Kommunikation

Narrative væsener og fælles samtaleformer:

Vores kulturelt tilpassede livsform afhænger af fælles meninger og begreber, der forhandles og reflekteres gennem fælles samtaleformer. Gennem dialogisk kommunikation og samtaleformer,  forhandler mennesker dagligt om forskelle i mening og fortolkning.

Som narrative, fortællende mennesker, er det særegent for vores eksistens/art, at vi benytter os af fortællekunsten både ved kommunikation og personlig meningsdannelse.

Organisationens dialogiske rum:

For virksomheder og organisationer betyder dette, at kommunikation er en central nerve i dagligdagens praksisfællesskaber. Kommunikation, gensidig dialog og menings-forhandlinger er med til at holde processerne, udviklingen og relationerne levende og resultatskabende.

Budskabet skal give mening og meningsforhandles dialogisk:

For at skabe mening, commitment og ejerskab, må budskaber yde mulighed for forståelse af motiver, hensigt og mening. Den enkelte tilhører, skal ligeledes kunne opleve, hvilken personlig andel vedkommende har, i budskabet – eksempelvis strategien. At have medindflydelse, betydning og således personlig værdi, skaber motivation og positiv forpligtelse, og gør det relevant for personen overhovedet at involvere sig.

Når kommunikation lykkes:

I skabelse af commitment for sagen, for strategien, er den direkte og daglige dialog i organisationens dialogiske rum afgørende. Via dialogbaseret ledelses- & samarbejdskultur, der inddrager gensidigt til mening omkring, hvad vi er sammen om og hvad det betyder i vores dagligdag og for vores praksisfællesskab – samskabes fælles forståelse af retningen og den enkeltes rolle i strategien. Når lederen således både rationelt og emotionelt kommunikere og skaber bånd til medarbejderne – er strategisk commitment muligt. Følelsen af ”at brænde for sagen” og være på “det bedste hold” skaber den meningsfuldhed og det drive der gør, at medarbejdere får mentalt og fysisk overskud til at arbejde passioneret, med loyalitet og innovationsbærende.

Ønsker DU og din lederkreds styrket dialogbaseret ledelses- og udviklingskultur, ser vi frem til at byde til mødebordet med praksisrettet refleksion og inspiration om forskningsbaseret virkningsfulde metoder. Kontakt Tine Nyholm for et møde på tlf. 31 17 09 17 eller mail tn@commitmentlab.dk

Facebook
Twitter
LinkedIn