Strategi & Organisation

Organisationen som socialt system:

Organisationen som, et socialt system, et praksisfællesskab, bevidst konstrueret, med det formål at realisere bestemte mål, må have en fælles forståelse af, hvad vi er sammen om og hvad det betyder i vores hverdag og vores fællesskab.

Praksisdimensionerne; fælles virksomhed, gensidigt engagement og fælles repertoire er afgørende, i forhold til meningsfuldhed og commitment, og afgørende for at stimulerer til overskridende udvikling og udvidende handlekompetence.

For virksomheder og organisationer betyder det, at udvikling, videndeling og innovation – er et spørgsmål om at opretholde de indbyrdes forbundne praksisfællesskaber, hvor igennem en organisation er klar over, hvad den ved samt hvilke ressourcer den har til rådighed, og dermed hvordan den bliver effektiv og værdifuld som organisation.

Strategi:

Strategien er en forretningsplan, en beskrivelse af, hvad man har tænkt sig at gøre for at gøre målene, for den ønskede tilstand og position, til virkelighed.

En ting er de strategiske valg om position, markeder og ønskede udbytte – noget andet er, hvordan disse visioner, der ligger ude i fremtiden, kommer til udtryk i konkrete handlingsplaner og forståelige hensigtserklæringer om det strategiske udbytte der ønskes.

Meningsfulde mål og konkrete strategier, har motiverende effekt på mennesker. Retningen må være klar, med specifik forståelse af, den enkeltes rolle heri, med afklaring af hvilke indsatser og ressourcer det forventes at kunne opnå den enkeltes andel.

Således har meningsfulde og konkrete strategier en vejledende og styrende funktion der tilsikrer, at den enkelte forstå hvilke prioriteringer der skal vægtes i forhold til værdier og forventede udbytte.

At prioriteringen således bliver klar, giver mål og strategier legitimitetsfaktor i forhold til, internt som eksternt, at legitimerer egen eksistensberettigelse og samfundsværdi.

Vision, mission og værdier – mentaltoverbevisende:

I forhold til vision, mission og værdier, at tilsikre, at alle i virksomheden har fælles forståelse af: Hvad er vi sammen om? Hvad betyder det i vores hverdag? Hvor er vi på vej hen? og Hvordan bringer vi forståelse og vision til handling? Hvordan vil vi kunne måle samt genkende, at vi er der? Det handler om, at kunne analysere, planlægge og gennemføre større kommunikations- og formidlingsløsninger. At kunne udvikle og formidle vision, mission samt overordnede strategi og værdier på en sådan måde at alle ved, 1) hvad der forventes af dem for at de er en succes i hverdagen, 2) motivet hertil samt værdierne af, og 3) ligeledes hvordan værdierne realiseres og bringes til handling.

Målet er, meningsfuldt og committed, at kunne arbejde operationelt og systematisk med organisatorisk forankring af strategiprocesser således at konkrete handlingsplaner på alle niveauer, understøtter den mentaltoverbevisende strategi. En strategi der både i form og udtryk skaber positiv forpligtelse og ejerskab, som er afgørende for udnyttelse af individuelle styrker og optimal synergi.

Facebook
Twitter
LinkedIn