Hvad siger PD kursisterne?

Kursister, der har gennemført 6 ugers pædagogisk diplomuddannelse ”Psykologisk & social kapital – bæredygtig selvledelse, samarbejde og organisationspsykologi” (10 ECTS på PD-niveau) med 222 timers studieaktivitet i perioden 29. december 2014 – 6. februar 2015, udtaler:

”Jeg kan varmt anbefale at deltage i uddannelsen” Psykologisk & social kapital”, som tilbydes af Commitment Lab v/Tine Nyholm. Kurset giver en øget selvindsigt og selvtillid i kraft af tilegnelsen af super-relevant stof med højt fagligt indhold. En lang række værktøjer, der kan bruges til ledelse i dagligdagen, i særdeleshed de kognitive redskaber til forbedring af kommunikative færdigheder. Kurset illustreret vigtigheden af konstant at være et lærende menneske i en lærende organisation, hvor det handler om at eliminere præstationsbegrænsende tanker og facilitere positiv selvledelse i en dialogisk     kommunikation. Samtidigt giver den nyerhvervede viden et løft i forhold jobsøgning, netværksarbejde og jobsamtaler, så man føler sig godt klædt på til dette.

Tine Nyholm er en fantastisk berigende inspirator, guide og mentor og et fantastisk positivt menneske, med en formidabel energi og kæmpestor faglig og menneskelig indsigt i organisationspsykologi.”

– Carsten Hostrup, HR Manager

 

”Tine Nyholm, Commitment Lab, er fantastisk til at kæde teori og praksis sammen. Hun er selv et kæmpe leksikon indenfor de forskellige teorier, og formår samtidig at koble dem sammen, så de giver mening. Samtidig er Tine unik til at gøre teorierne nærværende med mange eksempler på anvendelse af værktøjerne i praksis.”

– Bodil Agnete Christensen, HR-chef Universe Science Park

 

”Gennem 6 intense uger har Tine Nyholms undervisning ikke blot givet mig en ekstra kompetence og et eksamensbevis i organisations og gruppe psykologi, men også givet mig helt håndgribelige og brugbare redskaber til at genfinde og nyskabe mig selv og ikke mindst hjulpet mig til at se hvad jeg skal arbejde med, for på den måde at opnå det jeg ønsker. Undervisningen har været på et utroligt høj niveau, den har været intens, tempoet højt og vi har til tider været i optimal frustration, hvilket har gjort at læringen har været ufattelig intens og udviklende og samtidig også utroligt nærværende, da undervisningen har taget udgangspunkt i os og vores situation og der hvor vi var. Det er med vemod at jeg må sande, at uddannelsen er slut, men jeg ved samtidig, at Tine har klædt os godt på, til at møde verden i nyt lys og at jeg kan mestre at skabe mig den fremtid, jeg drømmer om.”

– Diana Karina Høgh, Lærer

 

”Jeg kan kun anbefale Commitment Lab/Tine Nyholm. Noget af det der vil stå som en ledestjerne for mit fremtidige virke, er vigtigheden af den mentale/kognitive tilgang til udviklingsforløb, Tine kalder det ”tænker du Rødt eller Grønt” og dermed mener hun at der er forskel på at tænke Problemer eller Ressourcer, og jeg har lært at tænke Grønt, i ressourcer, for derved fremstår muligheder i stedet for begrænsninger.  Ved at tænke ressourcer opstår der mulighed for at kommunikere og handle anerkendende i fagfællesskabet.

Derudover så er det blevet klart for mig at konflikter og meningsuenigheder ikke er lig med noget negativt, fordi det er igennem meningsudveksling og uenighed at nye tanker/ideer har mulighed for at vokse frem og det er det stof fremtiden vokser frem af, ifølge min forståelse af det forløb, jeg har deltaget i. Afslutningsvis så har min måde at kommunikere på ændret sig, så den er blevet mere åben og udforskende, hvilket min familie har kommenteret i positive vendinger, derved gives der mulighed for at få indsigt i medmenneskers tanker, handlinger og følelser i stedet for at formode og respondere via formodninger i kommunikationen, hvilket virkeligt er fantastisk berigende.”

– Majbritt Uldahl Persson, Pædagog

 

”Tine Nyholm fra Commitment Lab viser vejen gennem et spændende og meget relevant fagområde, som hun åbenbarer på en engageret måde, så man får lyst til at fortsætte studier på området. Man får udvidet sin horisont i en sådan grad, at omgang med andre mennesker nok aldrig bliver helt det samme. Man kan nu betræde den faglige scene med redskaber, som sætter en i stand til at arbejde bevidst med egne og andres ressourcer med blik på målet og opmærksomhed på vejen dertil.”

– Kitt Jensen PB Ernæring og Sundhed

 

”Jeg vil klart anbefale dette forløb videre til kommende kursister. Der er et fagligt fundamentet på meget højt plan og formidlingen er meget klar og målrettet. Tine Nyholm er yderst kompetent og velfunderet og brænder så enormt for sit fag. Og det smitter af :)”

– Bettina Pia Pedersen, Afspændindingspædagog og psykomotorisk kropsterapeut

 

”Uddannelsesforløbet har i den grad indfriet mine forventninger. Jeg har aldrig før oplevet en underviser med et lige så stort engagement og drive. Kombinationen af teori og praksis har været særdeles berigende. Interaktionen med de andre kursister har åbnet op for udvikling og har sat mit eget liv og mine oplevelser i perspektiv. Det har til tider været smertefuldt/frustrerende, men samtidigt åbnet op for refleksion og meningsfuldhed.

Den faglige relevans har været enorm, uanset erhverv, historisk eller fremtidig. Jeg har fået bedre kendskab til mig selv. Det har givet aha-oplevelser at få belyst teorier hvor tankernes kraft er i fokus. Hvor vigtigt det er at man med et åbent og lærevilligt sind kan finde ny mening, læring og udvikling. Resultatet er at jeg er kommet styrket ud af forløbet og fået større selvtillid.”

– Simen Gunerius Jørgensen, MSC International Management     

 

”Et forløb enhver leder og medarbejderansvarlig skal på for at få forståelse og indsigt i, hvor meget medarbejdere og deres trivsel betyder for at få det optimale udbytte for en virksomhed. Forløbet er ligeledes for dig der er interesseret i hvordan du ved at lære simpel spørgeteknik og få redskaber kan ændre din egen og andres adfærd og tankegang, der kan få dig/jer videre på et positivt spor i livet.

Har du brug for et nyt input i livet og interesserer du dig for mennesker og organisationer er dette uddannelsesforløb det ultimative.”

– Susan Burgess, Administrationsøkonom

 

”Jeg oplevede at blive udfordret optimalt på mit faglige niveau blandt ligeværdige kombattanter. Det i sig selv var yderst stimulerende. Oveni fik jeg en inspirator, som er absolut skarp og vidende på sit felt. Fagligheden er helt i top og med et fuldt fokus i hele forløbet vil udbyttet være på højt plan. Tine formåede på basis af de telefoniske optagesamtaler alene at sammensætte studiegrupper, som favnede forskelligheder og livssyn på en fuldt tilfredsstillende måde. Det synes jeg, var super sejt set. Min studiegruppe var absolut den bedste af de 3 – og det var de andre 2 også :-)   Commitment Lab er commitment og evner at medinddrage faglighed og personlige styrker hos kursisterne.”

– Susanne Ellebæk, Biblioteksassistent  

 

”Jeg kan varmt anbefale Tine Nyholms uddannelsesforløb. Kognitiv Coaching givet mig et redskab til at opkvalificere mine faglige kompetencer, det er et samtaleredskab der er super brugbar i min profession. Jeg er blevet mere skarp på mig selv og hvad jeg står for. Jeg har helt bestemt fundet ud af at jeg er et ”Flow Menneske”. Tine er en dejlig, levende, faglig, inspirerende underviser med en super dejlig energi, man kan kun blive glad af at lytte til hende. Hun formår at få en til at undre sig og gå i dialog, på en nysgerrig måde.”

– Lotte Vindum Jensen, Socialpædagog

 

”Tine er en engageret, dedikeret og fantastisk underviser, der virkelig brænder for sit job. Hun er lynende intelligent og formår at forklare diverse abstrakte begreber, så man kan forstå dem. Og hun gentager gerne lige til forståelsens lys tændes.

Det er en synd, at dette fag ikke udbydes mere. Det er uvurderligt, når man, som jeg, er blevet mobbet ud af sit job. Jeg har fået min selvrespekt genoprettet, og jeg er bevidst om, bl.a. hvilke (tanke-)fælder jeg skal tage mig i agt for, når jeg søger job og indtræder i en ny stilling.”

– Lis Kroghsbo, Cand.pæd.psyk.

 

Kursister, der har gennemført deres 6 ugers selvvalgt uddannelse ”Samtalen som redskab – med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation”, Pædagogisk Diplomuddannelse (10 ECTS på PD-niveau), med 222 timers studieaktivitet i perioden 20. august – 28. september 2012, udtaler:

 

”Dette kursus har kort sagt givet mig en solid faglig platform at foretage et brancheskift ud fra og den fornødne personlige handlekraft til at føre det ud i livet. Det har været en intens rejse, hvor jeg er stødt på min egen modstand, og derigennem fået nysyn på mig selv og min rolle i en organisatorisk sammenhæng.

Rent fagligt er jeg blevet klædt særdeles godt på til at varetage strategiske kommunikationsopgaver i virksomheder, forstå gruppers dynamik, og via kognitive dialogværktøjer at kunne formidle klart, inddragende og dialogisk. Desuden har jeg fået indsigt i og en forståelse af, hvad der motiverer mennesker, og hvordan man både som leder og som kollega skaber et motiverende arbejdsmiljø, der faciliterer trivsel og effektivitet.”

Anne Overskov Higgins, Arkitekt

 

”Kurset har givet mig et fagligt indblik i forståelsen af gruppedynamik og hvordan man gennem kommunikation facilitere motivation og handlekraft hos det enkelte menneske. Hvordan man som leder såvel som kollega er med til, og har et ansvar for, at skabe et inspirerende og motiverende arbejdsmiljø og derigennem skabe grundlag for trivsel.

Ikke mindst har kurset givet mig et fagligt indblik i og bevidsthed om egne adfærds- og kommunikations mønstre, hvor jeg med fordel kan anvende de kognitive kommunikationsværktøjer. Det har givet mig en klarhed om, hvor vigtigt det er for en vellykket dialog at få en forståelse for sine medmenneskers verdensbillede, for at undgå evt. misforståelser – at spørge ind til modparten for at sikre sig at man har forstået deres udsagn, og ikke mindst om ens eget er modtaget rigtigt.”

– Sophie Stoffer, Bygningsdesigningeniør

 

”Ved deltagelse i kurset: “Samtalen som redskab – med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation” har jeg, ud over en solid teoretisk viden om deltagelse, ledelse og selvledelse i et professionelt fællesskab, fået gode, anvendelig og meget konkrete redskaber til kognitiv kommunikation og selvcoaching. Jeg er blevet udfordret til selvrefleksion og overvejelser om vigtigheden af “at bestå i egen bevidsthed” og har fået redskaber til at gøre det bedre. Jeg er overbevist om, at kurset vil arbejde videre i mig, længe efter det er slut. Tak kære Tine, der ved dit usædvanlige nærvær, viser mig et så inspirerende eksempel på, hvordan engagement uden frygt gør en forskel. Det gjorde det i hvert fald for mig.”

– Linda Doris Dorff Hansen, Socialrådgiver

 

”Et bombardement af teori og nye redskaber, der i første omgang bragte mig ud af min komfortzone og satte spot på min tilstand af ubevidst inkompetence. Tines undervisningsform stiller høje krav til den enkelte. Hendes usædvanlige høje energiniveau, engagerede facon og smittende humør, giver dig – hvis du tillader det – mulighed for at blive ført med på en udfordrende rejse, der giver et højt læringsmæssigt udbytte.

 Tines nærvær, coaching og ukuelige tro på, at det skulle lykkes, bragte mig 6 ugers intens faglig fordybelse og i mål som bevidst kompetent. Det lykkedes med stor selvtilfredsstillelse. Tak Tine!”

– Anne Dohrmann Hansen, Korrespondent

 

”Forløbet ”Med samtalen som redskab” blev for mig det, der skulle til, for at sætte punktum i min stress-historie. Pludselig fik jeg set den organisatoriske praksis jeg har været en del af, i et nyt lys. Jeg opdagede, at der er organisationspsykologisk og kognitiv forskning, der har sat ord og begreber på tilstande, jeg fejlagtigt troede kun var noget jeg havde oplevet, og var blevet syg af.  Det var en kæmpe øjenåbner for mig at opdage dette, og samtidig en enormt befriende følelse endelig at kunne give slip.

Forløbet har været intenst, udfordrende og lærerigt – både fagligt og personligt. Tine er provokerende passioneret, tempoet er højt og undervisningen dynamisk. Jeg har lært utrolig meget om kommunikation, ledelse, mellemmenneskelig interaktion og arbejdslivets dynamikker. Jeg kan anbefale kurset til alle med et åbent og lærevilligt sind og med mod på selvrefleksion og bevidsthed.”

– Zanna Pauck, Cand.mag. i Europæisk etnologi

 

”I forhold til at vi kun har haft 6 uger til det pensum, er jeg sgu STOLT af mig selv over at ha bestået en eksamen på diplomniveau – det kunne jeg ikke ha gjort, hvis ikke Tine Nyholm, havde skabt mening – commitment og handlekraft og havde været den skønne personlighed og fagligt, knald dygtige underviser som du er. Du har formået at guide os igennem et forløb med SÅ stort engagement at JEG ikke fremover ville stille spørgsmålstegn ved om jeg ville vælge ét af dine forløb.”

– Susanne Krüger, Pædagogisk voksenunderviser

 

Kursister, der har gennemført deres 6 ugers selvvalgt uddannelse ”Samtalen som redskab” på erhvervsakademiuddannelsesniveau AU (10 ECTS), med 222 timers studieaktivitet i perioden 20. februar – 30. marts 2012, udtaler:

 

”6 ugers selvvalgt uddannelse “Samtalen som redskab – Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation” ved Commitment Lab, har for mig været en fantastisk oplevelse og rejse. Med 3 års teorifordybelse på universitetet er det virkelig kærkomment, at få et helt konkret og praktisk redskab, at kunne tage i brug. Her har jeg fået sat min måde at gå dialogisk til mennesker i spil – noget som i den grad, har været en øjenåbner og erkendelsesrejse. Tak Tine, for dit helhjertede engagement og gå-på-mod. Det har været rart at være en del af det rum du har skabt med plads til os alle som hele mennesker.”

– Benedicte N.D. Haarvdsholm, Jordmoder og Cand.pæd. i pædagogisk psykologi.

 

“Tine Nyholm har været min lærer og coach på uddannelsen “Samtalen som redskab – effektfuld dialog med kognitiv kommunikation”, og jeg kan varmt anbefale både Tine og uddannelsen. Tine er en af de mest inspirerende og engagerede undervisere, jeg nogensinde har mødt. Hendes faglige niveau er i top, og hun møder sine elever og medmennesker med åbenhed, dygtighed og stor indfølingsevne, hvilket gør hende uovertruffen til at formidle stoffet.”

Sara Andersen, Management assistant Schering-Plough A/S

 

”Tine er en vitaminindsprøjtning med den helt rigtige dosering af faglig ekspertise, personlighed, styrke, charme og vedholdenhed. Hun leverer sit budskab på en klar og levende måde, der gør at stoffet bliver vedkommende og manifesterer sig i den ene AHA oplevelse efter den anden.

Jeg har fulgt Tine Nyholm (v/ Commitment Lab) 6 ugers uddannelse ”Samtalen som redskab – Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation”. Ud over at være begejstret over Tines måde at formidle på, så har jeg utrolig meget respekt for Tines faglige indsigt i de kognitive kommunikations og coaching redskaber og hendes viden om hvordan de kan bruges.

Tine har formået at favne en gruppe vidt forskellige mennesker og gøre sit materiale vedkommende og brugbart for os alle, således at vi kan møde vores kunder, borgere, ansatte, team medlemmer, medmennesker og ikke mindst os selv på en måde der opfordrer til anerkendelse og gunstig udvikling.

Tines faglige viden retter sig både mod den ansatte, gruppen og lederen. Hun kan booste den enkelte, hun kan samle flokken ved at åbne for de muligheder der ligger i måden at kommunikerer på og sidst men ikke mindst kan hun hjælpe lederen til at kommunikere og informerer fyldest gørende og derved få det optimale frem i sine ansatte.

Tine formidler med en effektfuldhed, jeg ikke har oplevet før, af et stof som alle bør kende til. Det er med glæde jeg anbefaler Tine Nyholm, hun er enestående.”

Lisbeth Tagel, BA. i Film & Medievidenskab og Scrum Master.

 

”Jeg har været på et kursus for ledige, 6 ugers selvvalgt uddannelse i samtalen som redskab, og kan kun give Tine og kurset min varmeste anbefaling. Jeg har fået både et stort fagligt som personligt udbytte på mange planer, og Tine er som person utrolig dygtig og levende i sin undervisning. Hun er virkelig en person, der brænder for det, hun laver!”

– Lene Højgaard-Olsen, Socialpædagog.

 

”Tine Nyholm er en meget dygtig, engageret og dybt inspirerende underviser. Tine er meget faglig kompetent og dette kombineret med et stort menneskeligt engagement gør hende til en eminent underviser. Hun forstår at opbygge undervisningen på et højt niveau både pædagogisk og fagligt og med sit eget udviklede undervisningsmateriale – som er utrolig godt lavet – sikrer hun optimal indlæring. 

Tine forstår at rumme mange forskellige faggrupper på samme hold. Med sit smittende dynamiske engagement, fik Tine skabt betingelserne for et fantastisk team, som samarbejdede på kryds og tværs og som oplevede optimal indlæring og udvikling under Tines kyndige vejledning og undervisning.

Tine er en underviser jeg altid vil tænke på med stor glæde og taknemmelighed for det hun har givet
både fagligt og menneskeligt. En sjælden kapacitet som jeg har anbefalet til mange og fortsat med glæde anbefaler til de som gerne vil ægte udvikling og inspiration.”

Marianne Søgaard Mogensen, Familie- og Psykoterapeut.  

 

”Tine Nyholm er yderst professionel, engageret og inspirerende i sin formidling af kognitiv coaching med positiv dialog og effektfuld kommunikation, og hun taler hele tiden bevidst til både tanker og følelser. Hun er dét, hun formidler. Jeg giver den største anbefaling til uddannelsen og Tine Nyholm.” 

– Susanne Hviid, Grafisk designer og Kunstpædagog.

 

”AkademiUddannelsesforløbet “samtalen som redskab – effektfuld dialog med kognitiv kommunikation” v. Tine Nyholm har været en stor øjenåbner og erkendelsesrejse. Indsigten i en for mig hidtil ukendt kognitiv verden, specielt bevidstheden om i hvor høj grad tanker og følelser styrer vores adfærd, har været af signifikant betydning for mig. Tine Nyholms undervisning fremføres med allerstørste commitment og smittende dedikation, som er misundelsesværdig og opløftende for enhver, der bliver “udsat” herfor.

I 6 uger har Tine Nyholm været min “elske – hade – elske” person, der uden slinger i valsen kærligt har svunget taktstokken og forventet fuldt engagement og dedikation af sine deltagere. Intet mindre. Det har været meget berigende. Tine er en super værdig og kompetent repræsentant for sit fag, hun mestrer sin metier til perfektion – og er med sit commitment og gode humør en fremragende og medrivende underviser, man ikke må snyde sig selv for. Efter indsigten i den kognitive verden og dens brugbare coaching-redskaber ser jeg muligheden for at kunne byde ind på en langt mere professionel og konstruktiv måde rent kommunikativt i forhold til virksomheder, samarbejde og gensidig dialog med andre. De varmeste anbefalinger herfra til et uddannelsesforløb med Tine Nyholm.”

– Mette B. Jensen, Korrespondent.

 

”Jeg har med stor succes fulgt Commitment Lab’s kommunikation- og coachinguddannelse ”Samtalen som redskab – Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation”. Tine Nyholm har været en utrolig god formidler. En fantastisk ildsjæl. Aldrig har jeg mødt magen til kvinde. Uddannelsen er slut nu, og savner allerede hendes energi og flow. Jeg har taget meget nyt med mig, og har været igennem en forrygende udvikling, som både vil gavne mig fagligt og personligt. Jeg kan kun opfordre til, at man giver sig den “gave” som ledig, at melde sig til de 6 uger uddannelsen varer.”

– Tine Møller Larsen, Grafiker.

 

“Med uddannelsen “Samtalen som redskab”, har jeg virkelig fået øjnene op for vigtigheden af frugtbart teamwork. Jeg har fået en lang række værktøjer til at lykkedes med mit team i kommende ansættelser. Uddannelsens faglige som personlige udbytte, kan ikke mindst tilskrives Tine Nyholm, der er den mest inspirerende og lyttende kommunikator jeg har mødt!!! Tine er et livstykke man må opleve, og jeg kan hermed give uddannelsen og Tine mine bedste anbefalinger”.

– Lone Walsøe Therkelsen, Bioanalytiker og Laborant.

 

”Det er et uddannelsesforløb der ikke kan måle sig med andre, da man får så meget med i rygsækken så man får en ny tilgang til de problemer man ofte står med i hverdagen både privat og i arbejdet med f.eks. kunder.

Udover det får man Danmarks mest energiske og engageret, kort fortalt den bedste lærer og underviser i Tine Nyholm.  I en tåbelig arbejdsløsheds situation er det fantastisk at bruge 6 uger af den på uddannelsesforløbet ”Samtalen som redskab” ved Commitment Lab, ikke mindst da Tines energi ¨smitter¨ og man føler at man kan overvinde ALT. Helt kort fortalt er udbyttet af dette uddannelsesforløb 10 ud af 10 herfra.”

– Jesper Stjerne Pedersen, Automekaniker.

 

”6 ugers selvvalgt uddannelse “Samtalen som redskab – Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation” ved Commitment Lab, har for mig haft stor personlig og faglig betydning. I mit arbejde som pædagog, er det af stor relevans at kende til og benytte de kognitive samtaleredskaber både i forhold til motivation af borgerne og i høj grad i samarbejdet i personalegrupperne.

Denne uddannelse har gennem Tines energi, engagement og faglige niveau, rustet mig til at søge stillinger med større ledelsesmæssigt ansvar. På det personlige plan har forløbet givet mig mange store erkendelser om tankernes og følelsernes påvirkning og retning, som er blevet implementeret i min måde at være i verden på. Tine har været en tro støtte i denne proces. De varmeste anbefalinger herfra!”

– Sidse Jønsson, socialpædagog.

 

”Jeg har deltaget i et kognitivt uddannelsesforløb ”Samtalen som værktøj” udbudt af Commitment Lab ved Tine Nyholm. Indholdet af det kognitive uddannelsesforløbet har kommunikativt omstruktureret og forandret mit personlige og faglige udgangspunkt.

Tine Nyholm er uden omsvøb et fænomen og den bedste underviser, som jeg har oplevet har evnet at udfylde formidlingsrollen ved at give en invitation til den indre dialog. Hun er faglig og menneskeligt nærværende og sikre i den grad den enkeltes faglige tilgang ved at knytte an til samtalen som et muligt og fristende kommunikationsfelt.

Ved hendes egen evne til at være tilstede i nuet, formår hun i rollen som gruppecoach at guide gruppen og den enkelte til ejerskab af de udfordringer, der knytter an til og kun folder sig ud som muligheder i nuet. Tine Nyholms personlige invitation til faglig fryd i det kommunikative felt, egner sig til i hendes personlige formidlingsform at knytte an til de udfordringer, som den indre dialog samtidig fordre for at blive vækket og aktiveret.

På en unik og kompetent facon formidles de faglige læringsværdier således – at pointerne bliver til refleksion i den indre dialog, hvilke gør, at læringsstoffets erkendelser bliver til et personligt ejerskab i hverdagen. Tine Nyholms energiske evne til begejstring og naturlig glæde overskrider umærkeligt den grænse af individuelle modstande, som er og opstår, når læringsprocesser er en integreret del af en gruppes trivselsmiljø.

Tine Nyholms fortryllende evne til begejstring i det personlige nærvær etablerer et samtalerum, som samtlige på holdet med accept anerkender som et udvidet fortrolighedsrum i den betydning af rummelighed – at den enkelte studerende får en fri plads til at gøre sig kognitive refleksion over egen aktuelle tanke og det individuelle udgangspunkt – i egen virkelighed og behov. Tine Nyholm åbner derved døren helt op til aktiv dans med den enkeltes evne til refleksion.

Uddannelsen er baseres på gruppens og den enkeltes læringsstrategi for tilegnelse og selvselvforpligtigelse på de personlige udviklingsværdier, – og egne kompetencemål indenfor uddannelsesrammerne af det kognitive kommunikative- og værktøjsbaserede coachingforløb.

Kort sagt: Tine Nyholm har modet, hun er personlig- og faglig kompetent, hun vil, hun kan og hun har et mål. Tine Nyholm har på den baggrund min personlige og faglige respekt, og jeg giver hende mine bedste og ypperste anbefalinger.

– Ib Laugesen, Socialrådgiver.

 

Kompetencegivende substans og dokumentation:

Holdet af kursister afsluttede deres 222 timers studieaktivitet med, til den mundtlige eksamen ved underviser og censor fra Statens censorkorps, at opnå karaktergennemsnit på 11,7 efter 12-skalaen og hermed hver især 10 ECTS point på erhvervsakademiuddannelsesniveau AU.

 

Er du som arbejdsgiver?

… nysgerrig efter at høre hvilken værdi, en eller flere af kursisterne vil kunne bibringe og skabe i jeres virksomhed, da koordinerer Commitment Lab med stolthed kontakten mellem jer. Du henvender dig herom til Tine Nyholm, på telefon 31 17 09 17 eller mail tn@commitmentlab.dk

Facebook
Twitter
LinkedIn