Blog

Rollemodel eller energivampyr – hvornår er du hvilken slags leder/kollega?

Posted by on jan 13, 2016 in Ukategoriseret | 5 comments

Rollemodel eller energivampyr – hvornår er du hvilken slags leder/kollega?

Tine Nyholm

Uanset om du er leder eller medarbejder, er du qua det fælles formål forpligtet og forbundet – og at være dig dine menneskelige kompetencer bevidst er af afgørende betydning for DIG, dine relationer, kollegafællesskabet og målopfyldelsen. Manglende fokus på de menneskelige kompetencer overlader til tilfældighederne, hvorvidt du som leder og kollega er henholdsvis rollemodel eller energivampyr i de daglige samarbejder. HVORDAN strategisk at frisætte organisationens menneskelige kompetencer meningsfuldt og værdiforøgende handler om:

  • At erkende sig selv og sin virkning på andre, som er relateret til følelsesmæssigt intelligent lederskab, afgørende for relationskompetence og kvaliteten af samarbejdet.
  • At praktisere dialogbaseret ledelses- & udviklingskultur, der faciliterer sammenhæng mellem mentale modeller, strategiplanens formulering og den daglige adfærd.
  • At kunne aktivere egne og andres følelser og tanker i undrende og værdiskabende retning, som gøres ved at arbejde mentalorientret med udvikling og målopfyldelse.

 

Hvad vil jeres medarbejdere svare på spørgsmål som:

På en skala fra 0-10 i hvilken grad oplever du stolthed i ansættelsen her?

På en skala fra 0-10 i hvilken grad oplever du dig værdsat i fællesskabet og samarbejdet?

På en skala fra 0-10 i hvilken grad oplever du dig forpligtet udviklende og ansvarsbefordrende?

 

Behovet for ledere og medarbejdere der med passion, ydmyghed, drive, indlevelse og autenticitet, er rollemodeller og kulturbærere for positiv selv- og medledelse ER trivsels-, udviklings- og forretningsafgørende.

VELKOMMEN til et nyt år at gøre godt med…

Hvad hvis hverdage var bedre end ferie?

Posted by on nov 30, 2015 in Ukategoriseret | 3 comments

Hvad hvis konflikter styrkede arbejdsglæden og din leder belønnede dig for at sige din mening!

Tine Nyholm

Uanset om du er leder eller medarbejder, har planer om at blive leder eller ved at du ikke skal være leder DA vil det forny din daglige glæde og meningsfuldhed, øge din selvtillid, styrke din handlekraft og skærpe din personlige gennemslagskraft – at FÅ virkningsfulde nye indsigter og værktøjer til positiv selvledelse, effektfuld kommunikation og konflikthåndtering, fordi du lærer:

  • At erkende hvem du er, hvad du ønsker og hvordan du udtrykker dig herom
  • At kunne bringe dig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand
  • At være proaktiv medskaber af stemning, klima, relationer og samtaleemner
  • At tilgå konflikter som gaver der skærper personligt, fagligt og relationelt
  • Dialogisk udviklende at gøre så vel den motiverende som den svære samtale
  • At forhandle og formidle følelsesmæssigt intelligent og vedkommende
  • At vælge at gøre hver dag gældende og erfarer at være i levende live – ikke fordi alt vil lykkes – men fordi du gør dit bedste og hermed forærer dig selv (og andre) at kunne regne med og stole på DIG

 

Fra 1-10 hvor god er du på ovennævnte kompetencer?

Hvad vil kunne gøre dig bedre/fortsat sikre du er en 10’er?

Hvad opnår du af værdi og udbytte ved at styrke og øge disse kompetencer?

 

VELKOMMEN til dig der ønsker meningsfuld videreuddannelse:

Styrk din personlige udvikling og karriererettet gennemslagskraft som fagperson, leder, coach, rådgiver og dialogpartner ved at opkvalificere din fagprofil med en praksisorienteret Coaching- & konflikthåndterings uddannelse med afsæt i nyere forskning og virkningsfulde metoder: ”Kognitiv Coaching i organisationer – væredygtig selvledelse og effektfuld dialog. Coaching og Konflikthåndtering (AU)”.

SE uddannelsesprofilen her: Kognitiv coaching i organisationer…

SE hvad kursisterne udtaler: Kursister udtaler …

Facebook
Twitter
LinkedIn