Hvad siger AU kursisterne?

Ønsker DU at opkvalificere dine faglige og menneskelige ledelses-, formidlings- & kommunikationskompetencer meningsfuldt gennemgribende?

 
 
 

Hvad siger de studerende, der endskønt COVID-19 gennemførte deres 6 ugers erhvervsrettede akademi uddannelse ”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 30. november 2020 – 12. januar 2021:
 
 

”Forløbet Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab, har på mange måder oversteget mine forventninger. Først og fremmest har det faglige niveau været langt mere dybdegående og helhedsorienteret end jeg havde forventet. Selvom vi alle kommer fra forskellige baggrunde og uddannelser, så har vi alle fundet fodfæste i uddannelsesmaterialet, blandt andet fordi Tine Nyholm har været så omhyggelig med at få alle med på vognen, har været så tilgængelig og sparret i det nødvendige omfang og ved at være så passioneret. Det har skabt en unik energi som har kunne vende den mest modløse i retning af tro og motivation.

For mig personligt har det mest overraskende og værdifulde fra forløbet endvidere været sammenholdet og tilliden på holdet. Tine har fra dag ét skabt grobund for et læringsmiljø præget af sårbarhed, ærlighed og empati, hvilket har været katalysator for den enorme personlige og faglige læring jeg har taget med mig. En læring som jeg finder essentiel i forhold til samarbejde, arbejdsliv og trivsel.

Princippet i Væredygtig ledelse® har givet kompetencer og viden til at tage styring på egen trivsel og indflydelse. Jeg har gennemgået en transformation, som gør at jeg nu føler mig topmotiveret til at gå ud i verden med øget selvrespekt, selvkærlighed og ikke mindst sikkerhed og styrke i forhold til fremtidig arbejdsplads.
De praktiske modeller og værktøjer fra uddannelsen har i denne henseende gjort det muligt at konvertere indsigter og erkendelse til faktiske adfærdsændringer.”

– Kathrine Milner, Cand.mag.comm.
 

”Forløbet Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab har været utroligt intens, givende og lærerigt. Jeg har lært meget mere end jeg havde forventet og det har været en kæmpestor gave for mig som menneske.

Jeg føler mig fagligt og praksisnært opkvalificeret, både hvad angår mit arbejdsliv og min daglige omgang med mine medmennesker.

At lære at mestre Væredygtig selvledelse® har været en stor erkendelses rejse for mig, hvor jeg både er blevet mere bevidst om egne tankefæller såvel som mine styrker. Dette har opkvalificeret mine relationskompetencer i forhold til vigtigheden i at være undrende, åben og nysgerrig over for mine medmenneskers ”blå elefant” – hvilket netop muliggøres når jeg kender og kan (”parkere”) mig selv, og med fordomsfrit nærvær lytter, medierer og rådgiver.  

At forløbet kunne gennemføres, endskønt Covid-19 krisen er jeg dybt taknemmelig for. Jeg har fået så mange aha’er og jubii’er hen over ugerne, hvor jeg elskede at lære at lære. Jeg anbefaler uddannelsen til alle der gider høre på mig 😊

Mest værdiskabende har været at lære at praktisere Kognitiv Coaching defineret af Tine Nyholm, der kobler og favner såvel det psykologisk individfokuseret og det organisatoriske. Og at træne de forskellige coachinginspireret nøglemodeller Tine har udviklet, har været en øjenåbner, da de simpelthen er geniale. Jeg vil med garanti bruge disse dialogiske og coachede metoder i mit arbejde fremover.”

– Annasimone Winther, Kognitiv mediator
 

”Jeg har fået ny viden om kognitiv coaching og konflikters sammenhæng og er blevet præsenteret for en lang række praktisk anvendelige redskaber, som kan opkvalificere mig i mine erhvervssammenhænge.

Jeg erfarer, at mine nye kompetencer og psykologfaglige indsigt i Væredygtig selvledelse® gør mig bedre i stand til at indtræde i nye samarbejdsrelationer fra dag 1.

Det har styrket mine relationskompetencer at have større fokus på at stille mig dialogisk undrende og anvende tillidsbaseret dialog til at afklare og meningsforhandle i samarbejdsrelationerne. Jeg vil på den måde kunne forholde mig til den andens kort over verden og vægte løsningsfokuseret dialog.

Som leder vil jeg være styrket i at medinddrage og gå i dialog med medarbejderne og dermed sikre commitment og handlekraft.

Som coach kan jeg anvende min øgede indsigt i sammenhænge mellem det personlige, det relationelle og det organisatoriske til at bidrage til øgede udviklende handlemuligheder for min fokusperson.

Det har været en aha-oplevelse, hvor effektfuldt den kognitive coaching kan bidrage i konfliktløsning sammenhænge. Hvor vigtigt det er at have fokus på den følelsesmæssige intelligens i organisations-sammenhænge, og hvor vigtigt og befordrende det er kontinuerligt at have det forretningsmæssige/virksomhedsmålene/kerneydelsen som reference i konfliktløsningen og coaching.

At uddannelsen inddrager den personlige udvikling, betyder at man både rykker sig fagligt og personligt. Det gør en stor forskel. Jeg oplevede at læreren, har været engageret og opfølgende i den enkeltes faglige og personlige udvikling og på den måde støttet op om den enkeltes og holdets læreprocesser.

Mest lærende og værdiskabende har været at forstå, at al udvikling er baseret på tanker og følelser! Det betyder, at jeg fremover vil anvende de kognitive coachingprincipper i arbejdet med den mentale udvikling/den psykologiske kapital. Dermed skaber vi motivation og bliver handlekompetente sammen. Jeg ser hermed frem til at anvende mine nye kompetencer i at befordre den psykologiske kapital på min arbejdsplads til gavn for virksomhedens udvikling og læring.”

– Marianne Høgh, Stressterapeut, tidl. Skoleleder
 

”Jeg har fået værktøjer til at være den bedste udgave af mig selv på arbejdspladsen, og jeg har lært min professionelle persona bedre at kende. Både under og efter uddannelsen erfarer jeg, at jeg er blevet bedre til at samarbejde samt i øvrigt at mestre selvindsigt, også når dette kræver mod til at ændre mig.

Væredygtig selvledelse® har givet mig forståelse for, hvordan at navigere bevidst og udviklende – har lært mig at identificere og regulere mine tanker og følelser, sådan at jeg har overensstemmelse mellem det jeg har af behov eller argument, og det, jeg udtrykker.

I praksis har min styrkede faglige bevidsthed, og nye viden om at al udvikling og forandring er baseret på tanker og følelser, muliggjort at jeg kan tage ejerskab for Væredygtig ledelse®. Da jeg ser at dette virker anerkendende og forpligtende på den gode måde, er jeg opsat på at vedblive med at lede og at medlede kvaliteten af mine samarbejdsrelationer, ved at praktisere kognitiv dialog der taler til og med både tanker og følelser.

Det har været en aha-oplevelse at indse at havde jeg kendt til kognitiv coaching som konflikthåndteringsredskab, havde mit liv måske set anderledes ud. Som 22-årig, med 9 års joberfaring bag mig, og resten af mit liv foran mig – føler jeg mig forvisset om, at jeg nu har den rette indsigt og har virkningsfulde værktøjer til at tackle de udfordringer jeg vil møde, udviklende. Også fordi, allermest værdiskabende har det været at lære, at det at fejle er kriteriet for udvikling og succes, når jeg lærer af mine fejl.” 

– Hussein Alsaadi, Iværksætter
 

”Mine forventninger var at det ville blive 6 uger med ”tørt stof” som kunne give lidt guidelines i mit faglige samt private liv. Men ind ad døren kom en hvirvelvind med rød læbestift, som har forvirret og udfordret mig til max. I et hæsblæsende tempo og mange ukendte ord (for mig), gik vi i gang. Måtte ringe til Tine Nyholm og spørge om jeg var på rette hold. Hun sagde: Bliv, Jeg har dig, stol på mig. Og det har helt sikkert været en af de bedste beslutninger jeg har taget. Den indsigt jeg har fået i mig selv og de værktøjer/modeller jeg kan bruge i mit faglige virke, er guld værd. Til alle nye på Tines fremtidige hold vil jeg anbefale at de før start, får læst hendes artikel ”Femogtyve blå elefanter i Herlev”. Så ved man lidt om, hvad der kommer til at ske.

Jeg syntes i stor udstrækning jeg har fået anvendelig viden og læring, blandt andet stor indsigt i hvordan gruppedynamikker hænger sammen og hvad der skal til for at holde dem på sporet. Jeg startede i nyt job dagen efter min eksamen og har allerede brugt flere af Tines kognitive kommunikations modeller samt tilskyndet til en masse feedforward og min nye chef elsker det.

Væredygtig selvledelse® er vejen frem både fagligt samt privat, da begrebet har styrket min faglige bevidsthed til i dagligdagen at have fokus på, at mine mentale modeller skal være i balance: det jeg siger, skal også være det jeg gør.

At vi endskønt Covid-19 kunne færdiggøre forløbet virtuelt, har betydet at jeg har fået denne fantastiske uddannelse og alt den væredygtige viden jeg sidder med i hovedet nu og som jeg er meget taknemmelig for. Fra forløbets uge 3 af 6 overgik meget af vores undervisning til Teams Microsoft og til vores eksamen skulle vi forberede vores analyse og perspektivering i et diasshow i Power Point. To kompetencer jeg ikke havde, men med en masse hjælp fra min fantastiske studiegruppe har jeg nu lært det. Det sjove er nu at qua mit nye job skal jeg bruge Power Points til at lave præsentationer af Patients cases på konferencer til tandlæger/kirurger.

I hver af forløbets 6 uger har jeg lært noget som var supervigtigt. Men det som har skabt mest værdi for mig er, at jeg har fået indsigt i chef/kollega/mig roller og persontyper, og fået redskaber/modeller til at kunne påvirke relationerne i den mest optimale retning. Jeg ser frem til i mit fortsatte arbejdsliv at tage teten på at medlede et godt og produktivt samarbejde mellem min chef, mine kollegaer og jeg.”

– Annika Due, Tandklinikassistent  
 

”Uddannelsen Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab har givet mange ahaoplevelser! For det første at opdage hvor ”nemt” det kan være at skabe forandring. At der ikke skal ”mere til” end Tine Nyholms modeller og bevidst samtale. Jeg får jo lyst til at udbrede det alle steder! Jeg er også blevet overrasket over, hvor meget jeg lærte, hvor intenst forløbet var, og hvor ofte vi blev positivt forpligtet til at yde vores bedste 😊

Jeg har altid interesseret mig for kommunikation og konflikthåndtering, men det er først nu, jeg forstår, hvad det egentlig betyder. Og hvordan man kan gå til det helt bevidst og praktisk. Jeg er meget nysgerrigt anlagt og naturligt interesseret i andre mennesker og deres valg og meninger, men jeg har fået styrket min måde, at være nysgerrig og interesseret på.

Den viden og erfaring jeg tager med mig, er guld værd i forhold til mit interessefelt. Det handler om menneskers relationer, måder at kommunikere på, måder at håndtere konflikter på, samt at være en motiverende og positiv kraft i andres liv. Nye kompetencer inden for coaching og konflikthåndtering vil derfor gavne mit fremtidige arbejde og har klædt mig på til at møde situationer løsningsorienteret og med fornyet indsigt i menneskers psykologi.

Med Væredygtig selvledelse® kan jeg være i verden på en mere bevidst måde, som åbner mine horisonter, samtidig med at jeg ikke taber mig selv af syne. Jeg kan bevare min integritet ved at være med, ved at tale højt og ved at udtrykke min mening og personlighed på en måde, hvorpå jeg er tro mod mig selv, uden at tromle andre. Ydmyghed, mod, åbenhed og positivitet er en del af pakken. Fagligt ser jeg frem til at forankre forløbets psykologfaglige indsigter og dialogiske metoder når jeg agerer i hverdagens konflikter og gruppesammenhænge. Jeg har fået forståelse for, hvordan jeg kan vække tillid hos den anden, hvilket er enormt betydningsfuldt i et kollegasamarbejde, og som coach og som vejleder.

Forløbet kan ikke sammenlignes med noget jeg tidligere har været på, fordi Tine er så ALL IN, som hun er. Og giver så meget ekstra. Hvilket forpligter én selv til at give en hel masse. Jeg har sagtens kunne blive klogere på et kursus fx, men det er hurtigere glemt igen, fordi det ikke er blevet trænet og fordi underviseren ikke har sat et personligt aftryk.

Det har hermed været mest lærende og værdiskabende at møde Tine, møde de andre på uddannelsen, at møde mig selv på ny, og at få et selvtillidsboost ift. at lære nyt og tænke reflekteret. Jeg har fået et kæmpe personligt og fagligt udbytte, ift. at opleve hvordan erkendelse skabes, hvor vigtigt det er at al forandring kommer indefra først, hvordan man væredygtigt kan holde fast i sig selv og sine egne værdier, uden at negligere andres og hvordan man skaber en god kontakt som bygger på gensidig tillid, mod og åbenhed. Der er så meget, der skal prøves af og forbedres, og det glæder jeg mig til at gøre i praksis.”

– Sofie Victoria Pii Barild, Cand. Soc. i Uddannelsesvidenskab
 

”Uddannelsen er ikke kun en uddannelse, men en rejse ind i sig selv, hvor forståelse og forløsning udvirker, at du bliver en 2.0 udgave af dig selv!

Det betyder meget for mig at udvikle mig hele tiden, og på Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab har jeg Big Time, fået anvendelig ny viden og opkvalificeret mine praksiskompetencer i direkte tråd med erhvervslivets behov og efterspørgsel.

Med forløbets vægt på at kende og kunne sig selv, som afgørende for kvaliteten af mine relations- og medledelses kompetencer, har det været både forløsende og styrkende via begreber som Væredygtig selvledelse® og Kognitiv dialogisk samskabelse – praksisnært at blive klog på, relationen mellem psykologisk og social kapital. At det, at integrere dialogisk tillidsskabende og formålsorienteret, forpligter den gensidige respekt og det kerneopgave-fokus, som gavner både individet, samarbejdsrelationerne og produktiviteten.  

Det har givet ahaoplevelser, at jeg hen over forløbets uger har fået styrket mine kommunikations- og relationskompetencer, hvilket jeg bl.a. tilskriver undervisers programsætning. For det første, at Tine Nyholm har valgt et pensum der, ud over den gængse grundbog, tilsammen er pensum, der matcher, hvad der rør sig i erhvervslivet. Kobler psykologfaglig viden om sind, psyke og trivsel med organisationer, gruppedynamik og samarbejdskultur.
Dernæst, det nærvær Tine som underviser selv praktisere, hvor hun er et psykologisk og relationelt udtryk for det, hun underviser os i. Som giver tillid og mod til at være i læring.

Det har været dejligt midt i Covid-19 forlængelse, at have mulighed for at gennemføre forløbet og kunne komme videre ved at benytte onlinemulighederne. Jeg ser frem til at forankre i mit arbejdsliv og liv i øvrigt, den kognitive kommunikation og coaching, og at indgå medledende i nye/flere fællesskaber.”

– Mette Herngaard, Kørende sælger

 

”Uddannelsesforløbet har i høj grad levet op til mine forventninger, og mere til ved Tine Nyholms faglige og menneskelige dybde og måde at engagere os alle på. Det betyder at jeg gennem uddannelsesforløbet har kunne relatere teori og praksis til mit eget faglige virke og hvordan jeg fremadrettet har fortsat udvikling og læring til gode.

Indsigten i vores menneskelige konstruktion har tydeliggjort, hvordan tanker kan spille os et puds eller ligefrem være i vejen for os. Med læring om og træning af kognitive redskaber er jeg blevet bevidst om, hvordan jeg har mulighed for at tilgå læring bevidst og konstruktivt og hermed få mulighed for at vokse. Det bevirker at mine faglige kompetencer bliver tydeligere for mig selv og andre.

Væredygtig selvledelse® har lært mig at jeg har et valg. Jeg har muligheden for bevidst at undre mig positivt og formålsorienteret, hvilket i praksis vil være en vind-vind situation for mig og mine samarbejdsrelationer, med mulighed for læring, vækst og glæde som resultat. Med andre ord har indsigten i det væredygtige lederskab, tydeliggjort at jeg har et medansvar for en lærende og givende dag, hvor vi med formålsorienteret dialog kan løfte hinanden og den givne opgave.

De største aha-oplevelser har for mig været forståelsen af, hvor vigtigt det er for et menneske, at tage medindflydelse i de fællesskaber, man er en del af. Samt indsigt i læringsprocesser med bevidstheden om at frustration og læring går hånd i hånd.

Dette uddannelsesforløb har med vægten på gensidig positiv forpligtelse, gjort teori og praktiske øvelser vedkommende for mig. Jeg har oplevet personlig værdi ved at deltage aktiv og en aktiveret lyst til at lære. Denne pædagogiske programsætning og at vi kunne gennemføre endskønt vi fra uge 3 af 6 overgik til online-undervisning, har betydet, at jeg har rykket mig fagligt og menneskeligt og er i gang med en læringsproces midt i al Corona-frustrationen. Det har styrket håb, mening og motivation.

Både som teoretisk viden og i praksis faciliteret af Tine, har positivt commitment været lærende og værdiskabende. Teoretisk med min personlige erhvervscase og i praksis ved mit eget engagement gennem uddannelsesforløbet er læringen blevet meget vedkommende.

Med de kognitive redskaber vil jeg herfra styrke min selvindsigt for at navigere formålsorienteret og tro mod egne værdier. Jeg ser frem til at forankre og bevare min lyst til læring og udvikling, fagligt såvel som menneskeligt.”

– Karina Bach-Lauritsen, Guldsmed
 

”Uddannelsen i Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab, har været 6 intense uger, hvor man går fra tvivl til begejstring og en gang til. Men ville ikke have været læringsrejsen foruden, og det er nemt at have tillid til Tine Nyholm fra første øjeblik. Hun er en sand læremester. Mest dedikeret menneske jeg længe har mødt og det smitter.

Energien og dynamikken der blev skabt mellem os på holdet, var utrolig berigende. Tine har en gave med at trylle og gøre hvert minut spændende og lærerigt. Mine egne oplevelser fra tidligere kurser ift. til dette er at det ofte føles monotont og firkantet. Men ikke på dette!

Fagligt og personligt var det lige dét, jeg havde brug for. Et frisk pust til at løfte mig mentalt, og et kærligt puf til at handle. Muliggjort gennem anvendelig ny viden og læring om kommunikation, psykologi, bevidsthed samt følelsesmæssig intelligens, elementer der alle er essentielle for alt i livet fra arbejde til børneopdragelse. Alt det jeg har lært, vil jeg proppe ind i alle livets kasser.

Væredygtig selvledelse® giver grobund til at være bevidst om, at vi alle er forskellige og opfatter forskelligt, hvilket er enormt relevant når jeg arbejder med mennesker.  Det har således været en ahaoplevelse at forstå, at hvis jeg vil ændre min virkelighed og med autenticitet øge kvaliteten af mine samarbejdsrelationer, så starter det med bevidstheden i mine tanker.”

– Monica Madsen, Stewardesse

 

”Jeg forventede at få ny input og blev i høj grad positivt begavet. Med ro i maven og stor selvsikkerhed kan jeg søge udfordringer i mit arbejdsliv jeg indtil nu bare har overvejet og ønsket mig. Jeg føler mig mere mental robust og klædt på til nye udfordringer.

 Væredygtig selvledelse® har lært mig at have ny opmærksomhed på egne tanker. Lært mig at identificere, hvornår indholdet af mine tanker arbejder med – eller imod mig. Jeg har fået bevidsthed om hvad jeg er for et menneske – og hvem jeg vil være. Hvordan mine omgivelser påvirkes af min væren og hvordan jeg tager ansvar der gavner såvel mig selv, som kvaliteten af mine relationer. 

Det har styrket mine relationskompetencer at jeg fremadrettet med ny indsigt og praksisnære metoder, kan indgå i relationer og arbejdsfællesskaber med nyt mod og forståelse for psykologiske mekanismer og mentale modeller. 

Det har været en aha-oplevelse at få øje på de hindringer, som jeg selv har skabt og som har begrænset min væren og mit liv. Identificere fastholdelse og få nye metoder og værktøjer til at begynde på frisættelse.

Læringsrejsen og modet til at blive i denne, tilskrives undervisers engagement og evne til at inspirere og ikke mindst positivt forpligte. Forløbets intensitet gav flere gange anledning til frustration – at Tine Nyholm, uanset ugedag og tidspunkt var tilgængelig ved behov, fik reguleret tvivl til tiltro og mod.

At forløbet kunne gennemføres, endskønt Covid-19 betød for mig både personlig, relationel og faglig opblomstring. Både i undervisningen og i studiegruppetræningen, blev vi forpligtet til at navigere dialogisk udviklende i træningen, gruppedynamik-dilemmaer og studieopgaverne. Hvilket befordrede og muliggjorde et fællesskab med tillid til ærlighed, debat og gensidig respekt.

Det mest værdiskabende har været at lære at vokse og gro indefra, i min nye væredygtighed, hvor jeg giver mig selv mulighed for at finde ro mentalt. At jeg med begyndende indre ro og tiltro, kan gå ud i verden og medlede og gøre mine budskaber og faglige forslag gældende.”

– Ulla Grønbjerg, Anlægsgartner

 
SE eksempler på hvad kursister der har gennemført deres 6 ugers erhvervsrettede akademi uddannelse ”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 31. august – 9. oktober 2020, udtaler:
 

“Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab har fuldt ud og mere end det, levet op til mine forventninger. Jeg er blevet bevidst om mit indre jeg og hvordan jeg skaber overensstemmelse mellem mine værdier og min adfærd. Jeg erfarer allerede i daglig praksis at min nye faglige bevidsthed styrker kvaliteten af mine relationer både hvad angår mit nye job som ungecoach og i privatlivet.

 Jeg valgte uddannelsen ved Commitment Lab, da jeg som nylig SAS-ansat stod i et karriereskifte og havde behov for anvendelig viden og læring, samt ønskede en opkvalificering der kunne kvalificere og styrke mine faglige kompetencer målrettet at arbejde med mennesker.   

 Med begrebet Væredygtig selvledelse® har jeg fået øjnene op for, hvor meget mere, det er muligt at tage ejerskab for og indflydelse over, når jeg starter med at være mig bevidst, og derfra har mulighed for at handle og agere bevidst. Det har således været en kæmpe aha-oplevelse at forstå værdien af at tænke før handling, og nu vide hvordan det praktisk er muligt at guide mig selv, og at guide og udviklende forpligte andre.   

Dette har klart styrket mine relationskompetencer som kollega og som coach. Som coach gør jeg mig fortjent til de unges tillid ved at møde dem fordomsfrit og lyttende, og at fremme selverkendelse og mod til ejerskab af egne mål, muliggøres når jeg dialogisk tilskynder den unge til at italesætte.  

 Forskellen på dette forløb og andre jeg tidligere har været på, er Tine Nyholms store ildsjæl og engagement i såvel det fælles læringsrum som i den enkelte kursist, hvor hun pædagogisk vedkommende får teori, pensum og modeller ned på flade fødder. Det har været og er enormt værdiskabende, hvordan læring kan frisætte og gøres relevant og anvendelig.”  

 – Christian Braun, Musiker, kunstner & unge coach   
 

”Forløbet Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab har i høj grad indfriet mine forventninger. Der var mange aha-oplevelser og brikker der faldt på plads i forhold til ledelse og væredygtighed. På det personlige plan var det meget udviklende og givende for det sted, jeg står i livet netop nu. Jeg føler at mange nye døre åbner sig…”

– Tine Salling, Koreograf og tidligere højskolelærer
 
 

”Forløbet Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab har indfriet mine forventninger 100 %. Jeg går stadig rundt og stiller undrende spørgsmål højt for mig selv, som da vi sad i de mange øvesituationer og skulle lære de kognitive principper og spørgeteknikker, for at fremme erkendelse hos fokuspersonen. Rørende var det, når dem, jeg coachede, reagerede med henholdsvis tårer og begejstring, når erkendelsen blev en realitet. Omvendt var det superhårdt at skulle koncentrere sig så meget og samtidig også selv reflektere, når det var mig, der blev coachet. Som ugerne gik, blev frustration dog afløst af begejstring, i takt med at resultaterne talte deres eget sprog lige for øjnene af os. Konflikthåndtering var det andet ben på uddannelsen, og her blev jeg meget overrasket over, hvor nemt det var at bruge dels samtaleskabelonerne og metoderne, udviklet af Tine Nyholm. Jeg vil aldrig mere stå tilbage for at tage initiativ til en formålsorienteret (svær) samtale og/eller give/modtage feedback, nu hvor jeg ved, hvordan jeg respektfuldt og dialogisk kan håndtere samtalen. De gruppeøvelser vi her lavede, var utrolig autentiske og lærerige.  

Jeg er blevet opkvalificeret i meget høj grad på flere parametre. Men mest af alt har jeg fundet modet til at bevæge mig i en ny retning og væk fra luftfart – den branche, som en stor del af min identitet ligger i – og som har dannet rammen om min karriere i ca. 30 år. Det er for tidligt at sige, hvorvidt jeg skaber mig en ny karriere i krydsfeltet inden for det social faglige og HR, som jeg ønsker – men det er i den retning, jeg målrettet går nu. 

Den viden og læring, som uddannelsen har givet mig, er guld værd ift. at blive faglig bevidst indefra-og-ud, som Tine siger – og hendes begreb og metode Væredygtig selvledelse® muliggør dette. 

Der har været flere aha-oplevelser, men den største var feedbackøvelserne, som gav utrolig stor læring om egne udviklings potentialer samt hvordan man enkelt og samarbejdsorienteret kan give andre feedback, herunder kritik, på en konstruktiv og respektfuld facon.  

Derudover kan nævnes glæden over at finde sammenhæng mellem de forskellige modeller og metoder og koble dem til praktisk væredygtighed.  Til forskel fra andre kurser jeg har været på, har det gjort en mærkbar forskel at Tine Nyholm er utrolig dedikeret og energifyldt, hvilket betyder, at energien holdes oppe hele tiden. Vi var 10 meget forskellige personer på holdet, hvilket i studiesamarbejdet i sig selv, styrkede mine relationskompetencer i at tage ejerskab for at indgå respektfuldt udviklende i. Hvor langt vi hver især nåede at udvikle os, både individuelt og som gruppe, muliggjordes både ved Tines utrættelige tilskyndelse til at vi lærende forpligtede os til at engagere os i læringsrejsen medledende og meningsforhandlende, og at hun har været til rådighed for sparring og mentoring hver eneste dag, når behov opstod.”

– Helen Poulton, Ground Operations Koordinator Luftfart / pt mellem jobs
 

”Uddannelsen Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab har overgået mine forventninger! Hvilket betyder at jeg er blevet klogere på det menneskelig plan, som gavner i både mine faglige og politiske samarbejder, og mine sociale relationer i øvrigt.

Jeg oplever, at jeg har fået åbnet nye døre og muligheder gennem psykologfaglig indsigt og viden om eksempelvis, hvordan bevæggrunde ligger til grund for adfærd eller mangel på samme – qua min naturlige udadvendthed og mine jobs er jeg vant til at være nysgerrig og god til mennesker – nu er jeg blevet bevidst om, hvad det er jeg gør rigtigt og har fået sprog til at ordsætte reflekteret.  Fået praktiske metoder til at lytte bagom og til positivt at forpligte holdning og handling.  

Jeg mener selv, at mit nærvær i mødet med borgere og mennesket i sociale relationer er blevet mere åbent, med armene nede langs kroppen fordi jeg nu føler mig bedre klædt på til konflikthåndtering, debat og diskussion.  

Væredygtig selvledelse® har givet indsigt i, hvordan jeg opnår den selverkendelse, der fremmer dialog og tålmodighed til at være lyttende og mere spørgende. Dette, og den kognitiv dialog, der taler til og med både hjerne og hjerte, har i praksis styrket mine relationskompetencer i de forskellige kredse og sociale miljøer jeg indgår i.

Fra første forventningsafstemmende telefonsamtale til hen over forløbets seks uger, har det været en aha-oplevelse at møde og samarbejde med Tine Nyholm. Tine solgte mig og tre af mine kollegaer forløbet, med hendes passion og interesse i at høre om vores situation som varslings opsagte i SAS. Som lovet har forløbet været top intenst, men hele tiden programsat og guidet på en sådan måde at teori og begreber kommer ned på flade fødder. Vi har været træt en ny måde hen over forløbet, fordi vi blev lærende forpligtet og det stof og de indsigter vi fik, havde personlig relevans og betydning.

Den mundtlige afsluttende eksamen var også en Aha-oplevelse, både fordi vi individuelt blev belønnet med gode karakterer, da vægten på akademistudiet er fokuseret på den praktiske del, og fordi vi præsenterede vores analyser og nye indsigter autentisk – sagde hvad jeg og vi føler og tænker med kobling til vores tidligere og nuværende organisatoriske virke. Og for min part, runde af med at perspektivere, hvordan det at være åben for læring, er ydmyghed som styrke 🙂

 Til forskel fra andre kurser jeg har været på, har dette været intensivt, medledende og fyldestgørende. Udslagsgivende for det store udbytte har været den programsatte og guidede studiegruppe træning, hvor man hen over seks uger fik rig mulighed for at prøve sig selv af og erfare værdien af de forskellige værktøjer til coachende kommunikation. Mest lærende og værdiskabende har hermed klart været koblingen mellem teori og anvendelse med primær vægt på praksis og brug – og der igennem at forstå hvordan hoved og krop hænger sammen, som afgørende for mening, commitment og handlekraft.  

Jeg ser frem til at skærpe mit daglige virke og via støttende og coachende engagement at invitere til samhørighed kendetegnet ved gensidig respekt og interesse, der muliggør udviklende fællesskaber.”

– Paw Karslund, Lokalpolitiker i DF  
 
 

SE eksempler på hvad kursister der på trods af COVID-19, gennemført deres 6 ugers erhvervsrettede akademi uddannelse”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 13. maj – 25. juni 2020, udtaler:
 

”Uddannelsesforløbet Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab har i den grad indfriet mine forventninger – og mere til! Jeg gik ind i forløbet med tanke på at få mine ECTS-points og værktøjer til at komme i gang med at coache. Det jeg ikke havde regnet med, var den personlige rejse jeg gik igennem. Det at træne kognitive coaching sessions og at blive coachet, har skabt en enorm selvindsigt og sat nyt perspektiv på det meste. En anden grund til at forventningerne er indfriet er, ud over høj faglig undervisning, at Tine Nyholm har stået til rådighed ift. sparring, gode råd og hvad der ellers har været behov for, langt ud over de timer hun “skal” undervise. Dette har givet en helhedsoplevelse, langt over forventning. Det har betydet at jeg har kommet ud med en dybere forståelse for mig selv, at jeg føler mig klædt på til at gå til arbejdsmarkedet med nyt perspektiv og at uddannelsesforløbet blev afsluttet med højeste karakter! 

Det jeg har lært om den menneskelige psyke og om samarbejde mellem mennesker i organisationer, kan i høj grad bruges i både ansættelser, i ejerleder samarbejde (musik-grupper for mit vedkomne) og vil kunne bruges til at starte selvstændig coaching virksomhed. 

Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg selv kan være en del af, både personligt og professionelt. Jeg har under forløbet, sat gang i at ændre på relationer der ikke fungerer – både i personlige og i samarbejds- relationer. Dette er noget jeg kommer til at være bevidst om, også i mine professionelle samarbejder fremadrettet.

Den største aha-oplevelse har helt klart været dét at blive bevidst, om min egen rolle i mine relationer. Det at jeg altid har sørget for at mine nærmeste har været ok, før jeg har taget hånd om mig selv. Dette har været enormt befriende at erkende, da det tidligere er gået ud over egen velvære, som til tider har været opslidende. Dette er jeg blevet meget bevidst om at arbejde med.

At forløbet blev gennemført endskønt Covid-19 krisen, har betydet at jeg i stedet for at have været gået i stå i perioden, har været i et enormt givende uddannelsesforløb, som kan gavne min fremtidige karriere. Også at jeg i stedet for at potentielt kunne komme i stresstilstand over manglende meningsfuldhed, har fået stor viden om det samme og har udviklet mig personligt. Det har betydet så ufatteligt meget!

Mest lærende og værdiskabende har været såvel den faglige viden om kognitiv dialog og coaching. Den store selvindsigt jeg har fået og bevidsthed om Væredygtig selvledelse®. Det er noget jeg vil bruge i alle aspekter fremadrettet, personligt som professionelt.

Jeg ser frem til at kunne være i samarbejdsrelationer og i ansættelser, og samtidig kunne se mig selv i øjnene, samt at kunne skabe bevidsthed og erkendelse omkring mig. Jeg ser også frem til at kunne benytte denne viden og indsigt i egen coaching praksis.”

– Sebastian Sandstrøm, Musiker
 

”At tage Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab midt i Corona krisen, gav indsigt i at vi kan meget mere end vi tror. Jeg er taknemmelig over at jeg greb chancen nu og ikke ventede. Det holdt hjulene i gang. Hele forløbet har hver dag beriget én med værdiskabende læring og redskaber, som allerede fra dag ét er indtrådt i min hverdag udbytterigt, såvel i erhvervslivet som i privatlivet.

Jeg har fået en opkvalificering, indefra-og-ud, som vil gavne min karriere resten af livet, da forløbet har givet væredygtighed på alle måder og niveauer. Egenskaben i at lede og medlede på et professionelt og menneskeligt plan med bedst muligt udbytte og tilfredshed for alle parter er yderst vigtig i min karriere.

Væredygtig selvledelse® betyder for mig at jeg aldrig, kommer til at slippe min egen hånd igen. Jeg vil fremover være formåls- og forretningsorienteret samt stille åbne og undrende spørgsmål indtil en positiv forpligtende aftale indgås. Dette vil bidrage til et konstruktivt og udbytterigt samarbejde.

Det har været en aha-oplevelse at forstå, hvordan begrebet væredygtig i alle sammenhænge er altafgørende, men desværre er vejen dertil rigtig ofte undervurderet, selvom det at trives og trives meningsfuldt i samarbejdet efterlyses mange steder. Der findes mange ”blå elefanter” derude og kunsten er at spørge undrende ind, til vi alle forstår, hvilken elefant der formålsorienteret bør være i fokus. Livet er simpelt, men vi gør det mere kompliceret, fordi vi forholder os til det, der er inde i eget hoved, hvilket 95% af tiden sker automatisk. Konstruktivt feedback med respekt er kernen til langt mere end man lige tror – ikke mindst et reflekteret samarbejde og personlig integritet.

Med dét engagement, den medmenneskelighed, psykologisk viden og vigtighed underviseren tilegner forløbet, kan dette ikke sammenlignes med andre uddannelser/forløb. Dette forløb er livsændrende og ikke bare point på uddannelsesbeviset. 

Jeg er opsat på at bevare mig væredygtig og stoler på processen, for jeg har set og oplevet at det virker!”

– Tanja Christensen, Iværksætter
 

”Jeg er i forvejen akademisk uddannet, men har efter henholdsvis stressforløb og barsel følt mig meget langt fra arbejdsmarkedet og meget lidt i stand til både at stole på egne kompetencer og at få dem i spil i min jobsøgning. Under forløbet her, har jeg både fået mere klarhed om mig selv og mine kompetencer, og det er også blevet klart for mig, at netop værktøjerne i kognitiv coaching samt forståelse for konflikthåndtering, vigtigheden af psykologisk sundhed osv. i organisationer, har været den faglige nøgle, jeg har oplevet at mangle indtil nu. For første gang i meget lang tid ser jeg meget positivt på mine karrieremæssige fremtidsudsigter.

Jeg tager særligt det med mig, at Væredygtig selvledelse® går forud for alt andet; om man ønsker at være nærværende i nuet og kunne tænke og møde andre både empatisk og rationelt formålsorienteret, og jeg har fået konkret viden og værktøjer, der styrker den faglighed, jeg allerede havde, bl.a. ift. antropologisk praksis. Jeg har fået en øget selvtillid ift. min faglighed, som jeg virkelig oplevede, kom i spil under forløbet, og kom både mig selv og andre på holdet til gavn, hvilket var en for mig vigtig og styrkende oplevelse.

Det har klart styrket mine relationskompetencer at lære at være mit indre bevidst og udtrykke mig autentisk – fordi mine input og behov både er vigtige i sig selv, men også fordi, jeg ved positivt at forpligte andre til at tage mig alvorligt også er kulturbærer for at andre gør det samme for sig selv.

Aha-oplevelserne har været mange. Jeg er især blevet klar over netop mine styrker som menneske, når jeg er mig selv. Jeg har følt mig så set, mødt, forstået, respekteret og holdt af, som den, jeg også selv mener at jeg er indeni, og det har så kæmpe stor værdi for mig. Så den helt store aha-oplevelse har været forankringen af en autentisk væremåde (som jeg hidtil intellektuelt har forstået, og har forsøgt at praktisere, men ofte ikke er lykkedes helt med) og dennes effekt – og at se det samme ske for mine medstuderende, OG sidst men ikke mindst at være vidne til, hvad det muliggør af frugtbart gruppesamarbejde og sammenhold, når man er så autentiske og respektfulde overfor hinanden.
En anden vigtig aha-oplevelse har været at indse den grad af konflikt og kompleksitet og kaos, jeg befandt mig i op til mit stressforløb, og det at jeg både har erkendt og taget ansvar for min andel i det hele og også har kunnet se og give slip på alt det, der ikke var under min kontrol, har været meget forløsende.  

Jeg ser dette forløb som ligeså meget et udviklings- som et uddannelsesforløb – med vægt på at dette på ingen måde går ud over det faglige indhold; tvært imod har det, at undervisningen har været så vedkommende, praksisnær og med personlig udvikling som helt centralt element gjort, at det faglige har givet så meget mere mening hele vejen igennem, og vi alle har været sultne efter hver eneste bid af viden, og efter at bruge den med det samme.
Her kan det heller ikke på nogen måde undervurderes, hvor altafgørende betydning det har, at det er netop Tine Nyholm, der er underviseren. Aldrig har jeg mødt en så karismatisk, entusiastisk, indlevende og nærværende underviser. Det stråler ud af Tine Nyholm, at hun elsker sit fag, har fagligheden på rygraden, og at hun holder af, respekterer og tager ansvar for at hendes elever har det godt, er med hele vejen, og får det fulde udbytte. At vi blev så maksimalt udfordret, i gensidig tillid, blandet med det ekstra menneskelige nærvær fra underviseren, gav en ultimativ lærings- og værdioplevelse, som jeg i mine mange år som studerende ikke tilnærmelsesvist har mødt noget andet sted.

Mest lærende og værdiskabende har det, som indledningsvist nævnt, været at lære Væredygtig selvledelse® centreret først og fremmest i løbende at få indsigt i egne indre dialoger, følelser, kroppens tilstand og adfærd og med viden om, at jeg selv har og kan tage ansvaret for at ændre på mine tanker og min adfærd, og møde andre med 100% autenticitet og (+selv)respekt. Dette har og får altafgørende betydning for mit liv herfra.

Jeg vil forankre mine indsigter ved at praktisere og være kulturbærer for væredygtighed i alle forhold. Konkret vil jeg møde op autentisk og med bevidsthed om at møde udfordringer og konflikter modigt, respektfuldt, empatisk og formålsorienteret, uden at slippe min egen hånd.”  

– Vibeke Skjødt Hass, Cand. Mag. I Anvendt Kulturanalyse  
 

”Det har været en aha-oplevelse at det er så spændende og givende at lære at lære, ”jeg elsker det”, hver gang noget er faldet på plads, og nyt kan lægges til. Var i tvivl om niveauet var for højt til min faglighed, men måden læringsrejsen er bygget op på, gjorde det muligt for mig at følge med, ved at være forberedt, lyttende og aktiv deltagende.

 Den sparring Tine Nyholm, du giver, er så meget udover det sædvanlige. At blive SET som menneske. For derefter at turde yde optimalt. At forløbet blev gennemført endskønt Corona, og vekslede mellem fremmøde- og fjern undervisning, har været genialt, da jeg har lært at arbejde i Microsoft Teams samt Power Point.

 Organisatorisk, har det været lærende og værdiskabende at forstå samspillet mellem psykologisk sundhed, strategisk commitment og social kapital. Hvordan den psykologisk tryghed, muliggør at tage ansvar for det jeg har lært, og at bruge min viden aktivt.

 Jeg glæder mig til at tage min nye viden i brug og forankre Væredygtig selvledelse® i min hverdag, som vil gavne og optimere mine kompetencer, faglighed og relationer. Holde mig selv og mine omgivelser op på, at være nysgerrig på alt og alle for et konstruktivt og anerkendende fællesskab.” 

– Gitte Gadebusch, Rekvisitør/Dekoratør
 
 

SE eksempler på hvad kursister der på trods af COVID-19, gennemført deres 6 ugers erhvervsrettede akademi uddannelse”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 2. marts – 15. april 2020, udtaler:
 

”Uddannelsesforløbet Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab har i høj grad levet op til mine forventninger. Det betyder, at jeg kan arbejde målrettet videre i forhold til min målsætning om at etablere mig som selvstændig coach/mentor.

Jeg har i høj grad fået anvendelig viden og læring, hvilket har stor betydning for mig idet jeg føler at min ”værktøjskasse” og kompetencer er blevet væsentlig forbedret. Det er ingen tvivl om at jeg forlader dette forløb med en endnu større indsigt og respekt for den følelsesmæssige intelligens og dens betydning i alle relations forhold og fremtidige dialoger og samarbejder med andre.

Det var en aha-oplevelse, hvordan den faglige planlagte læringsstruktur og pædagogiske tilrettelæggelse faktisk kulminerede som ”lovet” til sidst i forløbet. Til forskel fra andre kurser og forløb, har jeg ikke tidligere haft undervisere med Tine Nyholms passion for det faglige stof og evne til at formidle det videre.

Mest værdiskabende for mig, har været forankring af viden, omkring kognitiv læring og udviklingsmodeller, virkemetoder og anvendelse i praksis. Dernæst kommer viden om strategisk ledelse, som i kombination med ”nøglen” til at finde erkendelse over udvikling frem mod mulig mestring af strategisk ledelse, har givet mig den ”røde tråd” i hvordan jeg fremover vil arbejde med dette i professionelt regi.”

– Henrik Sewerin, Coach/mentor, tidl. Finansiel ledelse
 

”Med Væredygtig selvledelse® er jeg blevet klar over, hvordan at bevare kontakt til min integritet også når jeg skal meningsforhandle i modvind. Jeg har fået praktiske dialogredskaber til at kunne stå fast på værdien af mine bidrag, og til at formidle hvilken relevans de har organisatorisk.

At forløbet kunne gennemføres, på trods af Covid-19 krisen, gav større tiltro til at online-undervisning, -træning og coaching faktisk kan lade sig gøre med udbytte. Måske har vi deltagere også dannet et andet bånd, pga. restriktioner omkring social færden og den begrænset kontakt til familie og venner.   

Det har givet aha-oplevelser gennem litteraturen, øvelser og coaching at indse sammenhænge bag konflikter og uoverensstemmelser. Det har styrket mine faglige kompetencer væsentligt, at jeg med opkvalificeret relations- og kommunikationskompetencer nu vil mene, at jeg er blevet attraktiv for nye brancher og erhvervsområder.   

Forløbet var udfordrende psykologisk pga. intensitet og personlige overbevisninger der blev udfordret. Forløbets kobling mellem teori og praksis, med vægt på kursisternes egne erhvervscases førte til allersidst til en bredere forståelse af, hvordan forskellige systemer – psykologiske og systemiske – kan spille sammen, og føre til hhv. mistrivsel eller til ny læring.

Mest lærende og værdiskabende har været, hvordan kognitiv coaching kan få løs’net tankefælder op og frisætte energi. At kunne åbne op for at konflikter rummer muligheder, når disse bliver håndteret dialogisk.
Jeg vil gerne medvirke til at udbrede forståelsen for dette helhedsorienterede fokus og til at integrere den dialogiske kultur, der vil kunne gøre en forskel mht. stress på arbejdspladser. Stress er ikke bare et personligt anliggende, men også et ledelsesmæssigt og organisatorisk ansvar.”  

– Christian Bo, Cand.mag.
 

”Det har været værdifuldt at arbejde med teorier og metoder der støtter udviklingen af en positiv og anerkendende ledelsesstil og dermed støtter og imødekommer videnmedarbejderens behov for udvikling.

Mine relations-kompetencer som kollega/leder og coach er beriget med begreber, teorier og metoder der anvendes i den positive anerkendende og dialog fokuserede kommunikation godt støttet af Commitment Lab’s psykologiske tilgang til udvikling af organisationer. Det mest lærende og værdiskabende har været at erkende at det indimellem kan være godt at stoppe op og sige fra.

Det var en aha-oplevelse at arbejde med teorier og metoder der støtter og udvikler en anerkendende positiv forpligtende udvikling af både medarbejdere og ledere. Især Commitment Lab’s modeller, idet de gør det tydeligt hvor vigtigt det er at psykologien har en plads i al udvikling af mennesker og dermed organisationer, psykologisk, strategisk og socialt.  Modeller som de der er udviklet af Commitment Lab’s kommer hele vejen rundt, psykologisk, strategisk og socialt, og støtter dermed udviklingen af det nødvendige commitment fra medarbejdere og ledere der gør det muligt at opfylde strategien.     

Tine Nyholm/Commitment Lab underviser og formidler sit fag med stor passion og engagement.  Som studerende har jeg følt mig både båret og udfordret på samme tid. Båret fordi Tine med sin altid positive og anerkendende tilgang bringer det bedste frem i den studerende. Der er plads til de individuelle processer, herunder indsigt i egen adfærd og rolle; refleksion og erkendelse. Udfordret fordi tiden er knap. Undervisningens inddeling i undervisning, dialog og praktisk anvendelse/træning gør undervisningen relaterbart.

Det har haft stor værdi – da vi pga COVID-19 måtte overgå til fjernundervisning – at opleve en underviser og et studiehold der VILLE og GJORDE det muligt at lære og udvikles sammen trods ”en verden der var vendt på hovedet”.  At kunne passe et studie og fordybe sig i viden og læring om netop sammenhængen mellem vores tanker, følelser, krop og adfærd, og hvad det gør ved os som mennesker når vores hverdag forandres.”  

– Chalotte Emmelie Noell Pedersen, HR-konsulent
 
 
”Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab har i høj grad og mere til, levet op til mine forventninger, da jeg er blevet meget klogere på både mig selv, coaching og konflikthåndtering.

Jeg har fået masser af indsigts skabende aha-oplevelser. Kobling mellem teori og praksis samt ugentlig supervision og sparring fra Tine Nyholm har givet mig styrket selvindsigt i hvordan jeg kan handle mere hensigtsmæssigt i konflikter, både i forhold til forebyggelse og håndtering.

Jeg har lært at praktisere Væredygtig selvledelse® og at identificere, hvordan jeg bliver påvirket af konflikter, samt hvordan jeg stopper op og ser tingene mere objektivt end subjektivt – dette har styrket min faglige bevidsthed og vil styrke mine relationskompetencer herfra.    

I Tine Nyholm, har jeg oplevet en utrolig committed underviser der med stort engagement, har formidlet hendes viden og med sparring har skabt rum til læring og refleksion.

På grund af COVID-19 overgik vi to uger inde i forløbet til virtuel undervisning. Til at starte med var jeg skeptisk over for overgangen fra analog til digital undervisning. Men i kraft af en dynamisk og agil underviser, blev overgangen lettere end jeg havde troet, og efter ganske kort tid var det ”nye” undervisnings miljø etableret på bedste vis.”

 – Mimoun Ezzamouri, Pædagog
 

* Jeg er blevet mindet om vigtigheden af tankernes og følelsernes kraft og
de fælder, vi kan falde i. 

* At jeg kan blive bedre til at formidle behov og ideer, så mine budskaber
modtages, forstås og positivt, forpligter.

*Jeg er blevet bekræftet i, jeg et langt stykke hen ad vejen gjorde mange af
de  rigtige ting, – ud fra mine værdier, holdninger, empati og intuition.

* Jeg har fået tabt selvværd og selvtillid tilbage. Nu har jeg modellerne,
værktøjerne og metoderne til at støtte op om mine kompetencer og styrke
dem yderligere.

 – Corinna Fleury, Rådgiver, vejleder og coach
 

”Uddannelsesforløbet Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab har levet op til alle mine forventninger og mere til. Det betyder at jeg konkret, kan blive en endnu bedre leder, kollega og ikke mindst styrke min egen selvledelse.  

Nu kan jeg italesætte og synliggøre på hvilket fagligt grundlag, jeg i praksis bedriver ledelse og coaching. Igennem ny viden og forløbets vægt på træning og praksis, har jeg ved anvendelse af flere forskellige metoder og modeller fået begreber og sprog, hvor jeg tidligere har haft svært ved at sætte ord på, hvordan jeg har gjort det.

Det har været tankevækkende at blive bekendt med Væredygtig selvledelse® og forstå, at tanker er et valg og kan styres, og fremme positive handlinger. Jeg erfarer at dette har styrket både mig og mine relationskompetencer på flere niveauer og jeg bruger allerede de forskellige spørgeteknikker til venner og bekendte når vi bl.a. taler om Covid-19 og andre bekymringer.

Hele forløbet har været utrolig intensivt, og er blevet blæst tilbage af den energi og passion som Tine Nyholm som underviser har udvist for alle på holdet. 

Det er super forløsende at være kommet frisættende og kompetencegivende igennem. Jeg har haft mindre kriser undervejs, men med Tine Nyholms støtte, energi, gode humør og hendes store passion for at vi alle skulle lykkes på trods af Covid-19 krisen, gennemførte og bestod vi alle.”

– Jesper Betzer, Director Global Supply Chain
 

”Jeg har i alle mine arbejdsår forsøgt at bygge bro mellem chef/leder/medarbejder, men har ikke vidst hvordan det rigtig skulle gøres.  På dette uddannelsesforløb hos Commitment Lab, har jeg fået indsigt i koblingen mellem ledelse og medarbejder og fået virkningsfulde værktøjer til at bygge en solid bro, som muliggør respektfuld forventningsafstemning og dialog.   

Jeg tager især det med at bruge kognitive coaching modellerne til at skille tingene (tankerne) ad, så jeg med Væredygtig selvledelse® kan blive mere selvbevidst og huske på, at vi alle ser forskelligt på tingene, har hver vores ”Blå Elefant” (kort-over-verden). Denne bevidsthed og de praktiske kommunikations værktøjer vil få mit budskab mere klart ud.   

Der var mange AHA-oplevelser. Den største læring var nok at erkende jf. min egen erhvervscase, hvordan jeg har reageret i forskellige situationer, og hvor jeg spændte ben for mig selv. At jeg selv var med til at fastholde uoverensstemmelser ved at være kapret af både egne og andres tankefælder. Indse, hvor meget dette kan påvirke, både positivt og negativt – samt, hvordan jeg kan reagere mere konstruktivt både arbejdsmæssigt og personligt i fremtiden. Forstå at dette starter med både at turde indse og identificere, og at huske at også ledelsens virke udspringer af deres kort-over-verden – denne psykologfaglige indsigt, vil styrke mig i at forholde mig dialogisk og formålsorienteret, som vil muliggøre klarhed over problemer og bedre forventningsafstemning.

Til forskel fra andre forløbet jeg har været på, var dette meget mere intenst på den gode måde. Det har været så fedt at vi hver især, som jeg har oplevet det, – vi går herfra med hver vores pose guld / at vi hver især har fået noget helt personligt med os. Hvilket underviseren har en stor del af æren i.

At uddannelsen blev gennemført, på trods af COVID-19, har betydet rigtig meget, for selvom jeg har kæmpet lidt med at ”lande” i at få en ny hverdag i Corona og være 100% på under forløbet. Så føler jeg mig nu langt stærkere end før. Fordi jeg har kunnet gøre begge ting samtidig. Og jeg kan virkelig mærke, at jeg havde brug for ovenstående aha-oplevelser og medvind. Så dybt taknemlig.”

– Sarah Friis Olesen, Customer service coordinator
  

“Coaching og konflikthåndtering hos Tine Nyholm er usammenlignelig med alle andre kurser/ uddannelser. Jeg har aldrig oplevet en lærer, som er så passioneret og som kan levere budskabet på så ærlig og troværdig vis og med så høj faglighed. Tine Nyholm er på alle måder en ener.
Uddannelsen har indeholdt mange øvelser og Tine har været meget synlig i alle processer, hun har stillet sig selv til rådighed, på en måde som ikke kan beskrives, også de dage, hvor der var selvstudie, der indkaldte hun til morgenmøde (virtuelt) for at ønske os en god studiedag og for at høre, om der var spørgsmål til pensum. Vi har altid kunne få kontakt til Tine enten på telefon eller mail. Hun har været der mere end 100% !

Det har betydet alt for mig at kunne færdiggøre denne uddannelse, trods Covid-19. Under uddannelsen har jeg kunnet lukke Covid-19 ude af mit system. Jeg er blevet fyldt med glæde og lærdom, blevet mentalt og optimalt frustreret, så mine tanker har været fyldt i et fag-flow. Jeg har følt mig committed til uddannelse og der har ikke været plads til andet, det skylder jeg, Tine, en stor tak for.

Jeg er blevet klædt på til at kunne tilgå enhver konflikt på en konstruktiv og proaktiv måde. At jeg kan være tro mod mig selv, og at det er okay at sige til og fra. Det har været et intensivt forløb og jeg er blevet mentalt udfordret og optimalt frustreret på den fede måde. Ville aldrig have været foruden. Tine Nyholm har vist mig vejen til at blive en bedre udgave af mig selv.

Jeg har fået dialogiske værktøjer/modeller til at kunne stille åbne og undrende spørgsmål. Jeg har fået indsigt i, at jeg skal videreudvikle og uddanne mig og ikke bare nøjes. Jeg vil fremad være positiv forpligtende og formålsorienteret og tilgå konflikter i stedet for at forsøge at undgå dem.

Det har været en ”aha-oplevelse” at forstå sammenhængen mellem konflikttyper og kultur og at erkende, hvordan jeg fremover kan tilgå disse handlekompetent. At jeg kan bruge min evne til følelsesmæssig egen kontakt. Kan regulere min adfærd og have kontrol over tanker og følelser. Hvordan, at være undrende samtidig med at være løsningsorienteret.

Konflikthåndteringen har været meget lærerig, men må sige, at Væredygtig selvledelse® har været det mest værdiskabende og jeg vil altid have min Væredygtig selvledelse med mig i fremtiden, det er mit nye jeg og ville ALDRIG have været det foruden.
Jeg er således blevet bevidst om at bruge min vilje, til at tænke kritisk og konstruktivt over indholdet i min egen indre dialog og håndtere muligheder løsnings- og formålsorienteret. Jeg oplever at dette, har styrket både mit selvværd og mine relationskompetencer. Tak endnu engang til Tine, for at have bevidstgjort det, for mig.”

– Vibeke Tams, Social-og sundhedsassistent 
 
 

SE eksempler på hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelses orienteret akademi uddannelse”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 25. november 2019 – 8. januar 2020, udtaler:
 

”Uddannelsesforløbet i Coaching og Konflikthåndtering hos Commitment Lab kan varmt anbefales. Med Tine Nyholm som underviser, får man en 100% committed lærerinde, med enorm viden og erfaring inden for sit felt. Tine Nyholm har stor empati og vil det bedste for sine studenter, og det mærkes fra første møde. Uddannelsen er sammensat så du kommer til at positivt forpligte dig til læring og udvikling.

Personligt er jeg gennem uddannelsesforløbet vokset fagligt og personligt, og den læring omkring Coaching og konflikthåndtering samt dialogisk kommunikation i organisationen jeg har opnået, vil følge mig både personligt og fagligt herfra. Således ser jeg – med styrket faglig bevidsthed, fornyet indre ro og virkningsfulde værktøjer – frem til at forankre mine opkvalificerende relations- & ledelseskompetencer i daglig praksis.”

– Rico Warman, Privat Assurandør
 

”Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab har været 6 ugers fantastisk og lærerig uddannelse. Med Tine Nyholm ved roret, har jeg været på en rejse for krop, sjæl og sind i luksusklasse. Man føler sig tryg ved Tine fra første møde og Tine´s passion og indlevelse for ens tilstedeværelse, indlevelse og læring findes ikke bedre. Mit udbytte er enormt. Jeg har fået en viden, som har opkvalificeret mig på alle punkter, også som menneske og det vil gavne min fremtidige karriere og mit liv som helhed.

I forhold til at man via relationer formes som menneske, har eksempelvis begreberne Væredygtig selvledelse® og Væredygtig ledelse® givet nye indsigter i, hvordan vi bygger bro mellem mennesker/ hvordan jeg via dialogisk nærvær, fremmer refleksion og erkendelse, anerkendende mellem mig selv som leder og mine kollegaer.

Ønsker du uddannelse med høj faglighed og troværdigt nærvær med liv og sjæl, kan jeg bekræfte at Tine Nyholm har været en fremragende kaptajn på et væredygtigt og bæredygtigt skib, som har ført mig gennem en læringsrejse, hvor jeg er blevet udfordret gradvis og styrkende igennem hele rejsen. Jeg ser frem til at forankre mine nye kompetencer fremadrettet!”

– Jimmy Klitgaard, Teamleder

 

”Uddannelsesforløbet Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab kan helt klart anbefales, fordi det har en kæmpe virkning, er meningsfuldt – og vil skabe værdi og udvikling for alle, der arbejder med mennesker.

Jeg har opnået stor personlig udvikling, samt fået bred anvendelig viden og værktøjer inden for området. F.eks., har jeg fået en langt større forståelse for vigtigheden af at kunne reflektere sin selvforståelse bevidst og udviklende, hvilket har styrket både min selvindsigt og min faglige bevidsthed. Noget af det mest lærende og værdiskabende har været, at lære at håndtere konflikter på en positiv og værdifuld måde. Kompetencegivende har jeg fået opkvalificeret mine faglige kompetencer i kognitiv coaching og konflikthåndtering i direkte tråd med arbejdsmarkedets efterspørgsel og behov.

Hele læringsforløbet har været en aha-oplevelse. Det har været en øjenåbner at få indsigt i, hvilke tankefælder der kan kapre og fastholde uhensigtsmæssigt, og hvad jeg har haft til gode at lære i mit liv. Medvirkende til at jeg blev og forblev motiveret til at gennemføre uddannelsesforløbet, er Tine Nyholm’s store faglighed, og Tines tiltro til én og hendes enorme opbakning til hendes kursister.” 

– Hanadi Faour, Coaching og konflikthåndtering (AU) og tolk
 

”Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab har i høj grad indfriet mine forventninger. Dette betyder at jeg nu er mere handlekraftigt klædt på til at håndtere enhver konflikt i en væredygtig, coachende og mere proaktiv tilgang. 

Især den kognitive coachende tilgang med undrer spørgsmål har opkvalificeret mine kompetencer og vil helt sikkert gavne min karriere. Via begrebet Væredygtig selvledelse® tager jeg det at være aktivt og refleksiv lyttende til mig. Min faglige bevidsthed er herigennem blevet øget i forhold til erkendelse af at dialogisk samskabelse, er vejen frem for mig. Jeg erfarer, at jeg er blevet mere til stede og lyttende i min kommunikative kompetencer.    

Forskellen på dette uddannelsesforløb og tidligere jeg har været på, har været højere faglig og committed tilgang fra undervisers side til at lære fra sig og med reelt ønske om udvikling hos mig som studerende.”

– René Anker Poulsen, Socialpædagog

 

”Jeg fik øje på Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab på internettet. Forventningerne var derfor høje fra starten, og efter endt uddannelsesforløb kan jeg bevidne, at Commitment Lab indfriede alle mine forventninger omkring brugervenlige værktøjer og modeller til fuldt udbytterig og anvendelig coaching, ledelse og samarbejde.

Commitment Lab har med en professionel undervisning bidraget til en lærerig viden indenfor Kognitiv Coaching og konflikthåndtering, og jeg oplever at min krop og mit sind, er blevet et redskab til at være kulturbærer, en beneficeret kollega som kan understøtte trivsel og bidrage som mediator til eventuelle konfliktløsninger. Min faglighed har fået et løft, og rygsækken er fyldt op med anvendelige værktøjer som fremadrettet vil kunne bidrage til min karriere i form af en mere fyldestgørende navigering på alle niveauer i en virksomhed.  

At stifte bekendtskab med begrebet Væredygtig selvledelse® har gjort mig i stand til at reflektere over mine egne paradigmer for selvledelse, hvilket eksempelvis har givet mig selvindsigt til at kunne sige fra og til med større tålmodighed og omtanke. 

Det er blevet muligt for mig at finjustere mine relationskompetencer som kollega, og samtidig sikre at jeg fremadrettet vil kunne arbejde ud fra det personlige lederskab, som efterspørges i dag hos virksomhederne. Med vægt på at varetage det fælles behov er jeg nu blevet afklaret og opkvalificeret konkret i, hvordan i praksis at skabe sunde og konstruktive relationer som tager hånd om både ledelse og kollegaer.”

 Hüsniye Metinoglu, Konsulent

 

”Uddannelsesforløbet Coaching og konflikthåndtering ved Tine Nyholm, har udvidet min mentale horisont og jeg har nu en unik værktøjskasse at bruge til dialogisk relations- og udviklingsarbejde, både i og udenfor erhvervslivet. Jeg er blevet mere groundet og forholder mig bedre til både mig selv og andre gennem brug af Væredygtig selvledelse® 

Har aldrig oplevet en mere belæst og committed lærer. Tine’s kundskab, udstråling og commitment guidede vejen frem og anviste, hvor vigtigt og centralt dette er i en brændende udviklingsproces, hvor flest mulig skal med, selv om der er forskellige forudsætninger. Deltagere med vidt forskellige baggrunde og brancher blev forpligtet lærende til det fælles formål og alle gennemførte trods det, denne kompetencegivende uddannelse.”

– Tomas Lulla, Senior Asset Manager
 

”Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab har i dén grad indfriet mine forventninger og meget mere. Jeg havde på ingen måde forventet så intensivt et forløb, med så meget læring og dybde. Jeg var maximalt frustreret flere gange, og det har været en følelsesmæssig rutsjetur der ikke kan beskrives. Det betyder for mig, at jeg har fået nogle fantastiske redskaber og værktøjer til at fremme respektfuld dialog, og jeg har ingen undskyldning for ikke at være den bedste udgave af mig selv nu. Jeg vil i samme omfang nævne Tine Nyholm, som virkelig lagde meget energi, passion, og hjerte i hele forløbet. Man kunne virkelig mærke hvor meget hun brænder for det her, og hendes stærke personlighed står som en stærk skygge i hele forløbet. Hun er ekstrem god til at fange elever som er frustreret, kede, eller fortvivlet, og med nogle få ord og et smil, får hun én til at tro på tingene igen.

Via Væredygtig selvledelse® har jeg fået større forståelse for selvindsigt og dens betydning for ens egen lykke. At kunne acceptere den person man er, og hvordan at arbejde med sine fejl og mangler er en kæmpe gave. Med opkvalificerede kompetencer i at coache og guide erkendelse og personlig udvikling, ser jeg frem til at lære fra mig i mit fremtidige arbejde med unge.

Jeg har fået flere ”aha oplevelser”. Den første, var i forhold til de åbne undrer spørgsmål. Det bevægede mig meget at jeg i alle disse år ikke havde den viden, som lå lige foran mig. Alle burde lære i folkeskolen, hvordan man bruger ”hvordan, hvor, hvorledes, hvorvidt, hvad osv” i en dialog, da jeg er overbevist om at jeg ikke er den eneste, som har manglet den viden i mit liv. Vi kender alle sammen de ord, men de fleste af os ved ikke hvordan man bruger dem rigtigt. J 2) aha, var nok hvor mange tankefælder vi alle sammen går rundt og har, eller skal man sige er fanget af, og hvor meget dette hæmmer vores udvikling og humør. 3) aha, var da jeg forstod den kognitive coaching model, og fik den første succes med anvendelse. Først dér, fandt jeg ud af, hvor god den egentligt er og fik svar på hvorfor det ofte tager lang tid med en coaching sessionJ 4) aha, var nok efter eksamen, og hvordan jeg kunne se hvad Tine hele tiden havde sagt, det med at have tillid til processen, og acceptere sine frustrationer og tage det som læring. Det gik op for mig at processen er lavet til at frustrere os, og til at give os maximalt læring, og samtidig gav det mig forståelsen af hvor vigtig ens eget engagement betyder. Helt generelt, har det givet mig aha-oplevelser, hvor nyttige og brugbare de forskellige dialogmodeller er.”

– Nouah Levin Louiie Bendtsen, Kognitiv Coach, tidligere Kok og køkkenchef
 

”Uddannelsen i Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab, har betydet så meget for mig! Det har været en personlig rejse med masser refleksion og træning i at kunne navigere positivt og samtidig kunne sige til og fra på en respektfuld formålsorienteret måde.

Forløbets faglige vægt på koblingen mellem det psykologiske og organisatoriske, har givet mig indsigt i hvilken karriere retning jeg vil gå. At det menneskelige betyder så meget for mig, og oplevelsen af at kunne gøre en forskel for andre, er for mig altafgørende.

Væredygtig selvledelse® at kunne sige til og fra, bevidst og udviklende! Jeg kan lige høre Tine Nyholm sige det, og jeg tror det sidder fast til den dag jeg ikke er her mere.  At mestre dette i hverdagen, har styrket mine relationer på den måde, at jeg har lært at tingene går begge veje, og at jeg ikke bare skal bukke nakken. Jeg står oprejst lige nu og føler at ingen kan vælte mig – fordi jeg har fået ryddet op i mit liv og relationer – respektfuldt.

Hele forløbet var en aha oplevelse! Perfekt programsat vekslende mellem teori og praksis med fokus på træning, anvendelse og refleksion! Undervisningen var super fed! Tine er fantastisk! Eksamen havde en tillidsfuld atmosfære og jeg oplever nu at jeg kan lægge låg på problemstillingen i min erhvervscase, og komme udviklende videre.”

– Marlene Blicher Thomasen, Coach og mentor, tidligere Kontor i offentlig administration 
 

SE eksempler på hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelses orienteret akademi uddannelse”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 26. august – 4. oktober 2019, udtaler:
 
 
”Forløbet Coaching og Konflikthåndtering ved Commitment Lab har givet mig øget indsigt i og forståelse for værdien af at kunne lede sig selv væredygtigt i både et fagligt og i et personligt perspektiv. Jeg har fået en solid viden om og forståelse af dynamikker og processer på enhver arbejdsplads, vigtigheden og værdien af god ledelse og konkrete redskaber til at styrke faglige relationer og konflikter samt sikre optimal trivsel for mig selv og andre på en arbejdsplads. Desuden har jeg opnået en større forståelse af mig selv og egne handlemønstre og redskaber til at opnå større selvindsigt og redskaber til at arbejde med denne. Forløbet er intenst og krævende på den gode måde og udfordrer en til faglig læring og personlig udvikling.”

Trine Østby, Lærer
 

”Mit forløb hos Commitment Lab har betydet at jeg har kunnet analysere og give større mening og forståelse for konfliktsituationen i min egen casestory fra tidligere jobsituation. Jeg ser alle de modeller og værktøjer jeg har fået på uddannelsen som meget anvendelige i forhold til min videre karriere. 

Jeg vil fremover ikke være så tilbageholden med at foreslå ændringer i en virksomhed og stå fast ved egne holdninger og målsætninger. Jeg kan derfor stå mere fast i mig selv og vide at min stemme har en vedrørende relevans i forhold til en virksomheds retning.

Som leder har uddannelsen givet mig styrke til at tro på at jeg kan lede andre på en følelsesmæssig intelligent måde og i højere grad være tro mod mine egne drømme og mål. Som kollega vil jeg fremover være mere bevidst om at bruge strategier til at styrke meningsfulde relationer i langt højere grad.

Min AHA-oplevelse i forløbet har været at blive bevidst, omkring de åbne undre-spørgsmål. Samt at blive bedre til at give udtryk for mit commitment i forhold til virksomhedens øverste mål.

Denne uddannelse har skilt sig ud fra uddannelsesforløb jeg tidligere har været på, i den forstand at denne har været tæt komprimeret med læring – været programsat lærende.

Det mest lærende har været de obligatoriske undervisningsdage, hvor Tine Nyholm har undervist, samt hen over forløbet at gennemanalysere min egen case i forbindelse med eksamen. Jeg vil forankre mine nye indsiger og læring ved at bruge mine eksamensplancher som reminder. Lige som jeg vil bruge min uddannelsesmappe til at få overblik over mine mål og behov, og hvordan jeg optimalt får udtrykt dette i mit faglige virke. Jeg ser således frem til at erfare, at jeg får større gennemslagskraft!” 

Jeanette Pedersen, Værkstedsleder og coach  

 

”Uddannelsesforløbet har givet mig masse viden om konflikthåndtering og coachende metoder at anvende i praksis, så det var dejligt. Jeg har fået dialogiske værktøjer til at stille åbne undrende spørgsmål, som muliggør at guide og sparre til erkendelse og ejerskab.

Begrebet og metoden Væredygtig selvledelse® har gjort mig mere bevidst om mit eget ansvar og gjort mig opmærksom på, hvordan mit eget mindset kan arbejde med eller imod mig. Når jeg kobler denne psykologiske indsigt med brugen af kognitiv undrende dialog, vil jeg have mulighed for at fremme teamets forventningsafstemning og behovsafklaring.     

En AHA-oplevelse har været hvordan dét at blive konkrete sammen, på hvad formålet og visionen kræver, kan udvirke strategisk commitment, når indsatser, adfærd, ressourcer og aftaler konkretiseres specifikt og realiserbart (V.I.R.O.®)

Det har været en øjenåbner at lære, hvor afgørende ord er. At de ord jeg bruger, har en virkning og at det hermed er relevant at gøre mig klart, hvilke ord, sprog og kommunikation, der vil være mest gavnlig i forhold til behovet samt til at få mit budskab forstået og værdioplevet.”

Lone Hansen, Kosmetiker

 

”Udbyttet af denne intensive uddannelse har mere end indfriet mine forventninger. Det har været en STOR læringsproces, som har hævet mine kompetencer inden for coaching og konflikthåndtering, som jeg helt sikkert vil have stor nytte af i fremtiden.

Jeg er nu bevidst om, hvordan jeg proaktivt kan forholde mig til de konflikter som kan opstå, og hvilke værktøjer jeg anvender alt efter behov. Hvordan i hverdagen at anvende kognitiv coaching som dialogredskab og samtalekunst. 

Der har været flere AHA-oplevelser, som jeg erfarer, har styrket min faglige bevidsthed og mine relationskompetencer. Den største AHA-oplevelse er nok, at jeg bevidst begyndte at gøre brug af de modeller og værktøjer som er blevet tillært. At selvom jeg har haft svært ved at fatte en del af pensummet (det akademiske sprog), så er jeg nået i mål og har taget ejerskab. I denne proces har Væredygtig selvledelse® givet mig selvindsigt i min egen position/person, og givet mig begreb på, hvordan jeg løser konflikter med mig selv bevidst og udviklende.

Forskellen på dette uddannelsesforløb og andre jeg har været på, er det intensive fokus på LÆRING. At skulle mestre optimal frustration, som til tider var uoverskueligt, men programsat sådan at jeg opnåede indsigt og ejerskab både lærende og værdiskabende. Jeg ser frem til at forankre det lærte og holde fast i den positive progression som jeg har opnået.”

Bjarne Bille-Søe, Konsulent
 
 

SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelses orienteret akademi uddannelse”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog”(10 ECTS, AU-niveau) i perioden 15. maj – 28. juni 2019, udtaler:

 
”De færdigheder, som jeg har lært ved Tine Nyholm fra Commitment Lab, burde kaldes almen psykologisk dannelse og være obligatorisk pensum på samtlige læreanstalter. Uanset, hvor dygtige ingeniører, jurister eller håndværkere vi bliver, kan vi ikke lykkes, hvis ikke vi mestre at kunne lede os selv som mennesker. Ingen burde få lov til at være leder uden eksamen i dette fag.”

– Zaiga Strautmane, Selvstændig konsulent 

 

”Jeg har været utrolig glad for at deltage i dette uddannelsesforløb og har fra start til slut følt mig inspirereret både teoretisk, såvel som praktisk metodisk. Jeg tager nogen helt konkrete redskaber til mentaludvikling, udvikling af en væredygtig strategi og understøttelse af selvkørende teams med mig. Jeg er dybt taknemmelig for Tine Nyholms professionelle og hjertevarme guidning. Den viden vi blev præsenteret for, har været grundigt og konkret udarbejdet præcist til formålet at gøre os til nysgerrige og væredygtige professionelle coaches som projektledere. Med læring fra stærke teoretikere indenfor psykologien og skarpe strategiske teoretikere, med baggrund i den praktiske udførelse har jeg opnået en læring, som jeg kan tage direkte i brug i mit nuværende arbejde og som helt sikkert baner vejen for den fremtidige retning af min karriere, henimod udbredelse af Væredygtig ledelse®. 

At have en stor viden indenfor metode til selvindsigt og forståelse for hvad der begrænser og beriger sindet, er en kæmpe fordel i arbejdet med at forstå mennesker. Indlevende dialoger om strategiske virkemidler og praktiske coaching opgaver, har derfor givet mig nogen helt konkrete redskaber til hvordan jeg kan understøtte samarbejder og forstå hvilke tanker der ligger bag konflikter imellem mennesker. 

Til forskel fra min universitets kandidatuddannelse så har det her forløb været pædagogisk langt mere lærende, end noget jeg nogensinde har prøvet før. Vi har været holdt i hånden og blevet guidet på bedste vis til læring hele vejen igennem.”

– Sofie Munk Frisenvang, Cand. Scient. Geograf og kommunikations projektansvarlig 
 

”Commitment Lab er yderst kompetent og dedikeret og skaber nogle powerfulde resultater for dig personligt og organisatorisk, som jeg ikke tror mange kan matche.  Det er noget alle har til gode at unde sig selv.” 

– Henrik Reenmers, Virksomhedsejer 
 

”Det har været en aha-oplevelse at forstå, at konflikter kan være positive, udviklende og givende, hvis de håndteres på den rette måde og i tide. Uddannelsesforløbet har gjort mig nysgerrig på at videreuddanne mig inden for coaching og konflikthåndtering. Jeg er blevet introduceret til anvendelige metoder og teorier inden for kognitiv coaching, som vil være yderst anvendelige inden for mit fagfelt, i arbejdet med sårbare unge. 

Jeg tager mange meget anvendelige værktøjer med, blandt andet ”Kognitiv forstærkning”, der både er anvendelig til personlig refleksion og som dialogisk metode. Med nu yderligere 10 ects point, står jeg stærkere i min bevidsthed om at kunne aflæse organisationen og min egen rolle i denne. Jeg ser frem til at bruge de teorier og redskaber jeg har tillært mig ved enhver lejlighed, så jeg kan blive i stand til at mestre dem i praksis.” 

– Bibi M. Ege, Underviser 
 

”Uddannelsens relevans og anvendelighed erfarede jeg i praksis med det samme, da jeg startede nyt job midt i forløbet. I min nye stilling, oplever jeg dagligt værdien af den coachende dialog og den positivt forpligtende samtaleform. Jeg erfarer, at de kognitive dialogredskaber er velegnede til både analyse og perspektivering, og til i samarbejdsrelationen at fremme refleksion og ejerskab for implementering. Metoderne muliggør at lære af konflikter der opstår, og helt generelt at åbne mindset og ”døren” for mit budskab, når jeg bruger dialogen til at fremme nærvær og ejerskab.

Uddannelsens viden og værktøjer har således allerede skabt positive resultater og gensidig respekt i min nye kollegagruppe. Eksempelvis har begrebet Væredygtig selvledelse® lært mig, hvordan jeg fokusere og i praksis prioriterer for at opnå de ønskede resultater ved at tage ejerskab for handling og at nå mit mål. Relationelt har den kognitiv dialog vist mig, hvordan dialogen på den gode måde kan flytte bjerge – at jeg har mulighed til at komme tætter ind på folk og dermed forme et godt arbejdsmiljø og en respektfuld relation.      

En aha-oplevelse ved uddannelsens afslutning var at se, hvordan vi alle har rykket os ved at bruge forløbets teori og metoder. Dette uddannelsesforløb adskiller sig fra andre jeg har været på, ved på samme tid at være meget intensivt/ både psykologisk individfokuseret og systemisk organisatorisk orienteret, men på en måde, hvor sammenhængen opleves meningsfuldt og relevant. Jeg er besluttet på at jeg vil gøre det til en livsstil at tilgå samarbejder, relationer og forventningsafstemning dialogisk med vægt på praksis og handling.” 

– Suzanne Rijna, Elektriker og produktionsteknolog 
 

”Et mentalt udfordrende forløb, med stress og frustration, og derefter indtræffer opvågningen til ny læring, og så bliver der fyldt godt op på selvværd og selvtillid. Uddannelsen har således i høj grad levet op til mine forventninger, og det betyder for mig, at jeg har tillært mig nogle redskaber/værktøjer, hvorpå konfliktløsende og meningsfuld dialog kan imødekommes og bruges fagligt som privat. 

Begrebet Væredygtig selvledelse® har givet indsigt i 2 ret væsentlige faktorer: At for at være der for andre, må man tage sig selv i hånden først. Og, mestrer man dette, er det meget udbytterigt i forhold til kollegagruppen/samarbejdet. Det har givet aha-oplevelse at få viden om erkendelse og indsigt i værdien af at kende sit ”hvorfor”. Udbyttet af uddannelsen er således ikke kun faglig, den giver også gevinst uden for arbejdslivet. Jeg ser meget frem til at komme ud og bruge mine nye kommunikations metoder, fremadrettet i arbejdslivet.”

– Anna Jensen, Bygningsmaler 
 

”Uddannelsen har helt klart overgået mine forventninger! Jeg har fået øjnene op for uhensigtsmæssige mønstre og for hvad der kan gøres for at bryde ud af dem og komme ind i en væredygtig tilværelse. 

Den praktiske og anvendelsesorienterede vægt i læringsforløbet med Tine Nyholms meget klare og fyldestgørende teorier og modeller gav aha-oplevelser, som jeg tager videre med mig. At møde en så passioneret, dedikeret og opmærksom lærer, som øser ud af sin enorme viden til glæde for sine elever, er så sjælden og umådelig værdifuldt. Det har haft stor betydning for mig at møde så forskellige ligesindede og jeg har lært og taget til mig at tilegne sig ny viden ikke nødvendigvis behøver være svært. Jeg har nu en masse successkabende redskaber, som kun venter på at jeg samler dem op og begynder at bruge dem, fortsat. 

Helt generelt har uddannelsen løftet min faglige profil flere niveauer ved at give mig en bevidst viden om, hvordan jeg succesfuldt skaber rammerne om min professionelle fremtid.” 

– Louise Eistrup, Produkt trainer 
 

”HVAD: Du vil muligvis opleve en frustration i starten af forløbet, da der er fart på og mange ord i luften, som du lige skal lære at forholde dig til. Men hæng i – der er en mening med “frustrationen…” 

HVORFOR: Du vil opleve, at det vil give mening at turde lade sig rive med i den passion og værdi der er tilstede i rummet – og i at være modig for en stund af 6 uger. 

HVORDAN: Du vil rent faktisk kunne bruge de lærte coaching- og konfliktværktøjerne efterfølgende, fordi du tillod dig selv at give slip og mærke, hvordan du blev påvirket i situationer, og lige så vigtigt, hvordan du påvirkede andre. Og så kan du opnå den Væredygtig selvledelse® som er så vigtig at forstå, således du kan bruge din nye læring fremadrettet efter de 6 uger er løbet fra dig.”

– Louise Steen Andresen, Koordinator og Projektleder 
 

”Intenst…” 

– Maiken Agertoft Jørgensen, Socialpædagog
 
 

SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelses orienteret akademi uddannelse ”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 4. marts – 12. april 2019, udtaler:
 
”Er for evigt taknemlig for de redskaber uddannelsesforløbet har åbenbaret for mig. Underviseren og undervisningsformen har i den grad været gennemsyret af smittende commitment, kærlig indsigt og omsorg for den enkelte og samtidig har undervisningen været uovertruffen fagligt intelligent og kompetent.

Over en bred kam har jeg fået viden og indsigt i psykologiske, pædagogiske, filosofiske og organisatoriske teorier og kognitiv coaching – og dialog – værktøjer, der i høj grad vil kunne gavne min karriere uanset hvad og hvor jeg i fremtiden skal arbejde. Desuden er selve uddannelsen i høj grad en opkvalificering som jeg glædesfyldt kan tilføje mit CV.

Med de tillærte redskaber, værktøjer, modeller og teorier vil jeg i højere grad være bevidst om faldgruber, egne og andres, og dermed være i stand til at have overskud til at byde op til konstruktiv dialog, som i samarbejdet vil åbne op for forståelse og synergi, som tilsammen kan styrke det samlede udbytte, arbejdsklima og strategiske commitment.”

– Rikke Malene Nielsen, Filmklipper

 

“Kanon værktøjer og modeller til styrket bevidsthed og fortsat udvikling – individuelt, relationelt og organisatorisk.”

– Annette Petersen, Kommunom 

 

”Tænker du at der er for mange konflikter omkring dig, om det er på arbejdet eller hjemme, så er dette uddannelsesforløb dét, der kan hjælpe dig med at aflive dem, forholdsvis nemt. Det bringer forståelse for, hvorfor de opstår og hvad der kan trappe dem ned dialogisk respektfuldt. Velkommen, til dit bedre jeg.”

– Morten Runge, Maskinarbejder

  

”Er du nysgerrig efter at få viden om og indsigt i, hvor stor betydning konstruktiv dialog og kommunikation har i en organisation og mellem mennesker, hvordan konflikter kan håndteres med coaching metoder, så er dette uddannelsesforløb lige noget for dig.
Det vil blive en øjenåbner på rigtig mange måder. En meget inspirerende underviser, vil give dig indsigt i metoder og værktøjer, du måske ikke har hørt om før. Du vil blive udfordret, optimalt frustreret på den gode måde og til sidst stå med en stor indsigt og viden, som du kan gøre brug af personligt og i din jobfunktion.

Det at uddannelsesmodulet er så målrettet omkring det organisatoriske i virksomheder, med fokus på både det individorienterede og det ledelsesmæssige, gjorde bare, at dette forløb blev så givende for mig. Det har givet så stor mening og forståelse i min egen situation. Jeg ser frem til at forankre at praktisere Væredygtig Selvledelse® og dialogisk samarbejdskultur i mit faglige daglige virke 😊”

– Anne Trost-Tryck, Projektkoordinator, intern salg 

  

“Jeg kan varmt anbefale alle at tage uddannelsen – Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab – da jeg er sikker på, at Tine Nyholm’s nærværende, fagligt og personligt udviklende undervisning og tilgang til selvet og fællesskaberne, kan inspirere alle næsten ligegyldigt hvor følelsesmæssigt intelligent man er, til at blive endnu klogere på det der hedder livet, og de positivt udviklende fællesskaber.

Tine er ikke en lærertype, jeg har mødt før, men jeg trængte til et frisk pust og inspiration til at tilgå arbejdslivet på især – og det fik jeg i den grad!

Tine har som kulturbærer for ny måde at agere på, været en kæmpe inspiration. Tine tager teorien for faget og gør den levende på en måde, som vi kan gå ud og bruge direkte. Det forbliver ikke bare en teori – og indkapslet viden, som tendensen ofte er med klasseundervisning. Jeg ser frem til at forankre min nye viden og styrkede praksiskompetencer i mit kommende sundheds rådgiver virke.” 

– Hanne Hjulmand, Økonom og sundheds coach

 

”I min uddannelse gennem Commitment Lab har jeg kun positivt at tilkendegive. Det har været et intens og meget lærerigt forløb som jeg varmt kan anbefale. Jeg er lykkelig for at jeg har fået muligheden på at blive klogere på mig selv og at jeg har fået fyldt min rygsæk med brugbare værktøjer.  Jeg mener at det burde være ethvert menneskes ret at få denne uddannelse uanset om du er leder eller medarbejder. At kunne begå sig i og i praksis turde navigere i forandringer, svære samtaler og holde hovedet koldt samtidig er ingen sag efter mødet med Tine Nyholm.”

– Mette Sønderstrup, Handicaphjælper 
 
 
SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelses orienteret akademi uddannelse ”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 26. november 2018 – 9. januar 2019, udtaler:
 
”Tine Nyholm’s nærvær er fuldstændig afgørende. Jeg har undervejs været provokeret af det og følt et mindreværd, som her til slut er transformeret til en kæmpe menneskelig respekt for hende og en styrket tro på min egne plads i verden. Særligt de seneste dage føler jeg, at der er nogle brikker, der er faldet på plads i mig. Både en forståelse for at mine reaktionsmønstre er grundlagt i barndommen, men endnu vigtigere at det står i min magt at ændre dem. 

Det har været lærende og værdiskabende for mig, at jeg er blevet bekræftet i min evne til refleksion og er blevet praksisnært opkvalificeret til at stille oprigtigt undrende spørgsmål der opfordre til refleksion hos modparten. Jeg har siden uddannelsens begyndelse øvet en åben og undrende tilgang til mine relationer med det resultat at afværge potentielle konflikter og i stedet opnå større fælles forståelse og samarbejde.  Jeg har således fået en fornyet tro, lyst og motivation til at bidrage og tage medledelse i mit arbejdsliv.”

– Maya Bille, Bachelor i Design
 

”Jeg kan på det varmeste anbefale forløbet Coaching og Konflikthåndtering (AU). Tine Nyholm er den mest passionerede og engagerede underviser jeg har mødt. Jeg står tilbage fuld af taknemmelighed, fordi jeg har fået en masse ny viden, der let kan implementeres og dermed berige både mig selv, mine medmennesker og omgivelser.

Jeg har været meget begejstret for at vi har gennemgået så meget teori med kobling til praksis, da jeg derigennem har opnået en bedre forståelse af hvordan vi opnår den mest fyldestgørende dialog og derigennem de største erkendelser.

Jeg har i stor udstrækning fået anvendelig viden og læring, især i forhold til min egen rolle samt forståelse for de mekanikker der påvirker arbejdsmiljøet på godt og skidt. Fremadrettet ved jeg, at bruger jeg de dialogiske værktøjer jeg har lært, vil jeg uden tvivl få et bedre og mere berigende privat- og arbejdsliv, hvor jeg ikke i samme grad som tidligere, behøver at gå på kompromis med mine værdier. 

Via begrebet Væredygtig selvledelse® har jeg forstået værdien af min stemme og den vil jeg fremover bruge, da det udover mig selv vil komme andre til gode. For at opnå udvikling og værdi, ved jeg nu at det er nødvendigt at fokusere på selvbevidsthed og selvstyring og at tilgå konflikter åbent og undrende, uanset om det omhandler kolleger eller ledere. Største aha-oplevelse har været, hvordan det er muligt at omdanne det, der stresser og er konfliktskabende, til at opnå en velfungerende organisation der udvikler sig optimalt, skaber værdi, arbejdsglæde og udvikling.”

– Marlene Skjold, Indkøb
 

”Mine forventninger er blevet fuldt ud indfriet og mere til. Det har for mig betydet en stor personlig udvikling og faglig opkvalificering. Og jeg er dybt taknemmelig for denne rejse, jeg har været på. Med indsigt i og anvendelse af nye begreber som Væredygtig selvledelse® og Kognitiv Coaching, har jeg opnået transformativ læring under hele forløbet og er kommet styrket ud på alle fronter. 

Den viden og læring jeg har fået gennem forløbet, har på mange måder været en åbenbaring, fagligt som personligt og jeg er ikke i tvivl om, at jeg vil have stor gavn af denne viden og læring i mit fremtidige arbejdsliv.”

– Tina Hansen, Social- og sundhedsassistent
 

”Jeg er glad for at have lært så utrolig meget nyt om mig selv, om kognitiv coaching og konflikthåndtering – på ganske kort tid. Faktisk fik jeg så meget mod på kognitiv coaching, at jeg midt i forløbet gik i gang med at coache en tidligere kollega – endda med succes.

Ved Tines kyndige vejledning og til tider provokerende indlæringsfacon, har jeg fået opkvalificeret min faglige bevidsthed og kompetencer, hvilket jeg uden forbehold kan bruge i fremtiden. Jeg skal være ærlig, at jeg den første uges tid havde svært ved at omfavne Tines begreb Væredygtig selvledelse®. Men det ændrede sig radikalt gennem uddannelsen. Med gode intentioner blev jeg ført gennem en strøm, af for mig ukendte modeller og begreber og ført ind i nye ukendte dimensioner, for til sidst at blive opgraderet med nye tankesæt.  

I dag vil jeg påstå at termen ”Væredygtig selvledelse®” yder sit til at skabe et nyt paradigme inden for virksomhedsledelse og en fælles forståelse af, hvor vi skal hen for at skabe virksomheder i flow og i optimal drift. Jeg har lært at ingredienser som: psykologisk kapital, emotionel og social intelligens – ikke bare er popsmarte begreber, men vigtige hjørnestene i en verden der har brug for at justere en kurs som kan virke bekymrende. Og at den kognitive dialog og teoretiske grundbegreber, kan være en alt afgørende for faktor i en virksomhed, en ledergruppe og ikke mindst en familie. 

Tak Tine for kampene og for din utrolige energiske velvilje.” 

– Henrik Bo Jensen, Teknisk Medarbejder
 

”Uddannelsesforløbet har levet helt op til mine forventninger. Jeg har fået ny viden og konkrete værktøjer til at kommunikere og håndtere konflikter, som jeg ser frem til at forankre brugen i mit fremtidige arbejdsliv. 

Jeg oplever at min nye indsigt i Væredygtig selvledelse®, kognitiv coaching, konflikthåndtering og Væredygtig ledelse® allerede nu, styrker min faglige profil, og vil styrke mine evner i relations sammenhænge fremover. Min nye viden om tankernes magt tager jeg med mig, som noget jeg kan bruge i alle livets sammenhænge. Det, der har givet aha-oplevelser, er forløbets store vægt på reflekteret træning, anvendelse og brug af konkrete coaching- og kommunikationsværktøjer. Som muliggjorde læring og værdiskabelse, jeg er opsat på at forankre i mit faglige og daglige virke.” 

– Maria Beyer Orland, Cand.Scient.    
 

”Uddannelsesforløbet har levet fuld op til mine forventninger og har givet mange aha-oplevelser. Jeg tager en større selvindsigt og mere moden bevidsthed med mig. Den vil gavne mig i forhold til relationer fremover både faglig og privat. Jeg har fået bevidstgjort, hvor meget vores tanker betyder for vores handlinger og adfærd. Tillige, har jeg fået en hel ny værktøjskasse af metoder, jeg kan tage i brug til at stå ved mig selv og mine værdier ved bl.a. respektfuldt at stille åbne og undrende spørgsmål til min kommende ledelse og kollegaer i situationer der er uklare, samt generelt ved behov for forventningsafstemning.

Med indsigt i Væredygtig selvledelse® kan jeg nu, relationelt og kollegialt, indgå i samarbejdsrelationer med større forståelse for og indlevelse i de mennesker jeg møder i mit erhverv. Forskellen på dette og tidligere forløb jeg har været på er Tine Nyholm, der er en meget passioneret og meget energisk underviser. Hendes tiltro til sine kursister gør, at man bliver positiv forpligtet og holdes til ilden.”

– Charlotte Olsen, Administrativ Assistent
 

”I meget stor udstrækning har jeg fået anvendelig viden og læring, som helt klart har opkvalificeret mine faglige kompetencer i kognitiv coaching og konflikthåndtering. Jeg ser frem til at bringe disse i spil i det kommende samarbejde jeg er ved at forventningsafstemme med et behandlingscenter. Jeg erfarer hermed allerede, at mine nye styrkede kommunikationskompetencer og psykologfaglige indsigt gavner min karriere.

Gennem indsigt i Væredygtig selvledelse® har jeg fået erkendelse af, at jeg kan mere end jeg selv troede på før uddannelsen, samt forstået i hvor høj grad Væredygtig selvledelse® er afgørende for at kunne andre og dette, har helt klart styrket min faglige bevidsthed. Jeg oplever selv, at jeg er blevet bedre i alle relationer mellem mennesker, private som faglige.

To aha oplevelser var eksempelvis en team feedback øvelse i den sidste uge, hvor det virkelig blev tydeligt at vigtigheden af aktiv lytning er alt afgørende, og hvor stor effekt det havde på mig at få konstruktiv kritik af mine med studerende. Den mundtlige afsluttende eksamen var også en aha oplevelse, da det gik op for mig at jeg havde lært at være Væredygtig.

Forskellen på dette uddannelsesforløb og andre kurser jeg har været på er at vores lærer Tine Nyholm, er mere engageret end nogen anden lærer jeg før har haft. Hun praktiserer dét hun siger og hun er der altid til at hjælpe og vejlede når man har brug for det, også i hendes fritid. Man ved hun har det store overblik, så man ikke behøver at blive nervøs for at man ikke skal nå pensum, og med sit utroligt gode humør og enorme faglighed er Tine en kæmpe inspiration.”

– Jan Flørnæss Mortensen, Mekaniker
 

“Personlig og udviklende rejse 🙂

Passioneret og engageret underviser

Inspirerende medkursister

Nye tilgange til at mestre dialog og konflikter

Tine Nyholm, KEEP UP THE GOOD WORK ! :-)”

– Mette Berenth, Lærer

 

”Uddannelsesforløbet har været rigtig spændende og meget koncentreret. Jeg har fået et godt og givende indblik i værktøjer/modeller som bruges i Coaching og konflikthåndtering. Jeg har fået udvidet min viden omkring menneskers reaktionsmønstre og hvordan man tackler disse i krævende situationer. Begrebet Væredygtig selvledelse® har gjort at jeg kan se mig selv mere udefra og derved guide mig selv til at selvlede mig væredygtigt.

Relationelt, oplever jeg at jeg har fået anvendelig viden og læring, som jeg kan anvende i alle typer job. Ledelsesmæssigt og kollegialt er jeg nu bevidst om, hvordan jeg tilgår forskellighed og konflikter på en mere hensigtsmæssig måde så både jeg og andre vil opleve et bedre billede af samarbejdet. En aha-oplevelse har været, hvordan åbne undre spørgsmål og Kognitiv dialog kan guide mig selv og andre til at få et større indblik i såvel ønsker som udfordringer/situationer. Helt fantastisk! Øvelserne på forløbet gav et ægte og oprigtigt billede af, hvordan man kan blive guidet til selvhjælp!!!!!

Det, jeg oplever der har gjort en lærende forskel, har været at forløbet er meget praktisk orienteret i forhold til andre som har været meget teoretiske. Jeg lærer bedst når jeg mærker og oplever og det har jeg gjort i dette forløb.”

– Helene Soelberg, Marketing
 
”Jeg har opnået en større bevidsthed om mig selv, som vil have betydning for min evne til at kunne forholde mig til opgaven/fokus idet jeg via eksempelvis Væredygtig selvledelse® og Kognitiv Coaching kom til erkendelse af, at ”Lære at turde turde!” både i forhold til mig selv og i forhold til andre.

Jeg har fået endnu et lag på min i forvejen solide teoretiske og praktiske kompetencer, via uddannelsens store vægt på træning og brug, hvilket betyder at jeg i mit fremtidige arbejde med mennesker nu har nogle ret så konkrete værktøjer, som på forskellig vis kan tages i anvendelse modsat min hidtidige mere løse teoretiske viden og intuitive/løsningsorienterede tilgang. 

Med fornyet indsigt i ”Væren i nuet” og hvordan dette praktiseres, har jeg en større mulighed for at hvile i min faglighed, som er relevant i mit daglige virke. Da al udvikling sker gennem interaktion med andre, har det været relevant at få ny viden om, hvordan jeg kan være rollemodel i relationen, til fremme for dem jeg har ansvar for – på samme tid som jeg også selv er fokuseret på altid at være i udvikling, hele livet. Væredygtig ledelse® gav hermed god mening for mig, i betydningen at være opmærksom på, at selv om målet er vigtigt, så er vejen dertil lige så vigtig, da det er hér, vi har mulighed for at være i læring og mulighed for at udvikle os i samarbejdsrelationen/ styrke samarbejdet.” 

– Johnny Asbjørn Kristiansen, Bachelor i psykologi og ungevejleder
 
”Forløbet har i allerhøjeste grad levet op til mine forventninger. Fagligheden er i top hele vejen igennem og mine forventninger er blevet indfriet i en sådan grad der betyder, at jeg er blevet meget klar over hvilken retning jeg vil tage karrieremæssigt, er blevet helt bevidst om den tydelige sammenhæng mellem karrierevalg og mine interesser i hobby/fritid. Det betyder en større selvtillid med min nye viden, da jeg længe har ledt efter relevant uddannelse og coaching; Kognitiv Coaching hvor udgangspunktet er det enkelte menneskes ønsker og behov.

Det betyder, at det har givet mig forståelse for, hvor vigtigt det er at være rollemodel i mit eget liv, forstå min egen rolle i relationer, forstå min rolle i en konflikt, konflikters opståen og hvad konflikter kan bestå af, så også andre kan få stor gavn af mig og det jeg kan, og gerne vil. Jeg har i vid udstrækning fået anvendelig viden og læring der fagligt betyder, at jeg vil kunne håndtere (uundgåelige) konflikter, både som en del af en konflikt og som mediator. Det kommer til stor gavn i min karriere fremover med denne opkvalificering.

Der har været så utroligt mange aha-oplevelser for mig! Bl.a. at forstå og hvad det vil sige ikke, at følge med på et menneskes bekymring, men derimod spørge ind til personens bekymring (hvad det betyder for personen, hvordan kan udfordringen gribes an etc..) og hvor vigtigt det er at tænke ’grønt’ og være i NU’ET! En aha-oplevelse har været at forstå hvor forskelligt vores verdensbilleder er; hvor forskelligt vi hver især ser vores ’blå elefant’ og hvor afgørende det er, at spørge ind til dette/denne hvis man virkelig forsøger at forstå vedkommende. En virkelig stor aha-oplevelse er den kognitive model – adfærd-tanker-følelser-krop – er hvad alle mennesker består af, den menneskelige konstruktion. Det kan udtrykkes så simpelt, men samtidig er vi helt unikke hver især med hver vores måde at udtrykke os på.

Forskellen er markant på dette forløb ift. andre jeg har været på. Det er en super intens omgang der virkelig har presset mig, fra første til sidste dag. Fagligheden er helt i top under hele forløbet og man er i virkelig trygge hænder hos Tine Nyholm.”

– Daniel Byder, Cykelmekaniker, og Kundeservice
 
 
SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret akademi uddannelse ”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtigt ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 27. august – 5. oktober 2018, udtaler:

”Uddannelsesforløbet har mere end levet op til og indfriet mine forventninger.

Det gør en verden til forskel for mig, at jeg er blevet forløst for mange af mine tidligere negative tanker og oplever at jeg er blevet et friere og mere autentisk menneske.

Jeg har lært at mestre Væredygtig selvledelse® og at undre mig og at skabe nærvær i nuet bevidst og udviklende. Jeg mener at være blevet et menneske, der har fået redskaber til at skabe erkendelse til positiv forandring både for mig selv og mine omgivelser.

Jeg er besluttet på at ville forankre uddannelsens værdiskabende læring ved at fortsætte med at undre mig, såfremt jeg bliver konfronteret med noget jeg ikke syntes er rimeligt. At bevare fokus på at facilitere grundlaget til Væredygtig selvledelse® både hos mig selv og mine omgivelser.

Underviser Tine Nyholm har med sin væredygtige facon og indlevelse gjort uddannelsen så meget mere og interessant/brugbar at tiden bare er fløjet afsted. Selve tilrettelæggelsen af undervisningen har også været en faktor for at dette læringsforløb på det varmeste kan anbefales. Jeg er meget taknemmelig”

– Ann Linde Thygesen, Konsulent
 
“Med en helt ny og sand fortælling, fortalt med nye begreber, har jeg fået fornyet fokus på fremdrift, i stedet for på forhindringer. Jeg blev til en dygtig coach og rollemodel på bare 6 uger!  

Føler mig i dag rustet til at håndtere og forstå forskellige slags konflikter, med styrke og integritet. Uddannelsens modeller og viden tager jeg med mig, som en stor gave og lettelse.

Allerede under uddannelsen voksede der en forståelse ud i mig, og til omverdenen. Som medførte at jeg håndterede svære ting let og elegant, gennemførte strategier, der har fået vidtrækkende konsekvenser for mennesker omkring mig. Det her kommer til at række langt ud i fremtiden og til mange. Tak.

Med min nye faglige kompetence er der skabt en orden, et selvværd og en selvtillid, der vil præge hvad jeg fremover vælger at røre ved. God udsigt, er skabt, med psykologisk, social og organisationsvenlig kapital.

Væredygtig selvledelse® har givet forståelse af hvordan jeg har, og nu henter, fagidentitet og anerkendelse. Hvordan mening og resultater bedst kan formes. Hvordan jeg er mit ansvar bevidst og vælger min adfærd. Jeg ejer min vej nu. Skal ikke spilde tid og energi på tvivl og usikkerhed. Jeg kan vælge TIL, i stedet for FRA.

Jeg har fået det udbytte, at jeg anerkender mig selv og ved hvor jeg vil hen. At intet er tilfældigt og mere er muligt. Det er værdi til mig selv, min familie, mine beboere, mit team og min virksomhed.

Utrolig værdiskabende at forstå, hvordan man skaber læring ud af konflikt. Jeg ved nu, hvordan jeg kan håndtere diverse situationer. Hvordan jeg vil ”gå efter bolden”, stille undre spørgsmål til gavn for fælles historie, humør, trivsel og resultat.

Jeg var meget i tvivl om hvilken uddannelse, jeg skulle vælge. Det her blev så absolut den bedste uddannelse, jeg nogensinde har fuldført. Aldrig er jeg blev set og rykket så meget, på så kort tid! Tine Nyholm har ledt os til samarbejde, venskab og stor faglig styrke. Sådan at alle kom med. Og dermed er hun blevet rollemodel for mange af os.”

– Karen Heidi Kari, Ingeniør, pædagogmedhjælper og selvstændig 
 
”Værdifuldt, erkendelse, anerkendelse, optimisme, konkrete redskaber!

Jeg har fået anvendelig viden og læring om kognitiv coaching og hvorledes det kognitive aspekt er altafgørende for at få succes: både personligt, ledelsesmæssig, organisatorisk og at man faktisk aldrig kan undlade at have dette aspekt med. Dette perspektiv har opkvalificeret mig i forhold til at være kritisk, analytisk og aktiv medskaber af et arbejdsmiljø nu og i fremtiden. Det vil gavne min karriere som i forvejen handler om mennesker, relationer og at være analytisk – nu har bare jeg fået nogle konkrete redskaber til at tilgå konflikter, ledelsesansvar, procesudvikling/forståelse, strategi og motivation som udgør vigtige elementer på en arbejdsplads.   

Jeg har fået bekræftet hvor vigtigt det er at spørge ind og være nysgerrig på andre mennesker og deres forståelse af verden. En ting jeg i forvejen har med mig fra min uddannelse, men som jeg nu har fået endnu flere redskaber til at praktisere.” 

– Mathilde Madsen, Pædagogisk antropolog
 
”Jeg har fået anvendelig viden, metoder og læring, som praksisnært har opkvalificeret mine faglige kompetencer og som jeg oplever, vil gavne min karriere herfra. Med frisættende indsigt i mig selv og hvordan jeg fremadrettet forpligter mig selv og mine kollegaer til at navigere løsningsorienteret i konflikter og forandringsprocesser har uddannelsesforløbet, mere end levet op til det jeg forventede.  

Jeg har nu et helt “produkt” af metoder og værktøjer, jeg kan tage i brug til at stå ved mig selv og mine værdier ved bl.a. respektfuldt at stille åbne og undrende spørgsmål til min kommende ledelse og kollegaer i situationer der er uklare.

Med forståelse for Væredygtig selvledelse® kan jeg nu, relationelt og kollegialt, bidrage med min større indsigt, i vores menneskelige konstruktion, med større forståelse for og indlevelse i de mennesker jeg møder i mit erhverv.

Det har således både individuelt og kollegialt styrket min faglige profil at jeg nu kan relatere og løsningsorienteret vurdere arbejdsrelateret stress til fagtekniske og videnskabelige undersøgelser. Derved står jeg stærkt.

Afgørende faktorer, jeg oplever der har bidraget til det store udbytte af forløbet, har været:

At vi som studerende skulle bruge vores egne tidligere arbejdslivs dilemmaer og konfliktramte situationer som case-problemstilling i såvel den skriftlige og mundtlige eksamensdel, hvilket gjorde drøftelser, analyser og perspektiveringer vedkommende og forløsende.

Ligeledes gav det tillid at vores underviser Tine Nyholm selv er og udøver dét, som hele uddannelsesforløbet handler om. At hun bevidst ser, hvordan hun skal tilgå de enkelte personer og deres forskellighed og dermed styrker den enkelte deltager til at kunne nå frem til en forståelse af emnet og mestre den afsluttende eksamen.”

– Karina Loncar, Kundeservicemedarbejder 
 
”I en verden som er konstant foranderlig, har jeg fået anvendelig viden og værktøjer til både at søge nye karriereveje og hermed udvikle mig som menneske og far. Nu kan jeg endelig tilgå og takle konflikter udviklende og befordrende i samarbejds- og forandringsprocesser både organisatorisk i mit arbejdsliv som privat.

Det har blandet andet været en aha-oplevelse, hvordan stress via redskaber som Væredygtig selvledelse® kan tilgås konstruktivt, i betydningen forløsende og derfra personligt og fagligt styrkende. Som praktisk muliggør at navigere i hverdagen med tiltro og positiv forpligtelse.

Uddannelsesforløbet adskiller sig fra andre jeg har prøvet, ved helt klart det høje fremragende niveau. Vi er blevet holdt til ilden og har opnået selvindsigt og læringsudbytte mere end kunne forventes. De af os, som var tvivlere, blev troende og eksamens resultaterne var fantastisk flotte og høje.”  

– Richard Robert Frederick Russell, Grafisk design/ Human relations facilitator
 
”Jeg har lært utrolig meget om mig selv, og om praksisnær coaching og konflikthåndtering!

Jeg har fået anvendelig ny viden og læring, som har opkvalificeret min faglige bevidsthed og kompetencer, og som jeg i dén grad kan bruge i mit nye arbejde pr 1. november 😊

Det har været en øjenåbner med begrebet Væredygtig selvledelse® at forstå, hvordan undre-spørgsmål er meget vigtige i forhold til at opnå klarhed i kollegasamarbejdet, men også i relationen til ledelsen. At evt. misforståelser kan takles respektfuldt og løsningsorienteret på en måde, hvor jeg ved, hvor jeg står i forhold til andre, men også at de ved hvor de har mig.

Det har bl.a. været en aha-oplevelse at indse, at hvordan man har det indeni påvirker ens væremåde. Hvordan det både individuelt og kollegialt er trivselsafgørende at have overensstemmelse mellem det vi siger og hvordan vi reelt har det, med mulighed for overensstemmelse mellem dét vi ønsker at udtrykke og dét vi rent faktisk udtrykker.

Jeg erfarer at dette uddannelsesforløb, har givet mig så meget mere end de andre konflikthåndterings kurser jeg har været på, idet dette uddannelsesforløb, med vægt på læring, kommer hele vejen rundt om både det organisatoriske/ledelsesmæssige, relationelle/kollegiale og det psykologiske individfokuserede perspektiv.”

– Christina Larsen, Administrativ medarbejder
 
”Jeg har hen over uddannelsesforløbet opnået solide nye kompetencer til særligt coaching-situation, hvilket var dét område som havde min største interesse. Ligesom jeg har fået anvendelige værktøjer til, hvordan jeg kan engagere og positivt forpligte medarbejdere. Dette har givet mig nogle unikke metoder til, hvordan jeg kan hjælpe mig selv og andre til Væredygtig selvledelse®. Særligt redskaber til den kognitive coachende samtale vil gavne mig, da det er den del, jeg ønsker at arbejde videre med at anvende i mit videre arbejdsliv.

Væredygtig selvledelse® har styrket min indsigt i min rolle i konflikter på arbejdspladsen, i og med, at jeg har opnået kendskab til mine egne mønstre, som gør at jeg nu kan agere mere bevidst og væredygtigt i livets konflikter, ligesom jeg kan holde andre gensidig ansvarlige i konflikten ved at anvende åben og nysgerrig dialog. Det gør, at jeg kan være en mere ærlig version af mig selv – privat og på arbejdspladsen.

Med øget bevidsthed om hvordan organisatoriske konflikter oftest er et fælles ansvar, og dét faktum at jeg kan regulere mit adfærd, gennem mine tanker og tænkning, og udtrykke mine behov dialogisk til gensidig ansvarlighed i samarbejdet – muliggøres en mere autentisk udgave af mig selv, som belønner med, integritet. Lige som dette uden tvivl vil have positiv betydning for mine fremtidige relationer.”

– Fry Bak Rasmussen, Cand.soc. 
 
”Uddannelsesforløbet har langt overgået mine høje forventninger, fantastisk forløb. Betydning: Jeg har fået anvendelig viden og læring i forhold til langt bedre at håndtere min egen og andres stress, navigere så det dagligt bliver en god og meningsfuld dialog og/eller konfliktløsning. Generel indsigt i hvor vigtigt måden man tilgår hinanden på er, og hvor meget, der spiller med ”bag scenen”. Eksempelvis har begrebet Væredygtig selvledelse® styrket min faglige bevidsthed og vil ikke kun gøre mig til en bedre kollega/leder, men også en bedre version af mig selv.

En aha-oplevelse har været hvilken stor forskel der er på måden et spørgsmål stilles på (at undre sig på den konstruktive måde) ift. det man opnår. OG hvor både nemt og vedkommende det rent faktisk er at bruge det i praksis.

Mest lærende og værdiskabende har været indsigten i, hvor meget tanker/følelser spiller ind, og derfor må tænkes ind for at fremme meningen. Og når man gør dette, så er det muligt at håndtere stress, konflikter, dialog mv. på en konstruktiv og udviklende måde.”

– Benedikte Edsberg, Tidligere Erhvervsskole faglærer
 
”Uddannelsen har i høj grad levet op til og indfriet mine forventninger. Jeg oplever mig nu mere klædt på til at bestride freelance coach/konsulent rollen.

Jeg har i vid udstrækning fået anvendelig viden og læring, som har opkvalificeret mine faglige kompetencer indenfor ledelse, coaching og konflikthåndtering.

Indsigten i begrebet Væredygtig selvledelse® har klædt mig på til at kunne analysere konflikter og problematikkers udspring, fastholdelse og frisættelse. Begrebet Væredygtig ledelse® har på inspirerende vis lært mig om spørgeteknikker, formuleringer, kropssprog, organisering og psykologiske processer.

En lærende og værdiskabende del af dette forløb, er Tine Nyholm’s engagement og viden om menneskelig værdier samt vores intense træning og evaluering af kognitive coaching sessioner.” 

– Heidi Johansen, Grafiker  
 
”Uddannelsesforløbet var været utroligt givende og jeg er meget taknemmeligt over alt det jeg har lært, alt sammen har været top anvendeligt. Uddannelsen har langt oversteget mine forventninger, det har været langt mere seriøst og krævende end jeg troede, har været hele følelsesregisteret igennem og opnået fornyet bevidsthed om at jeg er god nok, klog nok og kan bidrage med såvel faglig som personlig udvikling. Jeg har fået en lang række redskaber og indsigter i såvel coaching og konflikthåndtering. Med fornyet indsigt i andre mennesker og mig selv oplever jeg herfor et godt afsæt til min videre færd.

Uddannelsen har været en skøn blanding af teori og øvelser, hvilket gør det hele mere levende, vedkommende og lærende. Jeg har fået så meget anvendelig viden og læring om så mange organisatoriske og strategiske forhold/sammenhænge – med super relevans til anvendelse i mit fremtidige arbejdsliv. 

At lære at mestre Væredygtig selvledelse® vurderer jeg har gjort mig til en bedre medarbejder/kollega da jeg med mine nye indsiger er mere mig og hermed autentisk.  

Det mest værdiskabende har blandt været at lære at arbejde med de mentale modeller der styre vores selvopfattelse, energi og handlekraft. At jeg kan tiltrække mig de allerbedste mennesker. Og hvordan det bliver muligt at være glad, tilfreds og taknemmelig.

Det har været en god uddannelsesgruppe, hvor der har hersket god gensidig respekt. Og underviser Tine Nyholm er eminent – en fantastisk ildsjæl – virkelig dedikeret i det hun laver. Kan virkelig anbefales. Skal opleves! Så mange mennesker ville have glæde af dette kompetenceløft.   

Kort sagt: Så meget udbytte og fået så mange indsigter og aha’er. Tine Nyholm er den vildeste formidler og facilitator. Hun SER dig og hun får dig til at yde dit allerbedste. Hun vil ikke nøjes og det er godt. Opnå mening, commitment og handlekraft.”

– Lotte Winther Riis Klausen, Kontoruddannet/ Social faglig sagsbehandler 
 
”Konflikt er bare en position uden dialog”

– Hanne Skov Hansen, Social- og sundhedshjælper
 
”Kan klart anbefale uddannelsesforløbet, det er komprimeret, men mega lærerigt!

Jeg har fået brugbar viden og læring, jeg kan tage med mig i forhold til kommende samarbejde med kollegaer og leder. Fik mange aha oplevelser i løbet af forløbet. Blandet andet, hvor enkelt det i teorien faktisk er at opnå et fælles mål og, hvordan dette i praksis opnås ved fokuseret nærvær og dialogisk inddragende kommunikation.”  

– Karin Nielsen, Massør og fysioterapeut  
 
SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret fagspecifikt uddannelsesforløb ”Kognitiv mentor for væredygtig udvikling & dialogisk samskabelse – Kognitiv coaching i organisationer.” i perioden 12. februar – 23. marts 2018, udtaler:
 
”I meget høj grad har jeg fået indfriet mine forventninger i forhold til indhold, arbejdsmetoder og positivt samarbejde. Jeg er klogere på mig selv og har fået redskaber til bevidst at arbejde på at udvikle mig og arbejde på at opnå mine mål. 

Dette betyder at jeg går fra uddannelsen med en glad og stolt følelse, med optimisme og tro på at jeg har en masse godt til gode i fremtiden, med en ”rygsæk” fuld af redskaber til at fortsætte min personlige og faglige udvikling.

Den store vægt på praktisk anvendelse og træning af virkningsfulde værktøjer, samtidig med udarbejdelse af egen læringslogbog, har gjort læringen nærværende og meningsfuld / brugbar.

Den faglige viden jeg har opnået gennem samarbejdet med lærer og andre kursister, har været meget værdifuld, og jeg ønsker at bruge den aktivt i mit privatliv og i mit fremtidige arbejdsliv. Samværet, engagementet, energien og den gensidige positive forpligtelse, som jeg har oplevet, har gjort læringsrejsen til en meget spændende og givende oplevelse – jeg håber at kunne bevare kontakten til nogle af de dejlige mennesker jeg har mødt.”

– Janni Brandt Andersen, Folkeskolelærer
 
”Jeg har lært, hvor vigtigt det er at kende og stå ved sig selv for at kunne hjælpe sine omgivelser, som netop afgørende for at kunne holde fokus, være nær i nuet anerkendende over for sig selv og sine omgivelser. Jeg erfarer hermed at have fået faglig opkvalificering, som har gjort mig bedre til at coache, lytte og kommunikere dialogisk.  

Hen over forløbets tre moduler, har jeg fået anvendelig praksisnær viden og metoder, så jeg bliver bedre til at takle modgang og konflikter på arbejdspladsen eller i privatlivet. Forståelsen for, hvordan at navigere med Væredygtig selvledelse har styrket min faglige profil og praktiske kompetencer til i dagligdagen at kunne tiltrække og engagere dialogisk anerkendende og positivt forpligtende om meningsfuld målopfyldelse som er forretningsafgørende.

Tine Nyholm gør det fantastisk, med stor passion og fantastisk commitment. Jeg vil efter de 6 uger søge mere viden på coaching og commitment. Tine, tak for en meget inspirerende og fagligt begavet læringsrejse.”

– Søren Bo Hansen, Forretningsfører

 

”For en gangs skyld et kursus, der til fulde lever op til indholdet i kursusbeskrivelsen. Med drive og passioneret undervisning er jeg blevet præsenteret for up to date relevant litteratur og teorier, og har samtidig fået en værktøjskasse (litteraturliste), som jeg kan bruge fremadrettet. Altså fornyet indsigt såvel fagligt som personligt. Helt klart undervisning på gourmet plan.

Jeg har lige fra kursus start kunnet anvende den dialogiske tilgang i min hverdag, og vil med den faglige indsigt jeg har fået, stå styrket i enhver form for kommunikation. Jeg har lært en masse om organisatorisk kommunikation, som vil komme mig til gode i mit arbejdsliv.

Gennem større selvindsigt i mentale modeller, hvordan at facilitere erkendelse og således mine nye kompetencer i kognitiv coaching, er jeg blevet fagligt opdateret, så jeg er styrket som menneske både fagligt og personligt. Og dermed kan jeg være med til at sprede væredygtighed som ringe i vandet.

Udarbejdelse af egen læringslogbog og løbende supervision herpå, har været en god måde i praksis at arbejde med de forskellige moduler på, så der både er blevet fastholdt, reflekteret, repeteret, samlet op, forstået og erkendt. Jeg har løbende kunnet følge min egen udvikling. Jeg ser frem til at fortsætte med at dyrke læring og positiv udvikling.” 

– Lillan Birch Mäkeläinen, Omsorgsmedarbejder
 
”Selvrejse i egen krop og mulighed for at hjælpe andre i deres problemer.

Jeg har fået en meget stor viden om, hvordan tanker, følelser og kropssprog indvirker når vi agere i forhold til andre mennesker. Hvad for signaler man sender og hvordan ens budskab kan opfattes og modtages af den anden person, afhængig af om man tænker og føler positivt eller negativt. Det har opkvalificeret mine faglige kompetencer at forstå, hvordan jeg selv har mulighed for at få indflydelse på, hvordan min dagligdag og kvaliteten af mine samarbejder skal være.  Det har været anvendeligt at få ny viden og metoder til at praktisere effektfuld kommunikation og dialog der involverer sådan at alle har mulighed for at blive totalt klar over deres roller og ansvar i samarbejdet.  

Min læringslogbog har virkelig været et utroligt stykke værktøj for min gennemgang af kurset, da at udarbejde den, med løbende supervision fra underviser, har været med til at afklare for mig om jeg har forstået hvad der skulle have været lært til d.d.

Mest værdiskabende har det været at lære, hvordan jeg kan skabe overensstemmelse mellem det jeg ønsker at udtrykke og det jeg rent faktisk udtrykker.”

– Peter Aaskov Andersen, Projekt- & byggeleder
 
”Denne nye læring har på disse 6 uger forhøjet min livskvalitet og givet mig mere tro og mod til mig selv. Jeg går der fra med løftet pande, og en selvsikkerhed som er meget højere end da kurset startede. Da jeg valgte dette kursus, var det blandt andet fordi fagniveauet virkede til at være højt, og det må jeg i den grad sige at det var. 

Jeg var begejstret for kombinationen af undervisning, studiegruppetræning, guidet udarbejdelse af og supervision på ens læringslogbog – at der var så meget nyt læsestof, modeller/værktøjer, historier fra Tines arbejdsliv, udveksling af læringslogbog og opgaver i grupper – har væres så betydningsfuldt, lærerigt, værdiskabende og forløsende. 

Det har opkvalificeret mine faglige kompetencer i det omfang at jeg går herfra med en masse anvendelige metoder og viden om mental sundhed og dialogisk kommunikation som jeg kan bruge på min fremtidige arbejdsplads. 

En hele vejen igennem lærerig, forløsende, betydningsfuld, idé- og værdiskabende læringsrejse, som har givet fornyet selvsikkerhed, erkendelse, selvindsigt og positiv energi til nye faglige udfordringer.”

– Maja Strømsted-Nielsen, Pædagogisk Assistent
 
”Kognitiv Mentoruddannelsen ved Commitment Lab er hjælp til selvhjælp, fantastisk til at tage vare på min egen situation og samtidig også kunne bruge denne indsigt til at se fremad og hjælpe andre: win-win situation!

Uddannelsesforløbet har hermed levet op til samt indfriet mine forventninger idet jeg har fået ny indsigt og nye redskaber til at begå mig fagligt samt personligt. Meget lærende for mig var indsigt og træning i, hvordan at gøre Væredygtig selvledelse, Dialogisk spørgeteknik samt anvende Kognitiv Coaching i nyt perspektiv (2014) med denne spørgerammes virkningsfulde 6 faser.

Jeg er blevet opmærksom på, hvor afgørende det er at arbejde med mine egne tankemønster, for i interaktioner med andre at kunne ansvarliggøre og positivt forpligte med åbne, undre spørgsmål til gensidig gavn.  

Læringslogbogen der skulle udarbejdes og perspektiveres hen over ugerne, var god at have som fast holdepunkt igennem forløbet. At arbejde med egen og andres cases jf. Tidligere arbejdslivsproblemstillinger og perspektivere til nuværende behov og fremadrettede karriereønsker.

Forløbet har fornyet min lærings- og udviklingstrang til fortsat at udvikle og dygtiggøre mig i forlængelse af denne uddannelse. For mig er rejsen først lige begyndt, og jeg ville elske at kurset var mindst 12 uger frem for de aktuelle 6 uger. Planen er hermed at fortsætte med at prioritere tid til at reflektere, bearbejde, læse og forankre i dagligdagen herfra.”  

– Vicky Stokbæk, Cand. mag. i Kultur, Kommunikation og Globalisering med speciale i Turisme
 
Begejstret og opkvalificeret drager jeg videre ud i mit arbejdsliv. På kurset er jeg vokset som menneske, privat og arbejdsrelateret. Nu ved jeg, hvorfor jeg ikke oplevede at min rolle var tydelig og jeg ikke følte mig committet til strategien på min gamle arbejdsplads. Tine Nyholm har lært mig alt hvad jeg skal vide om Væredygtig selvledelse, dialogisk samskabelse og strategisk ledelse og commitment samt hvordan jeg som mentor kan være en rollemodel for andre. Jeg nød at den høje faglighed var blandet med praksisnære værktøjer ex. Kognitiv coachingmodellen. Jeg vil klart anbefale at deltage på et kursus fra Commitment Lab. 

– Lin Jensen, Instruktør, træner & Coach
 
”Fantastisk lærende og værdiskabende uddannelse, som jeg i høj grad vil anbefale!

Uddannelsen var fantastisk opbygget vekslende mellem teoretiske og praktiske dage. Det høje faglige niveau levede op til mine forventninger og har betydet at jeg er blevet super godt opkvalificeret og klædt på til at være mentor/coach.

Det har opkvalificeret mine faglige kompetencer at jeg er blevet:

  • En endnu bedre dialogpartner
  • Nu kan mestre væredygtig selvledelse
  • Kan kognitiv coache værdiskabende
  • Kan formidle behov og ideer interessevækkende
  • Ved, hvordan jeg formidler så mit budskab har mulighed for at blive modtaget, forstået og værdioplevet

Det gav aha-oplevelser at forstå, hvordan dårlig ledelse og manglende dialog kan begrænse samarbejdet og påvirke balancen i organisationen. Det har været en øjenåbner for mig at forstå, hvor altafgørende det er at kende sin rolle på arbejdspladsen, at man bliver hørt og ja, forstå i hvor høj en grad at dialogisk kommunikation er nøglen til bedre samarbejde.

På uddannelsen får man de nødvendige værktøjer til at lære sig selv at kende, være en bedre leder / medarbejder til gavn og trivsel for både arbejdspladsen og vores samfund.”

– Iveta Kizem, Sosu assistent, Arbejdsmiljø- & praktikvejleder, samt Kognitiv mentor
 
SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret fagspecifikt uddannelsesforløb ”Kognitiv mentor for væredygtig udvikling & dialogisk samskabelse – Kognitiv coaching i organisationer.” i perioden 6. november – 15. december 2017, udtaler:

”Jeg har været på mit livs læringsrejse de 6 uger jeg har deltaget i kurset, jeg havde høje forventninger til kurset, men havde aldrig i min vildeste fantasi troet, at jeg skulle gennem den vildeste intense indlevelses, erkendelses, følelsesmæssige og meningsfulde proces/rejse. Det engagement, den indlevelse og energi som Tine Nyholm ligger i sin rolle som underviser har jeg aldrig oplevet før. Jeg har aldrig oplevet at kunne tage værktøjer, redskaber, modeller til mig som jeg har gjort i dette forløb, jeg har fået en værktøjskasse med mig for livet! 

Jeg ønsker at alle skal opleve hvor meget værdiskabende og livsbekræftende dette uddannelsesforløb kan forløse, frisætte og udvirke i forhold til anvendelig Væredygtig selvledelse i egen hverdag samt virkningsfuld Væredygtig ledelse i det dialogiske og kollegiale arbejdsfællesskab. Et kæmpe fagligt niveau og med et budskab på hjerte der giver mening, indsigt og har til gode at blive spredt ud i alle virksomheder – fordi det har en kæmpe virkning, er meningsfuldt – og vil skabe værdi og udvikling for alle.”

– Sabine Zetner, Marketing medarbejder
 
”Gå ikke glip af denne mulighed for læring, selvudvikling, samt en reflekterende og udviklende tilgang til arbejdet, kollegaen og ledelsen.  Du får viden og modeller du kan bruge i din hverdag på arbejde og privat. Et kursus med hjerte, hjerne og handling.

Jeg har fået en spørgeramme til forskellige samtaler og møder, samt blevet endnu bedre og mere bevidst om at bruge undre spørgsmål og ikke bare tro at man kender hinandens ”blå elefant”. Jeg har styrket min faglige bevidsthed og erfarer hermed at jeg kan vælge min væren ved at være en mere proaktiv medspiller og undrende kollega.” 

– Mie Rix, Receptionist og sekretær
 
”På en skala fra 0-10 har jeg fået anvendelig praksisnær viden og læring på 10 idet, jeg har fået opkvalificeret mine faglige kompetencer personligt indsigtsfuldt og har fået praksisnære anvendelige metoder og værktøjer, sådan at jeg ved mere om mig selv og kan lede mig selv væredygtigt i mit daglige virke. Dette har givet mig mod til at sige ja til andre typer arbejdsopgaver end jeg kunne førhen og det giver mig mere selvtillid og selvværd.

Det har givet aha-oplevelser, hvor vedkommende og ”nemt” det er med kognitive modeller og værktøjer at analysere sig selv og andre og få så meget ud af det. Ligesådan det har givet aha-oplevelser at få forståelse for tankefælder og hvor meget, gode kognitive coachingsessioner kan forløse og frisætte.  

Med masser ny viden, mange nye værktøjer og vægt på træning og refleksion, har jeg kombinerende fået styrket og fornyet min selvforståelse, mine faglige kompetencer. Det nye begreb ”Væredygtig selvledelse” giver fantastisk god mening for mig og det vil jeg prioritere allerhøjest fremover. Konkret har jeg fået øget indsigt i hvor mine potentialer og styrker ligger og hvordan jeg kan håndtere hverdagen, både når denne er kompleks og udfordrende, samt når jeg har til gode at gribe muligheder. Det opleves meget værdiskabende at blive klare over, hvad jeg EGENTLIG virkelig har lyst til og hvordan jeg kan handle reflekteret for at opnå. Jeg kan klart bruge min nye læring og nye faglige kompetencer både på jobbet og privat og er hermed opsat på at holde fast i min nye læring fremover.”

– Tina Truelsen, Administrativ medarbejder
 
”Jeg tager med mig, at det er 100% mit eget ansvar at lede mit eget liv, mit ansvar at sige fra og til, mit ansvar at undre mig, at spørge, at kræve forståelse og meningsfuldhed. Og 100% mit ansvar at kræve at min ledelse er sit ansvar bevidst. Og mit ansvar at passe på mig selv, og mit ansvar at gøre mig glad og tilfreds. Helt konkret handler det om de mentale modeller og mønstre, og jeg er kommet rigtig meget i kontakt med min psykologisk intelligens. Det mest lærende og værdiskabende har været coaching teknikkerne og metoderne der er geniale.”

– Gert Andersen, Pædagogisk assistent
 
”Den viden og læring jeg har fået på uddannelsen har inspireret mig og gjort mig i stand til at lægge en detaljeret plan for den kommende tids integration af og læringsprocesser med de nye metoder, samt givet mig et evalueringsværktøj så jeg kan sikre mig at det udmønter sig i ændret adfærd. Det vil løfte mine faglige kompetencer et niveau baseret på den massive viden jeg har i forvejen, hvilket betyder at jeg har langt mere at byde ind med på arbejdsmarkedet i dag end før jeg startede på uddannelsen.

Det har givet mig mange aha-oplevelser at få indsigt i og metoder til at få større indflydelse på mit arbejdsliv og mit samspil med ledere. De kognitive dialogværktøjer og de kontante undre spørgsmål vil hjælp til at møde og ansvarliggøre (dårlige) ledere på en mere gensidige respektfuld måde der kan bevirke udvikling og vækst i samarbejdet. Det vil virke konfliktforebyggende på både det ydre og de indre planer.

Det som har virket særlig gunstigt for mig er uddannelsens store vægt på øvelser og praktisk træning. Det har givet erkendelse, forståelse og erfaring med værktøjerne. Ud over det har læringslogbogen med de ugentlige opgaver haft stor betydning for mig, det har skabt refleksion, aha-oplevelser, erkendelser og hjulpet til at formulere og fastholde processen i hele forløbet. Den faglige sparring fra Tine Nyholm har været guld værd, det har stukket spaden dybere ind i stoffet, udfordret mig samt gjort at min proces et blevet mere bære og væredygtig. Det gør jeg ser mig i stand til allerede på nuværende tidspunkt at integrere det i mit faglige virke.”

– Filicia Mejse Leeann Larsen, Underviser, vejleder, rådgiver og terapeut
 
SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret akademi uddannelse ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig ledelse & dialogisk samskabelse. Coaching i organisationer (AU) (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 21. august – 29. september 2017, udtaler:

”Dette uddannelsesforløb har været det mest inspirerende, berigende, udfordrende og transformative jeg har nogensinde taget. Den intimitet og kærlighed som Tine Nyholm var kulturbærer af udgjorde at jeg i læringsfællesskabet kunne føle mig tryg endskønt intenst program og læringsmål. Det har været frisættende at lære om væredygtig selvledelse, organisatorisk handlekraft og dialogbaseret kultur på arbejdspladsen samt at bruge de forskellige værktøjer i min egen praksis.

Disse 6 ugers uddannelsesforløb har været nogen af de mest drivende uger i mit liv. Jeg fik adskillige AHA-oplevelser af hvem jeg er, hvem jeg vil gerne være og hvordan jeg kan skabe forandring. Jeg vil ønske at alle fik mulighed for at tage denne uddannelse fordi forståelse af sig selv, lederskab og organisatorisk dialog har enorm betydning for ens privat og arbejdsliv.”  

– Katarina Dobiasova, MSc in Business, Language and Culture

 

”Lærerigt, intenst, værdiskabende og udbytterigt opnået gennem programsat optimal frustration og hårdt arbejde: Jeg tager det hele med mig og vil bruge det fremover personligt samt på fremtidige arbejdspladser.” 

– Trine Bruun, Administrativ medarbejder

 

”Et hæsblæsende, lærerigt og givende uddannelsesforløb – gør dig selv en tjeneste og sæt fuld tid af i kalenderen, det ér et heltidsstudie!

Uddannelsen har levet 110%  op til mine forventninger om, at finde ud af hvad coaching i organisationer er for en størrelse og hvorfor det virker. Det betyder, at jeg er opsat på at holde fast i den dialogiske kommunikation fremadrettet både i arbejdslivet og privat.

Jeg har hermed fået stor indsigt i hvordan dialog og coaching kan udvirke erkendelse og dermed lyst til og mod på udvikling og forandring. Jeg har fået begreber, forståelse af teori og forskning samt fornyede faglige kompetencer – der understøtter min intuitive ledelsesform og min stræben efter at blive mødt følelsesmæssigt intelligent!”

– Signe Rørne, Administrations chef

 

”Med Tine Nyholm og Commitment Lab finder du et engagement, en tillid, nye opdagelser og en selvindsigt der styrker din rolle og forståelse som medarbejder, leder og kollega. Du er kun så god som det budskab du formidler – med en uddannelse hos Commitment Lab bliver du styrket i at formidle dit budskab, så du som leder og medarbejder bliver forstået og møder commitment og motivation.” 

– Daniela Munch Celant Ajredini, Chefsekretær
 
”Væredygtig ledelse, kræver væredygtig selvledelse. At handle væredygtigt er for mig hovedet på sømmet i dette uddannelsesforløb, som det er essentielt ledelsesmæssigt og relationelt i øvrigt. At mestre min personlige selvledelse og være bevidst om min selvindsigt, er essentielt for mig, som menneske, partner og leder, dette har jeg i forløbet fået en endnu mere styrket erkendelse af, og nu også metoderne til.

Helt praktisk er mine kompetencer og min faglige viden, blevet væsentligt udvidet. Konkret oplevede jeg igennem forløbet ahaaa øjeblikke, hvor de metoder og den ny læring gjorde at jeg fik ”slået en sløjfe” på mine tidligere erfaringer og holdninger, og dermed sat konkrete betegnelser på hændelser og handlinger, som har rustet mig til fremadrettet at tackle lignende situationer mere optimalt og udviklende.

Det har givet mig aha oplevelser, fornyet selvindsigt og læring at bruge mine egne faglige såvel som personlige erfaringer, som kobling til de metoder vi har gennemgået. At få sat konkrete eksempler ”ind i modellerne” og analyseret derpå har givet adskillige aha oplevelser, som i dag en uge efter endt forløb, endnu popper op i sind og krop! 🙂 

A pro pos ledelse og at være kulturbærer for væredygtig samskabelse, har det engagement jeg har mødt hos Tine Nyholm, den vilje for at få os alle med og ikke mindst, væredygtigt igennem forløbet, været noget jeg ikke mødt før. Et super kompetent, ærligt og kærligt menneske der oprigtigt interesserer sig for faget OG mennesket.”

– Bolette Berg Kjær, Team- & projektleder
 
”Jeg har fået anvendelig viden og læring, som både har styrket mig fagpersonligt og konkret har opkvalificeret mine faglige kompetencer karriererettet: Konfliktcoaching, teamledelse og rådgivning omkring ledelse og medarbejder er nu på et væsentligt mere funderet fagligt plan.

En aha-oplevelse har været forståelsen for, at der er ”muligheder” for at ”opnå noget” og det er altid meget mere udviklende end blot at ”skulle noget”.

HVORDAN KAN JEG UNGÅ IKKE AT BRUGE DE LÆRTE GULDKORN, i FREMTIDEN SOM VÆREDYGTIG MENNESKE FULD AF FLOW OG COMMITMENT, TIL MIN MISSION ”JEG ER VÆRDI”

– Jonas Nielsen, Jobcoach og mentor
 
”Jeg har fået fornyet indsigt i anvendeligheden af coaching i en organisatorisk kontekst; herunder praksisrettede redskaber til at føre mere konstruktive dialoger som leder og som medarbejder. Jeg har udvidet mine faglige kompetencer ift. mere målrettet at kunne medvirke til forandring, udvikling, motivation og vækst hos mig selv og andre med dialogen som omdrejningspunktet. 

Sjældent møder man en så engageret, energisk og fagpassioneret underviser, som Tine Nyholm.”  

– Pil Brøndum, HR Manager
 
SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret akademi uddannelse ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig ledelse & dialogisk samskabelse. Coaching i organisationer (AU)” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 15. maj – 27. juni 2017, udtaler:

”Det har været et helt forrygende uddannelsesforløb med Commitment Lab og Tine Nyholm. Jeg har sjældent mødt en så engageret og fag-passioneret underviser der i den grad brænder for sit virke, og som kan nå ud til de studerende. Jeg har fået relevant viden og redskaber til at bruge i hverdagen og i arbejdsrelaterede situationer, der fremmer relationer og samarbejde – ny viden om mig selv og værktøjer til, hvordan jeg skal begå mig i organisationer på en væredygtig måde. Det er et uddannelsesforløb jeg stærkt kan anbefale til alle.”

– Sanne Petersen, Sekretær
 
”Uddannelsesforløbet har levet fuld op til mine forventninger og har givet mange aha-oplevelser. Jeg tager en større selvindsigt og mere moden bevidsthed med mig. Den vil gavne mig i forhold til relationer fremover både faglig og privat.”

– Peter Rimaas, Tax Manager 
 
”Forløbet har levet op til de forventninger jeg havde ift. at blive præsenteret for forskellige typer coaching, samt at få konkrete praksisnære værktøjer at anvende.Det betyder at jeg nu kan skelne dem fra hinanden og kan bruge værktøjerne og de forskellige indgangsvinkler, skræddersyet til de situationer, hvor jeg vurderer at jeg kan have gavn af dem i mit arbejde. Jeg har også fået udvidet mit faglige sprog og teoretiske fundament i lederrollen, hvilket jeg vurderer som værende meget værdifuldt.

Mine egne erkendelser opnået i træningsforløb har hermed givet mig nogle værktøjer jeg kan anvende til at være den mest autentiske udgave af mig selv som leder. Da disse værktøjer er meget brugbare og allerede har sat sig på rygraden, er jeg overbevist om at det vil have positiv og virkefuld indflydelse på min tilgang til ledelse og kollegiale relationer fremadrettet.”

– Signe Andersen, Leder
 
”Over al forventning har uddannelsen levet op til det jeg kom for. Den megen fantastiske faglitteratur og det store fokus på praktisk anvendelse og øvelse har åbnet døren for frihed til selverkendelse og en mere fokuseret dialog. Med andre ord, bevidstgørelse af egne tanker og hvorved de har indflydelse på udfaldet af dialogen.

Praktisk betyder dette for mig at jeg i fremtiden vil reagere på mine tanker (og følelser) således at jeg ikke er et udtryk for single loop læring, men dobbelt loop læring – dette både arbejdsmæssigt og personligt.

Det er blevet mig bevidst, at jeg selv må tage affære, hvis jeg ønsker forandring. At andre ikke nødvendigvis hører det jeg siger, hvis jeg ikke spørg ind til deres svar. Jeg forventer at jeg fremover vil blive endnu bedre til og bevidst om at tanker og adfærd må samstemmes for en tydelig klarhed.

Samlet set har forløbet været meget intensivt forstået således, at der har været meget at lære på kort tid. Gennem alle seks uger har Tine Nyholm altid været til rådighed og en stor støtte under hele forløbet.  Både under opgaveskrivning, men i det hele taget og derfor kommer jeg ud med viden og læring som jeg kan implementere i min fremtidige hverdag.”

– Anette Knudsen, Sygeplejerske 
 
”Det var meget intenst og koncentreret, med en del selvindsigt og introspektion, samt en ny måde at være sammen med de andre medstuderende og vores lærer på.  Vi blev tilpas “forstyrret”, men jeg følte mig altid støttet og værdisæt. Både coaching i praksis og refleksioner om (selv)ledelsen er nu blevet en vigtig del af min professionelle tankegang. Spændende, spændende rejse!”

– Francesca Astori, Ernæringsassistent
 
”Mange af uddannelsens modeller har givet en aha-oplevelse, da de kan relateres i hverdagen. Jeg har erfaret, at vi er forskellige, og hvordan forskellighederne i et samarbejde bruges som en styrke. Jeg har hermed fået styrket selvindsigt og værktøjer der kan bruges både i mit arbejds- og privatliv.”

– Latifa Sørensen, Ekspeditionssekretær
 
SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret akademi uddannelse ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig selvledelse og effektfuld dialog. Coaching og konflikthåndtering” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 27. februar – 7. april 2017, udtaler:
 
”Jeg har fået en større personlig indsigt, som jeg kan bruge til at udvikle og styrke mine kompetencer og personlighed. Det vigtigste jeg tager med, er de svar jeg har fundet ifht. personlig adfærd, derudover teknikerne ifht. coaching og konflikthåndtering. Bevidsthed er blevet nøglen for mig ifht. selvledelse og væredygtighed.

En personlig rejse, hvor engagementet og viden smitter af og forplanter sig, til større personlig indsigt og vigtig læring til egen rejse herfra. TAK!”

– Kim Madsen, Markedsføringsmerkonom og kognitiv coach
 
”Tine Nyholm blæser dig omkuld! med hendes energi, udstråling, ordstrøm, faglige viden og kunnen, hun lader dig dog ikke falde uden at hjælpe dig op igen. Personligt har jeg fået ny viden og selvindsigt der giver mig et stort fagligt overblik samt styrkede faglige kompetencer der tilsammen praktisk, styrker mig i at kunne være en endnu bedre kollega, chef og samarbejdspartner.

Hvad der gør denne uddannelse unik er, at Tine er der for dig på alle tidspunkter. Hun er autentisk, fagligt meget kompetent, væredygtig, ydmyg i hendes formidling og medfølende i din personlige udvikling.

Jeg kan kun anbefale alle, at tilbringe tid med Tine Nyholm, hun er en helt igennem FANTASTISK kognitiv proceskonsulent. Hvad det så end måtte koste økonomisk, er det intet i forhold, til den personlige indsigt, faglige kunne og udvidede kompetencer, du går derfra med.

Dit firma vil takke dig for at hyre Tine Nyholm, dine kollegaer og dine samarbejdspartner vil udvikles og trives og konflikterne vil gavne virksomheden fra den dag

– Anne Vestereng, Butiksledelse
 
”Jeg kan varmt anbefale uddannelsesforløbet, som bidrager til den positive udvikling af det enkelte menneske med udgangspunkt i de kognitive principper og udviklingsformer.

Læring, viden og indsigt der giver stof til eftertanke og som jeg nu bruger i mit daglige virke, både privat og arbejdsmæssigt.”

– Niklas Hegnsted, Kontor med speciale i offentlig administration

”Gennem dette uddannelses forløb bliver du trænet, opkvalificeret, styrket og udviklet med baggrund i den nyeste evidensbaseret viden og veldokumenterede metoder. Du bliver beriget med viden om, hvordan du bringer dig selv og andre i optimal mental præstationstilstand, relevant både organisatorisk og praksisnært i øvrigt.

Tine er passioneret, engageret, vidende og formår at formidle så vedkommende, fængslende og overbevisende, at alle trods forskellighed frivilligt lader sig medinddrage og positivt forpligte. Tines vindende og tillidsvækkende personlighed skaber trygt fundament for optimal læring og udvikling.

Personligt har jeg hermed hen over læringsforløbet erfaret, hvor betydningsfuldt væredygtig selvledelse og selvindsigt er for at kunne præstere optimalt som kollega og medarbejder i en kompleks hverdag, hvor dialogisk kommunikation og accept af forskellighed er nøglen til fælles succes. Således har jeg fået viden om at erkendelsen af mine behov er kimen til al udvikling. Værdien af at være opmærksom på egen indre dialog. Hvordan det er afgørende for samarbejder at undre sig og byde op til dialog, der positivt forpligter, udvikler og afklarer.”

– Christel Krøjgaard, Receptionist
 
”Uddannelsen hos Commitment Lab har givet mig en personlig indsigt og faglig viden som jeg fremadrettet kan benytte aktivt i min hverdag – professionelt og privat.”

– Charlotte Friis Frederiksen, Sygeplejerske
 
”Goddag til en mere væredygtig udgave af mig selv. Hvilken berigende og fantastisk uddannelse. Alle burde forære sig selv en tur i Tine Nyholm’s udviklingshjul. Det er guld værd både personligt og fagligt.

Personligt har jeg opnået styrkede faglige og kommunikative kompetencer til facilitering af sygdoms- og sundhedsforståelse hos borgere. Et fagligt nærvær og overblik, muliggjort af den øgede selvindsigt og værdiskabende forskel det er at forpligte sig væredygtigt selvledende – fokus, redskaber og tilgang, som jeg vil holde fast i.”  

– Anja Lund, Social og sundhedsassistent
 
”Tine Nyholm er en engageret og kompetent underviser. Med et sjældent set drive og gnist udvider hun horisonter og giver anledning til undren. En gave til alle virksomheder, der ønsker ledere og medarbejdere, der kan skabe et udviklende og inspirerende arbejdsmiljø.”

– Kim Bergensol, Coach & Massage terapeut
 
”En uddannelse som beriger og opkvalificerer personligt som fagligt. En uddannelse som stiller skarpt og giver retning for dit arbejdsliv.

Jeg har i vid udstrækning fået en masse anvendelig viden og læring. Jeg har fået nye teoretiske tilgange til at arbejde organisatorisk. Jeg er blevet opdateret fagligt, og har bl.a. fået øget analytisk forståelse for, hvilke elementer der skal være til stede på en arbejdsplads for at jeg trives og oplever meningsfuldhed, samt hvordan jeg dialogisk tager ejerskab herfor.”

– Pernille Bachmann, Mentor/Coach/HR-kvalitetskonsulent
 
“Kognitiv Coaching og konflikthåndtering” ved Commitment Lab og Tine Nyholm er ét stort fagligt og energisk festfyrværkeri, med en overflod af nuancer og WOW-oplevelser. Faktisk er titlen på uddannelsen én stor underdrivelse, i forhold til indhold og udbytte, der når langt videre omkring, end man forestiller sig. Selv med +20 års erhvervserfaring, indenfor ledelse, strategi og HR, har jeg fået mange virkelig brugbare værktøjer og ny viden med hjem, som jeg vil kunne bruge i alle aspekter af mit liv, både privat og professionelt. Kognitiv Coaching metoder og værktøjer er geniale, fordi de går helt under huden og skaber varige, positive, mentale forandringer.

Tines energi, entusiasme, dedikation og fag-passion er, som underviser og menneske, helt udover det ‘sædvanlige’; smittende og insisterende på samme tid. Hun går all-in for, at sikre, at alle kommer med og hun stiller sig til rådighed nærmest 24-7, hvis der er behov for det. Spænd hat og briller, og nyd “Turbo-Tines-Transformations-Tour”, hvis du får muligheden for det! TAK Tine! 🙂

– Ulla Lindstrøm, HR Transition Manager
 
SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret akademi uddannelse ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig selvledelse og effektfuld dialog. Coaching og konflikthåndtering” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 5. december 2016 – 16. januar 2017, udtaler:

”Hermed min varmeste anbefaling af AU-uddannelsen Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig selvledelse og effektfuld dialog hos Commitment Lab v/ Tine Nyholm.

Jeg vidste hurtigt, at det netop var hos Commitment Lab jeg ville tage dette forløb. Under gode samtaler med Tine Nyholm stod det tydeligt for mig, hvad der var muligt at få indsigt i under forløbet og jeg har fået indfriet alle forventninger.

Tines formidlings-og undervisningsstil er kompetent, vedkommende, engageret og ikke mindst inddragende og gensidigt forpligtende. Jeg har altså ikke blot tilegnet mig ny teoretisk viden, men fået forståelse for og erfaring med anvendelsen gennem øvelser og praktiske refleksioner i undervisningsrummet, således at det lærte er direkte brugbart.

Uddannelsesforløbet hos Commitment Lab er hamrende ambitiøst. Der leves ikke blot op til lovmæssige krav og forpligtelser og der skeles heller ikke kun til et overordnet pensum. Tine har sammensat forløbet nøjagtigt efter hvad der er brug for på arbejdsmarkedet og øser generøst ud af viden og egne erfaringer fra præsente oplevelser. Altså, ingen støvede forelæsningsmanøvrer her! Eksamensformen er helt i overensstemmelse med hvad Tine formilder; en gensidig dialog om egen kendte case og betragtninger og anvendelse af de relevante kognitive coachingprincipper og konflikthåndteringsmodeller, der alle undervises i gennem hele forløbet. Ingen ubehagelige overraskelser.

Jeg har været en del af et læringsrum, hvor vi alle var forskellige, med forskellige baggrunde og historier. At dele erfaringer og betragtninger i dette rum har lært mig mere, end jeg nogensinde kan læse i en bog. Tines evne og mod til at stille sig åben og undrende og insistere på at skabe erkendelse og ejerskab hos alle, er fantastisk inspirerende og hermed er det også klart, at vi ikke blot må bruge det lærte i arbejdssammenhæng, men i alt vi gør.”

– Winnie Strøm Schildknecht, Coach, mentor og bach. psych.
 
”I en skarp uddannelsesproces har Tine Nyholm fra Commitment Lab været omdrejningspunkt i en for mig ny kognitiv tilgang til coaching og konflikthåndtering.

 Tine Nyholm er dygtig til både faget og mennesker – hun har en intelligent, men personlig tilgang til tingene og er derfor både sjov, maksimalt udfordrende og lærerig at udvikle sig sammen med. Hun har en skarp, hurtig og kærlig tunge samt et nærvær, der kan gøre selv de mest kedelige timer spændende, konstruktive og tankestrækkende. Læg hertil en solid coachingerfaring, stærk analytisk sans og en evne til at få sagt det, der skal siges, selvom det er svært. Hun udfordrer både sig selv og sine omgivelser ved at stille spørgsmål, der gør op med vane-tankegangen.

Så ønsker du at fylde din værktøjskasse med relevante og forskningsbaseret viden og læring, der matcher dette aktuelle moderne videnssamfund, vi lever i, så bør dit næste stop være Commiment Lab. I følge min erfaring vil dette gavne din evne som leder, kollega og medmenneske. Men husk at spænde selen for det går hurtigt, læringskurven er stejl og du vil finde hvert minut relevant.”

– Lin Jensen, Træner & Coach
 
”Et uddannelsesforløb hos Commitment Lab, med Tine Nyholm som fagligt fyrtårn, er en fantastisk personlig såvel som faglig investering. Med en enorm dybde og høj faglighed fører Tine, dig på inspirerende og anerkendende vis igennem en personlig og faglig erkendelse med viden og læring, der løfter dig som menneske og som fagperson. Du står derefter stærkere både personligt og fagligt med en fantastisk værktøjskasse du kan bruge på dit faglige felt. Det er intet mindre end fantastisk, inspirerende og opløftende.

Min selvindsigt er styrket og jeg har fået en langt større forståelse for vigtigheden af at kunne mestre hensigtsmæssig selvledelse, i forhold til også at være en kompetent leder og medarbejder. Jeg har i høj grad fået anvendelig faglig viden og læring som jeg kan omsætte og bruge i praksis. Jeg har fået en ny værktøjskasse med tilgange og metoder, som jeg kan bruge i supplement med min faglighed og mine kompetencer, der gør at jeg står langt stærkere som leder.

Jeg vil anbefale alle, der har mulighed for at deltage i et uddannelsesforløb hos Tine, at gøre det. Det er en investering du aldrig vil fortryde.”

– Louise Christensen, Cand.soc.
 
”Den indsigt og omfattende viden, hvormed Tine Nyholm evner at udtrykke sin fagpassion og inderlighed for væredygtig selvledelse, har for mig været helt uvurderlig. Jeg har været taget med på en rejse brolagt med selverkendelse, ahaoplevelser og blevet præsenteret for værdifuld litteratur som fremover vil være med til at styrke min trivsel og arbejdsglæde.

Jeg har fået bygget en bro… fra alt som førhen var kun var formodninger og fornemmelser, over til konkret viden… jeg har fået en langt større forståelse og sikkerhed i at jeg kan stille undre spørgsmål til det som sker omkring mig på en arbejdsplads og jeg glæder mig over, at jeg fremover, ikke behøver at opleve mig selv som gidsel, men at jeg rent faktisk kan bidrage positivt ved at engagere mig aktivt med den nye viden jeg har tilegnet mig. Det giver mig styrke at jeg har fået værktøjer, så jeg fremover kan handle anderledes end jeg før har gjort. Jeg vil væredygtigt kunne lede mig selv i fremtidige arbejdsforhold og for det kan jeg takke Commitment Lab, Tine Nyholm.”

– Heidi Højgaard, Kontorassistent
 
”Jeg har fået indsigt i og forståelse for den åbne konstruktive dialog, hvor mentale modeller, psykologisk og social kompetence alle er vigtige dele for at skabe et samarbejde med mening, commitment og handlekraft, som ikke kun er til gavn for medarbejdere, men også for borger og for samfundet som helhed.”

– Kirsten Trærup Møller, Socialpædagog
 
”Tine Nyholm: fagligt fyrtårn for væredygtig selvledelse. Uddannelsesforløbet har levet 100% op til mine forventninger og mere til. Dette forløb har åbnet mine øjne for et helt andet univers, og vækket min faglige nysgerrighed til at udforske og afprøve min kunnen.

Jeg har fået konkret indsigt i hvordan tanker og følelser styrer vores adfærd, og hvilke værktøjer man kan bruge konstruktivt, og har opnået den bedste ”væredygtig selvledelse” nogensinde. Mine kompetencer er nu på et niveau hvor de aldrig har været før, dette styrker min faglig profil til at kommunikere på den mest givende måde, som åbner en masse nye døre karrieremæssigt for mig.”

– Georgina Harrison, HR konsulent
 
”Jeg har fået gode værktøjer til at gå ud og blive et endnu bedre menneske med ro og tro på egne evner.”

– Thomas Bo Henriksen, Postbud og fotograf
 
”Jeg vil helt klart anbefale ALLE – og ikke mindst alle med ledelsesansvar – at tage et uddannelsesforløb hos Commitment Lab. Det har givet mig en stor indsigt i, hvor vigtig Følelsesmæssig ledelse er – hvor vigtigt det er at opnå forståelse for HVAD er det vi skal – HVILKEN rolle har vi – HVORDAN gør vi!

På en skala fra 1 – 10, hvor 10 er det bedste, har forløbet levet op til et 12-tal. Stort set hele uddannelsesforløbet har givet mig aha-oplevelser, såvel erhvervsmæssigt som på personlig selvledelse. Det betyder for mit vedkommende, at jeg er blevet meget bevidst om min måde at kommunikere på, og hvordan jeg, i konflikter som hverdagen i øvrigt, med åbne spørgsmål får skabt dialog og på den måde kan få personer til at komme til erkendelse.

Mine varmeste anbefalinger til at ALLE bør tage dette uddannelsesforløb. Det er utrolig givende på alle måder – STOR TAK TIL TINE NYHOLM FOR 6 FANTASTISKE GIVENDE OG LÆRERIGE UGER!!”

– Lise Skaaning Hansen, Kontorfunktionær
 
SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret akademi uddannelse ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig selvledelse og effektfuld dialog. Coaching og konflikthåndtering” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 22. august – 30. september 2016, udtaler:
 
”Uddannelsen giver væsentlig og yderst brugbar indsigt og værktøjer på især to felter: forståelse for kollegiale forhold og konflikthåndtering på arbejdspladsen. Inden for dette område giver uddannelsen god indsigt i at opfange, forstå og løse latente konflikter, før de udvikler sig til egentlige problemer. Det andet felt vedrører ansvaret som leder, specielt betydningen af at håndtere relationer, herunder den organisatoriske konfliktforståelse og –handlekraft, på en måde, der skaber resultater i et klima af motivation for medarbejderne. Nye væsentlige begreber har for mig her været følelsesmæssig intelligens, tankefælder, væredygtig selvledelse og væredygtig eksistens.”   

– Svend Erik Ladefoged, Chef rådgiver
 
”Dette uddannelsesforløb fra Commitment lab, er så værdiskabende og lærerigt. Jeg har ikke før følt mig så max frustreret, for så til sidst i forløbet at finde mening med det. Men under denne frustrering er også blevet vækket sådan en nysgerrighed på dette professionelle strategisk anerkendende og væredygtige indhold. Med denne energiske og dygtige underviser, Tine Nyholm, der søger for at alle er en del af holdet, bliver man belønnet med værdigskabende og udviklende indhold, der er så brugbart og uundværligt i ethvert job. Jeg kan kun på mit varmeste anbefale denne uddannelse til alle der ønsker væredygtigt, committed, værdiskabende og brugbart indhold til stor glæde og anvendelse i arbejdet livet og privat.”

– Annika Edholm, Salgsassistent og konfliktmægler
 
”Tine Nyholm fra Commitment Lab, er et energibundt uden lige. Denne energi formår hun at give videre til de studerende, så tiden flyver af sted, med masser af læring, sparring, coaching, konflikthåndtering og indførelse i væredygtig selvledelse. Den ramme Tine sætter for et varierende læringsforløb forpligter positivt til studieaktivitet hen over fælles undervisningsdage, studiegruppetræning, gruppearbejder, fordybelse og selvrefleksion – så man hurtigt bliver lige så engageret som hun, dvs. alle deltager meget, og mange bliver lige så fagpassioneret som Tine.

Det giver masser af selvindsigt og brugbar viden til håndtering af konflikter. Hele forløbet, er én lang udviklingsproces, som med fordel kan bruges såvel privat som på arbejde, og er absolut anbefalelsesværdigt!  

For mig har det styrket min faglige profil, ved at give mig en masse redskaber, som jeg kan bruge ved forskellige uoverensstemmelser. Samt givet mig nye måder at kommunikerer effektfuldt på. Desuden har det lært mig at coache et andet menneske, hvilket er meget nyttigt i mit fagprofessionelle felt. Endelig var det første gang i mit liv, at jeg gik med tiltro til en mundtlige eksamen og mestrede at gennemfører denne med væredygtig SUCCES! 🙂

– Ulla Greve Hahn, Social og sundhedsassistent
 
“Wauw! Denne uddannelse giver så meget mening og udvikling på det personlige- og faglige plan, at alle burde unde sig selv at gennemføre dette forløb. Med en kæmpe fagpassion og et evidens baseret materiale, tager Tine dig med på en uforglemmelig rejse, som vender op og ned på din verden nu og i fremtiden. Du bliver klædt rigtig godt på til at møde verdenen i en meget stærkere og mere selvbevidst udgave af dig selv, så tøv ikke, men skynd dig at hoppe med om bord, så også din fantastiske rejse kan begynde.

 Aha-oplevelser har været den indsigt jeg har fået i dels det mentale, hvorfor vi som mennesker reagerer som vi gør, og indsigten og forståelsen for ledelse i organisationer.

Den viden og læring jeg kan tage med mig fra denne uddannelse er toprelevant og er netop en viden som jeg de seneste år, har manglet i mit virke som mellemleder. Jeg er sikker på at denne nye viden vil styrke mine kompetencer fremadrettet og jeg er sikker på at netop denne viden vil stille mig langt stærkere i min fagprofessionelle karriere herfra.”

– Louise Windelev, Finansiel rådgiver
 
”En utrolig spændende og vedkommende seks ugers uddannelse, som har givet mig forståelse for, hvordan dårlig kommunikation kan føre til konflikter, og hvordan god kommunikation kan løse dem.  Jeg tror, at alle mennesker ville have gavn af denne viden.  Tine Nyholm er forrygende!” 

– Nina Bodin, Folkeskolelærer
 
“Tine Nyholm som underviser i kognitiv coaching og konflikthåndtering, er en ufravigelig passioneret underviser som er dybt professionel i sit fag og i alle relationer. Med en fængslende energi og stolthed lærer hun fra sig af dyrebar viden, løfter sine elever OP så alle er med i læring, som kan benyttes i private således som i organisatoriske sammenhænge. 

 Jeg anbefaler varmt denne uddannelse til alle, som vil opkvalificeres i den kommunikative tilgang til styrket ledelsesstil, eller som tilgang i en anden faciliterende professionel relation. Med udgangspunkt i sig selv og sine egne mentale modeller bliver der undervist i hvordan vi kan tilgå tankefælder lærende, kognitivt at omstrukturer og hermed få indsigt i, hvordan vi fremadrettet udviklende leder os selv, væredygtigt!” 

– Laila Bech Andersen, Salgskoordinator og event manager
 
”Dette uddannelsesforløb er stærkt brugbart, især i forhold til arbejdslivet, men også brugbart på det personlige plan. Jeg har modtaget en række meget anvendelige psykologiske værktøjer, der direkte kan benyttes i arbejdslivet og personligt i forhold til (selv)ledelse, kognitiv coaching og konflikthåndtering. Jeg kan fx nu analysere mig frem til konflikters årsager i en virksomhed, komme med konkrete løsningsforslag til forbedringer, og på den måde skabe personlig tilfredsstillelse for medarbejderne, øge menneskelige ressourcer og frigøre kompetencer, hvilket vil øge fx motivation, ejerskab, kreativitet og problemløsning for de ansatte.     

Forud for dette uddannelsesforløb havde jeg I kraft af min kandidatgrad i psykolog en vis viden indenfor kognitiv psykolog. Men indenfor ledelse, kognitiv coaching og konflikthåndtering var min viden mere diffus. Nu har jeg fået sat teori, modeller, fagtermer osv. i system samt øvet og afprøvet forskellige kognitive coaching-metoder i praksis på holdet. Det har alt sammen styrket min selvindsigt, så jeg i højere grad nu kan vælge min væren (mit fokus) bevidst, navigere bevidst udviklende og dermed komme i en optimal mental præstationstilstand. Lige som jeg er blevet mere opmærksom på hvad væredygtig ledelse indebærer.

Tine Nyholm er faglig kompetent og har et helt igennem smittende flow og passion uden lige i hendes professionelle virke som lærer og kursusleder. Hendes kursusforløb er indholdsmæssigt nærværende og bygger på den nyeste forskning indenfor ledelse, kognitiv coaching og konflikthåndtering. Uddannelsesforløbet er for mig stærkt anvendeligt både hvad angår væredygtig (selv)ledelse som i min faglige profil.”

– Jacob Thorning-Schmidt, Cand.mag. i psykologi, filosofi og videnskabsteori 
 
”Tine Nyholm er nytænker og viser vej til VÆREDYGTIGHED og frisættelse af potentiale, der kan have været hengemt hos den enkelte elev. Hun formidler på en intens, opløftende, berigende og passioneret måde som gør, at man som elev af hende ikke kan andet, end at hengive sig i den læring, der naturligt følger med. Tine findes der kun en af i denne verden og med al den evidensbaserede forskning og viden hun deler ud af, kommer man godt klædt på til sin videre færd, med al den indsigt og læring man har fået med sig.”

– Elaine Stello Garcia, Lægesekretær
 
”Nogle af mine forventninger til uddannelsesforløbet var: Værktøjer til at navigere som menneske, Selvindsigt og afklaring vedr. job.  Alle disse ovennævnte emner har jeg fået indfriet ved uddannelsesforløbet hos Tine Nyholm. Eksempelvis, vedr. afklaring af job situation, har det den betydning at jeg fandt min MENING.

Tine Nyholm, er den mest passioneret underviser jeg nogle sinde har mødt, hvilket resulterer i at hun formår at gøre undervisningen levende og spændende. Der har været hjælp at hente nærmest 24/7. Jeg har fået opkvalificering af mine faglige kompetencer, som vil gavne min karriere herfra, det at jeg nu kan styrer samtalen, Spørge ind – meningsforhandle og evne væredygtig selvledelse i hverdagen.”

– Vanesa Vestermark, Kontorassistent og frisør
 
”Meget indikeret og passioneret underviser, der er dygtig i hendes stof. Vil du lære at være en dygtig leder og få dig selv og dine medarbejder på rette kurs – eller har behov for personlig udvikling, kan denne uddannelse anbefales.”

– Mie Baltzer, Direktionssekretær
 
”Uddannelsesforløbet har i den grad levet op til mine forventninger, og mere end det. Jeg har fået en større selvindsigt, og deraf fremadrettet kunne bidrage med gode samarbejdsrelationer og større perspektiv, hvilket betyder at jeg kan se mere objektivt på organisationer, ledelse, relationer og mig selv. Det har været en aha-oplevelse at få indsigt i mit eget vækstpotentiale, når jeg er fokuseret og i OMP 🙂 

Aldrig har jeg været mere frustreret, og så fokuseret. Må indrømme at undervisningen er genialt sammensat, så det giver så meget mening….til sidst (for mig). Det mest lærende og værdiskabende jeg tager med mig og ser frem til at forankre i mit faglige virke er, hvordan at meningsforhandle og byde op til dialog er super vigtigt for at kunne agere i relationer og kunne nedtrappe konflikter før de vokser.”

– Marianne Kjærulff Olsen, HR administrativ
 
”En indlevende og committed underviser som skaber de bedste rammer for indsigt i den menneskelige natur. Samt på løfterig vis guider dig til større selvforståelse ud fra en faglig litteratur, som er både videnskabelig dokumenteret og som åbner op for aha oplevelser til egen væredygtig selvledelse.

Jeg er i den grad blevet mere bevidst om egne handlemønstre eller mangel på samme 🙂  Den dybe selvindsigt jeg efterfølgende har med mig, har givet mig mod til at stå mere “fast” samt større handlekraft på egen iboende ressourcer. Jeg tør nu gå ind i besværet – mærke det og handle på det. Rent fagligt er modellerne i uddannelsen guld værd i forhold til forståelse for den menneskelig natur, ud over at give adgang til en dybere selvforståelse (selvledelse) er det gode brugbare redskaber til at forstå andre både kollegialt og i ledelsesmæssig øjemed, eksempelvis er jeg blevet bedre til at læne mig tilbage og observere den anden og stille uddybende spørgsmål med en oprigtig interesse.”

– Pia Harling Hansen, Socialpædagog
 
SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret akademi uddannelse ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig selvledelse og effektfuld dialog. Coaching og konflikthåndtering” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 25. april – 7. juni 2016, udtaler:

“En helt overskyggende forskel på denne og andre uddannelser jeg har taget, er Tine Nyholm. Den passion, begejstring, sprudlen, energi og ønsket om at give os på uddannelsen alt hun ved, på en så dedikeret, ærlig, støttende og oprigtig måde, er ikke noget jeg har oplevet tidligere. Uddannelsen er meget intensiv og alle bliver inddraget. Dette er ikke “bare” en uddannelse, det er en rejse. En rejse, hvor du i starten rejser med en gammel slidt rygsæk. En rygsæk som gnaver lidt hist og her, og som du har pakket med alle de ting du “plejer” at tage med. Ved rejsens slutning opdager du at rygsækken stadig er den samme – men støvet af, strammet op og tilpasset til netop dig. Og vigtigst – indholdet. Mange af de ting du troede du havde brug for, er smidt væk og erstattet med nye ting som du har brug for og virkeligt fungerer. De ting du har beholdt genopdager du, og ser nu på dem med større glæde. Jeg har nu værktøjer til, gennem nyfunden selvindsigt, at håndtere konflikter, at se konflikter som noget konstruktivt, skabe et mere engageret arbejdsmiljø og gennem dialog at kunne hjælpe andre til at se deres eget potentiale.”  

– Michael W. Larsen, Salgschef
 
“Dette uddannelsesforløb er vigtigt og nødvendigt for alle mennesker der på nogen måde kommunikerer med andre mennesker! Følelsesmæssig intelligens og disse kognitive redskaber burde være en del af læringen i undervisningen allerede i grundskolerne.

Jeg kan klart anbefale dette fagpassioneret forløb med lige så passioneret og commitet underviser, skønne Tine Nyholm, der formår at strikke forløbet sammen så der er taget højde for individuelle behov og sådan at ingen kursister bliver hægtet af undervejs, trods mængden af viden vi indlærer undervejs. Tine formår at bringe et hold af mennesker sammen som en familie der hjælper hinanden. Hun kæmper for at vise os vigtigheden i at vove at være helt og holdent vores autentiske selv, uden at give køb på os selv i pressede situationer, og samtidig se sammenhængen mellem den måde vi tænker, føler og handler på og hvad det har af konsekvenser og værdier for os.

Det har været helt fantastisk, rørende og fyldt med livskraft, at dele denne proces med vidunderlige mennesker med forskellige baggrunde, og sammen fordybe os i spændende transformativt stof, der viser sig blot at være et springbræt til et endnu mere optimeret liv og karriere, da stoffet er noget jeg kan fordybe mig i resten af livet. Af hjertet tak Tine, det du gør, har stor betydning i verden!  :-)”

– Deanna Alexandrine Hobson, Web & Pr Coordinator
 
“Havde ikke troet det muligt at jeg kunne lære så meget ny på så kort tid og tilmed bruge/omsætte det allerede fra dag 1, at få så meget brugbar viden er utrolig frisættende og giver en fantastik fremdrift både fagligt som personligt.

Det er mig magtpålæggende at anbefale Commitment Lab til alle som ønsker indsigt i mental sundhed, væredygtighed og dialogbaseret udviklingskultur.”

– Anders Harder Kragh, Skyde instruktør
 
“Midtvejs i livet og søgende efter noget nyt i mit arbejdsliv, var jeg så heldig at have lejlighed til at deltage i dette uddannelsesforløb hos Tine Nyholm. Nøglen til min personlige energi og væredygtighed er: at kende mig selv. Det er forudsætningen for at finde mine svar på hvad jeg vil, hvad jeg ikke vil og hvorfor. OG jeg har lært mig selv bedre at kende. Jeg har studeret, diskuteret, reflekteret, følt, tænkt over mine tanker og følelser, øvet mig i at lytte, spørge og tale, og øvet mig i at fokusere på det positive som derved voksede. Jeg er blevet gladere, mere tryg og udadvendt og ser fremtiden i møde med forventningsfuld spænding. Jeg glæder mig til at fortsætte rejsen, men nu uden de gamle tankemønstre og fordomme, bare med åbenhed og væredygtighed i mødet med nuværende og fremtidige relationer. Jeg kan varmt anbefale at tage ”rejsen” hos Tine og står gerne personligt til rådighed for yderligere uddybning af ovenstående. Mkh Ernst Löwe Lindberg 21702850.”    

– Ernst Löwe Lindberg, Cand.merc.jur.
 
“Uddannelsen får min varmeste anbefaling. Super interessant og evidens baseret viden. Hvis vi ikke vil sagte bagud, bør vi vide noget om hvordan virksomheder – og vi selv fungerer (bedst) i dagens Danmark. Begreber som strategisk commitment, mentale modeller og væredygtig selvledelse er nogle af de vigtige og nutidsrelevante begreber som alle bør kende. Denne uddannelse er relevant både for den ansatte og for lederen. Uddannelsesforløbet er intenst og vil kræve din fulde opmærksomhed – men der er value for money.

Uddannelsens omdrejningspunkt omkring hverdags situationer har betydet, at jeg er blevet opmærksom på dynamikkerne i organisationen – hos medarbejderne og organisation og medarbejdere i mellem. Dette har for mig været vigtig læring og har givet mange a-ha oplevelser undervejs, som jeg tager med mig. Jeg har en oplevelse af, at mine faglige kvalifikationer er opgraderet. Dels fordi materialet som gennemgås er baseret på konkret viden og evidens baseret undersøgelser, det gør det troværdigt og autentisk.

Jeg er blevet opmærksom på hvor stor en del af min hverdag jeg har mulighed for at påvirke, med min egen selvindsigt, jeg er samtidig blevet opmærksom på, hvor vigtigt det er at have selvindsigt og selvledelse – hvis jeg vil opnå mine mål i livet-/arbejdslivet. Det er en fantastisk indsigt at få. Forløbet har betydet at jeg er blevet bevidst om muligheden for, ved hjælp af simple teknikker og nye begreber at begribe med, at kunne flytte fokus og nå egne og virksomhedens mål.”

– Sandie Borg, Ejendomsmægler MDE
 
“Uddannelsesforløbet har til fulde indfriet mine forventninger, og min ”værktøjskasse” har fået mange nye redskaber og facetter, hvilket er og fremadrettet bliver til stor gavn, både fagligt og personligt. Det har været med til, at gøre mig til et bedre, være-dygtigt menneske – overfor mig selv, og overfor andre.  Det giver mig mange (daglige) aha-oplevelser, at være bevidst om mine tanker, følelser og handlinger – og det at kunne fokusere/regulere negative tanker, til positive tanker, handlinger og oplevelser.

Den store forskel, skyldes helt klart vores underviser og hendes ufattelige energi, dynamik, vedholdenhed og store faglighed, som jeg ikke har oplevet så intenst og berigende og ultimativt udfordrende på andre kurser/uddannelser. Det mest lærerige og værdiskabende har været, at få indsigt i og lære omkring kognitiv coaching og konflikthåndtering, på en så givende og udbytterig måde. Det har styrket min fortsatte udvikling, og er hver dag med til at gøre mig til et bedre og mere indsigtsfuldt menneske – ganske enkelt.”

– Laila Kofod, Office Manager, PA Executive, Koordinator
 
“Uddannelsesforløbet har i den grad indfriet mine forventninger, dette betyder at jeg er blevet faglig opkvalificeret og har fået en selvindsigt der vil styrke mine samarbejdsrelationer fremadrettet. Tine kom ind som en hvirvelvind og blæste mig omkuld, på den mest positive måde. Aldrig har jeg oplevet så fagpassionsret en underviser. Jeg blev hvirvlet ind i et fantastik’s uddannelse- og udviklingsforløb. Jeg kan nu navigere med en positiv bevidsthed og tiltro om hvilken retning jeg vil med mit faglige liv og karriere.  Jeg kan på det varmeste anbefale Tine Nyholm og Commitment Lab, hvis du har ambitioner om at blive fagligt opkvalificeret og ønsker at styrke og udvikle dit personlige lederskab.”

– Charlotte Bøttger, ID- life og Stresscoach
 
“Kognitiv coaching og konflikthåndtering uddannelsen har været den bedste gave jeg har givet mig selv. Denne uddannelse har ind printet sig fast i min refleksion og vil forblive levende grundet Tine Nyholms måde at undervise på og fordi hun har haft interessen for hver enkelt af os uddannelsesforløbet. Det har været vilde 6 uger med så meget læring, så meget selv-læring og bevidsthed sammen med et hold vidunderlige inspirerende mennesker, hvor gensidig respekt, nærvær og medfølelsen bare kan mærkes idet man træder ind i læringsrummet.

Det der har været mest lærende for mig, har været vigtigheden i at være et reflekterende væsen og jeg har i den grad fået så meget ny viden, som jeg direkte kan overføre i mit arbejde. Ordet væredygtig og dens betydning har været en aha oplevelse for mig. Jeg har fået værktøjer til at reflektere over mine tanker og følelser, og til i praksis at være væredygtig og reflekteret i også udfordrende situationer. Jeg har fået forståelsen af håndtering af konflikter og hvordan at håndtere situationer på en konstruktiv og udviklende måde. Ligeledes har jeg fået styrket min kommunikation, og er blevet mere modig i denne forbindelse, hvilket er vigtigt for mig da jeg fortsat vil arbejde med mennesker.

Fantastiske 6 uger med fagpassioneret og sprudlenede underviser som jeg ikke kan takke nok – Tusinde tak Tine. Sparring på højeste plan med en kærlig skubben henimod at komme ud af sin komfortzone og tag imod de muligheder der åbner sig. Tine har forstået noget helt særligt om at nå mennesker, skabe glæde, mening og motivation, herigennem mærker man hendes nærvær og hvor meget hun brænder for sit fag. Tak for et fantastisk forløb og rejse samt super berigende proces. Tine, du gør en forskel. Du har mine varmeste anbefalinger.”

– Sweze Phull, Teknisk administrativ medarbejder
 
“Denne akademiuddannelse har givet mig langt mere end jeg forventede, både fagligt og personligt. Niveauet er højt, hvilket har udfordret mig på bedste vis, og jeg har taget ejerskab over indre ressourcer jeg ikke havde bevidst kendskab til. Jeg vil gerne anbefale uddannelsesforløbet til alle, som ønsker at blive bedre til mennesker, incl. sig selv, i faglige relationer, såvel som personlige.”

– Lene Lockenwitz, Grafisk designer
 
“Jeg har i høj grad fået ny anvendelig viden og læring. Kan nærmest ikke forestille mig mit pædagogiske arbejde uden denne opkvalificering, der i så høj grad vil gavne mine muligheder for jobsøgning og videre karriere. Koblingen imellem pædagogisk/psykologisk viden, læring og arbejde til perspektivering via kognitiv coaching og positiv psykologi og således, styrket viden, læring og arbejde. En fantastisk oplevelse og erkendelse.

For mig har det åbnet en ny verden, såvel i mit privatliv som i mit pædagogiske arbejde. Ville ikke være det foruden. Har sat en positiv udvikling i gang hos mig. Jeg føler mig kvalificeret til arbejde jeg ikke før kunne bestride. Har været en fantastisk oplevelse at opleve og at være i læring hos Tine Nyholm, et total fagpassioneret og indlevende menneske som går all in. Her skal man holde ørene stive for at få alle guldkorn med.”

– Ulla Rasmussen, Pædagog
 
“Commitment Lab giver i forhold til mange andre tilbud noget du kan bruge til her og nu. Ikke bare arbejdsmæssig, men også personligt. Det er vældigt udfordrende og tvinger folk til at tænke anderledes og kreativt, mens det på same måde også booster kursisten.”

– Peter Jacobsen, Logistik Koordinator
 
“Tine Nyholm er en gave for nuet og fremtidens processer og ressourcer, med den energi, personlige og faglige ildsjæl kan og vil vores samfund virkelig flytte bjerge og udvikle nye tider på det faglige plan og i den grad positivt personligt udviklende som styrkende for det fælles commitment.

Af hjertet tak for dig og det jeg har formået at facilitere for mig, i læringsforløb ved dig og Commitment Lab.”    

– Janne Korsled, Konsulent med fokus på kommunikation, dialog & salg 
 
“Jeg vil på det varmeste anbefale uddannelsen i Kognitiv Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab, med den meget dygtige, kompetente og nærværende underviser: Tine Nyholm som under hele forløbet viser engagement og lidenskab for det hun/vi laver på forløbet. En meget værdifuld og brugbar uddannelse til at dygtiggøre ledere værdiskabende. ”  

– Stephanie Mansing, Personlig træner og kostvejleder
 
“Tine Nyholms læring om Kognitiv Coaching i Organisationer og dialogbaseret konflikthåndtering giver SÅ god mening både på et personligt som på organisatorisk plan. Uddannelsens læring om den mentale kognitive tilgang til udvikling er direkte omsætteligt til positiv og effektiv ledelse og giver enkle, relevante værktøjer til at skabe bedre trivsel, fagpassion og positiv gruppedynamik blandt medarbejderne ved at facilitere bedre engagement og optimal udnyttelse af potentialet og dermed bedre resultater for organisationen.

Personligt som professionelt har jeg fået større selvindsigt og værdifulde redskaber til mere effektfuld og målrettet kommunikation. Jeg har opnået en bedre menneskelig indsigt og forståelse for værdien af at kommunikere og handle anerkendende i fællesskabet. Tine Nyholm er en fantastisk, engageret underviser med et enormt drive. Fagligt er hun yderst kompetent og formidler stoffet på en medrivende, vedrørende måde ved at koble teori og praksis, når hun tager udgangspunkt i hver enkelt deltager. Denne uddannelse er relevant for dig, som vil lære, hvordan konflikter kan blive kilden til positiv udvikling og vækst. Absolut anbefalelsesværdigt uddannelsesforløb!”

– Henriette Bjørnbak, Design konsulent
 
SE her hvad kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret akademi uddannelse ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig selvledelse og effektfuld dialog. Coaching og konflikthåndtering” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 29. december 2015 – 9. februar 2016, udtaler:

”Sikke et forløb! Aldrig har jeg oplevet en lignende fagpassioneret underviser, som i den grad kan rykke hele holdet! Tine Nyholm forstår at dreje undervisningen og tilrettelægge forløbet, så det er tilpasset den enkelte så det spiller MAKS.

Jeg har i den grad fået så meget ny viden, som jeg direkte kan overføre i mit arbejde. Forståelsen af konflikt og håndtering deraf har åbnet en hel ny verden, hvor jeg kan vælge bevidst at håndtere situationer på en konstruktiv og udviklende måde, som er til stor gavn for mine projektgrupper og dermed også projekterne. Det blev meget konkret for mig, hvad jeg har haft til gode at lære i mit liv – Tusind tak Tine.”

– Susanne Noesgaard, IT Projektleder Sundhedsdatastyrelsen

 

”I verdens krydsfelt, hvor stormene kommer fra alle retninger, er der tre ord, der vægter mest, hvis du vil holde balancen: Kend dig selv. Jo mere du ved om dig selv, jo bedre agerer du sammen med andre. Og her får du viden om, hvordan du selv kan opnå bedre fodfæste og hvordan du hjælper andre til det samme. Commitment Labs uddannelse i Coaching og konflikthåndtering giver dig værktøjerne til og træningen i at holde dig oprejst, uanset stormstyrke og retning. Tine Nyholm er en tornado, så hold godt fast, men vid på forhånd, at du kommer hel og styrket ud på den anden side.”

– Rikke Ærtebjerg, Projektleder
 
”Uddannelsen har givet mig en større forståelse og bedre værktøjer til håndtering af konflikter, større indsigt i egne uheldige mønstre, således at jeg på en væredygtig måde, nu er bedre i stand til selvledelse og medledelse. Forskellen på dette uddannelsesforløb og de tidligere jeg har været på er helt klart Tine Nyholms store entusiasme og iver, hendes deltagelse, støtte og opbakning, samt hendes velforberedte, evidensbaserede og vedkommende undervisning.”

– Kit Schiøler, IT-supporter/Datatekniker
 
”Hvis du ligesom jeg er forundret over hvorfor konflikter i jobmæssige sammenhæng medfører negative situationer for dig selv og i forholdet til kolleger og ledelsen, kan jeg stærkt anbefale kognitiv coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab, som det bedste redskab til at håndtere konflikter på en positiv og værdiskabende måde.”

– Just Worm, Bygningssagskyndig
 
”Uddannelsesforløbet har i allerhøjeste grad levet op til mine forventninger og mere til. Jeg er blevet undervist af Tine Nyholm, der med allerstørste fagpassion brænder for sit fag, hvilket mærkes både i og udenfor undervisningen (Tine har været til rådighed alle ugens 7 dage i alle 6 uger – helt utroligt!). Aldrig har jeg oplevet så dedikeret og hengiven underviser og det smitter. Tine formår at favne og motivere alle og under hele uddannelsesforløbet har hun prioriteret vores individuelle læring højt.

Jeg har opnået nye indsigter og erkendelser i mig selv, som har været berigende for min selvudvikling og vejen til at lære mig selv endnu bedre at kende – personligt og fagligt. Jeg har fået en række håndgribelige og anvendelige værktøjer, jeg kan tage med mig og gøre brug af i mange forskellige henseender. Jeg vil hermed på det varmeste anbefale et uddannelsesforløb hos Commitment Lab, da det for uden en stor grad af selvudvikling med nye indsigter og erkendelser også handler om at tilegne sig nyttige metoder og principper funderet i den kognitive coaching til bl.a. konflikthåndtering i det kollegiale og organisatoriske faglige virke.”

– Sara Gammelgaard, Pædagog  
 
”Jeg har igennem uddannelsesforløbet fået forskellige virkningsfulde værktøjer, som kan hjælpe og assistere mig i min fortsatte selvledelse både i forhold til mit personlige liv, men også i forhold til min fremtidige karriere. Helt konkret er jeg blevet mere modig og selvsikker med indsigten i og forståelse af, hvordan vores menneskelige potentiale virker og det har opkvalificeret mig personligt og fagligt.  

Forskellen på dette uddannelsesforløb og tidligere jeg har været på, er Tines virkelig store og ægte commitment og måde at engagerer os kursister på.  Hendes tiltro og enorme vedkommende opbakning. Tine er fagpassioneret og en sand mester af sproget og skriftens brug.  Hun har en magisk evne til at tryllebinde mennesker. Har et sprudlende og smittende humør. Hendes person synes i et evigt flow der følger sin passion, alt dette medvirkede til at jeg kunne overkomme mine egne bump på vejen og gennemføre uddannelsen.”

– Mette Mathorne Thomsen, Pædagog
 
Kursister, der har gennemført 6 ugers erhvervsrettet og anvendelsesorienteret uddannelse ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig selvledelse og effektfuld dialog. Coaching og konflikthåndtering” (10 ECTS, AU-niveau) i perioden 17. august – 25. september 2015, udtaler:
 
”Det har været en intens og indsigtsgivende læringsrejse i selskab med en gruppe engagerede og inspirerende rejsefæller under kyndig guidning af en meget passioneret, engageret og teoretisk velfunderet rejseleder, der har formået at puffe mig i en ny retning. Et fagligt intenst og komprimeret udviklingsforløb, jeg varmt kan anbefale til alle, der vil lære mere om sig selv og samspillet med andre.

Man får nye praktisk anvendelige redskaber til at skabe læring for en selv og andre i forhold til at kommunikere klart og konstruktivt, samt konkret træning i kognitiv coaching, som redskab til at skabe forandring.  

Det er et forløb langt flere fortjener at gennemgå – for forestil jer lige en verden, hvor konflikter opfattes som potentielle læringsarenaer. Arenaer, hvor parterne – med afsæt i den kognitive coachingtilgang villigt og nysgerrigt lytter og spørger ind for at skabe erkendelse og konsekvensoplevelse af hvorvidt ens forehavende arbejder med eller imod ens ønske om at opnå forandringen. Tænk, hvilken vækst og udvikling vi kunne skabe fordi vi nu er opmærksomme på, at vejen til forandring går via gensidig forpligtelse, oplevet mening og klare anvisninger på hvordan man så gør i praksis.

Jeg føler mig overbevist om, at denne kognitivt coachende tilgang kan være vejen til at skabe mere engagerende arbejdsmiljøer, hvor medarbejderne trives, oplever mening og gensidigt commitment i de sociale læringsfællesskaber.”

– Susanne Rasmussen, Ergoterapeut og Master i læreprocesser (MLP)
 
”Jeg tilmeldte mig i første omgang uddannelsesforløbet, da Tine fremstod som en utrolig innovativ og sprudlende konsulent, som jeg vidste, ville kunne inspirere og lære mig en masse nyt. Det har i den grad levet op til mine forventninger! Hun har øget min selvtillid og styrket min faglighed.

I forhold til mine unikke kompetencer og videre karriere, har jeg fået bevidsthed om nye områder, hvor jeg kan sætte mine evner i spil. Jeg har lært meget brugbare metoder og redskaber om hvordan vi bl.a. i strategiarbejde kan bringe psykologen i spil og hvad dette betyder. Tine har skabt nogle helt fantastiske fusionsmodeller, som bygger bro mellem den kognitive psykologi og organisatoriske kontekster. Jeg har således fået nye forståelser og erkendelser om ledelse, coaching, kommunikation og konflikthåndtering.

Jeg har oplevet hvad det vil sige at blive undervist af en ildsjæl og hvor stor betydning det har for energien i rummet, min aktive deltagelse og mit udbytte. Igennem mit voksenliv har jeg haft mange undervisere, men kun meget få har nærmet sig Tine Nyholms niveau. Hun brænder igennem med hendes faglighed og via hendes begejstring, referencer til hendes arbejde som virksomhedskonsulent og intuitive væsen, hvormed hun formidler så godt at læring sikres. Hun burde undervise andre undervisere i at undervise, da hun har forstået noget helt særligt om at nå mennesker, skabe glæde, mening og læring. Tak for et fantastisk forløb og super berigende proces. Du gør en forskel!”

 – Sariah E.N. Jensen, Udviklingskonsulent
 
”Uddannelsesforløbet har været professionelt og gennemtænkt. Det var en totaloplevelse, der ikke bare gav et par visdomsord, men som inviterede til fordybelse og anvendelse, samt ikke mindst refleksion over værdien af denne fordybelse, og hvorvidt det lykkes at implementere værktøjerne og anvende dem ude i virkeligheden.

Jeg har fået øget min bevidsthed på alt det relationelt betingede. Det er blevet et lag mere reflekteret hvordan jeg forholder mig til medarbejdere såvel som samarbejdspartnere.

…Bag alle konflikter er der gemt mindst et brændende ønske, som måske er værd at blive bevidst.. Det vil Tine Nyholm gøre dig meget klogere på…” 

– Chastine Christiansen, Iværksætter 
 
”Jeg har arbejdet med mennesker, i lederjobs og i HR funktion og som selvstændig i mange år. I disse år har jeg været på forskellige kurser; den svære samtale, konflikthåndtering osv. Kurser som har deres berettigelse, men som har været unuanceret og stringente.

Uddannelsen hos Commitment Lab har været meget nuanceret, intenst og jo længere hen i uddannelsen jeg kom, jo mere mening gav det. Der var en meget meget fin og solid ”rød” tråd gennem hele uddannelsesforløbet. For mig har uddannelsens indhold og undervisningsmetode været en meget stor AHA oplevelse!

Jeg står her efter endt uddannelse, med en forankret tro og et stort mod på, at tingene rent faktisk godt kan lade sig gøre og vigtigst af alt, jeg har fået en ny viden og selvindsigt som giver mig mulighed for at lede mig selv i den rigtige retning!

Denne uddannelse giver rigtigt god mening og jeg kan kun varmt anbefale denne uddannelse til alle, det være sig ledige, ansatte og ledere/chefer.

Til sidst og ikke mindst vil jeg tillade mig at rose ejeren af Commitment Lab og underviseren Tine Nyholm, for sin meget positive og til tider humoristiske væremåde. Hun formår at få alle med i ”klassen”. Selv når jeg har siddet derhjemme og lavet lektier, har jeg kunnet mærke Tines tilstedeværelse i min faglige bevidsthed!!! Tine formår samtidig at se vores sårbarhed og give plads til denne. Jeg er overbevidst om, at det er årsagen til at min klasse her fik et yderst flot eksamensgennemsnit på ikke mindre end 9,7”     

– René Winther Madsen, Projektleder
 
”Gennem denne 6 ugers intensive uddannelse har jeg opdateret min faglige viden om organisationer, dialogisk samarbejde, ledelseskompetencer, emotionel intelligens, psykologisk kapital, positiv psykologi, coaching, konfliktløsning og meget mere.

Til sammen med min nye viden på disse områder, har jeg gennem aktiv deltagelse i studiegrupper, fået øget min selvindsigt og handlekraft, samt er blevet bevidst om det vigtige i at tage ansvar for egen selvledelse.

Jeg har desuden fået viden og værktøjer til gensidigt givende samarbejde, med tiltro og mod på at handle udviklende. En ahaoplevelse var at arbejde med en specifik erhvervscase og vurdere den objektivt og nuanceret og dermed reflektere over, de mange forskellige årsager (organisatoriske/personlige/relationelle) til at situationen/kulturen er, som den er.

Tine Nyholm er passioneret, yderst faglig kompetent og i besiddelse af den sidste nye viden inden for coaching i organisationer. En viden og en række værktøjer som hun brænder for at formidle til de studerende i et trygt og positivt miljø, som har gjort at jeg har fået tilegnet mig anvendelig læring og styrkede faglige kompetencer. Jeg erfarer konkret at min faglige profil er blevet stærkere og mere tydelig. 

Derfor vil jeg gerne anbefale denne uddannelse til dig, som ønsker at udvikle dig!”

– Judith Petterson, Laborant
 
”Tine Nyholm er den mest levende og engageret underviser, jeg nogensinde har mødt. Hun giver sig selv 100 %, og skaber et lærende univers der både giver stor selvindsigt og faglige kompetencer. Tine Nyholms nærvær og tilstedeværelse både i og udenfor undervisningen gør hende til en meget unik personlighed. Hun tager hånd om sine elever gennem hele læringsprocessen.

Det der gav mig en ahaoplevelse, var dialogen som værktøj. Det blev pludselig meget konkret for mig, hvad jeg havde haft til gode at lære i mit liv. Jeg har fået værktøjer der øger min evne til at reflektere, sådan at jeg kan håndtere konflikter på arbejdspladsen udviklende og være bevidst om min egen selvledelse og andel heri.” 

– Rita Madsen, Psykomotorisk terapeut
 
”Dette uddannelsesforløb burde være obligatorisk for ALLE. Det er en kæmpe gave at få lov til at være i læring i så intenst et uddannelsesforløb.

Jeg tager noget meget værdigfuldt med mig, en bevidsthed, en erkendelse og en konsekvensoplevelse af mine tidligere måder at tænke, føle og handle på. Redskaber til at tage ejerskab, selv- og medlede. 

Jeg har i mange år søgt efter nogle ”knager” jeg kunne hænge mine kompetencer op på, dem har jeg fået nu. Min værktøjskasse er voksede betragteligt og vil uden tvivl gavne mine muligheder karrieremæssigt fremadrettet.” 

Tine Nyholm er en fantastisk underviser og sparringspartner, mindblowing!

– Tina Osman Rasmussen, Pædagog
 
”Det har været et super godt og lærende udviklingsforløb i selskab med en meget fagpassioneret lærer, som bruger sig selv fuldt ud for at give holdet mest mulig læring. Tine er virkelig omhyggelig om det hun brænder for og er god til at formidle det så man ikke kan lade være med at glæde sig til at høre mere.

Min nye viden kan jeg bruge til at se sammenhænge i organisationen som jeg arbejder i. Jeg har fået selvindsigt i hvordan jeg kan vælge bevidst at håndtere situationer på en konstruktiv og udviklende måde. Konkret vil jeg anvende indsigten i psykologisk kapital til at være en bedre kollega og til som medarbejder at tage ansvar for væredygtig selvledelse og følelsesmæssig intelligent samarbejde.”

– Anne Lee Andersen, Laborant Novo Nordisk
 
SE yderligere udtalelser her: Hvad siger diplomuddannelses kursisterne? (PD-niveau) 

CLLOGO2

Facebook
Twitter
LinkedIn