Hvad siger PD kursisterne?

Eksamensfejring rig på fag- & relationsglæde...

 

Kursister, der har gennemført 6 ugers pædagogisk diplomuddannelse ”Psykologisk & social kapital – bæredygtig selvledelse, samarbejde og organisationspsykologi” (10 ECTS på PD-niveau) med 222 timers studieaktivitet i perioden 29. december 2014 – 6. februar 2015, udtaler:

 

”Jeg kan varmt anbefale at deltage i uddannelsen” Psykologisk & social kapital”, som tilbydes af Commitment Lab v/Tine Nyholm. Kurset giver en øget selvindsigt og selvtillid i kraft af tilegnelsen af super-relevant stof med højt fagligt indhold. En lang række værktøjer, der kan bruges til ledelse i dagligdagen, i særdeleshed de kognitive redskaber til forbedring af kommunikative færdigheder. Kurset illustreret vigtigheden af konstant at være et lærende menneske i en lærende organisation, hvor det handler om at eliminere præstationsbegrænsende tanker og facilitere positiv selvledelse i en dialogisk     kommunikation. Samtidigt giver den nyerhvervede viden et løft i forhold jobsøgning, netværksarbejde og jobsamtaler, så man føler sig godt klædt på til dette.

Tine Nyholm er en fantastisk berigende inspirator, guide og mentor og et fantastisk positivt menneske, med en formidabel energi og kæmpestor faglig og menneskelig indsigt i organisationspsykologi.”

– Carsten Hostrup, HR Manager

 

”Tine Nyholm, Commitment Lab, er fantastisk til at kæde teori og praksis sammen. Hun er selv et kæmpe leksikon indenfor de forskellige teorier, og formår samtidig at koble dem sammen, så de giver mening. Samtidig er Tine unik til at gøre teorierne nærværende med mange eksempler på anvendelse af værktøjerne i praksis.”

– Bodil Agnete Christensen, HR-chef Universe Science Park

 

”Gennem 6 intense uger har Tine Nyholms undervisning ikke blot givet mig en ekstra kompetence og et eksamensbevis i organisations og gruppe psykologi, men også givet mig helt håndgribelige og brugbare redskaber til at genfinde og nyskabe mig selv og ikke mindst hjulpet mig til at se hvad jeg skal arbejde med, for på den måde at opnå det jeg ønsker. Undervisningen har været på et utroligt høj niveau, den har været intens, tempoet højt og vi har til tider været i optimal frustration, hvilket har gjort at læringen har været ufattelig intens og udviklende og samtidig også utroligt nærværende, da undervisningen har taget udgangspunkt i os og vores situation og der hvor vi var. Det er med vemod at jeg må sande, at uddannelsen er slut, men jeg ved samtidig, at Tine har klædt os godt på, til at møde verden i nyt lys og at jeg kan mestre at skabe mig den fremtid, jeg drømmer om.”

– Diana Karina Høgh, Lærer

 

”Jeg kan kun anbefale Commitment Lab/Tine Nyholm. Noget af det der vil stå som en ledestjerne for mit fremtidige virke, er vigtigheden af den mentale/kognitive tilgang til udviklingsforløb, Tine kalder det ”tænker du Rødt eller Grønt” og dermed mener hun at der er forskel på at tænke Problemer eller Ressourcer, og jeg har lært at tænke Grønt, i ressourcer, for derved fremstår muligheder i stedet for begrænsninger.  Ved at tænke ressourcer opstår der mulighed for at kommunikere og handle anerkendende i fagfællesskabet.

Derudover så er det blevet klart for mig at konflikter og meningsuenigheder ikke er lig med noget negativt, fordi det er igennem meningsudveksling og uenighed at nye tanker/ideer har mulighed for at vokse frem og det er det stof fremtiden vokser frem af, ifølge min forståelse af det forløb, jeg har deltaget i. Afslutningsvis så har min måde at kommunikere på ændret sig, så den er blevet mere åben og udforskende, hvilket min familie har kommenteret i positive vendinger, derved gives der mulighed for at få indsigt i medmenneskers tanker, handlinger og følelser i stedet for at formode og respondere via formodninger i kommunikationen, hvilket virkeligt er fantastisk berigende.”

– Majbritt Uldahl Persson, Pædagog

 

”Tine Nyholm fra Commitment Lab viser vejen gennem et spændende og meget relevant fagområde, som hun åbenbarer på en engageret måde, så man får lyst til at fortsætte studier på området. Man får udvidet sin horisont i en sådan grad, at omgang med andre mennesker nok aldrig bliver helt det samme. Man kan nu betræde den faglige scene med redskaber, som sætter en i stand til at arbejde bevidst med egne og andres ressourcer med blik på målet og opmærksomhed på vejen dertil.”

– Kitt Jensen PB Ernæring og Sundhed

 

”Jeg vil klart anbefale dette forløb videre til kommende kursister. Der er et fagligt fundamentet på meget højt plan og formidlingen er meget klar og målrettet. Tine Nyholm er yderst kompetent og velfunderet og brænder så enormt for sit fag. Og det smitter af :)”

– Bettina Pia Pedersen, Afspændindingspædagog og psykomotorisk kropsterapeut

 

”Uddannelsesforløbet har i den grad indfriet mine forventninger. Jeg har aldrig før oplevet en underviser med et lige så stort engagement og drive. Kombinationen af teori og praksis har været særdeles berigende. Interaktionen med de andre kursister har åbnet op for udvikling og har sat mit eget liv og mine oplevelser i perspektiv. Det har til tider været smertefuldt/frustrerende, men samtidigt åbnet op for refleksion og meningsfuldhed.

Den faglige relevans har været enorm, uanset erhverv, historisk eller fremtidig. Jeg har fået bedre kendskab til mig selv. Det har givet aha-oplevelser at få belyst teorier hvor tankernes kraft er i fokus. Hvor vigtigt det er at man med et åbent og lærevilligt sind kan finde ny mening, læring og udvikling. Resultatet er at jeg er kommet styrket ud af forløbet og fået større selvtillid.”

– Simen Gunerius Jørgensen, MSC International Management     

 

”Et forløb enhver leder og medarbejderansvarlig skal på for at få forståelse og indsigt i, hvor meget medarbejdere og deres trivsel betyder for at få det optimale udbytte for en virksomhed. Forløbet er ligeledes for dig der er interesseret i hvordan du ved at lære simpel spørgeteknik og få redskaber kan ændre din egen og andres adfærd og tankegang, der kan få dig/jer videre på et positivt spor i livet.

Har du brug for et nyt input i livet og interesserer du dig for mennesker og organisationer er dette uddannelsesforløb det ultimative.”

– Susan Burgess, Administrationsøkonom

 

”Jeg oplevede at blive udfordret optimalt på mit faglige niveau blandt ligeværdige kombattanter. Det i sig selv var yderst stimulerende. Oveni fik jeg en inspirator, som er absolut skarp og vidende på sit felt. Fagligheden er helt i top og med et fuldt fokus i hele forløbet vil udbyttet være på højt plan. Tine formåede på basis af de telefoniske optagesamtaler alene at sammensætte studiegrupper, som favnede forskelligheder og livssyn på en fuldt tilfredsstillende måde. Det synes jeg, var super sejt set. Min studiegruppe var absolut den bedste af de 3 – og det var de andre 2 også 🙂   Commitment Lab er commitment og evner at medinddrage faglighed og personlige styrker hos kursisterne.”

– Susanne Ellebæk, Biblioteksassistent  

 

”Jeg kan varmt anbefale Tine Nyholms uddannelsesforløb. Kognitiv Coaching givet mig et redskab til at opkvalificere mine faglige kompetencer, det er et samtaleredskab der er super brugbar i min profession. Jeg er blevet mere skarp på mig selv og hvad jeg står for. Jeg har helt bestemt fundet ud af at jeg er et ”Flow Menneske”. Tine er en dejlig, levende, faglig, inspirerende underviser med en super dejlig energi, man kan kun blive glad af at lytte til hende. Hun formår at få en til at undre sig og gå i dialog, på en nysgerrig måde.”

– Lotte Vindum Jensen, Socialpædagog

 

”Tine er en engageret, dedikeret og fantastisk underviser, der virkelig brænder for sit job. Hun er lynende intelligent og formår at forklare diverse abstrakte begreber, så man kan forstå dem. Og hun gentager gerne lige til forståelsens lys tændes.

Det er en synd, at dette fag ikke udbydes mere. Det er uvurderligt, når man, som jeg, er blevet mobbet ud af sit job. Jeg har fået min selvrespekt genoprettet, og jeg er bevidst om, bl.a. hvilke (tanke-)fælder jeg skal tage mig i agt for, når jeg søger job og indtræder i en ny stilling.”

– Lis Kroghsbo, Cand.pæd.psyk.

 

Pædagogisk diplomuddannelse (PD): Kursister, der har gennemført deres 6 ugers selvvalgt uddannelse ”Psykologisk & social kapital – bæredygtig selvledelse, samarbejde og organisationspsykologi” (10 ECTS på PD-niveau), med 222 timers studieaktivitet i perioden 3. november – 12. december 2014, udtaler:

 

”Commitment Lab’s uddannelse ”Psykologisk & social kapital – bæredygtig selvledelse, samarbejde og organisationspsykologi” formidles på kompetent, nærværende, dynamisk og dybt passioneret vis. Underviser og undervisningsform komplementerer og forstærker således budskaberne i det i forvejen yderst relevante pensum. Med den studerendes åbne og engagerede indstilling til aktiv studiedeltagelse, sikres denne både som menneske, medarbejder og leder herved et varigt opkvalificerende udbytte. Der er et meget stort behov for at sprede Commitment Lab’s budskab i det danske erhvervsliv.”

– Carsten Hammer, Merkonom finansiering, Key Account Manager

 

”Trods høje forventninger til diplomuddannelsesforløbet overstiger udbyttet forventningerne. Dette er uden overdrivelse det mest værdiskabende forløb jeg har deltaget i. Både på det personlige plan og i forhold til en forbedret evne til at skabe værdi i organisatoriske sammenhænge. Værdien er, at man nu har værktøjerne, der helt konkret kan bruges i enhver organisation til at skabe: Væsentligt bedre kommunikation, aktiv deltagelse, øget indflydelse og commitment og en række synergieffekter.”

– Anders Melander, Byggetekniker, Brandsikringsrådgiver

 

”Hvis du eller I savner handlekraft til effektuering af jeres strategi og ønsker at alle i organisationen bidrager hertil, kan I med fordel invitere Commitment Lab indenfor. Tine Nyholm har som underviser en evne til at engagere alle studerende og på elegant vis demonstrere sammenhæng mellem teori og praksis – og ikke mindst inspirere de studerende til at tage ejerskab for egen udvikling.”

– Mette Stauning, Markedsøkonom

 

”Far, chef, medarbejder og selvstændig, nogle af de mange roller jeg har eller har haft, og i alle roller ville jeg kunne have gjort brug af de ”værktøjer” jeg har lært på dette uddannelsesforløb. Ikke fordi at forløbet kommer omkring alle disse roller, men fordi de metoder og redskaber der bliver præsenteret og brugt er så universelle og anvendelige at de ikke kun kan bruges på alle faglige niveauer men også i mange andre sociale sammenhænge. Jeg giver mine varmeste anbefalinger.”

– Danny Ory-Hviid, Sælger

 

”Jeg har aldrig før deltaget i et så berigende og intenst forløb! Jeg er normalt super optimist, men tvivlede i starten på, at jeg kunne komme igennem pensum, på de afsatte 6 uger. Men på forunderlig vis formåede ”underviseren”, at bære, ikke bare jeg, men hele gruppen igennem til forståelse og klimaks. Der er absolut ingen tvivl om, at jeg til enhver tid vil anbefale denne uddannelse, hvis man vil have større indsigt i sig selv, og verdenen omkring os. Det burde være enhver, der føler, at være ”gået i stå” forundt.

Den viden, man med undervisningsmaterialet får, om sig selv, og samtidige mulighed for at få ”ryddet op” i arbejdsrelaterede fortid, er ganske enkelt en uvurderlig hjælp til at komme videre i sit arbejdsliv, en løftestang til nye muligheder! Der skal herfra lyde en stor varm tak til UCC – Commitment Lab v/ Tine Nyholm! Vi ses helt sikkert igen!”

– Jan Groth Møller, tidligere Sportschef, nuværende LifeWave networker og DBU konsulent

 

”Jeg syntes det er en uddannelse alle burde have adgang til, fordi uddannelsen ikke kun er teori men så absolut noget der kan bruges i det daglige. Det har været en aha-oplevelse, hvor vigtig en synlig strategi er for organisationen.  Hvor vigtig det er, at jeg er bevidst om egen indsats og mulighed for at interagere. Det mest lærende er at jeg har fået redskaber til at udvikle et givende samarbejde. Jeg bruger det dagligt.”

– Kirsten Nilsson, Lærer

 

”Har man kun mulighed for, at vælge ét kursus som leder, er uddannelsesforløbet “Psykologisk & social kapital”, faciliteret af Commitment Lab, det rette valg. Uddannelsesforløbet bør være en del af enhver leders værktøjskasse.”

– Christian Herrig, Ingeniør

 

”Det er ekstremt vigtigt, at der findes et sådant forløb som kommer et spadestik dybere i forhold til at give forståelse for, hvad der skal til, for at mennesker for sig selv og i grupper kan udkomme i den bedste udgave dagligt. Og hvordan man skaber arbejdsglæde, trivsel og handlekraft.

Forskellen på dette forløb og andre uddannelser er, at det selv lever op til den teori, vi læser indenfor det individpsykologiske felt. Forandring skabes kun, hvis man handler. Og der var i høj grad lagt op til handling, der kunne skabe forvandling. Nu har jeg fået indsigt i, at det er dokumenteret, at der er nogle interventioner overfor medarbejderen, der virker bedre end andre og at det individpsykologiske perspektiv er lige så vigtigt som det organisationspsykologiske, hvis man vil have handlekraftige medarbejdere i trivsel.”

– Anne Hilman Sørensen, Cand.scient.pol.

 

”Tak til Tine Nyholm for et godt, inspirerende, spændende og meget lærerigt uddannelsesforløb. Tine har med sit ekstraordinære drive og energiniveau været med til at skubbe mig i en transformativ læring og med en betydelig ny indsigt i vor fælles væredygtighed – Mange teorier, værktøjer og teknikker, en indsigt og viden som jeg kunne ønske blev tilgængelig i de unge skoleår!

Tak til alle deltagere på uddannelsen for god stemning, skabelsen af lærerigt miljø, åbenhed, sammenhold og god humor og specielt der hvor coaching kastede lys på livssvære situationer, men hvor udlæringen bevidstgjorte værktøjernes muligheder for betydelig ændring af tidligere tanker!”

– Ulf Fridtjof Sivertsen, HD-A, Sælger og chefkonsulent

 

”Her har du mulighed for at tage en uddannelse, som ikke blot vil skabe værdi for dig ift. faglig opkvalificering, men også for dig som menneske. En uddannelse på højt niveau med forsknings baseret teori, som du kan folde ud i praksis. Du vil blive beriget med tid til selvrefleksion, og hvis du tør kigge på det, få ahaoplevelser, som vil have stor værdi for din fremtidige jobsøgning.”

– Mika Bastrup Røsholt, Lærer

 

”Jeg kan varmt anbefale denne uddannelse, der har været meget lærende og værdiskabende. Tine´s engagement, nærvær og professionalisme samt menneskelige kompetencer er uden sammenligning. Både indholdet, rammerne og måden Tine har faciliteret hele forløbet på har været helt unikt, hvilket også har været med til at læringsfællesskabet har været helt i top, hvor jeg ikke tidligere på noget kursus/uddannelsesforløb af denne varighed har oplevet at komme så tæt på nogle af mine medkursister. ”

– Sofia Larsen, Salgsassistent

 

”Uddannelsen har givet mig nogle fantastiske redskaber jeg kan tage med mig i min fremtidige karriere.  Niveauet er fagligt højt, hvilket gør det intenst og udfordrende! Kan kun give denne PD uddannelse min varmeste anbefaling. Jeg har gennem forløbet fået en stor selvindsigt og forståelse for hvordan jeg kan være med til at skabe en bedre arbejdsplads.  ”

– Gitte Thomsen Rævdal, Bachelor i ernæring og sundhed

 

”- Et ”mantra” i denne uddannelse lyder: ” Uddannelsen er værdifuld for dig, der har tid og mulighed for at styrke såvel din psykologfaglige som din organisationsteoretiske forståelse for, hvordan menneskets tanker og følelser er afgørende for vores mentale parathed og måde at indgå i samspil med andre på, samt afgørende for dig, når du således med viden om mental optimal præstationstilstand og organisationspsykologi ønsker at træne dine kommunikative og sociale færdigheder” – et mantra, som jeg før uddannelsesstart tænkte var meget højtflyvende. Men efter endt uddannelsesforløb er jeg blevet klogere på, at netop det, denne uddannelse kan er:

  • At styrke den psykologfaglige viden og forståelse for, hvordan menneskets tanker og følelser har indflydelse på, hvordan en arbejdsplads fungerer, hvorfor det er altafgørende at have denne viden.
  • Tilbyder en organisationsteoretisk forståelse af, hvordan virksomheder fungerer optimalt og, hvordan man i praksis kan facilitere ledelse, der skaber gode forretningsresultater og glade(re) medarbejdere.
  • Inviterer til at øve kommunikative og sociale færdigheder, som kan bruges til såvel job-samtalen som kommende jobs, med den bonus at facilitere bedre arbejdsmiljø.

Sidst men ikke mindst må det nævnes, at underviseren Tine Nyholm er en moderne karriere-kvinde, med fingeren på pulsen i erhvervslivet, der kommer med konkrete bud på, hvordan man som ledig kan være opsøgende i forhold til at få JOBBET. Her går Tine Nyholm ud over gode råd om at lave traditionelle ansøgninger, men med baggrund i egne erfaringer kommer hun med helt konkrete eksempler på, hvordan man kan opsøge mulige virksomheder og, hvordan man kan gribe samtalen/mødet an i praksis. ”

– Rosa Astrup, Cand.pæd. i pædagogisk psykologi

 

Pædagogisk diplomuddannelse (PD): Kursister, der har gennemført deres 6 ugers selvvalgt uddannelse ”Psykologisk & social kapital – bæredygtig selvledelse, samarbejde og organisationspsykologi” (10 ECTS på PD-niveau), med 222 timers studieaktivitet i perioden 18. august – 26. september 2014, udtaler:

“Jeg har gennem dette diplomuddannelsesforløb fået en masse redskaber, der har hjulpet mig til at forstå mennesker bedre som individer, i gruppedynamikker og dertil, hvordan virksomheder med dette indblik bedre kan lykkes med deres foretagende og opnår større medarbejdertrivsel og finansielle resultater. 

Der kombineres mellem kompleks teori samt helt konkrete praktiske værktøjer, der sammen giver en virkningsfuld faglig ballast. Den værdifulde viden om mennesker som meningsdannende væsener gør en stor forskel i at lykkes med kommunikation og strategi på det individuelle samt virksomhedsmæssige plan. 

Jeg har sat pris på, at det vi beskæftigede os med, er evidensbaseret viden og samtidig nuanceret undervisning ved at belyse det fra flere teoretiske tilgange. Med indgangsvinkler fra både den individuelle, processuelle- og produktmæssige vinkel har vi i løbet af 6 uger fået en stor faglig viden omkring mennesket i forskellige sammenhænge. Tine er en dygtig underviser og har en masse konkrete erhvervsmæssige erfaringer at trække på. Det er 6 intensive og læringsrige uger, som jeg varmt kan anbefale til alle for at stræbe imod at blive en bedre medarbejder, leder, og et menneske i konstant udvikling”.  

– Caroline Brandt, Bachelor i Leisure Management, Projektledelse indenfor oplevelsesindustrien

 

“Jeg har haft den store fornøjelse at tage et diplomfag (Gruppe- og Organisations psykologi) hos Tine. Det har været en komprimeret vidensrejse, hvor Tine lagde vægt på et spændende pensum og en nærværende, intelligent og meget inspirerende undervisning. Såfremt man virkelig ønsker et kompetenceløft, hvor teori og praksis for alvor kombineres – så er Tine og Commitment Lab det helt rigtige valg. I Tines nærvær er det faktisk umuligt ikke at blive løftet markant”.  

– Lone Zibrandtsen, Jobcoach for unge under uddannelse @ kvalitetssikring af rekruttering @ outplacement

 

”Tine Nyholm er en særlig fagsjæl, der med solid ryst og autentisk ageren demonstrerer hendes brændende engagement og innovative faglige forankring ved at sammenholde empiri og velovervejede teoretiske tilgange, der matcher vidensamfundet og det subjektvidenskabelige paradigme anno 2014. For mig at se tilsiger Gruppe- & organisationspsykologi ved Commitment Lab alle faggrene/personer, der har mod på at ryste posen, anskue indholdet på ny og dernæst bidrage til praksis med en refleksiv faglig integritet og med forskningsbaserede redskaber genere egen proaktive deltagelse i professionel øjemed såvel som i egne indre landskaber. Tine udviser tillige en ægthed i ønsket om at hendes studerende skal bestå i personlig succes, hvorved den faglige robusthed udvikles og styrkes.

Lærings- og udviklingsforløbet har for mig faciliteret erkendelse og indsigt i egne faldgrupper såvel som organisatoriske, der kan arbejde mod en berigende faglig udlevelse. Med min nyerhvervede viden og bevidsthed besidder jeg nu værktøjerne til at lade mig vove at give udfordringer nyt perspektiv, hvormed min faglighed kan se skarpere lys og indtage nye højder.”  

– Rikke Stennei Vaabengaard, Professionsbachelor i pædagogik

 

”Det har været skønt at få ny indsigt, og det har ikke mindst været en stor oplevelse at møde Tine: jeg misunder og beundrer Tine for drive, energi, skarp undervisning og samtidigt smukke evne til at skabe kontakt og relationer til alle studerende. Det er desuden 3 vigtige og meget interessante fokusområder, Tine hvirvler os med ind i. Super velvalgt og imponerende som Tine kender sit stof og sine kilder, og undervisningsforløbet har været supergodt skruet sammen. Sammensætningen af alle disse ingredienser giver en sprød og lækker uddannelse, så hvis vi blot bidrager med vores eget engagement, så fører Tine os sikkert i havn.”

– Fie Ann Mari Petersen, Lærer

 

Pædagogisk diplomuddannelse (PD): Kursister, der har gennemført deres 6 ugers selvvalgt uddannelse ”Psykologisk & social kapital – bæredygtig selvledelse, samarbejde og organisationspsykologi” (10 ECTS på PD-niveau), med 222 timers studieaktivitet i perioden 17. februar – 28. marts 2014, udtaler:

”Uddannelsesforløbet Gruppe- og organisationspsykologi hos UCC ved Commitment Lab – Tine Nyholm er ganske enkelt fantastisk. Tine er fagligt super velfunderet – fagstolt, passioneret og engageret ud over det sædvanlige. Tempoet er højt – læringen intensiv og meget udbytterig både fagligt og personligt. Som passioneret HR konsulent drives jeg blandt andet af, at medvirke til at motivere og udfordre mennesker til at identificere og udnytte deres individuelle styrker og bruge disse konstruktivt i arbejdsøjemed. Jeg kom med et håb og ønske om at udvide mine faglige kompetencer til at facilitere dette og gik med så meget mere i bagagen end jeg havde turde håbe på. Indsigt i de kognitive processer – det særegne menneskelige – kombineret med organisatorisk afsæt og indsigt i vigtigheden af klarhed og kommunikation af strategi og forandringsledelse i organisationer samt gruppedynamik åbner for helt nye muligheder og tankebaner i mit faglige virke. Tines formidlingsevne og positive sprogbrug er ganske særegent og hendes engagement viser et menneske i optimal præstationstilstand.”

– Dorte Broch Pedersen, Cand.merc. Internationalisering & Virksomhedsledelse og HR Konsulent

 

”Jeg er nu blevet færdig med et super forløb i organisationsteori & -psykologi ved Tine Nyholm Commitment LAB, det har været en personlig rejse for mig, da jeg i dette forløb er blevet klog på, hvad jeg har været udsat for på min tidligere arbejdsplads. Tidligere oplevede jeg det, som værende meget personbaseret, men nu er jeg blevet i stand til at se det i en teoretisk sammenhæng, hvilket har hjulpet mig rigtig meget. Det var til tider rigtig hårdt, men det er fantastisk, hvad det har gjort ved mig. Kan varmt anbefale dette PD forløb til andre.  Knus til Tine aldrig har jeg mødt så engageret og dejligt menneske 🙂 

– Tina Tofte, Pædagog

 

”Jeg er stolt af netop at have afsluttet PD modul i Gruppe- & organisationspsykologi med arbejdstitlen ‘Psykologisk & social kapital – bæredygtig selvledelse og samarbejde’, som pynter rigtig godt på mit CV. MEN uddannelsen er ikke bare ‘pynt’. Uddannelsesforløbet hen over seks ugers fuldtidsstudie er gennemtænkt og designet til at udfordre og berige, både fagligt og personligt. Og det må siges at Tine Nyholm, som underviser leverer varen – i den grad.”

– Sarah Gardner, Sprogkonsulent

 

”Nu er der gået 2 uger siden vi afsluttede, de er fløjet afsted…  Det har været et intenst forløb, der har pillet, puffet og provokeret en masse inden i mig! Det har været fyldt med indsigter, erkendelser og succesoplevelser… Det har været hårdt, spændende, energigivende … Jeg er startet i et nyt job, en helt fantastisk anerledes oplevelse end tidligere – det har PD’en været med til, tænker jeg. Du er en underviser som giver meget af dig selv, på en yderst professionel måde… du gjorde mig nysgerrig på dig, og du prikkede til ting i mig, og jeg endte med at dele mange flere ting, end jeg havde regnet med på sådan et 6 ugers forløb.

Tak for dig, din vedholdenhed og for det du kan… Tak for det som mit selvværd fik med på vejen, tak for den nye viden/ny teori som jeg forstod, de gode grin, nye indsigter, interessante samtaler, nye relationer, et nyt lækkert spot i København (Post & Telemuseum), nye bøger, en masse optimal frustration og en masse glæde… Og især tak for at vise mig, at der er mange flere muligheder i mit liv, end jeg hidtil har vidst – for det vil jeg være dig evig taknemlig… jeg håber at vores veje krydse igen – du vil blive anbefalet på min vej…. ” 

– Stine Mangor Rasmussen, Pædagog

 

“Jeg har oplevet en fantastisk rejse på 6 uger hos Commitment Lab ved den altid sprudlende og energiske Tine Nyholm. Her lærte jeg om organisationspsykologiens teorier og anvendelse, hvilket især var spændende for mig, da jeg har været ansat i ca. 40 år i den finansielle verden. Hvor kunne meget have været anderledes grebet an i erhvervslivet, hvis ledere og medarbejdere havde haft den baggrundsviden som jeg nu har opnået. Dette også set i lyset af at jeg lærte at anvende kognitiv coaching, som er et fantastisk redskab til at spørge konstruktivt ind i mange sammenhænge. Den kognitive coaching kan bruges både af ledere og medarbejdere, når man sidder i f.eks. medarbejdersamtaler eller til jobsamtale. Jeg, er i hvert fald blevet meget skarpere i min spørgeteknik og 2 dage efter min eksamen, havde jeg møde med mit jobcenter, hvor jeg gjorde det klart, at jeg ville ud og anvende dét jeg lige havde lært til et drømmejob, som jeg har jagtet i ca. 1 år indenfor integration. Jeg følte stor respekt for den PD-uddannelse jeg havde taget og ugen efter var jeg til samtale og fik mit drømmejob!

Endvidere har jeg haft den glæde vedkommende at kunne coache og hjælpe et familiemedlem til at genvinde hendes glade person gennem kognitiv coaching og redskaber til at bearbejde sine tanker. Dette var et familiemedlem, som har haft angst og som tidligere har fået psykologhjælp, som ikke har hjulpet hende godt nok. Slutteligt skal det nævnes, at det var et fantastisk hold, jeg var sammen med på uddannelsesforløbet og vi holder stadig kontakt til hinanden”.  

– Merete Petersen, Integrationsvejleder

 

Pædagogisk diplomuddannelse (PD): Kursister, der har gennemført deres 6 ugers selvvalgt uddannelse ”Samtalen som redskab – med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation” (10 ECTS på PD-niveau), med 222 timers studieaktivitet i perioden 19. august – 27. september 2013, udtaler:

 

”Jeg følte mig aldrig som ledig på Tine Nyholms 6 ugers selvvalgte uddannelse i gruppe- og organisationspsykologi. Jeg mødte en begavet og engageret underviser som mødte mig og resten af holdet med respekt og i øjenhøjde.” 

– Lone Brun Rasmussen, Psykomotorisk terapeut

 

Pædagogisk diplomuddannelse (PD): Kursister, der har gennemført deres 6 ugers selvvalgt uddannelse ”Samtalen som redskab – med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation” (10 ECTS på PD-niveau), med 222 timers studieaktivitet i perioden 20. februar – 5. april 2013, udtaler:

 

”Det 6 ugers undervisningsforløb hos Tine Nyholm: “Samtalen som redskab – med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation” har været meget berigende såvel personligt som fagligt. Forløbet har været en forunderlig rejse med en klar forskel mellem før og efter med nysyn på egne personlige ressourcer og redskaber til at imødegå fremtidigt arbejdssituationer og performe til det bedste. Tine er en engageret og levende underviser der formår at bringe det faglige stof helt ind under huden samt at skabe en personlig relation til deltagerne. Jeg kan på det varmeste anbefale Tines uddannelsesforløb.”

– Marianne Færch-Keldsen, Arkitekt MMA 

 

”6 ugers selvvalgt uddannelse “Samtalen som redskab – med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation” har været et fantastisk, lærerigt og kompetence-styrkende uddannelsesforløb for mig. Tine har haft store ambitioner på kursisternes vegne, og det har været inspirerende og medvirkende til at jeg har fået stort udbytte ud af uddannelsesforløbet. Alt hvad der loves i kursusbeskrivelsen bliver leveret – i en superkvalitet. Tine´s person er i sig selv enormt inspirerende: et energibundt med meget på hjertet, som hun formår at lære fra sig. Jeg har lært mere af kurset end jeg havde turdet håbe på. Kan stærkt anbefales!”

– Inge Friis Nielsen, Psykomotorisk terapeut og coach 

 

“Samtalen som redskab – med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation” er en god positiv udfordring med højt aktivitets niveau og stor læring. I mit kommende arbejde indenfor salgsverden har læren om kognitiv kommunikation givet mig nye redskaber, som er brugbare både i forhold til mig selv, kollegaer og ikke mindst kunderne. Desuden har jeg fået stor forståelse og bevidsthed om den psykologi, der hersker i en organisation, og hvilke faktorer der skal til, for at virksomhedens strategi giver bedre resultater. Tines engagement som underviser er meget positivt afsmittende, og hendes høje faglige passion skaber en god dialog i undervisningen. Et forløb jeg klart kan anbefale til alle.” 

– Dorte Duus, Salgskonsulent 

 

“Uddannelsesforløbet ’Samtalen som redskab – med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation’ er en fantastisk læringsproces og en øjenåbner, både på det faglige og personlige plan. Kombinationen af de tre forskellige tilgange giver rigtig god mening, AHA-oplevelser og redskaber, der er brugbare også indenfor den pædagogiske verden. Tine formår at formidle det faglige stof på en vedkommende, engageret og brugbar måde, så man bliver løftet fagligt og personligt. Både hun og studiegruppen er der for en med sparring og støtte. Mine tvivl om hvorvidt jeg kunne klare eksamen, blev hermed på glædelig vis gjort stort til skamme og min tiltro til egen formåen fik et gevaldigt løft.”    

– Anne-Marie Jelsgaard, Pædagog 

 

”Da jeg første gang tog telefonisk kontakt til Tine Nyholm, var jeg ikke i tvivl om, at hun var et meget passioneret menneske, der virkelig brændte igennem på flere planer, hvilket gjorde mig nysgerrig. Igennem hele forløbet har Tine formået at afstemme faglige og personlige udfordringer, forventninger og passende frustration, som har betydet, at jeg har vovet at miste fodfæste og dermed ved Tines hjælp har fundet frem til, hvad der fremover er vedkommende for mig…jeg SKAL arbejde med coaching. Det er også vigtigt at nævne, at det giver mening at være i en studiegruppe igennem forløbet, da man har behov for at sparre fagligt og udveksle frustrationer undervejs, hvilket er en vigtig del af processen efter min mening.

Hele forløbet har været enormt interessant, og selvom jeg måske på forhånd var en smule kritisk i forhold til organisationspsykologi og ledelsesstrategier, så har undervisningen indenfor det felt helt sikkert skærpet min nysgerrighed og opmærksomhed fremadrettet. Tine er en eminent underviser/formidler. Hun er fagligt meget velfunderet, dygtig og yderst kompetent – hun underviser på et højt niveau. Derudover er hun også fokuseret på det enkelte menneske – det er vigtigt for hende at alle trives i forløbet, og hun går langt for at hjælpe og støtte i processen. Hun er nærværende, autentisk og har hjertet på rette sted.

Jeg er fuld af begejstring efter at have deltaget i Commitment Lab’s 6 ugers selvvalgt uddannelse, og jeg giver hermed mine bedste anbefalinger.”  

– Gitte Hansen, Socialpædagog

 

”Med Tine Nyholms smittende fagpassion og hendes høje energi niveau, faciliteres gensidig commitment i et meningsfuldt undervisnings- & læringsforløb. Den vekselvirkning der eksisterer imellem formidling, sparring, gruppearbejde og refleksion er ualmindelig godt tilrettelagt og skaber forståelse for det faglige indhold. Tine Nyholm er en fængende formidler, et fantastisk menneske, en særdeles dygtig underviser og igennem Tines sparring bliver det muligt at være fuldt deltagende og reflekterende på egen læring og læringsudbytte. Ligesom Tine i den grad formår at vise, hvordan denne læring kan bruges og anvendes i livets mange facetter, og som er med til at fremme vores egen succes og åbne op for nye muligheder. Personligt ved jeg nu, at jeg har stor lyst til at lykkes i mit liv.

 For mig er det at ”tro på” ikke mere det samme, som før jeg startede mit uddannelsesforløb hos Tine Nyholm. Men at have tiltro til at lykkes er blevet mit meningsfulde ejerskab fremadrettet. Igennem Tines sparring og engagement i mig som menneske, har jeg turde åbne op for en refleksiv proces omkring min egen sårbarhed. Netop det, har gjort at jeg nu kan arbejde konstruktiv med mig selv både i jobmæssige sammenhæng, men også på det personlige plan. Det kan varmt anbefales at være deltager på Tines undervisningsforløb. Tusind tak for et fantastisk berigende uddannelsesforløb Tine.”    

– Mette Arnborg Nilsson, Pædagog 

 

Pædagogisk diplomuddannelse (PD): Kursister, der har gennemført deres 6 ugers selvvalgt uddannelse ”Samtalen som redskab – med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation” (10 ECTS på PD-niveau), med 222 timers studieaktivitet i perioden 15. oktober – 23. november 2012, udtaler:

 

“Efter 6 ugers intens og inspirerende uddannelsesforløb hos Commitment Lab v/ Tine Nyholm, sidder jeg nu tilbage med en stærk følelse af at være gået igennem et velstruktureret, gennemtænkt og fagligt (- samt menneskeligt) berigende uddannelsesforløb. Der var fuld fart på og med højt energi niveau fra første uddannelsesdag af. Overliggeren var sat! Undervisningen var på et højt akademisk niveau, som blev formidlet klart, tydeligt og med stor professionalisme og entusiasme af Tine Nyholm.

Udover hendes høje energiniveau, formår Tine at udfordre og engagere mig som deltager, men også at rumme menneskeligt og fagligt et helt hold. Det, der imponerede mig mest, var Tines vilje til at sparre og facilitere udover normal arbejdstid. Hun brænder igennem og jeg har fået et kærligt spark i den helt rigtige retning.

Der hvor jeg særligt lærte meget, var i forbindelse med øvelser undervejs i undervisningen, og ikke mindst i den studiegruppe jeg var så heldig at blive en del af. Studiegruppen blev brugt til at diskutere teori og begreber. Derudover fik vi gruppeopgaver som vi løste i fællesskab. Her blev vi alle tvunget til at reflektere og bidrage til gruppeopgaverne & derudover sparrede vi med hinanden på kryds og tværs i forhold til den afsluttende opgave samt mundtlige præsentation til eksamen. En super god måde at lære på – hele tiden.”

Marlene Møberg Stolle, HR- og proceskonsulent 

 

“Tak for 6 ugers forrygende rejse gennem kommunikationsuniverset indenfor “Samtalen som redskab – med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation”. Det har været et krævende og meget givende og lærerigt forløb på et højt fagligt niveau. Med den ny viden bliver jeg en bedre udgave af mig selv både fagligt og menneskeligt. Tine er en stjerne der brænder stærkt, med et engagement der smitter og med hoved og hjerte på rette sted. Spænd sikkerhedsselen, nyd rejsen og du kommer stærkere og klogere videre efter 6 ugers intens læring.”

Charlotte Dencker, Udviklingskonsulent og sundhedsfaglig rådgiver 

 

“Efter et intenst, positivt forstyrrende og ikke mindst berigende 6-ugers forløb i Gruppe- og organisationspsykologi hos Tine, er jeg nu klædt på med brugbare værktøjer til at udvikle mennesker og organisationer. Jeg er blevet så meget klogere på mig selv og ikke mindst bevidst om hvad der virker, når man skal præstere på det personlige- og organisatoriske plan. Tines passion for mennesker og udvikling smitter, og man kan ikke andet end at lade sig rive med og blive inspireret. Tak Tine!!”

Helen Poulton, Service koordinator

 

“6 Ugers diplomuddannelse, v  /Tine Nyholm Commitment Lab, er gennemført. Tine har formået at inspirere, udfordre og tilpas frustrere. Forløbet er gennemtænkt og jeg er ikke i tvivl om at Tine ved hvad hun laver. Tine har en energi og tro på tingene der skaber begejstring. Jeg har mødt et menneske, der har fanget min nysgerrighed, min interesse og hun har vist mig nogle gode indgangsvinkler til “den gode samtale”. Dette har hun formået, at gøre gennem hendes undervisning, fortællinger, samt gruppearbejdet.

Den inspiration og viden jeg har fået med mig, vil jeg kunne bruge fremadrettet i mit arbejde som socialpædagog og vejleder. En viden om hvordan vi agere i praksisfællesskabet, lederens rolle, mellemledere og medarbejderenes rolle og ansvar. Jeg har fået en viden om de muligheder, der også kan være for en god dialog og hvad der kan gøres, når det ikke går som planlagt. En viden som i dagens Danmark, er væsentligt for et sundt arbejdsmiljø. Tine underviser på et niveau hvor du skal spidse øre, stå på tæer og lade dig flyde med. Du vil møde et menneske med et hjerte af guld. Herfra de varmeste anbefalinger.” 

Stella Van der Loo, Socialpædagog 

 

“Det unikke ved Tines kursus i organisationspsykologi er, at det giver aha oplevelser og flow både i praksis og på det teoretiske plan, på den måde kommer undervisningen helt ind under huden. I mit arbejde som pædagog, har jeg ofte savnet at få et stærkere personligt lederskab, for at blive bedre til at håndtere konflikter med børn, kollegaer og ledere, hvilket var grunden til at jeg startede på kurset. Kurset levede bestemt op til mine forventninger. Udover den viden og de redskaber jeg fik til konflikthåndtering, opnåede jeg også en større forståelse omkring hvad der forårsager stress og hvad der skal til for at forebygge stress.”

Annabell Louborg, Pædagog 

 

Pædagogisk diplomuddannelse (PD): Kursister, der har gennemført deres 6 ugers selvvalgt uddannelse ”Samtalen som redskab – med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation” (10 ECTS på PD-niveau), med 222 timers studieaktivitet i perioden 20. august – 28. september 2012, udtaler:

 

”Dette kursus har kort sagt givet mig en solid faglig platform at foretage et brancheskift ud fra og den fornødne personlige handlekraft til at føre det ud i livet. Det har været en intens rejse, hvor jeg er stødt på min egen modstand, og derigennem fået nysyn på mig selv og min rolle i en organisatorisk sammenhæng.

Rent fagligt er jeg blevet klædt særdeles godt på til at varetage strategiske kommunikationsopgaver i virksomheder, forstå gruppers dynamik, og via kognitive dialogværktøjer at kunne formidle klart, inddragende og dialogisk. Desuden har jeg fået indsigt i og en forståelse af, hvad der motiverer mennesker, og hvordan man både som leder og som kollega skaber et motiverende arbejdsmiljø, der faciliterer trivsel og effektivitet.”

 – Anne Overskov Higgins, Arkitekt 

 

”Kurset har givet mig et fagligt indblik i forståelsen af gruppedynamik og hvordan man gennem kommunikation facilitere motivation og handlekraft hos det enkelte menneske. Hvordan man som leder såvel som kollega er med til, og har et ansvar for, at skabe et inspirerende og motiverende arbejdsmiljø og derigennem skabe grundlag for trivsel.

Ikke mindst har kurset givet mig et fagligt indblik i og bevidsthed om egne adfærds- og kommunikations mønstre, hvor jeg med fordel kan anvende de kognitive kommunikationsværktøjer. Det har givet mig en klarhed om, hvor vigtigt det er for en vellykket dialog at få en forståelse for sine medmenneskers verdensbillede, for at undgå evt. misforståelser – at spørge ind til modparten for at sikre sig at man har forstået deres udsagn, og ikke mindst om ens eget er modtaget rigtigt.”  

– Sophie Stoffer, Bygningsdesigningeniør

 

”Ved deltagelse i kurset: “Samtalen som redskab – med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation” har jeg, ud over en solid teoretisk viden om deltagelse, ledelse og selvledelse i et professionelt fællesskab, fået gode, anvendelig og meget konkrete redskaber til kognitiv kommunikation og selvcoaching. Jeg er blevet udfordret til selvrefleksion og overvejelser om vigtigheden af “at bestå i egen bevidsthed” og har fået redskaber til at gøre det bedre. Jeg er overbevist om, at kurset vil arbejde videre i mig, længe efter det er slut. Tak kære Tine, der ved dit usædvanlige nærvær, viser mig et så inspirerende eksempel på, hvordan engagement uden frygt gør en forskel. Det gjorde det i hvert fald for mig.”

– Linda Doris Dorff Hansen, Socialrådgiver 

 

”Et bombardement af teori og nye redskaber, der i første omgang bragte mig ud af min komfortzone og satte spot på min tilstand af ubevidst inkompetence. Tines undervisningsform stiller høje krav til den enkelte. Hendes usædvanlige høje energiniveau, engagerede facon og smittende humør, giver dig – hvis du tillader det – mulighed for at blive ført med på en udfordrende rejse, der giver et højt læringsmæssigt udbytte.

 Tines nærvær, coaching og ukuelige tro på, at det skulle lykkes, bragte mig 6 ugers intens faglig fordybelse og i mål som bevidst kompetent. Det lykkedes med stor selvtilfredsstillelse. Tak Tine!”

– Anne Dohrmann Hansen, Korrespondent 

 

”Forløbet ”Med samtalen som redskab” blev for mig det, der skulle til, for at sætte punktum i min stress-historie. Pludselig fik jeg set den organisatoriske praksis jeg har været en del af, i et nyt lys. Jeg opdagede, at der er organisationspsykologisk og kognitiv forskning, der har sat ord og begreber på tilstande, jeg fejlagtigt troede kun var noget jeg havde oplevet, og var blevet syg af.  Det var en kæmpe øjenåbner for mig at opdage dette, og samtidig en enormt befriende følelse endelig at kunne give slip.

Forløbet har været intenst, udfordrende og lærerigt – både fagligt og personligt. Tine er provokerende passioneret, tempoet er højt og undervisningen dynamisk. Jeg har lært utrolig meget om kommunikation, ledelse, mellemmenneskelig interaktion og arbejdslivets dynamikker. Jeg kan anbefale kurset til alle med et åbent og lærevilligt sind og med mod på selvrefleksion og bevidsthed.”

– Zanna Pauck, Cand.mag. i Europæisk etnologi 

 

”I forhold til at vi kun har haft 6 uger til det pensum, er jeg sgu STOLT af mig selv over at ha bestået en eksamen på diplomniveau – det kunne jeg ikke ha gjort, hvis ikke Tine Nyholm, havde skabt mening – commitment og handlekraft og havde været den skønne personlighed og fagligt, knald dygtige underviser som du er. Du har formået at guide os igennem et forløb med SÅ stort engagement at JEG ikke fremover ville stille spørgsmålstegn ved om jeg ville vælge ét af dine forløb.”

– Susanne Krüger, Pædagogisk voksenunderviser

 

Kursister, der har gennemført deres 6 ugers selvvalgt uddannelse ”Samtalen som redskab” på erhvervsakademiuddannelsesniveau AU (10 ECTS), med 222 timers studieaktivitet i perioden 20. februar – 30. marts 2012, udtaler:

 

”6 ugers selvvalgt uddannelse “Samtalen som redskab – Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation” ved Commitment Lab, har for mig været en fantastisk oplevelse og rejse. Med 3 års teorifordybelse på universitetet er det virkelig kærkomment, at få et helt konkret og praktisk redskab, at kunne tage i brug. Her har jeg fået sat min måde at gå dialogisk til mennesker i spil – noget som i den grad, har været en øjenåbner og erkendelsesrejse. Tak Tine, for dit helhjertede engagement og gå-på-mod. Det har været rart at være en del af det rum du har skabt med plads til os alle som hele mennesker.”

 – Benedicte N.D. Haarvdsholm, Jordmoder og Cand.pæd. i pædagogisk psykologi

 

“Tine Nyholm har været min lærer og coach på uddannelsen “Samtalen som redskab – effektfuld dialog med kognitiv kommunikation”, og jeg kan varmt anbefale både Tine og uddannelsen. Tine er en af de mest inspirerende og engagerede undervisere, jeg nogensinde har mødt. Hendes faglige niveau er i top, og hun møder sine elever og medmennesker med åbenhed, dygtighed og stor indfølingsevne, hvilket gør hende uovertruffen til at formidle stoffet.”

– Sara Andersen, Management assistant Schering-Plough A/S 

 

”Jeg har været på et kursus for ledige, 6 ugers selvvalgt uddannelse i samtalen som redskab, og kan kun give Tine og kurset min varmeste anbefaling. Jeg har fået både et stort fagligt som personligt udbytte på mange planer, og Tine er som person utrolig dygtig og levende i sin undervisning. Hun er virkelig en person, der brænder for det, hun laver!”

– Lene Højgaard-Olsen, Socialpædagog

 

”Tine Nyholm er en meget dygtig, engageret og dybt inspirerende underviser. Tine er meget faglig kompetent og dette kombineret med et stort menneskeligt engagement gør hende til en eminent underviser. Hun forstår at opbygge undervisningen på et højt niveau både pædagogisk og fagligt og med sit eget udviklede undervisningsmateriale – som er utrolig godt lavet – sikrer hun optimal indlæring. 

Tine forstår at rumme mange forskellige faggrupper på samme hold. Med sit smittende dynamiske engagement, fik Tine skabt betingelserne for et fantastisk team, som samarbejdede på kryds og tværs og som oplevede optimal indlæring og udvikling under Tines kyndige vejledning og undervisning.

Tine er en underviser jeg altid vil tænke på med stor glæde og taknemmelighed for det hun har givet
både fagligt og menneskeligt. En sjælden kapacitet som jeg har anbefalet til mange og fortsat med glæde anbefaler til de som gerne vil ægte udvikling og inspiration.”

Marianne Søgaard Mogensen, Familie- og Psykoterapeut  

 

”Tine Nyholm er yderst professionel, engageret og inspirerende i sin formidling af kognitiv coaching med positiv dialog og effektfuld kommunikation, og hun taler hele tiden bevidst til både tanker og følelser. Hun er dét, hun formidler. Jeg giver den største anbefaling til uddannelsen og Tine Nyholm.” 

– Susanne Hviid, Grafisk designer og Kunstpædagog

 

”AkademiUddannelsesforløbet “samtalen som redskab – effektfuld dialog med kognitiv kommunikation” v. Tine Nyholm har været en stor øjenåbner og erkendelsesrejse. Indsigten i en for mig hidtil ukendt kognitiv verden, specielt bevidstheden om i hvor høj grad tanker og følelser styrer vores adfærd, har været af signifikant betydning for mig. Tine Nyholms undervisning fremføres med allerstørste commitment og smittende dedikation, som er misundelsesværdig og opløftende for enhver, der bliver “udsat” herfor.

 I 6 uger har Tine Nyholm været min “elske – hade – elske” person, der uden slinger i valsen kærligt har svunget taktstokken og forventet fuldt engagement og dedikation af sine deltagere. Intet mindre. Det har været meget berigende. Tine er en super værdig og kompetent repræsentant for sit fag, hun mestrer sin metier til perfektion – og er med sit commitment og gode humør en fremragende og medrivende underviser, man ikke må snyde sig selv for. Efter indsigten i den kognitive verden og dens brugbare coaching-redskaber ser jeg muligheden for at kunne byde ind på en langt mere professionel og konstruktiv måde rent kommunikativt i forhold til virksomheder, samarbejde og gensidig dialog med andre. De varmeste anbefalinger herfra til et uddannelsesforløb med Tine Nyholm.”

– Mette B. Jensen, Korrespondent

 

”Jeg har med stor succes fulgt Commitment Lab’s kommunikation- og coachinguddannelse ”Samtalen som redskab – Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation”. Tine Nyholm har været en utrolig god formidler. En fantastisk ildsjæl. Aldrig har jeg mødt magen til kvinde. Uddannelsen er slut nu, og savner allerede hendes energi og flow. Jeg har taget meget nyt med mig, og har været igennem en forrygende udvikling, som både vil gavne mig fagligt og personligt. Jeg kan kun opfordre til, at man giver sig den “gave” som ledig, at melde sig til de 6 uger uddannelsen varer.”

 – Tine Møller Larsen, Grafiker

 

“Med uddannelsen “Samtalen som redskab”, har jeg virkelig fået øjnene op for vigtigheden af frugtbart teamwork. Jeg har fået en lang række værktøjer til at lykkedes med mit team i kommende ansættelser. Uddannelsens faglige som personlige udbytte, kan ikke mindst tilskrives Tine Nyholm, der er den mest inspirerende og lyttende kommunikator jeg har mødt!!! Tine er et livstykke man må opleve, og jeg kan hermed give uddannelsen og Tine mine bedste anbefalinger”.

– Lone Walsøe Therkelsen, Bioanalytiker og Laborant

 

”Det er et uddannelsesforløb der ikke kan måle sig med andre, da man får så meget med i rygsækken så man får en ny tilgang til de problemer man ofte står med i hverdagen både privat og i arbejdet med f.eks. kunder.

Udover det får man Danmarks mest energiske og engageret, kort fortalt den bedste lærer og underviser i Tine Nyholm.  I en tåbelig arbejdsløsheds situation er det fantastisk at bruge 6 uger af den på uddannelsesforløbet ”Samtalen som redskab” ved Commitment Lab, ikke mindst da Tines energi ¨smitter¨ og man føler at man kan overvinde ALT. Helt kort fortalt er udbyttet af dette uddannelsesforløb 10 ud af 10 herfra.”

 – Jesper Stjerne Pedersen, Automekaniker

 

”6 ugers selvvalgt uddannelse “Samtalen som redskab – Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation” ved Commitment Lab, har for mig haft stor personlig og faglig betydning. I mit arbejde som pædagog, er det af stor relevans at kende til og benytte de kognitive samtaleredskaber både i forhold til motivation af borgerne og i høj grad i samarbejdet i personalegrupperne.

Denne uddannelse har gennem Tines energi, engagement og faglige niveau, rustet mig til at søge stillinger med større ledelsesmæssigt ansvar. På det personlige plan har forløbet givet mig mange store erkendelser om tankernes og følelsernes påvirkning og retning, som er blevet implementeret i min måde at være i verden på. Tine har været en tro støtte i denne proces. De varmeste anbefalinger herfra!”

– Sidse Jønsson, socialpædagog

 

”Jeg har deltaget i et kognitivt uddannelsesforløb ”Samtalen som værktøj” udbudt af Commitment Lab ved Tine Nyholm. Indholdet af det kognitive uddannelsesforløbet har kommunikativt omstruktureret og forandret mit personlige og faglige udgangspunkt.

Tine Nyholm er uden omsvøb et fænomen og den bedste underviser, som jeg har oplevet har evnet at udfylde formidlingsrollen ved at give en invitation til den indre dialog. Hun er faglig og menneskeligt nærværende og sikre i den grad den enkeltes faglige tilgang ved at knytte an til samtalen som et muligt og fristende kommunikationsfelt.

Ved hendes egen evne til at være tilstede i nuet, formår hun i rollen som gruppecoach at guide gruppen og den enkelte til ejerskab af de udfordringer, der knytter an til og kun folder sig ud som muligheder i nuet. Tine Nyholms personlige invitation til faglig fryd i det kommunikative felt, egner sig til i hendes personlige formidlingsform at knytte an til de udfordringer, som den indre dialog samtidig fordre for at blive vækket og aktiveret.

På en unik og kompetent facon formidles de faglige læringsværdier således – at pointerne bliver til refleksion i den indre dialog, hvilke gør, at læringsstoffets erkendelser bliver til et personligt ejerskab i hverdagen. Tine Nyholms energiske evne til begejstring og naturlig glæde overskrider umærkeligt den grænse af individuelle modstande, som er og opstår, når læringsprocesser er en integreret del af en gruppes trivselsmiljø.

Tine Nyholms fortryllende evne til begejstring i det personlige nærvær etablerer et samtalerum, som samtlige på holdet med accept anerkender som et udvidet fortrolighedsrum i den betydning af rummelighed – at den enkelte studerende får en fri plads til at gøre sig kognitive refleksion over egen aktuelle tanke og det individuelle udgangspunkt – i egen virkelighed og behov. Tine Nyholm åbner derved døren helt op til aktiv dans med den enkeltes evne til refleksion.

Uddannelsen er baseres på gruppens og den enkeltes læringsstrategi for tilegnelse og selvselvforpligtigelse på de personlige udviklingsværdier, – og egne kompetencemål indenfor uddannelsesrammerne af det kognitive kommunikative- og værktøjsbaserede coachingforløb.

Kort sagt: Tine Nyholm har modet, hun er personlig- og faglig kompetent, hun vil, hun kan og hun har et mål. Tine Nyholm har på den baggrund min personlige og faglige respekt, og jeg giver hende mine bedste og ypperste anbefalinger.

– Ib Laugesen, SocialrådgiverCLLOGO2

 

Facebook
Twitter
LinkedIn