HR

”People want to lead meaningful and fulfilling lives, to cultivate what is best within themselves, to enhance their experiences of love, work and play.”

(www.positivepsychology.org)

Det skabende menneske:

Nyere psykologisk som organisatorisk forskning dokumenterer, at de fleste mennesker er lykkelige og nyder livet mest, når vi aktivt er optaget af meningsfulde aktiviteter, der er interessante og betydningsfulde samt giver os mulighed for, at strække vores ydeevne og bruge vores potentiale fuldt ud, i optimale oplevelser, der fører til et mere komplekst selv samt skaber værdi.

Arbejdsliv som motivationsfaktor:

Motivationsteorierne konkludere, at arbejdslivet indeholder (kan indeholde) de elementer og muligheder, der på samme tid motiverer mennesket som der tilsikres bedst mulige udnyttelse af de ansatte. Som individer motiveres vi af udfordrende, spændende og varierede arbejdsopgaver vi har selv- og medbestemmelse over. Opgaver som vi med vores bidrag har personlig betydning og andel i. Som sociale væsener har vi ligeledes behov for, gode sociale relationer, der yder miljø’er og muligheder for eksempelvis videndeling, erfaringsudveksling, sparring, coaching, effektivitet, feedback, evaluering og nytænkning.

HR og HR-strategien skaber forandringer:

HR – menneskelige ressourcer – skaber udvikling og innovation. Forandringer skabes af committede medarbejdere der ledes af kompetente ledere, det er de menneskelige ressourcer og kompetencer der skal (læs: kan) implementere og forankre den overordnede strategi i daglig praksis. HR-strategien skal binde de ansattes aktiviteter sammen, organisere processerne, tydelig arbejdsdeling og koordinering og frem for alt, skabe mening og meningsfuldhed omkring: hvad vi er sammen om, og hvad det betyder i vores dagligdag og for vores praksisfællesskab. Eksisterer der klarhed omkring vision, værdier og forretningsstartegien samt alles individuelle rolle og ansvar heri, er vejen beredt for optimal mental præstationstilstand og strategisk commitment, der vil kunne styrer virksomheden hen imod positiv forandring og vækst.

Mål for HR – strategisk commitment handler om, at:

  • Virksomheden har kompetente ledere – der i daglig ledelse sætter scenen både fagligt om mentalt.
  • Virksomheden har de rigtige medarbejdere – med kompetencer og potentialer jf. de menneskelige ressourcer der er behov for.
  • Virksomheden har medarbejdere der er motiverede, committede og dedikerede – i forhold til de indsatser og den adfærd der ønskes.
  • Virksomheden forstår at tiltrække, udvikle og fastholde de rigtige medarbejdere.
  • Virksomheden har medarbejdere der prioriterer og lægger de indsatser, der sikrer, at forretningsstrategien realiseres.
  • Virksomheden har medarbejdere der loyalt værner om det gode renomme der gør virksomheden fortsat attraktiv for både ansatte, kunder og samarbejdspartnere.
  • Virksomheden har løbende fokus, på de ansattes kompetenceudvikling og karrieremuligheder.

 

*** Vi kan, til HR og medarbejderudvikling, anbefale vores AkademiUddannelser ”Samtalen som redskab – Positiv dialog og effektfuld kommunikation” og/eller ” Coaching og ledelseskompetence i kognitivt og systemisk perspektiv – Coaching i organisationer” der praksisnært og værdiskabende kan designes og gennemføres alt efter jeres specifikke behov, udfordringer og ønsker [se mere: Ydelser, Samtalen som redskab og Coaching i organisationer]

Facebook
Twitter
LinkedIn