Grundantagelser

Det unikke meningssøgende menneske

Vi tror på det unikke menneske, der har potentiale, styrke og vilje til at opfylde en mening og at virkeliggøre værdier.  Med et humanistisk eksistentialistisk menneskesyn, hviler vores vidensgrundlag og fundering på evidensbaseret kognitiv og positiv psykologisk tilgang og metoder. Metoder der fører bevisbyrde for effekt og virkningsfuldhed.  

  • ”Jeg kender ingen mere opløftende viden end dette, at mennesket har den uomtvistelige evne til, at kunne vokse gennem bevidst stræben.”  

(Henry Thoreau)

 

Meningsskabelse i praksisfællesskaber

”Mennesket” og ”Fællesskaber” refererer som par til en dualitet der er grundlæggende for udvikling. Med et helhedsorienteret udviklingssyn, forankret i kontekstuel virksomhedsteori, tror vi på, at unikke mennesker skaber meninger, betydninger og udvikling gennem relationer og at organisere sig i praksisfællesskaber. Praksis er kilden til fællesskabets sammenhængskraft og succes. Praksis henviser til handlinger – handlinger i den organisatoriske hverdag, der giver det vi gør, struktur, mening og livsindhold.

  • ”Opbygning af en identitet består i at forhandle meningerne i forbindelse med vores oplevelse af medlemskab i sociale fællesskaber.”                                    

         (Etienne Wenger)

Facebook
Twitter
LinkedIn