Rollemodel eller energivampyr – hvornår er du hvilken slags leder/kollega?

Posted by on jan 13, 2016 in Ukategoriseret | 7 comments

Rollemodel eller energivampyr – hvornår er du hvilken slags leder/kollega?

Tine Nyholm

Uanset om du er leder eller medarbejder, er du qua det fælles formål forpligtet og forbundet – og at være dig dine menneskelige kompetencer bevidst er af afgørende betydning for DIG, dine relationer, kollegafællesskabet og målopfyldelsen. Manglende fokus på de menneskelige kompetencer overlader til tilfældighederne, hvorvidt du som leder og kollega er henholdsvis rollemodel eller energivampyr i de daglige samarbejder. HVORDAN strategisk at frisætte organisationens menneskelige kompetencer meningsfuldt og værdiforøgende handler om:

  • At erkende sig selv og sin virkning på andre, som er relateret til følelsesmæssigt intelligent lederskab, afgørende for relationskompetence og kvaliteten af samarbejdet.
  • At praktisere dialogbaseret ledelses- & udviklingskultur, der faciliterer sammenhæng mellem mentale modeller, strategiplanens formulering og den daglige adfærd.
  • At kunne aktivere egne og andres følelser og tanker i undrende og værdiskabende retning, som gøres ved at arbejde mentalorientret med udvikling og målopfyldelse.

 

Hvad vil jeres medarbejdere svare på spørgsmål som:

På en skala fra 0-10 i hvilken grad oplever du stolthed i ansættelsen her?

På en skala fra 0-10 i hvilken grad oplever du dig værdsat i fællesskabet og samarbejdet?

På en skala fra 0-10 i hvilken grad oplever du dig forpligtet udviklende og ansvarsbefordrende?

 

Behovet for ledere og medarbejdere der med passion, ydmyghed, drive, indlevelse og autenticitet, er rollemodeller og kulturbærere for positiv selv- og medledelse ER trivsels-, udviklings- og forretningsafgørende.

VELKOMMEN til et nyt år at gøre godt med…

7 Comments

  1. I really enjoy this template youve got going on on your web site. What is the name of the theme by the way? I was thinking of using this style for the web site I am going to create for my class project.

  2. Are all of these articles written yourself or did you hire a writer?

Submit a Comment

Facebook
Twitter
LinkedIn