende på samme tid. Hun går all-in for, at sikre, at alle kommer med og hun stiller sig til rådighed nærmest 24-7, hvis der er behov for det. Spænd hat og briller, og nyd “Turbo-Tines-Transformations-Tour”, hvis du får muligheden for det! TAK Tine! 🙂

– Ulla Lindstrøm, HR Transition Manager
 
SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret akademi uddannelse ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig selvledelse og effektfuld dialog. Coaching og konflikthåndtering” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 5. december 2016 – 16. januar 2017, udtaler:

”Hermed min varmeste anbefaling af AU-uddannelsen Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig selvledelse og effektfuld dialog hos Commitment Lab v/ Tine Nyholm.

Jeg vidste hurtigt, at det netop var hos Commitment Lab jeg ville tage dette forløb. Under gode samtaler med Tine Nyholm stod det tydeligt for mig, hvad der var muligt at få indsigt i under forløbet og jeg har fået indfriet alle forventninger.

Tines formidlings-og undervisningsstil er kompetent, vedkommende, engageret og ikke mindst inddragende og gensidigt forpligtende. Jeg har altså ikke blot tilegnet mig ny teoretisk viden, men fået forståelse for og erfaring med anvendelsen gennem øvelser og praktiske refleksioner i undervisningsrummet, således at det lærte er direkte brugbart.

Uddannelsesforløbet hos Commitment Lab er hamrende ambitiøst. Der leves ikke blot op til lovmæssige krav og forpligtelser og der skeles heller ikke kun til et overordnet pensum. Tine har sammensat forløbet nøjagtigt efter hvad der er brug for på arbejdsmarkedet og øser generøst ud af viden og egne erfaringer fra præsente oplevelser. Altså, ingen støvede forelæsningsmanøvrer her! Eksamensformen er helt i overensstemmelse med hvad Tine formilder; en gensidig dialog om egen kendte case og betragtninger og anvendelse af de relevante kognitive coachingprincipper og konflikthåndteringsmodeller, der alle undervises i gennem hele forløbet. Ingen ubehagelige overraskelser.

Jeg har været en del af et læringsrum, hvor vi alle var forskellige, med forskellige baggrunde og historier. At dele erfaringer og betragtninger i dette rum har lært mig mere, end jeg nogensinde kan læse i en bog. Tines evne og mod til at stille sig åben og undrende og insistere på at skabe erkendelse og ejerskab hos alle, er fantastisk inspirerende og hermed er det også klart, at vi ikke blot må bruge det lærte i arbejdssammenhæng, men i alt vi gør.”

– Winnie Strøm Schildknecht, Coach, mentor og bach. psych.
 
”I en skarp uddannelsesproces har Tine Nyholm fra Commitment Lab været omdrejningspunkt i en for mig ny kognitiv tilgang til coaching og konflikthåndtering.

 Tine Nyholm er dygtig til både faget og mennesker – hun har en intelligent, men personlig tilgang til tingene og er derfor både sjov, maksimalt udfordrende og lærerig at udvikle sig sammen med. Hun har en skarp, hurtig og kærlig tunge samt et nærvær, der kan gøre selv de mest kedelige timer spændende, konstruktive og tankestrækkende. Læg hertil en solid coachingerfaring, stærk analytisk sans og en evne til at få sagt det, der skal siges, selvom det er svært. Hun udfordrer både sig selv og sine omgivelser ved at stille spørgsmål, der gør op med vane-tankegangen.

Så ønsker du at fylde din værktøjskasse med relevante og forskningsbaseret viden og læring, der matcher dette aktuelle moderne videnssamfund, vi lever i, så bør dit næste stop være Commiment Lab. I følge min erfaring vil dette gavne din evne som leder, kollega og medmenneske. Men husk at spænde selen for det går hurtigt, læringskurven er stejl og du vil finde hvert minut relevant.”

– Lin Jensen, Træner & Coach
 
”Et uddannelsesforløb hos Commitment Lab, med Tine Nyholm som fagligt fyrtårn, er en fantastisk personlig såvel som faglig investering. Med en enorm dybde og høj faglighed fører Tine, dig på inspirerende og anerkendende vis igennem en personlig og faglig erkendelse med viden og læring, der løfter dig som menneske og som fagperson. Du står derefter stærkere både personligt og fagligt med en fantastisk værktøjskasse du kan bruge på dit faglige felt. Det er intet mindre end fantastisk, inspirerende og opløftende.

Min selvindsigt er styrket og jeg har fået en langt større forståelse for vigtigheden af at kunne mestre hensigtsmæssig selvledelse, i forhold til også at være en kompetent leder og medarbejder. Jeg har i høj grad fået anvendelig faglig viden og læring som jeg kan omsætte og bruge i praksis. Jeg har fået en ny værktøjskasse med tilgange og metoder, som jeg kan bruge i supplement med min faglighed og mine kompetencer, der gør at jeg står langt stærkere som leder.

Jeg vil anbefale alle, der har mulighed for at deltage i et uddannelsesforløb hos Tine, at gøre det. Det er en investering du aldrig vil fortryde.”

– Louise Christensen, Cand.soc.
 
”Den indsigt og omfattende viden, hvormed Tine Nyholm evner at udtrykke sin fagpassion og inderlighed for væredygtig selvledelse, har for mig været helt uvurderlig. Jeg har været taget med på en rejse brolagt med selverkendelse, ahaoplevelser og blevet præsenteret for værdifuld litteratur som fremover vil være med til at styrke min trivsel og arbejdsglæde.

Jeg har fået bygget en bro… fra alt som førhen var kun var formodninger og fornemmelser, over til konkret viden… jeg har fået en langt større forståelse og sikkerhed i at jeg kan stille undre spørgsmål til det som sker omkring mig på en arbejdsplads og jeg glæder mig over, at jeg fremover, ikke behøver at opleve mig selv som gidsel, men at jeg rent faktisk kan bidrage positivt ved at engagere mig aktivt med den nye viden jeg har tilegnet mig. Det giver mig styrke at jeg har fået værktøjer, så jeg fremover kan handle anderledes end jeg før har gjort. Jeg vil væredygtigt kunne lede mig selv i fremtidige arbejdsforhold og for det kan jeg takke Commitment Lab, Tine Nyholm.”

– Heidi Højgaard, Kontorassistent
 
”Jeg har fået indsigt i og forståelse for den åbne konstruktive dialog, hvor mentale modeller, psykologisk og social kompetence alle er vigtige dele for at skabe et samarbejde med mening, commitment og handlekraft, som ikke kun er til gavn for medarbejdere, men også for borger og for samfundet som helhed.”

– Kirsten Trærup Møller, Socialpædagog
 
”Tine Nyholm: fagligt fyrtårn for væredygtig selvledelse. Uddannelsesforløbet har levet 100% op til mine forventninger og mere til. Dette forløb har åbnet mine øjne for et helt andet univers, og vækket min faglige nysgerrighed til at udforske og afprøve min kunnen.

Jeg har fået konkret indsigt i hvordan tanker og følelser styrer vores adfærd, og hvilke værktøjer man kan bruge konstruktivt, og har opnået den bedste ”væredygtig selvledelse” nogensinde. Mine kompetencer er nu på et niveau hvor de aldrig har været før, dette styrker min faglig profil til at kommunikere på den mest givende måde, som åbner en masse nye døre karrieremæssigt for mig.”

– Georgina Harrison, HR konsulent
 
”Jeg har fået gode værktøjer til at gå ud og blive et endnu bedre menneske med ro og tro på egne evner.”

– Thomas Bo Henriksen, Postbud og fotograf
 
”Jeg vil helt klart anbefale ALLE – og ikke mindst alle med ledelsesansvar – at tage et uddannelsesforløb hos Commitment Lab. Det har givet mig en stor indsigt i, hvor vigtig Følelsesmæssig ledelse er – hvor vigtigt det er at opnå forståelse for HVAD er det vi skal – HVILKEN rolle har vi – HVORDAN gør vi!

På en skala fra 1 – 10, hvor 10 er det bedste, har forløbet levet op til et 12-tal. Stort set hele uddannelsesforløbet har givet mig aha-oplevelser, såvel erhvervsmæssigt som på personlig selvledelse. Det betyder for mit vedkommende, at jeg er blevet meget bevidst om min måde at kommunikere på, og hvordan jeg, i konflikter som hverdagen i øvrigt, med åbne spørgsmål får skabt dialog og på den måde kan få personer til at komme til erkendelse.

Mine varmeste anbefalinger til at ALLE bør tage dette uddannelsesforløb. Det er utrolig givende på alle måder – STOR TAK TIL TINE NYHOLM FOR 6 FANTASTISKE GIVENDE OG LÆRERIGE UGER!!”

– Lise Skaaning Hansen, Kontorfunktionær
 
SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret akademi uddannelse ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig selvledelse og effektfuld dialog. Coaching og konflikthåndtering” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 22. august – 30. september 2016, udtaler:
 
”Uddannelsen giver væsentlig og yderst brugbar indsigt og værktøjer på især to felter: forståelse for kollegiale forhold og konflikthåndtering på arbejdspladsen. Inden for dette område giver uddannelsen god indsigt i at opfange, forstå og løse latente konflikter, før de udvikler sig til egentlige problemer. Det andet felt vedrører ansvaret som leder, specielt betydningen af at håndtere relationer, herunder den organisatoriske konfliktforståelse og –handlekraft, på en måde, der skaber resultater i et klima af motivation for medarbejderne. Nye væsentlige begreber har for mig her været følelsesmæssig intelligens, tankefælder, væredygtig selvledelse og væredygtig eksistens.”   

– Svend Erik Ladefoged, Chef rådgiver
 
”Dette uddannelsesforløb fra Commitment lab, er så værdiskabende og lærerigt. Jeg har ikke før følt mig så max frustreret, for så til sidst i forløbet at finde mening med det. Men under denne frustrering er også blevet vækket sådan en nysgerrighed på dette professionelle strategisk anerkendende og væredygtige indhold. Med denne energiske og dygtige underviser, Tine Nyholm, der søger for at alle er en del af holdet, bliver man belønnet med værdigskabende og udviklende indhold, der er så brugbart og uundværligt i ethvert job. Jeg kan kun på mit varmeste anbefale denne uddannelse til alle der ønsker væredygtigt, committed, værdiskabende og brugbart indhold til stor glæde og anvendelse i arbejdet livet og privat.”

– Annika Edholm, Salgsassistent og konfliktmægler
 
”Tine Nyholm fra Commitment Lab, er et energibundt uden lige. Denne energi formår hun at give videre til de studerende, så tiden flyver af sted, med masser af læring, sparring, coaching, konflikthåndtering og indførelse i væredygtig selvledelse. Den ramme Tine sætter for et varierende læringsforløb forpligter positivt til studieaktivitet hen over fælles undervisningsdage, studiegruppetræning, gruppearbejder, fordybelse og selvrefleksion – så man hurtigt bliver lige så engageret som hun, dvs. alle deltager meget, og mange bliver lige så fagpassioneret som Tine.

Det giver masser af selvindsigt og brugbar viden til håndtering af konflikter. Hele forløbet, er én lang udviklingsproces, som med fordel kan bruges såvel privat som på arbejde, og er absolut anbefalelsesværdigt!  

For mig har det styrket min faglige profil, ved at give mig en masse redskaber, som jeg kan bruge ved forskellige uoverensstemmelser. Samt givet mig nye måder at kommunikerer effektfuldt på. Desuden har det lært mig at coache et andet menneske, hvilket er meget nyttigt i mit fagprofessionelle felt. Endelig var det første gang i mit liv, at jeg gik med tiltro til en mundtlige eksamen og mestrede at gennemfører denne med væredygtig SUCCES! 🙂

– Ulla Greve Hahn, Social og sundhedsassistent
 
“Wauw! Denne uddannelse giver så meget mening og udvikling på det personlige- og faglige plan, at alle burde unde sig selv at gennemføre dette forløb. Med en kæmpe fagpassion og et evidens baseret materiale, tager Tine dig med på en uforglemmelig rejse, som vender op og ned på din verden nu og i fremtiden. Du bliver klædt rigtig godt på til at møde verdenen i en meget stærkere og mere selvbevidst udgave af dig selv, så tøv ikke, men skynd dig at hoppe med om bord, så også din fantastiske rejse kan begynde.

 Aha-oplevelser har været den indsigt jeg har fået i dels det mentale, hvorfor vi som mennesker reagerer som vi gør, og indsigten og forståelsen for ledelse i organisationer.

Den viden og læring jeg kan tage med mig fra denne uddannelse er toprelevant og er netop en viden som jeg de seneste år, har manglet i mit virke som mellemleder. Jeg er sikker på at denne nye viden vil styrke mine kompetencer fremadrettet og jeg er sikker på at netop denne viden vil stille mig langt stærkere i min fagprofessionelle karriere herfra.”

– Louise Windelev, Finansiel rådgiver
 
”En utrolig spændende og vedkommende seks ugers uddannelse, som har givet mig forståelse for, hvordan dårlig kommunikation kan føre til konflikter, og hvordan god kommunikation kan løse dem.  Jeg tror, at alle mennesker ville have gavn af denne viden.  Tine Nyholm er forrygende!” 

– Nina Bodin, Folkeskolelærer
 
“Tine Nyholm som underviser i kognitiv coaching og konflikthåndtering, er en ufravigelig passioneret underviser som er dybt professionel i sit fag og i alle relationer. Med en fængslende energi og stolthed lærer hun fra sig af dyrebar viden, løfter sine elever OP så alle er med i læring, som kan benyttes i private således som i organisatoriske sammenhænge. 

 Jeg anbefaler varmt denne uddannelse til alle, som vil opkvalificeres i den kommunikative tilgang til styrket ledelsesstil, eller som tilgang i en anden faciliterende professionel relation. Med udgangspunkt i sig selv og sine egne mentale modeller bliver der undervist i hvordan vi kan tilgå tankefælder lærende, kognitivt at omstrukturer og hermed få indsigt i, hvordan vi fremadrettet udviklende leder os selv, væredygtigt!” 

– Laila Bech Andersen, Salgskoordinator og event manager
 
”Dette uddannelsesforløb er stærkt brugbart, især i forhold til arbejdslivet, men også brugbart på det personlige plan. Jeg har modtaget en række meget anvendelige psykologiske værktøjer, der direkte kan benyttes i arbejdslivet og personligt i forhold til (selv)ledelse, kognitiv coaching og konflikthåndtering. Jeg kan fx nu analysere mig frem til konflikters årsager i en virksomhed, komme med konkrete løsningsforslag til forbedringer, og på den måde skabe personlig tilfredsstillelse for medarbejderne, øge menneskelige ressourcer og frigøre kompetencer, hvilket vil øge fx motivation, ejerskab, kreativitet og problemløsning for de ansatte.     

Forud for dette uddannelsesforløb havde jeg I kraft af min kandidatgrad i psykolog en vis viden indenfor kognitiv psykolog. Men indenfor ledelse, kognitiv coaching og konflikthåndtering var min viden mere diffus. Nu har jeg fået sat teori, modeller, fagtermer osv. i system samt øvet og afprøvet forskellige kognitive coaching-metoder i praksis på holdet. Det har alt sammen styrket min selvindsigt, så jeg i højere grad nu kan vælge min væren (mit fokus) bevidst, navigere bevidst udviklende og dermed komme i en optimal mental præstationstilstand. Lige som jeg er blevet mere opmærksom på hvad væredygtig ledelse indebærer.

Tine Nyholm er faglig kompetent og har et helt igennem smittende flow og passion uden lige i hendes professionelle virke som lærer og kursusleder. Hendes kursusforløb er indholdsmæssigt nærværende og bygger på den nyeste forskning indenfor ledelse, kognitiv coaching og konflikthåndtering. Uddannelsesforløbet er for mig stærkt anvendeligt både hvad angår væredygtig (selv)ledelse som i min faglige profil.”

– Jacob Thorning-Schmidt, Cand.mag. i psykologi, filosofi og videnskabsteori 
 
”Tine Nyholm er nytænker og viser vej til VÆREDYGTIGHED og frisættelse af potentiale, der kan have været hengemt hos den enkelte elev. Hun formidler på en intens, opløftende, berigende og passioneret måde som gør, at man som elev af hende ikke kan andet, end at hengive sig i den læring, der naturligt følger med. Tine findes der kun en af i denne verden og med al den evidensbaserede forskning og viden hun deler ud af, kommer man godt klædt på til sin videre færd, med al den indsigt og læring man har fået med sig.”

– Elaine Stello Garcia, Lægesekretær
 
”Nogle af mine forventninger til uddannelsesforløbet var: Værktøjer til at navigere som menneske, Selvindsigt og afklaring vedr. job.  Alle disse ovennævnte emner har jeg fået indfriet ved uddannelsesforløbet hos Tine Nyholm. Eksempelvis, vedr. afklaring af job situation, har det den betydning at jeg fandt min MENING.

Tine Nyholm, er den mest passioneret underviser jeg nogle sinde har mødt, hvilket resulterer i at hun formår at gøre undervisningen levende og spændende. Der har været hjælp at hente nærmest 24/7. Jeg har fået opkvalificering af mine faglige kompetencer, som vil gavne min karriere herfra, det at jeg nu kan styrer samtalen, Spørge ind – meningsforhandle og evne væredygtig selvledelse i hverdagen.”

– Vanesa Vestermark, Kontorassistent og frisør
 
”Meget indikeret og passioneret underviser, der er dygtig i hendes stof. Vil du lære at være en dygtig leder og få dig selv og dine medarbejder på rette kurs – eller har behov for personlig udvikling, kan denne uddannelse anbefales.”

– Mie Baltzer, Direktionssekretær
 
”Uddannelsesforløbet har i den grad levet op til mine forventninger, og mere end det. Jeg har fået en større selvindsigt, og deraf fremadrettet kunne bidrage med gode samarbejdsrelationer og større perspektiv, hvilket betyder at jeg kan se mere objektivt på organisationer, ledelse, relationer og mig selv. Det har været en aha-oplevelse at få indsigt i mit eget vækstpotentiale, når jeg er fokuseret og i OMP 🙂 

Aldrig har jeg været mere frustreret, og så fokuseret. Må indrømme at undervisningen er genialt sammensat, så det giver så meget mening….til sidst (for mig). Det mest lærende og værdiskabende jeg tager med mig og ser frem til at forankre i mit faglige virke er, hvordan at meningsforhandle og byde op til dialog er super vigtigt for at kunne agere i relationer og kunne nedtrappe konflikter før de vokser.”

– Marianne Kjærulff Olsen, HR administrativ
 
”En indlevende og committed underviser som skaber de bedste rammer for indsigt i den menneskelige natur. Samt på løfterig vis guider dig til større selvforståelse ud fra en faglig litteratur, som er både videnskabelig dokumenteret og som åbner op for aha oplevelser til egen væredygtig selvledelse.

Jeg er i den grad blevet mere bevidst om egne handlemønstre eller mangel på samme 🙂  Den dybe selvindsigt jeg efterfølgende har med mig, har givet mig mod til at stå mere “fast” samt større handlekraft på egen iboende ressourcer. Jeg tør nu gå ind i besværet – mærke det og handle på det. Rent fagligt er modellerne i uddannelsen guld værd i forhold til forståelse for den menneskelig natur, ud over at give adgang til en dybere selvforståelse (selvledelse) er det gode brugbare redskaber til at forstå andre både kollegialt og i ledelsesmæssig øjemed, eksempelvis er jeg blevet bedre til at læne mig tilbage og observere den anden og stille uddybende spørgsmål med en oprigtig interesse.”

– Pia Harling Hansen, Socialpædagog
 
SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret akademi uddannelse ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig selvledelse og effektfuld dialog. Coaching og konflikthåndtering” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 25. april – 7. juni 2016, udtaler:

“En helt overskyggende forskel på denne og andre uddannelser jeg har taget, er Tine Nyholm. Den passion, begejstring, sprudlen, energi og ønsket om at give os på uddannelsen alt hun ved, på en så dedikeret, ærlig, støttende og oprigtig måde, er ikke noget jeg har oplevet tidligere. Uddannelsen er meget intensiv og alle bliver inddraget. Dette er ikke “bare” en uddannelse, det er en rejse. En rejse, hvor du i starten rejser med en gammel slidt rygsæk. En rygsæk som gnaver lidt hist og her, og som du har pakket med alle de ting du “plejer” at tage med. Ved rejsens slutning opdager du at rygsækken stadig er den samme – men støvet af, strammet op og tilpasset til netop dig. Og vigtigst – indholdet. Mange af de ting du troede du havde brug for, er smidt væk og erstattet med nye ting som du har brug for og virkeligt fungerer. De ting du har beholdt genopdager du, og ser nu på dem med større glæde. Jeg har nu værktøjer til, gennem nyfunden selvindsigt, at håndtere konflikter, at se konflikter som noget konstruktivt, skabe et mere engageret arbejdsmiljø og gennem dialog at kunne hjælpe andre til at se deres eget potentiale.”  

– Michael W. Larsen, Salgschef
 
“Dette uddannelsesforløb er vigtigt og nødvendigt for alle mennesker der på nogen måde kommunikerer med andre mennesker! Følelsesmæssig intelligens og disse kognitive redskaber burde være en del af læringen i undervisningen allerede i grundskolerne.

Jeg kan klart anbefale dette fagpassioneret forløb med lige så passioneret og commitet underviser, skønne Tine Nyholm, der formår at strikke forløbet sammen så der er taget højde for individuelle behov og sådan at ingen kursister bliver hægtet af undervejs, trods mængden af viden vi indlærer undervejs. Tine formår at bringe et hold af mennesker sammen som en familie der hjælper hinanden. Hun kæmper for at vise os vigtigheden i at vove at være helt og holdent vores autentiske selv, uden at give køb på os selv i pressede situationer, og samtidig se sammenhængen mellem den måde vi tænker, føler og handler på og hvad det har af konsekvenser og værdier for os.

Det har været helt fantastisk, rørende og fyldt med livskraft, at dele denne proces med vidunderlige mennesker med forskellige baggrunde, og sammen fordybe os i spændende transformativt stof, der viser sig blot at være et springbræt til et endnu mere optimeret liv og karriere, da stoffet er noget jeg kan fordybe mig i resten af livet. Af hjertet tak Tine, det du gør, har stor betydning i verden!  :-)”

– Deanna Alexandrine Hobson, Web & Pr Coordinator
 
“Havde ikke troet det muligt at jeg kunne lære så meget ny på så kort tid og tilmed bruge/omsætte det allerede fra dag 1, at få så meget brugbar viden er utrolig frisættende og giver en fantastik fremdrift både fagligt som personligt.

Det er mig magtpålæggende at anbefale Commitment Lab til alle som ønsker indsigt i mental sundhed, væredygtighed og dialogbaseret udviklingskultur.”

– Anders Harder Kragh, Skyde instruktør
 
“Midtvejs i livet og søgende efter noget nyt i mit arbejdsliv, var jeg så heldig at have lejlighed til at deltage i dette uddannelsesforløb hos Tine Nyholm. Nøglen til min personlige energi og væredygtighed er: at kende mig selv. Det er forudsætningen for at finde mine svar på hvad jeg vil, hvad jeg ikke vil og hvorfor. OG jeg har lært mig selv bedre at kende. Jeg har studeret, diskuteret, reflekteret, følt, tænkt over mine tanker og følelser, øvet mig i at lytte, spørge og tale, og øvet mig i at fokusere på det positive som derved voksede. Jeg er blevet gladere, mere tryg og udadvendt og ser fremtiden i møde med forventningsfuld spænding. Jeg glæder mig til at fortsætte rejsen, men nu uden de gamle tankemønstre og fordomme, bare med åbenhed og væredygtighed i mødet med nuværende og fremtidige relationer. Jeg kan varmt anbefale at tage ”rejsen” hos Tine og står gerne personligt til rådighed for yderligere uddybning af ovenstående. Mkh Ernst Löwe Lindberg 21702850.”    

– Ernst Löwe Lindberg, Cand.merc.jur.
 
“Uddannelsen får min varmeste anbefaling. Super interessant og evidens baseret viden. Hvis vi ikke vil sagte bagud, bør vi vide noget om hvordan virksomheder – og vi selv fungerer (bedst) i dagens Danmark. Begreber som strategisk commitment, mentale modeller og væredygtig selvledelse er nogle af de vigtige og nutidsrelevante begreber som alle bør kende. Denne uddannelse er relevant både for den ansatte og for lederen. Uddannelsesforløbet er intenst og vil kræve din fulde opmærksomhed – men der er value for money.

Uddannelsens omdrejningspunkt omkring hverdags situationer har betydet, at jeg er blevet opmærksom på dynamikkerne i organisationen – hos medarbejderne og organisation og medarbejdere i mellem. Dette har for mig været vigtig læring og har givet mange a-ha oplevelser undervejs, som jeg tager med mig. Jeg har en oplevelse af, at mine faglige kvalifikationer er opgraderet. Dels fordi materialet som gennemgås er baseret på konkret viden og evidens baseret undersøgelser, det gør det troværdigt og autentisk.

Jeg er blevet opmærksom på hvor stor en del af min hverdag jeg har mulighed for at påvirke, med min egen selvindsigt, jeg er samtidig blevet opmærksom på, hvor vigtigt det er at have selvindsigt og selvledelse – hvis jeg vil opnå mine mål i livet-/arbejdslivet. Det er en fantastisk indsigt at få. Forløbet har betydet at jeg er blevet bevidst om muligheden for, ved hjælp af simple teknikker og nye begreber at begribe med, at kunne flytte fokus og nå egne og virksomhedens mål.”

– Sandie Borg, Ejendomsmægler MDE
 
“Uddannelsesforløbet har til fulde indfriet mine forventninger, og min ”værktøjskasse” har fået mange nye redskaber og facetter, hvilket er og fremadrettet bliver til stor gavn, både fagligt og personligt. Det har været med til, at gøre mig til et bedre, være-dygtigt menneske – overfor mig selv, og overfor andre.  Det giver mig mange (daglige) aha-oplevelser, at være bevidst om mine tanker, følelser og handlinger – og det at kunne fokusere/regulere negative tanker, til positive tanker, handlinger og oplevelser.

Den store forskel, skyldes helt klart vores underviser og hendes ufattelige energi, dynamik, vedholdenhed og store faglighed, som jeg ikke har oplevet så intenst og berigende og ultimativt udfordrende på andre kurser/uddannelser. Det mest lærerige og værdiskabende har været, at få indsigt i og lære omkring kognitiv coaching og konflikthåndtering, på en så givende og udbytterig måde. Det har styrket min fortsatte udvikling, og er hver dag med til at gøre mig til et bedre og mere indsigtsfuldt menneske – ganske enkelt.”

– Laila Kofod, Office Manager, PA Executive, Koordinator
 
“Uddannelsesforløbet har i den grad indfriet mine forventninger, dette betyder at jeg er blevet faglig opkvalificeret og har fået en selvindsigt der vil styrke mine samarbejdsrelationer fremadrettet. Tine kom ind som en hvirvelvind og blæste mig omkuld, på den mest positive måde. Aldrig har jeg oplevet så fagpassionsret en underviser. Jeg blev hvirvlet ind i et fantastik’s uddannelse- og udviklingsforløb. Jeg kan nu navigere med en positiv bevidsthed og tiltro om hvilken retning jeg vil med mit faglige liv og karriere.  Jeg kan på det varmeste anbefale Tine Nyholm og Commitment Lab, hvis du har ambitioner om at blive fagligt opkvalificeret og ønsker at styrke og udvikle dit personlige lederskab.”

– Charlotte Bøttger, ID- life og Stresscoach
 
“Kognitiv coaching og konflikthåndtering uddannelsen har været den bedste gave jeg har givet mig selv. Denne uddannelse har ind printet sig fast i min refleksion og vil forblive levende grundet Tine Nyholms måde at undervise på og fordi hun har haft interessen for hver enkelt af os uddannelsesforløbet. Det har været vilde 6 uger med så meget læring, så meget selv-læring og bevidsthed sammen med et hold vidunderlige inspirerende mennesker, hvor gensidig respekt, nærvær og medfølelsen bare kan mærkes idet man træder ind i læringsrummet.

Det der har været mest lærende for mig, har været vigtigheden i at være et reflekterende væsen og jeg har i den grad fået så meget ny viden, som jeg direkte kan overføre i mit arbejde. Ordet væredygtig og dens betydning har været en aha oplevelse for mig. Jeg har fået værktøjer til at reflektere over mine tanker og følelser, og til i praksis at være væredygtig og reflekteret i også udfordrende situationer. Jeg har fået forståelsen af håndtering af konflikter og hvordan at håndtere situationer på en konstruktiv og udviklende måde. Ligeledes har jeg fået styrket min kommunikation, og er blevet mere modig i denne forbindelse, hvilket er vigtigt for mig da jeg fortsat vil arbejde med mennesker.

Fantastiske 6 uger med fagpassioneret og sprudlenede underviser som jeg ikke kan takke nok – Tusinde tak Tine. Sparring på højeste plan med en kærlig skubben henimod at komme ud af sin komfortzone og tag imod de muligheder der åbner sig. Tine har forstået noget helt særligt om at nå mennesker, skabe glæde, mening og motivation, herigennem mærker man hendes nærvær og hvor meget hun brænder for sit fag. Tak for et fantastisk forløb og rejse samt super berigende proces. Tine, du gør en forskel. Du har mine varmeste anbefalinger.”

– Sweze Phull, Teknisk administrativ medarbejder
 
“Denne akademiuddannelse har givet mig langt mere end jeg forventede, både fagligt og personligt. Niveauet er højt, hvilket har udfordret mig på bedste vis, og jeg har taget ejerskab over indre ressourcer jeg ikke havde bevidst kendskab til. Jeg vil gerne anbefale uddannelsesforløbet til alle, som ønsker at blive bedre til mennesker, incl. sig selv, i faglige relationer, såvel som personlige.”

– Lene Lockenwitz, Grafisk designer
 
“Jeg har i høj grad fået ny anvendelig viden og læring. Kan nærmest ikke forestille mig mit pædagogiske arbejde uden denne opkvalificering, der i så høj grad vil gavne mine muligheder for jobsøgning og videre karriere. Koblingen imellem pædagogisk/psykologisk viden, læring og arbejde til perspektivering via kognitiv coaching og positiv psykologi og således, styrket viden, læring og arbejde. En fantastisk oplevelse og erkendelse.

For mig har det åbnet en ny verden, såvel i mit privatliv som i mit pædagogiske arbejde. Ville ikke være det foruden. Har sat en positiv udvikling i gang hos mig. Jeg føler mig kvalificeret til arbejde jeg ikke før kunne bestride. Har været en fantastisk oplevelse at opleve og at være i læring hos Tine Nyholm, et total fagpassioneret og indlevende menneske som går all in. Her skal man holde ørene stive for at få alle guldkorn med.”

– Ulla Rasmussen, Pædagog
 
“Commitment Lab giver i forhold til mange andre tilbud noget du kan bruge til her og nu. Ikke bare arbejdsmæssig, men også personligt. Det er vældigt udfordrende og tvinger folk til at tænke anderledes og kreativt, mens det på same måde også booster kursisten.”

– Peter Jacobsen, Logistik Koordinator
 
“Tine Nyholm er en gave for nuet og fremtidens processer og ressourcer, med den energi, personlige og faglige ildsjæl kan og vil vores samfund virkelig flytte bjerge og udvikle nye tider på det faglige plan og i den grad positivt personligt udviklende som styrkende for det fælles commitment.

Af hjertet tak for dig og det jeg har formået at facilitere for mig, i læringsforløb ved dig og Commitment Lab.”    

– Janne Korsled, Konsulent med fokus på kommunikation, dialog & salg 
 
“Jeg vil på det varmeste anbefale uddannelsen i Kognitiv Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab, med den meget dygtige, kompetente og nærværende underviser: Tine Nyholm som under hele forløbet viser engagement og lidenskab for det hun/vi laver på forløbet. En meget værdifuld og brugbar uddannelse til at dygtiggøre ledere værdiskabende. ”  

– Stephanie Mansing, Personlig træner og kostvejleder
 
“Tine Nyholms læring om Kognitiv Coaching i Organisationer og dialogbaseret konflikthåndtering giver SÅ god mening både på et personligt som på organisatorisk plan. Uddannelsens læring om den mentale kognitive tilgang til udvikling er direkte omsætteligt til positiv og effektiv ledelse og giver enkle, relevante værktøjer til at skabe bedre trivsel, fagpassion og positiv gruppedynamik blandt medarbejderne ved at facilitere bedre engagement og optimal udnyttelse af potentialet og dermed bedre resultater for organisationen.

Personligt som professionelt har jeg fået større selvindsigt og værdifulde redskaber til mere effektfuld og målrettet kommunikation. Jeg har opnået en bedre menneskelig indsigt og forståelse for værdien af at kommunikere og handle anerkendende i fællesskabet. Tine Nyholm er en fantastisk, engageret underviser med et enormt drive. Fagligt er hun yderst kompetent og formidler stoffet på en medrivende, vedrørende måde ved at koble teori og praksis, når hun tager udgangspunkt i hver enkelt deltager. Denne uddannelse er relevant for dig, som vil lære, hvordan konflikter kan blive kilden til positiv udvikling og vækst. Absolut anbefalelsesværdigt uddannelsesforløb!”

– Henriette Bjørnbak, Design konsulent
 
SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret akademi uddannelse ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig selvledelse og effektfuld dialog. Coaching og konflikthåndtering” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 29. december 2015 – 9. februar 2016, udtaler:

”Sikke et forløb! Aldrig har jeg oplevet en lignende fagpassioneret underviser, som i den grad kan rykke hele holdet! Tine Nyholm forstår at dreje undervisningen og tilrettelægge forløbet, så det er tilpasset den enkelte så det spiller MAKS.

Jeg har i den grad fået så meget ny viden, som jeg direkte kan overføre i mit arbejde. Forståelsen af konflikt og håndtering deraf har åbnet en hel ny verden, hvor jeg kan vælge bevidst at håndtere situationer på en konstruktiv og udviklende måde, som er til stor gavn for mine projektgrupper og dermed også projekterne. Det blev meget konkret for mig, hvad jeg har haft til gode at lære i mit liv – Tusind tak Tine.”

– Susanne Noesgaard, IT Projektleder Sundhedsdatastyrelsen

 

”I verdens krydsfelt, hvor stormene kommer fra alle retninger, er der tre ord, der vægter mest, hvis du vil holde balancen: Kend dig selv. Jo mere du ved om dig selv, jo bedre agerer du sammen med andre. Og her får du viden om, hvordan du selv kan opnå bedre fodfæste og hvordan du hjælper andre til det samme. Commitment Labs uddannelse i Coaching og konflikthåndtering giver dig værktøjerne til og træningen i at holde dig oprejst, uanset stormstyrke og retning. Tine Nyholm er en tornado, så hold godt fast, men vid på forhånd, at du kommer hel og styrket ud på den anden side.”

– Rikke Ærtebjerg, Projektleder
 
”Uddannelsen har givet mig en større forståelse og bedre værktøjer til håndtering af konflikter, større indsigt i egne uheldige mønstre, således at jeg på en væredygtig måde, nu er bedre i stand til selvledelse og medledelse. Forskellen på dette uddannelsesforløb og de tidligere jeg har været på er helt klart Tine Nyholms store entusiasme og iver, hendes deltagelse, støtte og opbakning, samt hendes velforberedte, evidensbaserede og vedkommende undervisning.”

– Kit Schiøler, IT-supporter/Datatekniker
 
”Hvis du ligesom jeg er forundret over hvorfor konflikter i jobmæssige sammenhæng medfører negative situationer for dig selv og i forholdet til kolleger og ledelsen, kan jeg stærkt anbefale kognitiv coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab, som det bedste redskab til at håndtere konflikter på en positiv og værdiskabende måde.”

– Just Worm, Bygningssagskyndig
 
”Uddannelsesforløbet har i allerhøjeste grad levet op til mine forventninger og mere til. Jeg er blevet undervist af Tine Nyholm, der med allerstørste fagpassion brænder for sit fag, hvilket mærkes både i og udenfor undervisningen (Tine har været til rådighed alle ugens 7 dage i alle 6 uger – helt utroligt!). Aldrig har jeg oplevet så dedikeret og hengiven underviser og det smitter. Tine formår at favne og motivere alle og under hele uddannelsesforløbet har hun prioriteret vores individuelle læring højt.

Jeg har opnået nye indsigter og erkendelser i mig selv, som har været berigende for min selvudvikling og vejen til at lære mig selv endnu bedre at kende – personligt og fagligt. Jeg har fået en række håndgribelige og anvendelige værktøjer, jeg kan tage med mig og gøre brug af i mange forskellige henseender. Jeg vil hermed på det varmeste anbefale et uddannelsesforløb hos Commitment Lab, da det for uden en stor grad af selvudvikling med nye indsigter og erkendelser også handler om at tilegne sig nyttige metoder og principper funderet i den kognitive coaching til bl.a. konflikthåndtering i det kollegiale og organisatoriske faglige virke.”

– Sara Gammelgaard, Pædagog  
 
”Jeg har igennem uddannelsesforløbet fået forskellige virkningsfulde værktøjer, som kan hjælpe og assistere mig i min fortsatte selvledelse både i forhold til mit personlige liv, men også i forhold til min fremtidige karriere. Helt konkret er jeg blevet mere modig og selvsikker med indsigten i og forståelse af, hvordan vores menneskelige potentiale virker og det har opkvalificeret mig personligt og fagligt.  

Forskellen på dette uddannelsesforløb og tidligere jeg har været på, er Tines virkelig store og ægte commitment og måde at engagerer os kursister på.  Hendes tiltro og enorme vedkommende opbakning. Tine er fagpassioneret og en sand mester af sproget og skriftens brug.  Hun har en magisk evne til at tryllebinde mennesker. Har et sprudlende og smittende humør. Hendes person synes i et evigt flow der følger sin passion, alt dette medvirkede til at jeg kunne overkomme mine egne bump på vejen og gennemføre uddannelsen.”

– Mette Mathorne Thomsen, Pædagog
 
Kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret uddannelse ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig selvledelse og effektfuld dialog. Coaching og konflikthåndtering” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 17. august – 25. september 2015, udtaler:
 
”Det har været en intens og indsigtsgivende læringsrejse i selskab med en gruppe engagerede og inspirerende rejsefæller under kyndig guidning af en meget passioneret, engageret og teoretisk velfunderet rejseleder, der har formået at puffe mig i en ny retning. Et fagligt intenst og komprimeret udviklingsforløb, jeg varmt kan anbefale til alle, der vil lære mere om sig selv og samspillet med andre.

Man får nye praktisk anvendelige redskaber til at skabe læring for en selv og andre i forhold til at kommunikere klart og konstruktivt, samt konkret træning i kognitiv coaching, som redskab til at skabe forandring.  

Det er et forløb langt flere fortjener at gennemgå – for forestil jer lige en verden, hvor konflikter opfattes som potentielle læringsarenaer. Arenaer, hvor parterne – med afsæt i den kognitive coachingtilgang villigt og nysgerrigt lytter og spørger ind for at skabe erkendelse og konsekvensoplevelse af hvorvidt ens forehavende arbejder med eller imod ens ønske om at opnå forandringen. Tænk, hvilken vækst og udvikling vi kunne skabe fordi vi nu er opmærksomme på, at vejen til forandring går via gensidig forpligtelse, oplevet mening og klare anvisninger på hvordan man så gør i praksis.

Jeg føler mig overbevist om, at denne kognitivt coachende tilgang kan være vejen til at skabe mere engagerende arbejdsmiljøer, hvor medarbejderne trives, oplever mening og gensidigt commitment i de sociale læringsfællesskaber.”

– Susanne Rasmussen, Ergoterapeut og Master i læreprocesser (MLP)
 
”Jeg tilmeldte mig i første omgang uddannelsesforløbet, da Tine fremstod som en utrolig innovativ og sprudlende konsulent, som jeg vidste, ville kunne inspirere og lære mig en masse nyt. Det har i den grad levet op til mine forventninger! Hun har øget min selvtillid og styrket min faglighed.

I forhold til mine unikke kompetencer og videre karriere, har jeg fået bevidsthed om nye områder, hvor jeg kan sætte mine evner i spil. Jeg har lært meget brugbare metoder og redskaber om hvordan vi bl.a. i strategiarbejde kan bringe psykologen i spil og hvad dette betyder. Tine har skabt nogle helt fantastiske fusionsmodeller, som bygger bro mellem den kognitive psykologi og organisatoriske kontekster. Jeg har således fået nye forståelser og erkendelser om ledelse, coaching, kommunikation og konflikthåndtering.

Jeg har oplevet hvad det vil sige at blive undervist af en ildsjæl og hvor stor betydning det har for energien i rummet, min aktive deltagelse og mit udbytte. Igennem mit voksenliv har jeg haft mange undervisere, men kun meget få har nærmet sig Tine Nyholms niveau. Hun brænder igennem med hendes faglighed og via hendes begejstring, referencer til hendes arbejde som virksomhedskonsulent og intuitive væsen, hvormed hun formidler så godt at læring sikres. Hun burde undervise andre undervisere i at undervise, da hun har forstået noget helt særligt om at nå mennesker, skabe glæde, mening og læring. Tak for et fantastisk forløb og super berigende proces. Du gør en forskel!”

 – Sariah E.N. Jensen, Udviklingskonsulent
 
”Uddannelsesforløbet har været professionelt og gennemtænkt. Det var en totaloplevelse, der ikke bare gav et par visdomsord, men som inviterede til fordybelse og anvendelse, samt ikke mindst refleksion over værdien af denne fordybelse, og hvorvidt det lykkes at implementere værktøjerne og anvende dem ude i virkeligheden.

Jeg har fået øget min bevidsthed på alt det relationelt betingede. Det er blevet et lag mere reflekteret hvordan jeg forholder mig til medarbejdere såvel som samarbejdspartnere.

…Bag alle konflikter er der gemt mindst et brændende ønske, som måske er værd at blive bevidst.. Det vil Tine Nyholm gøre dig meget klogere på…” 

– Chastine Christiansen, Iværksætter 
 
”Jeg har arbejdet med mennesker, i lederjobs og i HR funktion og som selvstændig i mange år. I disse år har jeg været på forskellige kurser; den svære samtale, konflikthåndtering osv. Kurser som har deres berettigelse, men som har været unuanceret og stringente.

Uddannelsen hos Commitment Lab har været meget nuanceret, intenst og jo længere hen i uddannelsen jeg kom, jo mere mening gav det. Der var en meget meget fin og solid ”rød” tråd gennem hele uddannelsesforløbet. For mig har uddannelsens indhold og undervisningsmetode været en meget stor AHA oplevelse!

Jeg står her efter endt uddannelse, med en forankret tro og et stort mod på, at tingene rent faktisk godt kan lade sig gøre og vigtigst af alt, jeg har fået en ny viden og selvindsigt som giver mig mulighed for at lede mig selv i den rigtige retning!

Denne uddannelse giver rigtigt god mening og jeg kan kun varmt anbefale denne uddannelse til alle, det være sig ledige, ansatte og ledere/chefer.

Til sidst og ikke mindst vil jeg tillade mig at rose ejeren af Commitment Lab og underviseren Tine Nyholm, for sin meget positive og til tider humoristiske væremåde. Hun formår at få alle med i ”klassen”. Selv når jeg har siddet derhjemme og lavet lektier, har jeg kunnet mærke Tines tilstedeværelse i min faglige bevidsthed!!! Tine formår samtidig at se vores sårbarhed og give plads til denne. Jeg er overbevidst om, at det er årsagen til at min klasse her fik et yderst flot eksamensgennemsnit på ikke mindre end 9,7”     

– René Winther Madsen, Projektleder
 
”Gennem denne 6 ugers intensive uddannelse har jeg opdateret min faglige viden om organisationer, dialogisk samarbejde, ledelseskompetencer, emotionel intelligens, psykologisk kapital, positiv psykologi, coaching, konfliktløsning og meget mere.

Til sammen med min nye viden på disse områder, har jeg gennem aktiv deltagelse i studiegrupper, fået øget min selvindsigt og handlekraft, samt er blevet bevidst om det vigtige i at tage ansvar for egen selvledelse.

Jeg har desuden fået viden og værktøjer til gensidigt givende samarbejde, med tiltro og mod på at handle udviklende. En ahaoplevelse var at arbejde med en specifik erhvervscase og vurdere den objektivt og nuanceret og dermed reflektere over, de mange forskellige årsager (organisatoriske/personlige/relationelle) til at situationen/kulturen er, som den er.

Tine Nyholm er passioneret, yderst faglig kompetent og i besiddelse af den sidste nye viden inden for coaching i organisationer. En viden og en række værktøjer som hun brænder for at formidle til de studerende i et trygt og positivt miljø, som har gjort at jeg har fået tilegnet mig anvendelig læring og styrkede faglige kompetencer. Jeg erfarer konkret at min faglige profil er blevet stærkere og mere tydelig. 

Derfor vil jeg gerne anbefale denne uddannelse til dig, som ønsker at udvikle dig!”

– Judith Petterson, Laborant
 
”Tine Nyholm er den mest levende og engageret underviser, jeg nogensinde har mødt. Hun giver sig selv 100 %, og skaber et lærende univers der både giver stor selvindsigt og faglige kompetencer. Tine Nyholms nærvær og tilstedeværelse både i og udenfor undervisningen gør hende til en meget unik personlighed. Hun tager hånd om sine elever gennem hele læringsprocessen.

Det der gav mig en ahaoplevelse, var dialogen som værktøj. Det blev pludselig meget konkret for mig, hvad jeg havde haft til gode at lære i mit liv. Jeg har fået værktøjer der øger min evne til at reflektere, sådan at jeg kan håndtere konflikter på arbejdspladsen udviklende og være bevidst om min egen selvledelse og andel heri.” 

– Rita Madsen, Psykomotorisk terapeut
 
”Dette uddannelsesforløb burde være obligatorisk for ALLE. Det er en kæmpe gave at få lov til at være i læring i så intenst et uddannelsesforløb.

Jeg tager noget meget værdigfuldt med mig, en bevidsthed, en erkendelse og en konsekvensoplevelse af mine tidligere måder at tænke, føle og handle på. Redskaber til at tage ejerskab, selv- og medlede. 

Jeg har i mange år søgt efter nogle ”knager” jeg kunne hænge mine kompetencer op på, dem har jeg fået nu. Min værktøjskasse er voksede betragteligt og vil uden tvivl gavne mine muligheder karrieremæssigt fremadrettet.” 

Tine Nyholm er en fantastisk underviser og sparringspartner, mindblowing!

– Tina Osman Rasmussen, Pædagog
 
”Det har været et super godt og lærende udviklingsforløb i selskab med en meget fagpassioneret lærer, som bruger sig selv fuldt ud for at give holdet mest mulig læring. Tine er virkelig omhyggelig om det hun brænder for og er god til at formidle det så man ikke kan lade være med at glæde sig til at høre mere.

Min nye viden kan jeg bruge til at se sammenhænge i organisationen som jeg arbejder i. Jeg har fået selvindsigt i hvordan jeg kan vælge bevidst at håndtere situationer på en konstruktiv og udviklende måde. Konkret vil jeg anvende indsigten i psykologisk kapital til at være en bedre kollega og til som medarbejder at tage ansvar for væredygtig selvledelse og følelsesmæssig intelligent samarbejde.”

– Anne Lee Andersen, Laborant Novo Nordisk
 
SE yderligere udtalelser her: Hvad siger diplomuddannelses kursisterne? (PD-niveau) 

CLLOGO2

Facebook
Twitter
LinkedIn