Personen bag Commitment Lab

Tine Nyholm

Med fokus på menneskers og organisationers behov for formål, videndeling og innovation, har jeg den gave at facilitere meningsfulde organisatoriske forandringsprocesser.

Med fagpassion og værdsættelse guider og sparre jeg ledere og kollegagrupper til at arbejde strategisk frisættende med organisationens menneskelige kompetencer – meningsfuldt vedkommende, samarbejdsbefordrende og forretningsudviklende.

Det faktum at nutidens kompleksitet og forandringsdynamik matcher vores menneskelige potentiale, fordrer i samarbejdet med værtsvirksomheder at samarbejde mentalorienteret frisættende og fremtidssikrende, da:

 • Væredygtige virksomheder og organisationer, engagerer og positivt forpligter deres ledere og medarbejdere (fastholdelse hører til fortiden)
 • Virkelige vindere, er ledere og kulturbærere der gør sig fortjent til kreativitet, initiativ og passion (delepsykologi)
 • Vejen til meningsfuld succes praktiseres lærende via Væredygtig ledelse® og formålsorienteret dialogisk samskabelse, som muliggør at den enkelte kan opleve sig Stolt, Værdsat og Positivt forpligtet i samarbejdet (leadership intelligence)

 
Kontakt Tine Nyholm: tn@commitmentlab.dk eller ring på tlf: 31 17 09 17

 

Referencer

 

”På fantastisk måde formåede Tine Nyholm at forstyrre os på hvordan vi skaber løsninger på en måde, hvor vi bliver bedre til at gå i dialog.”

– Carsten Møller Beck, Klinikchef Psykiatrien, Region Nordjylland

”For alle arbejdsmiljørepræsentanter der deltog, er der kommet fornyet opmærksomhed på vigtigheden af meningsskabelsen i forandringsprocesser. Drøftelserne i forlængelse af foredraget gav indsigt i behovet for at drøfte overensstemmelsen i samarbejdet afdelinger imellem, hvorfor dette er vigtigt, og hvordan denne vigtighed tydeliggøres for medarbejderne. De tillidsvalgte er blevet reflekteret over, hvordan de med den kasket kan bidrage til at understøtte meningsskabelsen af forandringer – også når en forandring er et vilkår.”

– Thomas Søndergaard, AC-Fuldmægtig, Psykiatrien, Region Nordjylland
 

”Sikke et forløb! Aldrig har jeg oplevet en lignende fagpassioneret underviser, som i den grad kan rykke hele holdet! Tine Nyholm forstår at dreje undervisningen og tilrettelægge forløbet, så det er tilpasset den enkelte så det spiller MAKS.

Jeg har i den grad fået så meget ny viden, som jeg direkte kan overføre i mit arbejde. Forståelsen af konflikt og håndtering deraf har åbnet en hel ny verden, hvor jeg kan vælge bevidst at håndtere situationer på en konstruktiv og udviklende måde, som er til stor gavn for mine projektgrupper og dermed også projekterne. Det blev meget konkret for mig, hvad jeg har haft til gode at lære i mit liv – Tusind tak Tine.”

– Susanne Noesgaard, IT Projektleder Sundhedsdatastyrelsen

  

”Tine Nyholm er fantastisk at arbejde sammen med, hun er fyldt med positiv energi og en stor faglig indsigt, som lige umiddelbart kan overvælde en, indtil man via vedholdende dialogisk facilitering fanger og forstår værdien af hendes budskaber og ideer. Hun har, med fokus på læring, formået at opbygge et framework af metoder hvor den kognitive model er i centrum som i brug frigiver energi og troen på at ting lykkes og tillige initierer skabertrang og iderighed, med andre ord positivt forpligter og fortsat engagerer ildsjæle.

På de indledende møder som forberedelse til workshoppen, kom Tine hurtigt indtil essensen af vores behov for at kunne forløse nytænkning og styrke vores tilhørsforhold, samarbejde som positionering, udviklende og proaktivt. Hvorefter hun opbyggede et oplæg til en workshop, med højt fagligt indhold, hvor hun involverede mig som leder af teamet, således at jeg havde en følelse af at jeg havde været med til udformning af selve workshoppen samt spørgeramme til det afsluttende aftalegrundlag. For mig personligt har det givet en langt større forståelse af den kognitive model, samt forretningsafgørende afsæt til tanker og ideer omkring hvordan vi kan styrke sammenhæng mellem mindset, commitment, og daglig adfærd til styrkelse af High performance kulturen i Sparinvest.

– Jan Christiansen, Head of HR Sparinvest

 

“51 år – man ved et og andet… tror man 
Man indbydes til workshop og tænker – ja ja det bliver nok bare gammel vin på nye flasker… 
Første tankefælde klapper allerede i løbet af de første ti minutter af Tines workshop – og det var virkelig en WORK shop. Ikke en lyt og blund shop. 
Allerede fra første minut opdager man, at man er nødt til at være skarp og nærværende, for ellers misser man vigtig information. Information understøttet af dokumentation og forskning fortalt på et sprogligt højt niveau. 
Tine er en elskelig terrier, der med sin egen åbenhed fordrer åbenhed – og udfordrer ALLE deltagere til at opdage det, hun tydeligvis selv praktiserer med høj succesrate. 
En autentisk underviser, som på forfriskende vis bringer begreber som OMP, energi vampyrer og væredygtighed ind i ens bevidsthed. 
Begreber bliver begribelige, og dialog går fra at være et finere ord for samtale, til at blive nøgleordet til forandring og forankring ! 
En forandring, man aldrig vil glemme, at man selv sidder inde med nøglen til låsen til. 
Tine kan noget med mennesker og dialog. Man kan ganske enkelt ikke undgå at blive draget og inddraget af hende i det stof, som hun brænder SÅ levende for. Hun er forberedt til mindste detalje på de mennesker, hun skal arbejde med – og man oplever en genuin interesse for, at deltagerne får et optimalt udbytte og bedre arbejdsliv – og liv ! Det var en sjælden oplevelse – Tine sætter et aftryk i din hjerne og i dit hjerte.” 

– Rie Warrer, Settlement specialist Sparinvest
 

Tine har formået at samle gruppen omkring en fælles forståelse af opgaven. Der er nu fælles fodslag i forhold til retningen for afdelingens udvikling. Gruppen er præget af engagement og mod på den opgave vi har fået. Det er i skrivende stund 1½ måned siden temadagene blev afholdt og jeg kan bekræfte, at temadagene blev en ny start med fælles fokus og positive forventninger. Jeg er imponeret over effekten af 2 temadage. På baggrund af min erfaring, kan jeg varmt anbefale Tine Nyholm til afdelinger, der arbejder med forandringsprocesser.”

– Ulla Stensberg, Teamleder Herlev kommune 
 

Hvad siger kursisterne på vores åbne hold for akademi uddannelse

 
 
IMG_22871Commitment Lab – fra vision til mission                                                                          

Foranlediget af alle de fantastiske kunder, hvis personlige som faglige udvikling, jeg taknemmelig og stolt har haft andel i, opstod visionen om, at stifte egen virksomhed.

Med opbakning fra relevante erhvervsøkonomer og samarbejdspartnere stiftede jeg Commitment Lab 1. april 2011, idet jeg erfarede stort behov og marked for virksomhedsrådgivning og konsulentydelser, der simultant arbejder mentaltudviklende og forretningsorienteret.

Med en stærk gruppe af akademiske erfarne og dygtige samarbejdspartnere, ønsker vi at være med til at hæve og højne det danske erhvervslivs uddannelsesniveau, for der igennem at skabe større livskvalitet, innovation og konkurrencedygtighed.
 

Mit kernefokus i 2024 er, praksisorienteret fokus på det, der gør ledelse til et meningsfuldt og værdifuldt fag – både på et personligt og organisatorisk niveau.

Når væredygtighed stepper op som hverdagsvisdom i ledelse, vil vi få fokus på at inddrage medarbejderne i en helt ny grad. Væredygtig ledelse® sender bureaukratisk funderet fastholdelse, kontrol og fremmedgørelse til hjørne og skaber en kultur, der sætter trivsel, passion og talent fri på en samskabende måde. Tilliden og ærligheden vil vokse, mens stresskurverne vil falde.
IMG_23681
 

Det vil glæde mig, med vægt på mental sundhed, agil samskabelse og organisatorisk udvikling – at sparre dig og din ledergruppe på, hvordan I arbejder målrettet ud fra, at stress, konflikt, forandring og forskellighed er udgangspunkt for læring.

VELKOMMEN til  at kontakte mig for et møde på tlf. 31 17 09 17 eller mail tn@commitmentlab.dk

 
Kompetenceområder

 • Kompetence- og mentaludvikling
 • Akademi- og diplomuddannelse
 • Workshop og Temadage
 • Strategi- og organisation
 • Videndeling og vidensledelse
 • Sundhedsfremme
 • Forandringsledelse
 • Kommunikation
 • Konflikthåndtering
 • Personlig udvikling
 • Teambuilding
 • Ledelse med hjerne og hjerte
 • HR / psykologisk og social kapital
 • Kognitiv coaching
 • Stress(fri)

 
CSR/Sponsor

 
Baggrund    

 • Ekstern underviser og gæstelærer ved Aarhus Universitet på Masteruddannelsen i Trivsels- og Ressourcepsykologi, Modul 3, med dagssession hhv. i Emdrup og Aarhus: ’Væredygtig ledelse’ – praksisorienteret fokus på det, der gør ledelse meningsskabende og værdifuld – intervention på et personligt og organisatorisk niveau.
 • Nyholm, T. (2023). Væredygtig ledelse® og humanokratisk praksisSkab mental sundhed, læring og livfuld sammenhængskraft med principper og metoder fra kognitiv coaching. Forlag Commitment Lab®
 • Nyholm, T. (2014).“Kognitiv coaching – væredygtig selvledelse og effektfuld dialog”, s. 61-74 i antologi og metodebog: Coaching i nyt perspektiv (oktober 2014). Kim Gørtz & Tine Gaihede (Red.). Hans Reitzels Forlag
 • Nyholm, T. (2013). “Ledelse af væredygtigt commitment”, s. 161-177 i antologien “Frivillig ledelse” (2013) ved Kim Gørtz & Mette Mejlhede (Red.). Jurist- og økonomiforbundets Forlag
 • Kognitiv og systemisk proceskonsulent, facilitator, foredragsholder og mental coach, i såvel det private som offentlige danske erhvervsliv
 • Stifter og direktør af Commitment Lab ApS
 • Ekstern lederkursusholder på Teknologisk Institut
 • Ekstern udviklingskonsulent og gæsteunderviser på Copenhagen Business School (Kommunikation og ledelse, MPG)
 • Kognitivt oplært og trænet coach, ved Cultivators grundlægger samt fadderen til kognitiv coaching i norden
 • Cand.pæd. i pædagogisk psykologi
 • Professionsbachelor i pædagogik
 • Projektmedarbejder og kandidatspecialeforsker i videnledelse af videndelingsprocesser jf. skoleledelse og undervisning
 • Bachelorstudieforskning i unges og pædagogers selvværd, meningsfuldhed og mestringsevne samt nyere sundhedsfremme
 • Pædagogisk lærings- og udviklingsarbejde med børn på normalområdet samt børn med perceptuelle og motoriske udviklingsbegrænsninger
 • Advokatsekretæruddannet
 • Detailforretningsuddannet
 • Handelsskole


View Tine Nyholm's profile on LinkedIn

CLLOGO2

Facebook
Twitter
LinkedIn