Vækst gennem mental parathed og strategisk commitment

Udvikling, uddannelse og konkurrencedygtighed

Mentaltudviklende og forretningsorienteret

VELKOMMEN til en tid hvor virksomheder og organisationer er nødsaget til at være innovative for ikke at !

Velkommen fordi – nyere banebrydende forskning dokumenterer, at mennesker trives bedst, nyder mest og skaber størst, når vi bruger os selv fuldt ud, på samme tid som vi er en del af noget større, hvor vi er sammen med de rigtige om det vigtige.

At lade sig nøje er en fejlopfattelse af mentalhygiejne og spild af potentiale og ressourcer!

Når vi strækker vores ydeevne til det yderste i meningsfulde og værdiskabende aktiviteter vi har medindflydelse på og tager ejerskab for – da oplever vi nydelsesfuldt flow, udnytter vores potentiale fuldt ud – tilfredsstillende og lønsomt.

Læs mere her!

Læs og download her, artikel publiceret d. 16. maj 2012 om en kommunal tandplejes kompetencegivende udbytte og værdiskabelse, opnået gennem 8,6 ugers lærings- og udviklingsrigtigt Akademiuddannelsesforløb med fokus på kompetence-i-praksis: Artikel om Herlev Tandpleje AU 120516_Samtalen_som_redskab

SE også artikel publiceret d. 20. juni 2012 i Dansk Tandplejerforenings fagblad: Fælles sprog – Styrket kommunikation og Mindset til mere!

Jobrettet akademiuddannelse

Med stort kendskab til hvad virksomheder efterspørger tilbyder Commitment Lab og Cphbusiness åben akademiuddannelse til ledige og beskæftigede:

 • Opkvalificer din psykologfaglige viden!
 • Styrk din selvindsigt og dit personlige lederskab!
 • Træn veldokumenteret og virkningsfulde metoder!
 • Lær at facilitere commitment, ejerskab & handlekraft!
 • Målret dine indsatser, energi og dit mindset løsningsorienteret!
 • Skab handleerfaringer med Optimal Mental Præstationstilstand!
 • Bliv handlekompetent gennem færdighedstræning!
 • Forøg din personlige handle- og gennembrudskraft!
 • Inspirer & fæng som formidler og dialogpartner!
 • Brænd igennem med din fagperson og dit budskab!
 • Opnå 10 ECTS på akademiuddannelsesniveau!
 • Boost dit CV og dine karrieremuligheder!

 

Tilmeld dig hos Tine her!

Læs også om vores kurser for ledige inden for coaching og kommunikation på vores  profil på kurserforledige.com

 

 CPH Business logo

Mangfoldighedsledelse

I en tid med stadigt stigende krav, konkurrence, behov og ønsker fra kunder, medarbejdere, medlemmer og borgere, ønsker Commitment Lab, med udgangspunkt i vores kunders behov – at kunne tilbyde lige præcis de kernekompetencer og de ydelser der optimalt vil kunne tilsikre kunden det forretningsmæssige udbytte, kunden har behov for og ønsker.

Forskellighed, mangfoldighed og synergi – er hos Commitment Lab både en ledelsesstil og en arbejdsmetode!

Commitment Lab’s samarbejdspartnere er valgt med omhu – i ønsket om at kunne leverer lige præcis det match, der er optimalt til kundens behov, forventninger og ønsker. Tilsammen udgør vi en symfoni af fagkompetente virksomhedskonsulenter og undervisere – der er fælles i vores mission om, erfaringsbaseret og anerkendende, at styrke menneskers kompetence- og mentaludvikling og skabe konkurrencedygtige succesfulde virksomheder og organisationer.

Læs mere her!

 

Aktuelt!

Ses vi til Træfpunkt HR 2017?

I Commitment Lab arbejder vi med menneskelige ledelseskompetencer. På Træfpunkt HR® 2017 messen ser vi frem til dialog med HR og ledere, der vægter at arbejde strategisk frisættende med organisationens menneskelige kompetencer. Vi glæder os til at guide og sparre med HR og ledere…

 

SE mere her: Træfpunkt HR 2017, Øksnehallen København

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn